ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.11.2011 р. N 389

Про затвердження обласного Плану заходів соціального захисту і підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

На виконання вимог доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. від 11.05.2011 N 22790/1/1-11 та з метою підвищення ефективності здійснення в області соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа:

1. Затвердити обласний План заходів щодо соціального захисту і підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додається).

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам розробити та затвердити у місячний термін відповідні районні та міські заходи.

3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Деснянській та Новозаводській районним у м. Чернігові радам, структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити виконання заходів та щорічно (починаючи з 2012 року) до 25 січня інформувати службу у справах дітей обласної державної адміністрації про стан їх реалізації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Тканка В. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
14.11.2011 N 389

ОБЛАСНИЙ ПЛАН
заходів соціального захисту і підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

N
з/п

Перелік заходів

Термін виконання заходів

Виконавці

1. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

1.1

Забезпечувати, в разі втрати дитиною батьківського піклування, першочергове її влаштування в сім'ї громадян України на усиновлення, під опіку, піклування, на виховання в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

Постійно

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

1.2

Проводити в області спільно з місцевими ЗМІ рекламно-інформаційні кампанії з метою підвищення поінформованості населення з питань усиновлення громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування культури національного усиновлення дітей старшого віку, розвитку інших форм сімейного виховання дітей даної категорії

Постійно

Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

1.3

Проаналізувати контингент дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах, а також їх родинних зв'язків. За підсумками проведеної роботи:
- визначити потребу у створенні дитячих будинків сімейного типу;
- розглянути можливість передачі дітей під опіку, піклування родичів

До 25.11.2011

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

1.4

Продовжувати співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією "Магнолія" щодо розміщення на Всеукраїнському національному порталі інформації про дітей з області, які можуть бути усиновлені

Постійно

Служба у справах дітей облдержадміністрації

1.5

Підвищити ефективність проведення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та здійснення супервізій їх діяльності

Постійно

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова

1.6

Забезпечувати постійний контроль за станом утримання, навчання та виховання дітей у сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу

Постійно

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

1.7

Проводити навчальні семінари для працівників територіальних служб у справах дітей області з питань надання статусів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та влаштування їх до сімейних форм виховання

Постійно

Служба у справах дітей облдержадміністрації

1.8

Організовувати благодійні акції, святкові заходи для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей (1 червня); Дня усиновлення (30 вересня); Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), Новорічних та Різдвяних свят та проводити засідання "за круглим столом"

Постійно

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

2. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

2.1

Першочергово сприяти (у разі потреби) працевлаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на вільні робочі місця

Постійно

Обласний центр зайнятості

2.2

Забезпечувати (у разі потреби) професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття з подальшим гарантованим працевлаштуванням на конкретні робочі місця

Постійно

Обласний центр зайнятості

2.3

Передбачати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа робочі місця при підготовці розпоряджень про бронювання робочих місць на підприємствах, установах, організаціях для працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій зайнятості, з щорічним урахуванням їх прогнозованої чисельності

до 25 грудня щороку

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова

2.4

Забезпечити з метою спрямування молоді на вибір професій, актуальних на ринку праці, проведення для вихованців інтернатних установ, закладів соціального захисту дітей, профорієнтаційних заходів: профуроків, професіографічних екскурсій, презентацій професій, профорієнтаційних конкурсів

Постійно

Обласний центр зайнятості, управління освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації

2.5

Проводити моніторинг закріплення на виробництві випускників професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Постійно

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2.6

Забезпечувати підготовку до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших і випускних класів інтернатних закладів, а також осіб з їх числа за Програмою соціальної адаптації

Постійно

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова

3. Захист житлових, майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечення житлом

3.1

Забезпечувати збереження житла, майна (за місцем знаходження) і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна, піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Постійно

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

3.2

Тримати на постійному контролі питання ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення над таким житлом (майном) опіки

Постійно

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

3.3

Забезпечувати набуття дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, зокрема з числа вихованців інтернатних установ права спадщини на житло (майно) за законом або заповітом

Постійно

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, Головне управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

3.4

Організовувати відповідно до повноважень роботу щодо постановки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб з їх числа (у разі відсутності житла) на квартирний та соціальний квартирний облік у територіальних громадах, за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, інтернатні заклади, які на даний час перебувають:
- в інтернатних установах;
- у сімейних формах виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу)

Постійно

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Деснянської, Новозаводської районних у м. Чернігові рад

3.5

Сприяти створенню органами місцевого самоврядування житлових фондів соціального призначення, з метою тимчасового забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання, залучаючи до вирішення цих питань бізнесові кола, громадськість, релігійні організації

Постійно

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова

3.6

Проводити щомісячний моніторинг стану забезпечення житлових, майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, постановки їх на квартирний облік

До 15 щомісячно

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Чернігова, Новозаводської, Деснянської районних у м. Чернігові рад

3.7

Забезпечувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (віком від 15 до 18 років), а також осіб з їх числа тимчасовим житлом в обласному соціальному гуртожитку; надання їм безкоштовних юридичних, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних послуг з метою формування самостійного та відповідального прийняття рішень, планування сім'ї, ведення домашнього бюджету, господарства тощо

Постійно

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3.8

Проводити моніторинг забезпечення житлом та подальшої зайнятості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які є випускниками інтернатних установ та професійно-технічних навчальних закладів, з метою виявлення потенційних клієнтів обласного соціального гуртожитку

Постійно

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3.9

Ініціювати внесення змін до Інструкції про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженої рішенням правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.10.2005 N 2488, щодо передбачення пільг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Січень-березень 2012 року

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Чернігівське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

3.10

Проводити відповідно до повноважень перевірки діяльності органів опіки та піклування, закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення ними захисту прав дітей, які залишились за межами сімейного виховання, зокрема вирішення питань з установлення статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечення їх права на житло, на одержання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, аліментів, вживати заходів щодо усунення виявлених порушень

Постійно

Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки, Головне управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Ніжина, Прилук, Новозаводської, Деснянської районних у м. Чернігові рад

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали