Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Херсонської області в 2019 році

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.07.2019 р. N 498

Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Херсонської області в 2019 році

Відповідно до статей 89, 90 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року N 831-р "Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки" (Розпорядження N 831-р), враховуючи методичні рекомендації щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 994-р (Методичні рекомендації N 994-р) (зі змінами), з метою забезпечення регіонального ринку праці робітничими кадрами, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої та частиною четвертою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області в 2019 році (додаток 1).

2. Затвердити обсяги регіонального замовлення на підготовку молодших спеціалістів у закладах фахової передвищої освіти Херсонської області в 2019 році (додаток 2).

3. Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації довести затверджені даним розпорядженням обсяги регіонального замовлення до керівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Балоня А. Б.

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

В. Чабан

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.07.2019 N 498

ОБСЯГИ
регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області в 2019 році

N
з/п

Назва ПТЗН

Ба-
зова ос-
віта

ДНЗ "ВПУ N 2 м. Хер-
сона"

ДНЗ "Хер-
со-
нсь-
кий профе-
сій-
ний суд-
нобу-
дів-
ний ліцей"

ДНЗ "Білозе-
рське ПТУ N 6"

ДПТНЗ "Хер-
сон-
ський профе-
сійний ліцей зв'яз-
ку та поліг-
рафії

ДНЗ "Хер-
сон-
ське ВПУ ресто-
ран-
ного госпо-
дарс-
тва"

ДНЗ "Хер-
сон-
ське ВПУ сер-
вісу та диза-
йну"

Хер-
сон-
ський профе-
сій-
ний ліцей хар-
чової про-
мис-
ловос-
ті

ДНЗ "Херсон-
ське вище профе-
сійне комер-
ційне учи-
лище"

Про-
фе-
сійно-
мор-
ський ліцей ХДМА

всьо-
го по м. Хер-
сон

Ново-
кахов-
ський профе-
сій-
ний елек-
тро-
тех-
ніч-
ний ліцей

ДНЗ "Ка-
хов-
сь-
кий про-
фе-
сій-
ний ліцей сфери пос-
луг"

ДНЗ "ПТУ N 14 м. Нова Кахо-
вка"

ДПТНЗ "Ново-
кахов-
ське ВПУ"

ВПУ N 17 м. Ге-
ніче-
ська

ПТУ N 22 смт Ве-
лика Лепе-
тиха

Арха-
нгель-
ський профе-
сій-
ний агра-
рний ліцей

Кахов-
ський профе-
сій-
ний агра-
рний ліцей

ПТУ N 26 с. Гаври-
лівка

ПТУ N 27 м. Геніче-
ська

Іва-
нів-
ський про-
фе-
сій-
ний агра-
рний ліцей

Берис-
лав-
ський про-
фе-
сій-
ний агра-
рний ліцей

Чап-
лин-
ський про-
фе-
сій-
ний агра-
рний ліцей

Олеш-
ків-
ський про-
фе-
сій-
ний ліцей

всь-
ого по об-
лас-
ті

ВСЬО-
ГО 9/11 класи

Ра-
зом за профе-
сією

002

005

006

008

009

010

012

015

101

 

007

013

014

016

017

022

024

025

026

027

028

029

030

031

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

 

Загальні для всіх галузей економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

51

51

51

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

25

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

25

25

3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

30

30

4

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Оператор комп'ютерного набору

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

25

25

25

5

Офісний службовець (бухгалтерія). Оператор комп'ютерного набору

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30

30

30

6

Машиніст холодильних установок

11

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

7

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електрогазозварник

11

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

8

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

9

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

11

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

10

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

9

 

 

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

 

 

9

0

0

0

0

0

25

0

0

0

25

25

0

25

0

0

0

0

30

0

30

25

0

0

26

161

186

286

 

 

11

25

0

0

25

0

0

25

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

25

100

 

Загальні професії електротехнічного виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Електрогазозварник

11

 

25

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

12

Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

9

 

28

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

28

13

Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

38

38

38

14

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

9

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

15

Електрогазозварник. Газорізальник

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

28

28

16

Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання

9

 

28

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

28

28

17

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

11

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

18

Рихтувальних кузовів. Електрогазозварник

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

50

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

19

Електрогазозварник. Коваль ручного кування

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

20

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

11

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

21

Електрогазозварник ручного зварювання. Муляр. Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

 

 

9

0

56

0

30

0

0

0

0

0

86

50

0

0

28

0

25

0

0

0

0

0

0

0

38

141

227

327

 

 

11

0

25

0

50

0

0

0

0

0

75

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

100

 

Суднобудування і судноремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного зварювання

9

 

28

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

28

28

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

23

Трубопровідник судновий. Електрозварник ручного зварювання

9

 

28

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

28

 

 

9

0

56

0

0

0

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

56
 

 

 

 

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Швейне виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Швачка. Кравець

9

 

 

 

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

26

38

38

25

Кравець. Закрійник

9

 

 

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

50

11

 

 

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

26

Кравець

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

 

 

9

0

0

0

12

0

25

0

0

0

37

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

51

88

113

 

 

11

0

0

0

0

0

25

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

 

Поліграфічне виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Оператор комп'ютерної верстки. Оператор комп'ютерного набору

9

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

 

 

9

0

0

0

30

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

 

Виробництво художніх і ювелірних виробів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Художник розмалювання по дереву

9

 

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

 

 

9

 

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

 

Деревообробне виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Столяр. Верстатник деревообробних верстатів

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

 

 

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

30

Робітник фермерського господарства

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

25

25

75

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

50

50

31

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

25

30

 

25

 

 

 

25

26

131

131

131

32

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

9

 

 

25

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

33

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Водій автотранспортних засобів категорія "C")

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

30

30

34

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар-ремонтник. Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

25

25

75

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

50

50

35

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Електрозварник ручного зварювання

9

 

 

25

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

36

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Бджоляр

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

25

25

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

25

25

 

 

9

0

0

50

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

25

30

25

25

0

25

25

25

26

206

256

411

 

 

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

50

25

0

25

25

0

0

155

155

 

ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

 

Автомобільний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорія "С")

9

 

 

25

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

50

75

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

38

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

11

 

25

 

25

 

 

 

 

 

50

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

49

99

99

39

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар

9

 

28

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

28

28

40

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Машиніст бульдозера. Машиніст екскаватора одноковшового

9

30

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

 

 

9

30

28

25

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

108

232

 

 

11

0

25

0

25

0

0

0

0

0

50

0

0

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

24

74

124

 

Водний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Моторист (машиніст). Матрос

11

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

60

60

42

Матрос. Електрогазозварник

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 30

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

43

Кухар-матрос

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 30

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

 

 

11

0

0

0

0

0

0

0

0

120

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

120

 

ЗВ'ЯЗОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

44

Оператор поштового зв'язку. Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

9

 

 

 

28

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

28

28

45

Оператор поштового зв'язку

11

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

 

 

9

0

0

0

28

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

53

 

 

11

0

0

0

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

 

БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355

 

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр

9

30

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

80

105

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

47

Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр

11

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

48

Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

25

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

49

Штукатур. Лицювальник-плиточник. Муляр

9

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

50

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

50

Штукатур. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Маляр

9

 

 

25

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

50

11

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

51

Муляр. Монтажник з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій. Електрозварник ручного зварювання.

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

52

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Газозварник

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

50

53

Столяр будівельний. Верстатник деревообробних верстатів

9

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

9

80

0

25

0

0

0

0

0

0

105

0

0

0

75

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

230

355

 

 

11

50

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

25

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

75

125

 

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807

54

Хлібопекарське та макаронне виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Тістороб. Пекар

9

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

 

 

9

0

0

0

0

0

0

25

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

 

Громадське харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Кухар. Офіціант

9

 

 

 

 

28

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

28

28

57

Кухар

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

28

 

 

 

 

 

25

 

25

25

25

 

128

128

206

11

25

 

 

 

28

 

 

25

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

78

58

Кухар. Пекар

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

42

42

72

11

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

59

Кухар. Кондитер

9

 

 

 

 

56

 

 

75

 

131

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

53

184

290

11

 

 

 

 

28

 

 

 

 

28

 

 

28

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

78

106

60

Бармен

11

 

 

 

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

61

Офіціант. Бармен

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

62

Офіціант. Бармен. Буфетник

11

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

63

Офіціант. Адміністратор

11

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

64

Контролер харчової продукції. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

9

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

51

11

 

 

 

 

 

 

26

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

26

65

Цукерник, дражувальник. Халвомісильник. Машиніст пакувальної машини

9

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

 

 

9

0

0

0

0

84

0

50

75

0

209

0

0

56

0

0

0

42

0

25

25

25

25

25

0

223

432

782

 

 

11

25

0

0

0

56

0

26

50

90

247

25

0

28

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

103

350

 

ТОРГІВЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

Торговельно-комерційна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Продавець продовольчих товарів

11

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

67

Контролер-касир. Продавець непродовольчих товарів

9

 

 

 

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

68

Контролер-касир. Продавець продовольчих товарів

9

 

 

 

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

11

 

 

 

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

69

Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів. Тістороб

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

70

Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

25

25

 

 

9

0

0

0

0

0

0

0

50

0

50

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

75

150

 

 

11

0

0

0

0

0

0

25

25

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

25

75

 

НЕВИРОБНИЧІ ВИДИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

Сфера послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Перукар (перукар-модельєр)

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

25

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

72

Перукар (перукар-модельєр). Візажист

11

 

 

 

 

 

50

 

 

 

50

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

75

75

73

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник

9

 

 

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

74

Манікюрник. Педикюрник

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

75

Нянька. Гувернер. Соціальний робітник

9

 

 

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

76

Нянька. Гувернер

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

77

Флорист

11

 

 

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

25

 

 

9

0

0

0

0

0

75

0

0

0

75

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

100

300

 

 

11

0

0

0

0

0

75

0

0

0

75

0

50

25

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

200

 

ВСЬОГО на базі 9 класів

 

110

140

100

100

84

125

87

125

0

871

100

25

81

153

75

50

72

55

50

55

75

50

50

116

1007

1878

3277

 

ВСЬОГО на базі 11 класів

 

100

50

0

125

56

100

76

75

210

792

50

50

78

50

75

25

30

50

50

50

25

25

25

24

607

1399

 

Всього по КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК

 

210

190

100

225

140

225

163

200

210

1663

150

75

159

203

150

75

102

105

100

105

100

75

75

140

1614

3277

 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Будівництво та цивільна інженерія

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

30

30

2

Автомобільний транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15

15

3

Харчові технології

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

30

30

4

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

15

15

 

Всього по МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

 

15

 

 

 

 

 

 

45

 

60

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

90

90

 

ВСЬОГО

 

225

190

100

225

140

225

163

245

210

1723

150

75

159

203

180

75

102

105

100

105

100

75

75

140

1644

3367

3367

 

Директор Департаменту освіти, науки та
молоді обласної державної адміністрації

Є. Криницький

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
12.07.2019 N 498

ОБСЯГИ
регіонального замовлення на підготовку молодших спеціалістів у закладах фахової передвищої освіти Херсонської області в 2019 році

N
з/п

Назва закладу фахової передвищої освіти

Херсонський морський коледж рибної промисловості

Каховський державний агротехнічний коледж

Новокаховський приладобудівний технікум

Херсонське вище училище фізичної культури Херсонської обласної ради

РАЗОМ

1

2

3

4

5

6

7

 

Річковий та морський транспорт

 

 

 

 

 

1.

271. Річковий та морський транспорт (9 кл.)

50

 

 

 

50

 

271. Річковий та морський транспорт (11 кл.)

50

 

 

 

50

 

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

 

2.

017. Фізична культура і спорт (11 кл.)

 

 

 

50

50

 

Економіка

 

 

 

 

 

3.

071. Облік і оподаткування (9 кл.)

 

10

12

 

22

 

071. Облік і оподаткування (11 кл.)

 

 

5

 

5

4.

072. Фінанси, банківська справа та страхування (9 кл.)

 

8

18

 

26

 

072. Фінанси, банківська справа та страхування (11 кл.)

 

 

2

 

2

 

Технології

 

 

 

 

 

5.

181. Харчові технології (9 кл.)

 

10

 

 

10

6.

204. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (9 кл.)

 

8

 

 

8

 

204. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (11 кл.)

 

3

 

 

3

 

204. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (кваліфікований робітник)

 

7

 

 

7

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

7.

201. Агрономія (9 кл.)

 

15

 

 

15

 

201. Агрономія (11 кл.)

 

3

 

 

3

 

201. Агрономія (кваліфікований робітник)

 

7

 

 

7

8

211. Ветеринарна медицина (9 кл.)

 

15

 

 

15

 

Інформаційні технології

 

 

 

 

 

9.

121. Інженерія програмного забезпечення (9 кл.)

 

 

40

 

40

10.

123. Комп'ютерна інженерія (9 кл.)

 

 

40

 

40

 

123. Комп'ютерна інженерія (11 кл.)

 

 

3

 

3

 

123. Комп'ютерна інженерія (кваліфікований робітник)

 

 

2

 

2

11.

172. Телекомунікації та радіотехніка (9 кл.)

 

 

12

 

12

 

172. Телекомунікації та радіотехніка (11 кл.)

 

 

7

 

7

 

172. Телекомунікації та радіотехніка (кваліфікований робітник)

 

 

4

 

4

 

ВСЬОГО

100 

86

145

50

381

 

Директор Департаменту освіти, науки та
молоді обласної державної адміністрації

Є. Криницький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали