МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 червня 2012 року N 455

Про затвердження навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" за спеціальністю "лікувальна справа", які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю "лікувальна справа" та "сестринська справа", для навчання у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467 (Указ N 467/2011), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 N 1179 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за N 1221/19959, наказу МОЗ України від 11.11.2011 N 782 "Про впровадження Рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України "Підсумки проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів МОЗ України у 2011 році. Актуальні питання поліпшення якості та організації підготовки медичних та фармацевтичних спеціалістів" від 11.10.2011" (Наказ N 782) та з метою поліпшення кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я наказую:

1. Затвердити навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" за спеціальністю 7.12010001 "лікувальна справа", які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010001 "лікувальна справа" та 5.12010002 "сестринська справа" (далі - Навчальний план), що додається, для навчання у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.12010001 "лікувальна справа", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2003 N 239.

2. Ректорам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України:

2.1. Запровадити, починаючи з 2012/2013 навчального року, до навчального процесу затверджений Навчальний план, розробити відповідні робочі навчальні плани та програми з навчальних дисциплін, забезпечувати належну навчально-методичну організацію навчального процесу.

Термін виконання - постійно


2.2. Організувати прийом на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010001 "лікувальна справа" та 5.12010002 "сестринська справа", для навчання за затвердженим Навчальним планом за кошти юридичних та фізичних осіб відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, які щороку затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Термін виконання - до 1 вересня щороку


2.3. Створити комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались особами, зарахованими на другий курс підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.12010001 "лікувальна справа" на основі здобутого ними освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010001 "лікувальна справа" та 5.12010002 "сестринська справа", та затвердити порядок їх перезарахування.

Термін виконання - до 1 вересня 2012 року


3. Директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України Вітенку І. С. забезпечувати постійний контроль за розробкою навчально-методичної документації для методичного забезпечення навчального процесу згідно з затвердженим Навчальним планом.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.06.2012 N 455


Навчальний план
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" за спеціальністю 7.12010001 "лікувальна справа", які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" за спеціальністю 5.12010101 "лікувальна справа" та 5.12010102 "сестринська справа"

2 рік навчання: навчальних тижнів - 40

N

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Форма контролю

Всього

Аудиторні

з них:

Самостійна робота студента

Лекційні

Практичні

1

Латинська мова та медична термінологія

4

120

70

-

70

50

ПМК

2

Політологія

2

60

30

10

20 (семінар)

30

Залік

3

Медична біологія

5,5

165

110

30

80

55

ПМК

4

Медична та біологічна фізика

5,5

165

110

30

80

55

ПМК

5

Медична хімія

4

120

70

20

50

50

ПМК

6

Біологічна та біоорганічна хімія

9

270

200

50

150

70

ПМК

7

Анатомія людини

14,5

435

280

50

230

155

ПМК

8

Гістологія, цитологія та ембріологія

9,5

285

170

40

130

115

ПМК

9

Фізіологія

10

300

200

60

140

100

ПМК

10

Історія медицини

2

60

30

14

16 (семінар)

30

Залік

11

Медицина надзвичайних ситуацій

2

60

30

-

30

30

ПМК

12

Підготовка до підсумкових модульних контролів (ПМК)

0,5

15

-

-

-

15

 

 

Всього за рік:

68,5

2055

1300

755

 

 

Середня кількість академічних годин на тиждень - 32,5

18,9

 


3 рік навчання: навчальних тижнів - 40

N

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Форма контролю

Всього

Аудиторні

з них:

Самостійна робота студента

Лекційні

Практичні

1

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

8

240

170

50

120

70

ПМК

2

Патоморфологія

7

210

130

40

90

80

ПМК

3

Патофізіологія

7

210

130

40

90

80

ПМК

4

Фармакологія

7

210

130

40

90

80

ПМК

5

Гігієна та екологія

6

180

120

20

100

60

ПМК

6

Пропедевтика внутрішньої медицини

6,5

195

150

60

90

45

ПМК

7

Пропедевтика педіатрії

6,5

195

140

40

100

55

ПМК

8

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

9

270

200

60

140

70

ПМК

9

Медична інформатика

3,5

105

60

10

50

45

ПМК

10

Радіологія

4

120

80

20

60

40

ПМК

11

Основи біоетики та біобезпеки

1,5

45

30

6

24

15

Залік

12

Підготовка до підсумкових модульних контролів (ПМК)

0,5

15

-

-

-

15

 

 

Всього за рік:

66,5

1995

1340

655

 

 

Середня кількість академічних годин на тиждень - 33,5

16,4

 

 

Атестація (1 тиждень) - після 6 семестру: медичний ліцензійний іспит "Крок-1. Загальна лікарська підготовка"

 

Курси за вибором (додатково за бажанням):

1. Сучасні методи генетичної діагностики; 2. Теорія пізнання та медицина; 3. Етичні проблеми в медицині; 4. Основи соціальної психології; 5. Нутриціологія; 6. Побічна дія ліків; 7. Фізичне виховання та здоров'я; 8. Іноземна мова (друга); 9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням); 10. Медицина та художня культура. 11. Основи християнської етики і моралі.


4 рік навчання: навчальних тижнів - 40

N

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Аудиторні

Лекційні

Практичні

Самостійна робота студента

1

Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія)

8,5

255

200

50

150

55

2

Фтизіатрія

3

90

50

10

40

40

3

Педіатрія

4,5

135

110

30

80

25

4

Хірургія

4,5

135

100

20

80

35

5

Акушерство і гінекологія

3

90

60

20

40

30

6

Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

3

90

50

20

30

40

7

Біостатистика

1,5

45

30

10

20

15

8

Урологія

3

90

50

10

40

40

9

Оториноларингологія

3

90

50

10

40

40

10

Офтальмологія

3

90

50

10

40

40

11

Неврологія

5,5

165

110

20

90

55

12

Медична психологія

1,5

45

30

10

20

15

13

Психіатрія, наркологія

4,5

135

80

20

60

55

14

Дерматологія, венерологія

3

90

70

20

50

20

15

Фізична реабілітація, спортивна медицина

2

60

50

10

40

10

16

Судова медицина

3

90

60

10

50

30

17

Медичне правознавство

1,5

45

30

10

20

15

18

Цивільний захист

0,5

15

10

0

10

5

19

Курси за вибором

1,5

45

30

0

30

15

 

Всього за рік:

60,0

1800

1220

 

 

580

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,5

 

 

14,5

 

Виробнича лікарська практика*

6

180

 

 

Курси за вибором:

1. Клінічна фізіологія; 2. Клінічна біохімія; 3. Основи гомеопатії; 4. Фітотерапія; 5. Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії; 6. Основи психоаналізу; 7. Фізичне виховування та здоров'я; 8. Медична субкультура; 9. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації; 10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням); 11. Методологія доказової медицини; 12. Основи християнської етики і моралі; 12. Екологічна етика.

 


* виробнича лікарська практика (4 тижні, аудиторні години визначаються згідно з чинним Положенням про виробничу практику). Здійснюється упродовж навчального року або в літній період за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу.

 

Примітка: військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу здійснюється на 1 - 5 курсах у вищих навчальних закладах, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1025.


5 рік навчання: навчальних тижнів - 40

N

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Аудиторні

Лекцій

Практичні

Самостійна робота студента

1

Внутрішня медицина

8,5

255

180

30

150

75

2

Інфекційні хвороби

6

180

100

20

80

80

3

Епідеміологія

1,5

45

40

20

20

5

4

Професійні хвороби

2

60

30

6

24

30

5

Онкологія

3

90

70

20

50

20

6

Клінічна фармакологія

1,5

45

30

0

30

15

7

Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби

6

180

130

20

110

50

8

Медична генетика

1,5

45

30

10

20

15

9

Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

1,5

45

30

10

20

15

10

Хірургія, дитяча хірургія

7,5

225

140

20

120

85

11

Травматологія і ортопедія

3

90

60

20

40

30

12

Акушерство і гінекологія

4,5

135

90

20

70

45

13

Клінічна імунологія та алергологія

2,5

75

50

10

40

25

14

Анестезіологія та інтенсивна терапія

3

90

70

10

60

20

15

Екстрена та невідкладна медична допомога

1,5

45

30

4

26

15

16

Радіаційна медицина

1,5

45

30

10

20

15

17

Нейрохірургія

1,5

45

30

10

20

15

18

Основи стоматології

0,75

22

15

0

15

7

19

Секційний курс

0,75

23

15

0

15

8

20

Курси за вибором

2

60

30

10

20

30

 

Всього за рік:

60,0

1800

1200

 

 

600

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

15,0

 

Виробнича лікарська практика*

6

180

 

 

Курси за вибором:

1. Судинна хірургія; 2. Фізичне виховання та здоров'я; 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням); 4. Вікові аспекти фармакотерапії; 5. Основи сексології та сексопатології; 6. Основи рефлексотерапії; 7. Основи геронтології та геріатрії; 8. Інструментальні методи функціональної діагностики; 9. Актуальні питання ревматології; 10. Актуальні питання гастроентерології; 11. Актуальні питання пульмонології; 12. Актуальні проблеми неврології; 13. Актуальні проблеми клінічної патоморфології; 14. Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології; 15. Основи християнської етики і моралі; 16. Актуальні питання реабілітації та професійної орієнтації інвалідів; 17. Актуальні питання фтизіатрії; 18. Клінічна лабораторна діагностика.

 


* виробнича лікарська практика (4 тижні, аудиторні години визначаються згідно з чинним Положенням про виробничу практику). Здійснюється упродовж навчального року або в літній період за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу.

 

Примітка: військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу здійснюється на 1 - 5 курсах у вищих навчальних закладах, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1025.


6 рік навчання: навчальних тижнів - 40, в т. ч. 3 тижні державної атестації

N

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Аудиторні

Лекційні

Практичні

Самостійна робота студента

1

Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією

19

570

400

 

400

170

2

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами

8,5

255

170

 

170

85

3

Хірургія з дитячою хірургією та з онкологією

11,5

345

210

 

210

135

4

Акушерство і гінекологія

4,5

135

100

 

100

35

5

Загальна практика (сімейна медицина)

3

90

50

 

50

40

6

Гігієна та екологія

2,25

68

40

 

40

28

7

Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я

2,25

68

50

 

50

18

8

Охорона праці в галузі

0,5

15

10

 

10

5

9

Курси за вибором

4

120

80

 

80

40

 

Державна атестація

4,5

135

60

 

 

75

 

Всього за 6-й рік:

60,6

1800,0

1170,0

 

 

630,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

27,8

 

 

15,8

 

Державна атестація (3 тижні): медичний ліцензійний іспит Крок 2 з загальної лікарської підготовки та практично-орієнтований державний іспит у формі комплексного державного випускного іспиту або державних випускних екзаменів: 1. Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби; 2. Хірургічні хвороби з дитячою хірургією; 3. Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами; 4. Акушерство і гінекологія. 5. Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.

 

Курси за вибором:

1. Організаційні основи сімейної медицини; 2. Основи трансплантології; 3. Клінічна паразитологія та тропічна медицина; 4. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції; 5. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я; 6. Екстремальна медицина; 7. Пластична та реконструктивна хірургія; 8. Актуальні питання кардіохірургії; 9. Паліативна та хоспісна медицина; 10. Актуальні питання нейрохірургії; 11. Актуальні питання гематології та трансфузіології; 12. Актуальні питання кардіології; 13. Актуальні питання нефрології; 14. Актуальні питання клінічної імунології та алергології; 15. Клінічні аспекти імунопрофілактики; 16. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки; 17. Фізичне виховання та здоров'я; 18. Актуальні питання церебро-васкулярної патології; 19. Доказова медицина; 20. Іноземна мова (за професійним спрямуванням); 21. Ендоскопічні технології в медицині; 22. Основи християнської етики і моралі; 23. Медична реабілітація; 24. Актуальні питання дерматоонкології.


 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали