МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 вересня 2011 року N 324

Про затвердження Національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров'я

На виконання Закону України "Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року" наказую:

1. Затвердити Національні цільові показники до Протоколу про воду та здоров'я, що додаються.

2. Обов'язки з координації дій з розробки заходів для досягнення національних цільових показників покласти на Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації Протоколу про воду та здоров'я, утворену наказом Мінприроди від 12.05.2006 N 243.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
14.09.2011 N 324

Національні цільові показники України до Протоколу про воду та здоров'я

N

Цільовий показник

Індикатор

Контрольний термін

Проміжний

Кінцевий

Підпункт (a) пункту 2 статті 6 - якість наданої питної води з урахуванням розроблених ВООЗ
Керівних принципів щодо якості питної води

1

Покращення безпечності питної води за мікробіологічними показниками

Відсоток проб, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам за мікробіологічними показниками (кишкова паличка (E.coli) та ентерококи

2015 р.

2020 р.

для сільських водопроводів

до 3 %

до 2 %

для міських водопроводів

до 2 %

до 0,5 %

2

Покращення безпечності та якості питної води за хімічним складом

Відсоток проб, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам за санітарно-хімічними показниками (пріоритетні: фториди, нітрати (по NO3), нітрити, миш'як, свинець, залізо загальне, жорсткість, сухий залишок, сульфати, хлориди, марганець

2015 р.

2020 р.

для сільських водопроводів

до 15 %

до 7,5 %

для міських водопроводів

до 7 %

до 3 %

3

Зниження рівня захворюваності населення холерою, бацилярною дизентерією (шигельоз), гострою кишковою інфекцією викликаною ентеро-геморрагічною кишковою паличкою (ЕГКП), вірусним гепатитом A, черевним тифом, водно-нітратною метгемоглобінемією, пов'язаних з вживанням недоброякісної питної води

Випадки захворюваності населення холерою, бацилярною дизентерією (шигельоз), гострою кишковою інфекцією викликаною ентеро-геморрагічною кишковою паличкою (ЕГКП), вірусним гепатитом A, черевним тифом, водно-нітратною метгемоглобінемією, пов'язаних з вживанням недоброякісної питної води

2015 р.

Дані по захворюваності на 100 тис. населення:
a) холера - 0;
b) шигельоз до 2500;
c) ЕГКП (ентеріти, викликані ентеро-геморрагічною кишковою паличкою) до 100;
d) вірусний
гепатит A до 2500;
e) черевний тиф 0
f) водно-нітратна метгемоглобінемія - 0

2020 р.

Дані по захворюваності на 100 тис. населення:
a) холера 0;
b) шигельоз до 2000;
c) ЕГКП (ентеріти, викликані ентеро-геморрагічною кишковою паличкою) до 80;
d) вірусний
гепатит A до 2000;
e) черевний тиф 0
f) водно-нітратна метгемоглобінемія - 0

4

Забезпечення необхідним новітнім обладнанням лабораторій для перевірки безпечності та якості питної води

Кількість переобладнаних (модернізованих) лабораторій

2015 р.

Модернізовано 20 %

2020 р.

Модернізовано 50 %

Підпункт (c) пункту 2 статті 6 - населення або його частина, які повинні обслуговуватися колективними системами постачання питної
води або для яких необхідно покращити постачання питної води іншими засобами

5

Забезпечення населення питною водою належної якості

Частка населення, що має доступ до якісної питної води

2015 р.

В містах та селищах 90 %
В селах 50 %

2020 р.

В містах та селищах 100 %
В селах 70 %

6

Забезпечення дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах якісною питною водою

Збільшення кількості дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, що має доступ до якісної питної води (%)

2015 р.

В містах та селищах 15 %
В селах 10 %

2020 р.

В містах та селищах 25 %
В селах 20 %

Підпункт (d) пункту 2 статті 6 - населення або його частина, які повинні обслуговуватися колективними системами санітарно-профілактичного забезпечення або для яких необхідно покращити санітарно-профілактичне забезпечення іншими засобами

7

Забезпечення населення централізованими системами водовідведення

Відсоток міського та сільського населення, що має доступ до централізованих системам водовідведення

2015 р.

В містах та селищах 80 %
В селах 20 %

2020 р.

В містах та селищах 100 %
В селах 50 %

8

Забезпечення дітей покращеними умовами санітарії в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (покращення умов санітарії і підключення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до систем водовідведення):

В містах та селищах - органи місцевого самоврядування; Державна санітарно-епідеміологічна служба України; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

В селах - Державне агентство водних ресурсів України

Збільшення кількості дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до систем водовідведення та каналізованих на вигріб

2015 р.

В містах та селищах 15 %
В селах 5 %

2020 р.

В містах та селищах 25 %
В селах 15 %

Підпункт (e) пункту 2 статті 6 - рівень продуктивності, який повинен досягатися такими колективними
системами та іншими засобами водопостачання

9

Зменшення протяжності трубопроводів водовідведення та водопостачання, що перебувають в аварійному стані

Відсоток замінених аварійних трубопроводів

2015 р.

В містах з населенням більш 500000 чол. 30 %
В інших населених пунктах 15 %

2020 р.

В містах з населенням більш 500000 чол. 50 %
В інших населених пунктах 30 %

 

Підпункт (g), (i) пункту 2 статті 6 - випадки скидів необроблених стічних вод

10

Зменшення обсягу скиду стічних, шахтно-кар'єрних та колекторно-дренажних вод без очистки і недостатньо очищених

Відсоток обсягу скиду стічних, шахтно-кар'єрних та колекторно-дренажних вод без очистки і недостатньо очищених в поверхневі водні об'єкти

2015 р.
Забруднених без очистки до 3 %
Забруднених недостатньо очищених до 15 %

2020 р.
Забруднених без очистки до 1,5 %
Забруднених недостатньо очищених до 10 %

 

Підпункт (h) пункту 2 статті 6 - якість скидів стічних вод з установок з очистки стічних вод

11

Підвищення ефективності роботи очисних споруд

Кількість новозбудованих, реконструйованих, модернізованих очисних споруд

2015 р.

Збудовано 25 од.
Модернізовано 30 од.

2020 р.

Збудовано 60 од.
Модернізовано 70 од.

 

Підпункт (m) пункту 2 статті 6 - ефективність систем для управління, розробки, охорони та використання водних ресурсів, включаючи застосування визнаної належною практики в галузі контролю забруднень з джерел усіх видів

12

Розробка і затвердження планів управління басейнами річок Дніпро, Дністер, Дунай, Тиса, Сіверський Донець, Південний Буг

Наявність Плану управління річковими басейнами

2015 р.

План управління басейнами річок Дунай, Тиса, Південний Буг

2020 р.

План управління басейнами річок Дніпро, Дністер, Сіверський Донець

 

Підпункт (n) пункту 2 статті 6 - періодичність публікування інформації щодо якості наданої питної води та інших вод,
які мають відношення до цільових показників

13

Підготовка та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні

Наявність Національної доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні

Щорічно

-

 

14

Підготовка та оприлюднення Короткої доповіді про прогрес у впровадженні Протоколу про воду та здоров'я

Наявність Короткої доповіді про прогрес у впровадженні Протоколу про воду та здоров'я

Кожні 3 роки

-

 

15

Підвищення рівня обізнаності представників центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ, організацій і громадськості. Ознайомлення з найкращими світовими технологіями водопостачання та водовідведення, підвищення рівня громадської відповідальності щодо охорони водних ресурсів

Проведення зустрічей, конференцій, семінарів, міжнародного водного форуму AQUA UKRAINE

Щорічно

-

 

 

Директор Департаменту охорони
природних ресурсів та екомережі

М. Л. Томахін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали