ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 20.10.2011 р. N 618

Про затвердження нового складу міської надзвичайної протиепізоотичної комісії та Положення про неї

З метою оперативного розроблення та проведення заходів щодо запобігання локалізації та ліквідації інфекційних захворювань тварин та птиці відповідного до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити новий склад міської надзвичайної протиепізоотичної комісії згідно з додатком.

2. Міській надзвичайній протиепізоотичній комісії в своїй роботі керуватися названим Положенням про міську надзвичайну протиепізоотичну комісію.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міськвиконкому від 25.10.2007 р. N 822 "Про затвердження нового складу міської надзвичайної протиепізоотичної комісії".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
20.10.2011 N 618

СКЛАД
міської надзвичайної протиепізоотичної комісії

Бочковський
Олександр Миколайович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Кравченко
Василь Якович

начальник управління ветеринарної медицини в м. Житомирі, заступник голови комісії (за згодою)

Щипанський
Олександр Вікторович

заступник начальника управління ветеринарної медицини в м. Житомирі, секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:

Півоварова
Світлана Іванівна

начальник управління житлового господарства міської ради

Марцун
Олександр Васильович

начальник управління комунального господарства міської ради

Терещук
Олександр Михайлович

начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини в м. Житомирі (за згодою)

Шпита
Олександр Олександрович

головний державний санітарний лікар м. Житомира (за згодою)

Дідківський
Микола Васильович

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Рабошук
Світлана Федорівна

заступник директора департаменту власності та ринкового регулювання міської ради

Шкап
Ірина Анатоліївна

заступник начальника управління охорони здоров'я міської ради

Гаращук
Сергій Петрович

директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Павлусенко
Віктор Петрович

головний лікар комунальної установи "Центральна міська лікарня N 2"

Шатило
Василь Іванович

заступник начальника Богунського районного відділу УМВС України в Житомирській області, начальник міліції громадської безпеки (за згодою)

Васянович
Валентин Володимирович

заступник начальника управління транспорту та зв'язку міської ради

Хруль
Анатолій Миколайович

заступник начальника Корольовського районного відділу УМВС України в Житомирській області, начальник міліції громадської безпеки (за згодою).

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
20.10.2011 N 618

ПОЛОЖЕННЯ
про міську надзвичайну протиепізоотичну комісію

1. Міська надзвичайна протиепізоотична комісія (далі - комісія) створена з метою здійснення на території міста оперативного контролю і координації діяльності підприємств, установ, організацій і громадян пов'язаних із запобіганням і ліквідацією інфекційних та інвазійних захворювань, або масових отруєнь тварин, птиці, бджіл, риб та інших представників фауни.

До складу комісії входять представники виконавчих органів комітету міської ради, управління ветеринарної медицини в м. Житомирі, санітарно-епідеміологічної станції, депутати міської ради, українське товариство мисливців та рибалок, відділу УМВС України в Житомирській області, департаменту бюджету та інших підприємств, установ і організацій міста.

Начальник управління ветеринарної медицини в м. Житомирі входить до складу комісії за посадою, як заступник голови комісії.

Робочим органом комісії є міське управління державної ветеринарної медицини.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування і цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

здійснення контролю через органи державної влади, місцевого самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій всіх форм власності за:

- виконанням заходів щодо профілактики особливо небезпечних інфекцій (карантинних) захворювань тварин (ящур, чума, хвороба Ньюкасла птиці, тощо), а також хвороб, спільних для людей і тварин, та масової загибелі тварин від отруєнь;

- проведення протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію збудників інфекційних захворювань тварин;

- додержання юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей і довкілля.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин, птиці, риб і бджіл (ящур, чума, хвороба Ньюкасла птиці, тощо);

2) через систему державної ветеринарної медицини міста організує захист населення від хвороб спільних для людей і тварин;

3) інформує Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при обласній державній адміністрації про випадки масових уражень сільськогосподарських і диких тварин особливо небезпечними інфекційними захворюваннями або отруєнь, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;

4) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і розповсюдження особливо небезпечного екзотичного недостатньо вивченого інфекційного та інвазійного захворювання;

5) періодично заслуховує посадових осіб про хід виконання протиепізоотичних заходів і прийняті за їх результатами організаційні рішення;

6) оперативно залучає працівників системи державної ветеринарної медицини ветеринарних служб підприємств, установ і організацій всіх форм власності для виконання протиепізоотичних заходів, а також визначає відповідальних осіб;

7) розглядає матеріали щодо причин і наслідків ліквідації осередків інфекційного захворювання або масового отруєння та визначення винних у цьому осіб.

5. Комісія має право:

5.1. Одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та окремих громадян міста інформацію і документи, необхідні для з'ясування протиепізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів для запобігання розповсюдження та ліквідації інфекційних захворювань.

5.2. Проводити на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності перевірку стану роботи щодо профілактики і ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь тварин та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень.

5.3. Вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також про знезараження, перероблення або інше використання продуктів і сировини тваринного і рослинного походження, визнаних непридатними для використання.

5.4. Забороняти у разі виявлення інфекційних захворювань вивезення (включаючи експорт) тварин, птиці, кормів, продуктів і сировини тваринного походження всіма видами транспорту, в тому числі пересилання в посилках, а також їх ввезення (включаючи імпорт).

5.5. Забороняти експлуатацію підприємств з перероблення та зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, або незадовільного ветеринарно-санітарного стану на зазначених підприємствах.

5.6. Приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах з метою запобігання поширення особливо небезпечних інфекційних захворювань.

5.7. Визначати на договірних умовах на період карантину тварин та птиці режим праці працівників підприємств з виробництва та перероблення продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного захворювання і наявних умов підприємств.

5.8. Ставити перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію міста, виникнення інфекційних захворювань або масових отруєнь тварин.

5.9. Вносити на розгляд міськвиконкому пропозиції щодо запровадження ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних (профілактичних) заходів з метою зниження рівня інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та запобігання радіаційним ураженням людей.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії та працює на громадських засадах.

Очолює комісію заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Голова комісії може вносити пропозиції щодо змін кількісного та персонального її складу.

Рішення комісії є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

7. Голова комісії, а при його відсутності з поважних причин заступник голови комісії з урахуванням епізоотичної ситуації забезпечує скликання і проведення чергових і позачергових засідань комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

8. Роботу комісії забезпечує управління ветеринарної медицини в м. Житомирі.

9. На засідання комісії можуть запрошуватися представники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадяни.

10. Засідання комісії являється правомочним при участі в її роботі не менше двох третин членів від загального складу.

11. Рішення комісії приймають більшістю від її загального складу.

12. Протокол підписується головою та секретарем комісії.

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали