МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 вересня 2011 року N 522

Про затвердження нормативного документа "Норми аварійного запасу матеріалів для магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз"

На виконання пункту 11 протоколу наради під головуванням Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ю. Бойка від 11.06.2011 з питань функціонування ГТС України на КС "Ужгород" УМГ "Прикарпаттрансгаз", враховуючи лист НАК "Нафтогаз України" від 12.03.2011 N 2-971/1.9/МПЕ-11, наказую:

1. Затвердити нормативний документ "Норми аварійного запасу матеріалів для магістральних газопроводів Дочірньої компанії "Укртрансгаз" (далі - Норми), що додаються.

2. Норми набирають чинності через 90 днів від дати підписання цього наказу.

3. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" (Бакулін Є. М.):

3.1. Включити норми до Єдиного реєстру нормативних документів нафтогазової галузі, в установленому порядку присвоїти позначення цих норм та надати один друкований примірник до державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості".

3.2. Забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників норм державним підприємствам, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарським товариствам, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства).

4. Керівникам підприємств замовити в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" необхідну кількість примірників норм та оплатити витрати на їх тиражування.

5. З набранням чинності Норм визнати такими, що втратили чинність, Норми аварійного запасу труб, сталевої трубопровідної арматури, з'єднувальних деталей та монтажних заготовок для магістральних газопроводів, затверджені Головою Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України Є. М. Довжок 13.02.95.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
16.09.2011 N 522

НАДАНО ЧИННОСТІ
через 90 днів від дати підписання наказу

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НОРМИ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДК "УКРТРАНСГАЗ"

Чинний від 20__-__-__

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ є основним документом, який встановлює необхідну кількість аварійного запасу матеріалів (труб, з'єднувальних деталей, монтажних заготовок, сталевих газових кранів та ізоляційних матеріалів), що використовуються при ліквідації відмов (аварійних ситуацій, аварій) на магістральних газопроводах ДК "Укртрансгаз".

1.2 Ці Норми є обов'язковими для застосування ДК "Укртрансгаз".

2 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ГРС - газорозподільна станція

КС - компресорна станція

МГ - магістральний газопровід

ЛВУМГ - лінійне виробниче управління магістральних газопроводів

ВУПЗГ - виробниче управління підземного зберігання газу

УМГ - управління магістральних газопроводів

3 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

3.1 Норми аварійного запасу труб, з'єднувальних деталей, монтажних заготовок, сталевих газових кранів та ізоляційних матеріалів для магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз" розроблені для нормальних та складних умов проходження траси газопроводу з урахуванням досвіду експлуатації магістральних газопроводів на території України, сучасних виробничих потужностей вітчизняних та зарубіжних виробників труб.

3.2 Даний нормативний документ застосовується для належної організації робіт з комплектування, зберігання та використання аварійного запасу труб, з'єднувальних деталей, монтажних заготовок, сталевих газових кранів та ізоляційних матеріалів для магістральних газопроводів на пунктах зберігання та його обґрунтованого нормування в залежності від умов експлуатації магістральних газопроводів.

4 НОРМИ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ ТРУБ

Норми аварійного запасу труб встановлені у відсотках від довжини газопроводів і відводів у однонитковому обчисленні в залежності від діаметра газопроводу (таблиця 1).

Таблиця 1 - Норми аварійного запасу труб (від протяжності газопроводів і відводів в однонитковому обчисленні)

Умовний діаметр газопроводу Ду, мм

Норми аварійного запасу труб в залежності від умов проходження траси газопроводу, %

 

нормальні

складні

до 800 включно

0,05

0,10

1000

0,06

0,12

1200

0,07

0,14

1400

0,08

0,15

Примітка. Складні умови проходження траси газопроводу характеризуються наявністю по трасі газопроводу косогорів, болотистих та торф'яних ділянок, гірської місцевості тощо.

5 НОРМИ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ З'ЄДНУВАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ ТА МОНТАЖНИХ ЗАГОТОВОК

Норми аварійного запасу з'єднувальних деталей та монтажних заготовок встановлені у штуках (комплектах) на 200 км протяжності газопроводів і відводів (в однонитковому обчисленні), які обслуговує одне УМГ (таблиця 2).

Таблиця 2 - Норми аварійного запасу з'єднувальних деталей та монтажних заготовок

У штуках (комплектах) на 200 км

Найменування з'єднувальних деталей та монтажних заготовок

Норми аварійного запасу з'єднувальних деталей та монтажних заготовок кожного типорозміру, встановлених на газопроводах або відводах

Відводи крутозагнуті (кут повороту 90°) для лінійної частини газопроводів, включаючи переходи

по дві штуки

Відводи крутозагнуті (кут повороту 90°) для продувочних ліній монтажних вузлів

по дві штуки

Комплекти відводів машинного гнуття з уніфікованими кутами повороту (3°, 6°, 9°, 12°, 18° 24°, 36°, 45°)

по два комплекти*

Трійники зварні

по одній штуці

Переходи концентричні штамповані і зварні

по дві штуки

Днища відбортовані

по дві штуки

Клапани зворотні

по одній штуці


* В один комплект входять відводи з кутами повороту 3°, 6°, 9°, 12°, 18° (по дві штуки), 24°, 36°, 45° (по одній штуці).

Примітка 1. Типорозміри відводів, трійників, переходів, днищ і клапанів приймаються з урахуванням проектного робочого тиску в газопроводі.

Примітка 2. При розрахунку кількість з'єднувальних деталей, монтажних заготовок округляється до цілого числа, але не менше одиниці (штук або комплектів) кожного типорозміру, встановлених на газопроводах.

6 НОРМИ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ СТАЛЕВИХ ГАЗОВИХ КРАНІВ

Норми аварійного запасу сталевих газових кранів в залежності від умовного діаметра газопроводу встановлені в штуках на 500 км протяжності газопроводів та відводів (в однонитковому обчисленні), які обслуговує одне УМГ (таблиця 3).

Таблиця 3 - Норми аварійного запасу сталевих газових кранів

У штуках на 500 км

Умовний діаметр газопроводу Ду, мм

Умовний діаметр сталевих газових кранів Ду, мм

50

80

100

150

200

300

400

500

700

1000

1200

1400

Норми аварійного запасу сталевих газових кранів, шт.

400

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

500

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

700

1

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

800

1

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1000

1

1

2

1

-

1

-

-

-

1

-

-

1200

1

1

2

-

-

3

-

1

1

-

1

-

1400

1

1

2

1

-

3

-

1

-

1

-

1

7 АВАРІЙНИЙ ЗАПАС ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

7.1 Для аварійного запасу ізоляційних матеріалів використовують двокомпонентний поліуретан.

7.2 Обсяг аварійного запасу ізоляційних матеріалів в УМГ формується з розрахунку 50 % площі зовнішньої поверхні аварійного запасу труб (див. таблиця 1).

8 ЗБЕРІГАННЯ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ

8.1 Аварійний запас труб, з'єднувальних деталей, монтажних заготовок, сталевих газових кранів та ізоляційних матеріалів для МГ повинен знаходитись на спеціально відведеному для цього пункті зберігання, який кожне УМГ визначає своїм наказом.

8.2 Пункти зберігання аварійного запасу труб розміщуються на території ЛВУМГ, ВУПЗГ, проммайданчиках КС, ГРС, придатних для під'їзду, вільного завантаження та розвантаження.

8.3 Пункти зберігання аварійного запасу з'єднувальних деталей, монтажних заготовок, сталевих газових кранів та ізоляційних матеріалів розміщуються на території ЛВУМГ, ВУПЗГ, придатних для під'їзду, вільного завантаження та розвантаження.

8.4 На трубах, з'єднувальних деталях та монтажних заготовках аварійного запасу фарбою світлого кольору (висота шрифту 10 см) - наносяться наступні дані: довжина, діаметр, товщина стінки, марка сталі згідно з відповідним сертифікатом заводу виготовлювача.

8.5 Труби аварійного запасу зберігають на стелажах в один або два яруси (один над другим) з обов'язковою прокладкою дощок між ними.

Товщина дощок повинна бути не менше 40 мм, кінці їх повинні виступати за краї штабелю на 15 - 20 см.

Труби, складені на стелажах, повинні бути надійно закріплені шляхом набивання на дошки дерев'яних бобишек. Кінці труб повинні бути закриті знімними щитами з отворами для вентиляції.

8.6 Під трубами і на відстані не менше одного метра навколо них не повинно бути рослинності.

8.7 Не рідше одного разу на рік необхідно проводити технічне обслуговування аварійного запасу (обкошування, праймерування, вибракування).

8.8 Труби, з'єднувальні деталі, монтажні заготовки, сталеві газові крани перебувають в аварійному запасі 10 років.

8.9 Ізоляційні матеріали перебувають в аварійному запасі 75 % терміну їх зберігання, який визначено виробником цих матеріалів.

9 ВИКОРИСТАННЯ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ

9.1 Аварійний запас призначається для заміни пошкоджених ділянок газопроводу при проведенні аварійно-відновлювальних ремонтів лінійної частини газопроводів, для заміни дефектних ділянок газопроводу, які згідно результатів проведеного обстеження технічного стану труб знаходяться в передаварійному стані. Можливе використання аварійного запасу під час проведення поточних ремонтів лінійної частини з письмового дозволу головного інженера УМГ (або особи, яка виконує його обов'язки).

9.2 Аварійний запас ізоляційних матеріалів призначається для ізолювання газопроводів і відводів при проведенні аварійно відновлювальних ремонтів.

10 ПОПОВНЕННЯ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ

10.1 Поповнення аварійного запасу труб проводиться ДК "Укртрансгаз" централізовано, за заявками від УМГ.

10.2 Після використання аварійний запас матеріалів для магістральних газопроводів повинен поповнюватись не пізніше шести місяців після його використання і відповідати Нормам аварійного запасу матеріалів для магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз".

10.3 Аварійний запас труб формується із сучасних аналогів тих труб, які були використані при будівництві газопроводів та рекомендованих до застосування у газовій промисловості.

11 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПО ВИКОРИСТАННЮ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ

11.1 У разі використання аварійного запасу матеріалів для магістральних газопроводів протягом року УМГ складає звіт про використання та заявку на поповнення аварійного запасу матеріалів і передає їх в ДК "Укртрансгаз".

11.2 Після закінчення звітного року УМГ формує загальний річний звіт про використання, наявність та потребу в поповненні аварійного запасу матеріалів для магістральних газопроводів і надає його в ДК "Укртрансгаз".

 

Додаток А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

СОУ 60.3-30019801-050:2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

ВРД 39-1.10-031-2001 Норми аварийного и неснижаемого запаса труб, стальных газовых кранов, материалов, соединительных деталей и монтажных заготовок на газопроводах

Ключові слова: аварійний запас, магістральні газопроводи, труби, з'єднувальні деталі, монтажні заготовки, сталеві газові крани, ізоляційні матеріали

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали