НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 7 серпня 2017 року N 162

Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" у 2017 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 511 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році" (Постанова N 511), на підставі рішення Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2017 році (протокол засідання від 04 серпня 2017 року N 5) наказую:

1. Затвердити обсяги державного замовлення НАДС на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" у 2017 році, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
07 серпня 2017 року N 162

Обсяги державного замовлення НАДС на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" у 2017 році

Назва вищого навчального закладу

Розподіл обсягів державного замовлення за формами навчання (осіб)

вечірня

заочна

Сумський державний університет

-

33

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

-

50

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

20

153

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

-

139

Тернопільський національний економічний університет

-

175

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

20

65

Національний університет "Одеська юридична академія"

-

45

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

-

15

Чернігівський національний технологічний університет

-

60

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

-

60

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

-

18

Житомирський державний технологічний університет

-

83

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

-

59

Івано-Франківський національно-технічний університет нафти і газу

-

95

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

-

34

Національний університет водного господарства та природокористування

-

25

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

-

38

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

-

45

Університет митної справи та фінансів

-

22

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

-

30

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

-

38

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

-

30

Львівський національний університет імені Івана Франка

-

25

Донецький державний університет управління

-

16

Херсонський національний технічний університет

-

50

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

-

23

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

-

18

Національний Університет "Львівська політехніка"

10

21

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

-

20

Національний університет цивільного захисту України

-

15

Хмельницький університет управління та права

-

30

Національний університет біоресурсів і природокористування України

-

20

Разом

50

1550
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали