Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2018

м. Київ

N 294

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за N 496/31948

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878) (зі змінами), абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року" (План N 1073-р), з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар'єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що додається.

2. Департаменту персоналу, освітньої та наукової діяльності МВС забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор Громадської
спілки Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
 людей з інвалідністю України"

Н. Скрипка

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. Назаренко

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
11 квітня 2018 року N 294

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за N 496/31948

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту і забезпечення повного й рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю (далі - оцінювання) у Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі - ЦОВВ), проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, закладах, установах, що належать до сфери управління МВС; центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління; апараті Державної міграційної служби України, її територіальних органах та територіальних підрозділах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління; апараті Адміністрації Державної прикордонної служби України, органах Держприкордонслужби, в установах, що належать до сфери її управління; апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, її територіальних органах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління (далі - суб'єкти оцінювання).

4. Основними завданнями оцінювання є:

1) моніторинг оцінювання, інструментами якого є:

аналіз статистичних даних щодо кількості осіб з інвалідністю серед працівників суб'єктів оцінювання, кількості таких осіб, що зверталися до керівників суб'єктів оцінювання з питань дотримання їх прав і свобод;

аналіз статистичних даних щодо кількості облаштованих належним чином (згідно з вимогами чинного законодавства) об'єктів фізичного оточення, які належать суб'єктам оцінювання (наявність пандусів тощо), а також даних щодо поліпшення соціально-побутових, матеріальних умов осіб з інвалідністю, які є працівниками суб'єктів оцінювання;

2) перевірка виконання вимог законів, нормативно-правових актів щодо дотримання та реалізації прав осіб з інвалідністю суб'єктами оцінювання (Конституції України, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Кодексу законів про працю України, Законів України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про охорону праці", "Про відпустки" тощо);

3) надання рекомендацій щодо вдосконалення організації діяльності суб'єктами оцінювання з метою забезпечення та реалізації прав осіб з інвалідністю.

5. Оцінювання базується на принципах:

об'єктивності, який передбачає належну обґрунтованість у виборі змісту оцінки та переліку показників;

прозорості, що передбачає публічний доступ до результатів оцінювання.

6. Оцінювання проводиться на основі аналізу показників переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі - Перелік) (додаток).

II. Організація і проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів.

2. Для оцінювання обирається один із варіантів відповідей щодо кожного запитання, що відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю, шляхом позначення знаком "+".

За відповідь "Так" надається 1 бал, за відповідь "Ні" - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

3. Оцінювання складається з тринадцяти загальних запитань та двох додаткових блоків питань (для закладів освіти та охорони здоров'я суб'єктів оцінювання) відповідно до Переліку.

Якщо за результатами оцінювання роботи суб'єктів оцінювання загальна оцінка становить більше ніж 25 балів, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю вважається неповним.

4. Для проведення оцінювання створюються постійно діючі робочі групи (далі - Робочі групи), до складу яких входять представники структурних підрозділів суб'єктів оцінювання (у кількості не менше 5 осіб), а також громадських об'єднань, що опікуються питаннями осіб з інвалідністю. Очолює Робочу групу голова (не нижче керівника структурного підрозділу суб'єкта оцінювання).

Робочі групи МВС та ЦОВВ:

проводять оцінювання;

узагальнюють інформацію та опрацьовують пропозиції в частині забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю;

за результатами оцінювання готують аналітичну довідку і до 15 лютого кожного року подають її керівникам суб'єктів оцінювання.

5. Результати оцінювання розміщуються на офіційних веб-сайтах МВС та ЦОВВ.

6. Керівники суб'єктів оцінювання забезпечують належну організацію проведення оцінювання та вживають заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час оцінювання.

 

Директор Департаменту
персоналу, організації освітньої
та наукової діяльності МВС

Г. О. Доскевич

 

Додаток
до Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України
(пункт 5 розділу I)

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

I. Загальні питання

1. Чи спрямовані проекти законів та інших нормативно-правових актів, що розробляються Міністерством внутрішніх справ України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, на дотримання прав осіб з інвалідністю?

 

Так

Ні

2. Чи дотримуються суб'єкти оцінювання нормативу щодо кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, установленого частиною першою статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон)?

 

Так

Ні

3. Чи здійснюють суб'єкти оцінювання заходи щодо запобігання та протидії дискримінації осіб з інвалідністю відповідно до частини другої статті 2 Закону?

 

Так

Ні

4. Чи проводиться роз'яснювальна робота (семінари, наради, робочі зустрічі) з працюючими особами з інвалідністю щодо їх прав та обов'язків, а також працівниками суб'єктів оцінювання для забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю під час їх роботи?

 

Так

Ні

5. Чи забезпечуються права осіб з інвалідністю щодо залучення до суспільного життя нарівні з іншими працівниками суб'єктів оцінювання (відповідно до вимог частини шостої статті 4 Закону)?

 

Так

Ні

6. Чи виконують суб'єкти оцінювання вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмови особі з інвалідністю в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан здоров'я особи з інвалідністю перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я осіб з інвалідністю?

 

 

 


 

 Так

 Ні

 Інше 
_
_

7. Чи пропонується особам з інвалідністю необхідне навчання або перекваліфікація (відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю) для подальшого їх працевлаштування?

 

 

 


 

 Так

 Ні

 Інше 
_
_

8. Чи здійснюються заходи щодо поліпшення соціально-побутових, матеріальних умов для працюючих осіб з інвалідністю?

 

Так

Ні

9. Чи здійснюється звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

 

Так

Ні

10. Чи створено суб'єктами оцінювання безпечні і не шкідливі для здоров'я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?

 

Так

Ні

11. Чи забезпечено безперешкодний доступ осіб з інвалідністю до об'єктів фізичного оточення, які належать суб'єктам оцінювання (наявність пандусів тощо) (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?

 

Так

Ні

12. Чи виділено біля адміністративної будівлі суб'єктів оцінювання місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?

 

 

 


 

Так

Ні

Майданчика немає

13. Чи всі звернення щодо порушення прав осіб з інвалідністю серед працівників суб'єктів оцінювання розглянуто відповідно до вимог законодавства України?

 

Так

Ні

II. Питання для закладів освіти

1. Чи надається закладам освіти переважне право на зарахування дітей із малозабезпечених сімей, у яких:

обидва батьки є особами з інвалідністю;

один з батьків - особа з інвалідністю, інший - помер;

одинока матір є особою з інвалідністю;

батько - особа з інвалідністю, що виховує дитину без матері

(відповідно до вимог частини шостої статті 22 Закону)?

 

Так

Ні

2. Чи наявні в освітніх програмах навчальних дисциплін питання щодо правового статусу осіб з інвалідністю, міжнародного стандарту забезпечення прав осіб з інвалідністю, особливостей психологічної взаємодії з особами з інвалідністю?

 

Так

Ні

III. Питання для закладів охорони здоров'я

1. Чи вживаються заходи щодо своєчасного проходження медичного огляду особами з інвалідністю, які є працівниками суб'єктів оцінювання, з метою своєчасного виявлення захворювання та надання їм необхідної медичної допомоги?

 

Так

Ні

2. Чи всім працюючим особам з інвалідністю суб'єктів оцінювання надано можливість отримувати медичну допомогу, реабілітаційне та санаторно-курортне лікування?

 

Так

Ні

 

Директор Департаменту
персоналу, організації освітньої
та наукової діяльності МВС

Г. О. Доскевич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали