Додаткова копія: Про затвердження Норм виробки за знімальну зміну та граничних термінів проведення періодів (етапів) виробництва фільмів за видами, хронометражем та форматом

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 червня 2009 року N 472/1/16-09

Про затвердження Норм виробки за знімальну зміну та граничних термінів проведення періодів (етапів) виробництва фільмів за видами, хронометражем та форматом

З метою ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на створення та розповсюдження національних фільмів, відповідно до Закону України "Про кінематографію", наказів Міністерства культури і туризму України від 10.10.2007 N 1238/0/16-07 "Про затвердження Методичних рекомендацій з обліку формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) у кіновиробництві", від 19.09.2008 N 991/0/16-08 "Про затвердження Порядку відбору літературних сценаріїв та кінопроектів, вибору об'єктів фінансової підтримки та розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державна служба кінематографії" та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури і туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1566, наказую:

1. Затвердити Норми виробки за знімальну зміну та граничні терміни проведення періодів (етапів) виробництва фільмів за видами, хронометражем та форматом (далі - Норми) та ввести їх в дію з 1 липня 2009 року.

2. Встановити, що Норми поширюються на виробництво фільмів, які створюються за участю продюсерів - нерезидентів (копродукція).

3. Голові Державної служби кінематографії (Г. П. Чміль):

надавати роз'яснення щодо застосування цих Норм;

довести цей наказ до відома підприємств, що є учасниками процесу кіновиробництва та відносяться до сфери управління Міністерства культури і туризму України;

забезпечити розміщення цього наказу на офіційних сайтах Міністерства культури і туризму України та Державної служби кінематографії.

4. Норми застосовувати до нових кінопроектів, угоди, за якими будуть укладатися відповідно до Програми виробництва та розповсюдження фільмів за державним замовленням.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

В. В. Вовкун


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства культури і туризму України
від 30 червня 2009 р. N 472/1/16-09


НОРМИ ВИРОБКИ
ЗА ЗНІМАЛЬНУ ЗМІНУ ТА ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДІВ (ЕТАПІВ) ВИРОБНИЦТВА ФІЛЬМІВ ЗА ВИДАМИ, ХРОНОМЕТРАЖЕМ ТА ФОРМАТОМ

1. ВСТУП

1. Ці Норми визначають класифікацію фільмів за видами, хронометражем, форматом зйомки, звукозапису, кольору, норми виробки за знімальну зміну та норми допоміжного часу на виробництво фільмів за видами в хвилинах екранного часу та застосовуються всіма суб'єктами кінематографії незалежно від форм власності.

2. Ці Норми розроблені відповідно до Закону України "Про кінематографію", наказів Міністерства культури і туризму України від 10.10.2007 N 1238/0/16-07 "Про затвердження Методичних рекомендацій з обліку формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) у кіновиробництві", від 19.09.2008 N 991/0/16-08 "Про затвердження Порядку відбору літературних сценаріїв та кінопроектів, вибору об'єктів фінансової підтримки та розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що здійснює Державна служба кінематографії".

2. ВИДИ ФІЛЬМІВ

За видами фільми поділяються на ігрові, анімаційні, неігрові тощо, у тому числі:

Фільм ігровий (художній) - фільм, створений на основі літературного та режисерського сценарію з докладно розробленим сюжетом, композиційне вибудованою драматургією, детальними характеристиками персонажів, ґрунтовним описом місць подій та втілений в екранній постановці засобами акторської гри, мистецтва режисера, оператора, художника, композитора.

Фільм анімаційний - фільм синтетичного мистецтва, в основі якого є послідовний ряд спеціально створених і "оживаючих" на екрані мальованих, об'ємно-лялькових образів (персонажів), зафіксованих методом покадрової зйомки або комп'ютерної технології.

Фільм науково-пізнавальний - фільм, який у загальнодоступній формі розповсюджує знання, розповідає про досягнення науки і техніки, гуманітарних наук, культури і мистецтва, про природні явища, життя тварин тощо.

Фільм учбовий - вид науково-пізнавального фільму, що призначений для використання у процесі навчання.

Фільм хронікально-документальний - фільм, в основу якого покладено подія, що реально відбувається (не спеціально підготовлена для зйомок). Це оперативно зафіксовані у вигляді прямого репортажу кульмінаційні моменти документальної події.

Фільм художньо-документальний - фільм, заснований на справжніх подіях і реальних учасниках цієї події, у якому ігрові епізоди органічно поєднуються з документальними кадрами.

Фільм літописний - фільм, заснований на регулярних документальних зйомках сюжетів, які відображають характерні особливості часу, місця, обставин подій.

Фільм документальний - фільм, у якому учасниками є реальні люди і фіксуються життєві події, усвідомлює ці події, зводить факти у ступінь образного узагальнення, філософськи аналізує їх сутність.

Фільм документально-публіцистичний - фільм створений на основі оригінального сценарію, матеріалом якого є вивчені, усвідомлені реальні факти і явища дійсності, які є суспільне значущими.

Фільм-спектакль - екранізація спектаклю, постановка якого здійснюється в театрі. Зйомки фільму можуть бути як безпосередньо в театрі або переноситися зі сцени у павільйон або на натуру з використанням театральних декорацій.

Фільм телевізійний - фільм, створений на основі літературного і режисерського сценаріїв і зафіксований на кіноплівці чи електронному носії спеціально для показу у мережі телевізійного мовлення. З урахуванням особливостей композиційна побудова і зображальні засоби телевізійного фільму мають свою специфіку: у ньому переважають середні та крупні плани, довгі монологи на камеру тощо.

3. ХРОНОМЕТРАЖ ФІЛЬМІВ ЗА ВИДАМИ

Фільми класифікуються за хронометражем в залежності від виду фільму, а саме:

- повнометражний односерійний, в т. ч.:

- для ігрових фільмів, крім фільмів спеціально для дитячої аудиторії - 66 - 92 хвилини екранного часу;

- спеціально для дитячої аудиторії - 62 - 77 хвилин екранного часу;

- анімаційних - 50 - 55 хвилин екранного часу;

- науково-пізнавальних, учбових, документальних усіх видів - 46 - 48 хвилин екранного часу;

- для інших видів - не більше 50 хвилин екранного часу.

- повнометражний двосерійний:

- для всіх видів, крім телевізійного - 130 - 147 хвилин екранного часу;

- телевізійні - 40 - 100 хвилин екранного часу.

- повнометражний 3-х і більше серійний:

- із розрахунку на одну серію для усіх видів ігрових фільмів - 66 хвилин екранного часу, для телевізійних - не більше 50 хвилин екранного часу).

- короткометражний:

- для ігрових фільмів - не більше 48 хвилин екранного часу;

- для анімаційних - 5,5 - 20 хвилин екранного часу;

- інших видів - менше ніж 47 хвилин екранного часу;

- фільмів - дебютів незалежно від видів фільмів - не більше ніж 20 хвилин екранного часу.

4. ФОРМАТ ЗЙОМКИ ФІЛЬМІВ

Фільми класифікуються за форматом зйомки, а саме:

- звичайний кіноплівковий із співвідношенням сторін 1:1,37;

- кашетований кіноплівковий із співвідношенням сторін 1:1,66;

- кашетований кіноплівковий із співвідношенням сторін 1:1,85;

- широкоекранний кіноплівковий із співвідношенням сторін 1:2,35;

- електронний із записом зображення і звукового супроводження на магнітну стрічку у аналоговому форматі S-VHS, BETACAM-SP із роздільною здатністю сигналу телевізійного зображення з форматом зображення 4:3, 16:9;

- електронний цифровий із записом зображення і звукового супроводження у цифровому форматі 24р високої чіткості (HD) на магнітний чи цифровий дисковий носій;

- комбінований із записом зображення і звукового супроводження (або тільки зображення) на кіноплівку з переводом запису в електронний в аналоговому форматі чи запис зображення і звукового супроводження в електронному аналоговому форматі з переводом запису на кіноплівку;

- комбінований із записом зображення і звукового супроводження (або тільки зображення) на кіноплівку з переводом запису в електронний в цифровому форматі чи запис зображення і звукового супроводження в електронному цифровому форматі з переводом запису на кіноплівку.

5. ФОРМАТ ЗВУКОЗАПИСУ ФІЛЬМІВ

Фільми класифікуються за форматом звукозапису, а саме:

- монофонічний аналоговий звуковий формат - запис звуку одно-канальний дводоріжечний;

- стереофонічний аналоговий 3.1 (Dolby Surround) звуковий формат - запис звуку двоканальний дводоріжечний з розміщенням звукової інформації по каналам: лівий фронтальний; центральний фронтальний; правий фронтальний; канал звукового оточення;

- стереофонічний цифровий 5.1 (Dolby Digital) звуковий формат - запис звуку у цифровому форматі з розміщенням звукової інформації по каналам: лівий фронтальний; центральний фронтальний; правий фронтальний, лівий канал звукового оточення; правий канал звукового оточення; канал зверхнизьких частот;

- стереофонічний цифровий 6.1 (Dolby Digital Surround EX) звуковий формат - запис звуку у цифровому форматі з розміщенням звукової інформації по каналам: лівий фронтальний; центральний фронтальний; правий фронтальний; лівий канал звукового оточення; задній канал звукового оточення; правий канал звукового оточення; канал зверх низьких частот.

6. ФОРМАТ ФІЛЬМІВ ЗА КОЛЬОРОМ

Чорно-білий - зйомка фільму здійснюється на чорно-білій кіноплівці або на іншому носії.

Кольоровий - зйомка фільму здійснюється на кольоровій кіноплівці або на іншому носії.

7. НОРМИ ВИРОБКИ ЗА ЗНІМАЛЬНУ ЗМІНУ ТА НОРМИ ВИРОБКИ ДОПОМІЖНОГО ЧАСУ НА ВИРОБНИЦТВО ФІЛЬМІВ ЗА ВИДАМИ В ХВИЛИНАХ ЕКРАННОГО ЧАСУ

7.1. Норми виробки за знімальну зміну та норми допоміжного часу на виробництво ігрових художніх фільмів в хвилинах екранного часу

1. В залежності від місця проведення зйомки встановлюються наступні норми виробки за знімальну зміну:

- у павільйоні

- 2,28 - 2,53 хвилин екранного часу;

- на натурі (окрім зимової)

- 1,45 - 1,81 хвилин екранного часу;

- на зимовій натурі

- 1,05 - 1,30 хвилин екранного часу;

- в інтер'єрах

- 1,92 - 2,10 хвилин екранного часу;

- для фільмів-концертів та фільмів-вистав

- 2,82 - 3,69 хвилин екранного часу.


2. Зазначені норми виробки за знімальну зміну можуть бути знижені у таких розмірах від середньої норми:

- при зйомках за участю дітей - виконавців головних та основних ролей - до 35 відсотків;

- при зйомках за участю тварин, ігрових сцен з акторами під водою - до 40 відсотків;

- при здійсненні постановки фільму режисером, що не має досвіду самостійної роботи (фільми-дебюти) - до 10 відсотків.

3. На фільми-комедії, фільми фантастичної тематики встановлюються такі норми виробки за знімальну зміну:

- у павільйоні

- 1,56 - 2,06 хвилин екранного часу;

- на натурі (окрім зимової)

- 1,09 - 1,52 хвилин екранного часу;

- на зимовій натурі

- 1,0 - 1,48 хвилин екранного часу;

- в інтер'єрах

- 1,23 - 1,74 хвилин екранного часу.


4. При зйомках особливо складних трюкових епізодів, що пов'язані з маневруванням великогабаритних наземних та водних транспортних засобів, застосуванням складних трюкових номерів та при зйомках на воді норми виробки за знімальну зміну можуть визначатись у дні зйомок зазначених трюкових епізодів за нижчою межею діючих норм.

5. У випадках, коли у фільмі головну роль виконує кінорежисер-постановник цього фільму, кіностудіям (продюсерам) надається право планувати знімальні об'єкти, в яких кінорежисер-постановник зайнятий як виконавець головної ролі, за нижчою межею норм виробки, затверджених для художніх фільмів.

6. Зниження норми виробки за знімальну зміну можливе лише з однієї з причин, одночасно присутніх у фільмі, незалежно від їх кількості.

7. Середня норма виробки за знімальну зміну при роботі знімальної групи за кордоном встановлюється не менше 2,35 хвилини екранного часу за зміну, незалежно від кандидатури режисера-постановника, місця проведення зйомок (павільйон, натура, інтер'єр тощо) та інших умов. Норма допоміжного часу встановлюється в межах 25 відсотків від кількості знімальних змін.

8. Допоміжний час (підготовка, освоєння, репетиція) встановлюється у розмірах:

- фільми-комедії, фільми фантастичної тематики - до 35 відсотків;

- фільми за участю дітей - до 15 відсотків;

- інші фільми - до 25 відсотків.

7.2. Норми виробки за знімальну зміну та норми допоміжного часу на виробництво науково-пізнавальних та освітніх фільмів в хвилинах екранного часу

Середня норма виробки за знімальну зміну на виробництво науково-пізнавальних, документальних, учбових, документально публіцистичних тощо фільмів для всіх форматів зйомки (кінофільмів, відеофільмів) встановлюється від 1,45 хвилини екранного часу.

1. Вказана норма виробки за знімальну зміну може бути знижена у таких розмірах:

- при зйомках за участю дітей (головні виконавці) до 16 років - до 30 відсотків;

- при створенні кінофільму кінорежисером або кінооператором, які не мають досвіду самостійної роботи (фільми - дебюти), - на 10 відсотків;

- при зйомках за участю тварин, птахів та комах, а також за особливо важких умов (повітряні, високогірні, арктичні та підводні) - на 45 відсотків;

- зменшення норми виробки за знімальну зміну надається лише по одній із причин, незалежно від кількості їх одночасно присутніх під час виробництва кінофільму.

2. По кінофільмах спільного виробництва із іноземними партнерами середня норма виробки у корисному метражі за знімальну зміну встановлюється не менше як 1,81 хвилина екранного часу;

по відеофільмах - до 1,5 хвилини екранного часу. При наявності умов зйомок, перелічених у абзаці четвертому пункту 1 підрозділу 7.2 розділу 7 цих Норм, норма виробки за знімальну зміну може бути знижена:

на кінофільми - від 1,1 хвилин екранного часу;

на відеофільми - від 0,84 хвилини екранного часу.

3. Зйомки науково-пізнавальних та освітніх фільмів із залученням акторів плануються за нормами виробки у знімальну зміну художніх фільмів.

4. Допоміжний час виробництва фільмів встановлюється до 50 відсотків від кількості знімальних днів.

Допоміжний час виробництва фільмів за участю дітей до 16 років встановлюється до 60 відсотків від кількості знімальних днів.

7.3. Норми виробки за знімальну зміну та норми допоміжного часу на виробництво хронікально-документальних та літописних фільмів в хвилинах екранного часу

В залежності від формату зйомки хронікально-документального фільму середня норма виробки за знімальну зміну становить для:

- кінофільму - від 1,45 хвилини екранного часу;

- відеофільму - від 1,45 хвилини екранного часу.

1. При зйомках за участю дітей норма виробки може бути зменшена до 30 відсотків.

2. При створенні фільму кінорежисером або кінооператором, які не мають досвіду самостійної роботи (фільми - дебюти), норма виробки за знімальну зміну може бути зменшена на 10 відсотків.

3. Зменшення норми виробки за знімальну зміну надається тільки по одній з причин, незалежно від їх кількості, одночасно присутніх під час виробництва фільму.

4. Для кінофільмів спільного виробництва з іноземними партнерами середня норма виробки в корисному хронометражі за знімальну зміну встановлюється не менш як 1,7 хвилини екранного часу, для відеофільмів - 1,8 хвилини екранного часу.

5. Допоміжний час при виробництві кінофільмів встановлюється:

- не більш ніж 50 відсотків (для фільмів з 1 - 2 частини);

- не більш ніж 30 відсотків (для фільмів з 3 та більше частин) від кількості знімальних днів.

6. Допоміжний час при виробництві відеофільмів встановлюється:

- загальною тривалістю до 20,5 хв. - до 50 відсотків;

- загальною тривалістю більш ніж 20,5 хв. - до 30 відсотків від кількості знімальних днів.

7. Для літописних фільмів середня норма виробки за знімальну зміну встановлюється для:

- тематичних сюжетів - від 0,73 хвилини екранного часу;

- відеосюжетів - від 0,79 хвилини екранного часу.

8. Допоміжний час при виробництві сюжетів встановлюється не більш 50 відсотків від кількості знімальних днів.

8. ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДІВ (ЕТАПІВ) ВИРОБНИЦТВА ФІЛЬМІВ ЗА ВИДАМИ

Робота над створенням фільму починається від періоду розробки режисерського сценарію та розширеного ліміту витрат на виробництво фільму. Загальний термін виробництва фільму включає проведення підготовчих, знімальних та монтажно-тонувальних робіт.

8.1. Граничні терміни проведення періоду розробки режисерського сценарію для видів фільмів в залежності від тривалості

Терміни проведення періоду розробки режисерського сценарію (РР) визначаються кіностудією (продюсером) самостійно в залежності від обсягу та складності робіт, виду та жанру фільму, але не більше, ніж для:

1) складно-постановочних фільмів, в т. ч.:

- односерійних фільмів - до 3 місяців;

- двосерійних фільмів - до 3,5 місяців.

2) інших фільмів, в т. ч.:

- односерійних фільмів - до 2 місяців;

- двосерійних фільмів - до 3 місяців.

3) анімаційних фільмів - до 1 місяця.

До складно-постановочних повнометражних художніх фільмів належать кінотвори різноманітних тематичних спрямувань та жанрів, що порушують найбільш важливі проблеми минулого і сьогодення, художнє рішення яких потребує спеціальної підготовки та особливого матеріально-технічного забезпечення для досягнення видовищної виразності, а саме:

- історичні, що потребують великого обсягу підготовчих робіт, ґрунтовного вивчення історичного, літературного та іконографічного матеріалу, достовірного відтворення подій, характерів та портретів конкретних історичних осіб;

- фільми-казки, картини пригодницького, науково-фантастичного та фантастичного жанрів, які мають на меті відтворення незвичайного середовища перебування героїв, образів футурологічного характеру, особливо складних конструкцій і декорацій, з великим обсягом трюків та комбінованих зйомок;

- фільми - мюзикли, які потребують написання музичної та хореографічної партитури, тощо.

8.2. Граничні терміни проведення підготовчого періоду виробництва фільмів за видами

Терміни проведення підготовчого періоду (ПП) визначаються кіностудією (продюсером) самостійно в залежності від обсягу та складності робіт, виду та жанру фільму, але не більше, визначених цими Нормами.

8.2.1. Гранична тривалість підготовчого періоду ігрових фільмів

Для ігрових фільмів гранична тривалість проведення підготовчого періоду становить:

1) складно-постановочних фільмів, в т. ч.:

- односерійні фільми - до 4 місяців;

- двосерійні фільми - до 5 місяців.

2) музичних фільмів, з великим обсягом складних комбінованих та трюкових зйомок, комедійних фільми та фільмів-казок, в т. ч.:

- односерійні фільми - до 3,5 місяців;

- двосерійні фільми - до 4,5 місяців.

3) інших фільмів: в т. ч.:

- односерійні - до 3 місяців;

- двосерійні фільми - до 4 місяців.

Примітка: У випадку проведення у періоді розробки режисерського сценарію та розширеного ліміту витрат робіт підготовчого періоду, термін підготовчих робіт скорочується на 1 місяць.

8.2.2. Гранична тривалість підготовчого періоду науково-пізнавальних та освітніх фільмі

Для виробництва науково-пізнавальних та освітніх фільмів гранична тривалість проведення підготовчого періоду встановлюється в залежності від обсягів, категорії складності та формату зйомки та становить:

Кінофільмів:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 20 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 15 робочих днів.

2) тривалістю до 20 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 25 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 20 робочих днів.

3) тривалістю до 30 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 30 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 25 робочих днів.

4) тривалістю до 40 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 35 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 30 робочих днів.

5) тривалістю до 50 хвилин і більше екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності ~ до 40 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 35 робочих днів.

Відеофільмів:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 15 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 10 робочих днів.

2) тривалістю до 20 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 20 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 15 робочих днів.

3) тривалістю до 30 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 25 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 20 робочих днів.

4) тривалістю до 40 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 30 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 25 робочих днів.

5) тривалістю до 50 хвилин і більше екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 35 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 30 робочих днів.

До першої групи складності відносяться науково-пізнавальні та освітні фільми, зйомки яких залежать від таких умов:

а) потреба тривалого попереднього вивчення складних, переважно нових наукових проблем та явищ;

б) огляд великої кількості об'єктів зйомок, віддалених між собою;

в) відбір архівного, бібліографічного, фільмотечного і наукового матеріалу;

г) необхідність попереднього підготування біологічних об'єктів, вирощування спеціальних засівів та ін.;

д) підготовка або дресирування потрібних для зйомок тварин;

е) спорудження складних моделей, макетів та спеціальних технічних споруд для зйомок.

До другої групи - усі інші фільми.

Для повнометражних науково-пізнавальних та освітніх фільмів тривалість періоду розробки режисерського сценарію і підготовчих робіт не повинна перевищувати 80 робочих днів.

8.2.3. Гранична тривалість підготовчого періоду хронікально-документальних та літописних фільмів

Для виробництва хронікально-документальних та літописних фільмів гранична тривалість проведення підготовчого періоду встановлюється в залежності від виду, обсягів, формату зйомки та становить:

- хронікально-документальних фільмів, незалежно від категорії складності:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу - до 7 робочих днів;

2) тривалістю до 20 хвилин екранного часу - до 9 робочих днів;

3) тривалістю до 30 хвилин екранного часу - до 11 робочих днів;

4) тривалістю до 40 хвилин екранного часу - до 13 робочих днів;

5) тривалістю до 50 хвилин і більше екранного часу - до 21 робочих днів;

- літописних фільмів, незалежно від категорії складності:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу - до 4 робочих днів.

Перелік літописних фільмів за назвами передбачається студією у Тематичному плані, який погоджується з Держкіно.

8.2.4. Гранична тривалість підготовчого періоду анімаційних фільмів

Анімаційні фільми поділяються на:

- мальовані (2D-анімація);

- лялькові;

- 3D-анімація;

- флеш-анімація.

Враховуючи відмінності у змісті та термінах проведення окремих виробничих періодів, загальний термін виробництва анімаційних фільмів для 10 хвилин екранного часу становить:

- для мальованих фільмів - 236 календарних днів;

- для лялькових фільмів - 192 календарних днів;

- для 3D та флеш-анімаційних фільмів можуть встановлюватися інші терміни виробництва.

При виробництві фільму обсягом 20 і більше хвилин екранного часу термін виробництва збільшується на 50 відсотків.

Тривалість робіт підготовчого періоду в залежності від процесу виробництва анімаційного фільму тривалістю до 10 хвилин екранного часу становить:

- для мальованих фільмів - 50 календарних днів;

- для лялькових фільмів - 76 календарних днів

8.3. Граничні терміни проведення знімального періоду виробництва фільмів за видами

8.3.1. Гранична тривалість знімального періоду ігрових фільмів

Тривалість робіт знімального періоду (ЗП) визначається кіностудіями (продюсерами), виходячи із обсягів робіт, що будуть виконані, їх складності, виду та жанру фільму у межах таких норм:

1. Складно-постановочні фільми:

- односерійні фільми - до 4 місяців;

- двосерійні фільми - до 5 місяців.

2. Фільми музичні, з великим обсягом складних комбінованих та трюкових зйомок, комедійні фільми та фільми-казки:

- односерійні фільми - до 3,5 місяців;

- двосерійні фільми - до 4,5 місяців.

3. Інші фільми:

- односерійні - до 3 місяців;

- двосерійні - до 4 місяців.

8.3.2. Гранична тривалість знімального періоду науково-пізнавальних та освітніх фільмів

Тривалість робіт знімального періоду науково-пізнавальних та освітніх фільмів визначається відповідно до Норм виробки за знімальну зміну та норм допоміжного часу на виробництво науково-пізнавальних, документальних фільмів в хвилинах екранного часу.

8.3.3. Гранична тривалість знімального періоду хронікально-документальних та літописних фільмів

Тривалість робіт знімального періоду хронікально-документальних та літописних фільмів визначається відповідно до Норм виробки за знімальну зміну та норм допоміжного часу на виробництво хронікально-документальних та літописних фільмів в хвилинах екранного часу.

Для літописних фільмів знімальний період встановлюється згідно з тривалістю події. Якщо подія відбувається в експедиції, то знімальний період відповідно збільшується на час переїзду до місця зйомки та до студії.

8.3.4. Гранична тривалість знімального періоду анімаційних фільмів

Тривалість робіт знімального періоду в залежності від процесу виробництва анімаційного фільму тривалістю до 10 хвилин екранного часу становить:

- для мальованих фільмів - 153 календарних днів;

- для лялькових фільмів - 83 календарні дні;

- для 3D та флеш-анімаційних фільмів можуть встановлюватися інші терміни виробництва, виходячи із наявного обладнання (кількості, якості комп'ютерів та їх програмного забезпечення), кількісного та якісного складу працівників, складності та вартості 1 секунди анімаційного фільму.

8.4. Граничні терміни проведення монтажно-тонувального періоду виробництва фільмів за видами

8.4.1. Гранична тривалість монтажно-тонувального періоду ігрових фільмів

Для ігрових фільмів гранична тривалість проведення монтажно-тонувальних робіт (МТП) становить:

- односерійних фільмів - до 76 календарних днів;

- двосерійні фільми - до 114 календарних днів.

Визначення термінів проведення окремих етапів монтажно-тонувальних робіт (в тому числі, ліквідаційний період) може встановлюватися кіностудією (продюсером) самостійно в межах граничної тривалості періоду, виходячи з особливостей створення конкретного фільму, його виду, жанру, формату зйомки, тощо.

8.4.2. Гранична тривалість монтажно-тонувального періоду науково-пізнавальних та освітніх фільмів

Тривалість монтажно-тонувальних робіт з виробництва науково-пізнавальних та освітніх фільмів кожного фільму визначається відповідно до наступних граничних норм в залежності від обсягів, категорії складності та формату зйомки:

Кінофільмів:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 16 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 12 робочих днів.

2) тривалістю до 20 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 20 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 16 робочих днів.

3) тривалістю до 30 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 24 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 20 робочих днів.

4) тривалістю до 40 хвилин екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 28 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 24 робочих днів.

5) тривалістю до 50 хвилин і більше екранного часу, в т. ч.:

- 1 категорії складності - до 37 робочих днів;

- 2 категорії складності - до 32 робочих днів.

Відеофільмів, незалежно від категорії складності:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу - до 12 робочих днів;

2) тривалістю до 20 хвилин екранного часу - до 14 робочих днів;

3) тривалістю до 30 хвилин екранного часу - до 16 робочих днів;

4) тривалістю до 40 хвилин екранного часу - до 18 робочих днів;

5) тривалістю до 50 хвилин і більше екранного часу - до 20 робочих днів.

На час завершення робіт знімальна група залишається у складі, необхідному тільки для здачі фільму, виготовлення вихідних фільмових матеріалів, ліквідації справ та надання встановленої звітності. Граничні терміни на ліквідацію справ та здачу фільмів становлять:

- для повнометражного фільму - 28 календарних днів;

- для короткометражного фільму - 14 календарні днів.

8.4.3. Гранична тривалість монтажно-тонувального періоду хронікально-документальних та літописних фільмів

Тривалість монтажно-тонувальних робіт з виробництва хронікально-документальних та літописних фільмів визначається відповідно до наступних граничних норм в залежності від обсягів, категорії складності та формату зйомки:

Кінофільмів:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу - до 21 робочого дня;

2) тривалістю до 20 хвилин екранного часу - до 22 робочих днів;

3) тривалістю до 30 хвилин екранного часу - до 27 робочих днів;

4) тривалістю до 40 хвилин екранного часу - до 31 робочого дня;

5) тривалістю до 50 хвилин і більше екранного часу - до 38 робочих днів.

Відеофільмів:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу - до 12 робочих днів;

2) тривалістю до 20 хвилин екранного часу - до 14 робочих днів;

3) тривалістю до 30 хвилин екранного часу - до 16 робочих днів;

4) тривалістю до 40 хвилин екранного часу - до 18 робочих днів;

5) тривалістю до 50 хвилин і більше екранного часу - до 20 робочих днів.

Літописних фільмів:

1) тривалістю до 10 хвилин екранного часу - до 10 робочих днів;

2) тривалістю до 20 хвилин екранного часу - до 15 робочих днів;

3) тривалістю до 30 хвилин екранного часу - до 20 робочих днів;

4) тривалістю до 40 хвилин екранного часу - до 24 робочих днів.

8.4.4. Гранична тривалість монтажно-тонувального періоду анімаційних фільмів

Тривалість робіт монтажно-тонувального періоду (в тому числі, період ліквідації справ) в залежності від процесу виробництва анімаційного фільму тривалістю до 10 хвилин екранного часу становить:

- для мальованих і лялькових фільмів - 33 календарних дні;

- для 3D та флеш-анімаційних фільмів можуть встановлюватися інші терміни виробництва.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відносно окремих фільмів, які потребують встановлення індивідуальних норм та нормативів, кіностудії (продюсери) мають право визначати терміни виробництва цих фільмів, згідно з специфічними особливостями їх постановки та у межах затверджених планових показників сум взятих зобов'язань на оплату робіт по створенню фільмів національного виробництва за державним замовленням фільму, планових завдань по випуску фільмів та встановлених лімітів.

Вартість виконаних робіт з виробництва фільмів за державним замовленням відображаються кіностудією (продюсером) за формами встановленого зразка, які затверджуються Держкіно.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали