Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 червня 2013 року N 772

Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778, Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240, Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 N 553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 р. за N 678/5869, та з метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, організації проведення атестаційної експертизи наказую:

1. Затвердити:

- Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів (додаток 1);

- Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 2);

- Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів (додаток 3).

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Орієнтовні критерії до відома місцевих органів управління освітою та керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 N 99 "Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів".

4. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А. В.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М. та Голову Державної інспекції навчальних закладів України Гончаренка М. Ф.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
17.06.2013 N 772

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ
оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів (далі - Критерії) розроблені відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 438 (Указ N 438/2011), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 N 553 "Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 за N 678/5869 (із змінами), а також з урахуванням досвіду місцевих органів управління освітою щодо здійснення контролю та оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів (далі - ДНЗ).

Відповідно до статті 21 Закону України "Про дошкільну освіту" державний контроль за діяльністю ДНЗ незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

Атестація - основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи ДНЗ відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації.

Об'єктивність оцінювання роботи ДНЗ забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників. Оцінка й аналіз діяльності ДНЗ проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу попередньої атестації.

Структура Критеріїв складається з таких розділів:

I. Організація навчально-виховного процесу.

II. Результативність навчально-виховного процесу.

III. Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом.

Кожний розділ сформований за відповідними критеріями, які визначають рівень організації, результативності навчально-виховного процесу в навчальному закладі та окремі питання управління дошкільним навчальним закладом. Інформація для визначення балів за показниками отримується шляхом проведення анкетувань (А), бесід (Б), спостережень (С), аналізу документів (Д).

Загальний висновок щодо результатів державної атестації дошкільного навчального закладу здійснюється на підставі набраної суми балів, визначеної у колонці "Норми оцінювання" Критеріїв, з кожного пункту розділів, з урахуванням їх коефіцієнту вагомості.

Водночас, враховуючи важливість пункту 1 "Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ", виконання яких є обов'язковим для всіх типів закладів, за кожну відповідь "ні - 0" навчальний заклад отримує " - 10 балів" до загальної суми.

У випадку набрання сумарної кількості балів 550 і більше ДНЗ вважається "атестованим з відзнакою", в межах 370 - 549 балів - "атестованим", в межах 190 - 369 балів - "атестованим умовно", 189 балів і менше - "неатестованим".

Відповідно до Порядку державної атестації, атестованому навчальному закладу видається свідоцтво встановленого зразка.

Органам управління освітою, на які покладається проведення атестації дошкільних навчальних закладів, доцільно розглянути розроблені Критерії на засіданні регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації та затвердити їх в установленому порядку.

З урахуванням типів ДНЗ, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів, місцеві органи управління освітою можуть вносити до Критеріїв обґрунтовані зміни і доповнення за погодженням з Державною інспекцією навчальних закладів України.

Критерії можуть використовуватись також для самооцінки освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів.

Орієнтовні критерії
оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів

N п/п

Критерії

Спосіб визначення

Показники діяльності ДНЗ, питання, що підлягають аналізу

Норми оцінювання

Форми і методи збору інформації

Коефіцієнт значимості

Рівень освітньої діяльності

Високий

Достатній

Середній

Низький

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Розділ I.
Організація навчально-виховного процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ

Експертна оцінка

 

Оцінка визначається за сумою балів по підпунктах:
за 11 - 12 набраних балів оцінка - 10;
8 - 9 балів - 7;
6 - 7 балів - 4;
5 балів і менше - 0

С
Д

1

10

7

4

0

 

 

 

Наявність статуту та відповідність його вимогам законодавства

Так - 2 бала, частково - 1, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Наявність документів державної реєстрації та відповідність їх вимогам законодавства; відповідність умов надання освітніх послуг, заявленим у ліцензії (для приватних)

Так - 2 бала, частково - 1, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Наявність дозволів органів державного нагляду санітарно-епідеміологічної служби, пожежної охорони, інспекції з охорони праці) на здійснення освітньої діяльності (для приватних)

Так - 2 бала, частково - 1, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Відповідність режиму роботи ДНЗ вимогам законодавства та типу ДНЗ

Так - 1 бал, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Наявність Акта готовності ДНЗ до нового навчального року

Так - 1 бал, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Наявність Акта на право постійного користування земельною ділянкою

Так - 1 бал, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Наявність відповідно до вимог затвердженого та погодженого плану роботи на навчальний рік та оздоровчий період

Так - 1 бал, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Відповідність навчальних програм ДНЗ Переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, що можуть бути використані в дошкільному навчальному закладі, затвердженому МОН (для авторських або експериментальних - відповідність здійснення установленому порядку)

Так - 1 бала, ні - 0

Д
Б

 

 

 

 

 

Наявність затвердженого та погодженого штатного розпису, його відповідність вимогам законодавства

Так - 1 бала, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

1.2.

Формування дитячого контингенту

Експертна оцінка

 

Оцінка визначається за сумою балів по підпунктах
за 8 набраних балів оцінка - 10;
6 - 7 балів - 7;
5 - 6 балів - 4;
4 балів і менше - 0

С
Д

1

10

7

4

0

 

 

 

Дотримання вимог законодавства під час організації прийому дітей

Так - 2 бала, частково -1, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Дотримання вимог законодавства щодо наповнюваності груп

Так - 2 бала, частково -1, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Дотримання вимог законодавства під час переведення дітей з однієї вікової групи до іншої

Так - 2 бала, частково -1, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

Дотримання вимог законодавства при відрахуванні дітей

Так - 2 бала, частково -1, ні - 0

С
Д

 

 

 

 

 

 

2. Кадрове забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Укомплектованість ДНЗ педагогічними кадрами (відповідно до штатного розпису)

  

Кв - кількість вакансій педагогічних працівників;
К - кількість наявних педагогічних працівників

Відсоток забезпечення ДНЗ педпрацівниками: 95 - 100 % - 10 - 12;
89 - 94 % - 7 - 9;
83 - 88 % - 4 - 6;
82 % і менше - 0 - 3

Д

2

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.2.

Укомплектованість ДНЗ працівниками (крім педагогічних)

  

Кпр- кількість працівників ДНЗ (крім педагогічних);
Квп- кількість працівників (крім педагогічних)

Відсоток забезпечення ДНЗ педпрацівниками: 90 - 100 % - 10 - 12;
80 - 89 % - 7 - 9;
79 - 70 % - 4 - 6;
69 % і менше - 0 - 3

Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.3.

Плинність педагогічних кадрів
(за останні 3 роки)

  

Кпк - кількість педагогічних працівників, звільнених із ДНЗ;
К - середнє арифметичне кількості педагогічних працівників

Відсоток основних педагогічних працівників, які залишили ДНЗ:
11 % і менше - 10 - 12;
12 - 20 % - 7 - 9;
21 - 29 % - 4 - 6;
30 % і більше - 0 - 3

Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.4.

Якісний склад педагогічних працівників

  

Квк - кількість педагогічних працівників вищої та I кваліфікаційної категорій;
К - кількість педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників з вищою та I кваліфікаційною категорією:
60 % і більше - 10 - 12;
50 - 59 % - 7 - 9;
40 - 49 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.5.

Атестація педагогічних працівників, медперсоналу

  

КА - кількість педагогічних працівників, медперсоналу які вчасно пройшли атестацію;
К - кількість педагогічних працівників та медперсоналу

Відсоток педагогічних працівників, які вчасно пройшли атестацію:
98 - 100 % - 10;
95 - 97 % - 7;
91 - 94 % - 4;
90 % і менше - 0

Д

1

10

7

4

0

2.6.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  

Кк - кількість педпрацівників, які вчасно пройшли курсову перепідготовку;
К - кількість педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників, які вчасно пройшли курсову перепідготовку: 95 - 100 % - 10 - 12;
89 - 94 % - 7 - 9;
83 - 88 % - 4 - 6;
92 % і менше - 0 - 3

Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.7.

Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі

  

Кік - кількість педпрацівників, які використовують ТЗН для здійснення навчально-виховного процесу (за експертною оцінкою);
К - кількість педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників, які використовують ТЗН для здійснення НВП:
80 % і більше - 10 - 12;
60 - 79 % - 7 - 9;
40 - 59 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

Д
Б
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.8.

Заохочення працівників

Експертна оцінка

- Подяки;
- почесні грамоти;
- звання, державні нагороди

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- нагородження грамотами, подяками (рівень ДНЗ) - 0 - 4
- грамотами, подяками (рівень місцевих та центральних органів управління освітою) - 0 - 4;
- звання, державні нагороди - 0 - 4

Д
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.9.

Організація роботи з молодими спеціалістами

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.10.

Організація методичної роботи

Експертна оцінка

- організація роботи та наповнення методичного кабінету;
- стан надання методичної допомоги педпрацівникам;
- участь працівників ДНЗ у заходах центральних та місцевих органів управління освітою

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- організаційні заходи щодо створення системи методичної роботи - 0 - 3;
- виконання планів роботи методкабінету - 0 - 3;
- стан надання методичної допомоги педпрацівникам - 0 - 3;
- участь у заходах центральних та місцевих органів управління освітою - 0 - 3

А
Б
Д

2

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.11.

Організація інноваційної діяльності ДНЗ

Експертна оцінка

Освітні інновації, що впроваджуються у навчально-виховний процес ДНЗ

Впровадження на рівні (залежно від кількості):
загальнодержавному - 10 - 12;
обласному - 7 - 9;
районному (міському) - 4 - 6;
навчального закладу - 0 - 3

Д
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.12.

Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ

Експертна оцінка

- Проходження медичного огляду працівниками;
- Медичні книжки працівників

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.13.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

Експертна оцінка

- Наявність практичного психолога відповідно до нормативів
- дієвість і результативність його роботи

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- відсутність практичного психолога - 0 балів;
- наявність практичного психолога - 2 бали;
- відповідність кількості посад нормативам - 0 - 4;
- дієвість і результативність роботи - 0 - 6

Д
С

2

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

3. Матеріально-технічна та навчально-методична база

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Загальний стан території, приміщень (крім харчоблоку), їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам

Експертна оцінка

- Санітарно-гігієнічний та технічний стан приміщень, їх безпека;
- санітарно-гігієнічний стан території

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- санітарно-гігієнічний стан приміщень - 0 - 4;
- технічний стан приміщень - 0 - 4;
- санітарно-гігієнічний стан- 0 - 4

С
Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.2.

Забезпечення спортивного та музичного залів, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку

  

Рок - кількість наявного обладнання (відповідно до Типового переліку);
Рк - кількість обладнання визначеного Типовим переліком

Відсоток забезпечення ДНЗ обладнанням: 90 % і більше - 10 - 12;
75 - 89 % - 7 - 9;
60 - 74 % - 4 - 6;
59 % і менше - 0 - 3

Д
Б
С

2

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.3.

Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.4.

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками (далі - НПІ) відповідно до Типового переліку

  

Рнк - кількість наявних НПІ (відповідно до Типового переліку);
Рк - кількість НПІ визначеного Типовим переліком

Відсоток забезпечення НПІ:
97 % і більше - 12 - 10;
93 - 96 % - 9 - 7;
90 - 92 % - 6 - 4;
89 % і менше - 3 - 0

Д

2

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.5.

Забезпечення технічними засобами навчання

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
Б
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.6.

Створення умов (відповідно до потреб) для ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Експертна оцінка

- кадрове забезпечення;
- наявність засобів навчання та реабілітації;
- наявність засобів індивідуальної корекції;
- спеціальні начальні програми, підручники, посібники;
- наявність приміщень спеціального призначення, кабінетів для здійснення корекційного навчання

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- кадрове забезпечення санітарно-гігієнічний стан приміщень - 0 - 3;
- засобів навчання - 0 - 3;
- начальні програми, підручники, посібники - 0 - 3;
- кабінети - 0 - 3

Д
С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

4. Організація харчування дітей

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.2.

Дотримання норм харчування у дошкільному навчальному закладі

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.3.

Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування

Експертна оцінка

- Сервірування столу згідно з меню та збирання дітьми використаного посуду;
- миття рук перед вживанням їжі і після;
- вміння дітьми користуватися серветкою, та столовими приборами (згідно з вимогами навчальної програми);
- чергувати у групі під час приймання їжі з використанням санітарного одягу
(фартушки, косинки або ковпаки)

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- сервірування столу - 0 - 3;
- миття рук - 0 - 3;
- вміння користуватися серветкою, та столовими приборами - 0 - 3;
- чергування 0 - 3

Б
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.4.

Ведення документації з питань організації харчування дітей

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.5.

Контроль за організацією та якістю харчування

Експертна оцінка

- контроль за вітамінізацією страв, за закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

5. Медичне обслуговування дітей

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Наявність медичного кабінету (відповідного обладнання).
Ведення документації з питань медичного обслуговування дітей відповідно до нормативно-правових документів

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
Б
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

5.2.

Здійснення медичного супровіду дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги тощо

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

5.3.

Стан дотримання протиепідемічного та температурного режимів

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

5.4.

Санітарно-просвітницька робота з дітьми, їх батьками та персоналом

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
Б
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

5.5.

Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
Б
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

 

 

 

Підсумковий показник оцінювання за I розділом

 

 

426 - 360

318 - 252

210 - 144

99 - 0

 

Розділ II.
Результативність навчально-виховного процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Інваріантна та варіативна частини змісту дошкільної освіти
(за освітніми лініями)

 

 

 

 

 

 

 

1.

"Особистість дитини"

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.

"Дитина в соціумі"

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.

"Дитина у природному довкіллі"

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.

"Дитина у світі культури"

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

5.

"Гра дитини"

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

6.

"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

7.

Освітня лінія "Мовлення дитини"

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

8.

Забезпеченість варіативної складової змісту дошкільної освіти

Експертна оцінка

 

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

2. Організація свят, виховних та спортивно-масових заходів

 

 

 

 

 

 

 

1.

Організація свят та виховних заходів

Експертна оцінка

- відповідність тематики і змісту заходів сезонності у природі;
- наявність сценаріїв для кожної групи;
- наявність атрибутів для організації спортивних і музичних свят;
- наявність та стан костюмів для дітей та вихователів

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- зміст і тематика заходів - 0 - 3;
- сценарії - 0 - 3;
- атрибутика - 0 - 3;
- костюми - 0 - 3

Д
С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.

Організація спортивно-масових заходів

Експертна оцінка

- відповідність тематики і змісту заходів сезонності у природі;
- наявність атрибутів для організації спортивних свят

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- зміст і тематика заходів - 0 - 6;
- атрибутика - 0 - 6

Д
С
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

 

 

 

Підсумковий показник оцінювання за II розділом

 

 

120 - 100

90 - 70

60 - 40

30 - 0

 

Розділ III.
Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом

 

 

 

 

 

 

 

1.

План розвитку ДНЗ, планування його діяльності відповідно до вимог законодавства

Експертна оцінка

- план розвитку ДНЗ;
- відповідність планів роботи на навчальний рік та оздоровчий період завданням дошкільної освіти

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Б
Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.

Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ та звітування

Експертна оцінка

- щоденник внутрішнього контролю;
- матеріали щорічного звітування керівника закладу

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Б
Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.

Ведення ділової документації

Експертна оцінка

відповідність ведення ділової документації вимогам нормативно-правових актів

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.

Організація роботи щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів і здібностей дітей

Експертна оцінка

- організація діяльності ДНЗ за пріоритетними напрямами

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

С
Д

2

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

5.

Діяльність педагогічної ради

Експертна оцінка

- склад педагогічної ради;
- кількість засідань, що проводяться на рік;
- тематика засідань;
- рішення, що ухвалюються;
- наявність наказів керівника на виконання рішень педагогічної ради;
- стан контролю за виконанням рішень педагогічної ради

- забезпечується відповідність діяльності педради вимогам законодавства, простежується системність в роботі, конкретність рішень, позитивний вплив на вирішення завдань та проблем ДНЗ - 10 - 12;
- наявність незначних недоліків, що істотно не впливають на результати роботи - 7 - 9;
- наявність значних недоліків і порушень вимог законодавства - 4 - 6;
- наявність порушень вимог законодавства, бездіяльність - 0 - 3

С
Д

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

6.

Суспільний рейтинг ДНЗ

  

Експертна оцінка

Сз - кількість скарг громадян щодо діяльності ДНЗ, які надійшли до його керівництва, органів управління освітою (за останні три роки);
Св - кількість вирішених по суті або об'єктивно відхилених
Сайт ДНЗ, своєчасність його оновлення

Відсоток вирішених по суті скарг громадян:
80 % і більше - 8 - 10;
60 - 79 % - 5 - 7;
40 - 59 % - 2 - 4;
39 % і менше - 0 - 1
Наявність сайту ДНЗ, своєчасність його оновлення - 0 - 2

А
Б
Д
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

7.

Організація роботи з батьками

Експертна оцінка

- Наявність інформаційного куточку для батьків у кожній групи, своєчасність його оновлення;
- проведення заходів за участю батьків, їх періодичність, відповідність плану роботи;
- план та періодичність роботи консультпункту

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- інформаційний куточок для батьків, своєчасність його оновлення - 0 - 4;
- проведення заходів за участю батьків - 0 - 4;
- якість роботи консультпункту - 0 - 4

Д
Б
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

8.

Забезпечення гнучкого режиму роботи груп (за бажанням батьків)

Експертна оцінка

Організація різнотривалого перебування дітей, чергових груп у вихідні дні тощо

високий рівень - 12 - 10
достатній - 9 - 7
середній - 6 - 4
низький - 3 - 0

Д
Б

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

9.

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці працівників та вихованців
(за 3 останні роки)

  

Експертна оцінка

Стр - к-сть дітей та працівників, які отримали травми перебуваючи в ДНЗ;
У - середнє арифметичне загальної кількості дітей та працівників
Стан дотримання вимог щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності

З урахуванням динаміки:
0,5 % і менше - 10 - 12;
1 - 2 % - 7 - 9;
3 - 4 % - 4 - 6;
4 % і більше - 3 - 1.
У разі грубих порушень вимог законодавства щодо охорони праці та життєдіяльності дітей та працівників - 0

Д
Б
С

2

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

10.

Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, інспектування)

Експертна оцінка

- Наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акта за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо;
- стан виконання вищезазначеного плану заходів.
За відсутності - 12 балів

- забезпечується реалізація плану заходів та діяльності ДНЗ відповідно вимогам законодавства, простежується системність в роботі, конкретність та вчасність прийняття рішень - 10 - 12;
- наявність незначних недоліків, що істотно не впливають на результати роботи - 7 - 9;
- наявність значних недоліків і порушень вимог законодавства - 4 - 6;
- наявність значних порушень вимог законодавства, відсутність плану заходів або його не відповідність акту атестації, державного інспектування - 0 - 3

А
Б
Д
С

1

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

 

 

 

Підсумковий показник оцінювання за III розділом

 

 

144 - 120

108 - 84

72 - 48

36 - 0

 

Голова Державної інспекції
навчальних закладів України

М. Ф. Гончаренко

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
17.06.2013 N 772

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ
оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Критерії) розроблені відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 N 553 (у редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 N 658), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за N 1071/9670, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 N 329 (Наказ N 329), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304, інших нормативних актів у галузі загальної середньої освіти, з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвідів щодо здійснення контролю та оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі - ЗНЗ).

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про загальну середню освіту" Державний контроль за діяльністю ЗНЗ незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

Атестація - основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації.

Основним призначенням Критеріїв є оцінка діяльності ЗНЗ під час його державної атестації. Розроблені Критерії є результатом доопрацювання Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 N 99, що пройшли апробацію у навчальних закладах всіх регіонів країни. Під час доопрацювання Критеріїв враховувалися вимоги законодавства України в галузі загальної середньої освіти, досвід місцевих органів управління освітою з проведення атестації навчальних закладів в частині удосконалення та уточнення показників освітньої діяльності закладу, норм та способів їх оцінювання.

Особливу увагу під час роботи звернуто на забезпечення верифікації методології оцінювання, його об'єктивності та відкритості. А також на необхідність мінімізації навантаження на загальноосвітній навчальний заклад у зв'язку з проведенням такого оцінювання (планується створення відповідної автоматизованої системи). Критерії сприятимуть більш повному відображенню можливостей та результатів роботи ЗНЗ відповідно до вимог чинного законодавства України в галузі освіти.

Об'єктивність оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу забезпечується всебічним аналізом показників (якісних і кількісних) його роботи, оцінка й аналіз яких здійснюється протягом певного періоду.

Наявність у Критеріях пунктів 1.12 "Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ", 2.25 "Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу" (з відповідними підпунктами) дасть змогу в повній мірі визначити вихідні умови організації навчально-виховного процесу, стан дотримання навчальним закладом вимог основних нормативно-правових актів.

Згідно з Критеріями передбачається визначення комплексної оцінки діяльності загальноосвітнього навчального закладу (як правило за 3 останні роки), що включає оцінювання ресурсного забезпечення, основних процесів, що відбуваються у ЗНЗ, їхніх результатів, а також окремих питань управління. Тому Критерії згруповано за відповідними тематичними розділами.

За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: "високий", "достатній", "середній", "низький", на підставі якого виноситься відповідне рішення про визнання загальноосвітнього навчального закладу "атестованим з відзнакою", "атестованим", "атестованим умовно" чи "неатестованим".

Орієнтовні критерії визначаються у балах від максимально можливих значень відповідних показників, що відповідають високому рівню освітньої діяльності.

Загальний висновок щодо результатів атестації загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі набраної суми балів, визначеної у колонці "Норми оцінювання" Критеріїв, з кожного пункту розділів, з урахуванням їх коефіцієнту вагомості.

1. Ресурси та умови для організації діяльності загальноосвітнього навчального закладу (коефіцієнт - 1).

2. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його учасників (коефіцієнт - 1).

3. Результативність навчально-виховного процесу (коефіцієнт - 3).

4. Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним закладом (коефіцієнт - 2).

Водночас, враховуючи важливість пунктів 1.12, 2.25, виконання яких є обов'язковим для всіх типів закладів, за кожну відповідь "ні - 0" навчальний заклад отримує " - 10 балів" до загальної суми.

У випадку набрання навчальним закладом під час проходження державної атестації сумарної кількості балів 760 і більше ЗНЗ вважається "атестованим з відзнакою", в межах 500 - 759 балів - "атестованим", в межах 260 - 499 балів - "атестованим умовно", 259 балів і менше - "неатестованим".

Для навчальних закладів І ступеня використовується наступна шкала: 620 балів і більше ЗНЗ вважається "атестованим з відзнакою", в межах 410 - 619 балів - "атестованим", в межах 210 - 409 балів - "атестованим умовно", 209 балів і менше - "неатестованим".

Відповідно до Порядку державної атестації, атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.

Орієнтовні критерії можуть застосовуватися також для самооцінки освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Місцевим органам управління освітою, на які покладається проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, доцільно розглянути розроблені Критерії на засіданні регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації та затвердити їх в установленому порядку.

З урахуванням типів ЗНЗ, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів, місцеві органи управління освітою можуть вносити до Критеріїв обґрунтовані зміни і доповнення після відповідного погодження з Державною інспекцією навчальних закладів України.

Умовні позначення до колонки 6 "Форми і методи збору інформації" Критеріїв:

А - анкетування;

К - контрольні випробування (тестування, контрольні роботи, державна підсумкова атестація та ін.);

Б - бесіда;

С - спостереження;

Д - аналіз документації.

Під час розрахунку показників у колонці 3 "Спосіб визначення" Критеріїв потрібно дотримуватися правила округлення числа до розряду одиниць.

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ
оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

N п/п

Критерій

Спосіб визначення

Показники діяльності ЗНЗ, питання, що підлягають аналізу

Норми оцінювання

Форми і методи збору інформації

Коефіцієнт значимості показника

Рівень освітньої діяльності

Високий

Достатній

Середній

Низький

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1. Ресурси та умови для організації діяльності ЗНЗ

 

1

 

 

 

 

1.1.

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

Експертна оцінка

- санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель і приміщень, їх безпека, естетика оформлення

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- санітарно-гігієнічний стан - 0 - 4;
- технічний стан - 0 - 4;
- естетика оформлення - 1 - 4

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 1

1.2.

Забезпечення ЗНЗ необхідними навчальними площами

  

Рп - площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять (крім фізкультури та трудового навчання);
У - контингент учнів

Відсоток забезпечення ЗНЗ приміщеннями: 90 % і більше - 10 - 12;
75 - 89 % - 7 - 9;
60 - 74 % - 4 - 6;
59 % і менше - 0 - 3

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

1.3.

Забезпечення ЗНЗ навчальними кабінетами, обладнаними відповідно до вимог

  

Рк - кількість кабінетів, що потрібні для виконання інваріантної складової робочого навчального плану;
Рок - кількість навчальних кабінетів, обладнаних відповідно до вимог

Відсоток забезпечення ЗНЗ паспортизованими навчальними кабінетами: 80 % і більше - 10 - 12;
60 - 79 % - 7 - 9;
40 - 59 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

1.4.

Забезпеченість навчально-виховного процесу комп'ютерами

  

У - контингент учнів;
Рк - кількість комп'ютерів, задіяних у навчально-виховному процесі

Кількість учнів на один комп'ютер
15 осіб і менше - 10 - 12;
16 - 21 особа - 7 - 9;
22 - 27 осіб - 4 - 6;
28 осіб і більше - 0 - 3

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

1.5.

Забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою

  

Іф - бібліотечний фонд навчальної літератури (крім підручників), необхідних для виконання навчальних планів і програм;
У - контингент учнів;
К - чисельність педагогічних працівників

Кількість навчальної літератури (крім підручників) на 1 особу:
15 шт. і більше - 10 - 12;
10 - 14 шт. - 7 - 9;
5 - 9 шт. - 4 - 6;
4 шт. і менше - 0 - 3

А
С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

1.6.

Забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних напрямів організації навчально-виховного процесу, у тому числі для дітей

Експертна оцінка

Фахові періодичні видання (з розрахунку по 1 на кожний різний напрям організації навчально-виховного процесу)

Кількість підписаних фахових періодичних видань педагогічного спрямування:

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

ЗНЗ II - III ступенів
> 17 шт. - 10 - 12;
11 - 16 шт. - 7 - 9;
5 - 10 шт. - 4 - 6;
4 шт. і менше - 0 - 3

ЗНЗ I ступеня
> 10 шт. - 10 - 12;
7 - 9 шт. - 7 - 9;
4 - 6 шт. - 4 - 6;
3 шт. і менше - 0 - 3

1.7.

Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами

  

Кв - кількість вакансій педагогічних працівників;
К - чисельність педагогічних працівників

Відсоток забезпечення ЗНЗ педагогічними працівниками: 98 - 100 % - 10 - 12;
95 - 97 % - 7 - 9;
91 - 94 % - 4 - 6;
90 % і менше - 0 - 3

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

1.8.

Освітній рівень педагогічних працівників

  

Кво - кількість осіб, які мають вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем: магістр, спеціаліст;
К - чисельність педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників з вищою педагогічною освітою за вказаним рівнем:
95 - 100 % - 10 - 12;
90 - 94 % - 7 - 9;
85 - 89 % - 4 - 6;
84 % і менше - 0 - 3

А
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

1.9.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

  

Квк - кількість педагогічних працівників вищої та І кваліфікаційної категорій;
К - чисельність педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників з вищою та І кваліфікаційною категорією:
60 % і більше - 10 - 12;
50 - 59 % - 7 - 9;
40 - 49 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

А
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

1.10.

Доступ закладу до Інтернету (у разі наявності відповідних каналів зв'яку)

  

КП - кількість комп'ютерів підключених до Інтернету;
КЗ - кількість комп'ютерів, що перебувають на балансі ЗНЗ (включаючи ноутбуки)

Відсоток наявних ПК, підключених до Інтернету: 90 % і більше - 10;
70 - 89 % - 7;
50 - 69 % - 4;
49 % і менше - 0

А
С
Д

 

10

7

4

0

1.11.

Частка учнів, які навчаються в другу зміну

  

Узм - кількість учнів, які навчаються у другу зміну;
У - контингент учнів

Відсоток учнів, які навчаються в другу зміну: 1 % і менше - 10 - 12;
2 - 7 % - 7 - 9;
8 - 19 % - 4 - 6;
20 % і більше - 0 - 3

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

1.12.

Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ

Експертна оцінка (по 1 балу за позитивну відповідь по кожному із підпунктів)

 

Оцінка визначається за сумою балів по підпунктах 1.12.1 - 1.12.19:
за 18 - 19 набраних балів оцінка - 10;
за 16 - 17 балів - 7;
за 14 - 15 балів - 4;
за 13 балів і менше - 0

С
Д

 

10

7

4

0

1.12.1.

Наявність кімнати для керівника ЗНЗ

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.2.

Наявність кімнати для педагогічних працівників

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.3.

Наявність пандуса у ЗНЗ

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.4.

Наявність актової зали

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.5.

Наявність спортивної зали

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.6.

Наявність обладнаного спортивного майданчика для проведення занять з фізичної культури

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.7.

Наявність класів (майстерні) для трудового навчання (технологій) відповідно до робочого навчального плану

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.8.

Наявність бібліотеки

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.9.

Наявність читального залу

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.10.

Наявність медичного працівника

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.11.

Наявність обладнаного робочого місця медичного працівника (при кількості учнів у ЗНЗ >30 осіб)

Так - 1 бал, ні - 0

При кількості учнів у ЗНЗ <30 осіб виставляється - 1 бал

 

С

 

 

 

 

 

1.12.12.

Наявність діючих внутрішніх туалетів

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.13.

Наявність окремих туалетів для дівчаток та хлопчиків (за наявності в ЗНЗ більше 10 учнів однієї статі)

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.14.

Наявність їдальні

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С

 

 

 

 

 

1.12.15.

Наявність приміщення для спеціалістів, технічного персоналу (при кількості учнів у ЗНЗ >30 осіб)

Так - 1 бал, ні - 0

При кількості учнів у ЗНЗ <30 осіб виставляється - 1 бал.

 

С

 

 

 

 

 

1.12.16.

Наявність Акта на право постійного користування земельною ділянкою

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С
Д

 

 

 

 

 

1.12.17.

Відповідність установчих документів ЗНЗ чинному законодавству про освіту

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С
Д

 

 

 

 

 

1.12.18.

Наявність навчально-дослідної земельної ділянки, теплиці і т. д.

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

С
Д

 

 

 

 

 

1.12.19.

Середня наповнюваність
класів. Для ЗНЗ, у:
сільській місцевості -
 
 
міській місцевості -

 
 
5 - 30 учнів - 1 бал, <5 чи >30 учнів - 0;
 
< 30 учнів - 1 бал, > 30 учнів - 0.

 

 

С
Д

 

 

 

 

 

 

Загалом по розділу 1

 

 

140 - 130

104 - 84

68 - 48

30 - 0

 

2. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його учасників

 

1

 

 

 

 

2.1.

Стан виконання складових змісту загальної середньої освіти

  

S - сумарна кількість годин усіх складових відповідних Типових навчальних планів;
В, І - сумарна кількість годин відповідно варіативної та інваріантної складової робочого навчального плану

Відсоток використання складової:
100 % - 10;
97 - 99 % - 7;
95 - 96 % - 4;
94 % і менше - 0

Д

 

10

7

4

0

2.2.

Охоплення учнів 10 - 11-х класів профільним навчанням (крім універсального профілю)
(за останні 3 роки)

  

Упф - середня арифметична кількість учнів 10 - 11-х класів, охоплених профільним навчанням (крім універсального профілю);
Ус - середня арифметична загальна кількість учнів 10 - 11-х класів

Відсоток учнів 10 - 11-х класів, охоплених профільним навчанням:
80 % і більше - 10 - 12;
60 - 79 % - 7 - 9;
40 - 59 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

А
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.3.

Охоплення учнів 8 - 9-х класів допрофільною підготовкою (у тому числі поглибленим вивченням окремих предметів)
(за останні 3 роки)

  

Упг - середня арифметична кількість учнів 8 - 9-х класів, охоплених допрофільною підготовкою, поглибленим вивченням окремих предметів;
Ус - середня арифметична загальна кількість учнів 8 - 9-х класів

Відсоток учнів 8 - 9-х класів, охоплених допрофільною підготовкою, поглибленим вивченням предметів:
50 % і більше - 10 - 12;
30 - 49 % - 7 - 9;
10 - 29 % - 4 - 6;
9 % і менше - 0 - 3

А
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.4.

Охоплення учнів позашкільною освітою
(за останні 3 роки)

  

Дг - середня арифметична кількість дітей, охоплених позашкільною освітою;
У - середня арифметична загальна кількість учнів

Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою: 70 % і більше - 10 - 12;
50 - 69 % - 7 - 9;
30 - 49 % - 4 - 6;
29 % і менше - 0 - 3

А
Б
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.5.

Залучення дітей соціально незахищених категорій до позашкільної освіти

  

Уоп - кількість учнів зазначених категорій, охоплених позашкільною освітою;
Ус - кількість учнів, зазначених категорій

Відсоток дітей зазначених категорій, охоплених позашкільною освітою:
80 % і більше - 10 - 12;
60 - 79 % - 7 - 9;
40 - 59 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

Д
Б
С

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.6.

Частка випускників 9-х класів, які продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти (крім ЗНЗ I ступеня, III ступеня)

  

Унп - кількість випускників 9-х класів, які не продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти;
Уод - чисельність випускників 9 класу

Відсоток учнів 9-х класів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту: 100 % - 10;
98 - 99 % - 7;
96 - 97 % - 4;
95 % і менше - 0

А
Б
С
Д

 

10

7

4

0

2.7.

Частка учнів, які скоїли правопорушення під час навчально-виховного процесу
(за останні 3 роки)

  

Упр - кількість учнів 5 - 11 (12) -х класів, які скоїли правопорушення;
Ус - середня арифметична кількість учнів 5 - 11 (12) -х класів

Відсоток учнів, які скоїли правопорушення під час навчально-виховного процесу:
1 % і менше - 10;
2 - 4 % - 7;
5 - 9 % - 4;
10 % і більше - 0

А
С
Д

 

10

7

4

0

2.8.

Відвідування учнями навчальних занять
(за результатами попереднього семестру)

  

Уп - кількість пропущених уроків без поважних причин;
Узу - загальна кількість уроків, які повинні відвідати учні

Відсоток пропущених уроків учнями без поважних причин: 1 % і менше - 10;
2 - 7 % - 7;
8 - 13 % - 4;
14 % і більше - 0

С
Д

 

10

7

4

0

2.9.

Частка коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу
(за останні 3 роки)

  

Рфп - середня арифметична сума коштів спеціального фонду;
Рбф - середня арифметична сума коштів бюджету навчального закладу (на кінець бюджетного року)

Відсоток коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу: 5 % і більше - 10 - 12;
3,5 - 4,5 % - 7 - 9;
2 - 3 % - 4 - 6;
1,5 % і менше - 0 - 3

Б
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.10.

Проходження педагогічними працівниками атестації

  

КА - кількість педагогічних працівників, які вчасно пройшли атестацію;
К - чисельність педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників, які вчасно пройшли атестацію:
98 - 100 % - 10;
95 - 97 % - 7;
91 - 94 % - 4;
90 % і менше - 0

Д

 

10

7

4

0

2.11.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  

Кк - кількість педагогічних працівників, які вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації;
К - чисельність педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників, що вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації:
98 - 100 % - 10 - 12;
95 - 97 % - 7 - 9;
91 - 94 % - 4 - 6;
90 % і менше - 0 - 3

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.12.

Частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом

  

Кф - кількість педагогічних працівників, які здійснюють викладання навчальних предметів, за фахом;
К - чисельність педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом:
98 - 100 % - 10;
95 - 97 % - 7;
91 - 94 % - 4;
90 % і менше - 0

С
Д

 

10

7

4

0

2.13.

Плинність складу основних педагогічних працівників
(за останні 3 роки)

  

Кпк - кількість основних педагогічних працівників, звільнених із ЗНЗ;
К - середня арифметична чисельність основних педагогічних працівників

Відсоток основних педагогічних працівників, які залишили ЗНЗ:
8 % і менше - 10 - 12;
9 - 15 % - 7 - 9;
16 - 24 % - 4 - 6;
25 % і більше - 0 - 3

Б
С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.14.

Організація методичної роботи

Експертна оцінка

- стан роботи методичних об'єднань, комісій;
- стан надання методичної допомоги молодим спеціалістам;
- проведення на базі ЗНЗ семінарів різних рівнів, їх періодичність

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- організаційні заходи щодо створення системи методичної роботи - 0 - 3;
- стан роботи методоб'єднань, комісій - 0 - 3;
- стан надання методичної допомоги молодим спеціалістам 0 - 3;
- проведення на базі ЗНЗ семінарів різних рівнів, їх періодичність - 0 - 3

Б
С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.15.

Наявність та дієвість веб-сайту ЗНЗ

Експертна оцінка

- структура веб-сайту (системність, функціональність, зручність інтерфейсу);
- зміст веб-сайту (підбір матеріалу, інформативність, регулярність оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, наявність фото- і відео- матеріалів, кількість відвідувань та завантажень);
- дизайн веб-сайту (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, наявність єдиного стилю оформлення всіх сторінок, відповідність та оптимальність використання графічних елементів змісту сторінки, елементи творчості)

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- структура веб-сайту - 0 - 3 бали;
- зміст веб-сайту - 0 - 5 балів;
- дизайн веб-сайту - 0 - 4 бали;
- відсутність веб-сайту - 0

С

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.16.

Використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу

  

Експертна оцінка

Кік - кількість педагогічних працівників, які використовують ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу (за експертною оцінкою);
К - чисельність педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників, які використовують ІКТ для здійснення НВП:
80 % і більше - 10 - 12;
60 - 79 % - 7 - 9;
40 - 59 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

А
С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.17.

Організація інноваційної діяльності ЗНЗ

Експертна оцінка

Освітні інновації, що впроваджуються у навчально-виховний процес ЗНЗ

Впровадження на рівні (залежно від кількості): загальнодержавному - 10 - 12;
обласному - 7 - 9;
районному (міському) - 4 - 6;
навчального закладу - 0 - 3

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.18.

Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу
(за останні 3 роки)

  

Експертна оцінка

Стр - кількість дітей, які отримали травми під час навчально-виховного процесу;
У - середня арифметична загальна кількість учнів.
Стан дотримання вимог щодо розслідування нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу

З урахуванням динаміки:
0,5 % і менше - 10 - 12;
1 - 2 % - 7 - 9;
3 - 4 % - 4 - 6;
4 % і більше - 3 - 1.
У разі порушення вимог щодо розслідування нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу оцінка за цей пункт - 0

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.19.

Організація безкоштовного гарячого харчування: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, учнів 1 - 4-х класів

  

(для приватних ЗНЗ - 12 балів)

Сх - кількість учнів, зазначених категорій, охоплених безкоштовним гарячим харчуванням;
Ухз - загальна кількість учнів зазначеної категорії

Відсоток дітей зазначених категорій, охоплених безкоштовним гарячим харчуванням:
98 % і більше - 10 - 12;
95 - 97 % - 7 - 9;
89 - 94 % - 4 - 6;
88 % і менше - 0 - 3

А
Б
С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.20.

Охоплення усіма видами харчування учнів 5 - 11 (12)-х класів

  
(для приватних ЗНЗ - 12 балів)

Схс - кількість учнів 5 - 11 (12)-х класів, для яких організовано харчування;
Ухб - загальна кількість учнів 5 - 11 (12)-х класів

Відсоток дітей 5 - 11 (12)-х класів, охоплених харчуванням:
80 % і більше - 10 - 12;
60 - 79 % - 7 - 9;
40 - 59 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

Д
Б

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.21.

Організація виховної роботи в ЗНЗ

Експертна оцінка

- плани виховної роботи в ЗНЗ класних керівників, соціального педагога (педагога-організатора), практичного психолога;
- програми виховання;
- звіти про роботу ЗНЗ;
- матеріали анкетування учасників навчально-виховного процесу;
- наявність (відсутність) фактів утворення та діяльності в ЗНЗ організаційних структур політичних партій, релігійних організацій та воєнізованих формувань, примусового залучення учнів до вступу в будь-які громадські, громадсько-політичні, релігійні та інші організації

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- стан планування виховної роботи в цілому по ЗНЗ та окремо по класах - 0 - 3;
- стан роботи з реалізації напрямів виховної роботи - 0 - 3;
- стан роботи ЗНЗ щодо охоплення учнів змістовним дозвіллям - 0 - 3;
- стан роботи з батьками учнів - 0 - 3

Д
А

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.22.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Експертна оцінка

- дотримання критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;
- вмотивованість виставлення учням тематичних, семестрових, річних оцінок;
- відповідність оцінок виставлених в контрольних роботах оцінкам в класних журналах

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- дотримання критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів - 0 - 4;
- вмотивованість виставлення тематичних, семестрових, річних оцінок учням - 0 - 4;
- відповідність оцінок виставлених в контрольних роботах оцінкам в класних журналах - 0 - 4

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.23.

Обізнаність учнів зі статутними нормами ЗНЗ, своїми правами та обов'язками

  

Експертна оцінка

Уоу - кількість учнів, обізнаних з вимогами статуту, правилами внутрішнього розпорядку ЗНЗ, єдиними правилами поведінки для учнів (за результатами анкетування експерта);
Уко - контингент учнів, опитаних під час анкетувань, тестувань

Відсоток учнів, обізнаних з вимогами статуту, правилами внутрішнього розпорядку ЗНЗ, єдиними правилами поведінки для учнів:
90 % і більше - 10 - 12;
70 - 89 % - 7 - 9;
50 - 69 % - 4 - 6;
49 % і менше - 0 - 3

А
Б
С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.24.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

Експертна оцінка

- Наявність посад психолога і соціального педагога;
- відповідність кількості посад нормативам;
- дієвість і результативність роботи

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:
- наявність психолога у ЗНЗ - 0 - 1;
- наявність соціального педагога у ЗНЗ - 0 - 1;
- відповідність кількості посад нормативам - 0 - 4;
- дієвість і результативність роботи - 0 - 6

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

2.25.

Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу

Експертна оцінка (по 1 балу за позитивну відповідь по кожному із підпунктів)

 

Оцінка визначається за сумою балів по підпунктах 2.25.1 - 2.25.18:
за 19 - 20 набраних балів оцінка - 10;
за 16 - 18 балів - 7;
за 13 - 15 балів - 4;
за 12 балів і менше - 0

Д

 

10

7

4

0

2.25.1.

Робочий навчальний план ЗНЗ відповідає Типовим навчальним планам (відповідно до типу та статусу ЗНЗ)

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.2.

Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджено керівником ЗНЗ

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.3.

Розклад уроків складено відповідно до робочого навчального плану

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.4.

Варіативна складова робочого навчального плану сформована з урахуванням типу ЗНЗ, спеціалізації (профілю)

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.5.

Індивідуальне навчання учнів організовано відповідно до вимог

Так - 1 бал, ні - 0

За відсутністю індивідуального навчання учнів - 1 бал

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.6.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації учнів відповідають вимогам

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.7.

Навчальні програми, за якими навчають учнів:
- відповідають переліку робочому навчальному плану
- мають відповідний гриф МОНмолодьспорту

Так - 1 бал, ні - 0
Так - 1 бал, ні - 0

усього за п. 2.25.7 максимум - 2 бали

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.8.

Наявність у підручників і навчальних посібників, що використовуються у ЗНЗ, відповідного грифу МОНмолодьспорту

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.9.

Забезпечується наступність в поглибленому вивченні окремих предметів, профільному навчанні (за винятком шкіл І ступеня)

Так - 1 бал, ні - 0

Для ЗНЗ I ступеня - 1 бал

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.10.

Оформлення та видача документів про загальну середню освіту здійснюються відповідно до вимог

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.11.

Нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні здійснюється в установленому порядку

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.12.

Дотримання вимог щодо розподілу в ЗНЗ педагогічного навантаження

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.13.

Дотримання вимог щодо зарахування учнів до ЗНЗ, із урахуванням його типу та статусу

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.14.

Відрахування учнів із ЗНЗ здійснюється в установленому порядку

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.15.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється в установленому порядку

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.16.

Дотримання у ЗНЗ порядку отримання благодійної допомоги

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.17.

Своєчасність проходження медичного огляду працівниками ЗНЗ

Так - 1 бал, ні - 0

 

 

Д

 

 

 

 

 

2.25.18.

У ЗНЗ створені умови для харчування всіх бажаючих учнів:
- гаряче харчування;
- буфетна продукція

Так - 1 бал, ні - 0,
Так - 1 бал, ні - 0

усього за п. 2.25.18 максимум - 2 бали

 

Д

 

 

 

 

 

 

Загалом по розділу 2

 

 

286 - 250

211 - 175

136 - 100

54 - 0

 

3. Результативність навчально-виховного процесу

3

 

 

 

 

3.1.

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової навчального плану, проведених незалежною експертною комісією у випускних класах кожного ступеню (4-х, 9-х, 11 (12)-х), але не більше, ніж з двох предметів

  

З - кількість учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях;
У - контингент учнів

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях:
51 % і більше - 10 - 12;
41 - 50 % - 7 - 9;
31 - 40 % - 4 - 6;
30 % і менше - 0 - 3

С
К
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.2.

Результати навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та (або) річного оцінювання1


1 Без врахування результатів навчальних досягнень учнів, які були відсутні під час контрольних робіт, проведених комісією

  

Д - кількість учнів, які мають результати навчальних досягнень лише на високому і достатньому рівнях за результатами I семестру або року;
У - контингент учнів

Відсоток учнів, які мають результати навчальних досягнень лише на достатньому та високому рівнях:
51 % і більше - 10 - 12;
41 - 50 % - 7 - 9;
31 - 40 % - 4 - 6;
30 % і менше - 0 - 3

С
К
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.3.

Розбіжність за результатами семестрового (річного) оцінювання навчальних досягнень учнів та проведених комісією контрольних робіт

Чрнд - Чнд

Без врахування результатів навчальних досягнень учнів (за результатами семестрового та (або) річного оцінювання), які були відсутні під час контрольних робіт, проведених комісією

Розбіжність:
до 3 % - 10 - 12;
4 - 5 % -7 - 9;
6 - 10 % - 4 - 6;
11 % і більше - 0 - 3

Д
С

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.4.

Частка учнів, які нагороджені за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями, похвальними листами та грамотами
(за останні 3 роки)

  

Дн - кількість учнів, нагороджених за успіхи в навчанні;
У - контингент учнів

Відсоток учнів, які нагороджені за успіхи в навчанні: 10 % і більше - 10 - 12;
7 - 9 % - 7 - 9;
4 - 6 % - 4 - 6;
3 % і менше - 0 - 3

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.5.

Частка учнів, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад
(за останні 3 роки)

  

Р - кількість учнів, які стали призерами II етапу олімпіади;
О - кількість учнів, які стали призерами III етапу олімпіади;
В - кількість учнів, які стали призерами IV етапу олімпіади;
К - кількість учнів, які взяли участь в олімпіадах

Відсоток учнів, які стали призерами олімпіад:
35 % і більше - 10 - 12;
25 - 34 % - 7 - 9;
15 - 24 % - 4 - 6;
14 % і менше - 0 - 3

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.6.

Частка учнів, які стали призерами конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук
(за останні 3 роки)

  

Р - кількість учнів, які стали призерами I етапу МАН;
О - кількість учнів, які стали призерами II етапу МАН;
В - кількість учнів, які стали призерами III етапу МАН;
К - кількість учнів 8 - 11-х класів, які взяли участь в МАН

Відсоток учнів 8 - 11-х класів, які стали призерами МАН:
35 % і більше - 10 - 12;
25 - 34 % - 7 - 9;
15 - 24 % - 4 - 6;
14 % і менше - 0 - 3

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.7.

Творчі та спортивні досягнення учнів
(за останні 3 роки)

  

Дс - кількість учнів призерів спортивних змагань, конкурсів-оглядів, художньої творчості та самодіяльності регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів;
У - контингент учнів

Відсоток учнів, які стали призерами творчих і спортивних конкурсів:
16 % і більше - 10 - 12;
10 - 15 % - 7 - 9;
4 - 9 % - 4 - 6;
3 % і менше - 0 - 3

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.8.

Педагогічні працівники - призери конкурсів фахової майстерності у сфері освіти

Експертна оцінка

Результативність участі педагогічних працівників у конкурсах фахової майстерності в сфері освіти.
(за останні 5 років)

Вибирається один з найкращих результатів. Наявність педагогічних працівників, які у конкурсах фахової майстерності стали:
- переможцями міжнародного, всеукраїнського рівнів - 10 - 12;
- призерами, лауреатами міжнародного, всеукраїнського рівнів - 7 - 9;
- переможцями регіонального, місцевого рівнів - 4 - 6;
- призерами, лауреатами регіонального, місцевого рівнів - 1 - 3;
- Відсутність педагогічних працівників переможців, призерів, лауреатів конкурсів - 0

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.9.

Частка педагогічних працівників, які мають педагогічні звання, науковий ступінь

  

Кзв - кількість педагогічних працівників, які мають науковий ступінь, педагогічне звання;
К - чисельність педагогічних працівників

Відсоток педагогічних працівників, які мають педагогічні звання, науковий ступінь:
30 % і більше - 10 - 12;
20 - 29 % - 7 - 9;
10 - 19 % - 4 - 6;
9 % і менше - 0 - 3

С
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

3.10.

Результативність участі випускників 11-х класів у ЗНО з української мови та літератури

  

К - кількість випускників 11-х класів, які набрали за результатами ЗНО з української мови та літератури більше 150,5 балів;
У - кількість випускників 11-х класів, які брали участь у ЗНО з української мови та літератури

Відсоток випускників 11-х класів, які набрали більше 150,5 балів:
80 % і більше - 10 - 12;
55 - 79 % - 7 - 9;
30 - 54 % - 4 - 6;
29 % і менше - 0 - 3

Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

Загалом по розділу 3

 

 

120 - 100

90 - 70

60 - 40

30 - 0

 

4. Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним закладом

 

2

 

 

 

 

4.1.

Керівництво ЗНЗ
* З 2017 року враховуватиметься проходження керівником атестації ЗНЗ

Експертна оцінка

- освітній рівень директора ЗНЗ та його заступників;
- стан роботи керівництва ЗНЗ щодо забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і програм, результативністю знань учнів, дотримання вимог щодо охорони дитинства, підтримки ініціативи стосовно вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків педагогів, реалізації прав учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- видання директором ЗНЗ наказів і розпоряджень, контроль за їх виконанням;
- книги записів наслідків внутрішнього контролю директора ЗНЗ та його заступників.
- зміст звітів директора ЗНЗ перед трудовим колективом і громадою

Забезпечується відповідність освітнього рівня директора ЗНЗ та його заступників, простежується системність контролю із зазначених питань, конкретність прийняття рішень - 12 - 10.
Наявність незначних недоліків, що істотно не впливають на результати роботи - 7 - 9.
Наявність значних недоліків, що впливають на результати роботи - 4 - 6.
Наявність порушень вимог законодавства, бездіяльність - 0 - 3

Б
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.2.

Виконання річного плану роботи ЗНЗ

  

В - кількість виконаних пунктів річного плану роботи ЗНЗ (на час атестації);
З - загальна кількість пунктів плану роботи ЗНЗ термін виконання яких закінчується на час атестації

Відсоток виконання плану:
80 % і більше - 10 - 12;
60 - 79 % - 7 - 9;
40 - 59 % - 4 - 6;
39 % і менше - 0 - 3

Б
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.3.

Діяльність педагогічної ради

Експертна оцінка

- склад педагогічної ради;
- кількість засідань, що проводяться на рік;
- тематика засідань;
- рішення, що ухвалюються;
- наявність наказів керівника на виконання рішень педагогічної ради;
- стан контролю за виконанням рішень педагогічної ради

- забезпечується відповідність діяльності педради вимогам законодавства, простежується системність в роботі, конкретність рішень та позитивний вплив на вирішення завдань та проблем ЗНЗ - 10 - 12;
- наявність незначних недоліків, що істотно не впливають на результати роботи - 7 - 9;
- наявність значних недоліків і порушень вимог законодавства - 4 - 6;
- наявність порушень вимог законодавства, бездіяльність - 0 - 3

Б
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.4.

Формування органів громадського самоврядування ЗНЗ

Експертна оцінка

- стан проведення загальних зборів (конференцій) колективу (плановість, періодичність, розгляд питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу, рішення);
- наявність рішень щодо створення ради закладу, піклувальної ради, учнівських та батьківських комітетів, методичних комісій, асоціацій тощо;
- стан роботи: ради ЗНЗ, піклувальної ради, батьківські комітети (ради), органів учнівського самоврядування

- забезпечується відповідність складу та діяльності вимогам законодавства, простежується системність в роботі, конкретність рішень та позитивний вплив на вирішення завдань та проблем ЗНЗ - 10 - 12;
- наявність незначних недоліків, що істотно не впливають на результати роботи - 7 - 9;
- наявність значних недоліків і порушень вимог законодавства - 4 - 6;
- наявність порушень вимог законодавства, бездіяльність, відсутність таких органів - 0 - 3

Б
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.5.

Створення позитивного іміджу ЗНЗ
(за останні 3 роки)

Експертна оцінка

- динаміка скарг громадян щодо діяльності ЗНЗ, які надійшли до його керівництва, органів управління освітою, стан реагування на них, вжиття відповідних заходів;
- стан висвітлення діяльності ЗНЗ у засобах масової інформації;
- динаміка співвідношення кількості учнів, які навчаються у ЗНЗ, але проживають поза територією його обслуговування до загальної кількості учнів;
- динаміка конкурсу на зарахування до ЗНЗ (для ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл, колегіумів)

- забезпечується позитивна динаміка популярності, роботи і досягнень ЗНЗ відповідно до вимог законодавства, простежується системність в роботі щодо розгляду звернень громадян, конкретність у прийнятті рішень - 10 - 12;
- наявність незначних недоліків, що істотно не впливають на позитивний імідж ЗНЗ - 7 - 9;
- наявність значних недоліків і порушень вимог законодавства - 4 - 6;
- наявність порушень вимог законодавства, бездіяльність - 0 - 3

Б
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

4.6.

Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, державного інспектування)

Експертна оцінка

- наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо;
- стан виконання вищезазначеного плану заходів

- забезпечується реалізація плану заходів та діяльності ЗНЗ відповідно вимогам законодавства, простежується системність в роботі, конкретність та вчасність прийняття рішень - 10 - 12;
- наявність незначних недоліків, що істотно не впливають на результати роботи - 7 - 9;
- наявність значних недоліків і порушень вимог законодавства - 4 - 6;
- наявність значних порушень вимог законодавства, відсутність плану заходів або його не відповідність акту атестації, державного інспектування - 0 - 3

Б
Д

 

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 0

 

Загалом по розділу 4

 

 

72 - 60

54 - 42

36 - 24

18 - 0

 

Голова Державної інспекції
навчальних закладів України

М. Ф. Гончаренко

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки
17.06.2013 N 772

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ
оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів

Пояснювальна записка

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти (далі - ПТНЗ) розроблені відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 р. N 1240, Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 (із змінами), Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2012 р. N 353 (Постанова N 353), а також з урахуванням досвіду органів управління освітою щодо оцінювання діяльності ПТНЗ.

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності ПТНЗ (далі - Орієнтовні критерії) розроблені з метою підвищення ефективності управління системою освіти, забезпечення об'єктивності оцінки стану реалізації ПТНЗ незалежно від їх підпорядкування та форм власності на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

Орієнтовні критерії структуровані за чотирма блоками критеріїв:

I. Рівень забезпечення обов'язкових умов діяльності ПТНЗ.

II. Рівень можливості здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.

III. Рівень результативності здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.

IV. Рівень управлінської, фінансово-господарської та комерційно-виробничої діяльності ПТНЗ.

До першого блоку критеріїв входять чотири розділи (1. "Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ", 2. "Формування контингенту учнів (слухачів)", 3. "Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу", 4. "Стан матеріально-технічної бази"), до другого - один розділ (5. "Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи"), до третього - один розділ (6. "Якість підготовки учнів, слухачів"), до четвертого - два розділи (7. "Рівень управлінської діяльності", 8. "Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності").

Кожен розділ структурований на відповідні критерії (всього - 67). Порядкові номери критеріїв зазначені у графі 2 "Критерій (номер коефіцієнта відповідності)" (Наприклад, К1).

У графі 3 зазначено спосіб визначення критеріїв оцінки діяльності ПТНЗ (відповідна формула для визначення індексної оцінки або експертна оцінка). У графі 4 вказані показники діяльності ПТНЗ, документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу, у графі 5 - форми і методи збору інформації (анкетування (А), бесіда (Б), аналіз документів (Д), спостереження (С), контрольні випробовування (К).

Така структура Орієнтовних критеріїв дозволяє більш повно і об'єктивно оцінити діяльність ПТНЗ відповідно до вимог законодавства про освіту під час проведення державної атестації, внутрішнього контролю (самоаналізу) або комплексної перевірки навчального закладу.

Об'єктивність оцінювання роботи ПТНЗ забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників його діяльності шляхом заповнення Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання результатів діяльності професійно-технічного навчального закладу, підприємства, організації, установи, що надає освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти.

Для зниження ступеня суб'єктивності під час оцінювання в зазначеній таблиці використовуються три шари пріоритетів: пріоритетність блоків, розділів та критеріїв.

Для заповнення зазначеної таблиці використовується лише графа "Значення коефіцієнта відповідності". Ця графа має сіре поле, що означає можливість внесення користувачем до неї відповідних цифрових показників.

З метою дотримання єдиного підходу до оцінювання та забезпечення його об'єктивності всі інші графи є захищеними.

Заповнення граф "Часткова оцінка критеріїв", "Часткова оцінка розділів", "Часткова оцінка блоків" і останніх рядків таблиці щодо загальної оцінки діяльності ПТНЗ та оцінок за блоки критеріїв здійснюється в автоматичному режимі за допомогою комп'ютерної програми.

Члени комісії можуть встановити рівень діяльності ПТНЗ відповідно до визначених критеріїв двома способами:

- за допомогою експертної оцінки;

- за допомогою індексної оцінки (на основі визначення індексу (частки від ділення кількості реалізованих ПТНЗ вимог на кількість встановлених вимог).

Під час застосування експертної оцінки використовується така шкала:

- 0,00 балів - якщо рівень реалізації ПТНЗ встановленого критерію не задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу;

- 0,25 балів - якщо рівень реалізації встановленого критерію є меншим за 50 %;

- 0,50 % балів - якщо встановлений критерій реалізується на 50 %;

- 0,75 % балів - якщо рівень реалізації встановленого критерію є більшим за 50 %;

- 1,00 бал - якщо рівень реалізації встановленого критерію повністю задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу.

Для експертної оцінки можливо також використовувати опорні критеріальні судження. Наприклад, у разі відповіді "так" на питання щодо реалізації ПТНЗ встановленого критерію у таблицю виставляється 1,00 бал; якщо "так" > "ні" - 0,75 балів; якщо "так" = "ні" - 0,50 балів; якщо "так" < "ні" - 0,25 балів; у разі відповіді "ні" - 0,00 балів.

Для більш об'єктивного оцінювання для кожного критерію можливо також розробити відповідну анкету. Тоді оцінка в межах одиниці розраховується як результат ділення кількості позитивних відповідей на загально можливу кількість відповідей, що дорівнює кількості питань.

Під час застосування індексної оцінки діяльності ПТНЗ використовуються формули, зазначені у графі 3 таблиці "Орієнтовні критерії оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти".

У разі потреби можливо також використовувати інші методи для визначення оцінки. Зокрема, ввести перелік вимог до кожного критерію (як еталону). Тоді кількість балів обчислюється як індекс (частка від ділення) кількості реалізованих у діяльності навчального закладу вимог відповідно до загальної кількості встановлених вимог (еталон). Наприклад, в еталоні закладено п'ять вимог. Встановлено, що у своїй практичній діяльності навчальний заклад реалізував три вимоги. Таким чином, коефіцієнт реалізації становитиме: 3/5 = 0,6 балів.

Внесення балів до графи "Значення коефіцієнта відповідності" Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання результатів діяльності професійно-технічного навчального закладу, підприємства, організації, установи, що надає освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти у більшості критеріїв здійснюється у порядку збільшення (від 0,00 до 1,00).

Внесення показників до критерію N 49 "Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності", абзацу другого критерію N 50 "- на початковому рівні", абзацу другого критерію N 51 "- на початковому рівні", критерію N 52 "Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ", критерію N 65 "Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень" здійснюється у зворотному порядку (від 1,00 до 0,00). Для зручності заповнення зазначені критерії у таблиці виділені курсивом, жовтим кольором та позначені зірочкою *.

З метою унаочнення результатів оцінювання на другому листі книги Excel розміщені таблиця "Результати оцінювання діяльності ПТНЗ" та діаграми "Рівень діяльності ПТНЗ". Дані до графи "Показники" зазначеної таблиці та діаграм вносяться в автоматичному режимі після заповнення графи "Значення коефіцієнтів відповідності" таблиці, розміщеної на першій сторінці.

Після заповнення графи "Показники" дані користувачем переносяться у графи з назвами професій (позначені сірим кольором). Середнє значення показників можна обрахувати у ручному режимі, або внести відповідну формулу в останню комірку після заповнення всіх попередніх десяти комірок.

За наслідками експертизи визначається спроможність ПТНЗ здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів). Так, якщо загальна оцінка балів із певної професії є 0,74 і менше, то дану професію, за якою здійснюється підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації, рекомендується вважати не атестованою. У разі встановлення загальної оцінки 0,75 і більше балів - атестованою.

Вищезазначена шкала використовується також під час оцінки результатів діяльності ПТНЗ щодо виконання ним положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти, а також дотримання вимог державних стандартів професійно-технічної освіти.

Оцінювання роботи ПТНЗ із загальноосвітньої підготовки здійснюється відповідно до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ
оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів

N з/п

Критерій (номер коефіцієнта відповідності)

Спосіб визначення

Показники діяльності ПТНЗ, документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Форми і методи збору інформації

1

2

3

4

5

РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ

1.

Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ

1.1.

Ступінь відповідності установчих документів ПТНЗ вимогам нормативних документів (К1)

Експертна оцінка

Установчі, реєстраційні, ліцензійні, та дозвільні документи

Д, Б

1.2.

Відсоток професій, за якими ведеться підготовка до ліцензованої їх кількості (К2)

  

Кпп - кількість професій, за якими здійснюється підготовка учнів (слухачів) на денній і інших формах навчання
Клп - кількість ліцензованих професій

Д, Б

1.3.

Відсоток атестованих професій від загальної кількості ліцензованих (К3)

  

Ккк - кількість атестованих професій;
Клп - кількість ліцензованих професій

Д, Б

1.4.

Ступінь відповідності діяльності ПТНЗ заявленому статусу на рівні вимог державних стандартів професійно-технічної освіти (К4)

Експертна оцінка

Установчі, ліцензійні документи, державні стандарти з ліцензованих професій. Відповідність робочих навчальних планів з ліцензованих професій за видами освітніх послуг Типовим навчальним планам та Типовій базисній структурі. Відповідність розроблених критеріїв кваліфікаційної атестації випускника з ліцензованих професій вимогам державних стандартів

Д, Б, С

2.

Формування контингенту учнів (слухачів)

2.1.

Ступінь виконання плану прийому та підготовки кваліфікованих робітників (К5)

  

Упн - кількість учнів (слухачів) прийнятих на навчання за всіма видами освітніх послуг;
Пп - план прийому учнів (слухачів) за всіма видами освітніх послуг з ліцензованих професій

Д, Б

2.2.

Ступінь відповідності правил прийому учнів (слухачів) до навчального закладу Типовим правилам (К6)

Експертна оцінка

Відповідність розроблених навчальним закладом правил прийому з Типовим

Д, Б

2.3.

Ступінь відповідності контингенту учнів (слухачів) ліцензійному обсягу ПТНЗ (К7)

  

Упн - кількість учнів (слухачів) прийнятих на навчання за всіма видами освітніх послуг;
Ло - ліцензований обсяг навчального закладу

Д, Б, С

2.4.

Відсоток відрахування учнів (слухачів) (К8)

  

Кв - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за навчальний рік;
К - контингент учнів (слухачів)

Д

2.5.

Відсоток відрахування учнів (слухачів) за невиконання вимог навчальних планів і програм (К9)

  

Квн - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за незадовільні успішність, поведінку;
Кв - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за навчальний рік

Д

2.6.

Ступінь відповідності ведення ПТНЗ ділової документації щодо прийому та руху контингенту учнів (слухачів) нормативним вимогам (К10)

Експертна оцінка

План прийому учнів (слухачів) за державним замовленням, договорами з юридичними і фізичними особами. Накази про організацію профорієнтаційної роботи, створення та роботи приймальної комісії. Книги реєстрації документів абітурієнтів. Протоколи приймальної комісії. Накази про зарахування учнів (слухачів)

Д, Б

3.

Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу

3.1.

Відсоток забезпеченості викладачами предметів з професійно-теоретичної підготовки (далі - ПТП) (К11)

  

Кптп - кількість викладачів, які мають педагогічне навантаження з предметів професійно-теоретичної підготовки;
Ш - штатна чисельність педагогічних працівників з предметів професійно-теоретичної підготовки за тарифікаційною відомістю

Д

3.2

Відсоток відповідності фахової освіти викладачів з предметів ПТП (К12)

  

Кфо - кількість викладачів з предметів професійно-теоретичної підготовки, які мають відповідну фахову освіту;
Кптп - кількість викладачів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки

Д

3.3.

Ступінь забезпеченості майстрами (інструкторами) виробничого навчання (відповідно до їх штатної чисельності) (К13)

  

Км - фактична кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів);
Шм - кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів) за штатним розписом

Д

3.4.

Відсоток відповідності фахової освіти майстрів (інструкторів) виробничого навчання (відповідно до їх штатної чисельності) (К14)

  

Квфо - кількість майстрів (інструкторів), які мають відповідну фахову освіту;
Км - фактична кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів)

Д

3.5.

Відсоток викладачів із предметів ПТП, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст I категорії", "спеціаліст вищої категорії"

  

КвІк - кількість педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст I категорії", "спеціаліст вищої категорії";
Шв - штатна чисельність педагогічних працівників з професійно-теоретичної підготовки за тарифікаційною відомістю

Д

3.6.

Відсоток майстрів (інструкторів), які мають педагогічне звання, першу і другу кваліфікаційні категорії (відповідно до їх штатної чисельності) (К16)

  

Кмкк - кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів), які мають I - II кваліфікаційні категорії;
Шм - штатна чисельність майстрів виробничого навчання (інструкторів)

Д

3.7.

Наявність та своєчасність виконання плану заходів щодо підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних працівників (К17)

  

Пк - кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, стажування та атестацію відповідно до плану;
ПКпл - планова кількість педагогічних працівників для проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування та атестації за звітний період

Д, Б, А

3.8.

Відсоток відповідності кваліфікації (розряду) майстрів, інструкторів ліцензійним умовам (К18)

  

Кмрк - кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів), які мають відповідний рівень кваліфікації (розряд);
Шм - штатна чисельність майстрів виробничого навчання (інструкторів)

Д

4.

Стан матеріально-технічної бази

4.1.

Ефективність використання матеріально-технічної бази і об'єктів соціальної сфери

4.1.1.

Ступінь відповідності використання будівель та споруд їх призначенню (раціональність використання) (К19)

  

БСнп - кількість будівель і споруд, в яких організовано навчально-виховний процес;
БС - загальна кількість будівель і споруд, в яких розміщено навчальний заклад

С, Д, Б

4.1.2.

Ступінь забезпеченості навчальними кабінетами з ПТП (К20)

  

Кол - кількість відповідно обладнаних кабінетів відповідно до ліцензованих професій;
К - загальна кількість кабінетів ПТНЗ

Д, С, Б

4.1.3.

Ступінь відповідності площі навчальних кабінетів нормативам ПТП (К21)

  

НПл - кількість навчальних кабінетів з професійно-теоретичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);
НП - загальна кількість кабінетів ПТНЗ

Д, С, Б

4.1.4.

Ступінь забезпеченості навчальними лабораторіями з ПТП (К22)

  

Ло - кількість відповідно обладнаних лабораторій;
Лнп - загальна кількість лабораторій, зазначених у навчальних планах

Д, С, Б

4.1.5.

Ступінь відповідності площі навчальних лабораторій нормативам ПТП (К23)

  

ПЛв - кількість навчальних лабораторій з професійно-теоретичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);
Л - загальна кількість лабораторій ПТНЗ

Д, С

4.1.6.

Ступінь забезпеченості навчальними майстернями, полігонами, автодромами, трактородромами, навчальними господарствами з професій (К24)

  

Мо - кількість відповідно обладнаних навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств;
М - загальна кількість навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств, зазначених у навчальних планах

Д, С, Б

4.1.7.

Ступінь відповідності нормативам площ навчальних майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств з професій (К25)

  

МПл - кількість навчальних майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств з професійно-практичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);
МП - загальна кількість навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств ПТНЗ

Д, С

4.2.

Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази і об'єктів соціальної сфери

4.2.1.

Ступінь відповідності будівель та споруд санітарно-технічним вимогам (К26)

  

Бвн - кількість будівель і споруд, які відповідають санітарно-технічним вимогам;
Б - загальна кількість будівель і споруд, в яких розміщено навчальний заклад

С, Д, Б

4.2.2.

Ступінь відповідності оснащення навчальних майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К27)

  

МПо - кількість оснащених відповідно до вимог навчальних програм майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів;
МП - загальна кількість навчальних майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів, передбачених робочими навчальними програмами

С, Д, Б

4.2.3.

Ступінь відповідності оснащення навчальних лабораторій вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К28)

  

Ло - кількість відповідно оснащених навчальних лабораторій ПТП вимогам робочих навчальних програм;
Лнп - загальна кількість наявних навчальних лабораторій, передбачених робочими навчальними програмами

С, Д, Б

4.2.4.

Ступінь відповідності оснащення навчальних кабінетів вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К29)

  

НКо - кількість оснащених відповідно до вимог навчальних кабінетів;
НК - загальна кількість наявних навчальних кабінетів з ПТП

С, Д, Б

4.2.5.

Ступінь комп'ютерного забезпечення ПТНЗ відповідно до вимог навчального процесу (К30)

  

ПК - загальна кількість персональних комп'ютерів, що використовуються в навчальному процесі;
У - кількість учнів (слухачів), які навчаються у ПТНЗ

С, Д, Б

4.2.6.

Ступінь забезпеченості основними обов'язковими засобами навчання, необхідними для виконання навчальних планів і програм (К31)

  

ЛОПп - кількість ліцензованих освітніх послуг з професій, забезпечених основними обов'язковими засобами навчання, необхідними для виконання навчальних планів і програм;
ЛОП - загальна кількість ліцензованих освітніх послуг з професій

С, Д, Б

РІВЕНЬ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПТНЗ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.

Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи

5.1.

Стан організації навчально-виробничої діяльності

5.1.1.

Ступінь відповідності організації навчально-виробничої діяльності вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу (К32)

Експертна оцінка

Накази з організації навчально-виробничої діяльності.
Переліки підприємств-замовників робітничих кадрів.
Договори щодо проходження учнями (слухачами)
навчально-виробничої практики. Журнали обліку теоретичного навчання та професійно-практичної підготовки. Щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт. Матеріали державної кваліфікаційної атестації

С, Д, Б

5.1.2

Ступінь відповідності планування навчально-виробничої діяльності вимогам нормативно-правових актів (К33)

Експертна оцінка

Перспективний та річний плани роботи. Навчально-методичні документи з планування навчально-виробничої діяльності

С, Д, Б

5.1.3.

Ступінь виконання робочих навчальних планів та програм із професійно-теоретичної підготовки (К34)

  

ГНр - сумарна кількість годин навчальних предметів з професійно-теоретичної підготовки, відмічених в журналах обліку;
ГНп - сумарна кількість годин навчальних предметів з професійно-теоретичної підготовки, зазначених у робочих навчальних планах

С, Д, Б

5.1.4.

Ступінь виконання робочих навчальних планів та програм із професійно-практичної підготовки (К35)

  

ГВр - сумарна кількість годин виробничого навчання та виробничої практики, відмічених у журналах обліку;
ГВп - сумарна кількість годин виробничого навчання та виробничої практики, зазначених в робочих навчальних планах

С, Д, Б

5.1.5.

Рівень організації системи внутрішнього контролю за здійсненням навчально-виробничої діяльності (К36)

Експертна оцінка

Графік та матеріали внутрішнього контролю з навчально-виробничої діяльності. Накази з організації навчально-виробничої діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради

С, Д, Б

5.2.

Стан організації навчально-виховної діяльності та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу

5.2.1.

Рівень правової свідомості учнів (К37)

  

П - кількість правопорушень, скоєних учнями (слухачами) за звітний період;
У - середньорічний контингент учнів (слухачів)

Д, Б

5.2.2.

Рівень організації навчально-виховної діяльності (К38)

Експертна оцінка

Річний план виховної роботи. Плани роботи класних керівників, бібліотеки, гуртків, спортивних секцій, клубів, об'єднань, медичного пункту. Накази, розпорядження, заходи з організації виховної роботи. Журнали обліку проведення занять гуртків, спортивних секцій, клубів, об'єднань.
Протоколи засідань педагогічної ради з питань навчально-виховної діяльності. Матеріали внутрішнього контролю з навчально-виховної діяльності. Матеріали результатів участі учнів (слухачів) у міжнародних, всеукраїнських та регіональних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Матеріали щодо громадського та учнівського самоврядування

С, Д, А, Б

5.2.3.

Рівень організації соціального захисту учасників навчально-виховного процесу (К39)

Експертна оцінка

Накази, розпорядження, заходи з організації соціального захисту учнів (слухачів)

С, Д, А, Б

5.2.4.

Ступінь розвитку соціально-побутової сфери, житлово-побутових умов та соціального захисту учнів (К40)

Експертна оцінка

Визначити стан забезпечення учнів харчуванням, місцями у гуртожитках та забезпечення соціально-правових гарантій і захисту прав учнів (слухачів), у т. ч. дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування

С, Д, А, Б

5.3.

Рівень методичного та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу

5.3.1.

Ступінь забезпечення ПТНЗ підручниками, посібниками, довідковою літературою, методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів та організації практичної підготовки учнів (слухачів) (К41)

  

Лф - фактична кількість підручників, посібників, довідкової літератури, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів та організації практичної підготовки учнів (слухачів);
Лр - кількість підручників, посібників, довідкової літератури, методичних рекомендацій, зазначених у списках робочих навчальних програм з ліцензованих професій

Д, С, Б

5.3.2.

Рівень використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі (відповідно до кількості працюючих викладачів, майстрів, інструкторів) (К42)

  

Піт - кількість педагогічних працівників, які використовують електронні освітні ресурси у навчальному процесі;
Шп - загальна кількість педагогічних працівників

С, Д, А, Б

5.3.3.

Ступінь розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури (К43)

  

Пмл - кількість педагогічних працівників, які розробили навчально-методичну літературу;
П - загальна кількість педагогічних працівників

С, Д, А, Б

5.4.

Стан безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

5.4.1.

Наявність служби охорони праці чи відповідальної особи (К44)

Експертна оцінка

Розроблені відповідні положення та розпорядчі документи

Д, Б

5.4.2.

Ступінь врахування питань охорони праці у колективному договорі та посадових інструкціях (К45)

Експертна оцінка

Встановлюється за результатами аналізу колективного договору та посадових інструкцій

Д, Б

5.4.3.

Рівень організації навчання та перевірки знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності учнів, слухачів і працівників (К46)

  

Унф - кількість учнів, слухачів і працівників, які пройшли навчання та перевірки знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності;
Унп - кількість учнів, слухачів і працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності

Д, Б, С

5.4.4.

Стан проведення інструктажів з охорони праці й безпеки життєдіяльності, їх обліку (К47)

  

Уі - кількість учнів, слухачів і працівників, для яких проведено інструктажі з охорони праці й безпеки життєдіяльності;
Уіп - кількість учнів, слухачів і працівників, які зобов'язані пройти інструктаж з охорони праці й безпеки життєдіяльності

С, Д, А, Б

5.4.5.

Ступінь забезпечення учнів, слухачів, працівників ПТНЗ засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів (К48)

  

Узз - кількість учнів (слухачів) і працівників ПТНЗ, які забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів;
Узп - кількість учнів (слухачів) і працівників ПТНЗ, які повинні бути забезпеченими засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів

С, Д, Б

5.4.6.

Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності (К49)

  

Т - кількість випадків травматизму серед учасників навчально-виховного процесу за звітний період;
У - загальна кількість учасників навчально-виховного процесу

С, Д, Б

РІВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПТНЗ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.

Якість підготовки учнів, слухачів

6.1.

Рівень навчальних досягнень учнів, слухачів із теоретичної та професійно-практичної підготовки

6.1.1.

Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали ККЗ з професійно-теоретичної підготовки (К50):
- на початковому рівні*
- на достатньому і високому рівнях

  

  

Упоч - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на початковому рівні;
Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ.
Удос - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на достатньому і високому рівні;
Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ

К, Д

6.1.2.

Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали ККЗ з професійно-практичної підготовки (К51):
- на початковому рівні*
- на достатньому і високому рівнях

  

  

Упоч - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на початковому рівні;
Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ.
Удос - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на достатньому і високому рівні;
Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ

К, Д

6.1.3.

Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ* (К52)
- з професійно-теоретичної підготовки
- з професійно-практичної підготовки

  

  

СБс - середній бал навчальних досягнень учнів (слухачів) ПТНЗ відповідно до самоаналізу (результати проміжного контролю);
СБк - середній бал навчальних досягнень учнів (слухачів) за результатами ККЗ

Д

6.2.

Підсумкові результати

6.2.1.

Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали пробні кваліфікаційні роботи на достатньому і високому рівнях (К53)

  

Удв - кількість учнів (слухачів), які виконали пробні кваліфікаційні роботи на достатньому і високому рівнях;
Упр - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати пробні кваліфікаційні роботи

К, Д

6.2.2.

Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які склали державну кваліфікаційну атестацію на достатньому і високому рівнях (К54)

  

Уадв - кількість учнів (слухачів), які склали ДКА на достатньому і високому рівнях;
Удка - кількість учнів (слухачів), які мали брати участь у ДКА

К, Д

6.2.3.

Відсоток випускників (від їх загальної кількості), які одержали встановлені кваліфікаційні розряди (К55)

  

Ур - кількість випускників, які одержали встановлені кваліфікаційні розряди;
Ука - загальна кількість випускників, які складали ДКА та КА

Д

6.2.4.

Відсоток працевлаштованих випускників (К56)

  

ПР - кількість працевлаштованих випускників (відповідно до документального підтвердження);
В - кількість випускників (всього)

Д

6.2.5.

Відсоток працевлаштованих випускників за отриманою професією (К57)

  

Пп - кількість випускників працевлаштованих за отриманою професією (відповідно до документального підтвердження);
В - кількість випускників (всього)

Д

6.2.6.

Відсоток випускників (від їх загальної кількості), які отримали дипломи з відзнакою (К58)

  

Удв - кількість випускників, які отримали дипломи з відзнакою;
Ука - загальна кількість випускників, які складали ДКА та КА

Д

РІВЕНЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ

7.

Рівень управлінської діяльності

7.1.

Наявність розробленої та затвердженої Концепції розвитку ПТНЗ (К59)

Експертна оцінка

Концепція розвитку навчального закладу

Д, Б

7.2.

Ступінь відповідності планування діяльності навчального закладу вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу (К60)

Експертна оцінка

Річний план роботи, плани роботи ради закладу, педагогічної та піклувальної рад, батьківського комітету, інші матеріали щодо планування роботи

Д, Б, С

7.3.

Ступінь системності внутрішнього контролю (відповідність плану роботи, тем педагогічної ради виданим наказам) (К61)

Експертна оцінка

Матеріали щодо організації внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом. Правила внутрішнього трудового розпорядку, результати моніторингу освітньої діяльності, книги записів наслідків внутрішнього контролю, журнал обліку пропущених і заміщених навчальних та практичних занять, посадові та функціональні обов'язки працівників. Колективний договір. Ділова документація (відповідно до переліку, рекомендованого МОН). Матеріали щорічного звітування керівника на загальних зборах (конференції) навчального закладу

Д, Б

7.4.

Стан виконаних рішень, що були прийняті за результатами внутрішнього контролю (рішення педради, накази, розпорядження) (К62)

  

Квр - кількість виконаних рішень (відповідно до документального підтвердження);
Кпр - кількість прийнятих рішень та запланованих заходів

Д, Б

7.5.

Стан співпраці з соціальними партнерами та роботодавцями (К63)

Експертна оцінка

Плани роботи щодо співпраці з соціальними партнерами та роботодавцями. Угоди про співпрацю, проходження учнями виробничої практики, працевлаштування випускників

Д, Б

8.

Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності

8.1.

Відповідність використання коштів спеціального фонду статутній діяльності закладу державної форми власності/прибутку для суб'єктів ПТО інших форм власності (К64)

  

Квк - кількість використаних коштів з спеціального фонду (прибутку) на розвиток матеріально-технічної та навчально-методичної бази;
Кк - загальна кількість коштів спеціального фонду/прибутку

Д, Б

8.2.

Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень* (К65)

  

Кз - заборгованість за надання освітніх послуг та здані в оренду приміщення і обладнання за звітний період;
Кп - загальна кількість коштів, яку мав отримати заклад за надання освітніх послуг та здані в оренду приміщення і обладнання за звітний період

Д, Б

8.3.

Стан впровадження енергозберігаючих технологій водо - енергоресурсів та рівень впровадження енергозберігаючих технологій (К66)

Експертна оцінка

Плани роботи та матеріали щодо впровадження енергозберігаючих технологій водо - енергоресурсів та рівень впровадження енергозберігаючих технологій

С, Д, Б

8.4.

Рівень своєчасності усунення недоліків та порушень (відповідно до актів перевірок) (К67)

  

Крз - кількість своєчасно реалізованих заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків;
Кзз - кількість заходів, які мали бути реалізовані відповідно до плану (-ів) щодо усунення виявлених порушень і недоліків

С, Д, Б

 

Голова Державної інспекції
навчальних закладів України

М. Ф. Гончаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали