Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 вересня 2017 року N 1156

м. Київ

Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, що додаються.

2. Операторам газорозподільних систем та постачальникам природного газу протягом двох тижнів з дня набрання чинності цією постановою розмістити на своїх офіційних веб-сайтах чинну редакцію Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
21 вересня 2017 року N 1156

Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

1. Загальні положення

1.1. Ці Стандарти та вимоги визначають перелік мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (далі - Стандарти та вимоги), що регулюють відносини, пов'язані з розподілом та постачанням природного газу відповідно до мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів, захистом прав споживачів та наданням оператором газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) або постачальником природного газу (далі - постачальник) компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу та постачання природного газу споживачам або замовникам (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж).

1.2. Дія цих Стандартів та вимог поширюється на Операторів ГРМ, постачальників, споживачів природного газу, замовників (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж).

1.3. У цих Стандартах та вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

дата завершення надання послуги - дата завершення відліку строку надання послуги споживачеві (замовнику), що підтверджується відповідним актом, реєстрацією вихідної інформації або іншим установленим документом;

дата початку надання послуги - дата початку відліку строку надання послуги споживачеві (замовнику) з моменту отримання Оператором ГРМ або постачальником від споживача (замовника) всіх необхідних даних (факт отримання та повнота змісту яких установлюється відповідним документом, зареєстрованим як вхідна кореспонденція) та за необхідності оплати послуги відповідно до встановлених норм;

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг розподілу природного газу Оператором ГРМ та показників якості надання послуг постачання природного газу постачальником;

код джерела інформації - код, який для зручності присвоює підрозділ Оператора ГРМ або постачальника власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг Оператора ГРМ або постачальника;

компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу - грошова сума, що надається споживачу або замовнику (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) у разі недотримання Оператором ГРМ мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу у розмірах, встановлених цими Стандартами та вимогами;

компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу - грошова сума, що надається споживачу у разі недотримання постачальником мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу у розмірах, встановлених цими Стандартами та вимогами;

мінімальний стандарт та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу - рівень якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, який має бути забезпечений в обсязі та у строки, визначені чинним законодавством;

мінімальний стандарт та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу - рівень якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу, який має бути забезпечений в обсязі та у строки, визначені чинним законодавством.

Інші терміни в цих Стандартах та вимогах вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), "Про звернення громадян", Кодексі газорозподільних систем, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1379/27824 (далі - Кодекс ГРМ), Правилах постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2496 (Постанова N 2496), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1382/27827 (далі - Правила постачання природного газу).

2. Забезпечення Оператором ГРМ мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу

2.1. Оператор ГРМ має забезпечити мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж).

2.2. До мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні Оператором ГРМ послуг розподілу природного газу належать:

1) надання технічного доступу до газорозподільної системи:

надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень):

без необхідності їх узгодження з власником газових мереж - у строк до 10 робочих днів;

у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж - у строк до 10 робочих днів після отримання письмової згоди власника газових мереж;

погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником - у строк, що не перевищує 15 календарних днів;

надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником - у строк до 10 робочих днів;

надання послуги з приєднання до газорозподільної системи - протягом строку, визначеного договором на приєднання до газорозподільної системи;

забезпечення підключення об'єкта замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання:

у міській місцевості - у строк до 10 робочих днів (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін);

у сільській місцевості - у строк до 15 робочих днів (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін);

пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період:

у міській місцевості - у строк до 5 робочих днів;

у сільській місцевості - у строк до 10 робочих днів;

2) надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача - у строк до 10 робочих днів;

3) припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об'єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494), - у строк не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу);

4) відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу):

у міській місцевості - у строк до 2 робочих днів;

у сільській місцевості - у строк до 5 робочих днів;

5) тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача:

у міській місцевості - у строк до 5 робочих днів;

у сільській місцевості - у строк до 10 робочих днів;

6) якість природного газу:

перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача:

у міській місцевості - у строк до 2 робочих днів;

у сільській місцевості - у строк до 5 робочих днів;

надання підтвердних документів щодо фізико-хімічних показників (далі - ФХП) природного газу - у строк до 5 робочих днів з дня надходження письмового запиту споживача;

7) приладовий облік природного газу:

позачергова або експертна повірка засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), якщо ініціатором був Оператор ГРМ, - у строк до 10 робочих днів з дати складання протоколу про направлення на позачергову чи експертну повірку або з дати отримання споживачем листа Оператора ГРМ про проведення повірки;

експертиза ЗВТ та/або пломби - у строк протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу;

8) розгляд письмового звернення споживача - у строк до одного місяця з дня надходження звернення.

2.3. У разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, зазначених у пункті 2.2 цієї глави, Оператор ГРМ сплачує споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог.

2.4. Оператор ГРМ сплачує споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог до обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за послуги розподілу природного газу на наступний розрахунковий період, а в разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж - у рахунок зменшення плати за приєднання.

2.5. Оператор ГРМ зобов'язаний поінформувати споживача (замовника) про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату послуг розподілу природного газу, у тому числі в "особистому кабінеті" споживача на веб-сайті Оператора ГРМ, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

2.6. У разі ненадання Оператором ГРМ компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу в порядку, визначеному пунктом 2.4 цієї глави, споживач має право самостійно звернутися до Оператора ГРМ із заявою за формою, наведеною в додатку 2 до цих Стандартів та вимог.

У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів або до суду.

2.7. У разі невиконання Оператором ГРМ вимог пункту 2.4 цієї глави сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді.

2.8. У разі невиплати Оператором ГРМ компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу НКРЕКП з урахуванням інформації, визначеної у главі 4 цих Стандартів та вимог, та за результатами планових або позапланових перевірок дотримання Оператором ГРМ ліцензійних умов приймає рішення про накладення штрафу у розмірі, визначеному Законом України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), а також щодо надання споживачам компенсації відповідно до пункту 2.7 цієї глави.

2.9. Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу було спричинено доведеними:

форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати;

діями споживача або замовника (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж), що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви газопостачання (розподілу природного газу);

діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви газопостачання (розподілу природного газу);

порушеннями споживачем Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року N 285 (Наказ N 285), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за N 674/27119.

3. Забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу

3.1. Постачальник має забезпечити мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу споживачу.

3.2. До мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні постачальником послуг постачання природного газу належать:

1) надання договору постачання природного газу, підписаного постачальником, на вимогу побутового споживача - у строк не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача;

2) надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів - у строк до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами);

3) надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання:

для непобутових споживачів - у строк не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження;

для побутових споживачів - у строк не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання;

4) усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) та договору постачання природного газу - у строк не більше 5 робочих днів;

5) розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків - у строк не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення;

6) розгляд письмового звернення споживача - у строк до одного місяця з дня надходження звернення.

3.3. У разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу, зазначених у пункті 3.2 цієї глави, постачальник сплачує споживачу компенсацію у розмірах, наведених у додатку 3 до цих Стандартів та вимог.

3.4. Постачальник сплачує споживачу компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період.

3.5. Постачальник зобов'язаний поінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату природного газу, у тому числі в "особистому кабінеті" споживача на веб-сайті постачальника, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

3.6. У разі ненадання постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу в порядку, визначеному пунктом 3.4 цієї глави, споживач має право самостійно звернутися до постачальника із заявою за формою, наведеною в додатку 4 до цих Стандартів та вимог.

У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів або до суду.

3.7. У разі невиконання постачальником вимог пункту 3.4 цієї глави сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді.

3.8. У разі невиплати постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу НКРЕКП з урахуванням інформації, визначеної у главі 4 цих Стандартів та вимог, та за результатами планових або позапланових перевірок дотримання постачальником ліцензійних умов приймає рішення про накладення штрафу у розмірі, визначеному Законом України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), а також щодо надання споживачам компенсації відповідно до пункту 3.7 цієї глави.

3.9. Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу було спричинено доведеними:

форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати;

діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в газопостачанні;

діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в газопостачанні.

4. Формування та строк надання інформації, пов'язаної зі стандартами якості послуг розподілу та постачання природного газу

4.1. Інформація щодо показників комерційної якості надання послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5) (далі - інформація щодо якості послуг Оператора ГРМ) та/або інформація щодо показників комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 10) (далі - інформація щодо якості послуг постачальника) складається станом на останнє число звітного періоду і подається Оператором ГРМ та/або постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

4.2. Кожний підрозділ Оператора ГРМ або постачальника повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг Оператора ГРМ згідно з додатком 6 до цих Стандартів та вимог та/або переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг постачальника згідно з додатком 11 до цих Стандартів та вимог;

2) реєстру письмових звернень споживачів Оператора ГРМ згідно з додатком 7 до цих Стандартів та вимог та/або реєстру письмових звернень споживачів постачальника згідно з додатком 12 до цих Стандартів та вимог;

3) переліку послуг Оператора ГРМ згідно з додатком 8 до цих Стандартів та вимог та/або переліку послуг постачальника згідно з додатком 13 до цих Стандартів та вимог;

4) реєстру послуг Оператора ГРМ згідно з додатком 9 до цих Стандартів та вимог та/або реєстру послуг постачальника згідно з додатком 14 до цих Стандартів та вимог.

4.3. Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг Оператора ГРМ та/або перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг постачальника формується згідно з додатком 6 та/або додатком 11 до цих Стандартів та вимог.

4.4. Реєстр письмових звернень споживачів Оператора ГРМ та/або постачальника формується згідно з додатком 7 та/або додатком 12 до цих Стандартів та вимог.

До реєстру вносяться всі звернення споживачів, крім звернень на бланках Оператора ГРМ або постачальника, що передбачають виконання робіт (надання послуг) і не передбачають надання відповіді.

Письмові звернення споживачів, крім скарг щодо якості надання послуг Оператора ГРМ, реєструються за кодом "S8" (непобутові споживачі) та "S9" (побутові споживачів).

Письмові звернення споживачів, крім скарг щодо якості надання послуг постачальника, реєструються за кодом "S6" (непобутові споживачі) та "S7" (побутові споживачів).

Датою отримання звернення є дата реєстрації звернення у відповідному джерелі інформації (журнал обліку, електронна база даних тощо).

Датою надання відповіді на звернення є дата реєстрації листа-відповіді на звернення громадянина у відповідному джерелі інформації (журнал обліку, електронна база даних тощо).

Строк надання відповіді (календарні дні) - кількість календарних днів від отримання звернення до надання відповіді.

4.5. Реєстр надання послуг Оператора ГРМ та/або реєстр надання послуг постачальника формується згідно з додатком 9 та/або додатком 14 до цих Стандартів та вимог.

До реєстрів надання послуг Оператора ГРМ заносяться послуги, наведені в переліку послуг Оператора ГРМ (додаток 8 до цих Стандартів та вимог), за винятком послуг "Письмове звернення непобутового споживача" та "Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина))".

До реєстрів надання послуг постачальника заносяться послуги, наведені в переліку послуг постачальника (додаток 13 до цих Стандартів та вимог), за винятком послуг "Письмове звернення непобутового споживача" та "Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина))".

Обґрунтована затримка надання послуги може відбутися внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача або третіх осіб. Тривалість затримки зазначається в календарних або робочих днях відповідно до встановлених законодавством строків.

При відмові замовника чи споживача від послуги або звернення після реєстрації цієї послуги або звернення датою завершення надання послуги або звернення є дата письмової відмови замовника чи споживача від послуги або звернення.

У разі ненадання послуги датою завершення надання послуги є дата письмової відмови замовника або споживача від послуги або дата підтвердження неможливості надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача, третіх осіб або Оператора ГРМ чи постачальника.

4.6. Перелік джерел інформації, реєстр письмових звернень споживачів, реєстр надання послуг подається Оператором ГРМ та/або постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

4.7. Інформація щодо мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу та постачання природного газу, розмірів компенсацій та порядку їх надання підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Оператора ГРМ або постачальника.

4.8. Оператор ГРМ або постачальник щороку до 01 березня року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своєму офіційному сайті інформацію щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 15 до цих Стандартів та вимог, та/або інформацію щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 до цих Стандартів та вимог.

4.9. Інформація, визначена у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, направляється Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

Додаток 1
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Розмір компенсації за недотримання Оператором ГРМ мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу

Тип послуги

Стандарт

Розмір компенсації, грн (без ПДВ)

з дня набрання чинності цими Стандартами та вимогами до 31.12.2018

з 01.01.2019

1. Надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі:

х

х

х

1) надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі:

х

х

х

без необхідності їх узгодження з власником газових мереж

до 10 робочих днів

100

200

у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж

до 10 робочих днів після отримання письмової згоди власника газових мереж

100

200

2) погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником

не більше 15 календарних днів

100

200

3) надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником

до 10 робочих днів

100

200

4) надання послуги з приєднання до газорозподільної системи

протягом строку, визначеного договором на приєднання до ГРМ

200

400

5) забезпечення підключення об'єкта замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання, у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін)

до 10 робочих днів

200

400

у сільській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін)

до 15 робочих днів

200

400

6) пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості

до 5 робочих днів

200

400

у сільській місцевості

до 10 робочих днів

200

400

2. Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача

до 10 робочих днів

100

200

3. Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об'єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494)

не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу)

100

200

4. Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості

до 2 робочих днів

100

200

у сільській місцевості

до 5 робочих днів

100

200

5. Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача, у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості

до 5 робочих днів

100

200

у сільській місцевості

до 10 робочих днів

100

200

6. Якість природного газу, у тому числі:

х

х

х

1) перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача, у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості

до 2 робочих днів

100

200

у сільській місцевості

до 5 робочих днів

100

200

2) надання підтвердних документів щодо ФХП природного газу

до 5 робочих днів з дня надходження письмового запиту споживача

100

200

7. Приладовий облік природного газу, у тому числі:

х

х

х

1) позачергова або експертна повірка ЗВТ, якщо ініціатором був Оператор ГРМ

до 10 робочих днів з дати складання протоколу про направлення на позачергову чи експертну повірку або з дати отримання споживачем листа Оператора ГРМ про проведення повірки

100

200

2) експертиза ЗВТ та/або пломби

протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу

100

200

8. Розгляд письмового звернення споживача

до одного місяця з дня надходження звернення

100

200

 

Додаток 2
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Керівнику газорозподільного підприємства (Оператора ГРМ) _
_
(найменування / П. І. Б. фізичної особи-споживача
або замовника (у разі недотримання мінімальних
стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів під час приєднання до газових мереж))

ЗАЯВА
про надання компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу

Прошу зарахувати мені компенсацію у розмірі _______ грн (наводиться відповідний розмір компенсації за недотримання мінімального стандарту) як авансову плату за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж - у рахунок зменшення плати за приєднання) за недотримання
_
                                                 (найменування газорозподільного підприємства (Оператора ГРМ))
мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, а саме _______.
                                                                                     (наводиться недотриманий мінімальний стандарт)


(підпис)

__
(П. І. Б.)


"___" 20__ року

Тип послуги

Стандарт

Розмір компенсації, грн (без ПДВ)

з дня набрання чинності цими Стандартами та вимогами до 31.12.2018

з 01.01.2019

1. Надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі:

х

х

х

1) надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі:

х

х

х

без необхідності їх узгодження з власником газових мереж

до 10 робочих днів

100

200

у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж

до 10 робочих днів після отримання письмової згоди власника газових мереж

100

200

2) погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником

не більше 15 календарних днів

100

200

3) надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником

до 10 робочих днів

100

200

4) надання послуги з приєднання до газорозподільної системи

протягом строку, визначеного договором на приєднання до ГРМ

200

400

5) забезпечення підключення об'єкта замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання йому замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання, у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін)

до 10 робочих днів

200

400

у сільській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін)

до 15 робочих днів

200

400

6) пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості

до 5 робочих днів

200

400

у сільській місцевості

до 10 робочих днів

200

400

2. Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача

до 10 робочих днів

100

200

3. Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об'єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494)

не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу)

100

200

4. Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості

до 2 робочих днів

100

200

у сільській місцевості

до 5 робочих днів

100

200

5. Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача, у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості

до 5 робочих днів

100

200

у сільській місцевості

до 10 робочих днів

100

200

6. Якість природного газу, у тому числі:

х

х

х

1) перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача, у тому числі:

х

х

х

у міській місцевості

до 2 робочих днів

100

200

у сільській місцевості

до 5 робочих днів

100

200

2) надання підтвердних документів щодо ФХП природного газу

до 5 робочих днів з дня надходження письмового запиту споживача

100

200

7. Приладовий облік природного газу, у тому числі:

х

х

х

1) позачергова або експертна повірка ЗВТ, якщо ініціатором був Оператор ГРМ

до 10 робочих днів з дати складання протоколу про направлення на позачергову чи експертну повірку або з дати отримання споживачем листа Оператора ГРМ про проведення повірки

100

200

2) експертиза ЗВТ та/або пломби

протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу

100

200

8. Розгляд письмового звернення споживача

до одного місяця з дня надходження звернення

100

200

 

Додаток 3
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Розмір компенсації за недотримання постачальником мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу

Тип послуги

Стандарт

Розмір компенсації, грн (без ПДВ)

з дня набрання чинності цими Стандартами та вимогами до 31.12.2018

з 01.01.2019

1. Надання договору постачання природного газу на вимогу побутового споживача

не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача

100

200

2. Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів

до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами)

100

200

3. Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання з певного періоду, у тому числі:

х

х

х

для непобутових споживачів

не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження

100

200

для побутових споживачів

не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання

100

200

4. Усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) та договору постачання природного газу

не більше 5 робочих днів

200

400

5. Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків

не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення

200

400

6. Розгляд письмового звернення споживача

до одного місяця з дня надходження звернення

100

200

 

Додаток 4
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Керівнику газопостачального підприємства (постачальника)
_
_
(найменування / П. І. Б. фізичної особи-споживача)

ЗАЯВА
про надання компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу

Прошу зарахувати мені компенсацію у розмірі _______ грн (наводиться відповідний розмір компенсації за недотримання мінімального стандарту) як авансову плату за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період за недотримання ____
                                                                                                           (найменування газопостачального підприємства (постачальника))
мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу, а саме: ______.
                                                                                                              (наводиться недотриманий мінімальний стандарт)


(підпис)

__
(П. І. Б.)


"___" 20__ року

Тип послуги

Стандарт

Розмір компенсації, грн (без ПДВ)

з дня набрання чинності цими Стандартами та вимогами до 31.12.2018

з 01.01.2019

1. Надання договору постачання природного газу на вимогу побутового споживача

не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача

100

200

2. Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів

до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами)

100

200

3. Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання з певного періоду, у тому числі:

х

х

х

для непобутових споживачів

не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження

100

200

для побутових споживачів

не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання

100

200

4. Усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) та договору постачання природного газу

не більше 5 робочих днів

200

400

5. Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків

не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення

200

400

6. Розгляд письмового звернення споживача

до одного місяця з дня надходження звернення

100

200

 

Додаток 5
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників комерційної якості надання послуг оператора газорозподільної системи

                                                                     за 20__ року
                                                                                                          (квартал)

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу

50-й день після звітного періоду

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Респондент:

Суб'єкт господарювання: ____
                                                                                                                                                         (найменування)

Місцезнаходження:           ____
                                           (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Код послуги

Причини звернення відповідно до переліку

Код рядка

Загальна кількість звернень за квартал, шт.

Строк виконання послуги відповідно до законодавства

Середній фактичний строк виконання послуги

Кількість звернень (фактичний строк виконання яких був більший ніж зазначено у графі 2), шт.

Відсоток послуг, наданих з перевищенням установленого строку виконання, %

Примітки

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

S1

Надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі:

010

 

х

 

 

 

 

S1.1

надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі:

015

 

х

 

 

 

 

S1.1.1

без необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*)

020

 

до 10 робочих днів

 

 

 

 

S1.1.2

у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*)

025

 

до 10 робочих днів після отримання письмової згоди власника газових мереж

 

 

 

 

S1.2

погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*)

030

 

не більше 15 календарних днів

 

 

 

 

S1.3

надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*)

035

 

до 10 робочих днів

 

 

 

 

S1.4

надання послуги з приєднання до газорозподільної системи (п. 2 гл. 2 розділу V*)

040

 

протягом строку, визначеного договором на приєднання до ГРМ

 

 

 

 

S1.5

забезпечення підключення об'єкта замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання, у тому числі:

045

 

х

 

 

 

 

S1.5.1

у міській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*)

050

 

до 10 робочих днів

 

 

 

 

S1.5.2

у сільській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*)

055

 

до 15 робочих днів

 

 

 

 

S1.6

пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у тому числі:

060

 

х

 

 

 

 

S1.6.1

у міській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*)

065

 

до 5 робочих днів

 

 

 

 

S1.6.2

у сільській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*)

070

 

до 10 робочих днів

 

 

 

 

S2

Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача (п. 4 гл. 3 розділу VI*)

075

 

до 10 робочих днів

 

 

 

 

S3

Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об'єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494)

080

 

не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу)

 

 

 

 

S4

Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі:

085

 

х

 

 

 

 

S4.1

у міській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*)

090

 

до 2 робочих днів

 

 

 

 

S4.2

у сільській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*)

095

 

до 5 робочих днів

 

 

 

 

S5

Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача, у тому числі:

100

 

х

 

 

 

 

S5.1

у міській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*)

105

 

до 5 робочих днів

 

 

 

 

S5.2

у сільській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*)

110

 

до 10 робочих днів

 

 

 

 

S6

Якість природного газу, у тому числі:

115

 

х

 

 

 

 

S6.1

перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача, у тому числі:

120

 

х

 

 

 

 

S6.1.1

у міській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

125

 

до 2 робочих днів

 

 

 

 

S6.1.2

у сільській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

130

 

до 5 робочих днів

 

 

 

 

S6.2

надання підтвердних документів щодо ФХП природного газу (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

135

 

до 5 робочих днів з дня надходження письмового запиту споживача

 

 

 

 

S7

Приладовий облік природного газу, у тому числі:

140

 

х

 

 

 

 

S7.1

позачергова або експертна повірка ЗВТ, якщо ініціатором був Оператор ГРМ (п. 5 гл. 11 розділу X*)

145

 

до 10 робочих днів з дати складання протоколу або з дати отримання споживачем листа Оператора ГРМ про проведення повірки

 

 

 

 

S7.2

експертиза ЗВТ та/або пломби (п. 2 гл. 10 розділу X*)

150

 

протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу

 

 

 

 

S8

Письмове звернення непобутового споживача, зокрема:

155

 

до одного місяця

 

 

 

 

S8.1

скарги щодо якості надання послуг, у тому числі:

160

 

до одного місяця

 

 

 

 

S8.1.1

скарги щодо якості природного газу

165

 

до одного місяця

 

 

 

 

S8.1.2

скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу природного газу)

170

 

до одного місяця

 

 

 

 

S8.1.3

скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів

175

 

до одного місяця

 

 

 

 

S9

Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:

180

 

до одного місяця

 

 

 

 

S9.1

скарги щодо якості надання послуг, у тому числі:

185

 

до одного місяця

 

 

 

 

S9.1.1

скарги щодо якості природного газу

190

 

до одного місяця

 

 

 

 

S9.1.2

скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу природного газу)

195

 

до одного місяця

 

 

 

 

S9.1.3

скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів

200

 

до одного місяця

 

 

 

 


* Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1379/27824.

** Закон України "Про звернення громадян".

Керівник (власник) суб'єкта господарювання


(підпис)

_________
(П. І. Б.)

Виконавець


(підпис)

________
(П. І. Б.)

Телефон:
________

Факс:
_______

Електронна пошта:
________

 

Додаток 6
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу

50-й день після звітного періоду

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг Оператора ГРМ

___________ 20__ рік
(найменування ліцензіата (Оператора ГРМ) та його відокремленого підрозділу)

N з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, що містить джерело інформації

1

2

3

4

5

Виконавець


(підпис)

_____
(П. І. Б.)

Телефон:
__________

Факс:
___________

Електронна пошта:
_

 

Додаток 7
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу

50-й день після звітного періоду

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Реєстр письмових звернень споживачів Оператора ГРМ

                                   ___________ за 20__ року
                                                                   (найменування ліцензіата (Оператора ГРМ) та його відокремленого підрозділу)                                        місяць

N з/п

Звернення

Код виду звернення (додаток 8)

Код джерела інформації відповідно до переліку (додаток 6), затверд-
женого внутрішнім розпо-
рядчим документом ліцензіата (Оператора ГРМ)

Інформація про споживача

Предмет звернення

Дата отри-
мання звер-
нення спожи-
вача

Дата надання відповіді на звер-
нення спожи-
вача

Строк надання відповіді, днів

При-
мітки

прізвище, ім'я, по батькові (наймену-
вання)

адреса

теле-
фон

інша інфор-
мація

скарга

пропо-
зиція (заува-
ження)

заява (клопо-
тання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Усього звернень, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

 

 

 

х

х

 

х

1.1

непобутових споживачів, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

 

 

 

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

побутових споживачів, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

 

 

 

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець


(підпис)

__________
(П. І. Б.)

Телефон:
_________

Факс:
_________

Електронна пошта:
___________

 

Додаток 8
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Перелік послуг Оператора ГРМ

Код послуги

Найменування послуги

S1

Надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі:

S1.1

надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі:

S1.1.1

без необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*)

S1.1.2

у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*)

S1.2

погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, у разі його розробки замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*)

S1.3

надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*)

S1.4

надання послуги з приєднання до газорозподільної системи (п. 2 гл. 2 розділу V*)

S1.5

забезпечення підключення об'єкта замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання, у тому числі:

S1.5.1

у міській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*)

S1.5.2

у сільській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*)

S1.6

пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у тому числі:

S1.6.1

у міській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*)

S1.6.2

у сільській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*)

S2

Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача (п. 4 гл. 3 розділу VI*)

S3

Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об'єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494)

S4

Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі:

S4.1

у міській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*)

S4.2

у сільській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*)

S5

Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача, у тому числі:

S5.1

у міській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*)

S5.2

у сільській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*)

S6

Якість природного газу, у тому числі:

S6.1

перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача, у тому числі:

S6.1.1

у міській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

S6.1.2

у сільській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

S6.2

надання підтвердних документів щодо ФХП природного газу (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

S7

Приладовий облік природного газу, у тому числі:

S7.1

позачергова або експертна повірка ЗВТ, якщо ініціатором був Оператор ГРМ (п. 5 гл. 11 розділу X*)

S7.2

експертиза ЗВТ та/або пломби (п. 2 гл. 10 розділу X*)

S8

Письмове звернення непобутового споживача, зокрема:

S8.1

скарги щодо якості надання послуг, у тому числі:

S8.1.1

скарги щодо якості природного газу

S8.1.2

скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу природного газу)

S8.1.3

скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів

S9

Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:

S9.1

скарги щодо якості надання послуг, у тому числі:

S9.1.1

скарги щодо якості природного газу

S9.1.2

скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу природного газу)

S9.1.3

скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів


* Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1379/27824.

** Закон України "Про звернення громадян".

Виконавець


(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Телефон:
______

Факс:
______

Електронна пошта:
__

 

Додаток 9
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу

50-й день після звітного періоду

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Реєстр надання послуг Оператора ГРМ

                                       __________ за 20__ року
                                                                         (найменування ліцензіата (Оператора ГРМ) та його відокремленого підрозділу)                                    місяць

N з/п

Код виду послуги (додаток 8)

Код джерела інформації відповідно до переліку (додаток 6), затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата (Оператора ГРМ)

Інформація про споживача

Дата початку надання послуги

Затримка надання послуги з вини споживача та/або третіх осіб

Дата завершення надання послуги

Тривалість надання послуги (з вирахуванням часу затримки)

Примітки

прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

адреса

телефон

інша інформація

календарні дні

робочі дні

календарні дні

робочі дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Виконавець

____
(підпис)

___
(П. І. Б.)

Телефон:
_

Факс:
_

Електронна пошта:
______

 

Додаток 10
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників комерційної якості надання послуг постачальника природного газу

                                                                    20__ року
                                                                                               (квартал)

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з постачання природного газу

50-й день після звітного періоду

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Респондент:

Суб'єкт господарювання: ____
                                                                                                                                                                   (найменування)

Місцезнаходження:           ____
                                         (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Код послуги

Причини звернення відповідно до переліку

Код рядка

Загальна кількість звернень за квартал, шт.

Строк виконання послуги відповідно до законодавства

Середній фак-
тичний строк вико-
нання послуги

Кількість звернень (фактичний строк виконання яких був більший ніж зазначено у графі 2), шт.

Відсоток послуг, наданих з переви-
щенням установ-
леного строку вико-
нання, %

Примітки

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

S1

Надання договору постачання природного газу на вимогу побутового споживача (п. 2 розділу III*)

010

 

не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача

 

 

 

 

S2

Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів (п. 5 розділу II*)

015

 

до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами)

 

 

 

 

S3

Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/ обмеження газоспоживання, у тому числі:

020

 

х

 

 

 

 

S3.1

для непобутових споживачів (п. 14 розділу II*)

025

 

не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження

 

 

 

 

S3.2

для побутових споживачів (п. 17 розділу II*)

030

 

не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання

 

 

 

 

S4

Усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) та договору постачання природного газу (п. 28 розділу III*)

035

 

не більше 5 робочих днів

 

 

 

 

S5

Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків, у тому числі:

040

 

х

 

 

 

 

S5.1

для непобутових споживачів (п. 5 розділу VI*)

 

 

не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення

 

 

 

 

S5.2

для побутових споживачів (п. 8 розділу VI*)

 

 

 

 

 

 

S6

Письмове звернення непобутового споживача (п. 19 розділу II), зокрема:

045

 

до одного місяця

 

 

 

 

S6.1

скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів

050

 

до одного місяця

 

 

 

 

S7

Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:

055

 

до одного місяця

 

 

 

 

S7.1

скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів

060

 

до одного місяця

 

 

 

 


* Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2496 (Постанова N 2496), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1382/27827.

** Закон України "Про звернення громадян".

Керівник (власник) суб'єкта господарювання


(підпис)

_
(П. І. Б.)

Виконавець


(підпис)

_
(П. І. Б.)

Телефон:
__________

Факс:
__________

Електронна пошта:
__________

 

Додаток 11
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу

50-й день після звітного періоду

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг постачальника природного газу

                                        _ 20__ рік
                                                                                               (найменування ліцензіата (постачальника) та його відокремленого підрозділу)

N з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, що містить джерело інформації

1

2

3

4

5

Виконавець

____
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

Телефон:

Факс:
__

Електронна пошта:
___

 

Додаток 12
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу

50-й день після звітного періоду

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Реєстр письмових звернень споживачів постачальника природного газу

                                            ______ за 20__ року
                                                                            (найменування ліцензіата (постачальника) та його відокремленого підрозділу)                                місяць

N з/п

Звернення

Код виду звернення (додаток 13)

Код джерела інформації відповідно до перліку (додаток 11), затвер-
дженого внутрішнім розпо-
рядчим документом ліцензіата (поста-
чальника)

Інформація про споживача

Предмет звернення

Дата отри-
мання звернення спожи-
вача

Дата надання відповіді на звернення спожи-
вача

Строк надання відповіді, днів

Примітки

прізвище, ім'я, по батькові (наймену-
вання)

адреса

телефон

інша інфор-
мація

скарга

пропо-
зиція (заува-
ження)

заява (клопо-
тання)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Усього звернень, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

 

 

 

х

х

 

х

1.1

непобутових споживачів, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

 

 

 

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

побутових споживачів, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

 

 

 

х

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець


(підпис)

______
(П. І. Б.)

Телефон:
___________

Факс:
__

Електронна пошта:
______

 

Додаток 13
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Перелік послуг постачальника природного газу

Код послуги

Найменування послуги

S1

Надання договору постачання природного газу на вимогу побутового споживача (п. 2 розділу III*)

S2

Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів (п. 5 розділу II*)

S3

Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання, у тому числі:

S3.1

для непобутових споживачів (п. 14 розділу II*)

S3.2

для побутових споживачів (п. 17 розділу III*)

S4

Усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) та договору постачання природного газу (п. 28 розділу III*)

S5

Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків, у тому числі:

S5.1

для непобутових споживачів (п. 5 розділу VI*)

S5.2

для побутових споживачів (п. 8 розділу VI*)

S6

Письмове звернення непобутового споживача (п. 19 розділу II*), зокрема:

S6.1

скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів

S7

Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина) (стаття 20**), зокрема:

S7.1

скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів


* Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2496 (Постанова N 2496), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1382/27827.

** Закон України "Про звернення громадян".

Виконавець


(підпис)

_
(П. І. Б.)

Телефон:
___________

Факс:
___________

Електронна пошта:
___

 

Додаток 14
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу

50-й день після звітного періоду

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Реєстр надання послуг постачальника природного газу

                                          ________ за 20__ року
                                                                           (найменування ліцензіата (постачальника) та його відокремленого підрозділу)                                    місяць

N з/п

Код виду послуги (додаток 13)

Код джерела інформації відповідно до переліку (додаток 11), затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата (постачальника)

Інформація про споживача

Дата початку надання послуги

Затримка надання послуги з вини споживача та/або третіх осіб

Дата завершення надання послуги

Тривалість надання послуги (з вирахуванням часу затримки)

Примітки

прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

адреса

телефон

інша інформація

календарні дні

робочі дні

календарні дні

робочі дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Виконавець


(підпис)

____
(П. І. Б.)

Телефон:
__

Факс:
___

Електронна пошта:
___________

 

Додаток 15
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

ІНФОРМАЦІЯ
щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог

за 20__ рік
(рік)

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з розподілу природного газу

до 01 березня року, наступного за звітним

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Респондент:

Суб'єкт господарювання: _____
                                                                                                                                                                   (найменування)

Місцезнаходження:           _____
                                            (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Тип послуги

Код рядка

Строк виконання

Розмір компенсації за недотримання Стандартів та вимог, грн (без ПДВ)

Кількість випадків недотримання Стандартів та вимог у звітному періоді

Сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, грн (без ПДВ)

Кількість споживачів, яким надана компенсація

А

Б

1

2

3

4

5

1. Надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі:

010

х

 

 

 

 

1) надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі:

015

х

 

 

 

 

без необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*)

020

до 10 робочих днів

 

 

 

 

у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*)

025

до 10 робочих днів після отримання письмової згоди власника газових мереж

 

 

 

 

2) погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*)

030

не більше 15 календарних днів

 

 

 

 

3) надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*)

035

до 10 робочих днів

 

 

 

 

4) надання послуги з приєднання до газорозподільної системи (п. 2 гл. 2 розділу V*)

040

протягом строку, визначеного договором на приєднання до ГРМ

 

 

 

 

5) забезпечення підключення об'єкта замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання, у тому числі:

045

х

 

 

 

 

у міській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*)

050

до 10 робочих днів

 

 

 

 

у сільській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*)

055

до 15 робочих днів

 

 

 

 

6) пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у тому числі:

060

х

 

 

 

 

у міській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*)

065

до 5 робочих днів

 

 

 

 

у сільській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*)

070

до 10 робочих днів

 

 

 

 

2. Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача (п. 4 гл. 3 розділу VI*)

075

до 10 робочих днів

 

 

 

 

3. Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об'єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494)

080

не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу)

 

 

 

 

4. Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі:

085

х

 

 

 

 

у міській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*)

090

до 2 робочих днів

 

 

 

 

у сільській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*)

095

до 5 робочих днів

 

 

 

 

5. Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача, у тому числі:

100

х

 

 

 

 

у міській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*)

105

до 5 робочих днів

 

 

 

 

у сільській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*)

110

до 10 робочих днів

 

 

 

 

6. Якість природного газу, у тому числі:

115

х

 

 

 

 

1) перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача, у тому числі:

120

х

 

 

 

 

у міській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

125

до 2 робочих днів

 

 

 

 

у сільській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

130

до 5 робочих днів

 

 

 

 

2) надання підтвердних документів щодо ФХП природного газу (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)

135

до 5 робочих днів з дня надходження письмового запита споживача

 

 

 

 

7. Приладовий облік природного газу, у тому числі:

140

х

 

 

 

 

1) позачергова або експертна повірка ЗВТ, якщо ініціатором був Оператор ГРМ (п. 5 гл. 11 розділу X*)

145

до 10 робочих днів з дати складання протоколу або з дати отримання споживачем листа Оператора ГРМ про проведення повірки

 

 

 

 

2) експертиза ЗВТ та/або пломби (п. 2 гл. 10 розділу X*)

150

протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу

 

 

 

 

8. Розляд письмового звернення непобутового споживача, зокрема:

155

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо якості надання послуг, у тому числі:

160

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо якості природного газу

165

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу) природного газу

170

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів

175

до одного місяця

 

 

 

 

9. Розляд письмового звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:

180

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо якості надання послуг, у тому числі:

185

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо якості природного газу

190

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу) природного газу

195

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів

200

до одного місяця

 

 

 

 


* Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1379/27824.

** Закон України "Про звернення громадян".

Керівник (власник) суб'єкта господарювання


(підпис)

____
(П. І. Б.)

Виконавець


(підпис)

____
(П. І. Б.)

Телефон:
____

Факс:
___

Електронна пошта:
____

 

Додаток 16
до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

ІНФОРМАЦІЯ
щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог

за 20__ рік
(рік)

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з постачання природного газу

до 01 березня року, наступного за звітним

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


Респондент:

Суб'єкт господарювання: ____
                                                                                                                                                           (найменування)

Місцезнаходження:           ____
                                        (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Тип послуги

Код рядка

Строк виконання

Розмір компенсації за недотримання Стандартів та вимог, грн (без ПДВ)

Кількість випадків недотримання Стандартів та вимог у звітному періоді

Сума компенсації, виплачена споживачам у звітному періоді, грн (без ПДВ)

Кількість споживачів, яким надана компенсація

А

Б

1

2

3

4

5

1. Надання договору постачання природного газу на вимогу побутового споживача (п. 2 розділу III*)

010

не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача

 

 

 

 

2. Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів (п. 5 розділу II*)

015

до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами)

 

 

 

 

3. Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання, у тому числі:

020

х

 

 

 

 

для непобутових споживачів (п. 14 розділу II*)

025

не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження

 

 

 

 

для побутових споживачів (п. 17 розділу III*)

030

не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання

 

 

 

 

4. Усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) та договору постачання природного газу (п. 28 розділу III*)

035

не більше 5 робочих днів

 

 

 

 

5. Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків, у тому числі:

040

х

 

 

 

 

для непобутових споживачів (п. 5 розділу VI*)

045

не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення

 

 

 

 

для побутових споживачів (п. 8 розділу VI*)

050

 

 

 

 

6. Письмове звернення непобутового споживача (п. 19 розділу II*), зокрема:

055

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів

060

до одного місяця

 

 

 

 

7. Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:

065

до одного місяця

 

 

 

 

скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів

070

до одного місяця

 

 

 

 


* Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2496 (Постанова N 2496), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1382/27827.

** Закон України "Про звернення громадян".

Керівник (власник) суб'єкта господарювання


(підпис)

____
(П. І. Б.)

Виконавець


(підпис)

____
(П. І. Б.)

Телефон:
__

Факс:
___

Електронна пошта:
________
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали