ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 04.10.2017 р. N 2449-VII

Про затвердження Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одесі на 2017 - 2021 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про енергозбереження", Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115 (Розпорядження N 1115), з метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві міста, скорочення витрат на використання енергоресурсів, підвищення загальної культури енергоспоживання у населення Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську комплексну програму енергоефективності у м. Одесі на 2017 - 2021 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
04.10.2017 N 2449-VII

Міська комплексна програма
енергоефективності у м. Одесі на 2017 - 2021 роки

1. ПАСПОРТ
Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одесі на 2017 - 2021 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Робоча група, створена розпорядженням міського голови від 21 квітня 2017 року N 360 (Розпорядження N 360)Департамент міського господарства Одеської міської ради,
комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси",
комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси",
комунальне підприємство "Одесміськелектротранс"

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради,
департамент економічного розвитку Одеської міської ради,
департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради,
департамент освіти та науки Одеської міської ради,
управління капітального будівництва Одеської міської ради,
комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси",
комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси",
комунальне підприємство "Одесміськелектротранс",
комунальне підприємство "Одескомунтранс"

6.

Термін реалізації Програми

2017 - 2021 роки

6.1.

Етапи виконання Програми

I етап - 2017 - 2019 роки
II етап - 2020 - 2021 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

1623834,1 тис. грн.

 

у тому числі:

7.1.

Кошти бюджету м. Одеси

750714,6 тис. грн.

7.2.

Кошти інших джерел (власні кошти підприємства)

319,5 тис. грн.

7.3.

Кошти інших джерел (кошти інвестора або кредитора)

872800,0 тис. грн.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Останнім часом в Україні особливо загострилася проблема ефективного використання енергетичних ресурсів. З-поміж ключових чинників цієї проблеми чільне місце посідає брак власних енергоресурсів та залежність від їх імпорту із закордону, нераціональне використання енергоносіїв, а також брак коштів на модернізацію зношеного енергетичного обладнання і мереж.

Законами України "Про енергозбереження", "Про альтернативні види палива", "Про альтернативні джерела енергії", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" передбачено комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в усіх галузях суспільного господарства, впровадження результативних механізмів ефективного зменшення енергоємності валового внутрішнього продукту, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів.

Враховуючи тенденції постійного зростання цін на енергоносії і те, що частка видатків з бюджету м. Одеси на їх придбання постійно збільшується, наразі одним із найактуальніших питань в діяльності міської влади є розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності та посилення контролю за енерговикористанням, проведення навчання працівників усіх комунальних установ та мешканців міста з питань ощадливого енергоспоживання.

Впровадження цих заходів відкриває для міста можливості поліпшення іміджу у сфері енергоефективності, зменшення негативного екологічного навантаження на мешканців, створення передумов для залучення додаткових фінансових ресурсів.

За тривалі роки експлуатації тепломереж міста знос устаткування котелень і теплотрас досяг критичного рівня, а втрати теплоносія стали позамежними, що, у свою чергу, призвело до незадовільної якості обслуговування і постійних аварій. Різке зростання цін на традиційне паливо - газ і вугілля, негативно відображається на тарифах і, відповідно, на поведінці кінцевого споживача.

Фінансовий результат виробничої діяльності комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" за 2016 рік є збитковим та становить 187587 тис. грн., який в порівнянні з 2015 роком збільшився на 63499 тис. грн.

На балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" (далі - КП "ТмО") знаходиться 148 котелень, з яких: 2 котельні на обслуговуванні, 2 в оренді, 7 районних та 4 квартальні. Сумарна встановлена потужність - 1824,4 Гкал/год., приєднана теплова потужність споживачів - 1353,2 Гкал/год., кількість центральних теплових пунктів (ЦТП) на балансі підприємства - 223 од., у т. ч. 5 ЦТП на обслуговуванні.

Із зазначеної вище кількості котелень 103 котельні обладнані приладами обліку теплової енергії. Слід зазначити, що 02 серпня 2017 року набрав чинності Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" (Закон N 2119-VIII), відповідно до Прикінцевих та перехідних положень якого КП "ТмО" зобов'язано, як оператор зовнішніх інженерних мереж, протягом року з дня набрання чинності цим законом обладнати вузлами комерційного обліку будівлі, які до набрання чинності цим законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж та не були оснащені такими вузлами обліку або вийшли з ладу.

При цьому статтею 3 зазначеного Закону (Закон N 2119-VIII) встановлено, що органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами можуть приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення вузлами комерційного обліку будівель, які на день набрання чинності цим законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж.

Енергетичний баланс комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси"

Рік

Природний газ (тис. нм3)

Вугілля (тонн)

Вироблена теплова енергія (Гкал)

ККД ( %)

Теплова енергія для опалення приміщень споживачів (Гкал)

Теплова енергія для гарячого водопостачання споживачів (Гкал)

2013

231960,97

806,17

1713443,02

88,78

1366333,0

395022,0

2014

199182,57

642,6

1477488,60

88,84

1293911,0

235849,0

2015

179260,82

708,4

1344601,70

89,11

1331442,56

65184,67

2016

180094,77

663,0

1338428,15

88,4

1371261,23

50197,64

Витрати на технічне обслуговування та експлуатацію за останні 3 роки

тис. грн.

N
з/п

Види витрат

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1

Витрати на паливо

338879,15

284773,5

414714,3

759735,95

2

Витрати на покупну теплову енергію

180688,9

169092,8

244989,2

320821,54

3

Витрати на електроенергію

67618,6

65221,8

82842,9

95257,18

4

Витрати на ремонт (без зарплати з нарахуваннями)

27044,6

22776,4

22221,7

28499,62

5

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями

144502,6

140602,9

145694,3

142463,73

6

Фінансові витрати

27712,6

27439,2

20959,7

21036,43

7

Інші витрати

76702,9

75759,5

80798,48

83992,77

Основними передумовами для вирішення проблем енергопостачання міста Одеси повинно стати запровадження на постійній основі енергетичного аудиту галузі, розроблення енергетичного балансу міста та забезпечення системного підходу у плануванні та впровадженні енергозберігаючих заходів. Правильний енергоменеджмент дозволить оцінити реальний енергетичний стан міста та визначити тільки ефективні заходи для впровадження.

Комунальним підприємством "Агентство програм розвитку Одеси" з 2016 року проводиться енергомоніторинг 520 об'єктів територіальної громади м. Одеси, в яких розташовані комунальні установи, проте широкомасштабному впровадженню енергоменеджменту в місті заважає відсутність у виконавчих органах Одеської міської ради відділу енергоменеджменту, відсутність реінвестицій частини заощаджених у результаті енергоменеджменту коштів в енергоефективні заходи (в рамках діючого законодавства), а також низький загальний рівень культури споживання енергії.

За технічної підтримки Проекту "Муніципальна енергетична реформа в Україні", ініційованого Агентством США з міжнародного розвитку USAID, розроблено попереднє техніко-економічне обґрунтування впровадження проекту "Підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери м. Одеси", що включає 40 об'єктів бюджетної сфери, що складає лише 7,7 % від загальної кількості об'єктів бюджетної сфери міста.

Окремо слід зазначити, що на сьогодні в м. Одесі залишається актуальним питання поводження з побутовими відходами.

Збільшення кількості побутових відходів, їх зберігання, вивезення та утилізації є основними проблемами всіх великих міст України, в тому числі й міста Одеси. Щорічний обсяг утворення твердих побутових відходів у м. Одесі складає близько 2,1 млн. м3 (360000 тонн).

На даний час всі тверді побутові відходи, які утворюються в місті Одесі, вивозяться на полігон ТБО-1 "Дальницькі кар'єри".

У процесі складування твердих побутових відходів на полігоні в умовах нестачі кисню, підвищеної температури і вологості відбувається природне розкладання органічних відходів та виділення біогазу.

Найефективніший спосіб скоротити викид в атмосферу метану з полігону - це його забір та утилізація.

Здійснення заходів з дегазації полігону сприятиме:

- скороченню кількості небезпечних токсичних (в тому числі канцерогенних) органічних сполук (ароматичних вуглеводнів, формальдегіду, діоксину тощо), що надходять в атмосферне повітря з поверхні полігонів;

- зниженню залежності від окремих енергоносіїв. Так, з 1 т побутових відходів видобувається приблизно 150 - 250 м3 газу з вмістом метану 60 - 80 %;

- видобутку біогазу, генерації та продажу електричної енергії за "зеленим тарифом";

- скороченню викидів парникових газів за рахунок використання для виробництва електроенергії біогазу замість природного газу.

Вирішення зазначених проблемних питань можливо шляхом реалізації заходів у межах Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одесі на 2017 - 2021 роки.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Відповідно до цілей, визначених у Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), пріоритетним напрямком розвитку міста визначений напрямок "Енергоефективна Одеса". Для реалізації стратегічної мети передбачається виконання завдань, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності.

Основною метою Програми є підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства міста Одеси шляхом реконструкції та модернізації аварійних та амортизованих ділянок мереж енергопостачання, скорочення витрат на використання енергоресурсів, стимулювання виробництва енергії з відновлювальних джерел, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах бюджетної та соціальної сфери міста, підвищення загальної культури енергоспоживання у населення.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розв'язання проблем з енергозбереження здійснюватиметься шляхом:

- розроблення у терміновому порядку концепції розвитку і модернізації мереж (схеми теплопостачання) теплопостачання з урахуванням розвитку міської інфраструктури, генерального плану та перспектив експлуатації на термін від 5 до 10 років;

- визначення з урахуванням історичної забудови міста можливої системи централізованого опалення;

- закінчення і введення в експлуатацію електронної карти теплових мереж з можливістю виконання гідравлічних і теплових розрахунків режимів експлуатації;

- будівництво енергозберігаючих котелень;

- проведення робіт з модернізації котелень, прокладки, ремонту та реконструкції теплових мереж;

- проведення енергоаудиту комунальних установ міста Одеси;

- впровадження системи ступеневого навчання з енергоменеджменту;

- залучення до обігу енергоносіїв вторинних, побічних та поновлювальних енергоресурсів;

- розробка механізмів глибокої переробки та комплексного використання паливно-енергетичних ресурсів;

- розвиток нетрадиційної енергетики.

4.1. Комплексна термомодернізація будівель територіальної громади м. Одеси, в яких розміщені комунальні установи (утеплення стін, даху, заміна старих вікон та дверей на енергозберігаючі тощо)

Незважаючи на те, що конструктивний стан стін будівель комунальних установ у переважній більшості задовільний, приведений коефіцієнт опору теплопередачі стін не відповідає сучасним нормативам. Так, згідно з ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін для II температурної зони повинне становити 2,8 (м2 ґ °C) / Вт.

Для досягнення нормативних значень опору теплопередачі необхідно забезпечити теплову ізоляцію будівель мінераловатним або іншим негорючим утеплювачем товщиною від 100 до 150 мм (згідно з теплотехнічними розрахунками), що дозволить зменшити понаднормові втрати тепла через стіни та покращити зовнішній вигляд будівлі.

Загалом передбачається, що після виконання комплексу заходів з підвищення теплозахисних характеристик огороджувальних конструкцій і досягнення нормованих показників термічного опору, величина втрат теплоти будівлею і витрат на потреби опалення зменшиться в середньому на 40 - 50 %. Додатковий позитивний результат при впровадженні заходу спостерігатиметься у вигляді підвищення комфортності у приміщеннях будівель, скорочення витрат на поточний ремонт та подовження терміну служби будівель.

Реалізація заходів з утеплення стін має здійснюватися у комплексі із заходами із заміни вікон та модернізації систем регулювання теплового потоку і систем вентиляції.

На даний час у зазначених будівлях встановлено декілька типів вікон: дерев'яні зі спареним або роздільним плетінням, склоблоки та металопластикові вікна. Стан старих дерев'яних вікон незадовільний, спостерігаються значні нещільності між рамою та склом, що призводить до значних тепловтрат через підвищену природну інфільтрацію холодного повітря в середину приміщень.

Більшість металопластикових вікон, які встановлювались на заміну старих, не відповідають сучасним вимогам щодо опору теплопередачі. Окрім того, у багатьох випадках спостерігається неякісний монтаж, зокрема назовні монтажна піна відкрита для сонячної радіації та атмосферних впливів, що може стати причиною різкого погіршення теплотехнічних властивостей конструкцій.

Приведений опір теплопередачі вікон для II температурної зони повинен бути не менше мінімально допустимого значення 0,6 м2·К / Вт відповідно до ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель".

Існуючі конструкції вхідних та балконних дверей не забезпечують щільного прилягання, в результаті чого спостерігаються значні протяги холодного повітря у будівлю. Опір теплопередачі вхідних дверей будівлі повинен відповідати мінімально допустимому значенню 0,5 м2 · 1 К / Вт відповідно до ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель".

Суміщені покрівлі об'єктів з м'яким покриттям на більшості об'єктах у задовільному стані, але мають місце випадки протікання. Також вони мають недостатню теплозахисну характеристику, внаслідок чого відбувається надмірна втрата теплової енергії. Для досягнення нормативних значень опору теплопередачі необхідно передбачити влаштування шару теплоізоляції покрівлі товщиною не менше 150 мм (згідно з теплотехнічними розрахунками).

Частина будівель має дахи з горищними приміщеннями. Утеплення дахів такого типу рекомендується виконувати по межі опалювального приміщення та горища із застосуванням пароізоляції, що дозволяє здешевити утеплення через відсутність необхідності в суттєвий гідроізоляції (як для суміщених перекриттів).

4.2. Переведення засобів освітлення салонів рухомого складу на світлодіодне

Переведення засобів освітлення салонів рухомого складу на світлодіодне дозволить заощадити на витратах електроенергії за рахунок того, що світловіддача таких ламп сягає 110 Лм/Вт, у той час як межа світловіддачі для звичайної лампи розжарювання всього 15 Лм/Вт, а для енергозберігаючої люмінесцентної лампи - близько 70 Лм/Вт.

Серед інших переваг переведення освітлення салонів рухомого складу на світлодіодне можна відзначити:

- значно більший термін експлуатації, що особливо актуально в процесі практично безперервної роботи рухомого складу;

- можливість безперебійної експлуатації в досить широкому температурному режимі;

- світлодіодні засоби освітлення є низьковольтними, тобто зведена до мінімуму небезпека ураження електричним струмом. Низький нагрів таких ламп перешкоджає загорянню.

4.3. Проведення заходів з припинення постачання в м. Одесі послуги "Гаряче водопостачання"

Існуюча система теплопостачання м. Одеси проектувалася, в основному, більше п'ятдесяти років тому, в період дешевих енергоресурсів. Останніми роками спостерігається значне зниження споживання гарячого водопостачання комунально-побутовими споживачами комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Основними причинами такого стану є:

- заборгованість підприємства за спожитий природний газ призвела до систематичних відключень підприємства від системи газопостачання в літні місяці року, що, у свою чергу, призвело до встановлення споживачами індивідуальних електричних водонагрівачів і відмови від користування послугами централізованої системи гарячого водопостачання в опалювальний період;

- занепад основних фондів підприємства і, як наслідок, практична відсутність зворотних трубопроводів системи ГВП, що призводить до необхідності пропуску з трубопроводів ГВП води, що остигла. В умовах дорожнечі енергоресурсів більшість споживачів встановили витратоміри ГВП, що призвело до практичної відмови споживачів від послуг ГВП. За найскромнішими оцінками відновлення зворотних трубопроводів системи ГВП обійдеться підприємству в 1000 млн. грн, це без урахування необхідності відновлення зворотних трубопроводів системи ГВП у житлових будинках. За наявними відомостями у більше ніж 90 % житлових будинків система зворотних трубопроводів демонтована.

До важливого фактору, що вплинув на зниження споживання ГВП, слід віднести високу вартість послуги. Фактичне навантаження ГВП на даний час становить близько 10 % від навантаження 20-річної давності, у той час як підприємство змушене в умовах зниження споживання експлуатувати центральні теплові пункти і теплові мережі, розраховані на 100 % навантаження, що природно впливає на вартість послуги.

До теперішнього часу внаслідок хронічного браку у підприємства коштів на виконання капітального ремонту і технічного переозброєння регулювання відпуску теплової енергії споживачам здійснюється на джерелах теплової енергії (котельнях). Наслідком цього є виникнення так званого "технологічного перетопу", що є результатом того, що подача теплоносія споживачам на потреби опалення та гарячого водопостачання здійснюється одним і тим же трубопроводом. У періоди високих температур зовнішнього повітря в опалювальний період для можливості підтримки нормативної температури гарячого водопостачання на теплових джерелах підприємства підтримується температура теплоносія, що перевищує необхідну для потреб опалення, що призводить до значної загальної перевитрати теплової енергії.

Аналіз відпуску гарячого водопостачання комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" показує, що частка теплової енергії у структурі відпуску останнім часом становить близько 7 %, а основними споживачами послуги гарячого водопостачання є споживачі, квартири яких, у більшості, не обладнані приладами обліку, а нарахування підприємство змушене виконувати за встановленими нормативами, в той час як фактичне споживання гарячого водопостачання в кілька разів перевищує встановлені нормативи.

Аналіз економічної складової відпуску ГВП підприємством показує, що щорічний загальний розрахунковий збиток від постачання споживачам ГВП становить близько 100 млн. грн., що робить постачання ГВП абсолютно нерентабельним.

На сьогодні підприємство здійснює постачання гарячої води до 2250 житлових будинків міста, абонентами підприємства є 404453 особи.

З них реально споживають гарячу воду 78982 особи, при цьому з даної кількості лише 11157 осіб (споживання склало 133497 м3 на рік) споживають гарячу воду і розраховуються за приладами обліку, інші споживачі - 67807 осіб (споживання склало 833186 м3 на рік) розраховуються за нормативними показниками і визначити їх фактичне споживання є неможливим.

При цьому сума прямих витрат (вода і енергоносії) на виробництво ГВП з урахуванням всіх категорій споживачів склала 40,1 млн. грн. Нарахування при цьому склали 18,4 млн. грн. Тобто збитки від виробництва гарячої води становлять близько 22 млн. грн. без урахування заробітної плати персоналу, витрат на ремонт мереж і обладнання, додаткових теплових втрат, пов'язаних з виробництвом гарячої води, в тому числі і "технологічного перетопу".

У результаті аналізу споживання гарячої води визначено, що за минулий опалювальний сезон близько 470 житлових будинків практично не користувалися даною послугою (споживання склало менше 1000 л на одну особу на рік).

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, надання послуги гарячого водопостачання носить сезонний характер, вимагає великих капітальних витрат на повноцінне відновлення і є збитковим для комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

4.4. Розроблення та затвердження у встановленому законодавством порядку схеми теплопостачання м. Одеси

Відповідно до Закону України "Про теплопостачання" до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання, зокрема, належить затвердження схем теплопостачання.

Схема теплопостачання є передпроектним документом, в якому обґрунтовується економічна доцільність та господарська необхідність проектування і будівництва нових, розширення та модернізація діючих джерел теплової енергії і теплових мереж з урахуванням генерального плану перспективної забудови населеного пункту та схеми розвитку його побутової і соціальної інфраструктури.

Після розроблення та затвердження схеми теплопостачання м. Одеси до Програми необхідно буде внести зміни щодо коригування напрямків та заходів, які потрібно реалізувати.

4.5. Реконструкція системи теплопостачання для групи житлових та громадських будівель по мікрорайону "Лузанівський" в місті Одесі (будівництво об'єктів теплогенерації і реконструкція інженерних комунікацій)

У 2006 році управлінню капітального будівництва Одеської міської ради були видані технічні умови, пов'язані з розширенням зони теплопостачання Суворовського району м. Одеси з урахуванням його інтенсивного росту. Так, даними технічними умовами передбачено будівництво замісної котельні мікрорайону "Лузанівський", монтаж третього котла на котельні "Північна-2", кільцювання теплових мереж по вул. Академіка Сахарова.

Теплове навантаження на опалення мікрорайону "Лузанівський":

- від РК "Північна-1" = 9,3 Гкал/год. (10,8 МВт/год.);

- від котельні по Миколаївській дорозі, 283 = 1,66 Гкал/год. (1,93 МВт/год.).

Теплове навантаження на гаряче водопостачання мікрорайону "Лузанівський" від РК "Північна-1" = 1,97 Гкал/год. (2,3 МВт/год.).

Всього сумарне навантаження по мікрорайону "Лузанівський":

- в опалювальний сезон = 12,93 Гкал/год. (15,03 МВт/год.);

- у літньому режимі = 1,97 Гкал/год. (2,3 МВт/год.).

Передбачається встановлення котлів виробників типу Viessmann, Buderus (Німеччина) або еквівалентних за характеристиками з ККД не менше ніж 92 %: насосне обладнання виробників типу Grundfos, теплообмінне обладнання типа Alfa Laval, запірна арматура виробника типу Danfoss (Данія) або еквівалентних за характеристиками.

Проектом передбачено відключення мікрорайону "Лузанівський" від існуючої магістральної теплотраси від РК "Північна-1", яка розташована в 4,3 км від мікрорайону "Лузанівський", та підключення до нової системи теплопостачання.

Нова система теплопостачання мікрорайону "Лузанівський" буде закритою, двотрубною з використанням попередньо ізольованих труб, з облаштуванням індивідуальних пунктів (ІТП).

Тепловою схемою котелень передбачається автоматичне регулювання та дистанційне керування основними технологічними процесами.

Згідно з проектом передбачається будівництво 3 заміщуючих котелень.

4.6. Проектування та будівництво енергозберігаючих котелень

У рамках Програми передбачається проектування та будівництво трьох енергозберігаючих котелень за адресами: м. Одеса, вул. Новикова, 12-г/1 та вул. Шкодова гора, 2-а, 6-а, а також встановлення не менше ніж двох сучасних газових котлів з ККД не менше ніж 92 %.

Програмою передбачається відключення від існуючих котелень та розподільних мереж, які не є власністю територіальної громади м. Одеси, а саме:

- котельні товариства з обмеженою відповідальністю "Трансбудзалізобетон" за адресою: м. Одеса, вул. Новикова, 5, що здійснює теплопостачання 6-ти житлових будинків, Одеського дошкільного навчального закладу "Ясла-садок" N 6 Одеської міської ради Одеської області і центру реабілітації дітей-інвалідів;

- котельні державного підприємства "Одеський автомобільний ремонтний завод" за адресою: м. Одеса, пров. Артилерійський, 4, що здійснює теплопостачання 4-х житлових будинків, Одеського дошкільного навчального закладу "Ясла-садок" N 271 Одеської міської ради Одеської області, навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського і військового містечка N 16;

- котельні ОПО ПАТ "Холодмаш" за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (у межах вул. Михайлівської та вул. Головківської), що здійснює теплопостачання 6-ти житлових будинків, ДЮСШ N 4, школи "ОР САМЕАХ". Встановлена потужність - 2,2 Гкал/год. Існуюче приєднане завантаження від котельні - 1,5696 Гкал/год.;

- котельні комунального підприємства "Видавництво Чорномор'я" за адресою: м. Одеса, пров. Лермонтовський, 5/7, що здійснює теплопостачання житлового будинку за адресою: м. Одеса, пров. Лермонтовський, 5/7. Приєднане навантаження - 0,08 Гкал/год.

4.7. Перемикання 10 "малих" котелень на теплові мережі ПАТ "Одеська ТЕЦ" (вул. Богдана Хмельницького, 13, 15/17, вул. Академіка Воробйова, 34, вул. Єврейська, 4-а, 6, вул. Жуковського, 5, вул. Осипова, 7, вул. Мала Арнаутська, 40, вул. Пантелеймонівська, 7, вул. Довженка, 8)

На теперішній час комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" здійснює експлуатацію 132 індивідуальних та групових котелень. При відповідно невеликому відсотку виробництва теплової енергії у рамках підприємства ці котельні потребують значних фінансових витрат на їх утримання.

Крім того, газові котельні, розташовані в підвальних приміщеннях житлових будинків, є джерелами підвищеної небезпеки та потребують особливої уваги обслуговуючого персоналу і постійних капітальних вкладень для утримання їх в належному технічному стані.

Варіантом зменшення витрат підприємства, пов'язаних з утриманням зазначених котелень, є їх закриття з підключенням абонентів до теплових мереж ПАТ "Одеська ТЕЦ" та районних котелень.

Наразі пропонується закриття котелень по вул. Богдана Хмельницького, 13, 15/17, вул. Академіка Воробйова, 34, вул. Єврейській, 4-а, 6, вул. Жуковського, 5, вул. Осипова, 7, вул. Малій Арнаутській, 40, вул. Пантелеймонівській, 7, вул. Довженка, 8.

4.8. Проектування та реконструкція теплових мереж, що перебувають на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси"

Теплові мережі підприємства знаходяться у вкрай зношеному стані. Необхідна їх перекладка із заміною труб на попередньо ізольовані не менше ніж 5 км на рік.

4.9. Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях територіальної громади м. Одеси, в яких розміщені комунальні установи м. Одеси

Будівлі територіальної громади м. Одеси, в яких розміщуються комунальні установи, здебільше отримують теплову енергію від централізованого джерела теплової енергії. Відсутність автоматичного регулювання подачі теплоносія сприяє надлишковому споживанню теплової енергії (5 - 10 %), зокрема в перехідний період (весна, осінь), в неробочі дні та у нічний час.

Програмою передбачається встановлення ІТП з погодним регулятором та циркуляційними насосами (робочим та резервним), що дозволить автоматично регулювати кількість тепла, що споживає будівля, в залежності від зовнішньої температури. ІТП дозволить налаштовувати режими енергоспоживання після впровадження інших енергозберігаючих заходів, оптимізуючи теплоспоживання.

4.10. Організація роботи системи енергетичного менеджменту на рівні міста, придбання обладнання для проведення енергетичних аудитів

Енергетична політика та енергетичне планування міста Одеси відносно виконання муніципальної енергетичної політики вимагає розробити документ, що регулює енергетичне планування в межах дії муніципальної системи енергоменеджменту. Енергетична політика має бути розроблена згідно з ДСТУ ISO 50001:2014 "Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування". Програма розробки муніципальної системи енергетичного менеджменту спрямована на виявлення усіх енергетичних потоків у місті та на забезпечення контролю за нераціональним використанням ПЕР.

Методи розробки і впровадження муніципальної системи енергетичного менеджменту включають комплекс заходів, що складається з технічних засобів, інформаційно-методичного забезпечення, програмних засобів і моніторингу енергоефективних проектів.

4.11. Заміна програмного комплексу "Енергобаланс" та впровадження автоматичної системи контролю обліку енергоресурсів (АСКОЕ)

Програмний комплекс "Енергобаланс" - це програма щоденного моніторингу споживання енергоносіїв, яка застосовується в нашому місті з 2016 року і призначена для збору і аналізу інформації зі споживання енергетичних і природних (вода) ресурсів муніципальними установами міського господарства м. Одеси. Щоденний моніторинг споживання енергоносіїв дає можливість запровадити їх раціональне використання, розробити обґрунтовані та прозорі ліміти на ресурси для бюджетних установ міста (заклади освіти, медицини, культури тощо).

Моніторинг передбачає централізований збір інформації про споживання енергоресурсів для їх подальшого аналізу та вжиття заходів з недопущення нераціонального використання ресурсів.

Програма "Енергобаланс" розроблена таким чином, що не потребує встановлення додаткового спеціалізованого програмного забезпечення. Для надання даних працівнику (завідувачем господарства установи) вистачає 2 - 5 хвилин роботи на день в мережі Internet для внесення показів лічильників.

Наразі дані зі споживання вносять відповідні працівники більше 500 муніципальних установ. За отримання зазначених даних, організацію логістичних процесів, ведення узагальнених даних, надання консультацій та інші операції, пов'язані з програмою "Енергобаланс" в Одеському Муніципальному Енергетичному Агентстві (ОМЕА) відповідає один співробітник, що є недостатнім для обробки таких масивів інформації.

Як показала практика експлуатації програми в Одесі, функціональності програми "Енергобаланс" недостатньо для міста з мільйонним населенням і великою кількістю муніципальних установ.

Для забезпечення ефективного контролю за рівнем енергоспоживання та станом обладнання після реконструкції рекомендовано впровадити систему автоматизованого моніторингу, яка забезпечуватиме:

- отримання даних від усіх вузлів обліку в автоматичному режимі;

- отримання даних про параметри мікроклімату в середині приміщень;

- отримання даних про аварійні сигнали.

Основним завданням створення системи є вирішення на основі точної та оперативно отриманої інформації питань контролю, підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, що дозволяє знизити енергоспоживання за рахунок адміністративних заходів і підвищити ефективність та надійність нового обладнання.

4.12. Проведення енергетичних аудитів (ЕА) у будівлях, в яких розташовані комунальні установи

У рамках проведених ЕА для кожного об'єкта може бути визначено поточний стан огороджувальних конструкцій, інженерних мереж (системи опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, освітлення), електрообладнання.

Наразі за результатами проведення енергетичних аудитів комунальних установ міста ОМЕА визначені режими експлуатації кожного об'єкта та характеристики експлуатації інженерних мереж і обладнання, проведено енергетичні розрахунки та складені енергетичні баланси, визначена базова лінія енергоспоживання (з урахуванням дотримання нормативної температури повітря в приміщеннях), запропоновані енергозберігаючі заходи та визначена ефективність від їх реалізації, а також здійснено розрахунок економічної доцільності впровадження цих заходів.

4.13. Використання альтернативних джерел енергії

Законом України "Про альтернативні джерела енергії" визначено, що основними засадами державної політики у сфері альтернативних джерел енергії є:

- нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, з метою економного витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту шляхом реструктуризації виробництва і раціонального споживання енергії за рахунок збільшення частки енергії, виробленої з альтернативних джерел;

- додержання екологічної безпеки за рахунок зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;

- додержання безпеки для здоров'я людини на об'єктах альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;

- науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної енергетики, популяризація та впровадження науково-технічних досягнень у цій сфері, підготовка відповідних фахівців у вищих та середніх навчальних закладах.

Так, Програмою передбачається впровадження в м. Одесі відновлюваних джерел енергії, до яких, зокрема, належать енергія сонячна, енергія біомаси, газу з органічних відходів.

Встановлення сонячних колекторів ГВП у дошкільних навчальних та медичних закладах територіальної громади м. Одеси.

На даний час в усіх будівлях муніципальних закладів в якості джерела гарячого водопостачання використовують електричні ємнісні водонагрівачі та іноді централізовану систему гарячого водопостачання, коли температура теплоносія відповідає нормам в опалювальний сезон. Влітку, коли котельні комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" не працюють, використовуються електричні водонагрівачі.

Пропонується використовувати в якості джерела гарячого водопостачання сонячні колектори, а в разі несприятливих погодних умов чи недостатньої потужності - наявне джерело гарячого водопостачання.

Впровадження пілотного проекту з будівництва котельні на альтернативному паливі (біомасі) на базі котельні "Клинова 2".

Котельня потужністю 15 Гкал/год. з чотирма сучасними котлами, два з яких працюють на пелетах, дасть можливість знизити енергозалежність мікрорайону та забезпечити його надійним джерелом теплопостачання.

Будівництво локальних, фотоелектричних станцій на дахах будівель комунальних установ територіальної громади м. Одеси (загальна потужність 1 МВт) в межах міста дозволить продавати за "зеленим" тарифом електричну енергію в енергосистему, а отримані кошти направляти на впровадження енергоефективних заходів в м. Одесі.

4.14. Проведення заходів з популяризації енергозбереження

З метою сприяння впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій в усіх сферах життєдіяльності міста - промисловому виробництві, житловому секторі та у бюджетній сфері, необхідно проводити постійну цілеспрямовану роботу щодо популяризації енергозбереження, а саме:

- проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації енергозбереження;

- проведення днів сталої енергії чи тижнів енергоефективності в місті;

- обмін досвідом у сфері енергоефективності шляхом участі в робочих зустрічах;

- проведення навчальних семінарів та участь у національних заходах;

- забезпечення оновлення та розміщення актуальної інформації про енергозбереження на офіційному сайті Одеської міської ради;

- заохочення до енерго- та ресурсозабезпечення шляхом забезпечення висвітлення в друкованих ЗМІ інформації щодо ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- проведення у закладах міста тижнів енергозбереження.

Виконання Програми розраховано на період 2017 - 2021 років: I етап - 2017 - 2019 роки, II етап - 2020 - 2021 роки.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів бюджету м. Одеси у межах бюджетних призначень, затверджених на відповідній рік, та з інших джерел.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізацію Програми планується здійснювати за такими напрямами:

1. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузі міського господарства.

2. Впровадження системи енергетичного менеджменту.

3. Запровадження часткового використання відновлюваних джерел енергії.

4. Організаційне забезпечення.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми сприятиме:

- підвищенню раціонального використання природного газу, електроенергії, теплової енергії, пального, споживання гарячої та холодної води цільовими секторами кінцевих споживачів;

- створенню умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для здійснення енергозберігаючих та енергоефективних проектів/заходів;

- підтриманню витрат на енергоносії у бюджетній сфері на мінімально можливому (з урахуванням існуючого технічного стану) рівні з одночасним підтриманням умов перебування відвідувачів та персоналу на рівні, що відповідає діючим нормативним документам;

- впровадженню технічних та організаційних заходів щодо зниження витрат бюджету на енергоносії;

- впровадженню системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів на всіх рівнях управління містом.

Показники ефективності найважливіших заходів Програми:

1. Переведення засобів освітлення салонів на світлодіодне у 52 одиницях рухомого складу трамваїв та тролейбусів. Економія електроенергії - 58 тис. грн. за 4 роки.

2. Проведення заходів з припинення постачання в м. Одесі послуги "Гаряче водопостачання". Економія природного газу - 6478 т. у. п., електроенергії -175 МВт, зменшення викидів CO2 - на 10654 т, витрат води на ГВП - 910 тис. м3, закупівлі теплової енергії від сторонніх організацій - 8200 Гкал.

3. Реконструкція системи теплопостачання для групи житлових та громадських будівель по мікрорайону "Лузанівський" в місті Одесі (будівництво об'єктів теплогенерації та реконструкції інженерних комунікацій). Економія природного газу - 1652 т. у. п., електроенергії - 358 МВт, зменшення викидів CO2 - на 2717 т, витрат води на підживлення теплових мереж - 23909 м3, в грошовому еквіваленті - 9339,913 тис. грн.

4. Проектування та будівництво нових енергозберігаючих котелень. Економія природного газу - 98,227 т. у. п., електроенергії - 158 МВт, зменшення викидів CO2 - на 59,7 т, в грошовому еквіваленті - 846,922 тис. грн.

5. Утеплення трубопроводів, що перебувають на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Економія природного газу - 868 т. у. п., електроенергії - 88,5 МВт, зменшення викидів CO2 - на 1428 т, в грошовому еквіваленті - 4265 тис. грн.

6. Реконструкція контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (КВПтаА) загальнокотельного обладнання із заміною приборного парку, елементної бази, автоматики безпеки та паління котлів районної котельні територіальної громади м. Одеси. Економія природного газу - 299 т. у. п., електроенергії - 685 МВт, зменшення викидів CO2 - на 492 т, в грошовому еквіваленті - 3049 тис. грн.

7. Перемикання 10 "малих" котелень на теплові мережі ПАТ "Одеська ТЕЦ" (вул. Богдана Хмельницького, 13, 15/17, вул. Академіка Воробйова, 34, вул. Єврейська, 4-а, 6, вул. Жуковського, 5, вул. Осипова, 7, вул. Мала Арнаутська, 40, вул. Пантелеймонівська, 7, вул. Довженка, 8). Економія природного газу - 212 т. у. п., електроенергії -50,5 МВт, зменшення викидів CO2 - на 349 т, витрат води на підживлення котелень - 348 м3, економія на заробітній платі персоналу - 544,32 тис. грн.; в грошовому еквіваленті - 1708,052 тис. грн.

8. Проектування та реконструкція теплових мереж, що перебувають на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Економія природного газу - 2605 т. у. п., електроенергії -532 МВт, зменшення викидів CO2 - на 4284 т, в грошовому еквіваленті - 14019,908 тис. грн.

9. Впровадження енергетичного менеджменту дозволить досягти без додаткових інвестицій:

- від 5 до 8 % економії енергоресурсів за рахунок енергоефективної поведінки споживачів;

- до 20 % скорочення енергоспоживання за рахунок налагодження енергоефективної експлуатації об'єктів.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює департамент міського господарства Одеської міської ради та постійна комісія Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

Департамент міського господарства Одеської міської ради щороку до 15 липня (за І півріччя) та до 15 січня (за рік) готує і подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію, отриману від усіх співвиконавців Програми, та пояснювальну записку про стан її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин.

Департамент міського господарства Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради у I півріччі року, наступному за звітним.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент міського господарства Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та надає його на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, а після схвалення - на затвердження Одеської міської ради, не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Департамент міського господарства Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одесі на 2017 - 2021 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

I етап

II етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Усього, в т. ч.:

428584,6

428864,5

303714,5

223614,5

239056,0

1623834,1

бюджет м. Одеси, усього,

407784,6

89370,0

87420,0

88920,0

77220,0

750714,6

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів

 

управління капітального будівництва Одеської міської ради

0,0

66800,0

66800,0

66800,0

66800,0

267200,0

департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент міського господарства Одеської міської ради

407784,6

12700,0

11200,0

12700,0

1000,0

445384,6

департамент економічного розвитку Одеської міської ради

0,0

9870,0

9420,0

9420,0

9420,0

38130,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

94,5

94,5

94,5

36,0

319,5

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

20800,0

339400,0

216200,0

134600,0

161800,0

872800,0

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одесі на 2017 - 2021 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

у тому числі:

Усього

2017

2018

2019

2020

2021

1. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузі міського господарства

1.1. Оптимізація споживання енергоресурсів

1.1.1

Заміна ламп розжарювання та люмінесцентних ламп на світлодіодні та енергозберігаючі у виробничих та адміністративних приміщеннях комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси"

2018 - 2021

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

144,0

0,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Забезпечення енергоефективності освітлення, економія електроенергії 172 МВт

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

144,0

0,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2

Комплексна термомодернізація будівель територіальної громади м. Одеси, в яких розміщені комунальні установи (утеплення стін, даху, заміна старих вікон та дверей на енергозберігаючі тощо).

2018 - 2021

 

Разом, у т. ч.

518400,0

0,0

129600,0

129600,0

129600,0

129600,0

Скорочення споживання енергетичних ресурсів 219295 МВт, економія бюджетних коштів, скорочення викидів CO2 на 89598 т

Бюджет м. Одеси

259200,0

0,0

64800,0

64800,0

64800,0

64800,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

259200,0

0,0

64800,0

64800,0

64800,0

64800,0

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Разом, у т. ч.

259200,0

0,0

64800,0

64800,0

64800,0

64800,0

Бюджет м. Одеси

259200,0

0,0

64800,0

64800,0

64800,0

64800,0

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

259200,0

0,0

64800,0

64800,0

64800,0

64800,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

259200,0

0,0

64800,0

64800,0

64800,0

64800,0

1.1.3

Переведення засобів освітлення салонів рухомого складу на світлодіодне

2018 - 2020

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс"

Разом, у т. ч.

175,5

0,0

58,5

58,5

58,5

0,0

Планова економія витрат на електроенергію за 4 роки складе близько 58 тис. грн.

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

175,5

0,0

58,5

58,5

58,5

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4

Проведення заходів з припинення постачання в м. Одесі послуги "Гаряче водопостачання"

2018 - 2019

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Річна економія коштів становитиме 34000 тис. грн.

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом за напрямом діяльності: "1.1 Оптимізація споживання енергоресурсів"

Разом, у т. ч.

518719,5

0,00

129694,50

129694,50

129694,50

129636,00

 

Бюджет м. Одеси

259200,0

0,00

64800,00

64800,00

64800,00

64800,00

Інші джерела (власні кошти підприємства)

319,5

0,00

94,50

94,50

94,50

36,00

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

259200,0

0,00

64800,00

64800,00

64800,00

64800,00

1.2. Модернізація системи теплозабезпечення

1.2.1.

Розроблення та затвердження у встановленому законодавством порядку схеми теплопостачання м. Одеси

2018 - 2019

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

2250,0

0,0

1250,0

1000,0

0,0

0,0

Оптимізація схеми виробництва, транспортування та споживання теплової енергії з досягненням економії паливно-енергетичних ресурсів

Бюджет м. Одеси

2250,0

0,0

1250,0

1000,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2.

Реконструкція системи теплопостачання для групи житлових та громадських будівель по мікрорайону "Лузанівський" в місті Одесі (будівництво об'єктів теплогенерації та реконструкції інженерних комунікацій)

2018 - 2020

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

110000,0

0,00

40000,00

40000,00

30000,00

0,00

Економія 1652 т. у. п., електроенергії 358 МВт, зменшення викидів CO2 на 2717 т, води на підживлення теплових мереж 23909 м3

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

110000,0

0,00

40000,00

40000,00

30000,00

0,00

1.2.3.

Проектування та будівництво енергозберігаючих котелень

2018 - 2020

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

4000,0

0,0

1500,0

1500,0

1000,0

0,0

Економія 98,227 т. у. п., електроенергії 158 МВт, зменшення викидів CO2 на 59,7 т

Бюджет м. Одеси

4000,0

0,0

1500,0

1500,0

1000,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.4.

Реконструкція котельні територіальної громади м. Одеси по вул. Бреуса, 18 шляхом заміни 10 котлів типу НІІСТУ 5 на 3 котла з більш високим ККД

2018 - 2019

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

450,0

0,0

250,0

200,0

0,0

0,0

Економія 23,28 т. у. п., електроенергії 85 МВт, зменшення викидів CO2 на 33,9 т

Бюджет м. Одеси

450,0

0,0

250,0

200,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.5.

Проектування та оснащення відповідно до проектів приладами частотного регулювання електропроводів 5 мережевих насосів районної котельні по вул. Інглезі (25-ї Чапаєвської дивізії), 14-в "Х-квартал", що перебуває на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси"

2018 - 2019

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

1800,0

0,0

1000,0

800,0

0,0

0,0

Економія електроенергії 739 МВт

Бюджет м. Одеси

1800,0

0,0

1000,0

800,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.6.

Заміна електричного обладнання РП котельні по вул. Варненській, 23 "VIII квартал", що перебуває на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси"

2018 - 2019

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

300,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

Встановлення високо ефективного енергозберігаючого обладнання, забезпечення надійності теплопостачання об'єктів, економія електроенергії 249 МВт

Бюджет м. Одеси

300,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.7.

Утеплення трубопроводів, що перебувають на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси"

2018 - 2020

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

1500,0

0,0

500,0

500,0

500,0

0,0

Економія 868 т. у. п., електроенергії 688,5 МВт, зменшення викидів CO2 на 1428 т

Бюджет м. Одеси

1500,0

0,0

500,0

500,0

500,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.8.

Реконструкція контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (КВПтаА) загальнокотельного обладнання із заміною приборного парку, елементної бази, автоматики безпеки та паління котлів районної котельні територіальної громади м. Одеси

2018 - 2021

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

1600,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Економія 299 т. у. п., електроенергії 685 МВт, зменшення викидів CO2 на 492 т

Бюджет м. Одеси

1600,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.9.

Оснащення відповідно до проектів приладами частотного регулювання електроприводів підвищуючих насосів холодної води на ЦТП (проектування обладнання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи), які знаходяться на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси"

2018 - 2020

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

600,0

0,0

200,0

200,0

200,0

0,0

Економія., електроенергії 1739 МВт

Бюджет м. Одеси

600,0

0,0

200,0

200,0

200,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.10.

Реконструкція 7 котелень, які знаходяться на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси", із заміною 17 застарілих вугільних котлів на сучасні економічні котли потужністю від 50 до 200 кВт (вул. Академіка Воробйова, 6, вул. Чорноморська, 6, вул. Свободи, 109, вул. Чорноморського козацтва, 175, вул. Мічуріна, 9, вул. Літакова, 41, Хаджибейська дорога, 32)

2018 - 2021

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

2400,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Економія 240 т. у. п., електроенергії 21 МВт, зменшення викидів CO2 на 513 т

Бюджет м. Одеси

2400,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.11.

Перемикання 10 "малих" котелень на теплові мережі ПАТ "Одеська ТЕЦ" (вул. Хмельницька, 13, 15/17, вул. Академіка Воробйова, 34, вул. Єврейська, 6, 4-а, вул. Жуковського, 5, вул. Осипова, 7, вул. Мала Арнаутська, 40, вул. Пантелеймонівська, 7, вул. Довженка, 8)

2018 - 2019

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

1500,0

0,0

750,0

750,0

0,0

0,0

Економія 212 т. у. п., електроенергії 50,5 МВт, зменшення викидів CO2 на 349 т, води на підживлення - 348 м3

Бюджет м. Одеси

1500,0

0,0

750,0

750,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.12.

Проектування та реконструкція теплових мереж, що перебувають на балансі комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси"

2017 - 2020

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

407784,6

387784,6

5000,0

5000,0

10000,0

0,0

Економія 2605 т. у. п., електроенергії 532 МВт, зменшення викидів CO2 на 4284 т

Бюджет м. Одеси

407784,6

387784,6

5000,0

5000,0

10000,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.13.

Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях територіальної громади м. Одеси, в яких розміщені комунальні установи м. Одеси

2018 - 2021

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Разом, у т. ч.

48000,0

0,0

12000,0

12000,0

12000,0

12000,0

Скорочення споживання теплової енергії 18160 МВт, зменшення витрат бюджетних коштів, підвищення рівня комфорту. Зниження викидів CO2 на 7264 т

Бюджет м. Одеси

8000,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні кошти)

40000,0

0,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

1.2.14.

Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії, яка постачається комунальним підприємством "Теплопостачання міста Одеси"

2018

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"

Разом, у т. ч.

21000,0

20000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

Регулювання обсягу використаної теплової енергії в ОСББ (ЖБК), економія коштів мешканців будинку

Бюджет м. Одеси

21000,0

20000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом за напрямом діяльності:"1.2 Модернізація системи теплозабезпечення"

Разом, у т. ч.

603184,6

407784,6

64600,0

63100,0

54700,0

13000,0

 

Бюджет м. Одеси

453184,6

407784,6

14600,0

13100,0

14700,0

3000,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

150000,0

0,0

50000,0

50000,0

40000,0

10000,0

Разом за напрямом діяльності 1. "Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузі міського господарства"

Разом, у т. ч.

1121904,1

407784,6

194294,5

192794,5

184394,5

142636,0

 

Бюджет м. Одеси

712384,6

407784,6

79400,0

77900,0

79500,0

67800,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

319,5

0,0

94,5

94,5

94,5

36,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

409200,0

0,0

114800,0

114800,0

104800,0

74800,0

2. Впровадження системи енергетичного менеджменту

2.1.

Організація роботи системи енергетичного менеджменту на рівні міста, придбання обладнання для проведення енергетичних аудитів

2018 - 2021

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

850,0

0,0

550,0

100,0

100,0

100,0

Виявлення усіх енергетичних потоків у місті, контроль за нераціональним використанням ПЕР, розробка заходів для економії.

Бюджет м. Одеси

850,0

0,0

550,0

100,0

100,0

100,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Заміна програмного комплексу "Енергобаланс" та впровадження автоматичної системи контролю обліку енергоресурсів (АСКОЕ)

2018 - 2021

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

26280,0

0,0

6570,0

6570,0

6570,0

6570,0

Виявлення усіх енергетичних потоків у бюджетних установах. Скорочення споживання енергетичних ресурсів, залучення донорських коштів для впровадження енергоефективних заходів

Бюджет м. Одеси

26280,0

0,0

6570,0

6570,0

6570,0

6570,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Проведення енергетичних аудитів (ЕА) в будівлях, в яких розташовані комунальні установи

2018 - 2021

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

6000,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Виявлення потенціалу енергозбереження об'єктів, залучення донорських коштів для впровадження енергоефективних заходів.

Бюджет м. Одеси

6000,0

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Розробка попередніх ТЕО, виготовлення проектно-кошторисної документації на базі проведених енергоаудитів

2018 - 2021

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

3600,0

0,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Впровадження енергоефективних заходів, залучення донорських коштів для впровадження енергоефективних заходів.

Бюджет м. Одеси

3600,0

0,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом за напрямом діяльності 2: "Впровадження системи енергетичного менеджменту"

Разом, у т. ч.

36730,0

0,0

9520,0

9070,0

9070,0

9070,0

 

Бюджет м. Одеси

36730,0

0,0

9520,0

9070,0

9070,0

9070,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Запровадження часткового використання відновлюваних джерел енергії

3.1.

Встановлення сонячних колекторів ГВП у дошкільних навчальних та медичних закладах територіальної громади м. Одеси

2018 - 2021

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

36000,0

0,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

Скорочення споживання енергетичних ресурсів на 409 МВт, скорочення викидів CO2 на 308 т.

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

36000,0

0,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

3.2.

Впровадження пілотного проекту з будівництва котельні з альтернативного палива (біомаси) на базі котельні "Клинова 2"

2018 - 2019

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси", комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

60000,0

0,0

30000,0

30000,0

0,0

0,0

Скорочення споживання енергетичних ресурсів 2032 МВт, скорочення викидів CO2 на 814 т

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

60000,0

0,0

30000,0

30000,0

0,0

0,0

3.3.

Будівництво локальних, фотоелектричних станцій на дахах будівель комунальних установ територіальної громади м. Одеси

2019

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

31200,0

0,0

0,0

31200,0

0,0

0,0

Скорочення споживання енергетичних викопних енергетичних ресурсів, скорочення викидів CO2. Популяризація відновлювальних джерел енергії.

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

31200,0

0,0

0,0

31200,0

0,0

0,0

3.4.

Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів у місті Одесі з урахуванням сучасних умов переробки, а також визначення загальних норм накопичення за відповідними джерелами

2018 - 2019

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Разом, у т. ч.

200,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Визначення норм накопичення та енергетичних характеристик твердих побутових відходів для впровадження енергозберігаючих технологій

Бюджет м. Одеси

200,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Дегазація полігона

2018

Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Одескомунтранс"

Разом, у т. ч.

172600,0

0,0

172600,0

0,0

0,0

0,0

Скорочення кількості небезпечних токсичних органічних сполук, що надходять в атмосферне повітря з поверхні полігонів; скорочення викидів парникових газів за рахунок використання для виробництва електроенергії біогазу замість природного газу.

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

172600,0

0,0

172600,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Будівництво заводу із системою збору та утилізації рослинних і кулінарних жирів в м. Одесі

2018

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Разом, у т. ч.

163800,0

20800,0

13000,0

31200,0

20800,0

78000,0

Зменшення викидів відпрацьованих кулінарних та рослинних жирів до 30000 тонн/рік; економія на ремонті каналізаційних мереж до 20 млн. грн./рік; створення до 70 нових робочих місць

Бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

163800,0

20800,0

13000,0

31200,0

20800,0

78000,0

 

Разом за напрямом діяльності 3: "Запровадження часткового використання відновлюваних джерел енергії"

Разом, у т. ч.

463800,0

20800,0

224700,0

101500,0

29800,0

87000,0

 

Бюджет м. Одеси

200,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

463600,0

20800,0

224600,0

101400,0

29800,0

87000,0

4. Організаційне забезпечення

4.1.

Проведення заходів з популяризації енергозбереження (проведення днів сталої енергії чи тижнів енергоефективності в місті, обмін досвідом у сфері енергоефективності шляхом участі в робочих зустрічах, навчальних семінарах, форумах, конференціях, "круглих столах", а також друк поліграфічної продукції)

2018 - 2021

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси", департамент освіти і науки Одеської міської ради

Разом, у т. ч.

600,0

0,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності

Бюджет м. Одеси

600,0

0,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Підготовка кваліфікованих кадрів у сфері енергоменеджменту (участь у тренінгах, міжнародних конференціях - обмін досвідом)

2018 - 2021

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Разом, у т. ч.

800,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Підвищення кваліфікації співробітників ОМР з питань енергоменеджменту та енергоаудиту, підвищення інституціональної спроможності

Бюджет м. Одеси

800,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Разом за напрямом діяльності 4: "Організаційне забезпечення"

Разом, у т. ч.

1400,0

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

 

Бюджет м. Одеси

1400,0

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом за Програмою:

Разом, у т. ч.

1623834,1

428584,6

428864,5

303714,5

223614,5

239056,0

 

Бюджет м. Одеси

750714,6

407784,6

89370,0

87420,0

88920,0

77220,0

Інші джерела (власні кошти підприємства)

319,5

0,0

94,5

94,5

94,5

36,0

Інші джерела (інвестиційні (кредитні) кошти)

872800,0

20800,0

339400,0

216200,0

134600,0

161800,0
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали