ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.05.2017 р. N 228

Про затвердження обласного плану взаємодії місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади України та всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, які знаходяться на території області, на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними

Керуючись ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 N 598 "Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними" (Постанова N 598) (зі змінами та доповненнями), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 N 501-р "Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень Проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні" (План N 501-р):

1. Затвердити обласний план взаємодії місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади України та всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, які знаходяться на території області, на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
17 травня 2017 року N 228

ОБЛАСНИЙ ПЛАН
взаємодії місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади України та всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, які знаходяться на території області, на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними

I. Загальні вимоги

Обласний план взаємодії місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади України та всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, які знаходяться на території області, на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними (далі - обласний план взаємодії), який розроблений відповідно до Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 N 598 "Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними" (Постанова N 598) (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів законодавства, визначає основні правові та організаційні засади взаємодії місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади України та всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, які знаходяться на території області, на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними у межах функцій та повноважень.

II. Напрями взаємодії

Обласний план взаємодії спрямований на:

забезпечення успішної протидії будь-яким спробам правопорушників, характеристики яких визначені у проектній загрозі, що передбачена в статті 5-1 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", вчинити диверсії щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (далі - диверсія);

забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади України та всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, які знаходяться на території області, на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих силі засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування у разі вчинення диверсій.

III. Учасники обласного плану взаємодії

Учасниками обласного плану взаємодії є юридичні особи, які забезпечують захищеність ядерних установок ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, суб'єкти державної системи фізичного захисту, що здійснюють заходи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а саме:

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області (далі - Управління СБУ);

органи та підрозділи Національної поліції в Запорізькій області (далі - Національна поліція);

Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України;

військові частини (підрозділи) Збройних сил України (далі - ЗСУ), Національної гвардії України (далі - НГУ) та Державної прикордонної служби України (далі - ДПСУ), які дислокуються на території Запорізької області;

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (далі - ГУ ДСНС);

Запорізька облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області;

підрозділи фізичного захисту та інший персонал ліцензіату (юридична або фізична особа, що має виданий у встановленому порядку дозвіл органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на здійснення певного виду діяльності).

IV. Сили та засоби учасників плану взаємодії

До складу сил і засобів учасників обласного плану взаємодії входять:

уповноважені посадові особи, військові, спеціальні та спеціалізовані підрозділи учасників плану взаємодії з їх озброєнням, спеціальними засобами, оснащенням, транспортними засобами і засобами зв'язку;

інформація центральних та місцевих органів виконавчої влади, Управління СБУ, що використовуються в рамках функціонування державної системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Спеціально підготовлені сили і засоби ЗСУ залучаються у виняткових випадках для ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру в порядку, визначеному Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану".

Сили і засоби СБУ, Національної поліції, НГУ, ДПС залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у межах повноважень, що визначені законодавством.

V. Порядок взаємодії учасників плану взаємодії

Учасники обласного плану взаємодії підтримують між собою зв'язок і здійснюють обмін інформацією про наявні та потенційні загрози вчинення диверсій в обсягах, що дають їм можливість приймати рішення про вжиття відповідних заходів для успішної протидії таким загрозам.

Обмін усною і письмовою інформацією здійснюється із залученням можливостей чергових та оперативно-диспетчерських служб у цілодобовому режимі за визначеними каналами зв'язку, у тому числі захищеними.

У разі загрози вчинення диверсії щодо конкретної ядерної установки, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання або об'єкта з поводження з радіоактивними відходами в установленому порядку здійснюється обов'язкове оповіщення керівників таких учасників плану взаємодії: Управління СБУ, органів та підрозділів Національної поліції, місцевого органу виконавчої влади адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої перебуває об'єкт диверсійних спрямувань, ГУ ДСНС, військових частин (підрозділів) ЗСУ, НГУ та ДПС, Південно-східну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України, ліцензіата, який провадить діяльність на ядерній установці з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, що є об'єктами диверсійних спрямувань.

VI. Дії у разі загрози виникнення диверсії

У разі отримання інформації про загрозу вчинення диверсії:

керівник місцевого органу виконавчої влади видає розпорядження щодо активізації обласного плану взаємодії;

керівник ліцензіату видає розпорядження щодо активізації об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії.

Усі учасники обласного плану взаємодії з метою виконання планів реагування і об'єктових планів взаємодії:

вживають необхідні заходи для отримання та проведення аналізу додаткової достовірної інформації про ситуацію, яка склалася на об'єкті та в його оточенні, прогнозування можливого розвитку ситуації;

здійснюють постійний обмін інформацією про розвиток ситуації та прийняті рішення;

вживають заходи щодо посилення режиму, рівня охорони і захисту об'єкта диверсійних спрямувань;

забезпечують створення умов для здійснення правоохоронними органами спеціальної операції на об'єкті щодо припинення акту диверсії, ліквідації та мінімізації його наслідків;

надають відповідним підрозділам під час здійснення такої операції іншу інформацію, матеріально-технічні, фінансові та транспортні засоби, забезпечують зв'язком і медичним обслуговуванням, що необхідні для виконання завдань з припинення акту диверсії.

З метою організації взаємодії та координації дій щодо ефективного використання сил і засобів учасників обласного плану взаємодії у територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади України в області, що здійснюють державне управління, до сфери управління яких належить об'єкт диверсійних спрямувань, утворюється обласний міжвідомчий оперативний штаб.

До складу обласного міжвідомчого оперативного штабу входять керівники учасників обласного плану взаємодії або уповноважені ними особи.

Функціонування обласного міжвідомчого оперативного штабу забезпечується територіальними підрозділами центрального органу виконавчої влади в області, що здійснює державне управління, до сфери управління якого належить об'єкт диверсійних спрямувань.

Керівництво роботою обласного міжвідомчого оперативного штабу на основі принципу єдиноначальності здійснює начальник Управління СБУ або уповноважена ним особа.

Ліквідація загрози вчинення диверсії здійснюється спеціальними підрозділами правоохоронних органів відповідно до розроблених планів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

У разі виникнення на об'єкті диверсійних спрямувань загрози, що перевищує об'єктову проектну загрозу, обласний міжвідомчий оперативний штаб приймає рішення про залучення додаткових сил і засобів, а також сил допомоги ззовні (відповідні правоохоронні органи, підрозділи спеціального призначення, інші утворені відповідно до законів України військові формування).

Про розвиток ситуації обласний міжвідомчий оперативний штаб постійно інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та Раду національної безпеки і оборони України в установленому порядку.

Обласний міжвідомчий оперативний штаб виконує функції її робочого органу.

У разі скоєння акту диверсії, учасники обласного плану взаємодії, з метою мінімізації радіологічних наслідків диверсії вживають заходи, спрямовані на:

виконання заходів щодо захисту від впливу радіоактивного випромінювання персоналу і особового складу підрозділів, що входять до складу сил учасників обласного плану взаємодії, які задіяні у виконанні заходів безпосередньо на об'єкті диверсійних спрямувань;

виявлення та оцінку радіаційної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного контролю, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, організацію та проведення спеціальної обробки персоналу і особового складу підрозділів, що входять до складу сил учасників обласного плану взаємодії, які задіяні у виконанні заходів безпосередньо на об'єкті диверсійних спрямувань, а також проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту.

Виконання заходів з реагування на радіаційні аварії, що є наслідком вчинення диверсії, здійснюється в установленому законодавством порядку.

VII. Повноваження учасників плану взаємодії

1. Управління СБУ:

здійснює керівництво міжвідомчого оперативного штабу;

інформує в установленому порядку інших учасників обласного плану взаємодії про передумови і характер можливого випадку вчинення диверсії;

виявляє наміри і конкретні дії злочинних формувань, груп та окремих осіб стосовно вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними;

бере участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій з метою виявлення ознак диверсії;

здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на забезпечення безпеки в умовах вчинення диверсії.

2. Органи та підрозділи Національної поліції:

організовують боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення злочинів, вчинених з терористичною метою, розслідування яких віднесене законодавством України до компетенції Національної поліції; надають Управлінню СБУ необхідні сили і засоби, забезпечують їх ефективне використання під час проведення антитерористичних операцій;

забезпечують супроводження, охорону та оборону ядерних установок, ядерних матеріалів, спеціальних вантажів, у тому числі ядерного палива, під час перевезення територією України згідно з чинним законодавством;

вживають заходів щодо ліквідації загрози вчинення диверсії силами спеціальних підрозділів відповідно до розроблених планів;

забезпечують охорону публічного порядку, боротьбу із злочинністю, безпеку дорожнього руху, охорону матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

надають допомогу місцевим органам виконавчої влади у процесі відселення людей з місць, небезпечних для проживання;

забезпечують охорону зон виконання аварійно-рятувальних робіт в осередках радіоактивного зараження і під час його ліквідації.

3. Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України:

перевіряє стан дотримання норм та правил з фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

бере участь у запобіганні та реагуванні на випадки незаконного обігу ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

бере участь в обстеженні місця виявлення підозрюваного матеріалу або об'єкта в разі виявлення радіоактивних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу.

4. Військові частини ЗСУ Запорізького гарнізону:

забезпечують захист від терористичних посягань об'єктів та майна ЗСУ, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових частинах або зберігаються у визначених місцях; організовують підготовку та застосування сил і засобів у разі вчинення терористичного акту;

беруть участь у проведенні антитерористичних операцій на військових об'єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави з боку інших країн;

у разі залучення до проведення антитерористичної операції - забезпечують із застосуванням наявних сил та засобів виконання завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій; беруть участь у затриманні осіб, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров'ю заручників, учасників антитерористичної операції або інших осіб - їх знешкоджують;

забезпечують участь визначених сил і засобів у ліквідації надзвичайних ситуацій в установленому законодавством порядку.

5. Військові частини (підрозділи) НГУ:

беруть участь в антитерористичних операціях;

затримують, доставляють та/або передають уповноваженим державним органам озброєних осіб під час здійснення антитерористичних операцій;

беруть участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах, пов'язаних із припиненням терористичної діяльності;

проводять огляд транспортних засобів і вантажів під час виконання НГУ покладених на неї завдань у районі проведення антитерористичної операції або спеціальної операції, а також на контрольно-пропускних пунктах об'єктів, що охороняються НГУ.

6. Військові частини (підрозділи) ДПСУ:

забезпечують проходження прикордонного контролю, а також пропуск через державний кордон транспортних засобів і вантажів з ядерними матеріалами під час виконання міждержавних перевезень у пріоритетному порядку, установленому законодавством;

здійснюють боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання терористами державного кордону, незаконного переміщення через державний кордон зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин;

здійснюють заходи щодо первинного обстеження виявленого підозрюваного матеріалу або об'єкта та попереднього встановлення меж контрольованої зони під час здійснення прикордонного контролю в місцевих пунктах пропуску через державний кордон або під час затримання осіб, транспортних засобів та вантажів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску;

7. ГУ ДСНС:

організовує та координує здійснення заходів у сфері радіаційного захисту, координує та контролює здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій;

здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів аварійно-рятувальних служб територіальних підрозділів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також контроль за їх проведенням;

здійснює оповіщення та інформування територіальних підрозділів центральних і місцевих органів виконавчої влади в області про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, методичне керівництво щодо створення, належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів та функціонування спеціальних формувань і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій;

здійснює моніторинг забруднення навколишнього природного середовища через Запорізький обласний центр з гідрометеорології і надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформацію загального користування про фактичні та очікувані зміни стану навколишнього природного середовища;

здійснює разом з територіальними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади в області, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризику та здійснює районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

8. Запорізька облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування:

здійснюють безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту України;

організовують виконання обласного плану взаємодії місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади України в області на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними;

здійснюють оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечують постійну готовність регіональних систем оповіщення;

організовують проведення радіологічного обстеження території навколо місць розміщення ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

інформують населення про стан радіаційної ситуації у районі розміщення об'єкта у разі вчинення диверсії;

забезпечують безпеку населення та охорону навколишнього природного середовища на підконтрольній території, здійснюють контроль за готовністю підприємств, установ, організацій та громадян до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

організовують роботу з ліквідації наслідків радіаційних аварій;

забезпечують готовність до евакуації населення та у разі необхідності її здійснення;

здійснюють контроль за діяльністю юридичних і фізичних осіб, які експлуатують ядерні установки, джерела іонізуючого випромінювання або використовують ядерні матеріали в установленому законодавством порядку;

9. Ліцензіат:

забезпечує виконання заходів, передбачених об'єктовим планом взаємодії у разі вчинення диверсії;

здійснює контроль і прогноз виходу радіоактивних речовин за межі ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;

інформує про стан радіаційної ситуації відповідні органи та організації в установленому порядку;

забезпечує здійснення заходів щодо захисту персоналу та населення у разі вчинення диверсії на ядерній установці або в процесі використання джерел іонізуючого випромінювання;

розробляє у межах своїх повноважень та здійснює заходи з підготовки спеціальної соціальної інфраструктури в зоні спостереження для своєчасного реагування на радіаційні аварії і мінімізації їх наслідків;

погоджує об'єктові плани взаємодії у разі вчинення диверсії відповідно до вимог законодавства;

перевіряє дієздатність об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії шляхом проведення командно-штабних, оперативно-тактичних та інших видів навчань учасників зазначеного плану;

перевіряє дієвість об'єктового плану взаємодії шляхом проведення перевірок відповідно до Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та регіональних планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року N 327.

VIII. Організація взаємодії

Оперативна взаємодія здійснюється за такими контактними телефонами:

1. Управління СБУ в Запорізькій області: 225-25-38, 764-46-58.

2. ГУ НП в Запорізькій області: 239-20-02, 239-21-02, 233-40-95 (ф).

3. ГУ ДСНС України у Запорізькій області: 787-94-00, 787-94-68, 787-94-69, 787-94-70, 787-94-71.

4. Південно-східна державна інспекція ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання: 764-18-87.

5. Начальник Запорізького гарнізону (військовий комісар Запорізького обласного військового комісаріату): 764-24-79, 764-12-18.

6. Управління поліції охорони в Запорізькій області: 213-11-22.

7. Управління патрульної поліції в м. Запоріжжі: 239-28-00.

8. Департамент з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації: 233-13-74.

9. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації: 239-05-35, 224-65-52, 239-01-22 (f).

10. Бердянський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1491): (06153)-4-79-70.

11. Військова частина 3029 Національної гвардії України: 236-70-30, 236-41-06.

12. Військова частина 3033 Національної гвардії України: 289-85-85, 289-03-32.

13. Військова частина 3042 Національної гвардії України: (06139) 5-73-02.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали