ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 14.06.2017 р. N 2136-VII

Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017 - 2019 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про освіту", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115 (Розпорядження N 1115), з метою створення умов для рівного доступу населення міста до якісної освіти, задоволення освітніх потреб територіальної громади міста Одеси, сприяння розвитку молодіжного руху Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму розвитку освіти м. Одеси на 2017 - 2019 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
14.06.2017 N 2136-VII

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ОСВІТИ М. ОДЕСИ НА 2017 - 2019 РОКИ

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017 - 2019 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Департамент культури та туризму Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові

6.

Термін реалізації Програми

2017 - 2019 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

385486,0 тис. грн.

у тому числі:

7.1.

кошти бюджету м. Одеси

385486,0 тис. грн.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про національну програму інформатизації", Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року N 344/2013 (Указ N 344/2013), Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року N 1321-VII (Рішення N 1321-VII).

Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів навчально-виховного процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів, підтримку розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, розвиток молодіжного руху м. Одеси.

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Освітня сфера міста Одеси - це розгалужена мережа дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів комунальної власності різних типів.

Через фінансово-економічну нестабільність, соціальну розмежованість у суспільстві залишаються актуальними проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, належного фінансування закладів освіти усіх типів, створення належних умов, у тому числі безпечних та нешкідливих, для навчання, виховання та розвитку дітей і учнівської молоді, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, підвищення престижності праці працівників освітньої галузі.

Визначення проблем галузі, на розв'язання яких спрямована Програма, представлено за напрямами.

2.1. Створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та стабільного функціонування навчальних закладів

За останні 3 роки мережа дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси розширилася на 11 закладів за рахунок побудови нових, передачі закладів до комунальної власності, введення в експлуатацію капітально відремонтованих закладів, що не використовувалися за призначенням.

З метою забезпечення прозорості влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів з 2013 року працює автоматизована система реєстрації дітей у дошкільних навчальних закладах міста Одеси.

Однак у зв'язку з покращенням демографічної ситуації та збільшенням відсотка зайнятості населення зростає кількість звернень батьків щодо влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів, що призводить до перевищення норм наповнюваності груп (на 100 місць у місті в середньому виховується 140 дітей, більше 10 тисяч дітей чекають на влаштування до дошкільних навчальних закладів).

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси останні 3 роки не змінювалася та в основному задовольняє освітні потреби одеситів.

Однак контингент закладів щорічно збільшується на 4 - 5 %:

- 2014 рік - 84496 учнів;

- 2015 рік - 87961 учень;

- 2016 рік - 91590 учнів.

Середня наповнюваність класів зростає:

- 2014 рік - 27 учнів;

- 2015 рік - 27 учнів;

- 2016 рік - 28 учнів.

Кількість закладів, що працюють в другу зміну, збільшується:

- 2014 рік - 15 закладів;

- 2015 рік - 19 закладів;

- 2016 рік - 26 закладів.

Середня укомплектованість навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням та навчальним приладдям складає 60 - 70 %.

У місті збережена мережа спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами. Впроваджується інклюзивна освіта та інтегроване навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Налагоджена тісна співпраця соціально-психологічних служб системи освіти, педагогічних колективів спеціальних закладів та міської психолого-медико-педагогічної консультації з питань ранньої діагностики та корекційної роботи з такою категорією дітей.

З метою забезпечення безперешкодного доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів 12 % закладів обладнані пандусами. Разом з тим потребують вирішення проблеми забезпечення сучасним інструментарієм, необхідним обладнанням кабінетів психологічної служби та корекційно-розвивальної роботи навчальних закладів.

Якість сучасної освіти, яка відповідає запитам суспільства та соціально-економічним умовам, безпосередньо пов'язана зі станом матеріально-технічної бази закладів.

Будівлі та приміщення 275 навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, середній вік експлуатації яких 50 - 60 років, потребують значної фінансової підтримки для утримання в належному стані, підвищення їх енергоефективності, удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази.

Наразі оформлено право постійного користування земельними ділянками в 13-ти закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси. Процес оформлення триває в 21-му закладі освіти.

Таким чином, потребують вирішення наступні питання:

- недостатня забезпеченість населення м. Одеси дошкільними навчальними закладами;

- перевантаженість загальноосвітніх навчальних закладів в окремих районах міста;

- низька енергоефективність будівель та приміщень, застаріла матеріально-технічна та навчально-методична база навчальних закладів, відсутність благоустрою територій;

- відсутність у більшості навчальних закладів закріплення права користування земельними ділянками.

2.2. Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді

Серед найгостріших соціальних проблем, що постають сьогодні перед містом, - проблема збереження здоров'я дітей і молоді. Обстеження учнів шкіл показало, що 70 % дітей мають низький та нижчий за середній рівень здоров'я, перебувають на диспансерному обліку. Медичні кабінети закладів освіти потребують дооснащення необхідним обладнанням. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади на 91 % забезпечені медичними працівниками.

Одним із чинників збереження здоров'я дітей є їх залучення до масових занять різноманітними видами рухової діяльності. Цьому сприяє модернізація спортивних баз навчальних закладів: спортивних залів, стадіонів, майданчиків тощо.

Питання організації харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах було і залишається одним із найактуальніших. Для забезпечення якісного повноцінного харчування учнів, вихованців у дитячих садках та школах модернізовано 55 харчоблоків навчальних закладів, поступово оновлюється необхідне технологічне обладнання.

Створення безпечних і нешкідливих умов для учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах залежить від дотримання правил пожежної безпеки, забезпечення систематичного проведення відповідних протипожежних заходів. Останніми роками у навчальних закладах міста встановлюються автоматизовані системи пожежогасіння, обробляються дерев'яні конструкції захисною сумішшю.

Таким чином, потребують вирішення наступні питання:

- високий рівень захворюваності дітей і підлітків, низький рівень здоров'я дітей;

- відсутність системного підходу до організації безпечного перебування в навчальних закладах учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності освітньої галузі

Інформатизація системи освіти міста передбачає стовідсоткове забезпечення навчальних закладів комп'ютерною та мультимедійною технікою, доступом до швидкісної мережі Інтернет, створення веб-сайтів навчальних закладів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Інформатизація управління навчальним закладом є невід'ємною складовою інформатизації навчального закладу, яка істотно впливає на зміст, організаційні форми й методи навчання та управління, спричиняє зміни в діяльності учнів та вчителів, адміністративно-управлінської ланки закладу освіти й охоплює всі напрями та сфери їх діяльності.

Для якісного викладання предметів з урахуванням сучасних вимог в навчальних закладах міста Одеси створені комп'ютерні класи (у 2016 році - 182 класи, в яких 2079 комп'ютерів) та інтерактивні класи, широко використовуються мультимедійні засоби (192 інтерактивні дошки, що на 8,4 % більше, ніж у 2015 році; 845 мультимедійних проекторів, що на 8,7 % більше, ніж у 2015 році).

Всього у загальноосвітніх навчальних закладах міста - 4420 комп'ютерів, у дошкільних навчальних закладах - 313, у позашкільних навчальних закладах - 63. Значна частина з них (46,1 %) потребує модернізації. Крім цього, загальна потреба загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси в оснащенні персональними комп'ютерами для використання в навчально-виховному процесі складає 2107 комп'ютерів.

З метою захисту прав інтелектуальної власності та дотримання вимог законодавства України в зазначеній сфері у закладах освіти триває робота зі встановлення на комп'ютерну техніку ліцензованого програмного забезпечення.

До мережі Інтернет підключено 100 % загальноосвітніх навчальних закладів, 92 % дошкільних навчальних закладів, 94 % позашкільних навчальних закладів. Тип підключення до Інтернету через окрему оптоволоконну лінію мають 42 % навчальних закладів. З метою якісного проведення сучасних інтерактивних уроків у 48 % загальноосвітніх навчальних закладах виникла необхідність провести відповідну роботу щодо збільшення швидкості каналу Інтернет.

Тривають заходи щодо створення в навчальних закладах міста Wi-Fi-зон: наразі безпровідний Інтернет мають 62,6 % закладів освіти.

У закладах освіти міста проводиться відповідна робота щодо обмеження доступу учнів до Інтернет-ресурсів забороненого змісту засобами комп'ютерного адміністрування.

В єдиній освітній системі міста перебувають 149 сайтів навчальних закладів та установ, 145 з яких були модернізовані у 2016 році.

Створення єдиного інформаційного середовища в галузі освіти на основі інформаційної мережі, що охоплює всі ланки системи освіти, заклади, установи й органи управління ними, є одним зі стратегічних завдань інформатизації системи освіти.

Таким чином, потребують вирішення наступні питання:

- недостатня забезпеченість навчальних закладів та установ комп'ютерною та мультимедійною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням тощо для вирішення актуальних завдань навчання, виховання, розвитку та управління;

- недосконала організація вільного доступу учасників навчально-виховного процесу до безпечних інформаційних ресурсів у навчальних закладах;

- недостатнє використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-методичній, організаційно-управлінській діяльності освітньої галузі міста.

2.4. Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді

Учні та вихованці закладів освіти є активними учасниками Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт в рамках Малої академії наук України, Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня", міжнародних конкурсів: математичного "Кенгуру", природничого інтерактивного "Колосок", з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер", історичного "Лелека", з англійської мови "Гринвіч"; Міжнародних мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Об'єднаймося ж, брати мої!" тощо.

Переважну кількість призових місць виборюють вихованці закладів нового типу та спеціалізованих навчальних закладів, які мають профільні класи та поглиблено вивчають навчальні предмети. Кількість учасників та переможців конкурсів свідчить про їх популярність та належну роботу з обдарованою шкільною молоддю.

Аналіз результативності участі дітей міста в інтелектуальних, творчих, спортивних заходах свідчить про необхідність більш широкої популяризації даної діяльності, належної матеріальної підтримки участі переможців етапів нижчого рівня у етапах заходів вищого рівня (всеукраїнського, міжнародного), створення дієвої системи морального та матеріального стимулювання учнів, педагогів та навчальних закладів.

Підвищенню рівня інтелектуального та творчого розвитку дітей та педагогічних працівників навчальних закладів сприяють різноманітні проекти з обміну досвідом з інноваційними закладами України, зарубіжних країн; проведення в навчальних закладах інноваційної діяльності.

Таким чином, потребують вирішення наступні питання:

- недостатня фінансова можливість підтримки участі обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах, що проводяться за межами міста; проектів обміну досвідом;

- недосконала система стимулювання учнів, педагогів та навчальних закладів до участі в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах.

2.5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі "Освіта"

Організацію навчально-виховного процесу в закладах освіти міста забезпечують понад 9 тис. педагогічних працівників. Якість освіти визначається професійними та особистими вміннями педагога та керівника закладу. Тому в місті створена і впроваджується багаторівнева система підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, забезпечення підготовки до інноваційної діяльності.

В місті реалізується система заходів щодо підвищення престижності праці педагогічних працівників, науково-методичного забезпечення їх професійного зростання, творчої майстерності.

128-ми педагогам, яким присвоєно почесне звання "Кращий педагогічний працівник м. Одеси", виплачується щомісячна муніципальна надбавка в розмірі 50 % тарифної ставки.

Муніципальні виплати (по 1500 грн. щомісяця) отримують 33 заступника директорів шкіл з навчально-виховної роботи, які займаються виховною роботою.

У рамках соціального захисту працівників соціальної сфери в м. Одесі триває виплата муніципальних доплат 915 працівникам освіти: вчителям - молодим спеціалістам; вихователям - молодим спеціалістам; 60 педагогам, які працюють в Одеських школі-інтернаті N 5, дитячому будинку "Перлинка"; бібліотечним та медичним працівникам навчальних закладів; працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-економічних груп.

2275 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують муніципальні доплати.

Велика увага приділяється підвищенню професійної майстерності педагогів, впровадженню в навчально-виховний процес інновацій, передових технологій, досягнень педагогічної та психологічної наук. Педагоги міста активно долучаються до науково-пошукової роботи, участі в професійних конкурсах та міжнародній проектній діяльності.

Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами.

Аналіз здобутків, результатів і виявлених тенденцій засвідчує, що потребують свого вирішення питання щодо:

- професійного зростання педагогічних кадрів, їх матеріального стимулювання;

- недостатньої соціально-психологічної готовності всіх учасників навчально-виховного процесу до інклюзивного та інтегрованого навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

2.6. Розвиток молодіжного руху міста Одеси

Відповідно до Положення про Молодіжну раду при Одеському міському голові, затвердженого розпорядженням міського голови від 19 грудня 2014 року N 1291 (Розпорядження N 1291), у місті функціонує Молодіжна рада при Одеському міському голові, до складу якої входять представники вищих, професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів міста, молодіжних громадських організацій, Молодіжної ради при Одеському міському голові минулого скликання.

За ініціативи Молодіжної ради при Одеському міському голові проводяться соціально значущі міські заходи для молоді та за її участю.

Однак потребують вирішення наступні проблемні питання:

- підвищення рівня громадянської активності молоді міста;

- підтримка розвитку молодіжного руху міста.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов для рівного доступу населення міста до якісної освіти, задоволення освітніх потреб територіальної громади міста Одеси, розвиток молодіжного руху.

Програма визначає стратегічні пріоритетні напрями розвитку освіти міста відповідно до напрямів стратегічного плану дій Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року N 1321-VII (Рішення N 1321-VII), - "Інноваційна Одеса", "Розумна Одеса", "Енергоефективна Одеса", "Освічена Одеса", "Турботлива Одеса", шляхи їх реалізації; обґрунтовує необхідне ресурсне забезпечення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Для досягнення мети Програми передбачається реалізувати наступні завдання:

- забезпечити доступність дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів (груп) за рахунок будівництва нових закладів, реконструкції та капітального ремонту будівель (приміщень), що довгий час не використовувались за призначенням;

- вирішити проблему перевантаження загальноосвітніх навчальних закладів в окремих районах міста шляхом будівництва нових навчальних закладів;

- модернізувати матеріально-технічну базу закладів і установ освіти шляхом проведення необхідних ремонтних робіт, впровадження енергозберігаючих технологій, оновлення меблів, технологічного обладнання тощо;

- зміцнити навчально-методичну та матеріально-технічну базу навчальних закладів, забезпечити відповідні умови життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

- продовжити інформатизацію системи освіти, завершити укомплектування навчальних закладів сучасною комп'ютерною технікою та підключення її до мережі Інтернет;

- підвищити якість результатів навчання й виховання через впровадження перспективних педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів;

- забезпечити умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми проблемами, розширити мережу інклюзивних класів (груп);

- посилити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, забезпечити належний рівень організації медичного обслуговування, розвиток соціально-психологічної служби системи освіти;

- забезпечити всебічну підтримку обдарованої учнівської молоді через моральне та матеріальне заохочення учнів і педагогічних працівників до участі в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах;

- підвищити ефективність роботи педагогічних кадрів шляхом всебічної підтримки творчих педагогів і педагогічних колективів;

- активізувати професійний діалог між педагогічними колективами на обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях;

- підвищити рівень громадянської активності молоді міста шляхом підтримки розвитку молодіжного руху.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.

Реалізація Програми відбуватиметься у період 2017 - 2019 років.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Для розв'язання визначених проблем, з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти м. Одеси реалізація заходів Програми відбуватиметься за наступними напрямами:

- створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та стабільного функціонування навчальних закладів;

- створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді;

- інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності освітньої галузі;

- забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді;

- розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі "Освіта";

- розвиток молодіжного руху міста Одеси.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити належні умови для позитивних зрушень в реформуванні освітньої галузі міста Одеси, належний рівень освітніх послуг;

- підтримати стан матеріально-технічної та навчальної бази освітніх закладів відповідно до діючих стандартів організації навчального середовища, створити безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та розвитку дітей;

- розвинути мережу навчальних закладів для задоволення освітніх потреб мешканців міста, у тому числі з особливими освітніми потребами;

- розширити можливості використання інформаційних технологій в освітньому середовищі міста;

- впровадити в практику роботи освітніх закладів і установ сучасні педагогічні технології, забезпечити доступ до світових інформаційних мереж, створити умови для самоосвіти учасників навчально-виховного процесу, впровадити різні форми дистанційного навчання;

- удосконалити систему роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;

- забезпечити подальший розвиток системи дієвого стимулювання обдарованих дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників;

- підвищити рівень громадянської активності молоді міста.

Головні результативні показники виконання завдань Програми:

- стовідсоткове охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою;

- охоплення всеобучем дітей шкільного віку на рівні не менше 99,9 % від їх загальної кількості;

- стовідсоткове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп'ютерними комплексами та підключення їх до мережі Інтернет;

- стовідсоткове забезпечення навчальних закладів ліцензійним програмним забезпеченням, програмно-технічними засобами забезпечення безпеки в мережі Інтернет, фільтрації несумісного з навчально-виховним процесом контенту;

- створення належних умов навчання дітей з особливими потребами;

- збільшення охоплення дітей позашкільною освітою;

- забезпечення педагогічними кадрами закладів і установ освіти;

- залучення громадянсько активної молоді до вирішення актуальних проблем.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюється департаментом освіти та науки Одеської міської ради і постійною комісією Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головним розпорядником бюджетних коштів.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради щороку до 15 липня (за I півріччя) та до 15 січня (за рік) готує і подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію, отриману від усіх співвиконавців Програми, про стан її виконання, яка включає пояснювальну записку про хід виконання Програми (у разі невиконання - обґрунтування причин), дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.

Співвиконавці Програми щороку до 05 липня (за I півріччя) та до 05 січня (за рік) подають до департаменту освіти та науки Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.

Для здійснення поточного моніторингу виконання Програми департамент освіти та науки Одеської міської ради надає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради щороку до 15 квітня (за I квартал) та до 15 жовтня (за 9 місяців) дані, отримані від усіх співвиконавців Програми, за звітний період про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.

Співвиконавці Програми щороку до 05 квітня (за I квартал) та до 05 жовтня (за 9 місяців) подають до департаменту освіти та науки Одеської міської ради дані за звітний період про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради у I півріччі року, наступному за звітним.

За ініціативи департаменту освіти та науки Одеської міської ради, в разі виникнення потреби, може розглядатися проміжний звіт про хід виконання Програми протягом року.

Питання про щорічні (проміжні) звіти щодо виконання Програми обов'язково подаються у встановленому порядку департаментом освіти та науки Одеської міської ради до перспективного плану роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на наступний рік із зазначенням місяця, в якому звіт буде внесений на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент освіти та науки Одеської міської ради готує підсумковий звіт, що містить пояснювальну записку, дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, та надає його на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, а після схвалення - на затвердження Одеській міській раді, не пізніше ніж у шестимісячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017 - 2019 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Строки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Усього, в т. ч.:

91183,0

140996,5

153306,5

385486,0

бюджет м. Одеси

91183,0

140996,5

153306,5

385486,0

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

 

- департамент освіти та науки Одеської міської ради

91118,0

140851,5

153201,5

385171,0

- департамент культури та туризму Одеської міської ради

65,0

65,0

65,0

195,0

- департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

0,0

50,0

10,0

60,0

- департамент міського господарства Одеської міської ради

0,0

30,0

30,0

60,0
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали