ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Одинадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29.03.2012 р. N 323

Про затвердження міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року

З метою підтримки сімей, дітей та молоді, відповідно до вимог законів України від 05.02.93 р. N 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", від 01.12.98 р. N 281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації", від 08.09.2005 р. N 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", від 15.11.2001 р. N 2789-III "Про попередження насильства в сім'ї", від 21.06.2001 р. N 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", від 19.05.2009 р. N 1343-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей", від 05.03.2009 р. N 1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", постанов Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 879 "Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року", від 28 січня 2009 р. N 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" та пункту 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити міську комплексну цільову соціальну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
29.03.2012 N 323


Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року

I. Загальна характеристика

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

2.

Розробник програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради
Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

4.

Учасники програми

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров'я, служба у справах дітей міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, комунальне підприємство "Реклама", міський центр зайнятості

5.

Термін реалізації програми

2012 - 2014 роки

6.

Етапи виконання програми

I етап 2012 рік
II етап 2013 - 2014 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні програми

Міський бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

У межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2012 - 2014 роки

 

у тому числі:

572,3 тис. грн.

8.1.

коштів міського бюджету

572,3 тис. грн.

8.2.

Коштів інших джерел

-


II. Проблема, на розв'язання якої спрямовано програму

Демографічний розвиток є одним із основних пріоритетів державної політики. Демографічна ситуація в країні в цілому та м. Житомирі зокрема - одна з найважливіших проблем сьогодення.

За даними відділу статистики населення Головного управління статистики чисельність постійного населення м. Житомира на 1 січня 2011р. становила 270,5 тис. осіб, у тому числі молоді 96 тис. осіб (35,5 %), чисельність жінок складала 145,7 тис. осіб (53,9 %), а чоловіків - 124,8 тис. осіб (46,1 %). Упродовж останніх п'яти років загальна кількість мешканців обласного центру скоротилася на 4,2 тис. осіб (на 1,5 %), у тому числі за рахунок осіб жіночої статі - на 1,9 тис. осіб (на 1,3 %), а чоловічої - на 2,3 тис. осіб (на 1,8 %).

Характеризуючи шлюбні відносини слід зазначити, що проти січня-серпня 2010 року кількість зареєстрованих шлюбів збільшилась на 152 або 11,8 % і склала 1438. Водночас за 8 місяців 2011 року зареєстровано 313 розлучень (без урахування розірвань шлюбів у судовому порядку).

Станом на 1 січня 2012 року в реєстрі багатодітних сімей м. Житомира, зареєстровано 831 багатодітна сім'я, в якій виховується 2671 дитина; 3856 неповних сімей, 7417 молодих сімей, 199 студентських сімей, 972 сім'ї, в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями.

Станом на 1 січня 2012 року на обліку в службі у справах дітей міської ради перебувало 527 дітей: в секторі опіки - 426 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в секторі профілактики - 101 дитина, яка опинилась у складних життєвих обставинах.

Постійно збільшується кількість молодих сімей та сімей з дітьми, які потрапляють у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги. Проблемною є адаптація у суспільстві дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та молоді з їх числа, дітей та молоді з фізичними обмеженнями, дітей та молоді, які повертаються з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, які не пов'язані з позбавленням волі.

Постійний міграційний відтік молоді негативно впливає на чисельність, статево-віковий склад населення та народжуваність. Міграційні процеси можливо врегулювати шляхом створення сприятливих умов для працевлаштування. Молодь є тією соціальною ланкою, яка вирішальним чином визначає зміст і характер майбутнього міста, концентрує в собі перспективні тенденції суспільного розвитку.

Стабільна зайнятість, постійне джерело доходів, тісні стосунки з родиною, соціальна підтримка є тими факторами, що сприяють обранню здорового способу життя.

Стан здоров'я і спосіб життя населення потребує окремої уваги. За результатами досліджень, 91 % учнівської молоді віком від 15 до 16 років вже мають досвід вживання алкоголю, 63 % - досвід тютюнопаління, 14 % спробували наркотичні речовини. Найбільш поширеним є вживання пива (близько 60 %).

Надзвичайно важливим є питання формування духовних потреб молоді, заінтересованості в дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя.

III. Мета і основні завдання програми

Метою програми є:

утвердження та відродження сімейних духовних та моральних цінностей, національних традицій, формування усвідомленого батьківства;

забезпечення організації та проведення у складі територіальної громади соціальної роботи з молоддю, дітьми та сім'ями, які знаходяться у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

підтримки громадянської активності, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, через формування для цього правових, гуманітарних, соціальних передумов;

реалізація першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного мешканця міста, спрямованих на зміцнення здоров'я, фізичного та духовного розвитку;

формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, пропаганда здорового способу життя.

IV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

Прийняття цієї програми дозволить поступово вирішувати проблеми, які є у суспільстві. Актуальність розробки програми підсилюється ще й тим, що з кожним роком зростає кількість кризових явищ, тісно пов'язаних не тільки з соціально-економічною ситуацією, а і з умовами виховання у сім'ях.

Недостатня увага батьків приділяється інтересам дітей, організації їх дозвілля, вихованню у них поваги до загальноприйнятих правил поведінки у суспільстві, формуванню позитивного погляду на життя в цілому, нехтування здорового способу життя.

Програма передбачає здійснити комплекс таких заходів:

підвищення ролі та престижу сім'ї;

пропаганди кращих традицій української сім'ї;

виховання почуття відповідальності у батьків за дітей;

збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання;

забезпечення надання комплексної соціальної допомоги сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

проведення інформаційно-консультаційної та правової роботи, спрямованої на підвищення ролі сім'ї в духовому та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання їх бездоглядності;

профілактика негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, утвердження цінностей здорового способу життя;

активізація роботи із запобігання поширенню у місті ВІЛ-інфекції шляхом проведення первинної профілактики серед дітей та молоді через роботу Мобільного консультаційного пункту соціальної роботи та вторинної профілактики через функціонування Служби соціально-профілактичної роботи;

виховання у молодого покоління відповідального ставлення до свого здоров'я;

стимулювання молоді до укладання шлюбів;

створення умов для залучення молоді до рухової активності;

створення умов для реалізації творчого і трудового потенціалу молоді.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування на реалізацію заходів програми за рахунок міського бюджету узгоджуються щорічно під час затвердження міського бюджету на наступний рік.

V. Перелік завдань і заходів програми

Основними завдання програми є:

пропаганда сімейних цінностей, відповідального, усвідомленого ставлення до сімейних обов'язків та формування сприятливого соціально-психологічного клімату у суспільстві та суспільної направленості на здоровий спосіб життя, у т. ч. через засоби масової інформації;

зміцнення шлюбу, запобігання його розірванню, зниження рівня розлучень, збереження традицій багатодітності, стимулювання молоді на створення родини, відродження духовності української родини та національних сімейних традицій;

сприяння та підтримка виховної функції сім'ї та проведення інформаційно-просвітницької роботи з батьками з питань виховання у дітей навичок здорового способу життя;

соціальна адаптація сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді;

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям.

VI. Ресурсне забезпечення міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

I

II

III

Усього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

179,8

190,9

201,6

572,3

Міський бюджет

179,8

190,9

201,6

572,3

Інші джерела фінансування

-

-

-

-


VII. Показники продукту міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року

До розділу X заходів програми

N
 з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

2012

2013

2014

Всього витрат на виконання програми

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Показники продукту програми

1.

Кількість учасників заходів молодіжної політики.

осіб

15000

16000

16500

17000

257,5

2.

Кількість запланованих заходів

Од.

21

21

22

25

 

3.

Інтелектуального та творчого розвитку особистості

Од.

21

21

21

21

 

4.

Формування здорового способу життя

Од.

21

21

21

21

 

5.

Підтримка дитячих та молодіжних громадських організацій

Од.

10

10

10

10

 

II. Показники ефективності програми

1.

Середні видатки на проведення 1 заходу

Тис. грн.

3,6

3,8

3,9

4,0

 

2.

Середні видатки на 1 учасника заходу

Грн.

5,0

5,1

5,2

5,4

 

III. Показники якості програми

1.

Збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком

%

3

4,2

4,3

4,4

 

2.

% громадських організацій охоплених програмними заходами

%

21

21

21

21

 

 

Всього видатків за програмою

Тис. грн.

75,0

80,9

85,9

90,7

257,5


До розділу XI заходів програми

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

2012

2013

2014

Всього витрат на виконання програми

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Показники продукту програми

1.

Кількість запланованих заходів в т. ч.

Од.

11

12

12

12

 

2.

Підтримка багатодітних сімей

Од.

11

12

12

12

 

3.

Гендерна культура

Од.

10

8

8

8

 

4.

Запобігання насильству

Од.

10

9

9

9

 

5.

Підтримка сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах

сімей

168

178

188

198

 

6.

Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами

сімей

296

302

310

316

 

7.

Кількість осіб охоплених заходами

осіб

10000

11000

11500

12000

 

8.

Кількість багатодітних сімей охоплених заходами

осіб

550

822

950

1000

 

II. Показники ефективності програми

1.

Середні видатки на проведення заходу

Тис. грн.

6,8

6,7

7,2

7,5

 

2.

Середні видатки на 1 учасника заходу

Грн.

7,5

7,4

7,4

7,5

 

III. Показники якості програми

1.

% охоплення населення заходами програми

%

4,3

4,2

4,2

4,3

 

2.

% охоплення кількості багатодітних сімей заходами програми

%

83

73

75

83

 

3

% охоплення кількості сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах і знаходяться під супроводом,заходами програми

%

41

45

49

53

 

4

% охоплення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників і знаходяться під супроводом, заходами програми

%

10,8

11,6

12,3

13,0

 

 

Всього видатків за програмою

Тис. грн.

120,9

98,9

105,0

110,9

314,8


VIII. Очікувані результати виконання програми:

- збільшення сімей, позитивно налаштованих на підвищення престижу сімейних відносин;

- зміцнення духовного та фізичного здоров'я в сім'ях;

- налагодження позитивних відносин між дітьми та батьками, підвищення почуття відповідальності у дітей за долю літніх батьків, підвищення престижу родини, в якій живуть кілька поколінь;

- підвищення рівня правової культури мешканців міста, зокрема в питаннях поваги до прав та свобод людини, відповідальності за власне життя;

- створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді та дорослого населення до збереження власного здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками;

- збільшення чисельності молоді, яка бере участь у діяльності дитячих та молодіжних організацій;

- збільшення чисельності молодих людей, які ведуть здоровий спосіб життя;

- збільшення чисельності молоді, яка відвідуватиме позашкільні навчальні заклади, спортивні, дозвіллєві та інші заклади і установи, що мають на меті забезпечення виховання та проведення змістовного й активного дозвілля молоді.

IX. Організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням та внесенням змін до програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником програми - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з управліннями міської ради: освіти, охорони здоров'я, службою у справах дітей, Житомирським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, комунальним підприємством "Реклама".

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Зміни до програми вносяться за процедурою, передбаченою розділами 4, 5 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, що затверджений рішенням міськвиконкому від 10.02.2011 за N 72.

Учасники програми: управління міської ради: освіти, охорони здоров'я, служба у справах дітей, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, комунальне підприємство "Реклама", міський центр зайнятості щоквартально, до 10 числа, наступного за звітним періодом місяця, подають управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради для здійснення моніторингу програми щоквартально, до 15 числа, наступного за звітним періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року

Щорічний звіт про виконання кожного етапу програми, а також підсумковий звіт, управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради виносить на розгляд постійної комісії міської ради та розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення етапу або програми.

X. Основні заходи міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року
з питань реалізації молодіжної політики, формування здорового способу життя

N

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Фінан-
сування, всього
(тис. грн.)

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.

2012

2013

2014

1. Створення умов для самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

1.1.

Проведення акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, виставок молодих митців, спрямованих на забезпечення творчих ініціатив молоді.

2012 - 2014

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти

Міський бюджет, інші джерела фінансування

6,3

2,0

2,1

2,2

1.2.

Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, засідань,"круглих столів", конференцій, форумів тощо спрямованих на інтелектуальний розвиток молоді.

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,8

0,5

0,6

0,7

1.3.

Стимулювання молоді шляхом надання грантів Житомирського міського голови для обдарованої молоді.

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

31,2

10,0

10,4

10,8

1.4.

Призначення стипендій міського голови для кращих студентів вищих навчальних закладів

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

45,0

14,0

15,0

16,0

1.5.

Організація діяльності ради старшокласників-
лідерів учнівського самоврядування "школа учнівської майстерності"

2012 - 2014

Управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту

Не потребує додаткового фінансування

-

-

-

-

1.6.

Інформування молоді про роботу органів місцевого самоврядування шляхом організації освітньої молодіжної програми "Школа місцевого самоврядування".

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

3,3

1,0

1,1

1,2

2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності

2.1.

Проведення ігор, конкурсів, семінарів, спрямованих на патріотичне виховання молоді та формування у молоді моральних цінностей

2012 - 2014

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти

Міський бюджет, інші джерела фінансування

3,3

1,0

1,1

1,2

2.2.

Залучення професійних та аматорських творчих колективів до пропаганди здорового способу життя, формування духовно-моральних цінностей у молоді засобами мистецтва

2012 - 2014

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

2.3.

Залучення молоді до заходів національно-патріотичного спрямування, у тому числі, приурочених загальнодержавним святам

2012 - 2014

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

2.4.

Підготовка інформаційних матеріалів щодо попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та утвердження здорового способу життя

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

3,3

1,0

1,1

1,2

3. Пропаганда та формування здорового способу життя

3.1.

Проведення заходів з питань запобігання поширенню соціально-небезпечних хвороб шляхом залучення молоді до занять фізичною культурою та активним дозвіллям

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,8

0,5

0,6

0,7

3.2.

Проведення заходів на відзначення Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотичних речовин та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Дня пам'яті людей, померлих від СНІДу

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї. дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

6,6

2,0

2,2

2,4

3.3.

Організація соціально-профілактичної роботи з дітьми та молоддю груп ризику

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї. дітей та молоді

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

3.4.

Організація та проведення групових заходів та соціальних акцій з утвердження цінностей здорового способу життя та поширення волонтерського руху у дитячому та молодіжному середовищі міста.

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї. дітей та молоді

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

4. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

4.1.

Підтримка підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

2012 - 2014

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, громадські організації (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,8

0,5

0,6

0,7

4.2.

Проведення акцій, семінарів, засідань, "круглих столів", виставок, ярмарок тощо, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,8

0,5

0,6

0,7

5. Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

5.1.

Фінансова та організаційна підтримка проектів, що спрямовані на соціальний розвиток молоді, розроблених дитячими, молодіжними громадськими організаціями, об'єднаннями, спілками, органами шкільного та студентського самоврядування.

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

63,0

20,0

21,0

22,0

6. Організація соціально-освітніх заходів для молоді

6.1.

Організація та проведення заходів до Дня молоді

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські молодіжні організації (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

56,6

17,9

19,0

19,7

6.2.

Проведення заходів до Дня студента

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими молодіжними організаціями, вищими учбовими закладами I - IV рівнів акредитації (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

31,7

10,0

10,5

11,2

6.3.

Загальна потреба в коштах на виконання заходів на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді КТКВК 091103 В т. ч.

 

257,5

80,9

85,9

90,7

6.4.

з загального фонду

 

257,5

80,9

85,9

90,7

6.5.

з спеціального фонду та інших джерел фінансування

 

-

-

-

-


XI. Основні заходи міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на період до 2014 року з питань сім'ї

N

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Фінан-
сування, всього
тис. грн.

Орієнтовні обсяги фінансування по етапах
(тис. грн.)

2012

2013

2014

1. Інформаційно-просвітницькі та соціально-економічні заходи

1.1.

Забезпечувати підтримку діяльності громадських організацій, окремих громадян, діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики з питань сім'ї, жінок, гендерної політики

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

15,9

5,0

5,3

5,6

1.2.

Реалізація проектів, спрямованих на підвищення рівня інформованості громадян щодо запобігання та протидії торгівлі людьми

2012 - 2014

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації, благодійні фонди (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

3.3

1,0

1,1

1,2

1.3.

Ведення Єдиного обліку багатодітних сімей

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,8

0,5

0,6

0,7

1.4.

Робота з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,8

0,5

0,6

0,7

1.5.

Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, управління по зв'язках з громадськістю

Міський бюджет, інші джерела фінансування

5,1

1,5

1,7

1,9

1.6.

Проведення заходів, фестивалів, конкурсів, виставок тощо з метою відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей

2012 - 2014

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

15,9

5,0

5,3

5,6

1.7.

Проведення інформаційно-
просвітницької роботи шляхом розробки, виготовлення та поширення спеціальної літератури (брошур, буклетів, листів, плакатів, білбордів, сіті-лайтів тощо), соціальної реклами, направленої на запобігання гендерному насильству, насильству в сім'ї, запобігання торгівлі людьми

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

5,1

1,5

1,7

1,9

1.8.

Продовження роботи з подання кандидатур жінок, які народили та виховали до 8 річного віку п'ятьох і більше дітей, на відзнаку почесним званням України "Мати-героїня" та забезпечення вручення посвідчень та нагрудних знаків "Мати-героїня"

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

3,3

1,0

1,1

1,2

1.9.

Проведення роз'яснювальної роботи серед батьківської громади міста щодо запобігання жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім'ї та сприяння в проведенні корекційної роботи з особами, що вчинили насильство в сім'ї

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з суб'єктами соціальної роботи

Міський бюджет, інші джерела фінансування

3,9

1,2

1,3

1,4

1.10.

Продовження роботи консультативно-дорадчих органів: - дорадчого органу по роботі із сім'ями, що опинилися в складних життєвих обставинах; - міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності.

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з суб'єктами соціальної роботи

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

1.11.

Проведення тижня Правових знань з метою підвищення обізнаності дітей шкільного віку з правових знань

2012 - 2014

Служба у справах дітей міської ради, управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

2. Соціально-освітні акції на поліпшення становища сімей

2.1.

Забезпечення проведення заходів до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Дня батька

2012 - 2014

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

25,2

8,0

8,4

8,8

2.2.

Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування - випускниками загальноосвітніх шкіл

2012 - 2014

Служба у справах дітей міської ради, управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

21,0

6,7

7,0

7,3

2.3.

Забезпечення проведення заходів до Дня захисту дітей

2012 - 2014

Служба у справах дітей міської ради, управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

15,6

5,0

5,2

5,4

2.4.

Проведення благодійних акцій "Народини" (трійня тощо)

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

3,3

1,0

1,1

1,2

2.5.

Проведення загальноміських заходів для пільгових категорій сімей до свята Першого дзвоника

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

57,0

18,0

19,0

20,0

2.6.

Проведення міського етапу Всеукраїнських акцій "16 днів проти насильства", "Стоп насильству!"

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

3,3

1,0

1,1

1,2

2.7.

Проведення благодійних заходів, фестивалів для осіб з обмеженими можливостями та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти міської ради; громадські організації, благодійні фонди (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

6,3

2,0

2,1

2,2

2.8.

Забезпечення проведення новорічних заходів для сімей пільгових категорій міста

2012 - 2014

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

57,2

18,0

19,1

20,1

3. Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах

3.1.

Влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання дітей, здійснення їх соціального супроводження

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

3.2.

Надання індивідуальних соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, суб'єкти соціальної роботи (органи місцевого самоврядування правоохоронні органи)

Міський бюджет

18,9

6,0

6,3

6,6

3.3.

Проведення соціальних акцій для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації (за згодою)

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

3.4.

Здійснення соціальної роботи з опікунськими сім'ями, у яких виховуються діти-сироти та позбавлені батьківського піклування

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради, управління освіти, охорони здоров'я міської ради

В межах асигнувань, виділених на утримання суб'єктів соціальної роботи

-

-

-

-

3.5.

Здійснення соціальної роботи з особами з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління праці і соціального захисту населення, відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради

Міський бюджет

1,8

0,5

0,6

0,7

4. Надання комплексної допомоги жінкам,які мають намір відмовитися від новонародженої дитини

4.1.

Проведення соціальної роботи з жінками, які мають намір відмовитися від дитини

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління охорони здоров'я, служба у справах дітей міської ради

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

5. Надання комплексної соціальної допомоги дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей

5.1.

Забезпечення діяльності гуртків за інтересами для дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти

Міський бюджет

18,9

6,0

6,3

6,6

6. Залучення до волонтерської діяльності, підтримка волонтерського руху

6.1.

Діяльність школи волонтерів Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти міської ради; громадські організації, благодійні фонди (за згодою)

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

6.2.

Проведення міського конкурсу "Волонтер року"

Грудень

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти міської ради; громадські організації(за згодою)

Міський бюджет інші джерела фінансування

1,8

0,5

0,6

0,7

7. Організація соціально-профілактичної роботи з дітьми та молоддю груп ризику

7.1.

Організація заходів та надання соціальних послуг Службою соціально-
профілактичної роботи

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)

Міський бюджет інші джерела фінансування

9,3

3,0

3,1

3,2

7.2.

Організація соціальної роботи з дітьми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та членами їх сімей

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Житомирське міське відділення кримінально-
виконавчої інспекції, Відділення кримінальної міліції у справах дітей Богунського та Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області, міський центр зайнятості (за згодою)

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

8. Висвітлення соціальних проблем та шляхів їх подолання

8.1

Створення соціальної реклами (зовнішньої реклами), придбання спеціальної літератури (брошур, буклетів, довідників тощо)

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, по зв'язках з громадськістю; комунальне підприємство "Реклама", громадські організації (за згодою)

Міський бюджет інші джерела фінансування

9,6

3,0

3,2

3,4

8.2.

Розповсюдження зовнішньої соціальної реклами

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, комунальне підприємство "Реклама", громадські організації (за згодою)

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

9. Соціально-профілактична робота у рамках діяльності мобільного консультаційного пункту

9.1.

Організація та проведення заходів для профілактики негативних явищ та утвердження цінностей здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі міста і соціальних акцій

2012 - 2014

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: освіти, охорони здоров'я; громадські організації (за згодою)

Міський бюджет інші джерела фінансування

9,5

3,0

3,2

3,3

9.2.

Загальна потреба в коштах на виконання заходів з питань реалізації сімейної політики КТКВК 091107 та заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді КТКВК 091102 В т. ч.

 

 

 

314,8

98,9

105,0

110,9

9.3.

з загального фонду

 

 

 

314,8

98,9

105,0

110,9

9.4.

з спеціального фонду та інших джерел фінансування

 

 

 

-

-

-

-


 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської ради

О. М. Сарно

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали