Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Методики розрахунку тарифів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2019

м. Київ

N 2559

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2019 р. за N 1270/34241

Про затвердження Методики розрахунку тарифів

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII), пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку тарифів, що додається.

2. Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Перший заступник Міністра

А. Семиволос

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
19 грудня 2019 року N 2559

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2019 р. за N 1270/34241

МЕТОДИКА
розрахунку тарифів

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - Програма), передбаченою Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII).

2. Терміни у цій Методиці вживаються у таких значеннях:

пролікований випадок - комплекс медичних послуг, що надається в умовах стаціонару та завершується вибуттям пацієнта зі стаціонару.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII), Методиці розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1075 (Постанова N 1075).

3. Тарифи розраховуються Національною службою здоров'я України та подаються до Міністерства охорони здоров'я України щороку, виходячи з прогнозного обсягу видатків на Програму, переліку та обсягу медичних послуг, лікарських засобів за Програмою на відповідний бюджетний рік.

4. При розрахунку тарифів НСЗУ використовує такі дані у разі їх наявності: стратегічні напрями розвитку охорони здоров'я, дані електронної системи охорони здоров'я, дані епідеміологічного спостереження (поширеність хвороб та рівень захворюваності, причини передчасної смертності, тягар хвороб, поширеність факторів ризику), інформацію Національних рахунків охорони здоров'я та іншу статистичну інформацію, дані соціологічних та інших досліджень, в тому числі дані вибіркових обстежень домогосподарств, середню референтну вартість медичної послуги, інші дані.

5. Тарифи розраховуються як окремі види ставок або як комбінація декількох ставок. Для розрахунку тарифу за окремим типом ставки застосовується частка тарифу, розрахованого за цією методикою.

6. Сума прогнозних обсягів видатків на оплату усіх видів медичних послуг за Програмою, розрахованих за тарифами, визначеними за цією Методикою, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів не повинна перевищувати прогнозну суму бюджетних асигнувань на Програму на оплату цих видів медичних послуг на відповідний бюджетний рік.

II. Капітаційна ставка

1. Капітаційна ставка визначає середньозважений розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта протягом визначеного періоду незалежно від кількості фактичних звернень пацієнта за медичною допомогою.

2. Розмір капітаційної ставки (КСі) обчислюється за формулою:

КСі =

  Вксі  
КПі

, де:

і - види медичних послуг;

Вксі - прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату послуг відповідного виду протягом визначеного періоду незалежно від кількості фактичних звернень пацієнтів за медичною допомогою;

КПі - прогнозна кількість пацієнтів, за медичне обслуговування яких сплачується відповідна капітаційна ставка у відповідному бюджетному році.

III. Ставка на пролікований випадок

1. Ставка на пролікований випадок визначає середньозважений розмір оплати за один пролікований випадок (далі - базова ставка).

2. Розмір базової ставки (СПВі) розраховується за формулою:

СПВі =

  Вспві  
Кпві

, де:

і - види медичних послуг;

Вспві - прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату послуг відповідного виду;

Кпві - прогнозна кількість пролікованих випадків, що оплачується за Програмою у відповідному бюджетному році.

IV. Ставка на медичну послугу

1. Ставка на медичну послугу визначає середньозважений розмір оплати за окрему медичну послугу.

2. Розмір ставки на медичну послугу (СМПі) розраховується за такою формулою:

СМПі =

  Вспмі  
 Кмпі

, де:

і - види медичних послуг;

Всмпі - прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату послуг відповідного виду;

Кмпі - прогнозна кількість відповідних медичних послуг, що оплачуються за Програмою у відповідному бюджетному році.

V. Глобальна ставка

1. Глобальна ставка передбачає фіксовану суму оплати надавачам медичних послуг за визначений період, розраховану на основі прогнозної кількості медичних послуг.

2. Для розрахунку глобальної ставки враховуються тарифи, визначені цим наказом, або їх комбінація та прогнозний обсяг медичних послуг, що оплачуються за Програмою у відповідному бюджетному році. Розмір глобальної ставки (ГСі) розраховується за формулою:

 , де:

і - види медичних послуг;

кі - коефіцієнт, що відображає наявність медичної послуги за типом ставки, дорівнює одиниці, якщо медична послуга є або нулю - якщо немає.

VI. Ставка за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг

1. Ставка за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг (далі - ставка за результатами виконання договору) визначає розмір оплати за факт або ступінь досягнення кількісних або якісних показників медичного обслуговування за договором.

2. Ставка за результатами виконання договору (СДі) застосовується додатково до інших ставок для мотивації надавачів медичних послуг підвищувати якість та доступність медичного обслуговування населення за договором та розраховується за формулою залежно від типу ставки:

СД = КСі х ві; СД2і = СПВі х ві; СД = СМПі х ві, де:

ві - коефіцієнт, що відображає частину тарифу;

і - види медичних послуг за типом ставки.

 

В. о. генерального директора
Директорату медичних послуг

А. Чарухов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали