Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Номенклатури продукції будівництва

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2017 року N 356

Про затвердження Номенклатури продукції будівництва

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4 (Постанова N 481), пункту 9 Положення про Державну службу статистики України (Постанова N 481), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, з метою вдосконалення державних статистичних спостережень наказую:

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Номенклатуру продукції будівництва (далі - НПБ), що додається.

2. Увести в дію НПБ, затверджену цим наказом, з 01 липня 2018 року для проведення державних статистичних спостережень щодо будівництва.

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.):

1) направити до 01 липня 2018 року електронну версію НПБ, затверджену цим наказом, головним управлінням статистики в областях та м. Києві;

2) здійснювати методологічне й організаційне керівництво щодо використання НПБ, затвердженої цим наказом, при проведенні державних статистичних спостережень щодо будівництва;

3) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) електронну версію НПБ, затверджену цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України електронної версії НПБ, затвердженої цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 липня 2018 року наказ Державного комітету статистики України від 30 серпня 2002 року N 321 "Про затвердження Номенклатури продукції будівництва".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

Голова

І. Є. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
29 грудня 2017 року N 356

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ БУДІВНИЦТВА

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: департамент статистики виробництва Державної служби статистики України.

2. РОЗРОБНИКИ: Г. Оверченко, Л. Жданова, Л. Нагнибіда, І. Петренко (керівник розробки).

3. ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Держстату від 29.12.2017 N 356, дата введення в дію 01 липня 2018 року.

Ця Номенклатура продукції будівництва схвалена на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол від 28.12.2017 N 26).

I. ВСТУП

1. Загальні положення

Номенклатура продукції будівництва (НПБ, номенклатура) розроблена на основі Статистичної класифікації типів споруд Європейського Союзу (Classification of Types of Constructions - CC 1998), яка у свою чергу створена на основі Центральної класифікації продукції (СРС).

НПБ зіставна зі Статистичною класифікацією продукції (СКП), що є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community - СРА). Ступінь відповідності з СРА - ідентична на рівні підкатегорій. Також НПБ є зіставною з Державним класифікатором будівель та споруд (ДК БС) на рівні класу.

НПБ розроблена з метою систематизації та представлення у стандартному вигляді статистичної інформації щодо будівель та інженерних споруд і призначена переважно для потреб короткострокової статистики будівництва (діяльності будівельних підприємств і дозволів на будівництво). Також НПБ використовують для цілей національних рахунків, статистики цін, житлового фонду та ін.

Будь-яке використання НПБ не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) можуть здійснювати самі користувачі за власним бажанням, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

Підставами для внесення змін до НПБ є відповідні зміни в СС, а також зміни в СКП (СРА).

Ведення НПБ здійснює департамент статистики виробництва Держстату.

Структурно НПБ побудована за ієрархічною системою кодування із застосуванням чотиризначного цифрового коду.

Загальна структура кодового позначення НПБ має такий вигляд:

Х

- секція

ХХ

- розділ

ХХХ

- група

ХХХХ

- клас

де Х - цифрове значення.

Ступінь відповідності Статистичній класифікації типів споруд Європейського Союзу (СС, 1998) - ідентичність на рівні класу (ХХХХ) НПБ.

НПБ складається із трьох розділів:

I. Вступ

II. Структура

III. Пояснення

2. Принципи побудови

Об'єктом у НПБ є окремі споруди.

У цій номенклатурі споруди розподілені між двома основними групами - "Будівлі" та "Інженерні споруди". Усередині цих груп НПБ поділяється у відповідності до технічних характеристик і сфери застосування споруди (наприклад: будівлі офісні, транспортні споруди, гідротехнічні споруди, трубопроводи), також, зокрема для будівель, розподіл здійснюється за основним їх призначенням (наприклад, житлова, нежитлова). Місце розташування споруди, її форма власності, установа, якій вона підпорядкована, зазвичай не є важливими критеріями і не враховуються, за винятком окремих випадків.

Інженерні споруди розподілені головним чином відповідно до їх технічної конструкції, яка визначена призначенням споруди.

3. Визначення

Для цілей цієї номенклатури визначення вживаються у значеннях, що відповідають рекомендаціям ООН для статистики житла та будівництва (Статистичні стандарти та дослідження, N 43, Організація Об'єднаних Націй, Нью-Йорк, 1994).

Споруди є конструкціями, виробленими із будівельних матеріалів та компонентів, що контактують із землею, і/або для спорудження яких здійснюються будівельні роботи. Ураховуючи це, підготовка ґрунту, посадка або посів для сільськогосподарських цілей не вважаються будівельною діяльністю.

Будівлі є критими спорудами, що можуть бути використані окремо, побудовані для постійних цілей, до яких можуть заходити люди, та придатні або призначені для захисту людей і тварин.

Будівлі необов'язково потребують наявності стін. Для них є важливим наявність даху, але в такому випадку має бути розмежування, яке враховує індивідуальний характер будівлі, що може використовуватись окремо.

Окрема будівля - це будівля, розташована в будь-якому місці; у випадку взаємопов'язаних між собою будівель (наприклад, двоквартирних або зблокованих будинків) будь-який блок, відділений від інших за допомогою протипожежної стінки, що проходить від даху до підвалу, вважається індивідуальним будинком. Якщо ж між будівлями немає розмежування за допомогою протипожежної стінки, вони вважаються окремими будівлями за умови наявності власного виходу (входу), власних комунікацій, а також самостійного функціонування.

З певних підстав до будівель відносяться підземні споруди, призначені для перебування людей і які також можуть бути використані для захисту людей, тварин (наприклад: підземні сховища, підземні лікарні, підземні торгові центри і майстерні, підземні гаражі).

Будівлі розподіляються на житлові та нежитлові.

Житлові будівлі - це споруди, більша половина площі яких використовується для житлових цілей. Якщо для житлових цілей використовується менше половини загальної площі будівлі, то будівля належить до нежитлової відповідно до її цільового призначення.

Нежитлові будівлі - це споруди, які здебільшого використовуються або призначені для нежитлових цілей. Якщо принаймні половина загальної площі будівлі використовується як житло, то будівля належить до житлової.

Загальна площа будівлі не включає:

конструктивні елементи для будівництва (наприклад, опори, колони, стовпи, димоходи);

функціональні зони для допоміжного використання (наприклад, зони для устаткування, опалення та кондиціонування повітря або генераторів);

вертикальні комунікації (наприклад, площа сходових кліток, ліфти, ескалатори).

Інженерні споруди - це споруди, що не віднесені до будівель: залізниці, мости, дороги, злітно-посадкові смуги, греблі і т. ін.

4. Принципи систематизації об'єктів

Систематизації підлягають окремі споруди (наприклад, будівлі, дороги, трубопроводи тощо). У певних випадках потрібно визначати як окрему одиницю майно (нерухомість) у цілому.

Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівля повинна бути визначена як самостійна одиниця. Якщо, наприклад, школа складається зі шкільної будівлі та будівлі гуртожитку, то шкільна будівля буде віднесена до класу 1263, у той же час будівлю гуртожитку буде віднесено до класу 1130. Хоча якщо додаткової інформації немає, то вся ця комплексна будівля буде віднесена до класу 1263.

Споруди, як зазначено у пункті 3, визначають відповідно до їх використання (призначення).

Будівлі, що використовуються або призначені для багатьох цілей (наприклад, комбінована будівля: житло, готель та офіси) мають бути віднесені до одного з угруповань відповідно до основного використання в такий спосіб:

обчислюються частки загальної площі за кожною складовою відповідно до цільового використання/призначення;

для споруд використовується метод "top-down": спочатку визначається секція, 1-й знак (будівля чи інженерна споруда); наступний крок - 2-й знак (житлова будівля, нежитлова будівля, транспортна споруда тощо) із найбільшою часткою загальної площі в розділі; на наступному етапі здійснюється визначення 3-го знака, з найбільшою часткою у групі; нарешті визначається 4-й знак з найбільшою часткою загальної площі в межах класу.

Це правило може бути проілюстроване на такому теоретичному прикладі:

Загальна площа будівлі розподілена так:

Тип використання

Відсоток від загальної площі

Клас НПБ

Офіс фінансової установи

20 %

1220

Аптека та магазин

20 %

1230

Бібліотека

50 %

1262

Стоматологічний кабінет

10 %

1264

У цьому випадку будівля визначається так:

на 2 знаках (розділ) - 12 "Будівлі нежитлові", тому що повністю покриває загальну корисну площу (100 %);

на 3 знаках (група) - 126 "Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення", тому що покриває основну частку (60 %) розділу 12 (включає бібліотеку та стоматологічний кабінет);

нарешті на 4 знаках (клас) 1262 "Музеї та бібліотеки", тому що цей клас охоплює основну частку (50 %) у групі 126.

II. СТРУКТУРА НОМЕНКЛАТУРИ ПРОДУКЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Код

Назва продукції

Секція Розділ Група

Клас

1

2

1

 

БУДІВЛІ

11

 

Будівлі житлові

111

 

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні

112

 

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

113

 

Гуртожитки

 

1130

Гуртожитки

12

 

Будівлі нежитлові

121

 

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

122

 

Будівлі офісні

 

1220

Будівлі офісні

123

 

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

124

 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

 

1242

Гаражі

125

 

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові

 

1252

Резервуари, силоси та склади

126

 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

1265

Зали спортивні

127

 

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

 

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

2

 

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

21

 

Транспортні споруди

211

 

Автостради, вулиці та дороги

 

2111

Автостради

 

2112

Вулиці та дороги

212

 

Залізниці

 

2121

Залізниці магістральні

 

2122

Залізниці місцеві

213

 

Злітно-посадкові смуги

 

2130

Злітно-посадкові смуги

214

 

Мости, естакади, тунелі та метро

 

2141

Мости та естакади

 

2142

Тунелі та метро

215

 

Порти, канали, греблі та інші водні споруди

 

2151

Порти та судноплавні канали

 

2152

Дамби

 

2153

Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди

22

 

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

221

 

Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

 

2211

Магістральні нафтопроводи та газопроводи

 

2212

Магістральні водопроводи

 

2213

Магістральні телекомунікаційні лінії

 

2214

Магістральні лінії електропередачі

222

 

Місцеві трубопроводи та комунікації

 

2221

Місцеві газорозподільні системи

 

2222

Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів

 

2223

Місцеві каналізаційні системи

 

2224

Місцеві електро- та телекомунікаційні системи

23

 

Комплексні промислові споруди

230

 

Комплексні промислові споруди

 

2301

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств

 

2302

Споруди підприємств електроенергетики

 

2303

Споруди підприємств хімічної промисловості

 

2304

Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше

24

 

Інші інженерні споруди

241

 

Споруди спортивного та розважального призначення

 

2411

Стадіони, спортивні поля та майданчики

 

2412

Інші споруди спортивного та розважального призначення

242

 

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше

 

2420

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше

III. ПОЯСНЕННЯ ДО НОМЕНКЛАТУРИ ПРОДУКЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Код

Назва продукції

Секція Розділ Група

Клас

1

2

1

 

БУДІВЛІ

11

 

Будівлі житлові

111

 

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні

 

 

Цей клас включає:
відокремлені житлові будинки садибного типу, вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки тощо
Цей клас включає також:
спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають власний дах та вхід з вулиці

 

 

Цей клас не включає:
сільськогосподарські будинки нежитлові (1271)

112

 

Будинки з двома та більше квартирами

 

1122

Будинки з двома квартирами

 

 

Цей клас включає:
відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами

 

 

Цей клас не включає:
спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, які мають свій власний дах та вхід із вулиці (1110)

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

 

 

Цей клас включає:
інші будинки житлові з трьома та більше квартирами

 

 

Цей клас не включає:
гуртожитки (1130)
готелі (1211)
туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212)

113

 

Гуртожитки

 

1130

Гуртожитки

 

 

Цей клас включає:
будинки житлові для колективного проживання, у т. ч. будинки для літніх людей, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для осіб похилого віку, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, дитячі будинки, притулки тощо

 

 

Цей клас не включає:
лікарні, клініки (1264)
будівлі відомчі для надання сестринської чи медичної допомоги (1264)
в'язниці, казарми (1274)

12

 

Будівлі нежитлові

121

 

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

 

Цей клас включає:
готелі, мотелі, пансіонати та подібні заклади для тимчасового розміщування з ресторанами або без них
Цей клас включає також:
окремі ресторани та бари

 

 

Цей клас не включає:
ресторани в житлових будинках (1122)
туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
ресторани в торгових центрах (1230)

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

 

Цей клас включає:
туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового розміщування інші, не віднесені до інших угрупувань

 

 

Цей клас не включає:
готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
парки для дозвілля та розваг (2412)

122

 

Будівлі офісні

 

1220

Будівлі офісні

 

 

Цей клас включає:
будівлі, які використовуються як приміщення для бізнесу, конторських та адміністративних цілей, наприклад, будівлі банків, поштових відділень, органів місцевого самоврядування, урядових департаментів, органів тощо

 

 

Цей клас включає також:
центри для конгресів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі

 

 

Цей клас не включає:
офіси в будівлях, що призначені (використовуються) головним
чином для інших цілей

123

 

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

 

 

Цей клас включає:
торгові центри, пасажі, універсальні магазини, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів тощо
Цей клас включає також:
підприємства та установи громадського харчування
приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
підприємства побутового обслуговування

 

 

Цей клас не включає:
невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються) головним чином для інших цілей
ресторани та бари, розміщені у готелях або окремо (1211)
лазні та пральні (1274)

124

 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі
Цей клас включає:
будівлі аеропортів цивільних та військових, вокзалів залізничних, станцій автобусних, вокзалів морських та річкових, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, станцій телефонних, центрів телекомунікаційних тощо

 

 

Цей клас включає також:
ангари для літаків, будівлі залізничних блок-постів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
кабіни телефонні
будівлі маяків
диспетчерські будівлі повітряного транспорту

 

 

Цей клас не включає:
станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
резервуари, силоси та склади (1252)
колії залізничні (2121, 2122)
злітно-посадочні смуги аеродромів (2130)
телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
нафтотермінали (2303)

 

1242

Гаражі

 

 

Цей клас включає:
гаражі (наземні або підземні) та автомобільні стоянки криті
Цей клас включає також:
навіси для велосипедів

 

 

Цей клас не включає:
автостоянки в будівлях, що використовуються головним чином для інших цілей
станції технічного обслуговування автомобілів (1230)

125

 

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові

 

 

Цей клас включає:
будівлі промислового призначення криті, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо

 

 

Цей клас не включає:
резервуари, силоси та склади (1252)
будівлі сільськогосподарського призначення нежитлові(1271)
споруди промислові комплексні (електростанції, нафтопереробні заводи тощо), які не мають характеристик будівель (230)

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

 

Цей клас включає:
сховища та резервуари
резервуари для нафти та газу

 

 

силоси для зерна, цементу та інших сипучих мас
склади холодильні та спеціалізовані.
Цей клас включає також:
майданчики складські

 

 

Цей клас не включає:
будівлі силосів та складів сільськогосподарських (1271)
башти водонапірні (2222)
нафтотермінали (2303)

126

 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

 

Цей клас включає:
кінотеатри, концертні будівлі, театри тощо
конференц-зали та зали багатоцільові, що використовуються головним чином для публічних виступів
казино, цирки, зали музичні, зали танцювальні та дискотеки, естради тощо

 

 

Цей клас не включає:
музеї, художні галереї (1262)
спортивні зали (1265)
парки для відпочинку та розваг (2412)

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

 

Цей клас включає:
музеї, художні галереї, бібліотеки та інформаційно-ресурсні центри
Цей клас включає також:
будівлі архівів

 

 

Цей клас не включає:
пам'ятки історії (1273)

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

 

Цей клас включає:
будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
заклади для фахової перепідготовки
метеорологічні станції, обсерваторії

 

 

Цей клас не включає:
гуртожитки, які є окремими будівлями шкіл-інтернатів (1130)
гуртожитки для студентів та учнів (1130)
бібліотеки (1262)
лікарні навчальних закладів (1264)

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

 

Цей клас включає:
заклади з надання медичної допомоги хворим та постраждалим

 

 

санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри

 

 

Цей клас включає також:
лікарні навчальних закладів, лікарні виправних закладів, в'язниць і збройних сил
будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування (таласотерапія), функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока, ветеринарного лікування тощо
спеціалізовані заклади постійного проживання з лікуванням для осіб похилого віку, інвалідів тощо

 

 

Цей клас не включає:
помешкання для людей похилого віку та інвалідів (1130)

 

1265

Зали спортивні

 

 

Цей клас включає:
будівлі для проведення спортивних заходів у закритих приміщеннях (баскетбольних і тенісних кортів, плавальних басейнів, гімнастичних залів, майданчиків для катання на ковзанах або для хокею тощо), у яких передбачені улаштування для глядачів (місця для сидіння, балкони тощо), а також для учасників (кабіни душові, роздягальні тощо)

 

 

Цей клас не включає:
багатоцільові зали, що використовуються головним чином для публічних виступів (1261)
спортивні площадки для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411)

127

 

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

 

 

Цей клас включає:
будівлі фермерські та складські сільськогосподарські, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, заводи кінні, розплідники собачі, птахофабрики, зерносховища, склади та будівлі надвірні, погреби винні, заводи виноробні, чани виноробні, теплиці, силоси сільськогосподарські тощо

 

 

Цей клас не включає:
споруди зоологічних та ботанічних садів (2412)

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

 

 

Цей клас включає:
церкви, каплиці, мечеті, синагоги тощо
Цей клас включає також:
цвинтарі та пов'язані з ними споруди, зали ритуальні, крематорії

 

 

Цей клас не включає:
будівлі релігійні, що використовуються як музеї (1262)
пам'ятки історичні (1273)

 

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою

 

 

Цей клас включає:
будівлі історичні та такі, що знаходяться під охороною і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
старовинні руїни, що знаходяться під охороною, археологічні розкопки, доісторичні пам'ятки
статуї і пам'ятки художнього та декоративного призначення

 

 

Цей клас не включає:
музеї (1262)
релігійні будівлі (1273)

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

 

 

Цей клас включає:
виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі поліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні тощо

 

 

Цей клас не включає:
кабіни телефонні (1241)
лікарні виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
споруди інженерні військові (2420)

2

 

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

21

 

Транспортні споруди

211

 

Автостради, вулиці та дороги

 

2111

Автостради

 

 

Цей клас включає:
шляхи автомобільні та дороги магістральні, включаючи перехрестя
та транспортні розв'язки в різних рівнях

 

 

Цей клас включає також:
пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок

 

 

Цей клас не включає:
станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
мости та естакади (2141)
тунелі та метро (2142)

 

2112

Вулиці та дороги

 

 

Цей клас включає:

 

 

вулиці міст та сіл, позаміські дороги та будь-які шляхи (включаючи відкриті транспортні розв'язки, стоянки, перехрестя, об'їзні та окружні дороги), наприклад, проспекти, алеї, провулки, обхідні дороги, під'їзні дороги, польові та лісові дороги, доріжки для верхової та велосипедної їзди, майдани, тротуари та пішохідні зони

 

 

Цей клас включає також:
пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок

212

 

Залізниці

 

2121

Залізниці магістральні

 

 

Цей клас включає:
залізничні колії магістральні, під'їзні, стрілки, залізничні
переїзди, станційні путі та сортувальні лінії
Цей клас включає також:
пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

 

 

Цей клас не включає:
залізничні вокзали (1241)
залізничні мости (2141)
залізничні тунелі (2142)

 

2122

Залізниці місцеві

 

 

Цей клас включає:
залізничні колії метрополітенів (підземні, наземні, надземні); залізниці підвісні та на естакадах, міські системи доріг для громадського рейкового транспорту, наприклад, трамвайні колії

 

 

Цей клас включає також:
пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

213

 

Злітно-посадкові смуги

 

2130

Злітно-посадкові смуги

 

 

Цей клас включає:
злітно-посадкові смуги для злету, посадки або маневрування та стоянки літальних апаратів
Цей клас включає також:
пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

 

 

Цей клас не включає:
будівлі аеродромів (1241)

214

 

Мости, естакади, тунелі та метро

 

2141

Мости та естакади

 

 

Цей клас включає:
автодорожні та залізничні мости з металу, бетону або інших матеріалів, включаючи естакади

 

 

Цей клас включає також:
пересувні мости, віадуки, мости польових та лісових доріг, пішохідні мости
пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки

 

2142

Тунелі та метро

 

 

Цей клас включає:
тунелі автомобільних доріг, залізниць та метро
Цей клас включає також:
пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки

215

 

Порти, канали, греблі та інші водні споруди

 

2151

Порти та судноплавні канали

 

 

Цей клас включає:
морські та річкові портові споруди (причали, доки, пристані, моли тощо)

 

 

судноплавні канали
споруди на річках та каналах (шлюзи, мости-канали, тунелі-канали, обладнання берегів)

 

 

Цей клас включає також:
військові порти
водні споруди суднобудівної промисловості (стапелі, камери, басейни тощо)

 

 

Цей клас не включає:
будівлі маяків (1241)
дамби та подібні споруди для утримання води (2152)
берегові та прибережні нафтові термінали (2303)

 

2152

Дамби

 

 

Цей клас включає:
дамби та подібні споруди для утримання води, призначені для:
гідроенергетики, зрошення, регулювання водних потоків, захисту
від паводків

 

 

Цей клас включає також:
захисні дамби, загати, берегоукріплювальні споруди

 

 

Цей клас не включає:
шлюзи (2151)
гідроелектростанції (2302)

 

2153

Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди

 

 

Цей клас включає:
іригаційні канали та інші споруди, з постачання води для культивації землі
акведуки
Цей клас включає також:
дренажні та зливові споруди

 

 

Цей клас не включає:
акведуки, що є історичними пам'ятками (1273)
дамби (2152)
водопроводи (2212, 2222)

22

 

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

221

 

Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

 

2211

Магістральні нафтопроводи та газопроводи

 

 

Цей клас включає:
магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування нафтопродуктів та газу
магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування хімічних речовин та інших продуктів
Цей клас включає також:
насосні станції

 

 

Цей клас не включає:
водопроводи (2212, 2222)
міські газові мережі (2221)
споруди для завантаження та зберігання нафтопродуктів (2303)

 

2212

Магістральні водопроводи

 

 

Цей клас включає:
магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування води
Цей клас включає також:
насосні, фільтраційні станції та станції з відведення води

 

 

Цей клас не включає:
зрошувальні канали та акведуки (2153)
місцеві трубопроводи для води (2222)

 

2213

Магістральні телекомунікаційні лінії

 

 

Цей клас включає:
магістральні надземні, підземні або підводні телекомунікаційні лінії, релейні системи радіо і телебачення та кабельні мережі, релейні вишки та споруди для радіокомунікацій

 

 

Цей клас не включає:
магістральні лінії електропередачі (2214)
міські телекомунікаційні мережі (2224)

 

2214

Магістральні лінії електропередачі

 

 

Цей клас включає:
магістральні електричні лінії (повітряні або підземні) високої напруги або електричні розподільчі лінії середньої напруги
Цей клас включає також:
трансформаторні станції та підстанції, опори

 

 

Цей клас не включає:
системи освітлення доріг (2111, 2112)
місцеві електричні розподільчі лінії та допоміжні пристрої (2224)

222

 

Місцеві трубопроводи та комунікації

 

2221

Місцеві газорозподільні системи

 

 

Цей клас включає:
місцеві надземні та підземні трубопроводи для транспортування газу

 

2222

Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів

 

 

Цей клас включає:
місцеві трубопроводи для транспортування води, пари або стисненого повітря
Цей клас включає також:
водонапірні башти, колодязі, фонтани

 

 

Цей клас не включає:
зрошувальні системи (2153)
водоочисні споруди (2223)

 

2223

Місцеві каналізаційні системи

 

 

Цей клас включає:
водостічні мережі та каналізаційні колектори
Цей клас включає також:
установки для переробки стічних вод

 

2224

Місцеві електро- та телекомунікаційні системи

 

 

Цей клас включає:
місцеві електромережі і телекомунікаційні лінії (повітряні або підземні) та допоміжні споруди (трансформаторні станції і підстанції, телеграфні стовпи тощо)

 

 

Цей клас включає також:
місцеві телевізійні кабельні мережі та колективні антени

23

 

Комплексні промислові споруди

230

 

Комплексні промислові споруди

 

 

Ця група включає:
комплексні промислові споруди (електростанції, збагачувальні фабрики тощо), що не мають характерних ознак будинків

 

2301

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств

 

 

Цей клас включає:
установки та споруди для шахт, видобування вуглеводневих покладів, розробки гірських порід, добування, переробки та збагачення рудної сировини, гравійних кар'єрів тощо (наприклад, завантажувальні та розвантажувальні станції, копри шахт тощо)
гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи тощо

 

 

Цей клас не включає:
офісні будівлі (1220)
виробничі будівлі заводів, майстерень з дахом (1251)

 

2302

Споруди підприємств електроенергетики

 

 

Цей клас включає:
гідравлічні або теплові електростанції та установки для виробництва електроенергії, наприклад, електростанції, що працюють на вугіллі, атомні та вітрові електростанції

 

 

Цей клас включає також:
підприємства зі збагачення та переробки ядерних матеріалів, печі для спалювання відходів

 

 

Цей клас не включає:
дамби (2152)
електролінії, включаючи трансформаторні станції та підстанції (2214)

 

2303

Споруди підприємств хімічної промисловості

 

 

Цей клас включає:
комплекси, що утворюють хімічні, нафтохімічні або нафтопереробні підприємства
Цей клас включає також:
портові термінали для нафтопродуктів
коксохімічні заводи та газопереробні заводи

 

2304

Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше

 

 

Цей клас включає:
установки, що утворюють підприємства металургійної
промисловості, такі як доменні печі, прокатні стани, ливарні цехи
тощо

24

 

Інші інженерні споруди

241

 

Споруди спортивного та розважального призначення

 

2411

Стадіони, спортивні поля та майданчики

 

 

Цей клас включає:
спортивні майданчики, обладнані для занять спортом на відкритому повітрі, такими як футбол, бейсбол, регбі, водний спорт тощо; треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту

 

 

Цей клас не включає:
зали спортивні криті (1265)
ігрові площадки, парки відпочинку та розваг, майданчики для гри в гольф, споруди причалів для водних видів спорту (2412)

 

2412

Інші споруди спортивного та розважального призначення

 

 

Цей клас включає:
парки відпочинку і розваг та інші споруди просто неба, включаючи споруди у горах (лижні траси, підйомники, канатні
дороги тощо), майданчики для гри в гольф, льотні поля, кінні центри споруди причалів для водних видів спорту, споруди, що використовуються головним чином для морехідного спорту та пляжів

 

 

Цей клас включає також:
громадські сади і парки, зоологічні та ботанічні сади

 

 

Цей клас не включає:
гірські притулки (1212)
станції підвісних та канатних доріг (1241)
будівлі для публічних виступів (1261)
будівлі зоологічних та ботанічних садів (1262)
зали спортивні (1265)

242

 

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше

 

2420

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше

 

 

Цей клас включає:
військові інженерні споруди, наприклад, форти, блокгаузи, бункери,
стрільбища, військові випробувальні центри тощо
інженерні споруди, не класифіковані раніше, включаючи ділянки для
запуску супутників

 

 

Цей клас включає також:
відвали гірничих розробок
полігони складування побутових відходів

 

 

Цей клас не включає:
будівлі аеропортів (1241)
казарми (1274)
військові порти (2151)

 

ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України "Про державну статистику" N 2657-XI від 2 жовтня 1992 року (у редакції Закону N 1922-III (1922-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 43, ст. 362; зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 - Назва з титул. екрана.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 N 481 "Про затвердження Положення про Державну службу статистики України" (Постанова N 481) [Електронний ресурс] - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-п - Назва з титул. екрана.

3. Наказ Державного комітету статистики України від 14.06.2010 N 216 "Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/prc_dk/prc_ddos.htm - Назва з титул. екрана.

4. Наказ Державного комітету статистики України від 29.12.2009 N 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dcs-in/publication/content/1871 - Назва з титул. екрана.

5. Статистична класифікація продукції (СКП-2011) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua/ klasf/klasif/skp.rar - Назва з титул. екрана.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали