Додаткова копія: Про затвердження Орієнтовного переліку регуляторних актів, розроблених та/або прийнятих Фондом державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 вересня 2018 року N 1253

Про затвердження Орієнтовного переліку регуляторних актів, розроблених та/або прийнятих Фондом державного майна України

З метою виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо систематизації регуляторних актів та відповідно до доручення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 22.06.2018 N 23532/1/1-18 до листа Державної регуляторної служби України від 08.06.2018 N 5480/0/20-18 наказую:

1. Затвердити Орієнтовний перелік регуляторних актів, розроблених та/або прийнятих Фондом державного майна України (далі - Орієнтовний перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів у разі прийняття або скасування регуляторних актів надавати інформацію Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю.

3. Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю забезпечити щоквартальне оновлення Орієнтовного переліку на підставі інформації, отриманої від структурних підрозділів.

4. Управлінню комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю забезпечити оприлюднення Орієнтовного переліку на офіційному веб-сайті Фонду.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
27 вересня 2018 року N 1253

Орієнтовний перелік регуляторних актів, розроблених та/або прийнятих Фондом державного майна України

N
з/п

Вид регуляторного акта

Номер та дата прийняття

Назва регуляторного акта

Короткий зміст регуляторного акта

1.

Наказ Фонду

N 235 від 16.02.98 (у редакції наказу від 21.05.2001 N 854)

Про затвердження Порядку внесення в статутні капітали ПАТ, що створюються в процесі приватизації, і вилучення з них фінансових інвестицій підприємств.

Визначає порядок внесення в статутні капітали ПАТ, що створюються в процесі приватизації, і вилучення з них фінансових інвестицій підприємств.

2.

Наказ Фонду

N 284 від 18.02.98 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.03.98 за N 180/2620)

Про затвердження Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб'єктів господарювання.

Визначає порядок передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб'єктів господарювання.

3.

Наказ Фонду

N 784 від 28.04.99 (зареєстровано в Міністерстві юстиції У країни 14.05.99 за N 310/3603)

Про затвердження Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації.

Встановлює порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації.

4.

Спільний наказ Фонду, Міністерства економіки України

N 908/68 19.05.99 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.06.99 за N 414/3707)

Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі.

Врегульовує питання управління об'єктами державної власності, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу господарських товариств, але обліковуються на їх балансі, визначає способи управління таким державним майном та відповідальність господарюючих суб'єктів за стан зазначеного державного майна.

5.

Наказ Фонду

N 2099 від 03.11.99 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.12.99 за N 842/4135)

Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації

Визначає порядок відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації.

6.

Наказ Фонду

N 433 від 03.03.2000 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2000 за N 196/4417)

Про затвердження Переліку документів, які подаються Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю.

Визначає перелік документів, які подаються Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю.

7.

Наказ Фонду

N 1991/275 від 25.09.2000 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.10.2000 за N 689/4910)

Про віднесення до безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах операцій зарахування цінних паперів на рахунки у цінних паперах фізичним та юридичним особам, які купують цінні папери в процесі приватизації.

Відносить до безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах операції зарахування цінних паперів на рахунки у цінних паперах фізичних та юридичних осіб, які купують цінні папери в процесі приватизації.

8.

Постанова КМУ

N 32 від 18.01.2001

Про затвердження Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі- продажу таких об'єктів.

Затверджує порядок повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів.

9

Наказ Фонду

N 1179 від 04.07.2001 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.07.2001 за N 607/5798)

Про створення господарських товариств, до статутних фондів яких передаються розташоване на території України майно, майнові права та інші активи підприємств, установ, організацій колишнього союзного підпорядкування.

Визначає процедуру створення господарських товариств, до статутних фондів яких передаються розташоване на території України майно, майнові права та інші активи підприємств, установ, організацій колишнього союзного підпорядкування, перелік необхідних для цього документів.

10.

Закон України

N 2658-III від 12.07.2001

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

Визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

11.

Наказ Фонду

N 1645 від 11.09.2001 (у редакції наказу від 04.11.2013 N 3512 (Наказ N 3512))

Про затвердження Типового договору доручення на здійснення представником Фонду державного майна України функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у державній власності.

Затверджує Типовий договір доручення на здійснення представником Фонду державного майна України функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у державній власності.

12.

Наказ Фонду

N 1977 від 29.10.2001 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 955/6146 (із змінами)

Про затвердження Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів.

Визначає порядок укладання з навчальними закладами угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів.

13.

Наказ Фонду

N 1996 від 30.10.2001 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 956/6147 (із змінами)

Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Визначає процедуру встановлення єдиного порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів.

14.

Наказ Фонду

N 2107 від 14.11.2001 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1033/6224)

Про затвердження порядку звіряння результатів інвентаризацій і оцінок об'єкта приватизації, що за рішенням суду, господарського суду повертається у державну власність, та визначення збитків, що могли бути завдані цьому об'єкту під час володіння ним покупцем.

Затверджує порядок звіряння результатів інвентаризацій і оцінок об'єкта приватизації, що за рішенням суду, господарського суду повертається у державну власність, та визначення збитків, що могли бути завдані цьому об'єкту під час володіння ним покупцем.

15.

Наказ Фонду

N 2357 від 19.12.2001 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2002 за N 25/6313 (із змінами)

Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів.

Визначає порядок перевірки Фондом документів, поданих громадськими організаціями, які ініціюють визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів.

16.

Наказ Фонду

N 605 від 03.05.2012 (Порядок N 605) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за N 742/21055 (із змінами)

Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна

Визначає процедуру внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, укладених державними органами приватизації

17.

Наказ Фонду

N 479 від 14.03.2002 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 312/6600 (із змінами)

Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності.

Визначає процедуру видачі суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності.

18.

Наказ Фонду

N 1997 від 13.11.2002 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за N 925/7213 (із змінами)

Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії.

Визначає порядок діяльності Екзаменаційної комісії, зокрема, прийняття рішень стосовно видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів та позбавлення кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів (їх анулювання).

19.

Постанова КМУ

N 1440 від 10.09.2003 (із змінами)

Національний стандарт N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав".

Визначає загальні засади проведення оцінки майна, майнових прав та загальні вимоги до рецензування звітів про оцінку.

20.

Постанова КМУ

N 1679 від 29.10.2003

Про формування та ведення Реєстру корпоративних прав держави.

Визначає порядок формування та ведення Реєстру корпоративних прав держави.

21.

Наказ Фонду

N 1980 від 06.11.2003 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1064/8385)

Про затвердження форм, за якими надаються відомості для внесення до Реєстру корпоративних прав держави.

Затверджує форми, за якими надаються відомості для внесення до Реєстру корпоративних прав держави.

22.

Спільний наказ Мінюсту, Фонду

N 142/5/2092 від 24.11.2003 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за N 1074/8395 (із змінами)

Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів.

Встановлює механізм оцінки колісних транспортних засобів, а також вимоги до оформлення результатів оцінки, оціночні процедури визначення вартості такого майна.

23.

Постанова КМУ

N 1891 від 10.12.2003 (із змінами)

Про затвердження Методики оцінки майна.

Визначає процедуру проведення оцінки об'єктів права державної та комунальної власності, майна суб'єктів господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі у випадках, коли такі об'єкти є об'єктами господарських, цивільних та інших правовідносин.

24.

Наказ Фонду

N 105 від 23.01.2004 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.01.2004 за N 135/8734 (із змінами)

Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу

Визначає процедуру проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що підлягають продажу на аукціоні на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців (крім тих. що підлягають продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону), та тих, що підлягають продажу на міжнародних фондових ринках із залученням радників), а також вимоги до форми актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств та порядку їх складання.

25.

Наказ Фонду

N 459 від 10.03.2004 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.03.2004 за N 388/8987)

Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави.

Забезпечує координацію роботи з навчання та підвищення кваліфікації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, та визначення порядку їх навчання та складання кваліфікаційного іспиту.

26.

Наказ Фонду

N 754 від 15.04.2004 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за N 562/9161 (із змінами)

Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації

Визначає процедуру дотримання учбовими закладами загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації.

27.

Постанова КМУ

N 1442 від 28.10.2004 (із змінами)

Національний стандарт N 2 "Оцінка нерухомого майна".

Визначає процедуру та особливості проведення оцінки нерухомого майна (нерухомості) суб'єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна та проводять державну експертизу звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу.

28.

Спільний наказ Фонду, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

N 2929/227 від 23.12.2004 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2005 за N 54/10334)

Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва.

Визначає процедуру визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі садибного типу, що належать на праві власності фізичним та юридичним особам у міській і сільській місцевостях України.

29.

Постанова КМУ

N 1121 від 30.11.2005

Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності.

Визначає механізм проведення інвентаризації державного майна та упорядкування обліку юридичних осіб.

30.

Наказ Фонду

N 197 від 03.02.2006 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за N 380/12254)

Про затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної власності.

Затверджує форми для надання суб'єктами управління в паперовому вигляді до Фонду державного майна України відомостей про об'єкти державної власності для внесення змін до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

31.

Наказ Фонду

N 513 від 27.03.2006 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за N 417/12291 (із змінами)

Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання.

Визначає порядок анулювання (поновлення після анулювання) сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у випадках, визначених чинним законодавством.

32.

Постанова КМУ

N 1655 від 29.11.2006

Національний стандарт N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів".

Визначає процедуру та особливості проведення оцінки цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання та особливості рецензування звітів про оцінку цілісного майнового комплексу.

33.

Постанова КМУ

N 803 від 06.06.2007

Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності.

Визначає механізм та способи відчуження об'єктів державної власності.

34.

Постанова КМУ

N 1185 від 03.10.2007

Національний стандарт N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності".

Визначає процедуру та особливості проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності та рецензування звітів про оцінку такого майна.

35.

Постанова КМУ

N 1314 від 08.11.2007

Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності.

Визначає механізм списання об'єктів державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами.

36.

Наказ Фонду

N 740 від 25.06.2008 (зареєстровано в Міністерстві юстиції У країни 06.08.2008 за N 726/15417)

Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності.

Визначає процедуру проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання у випадках, визначених статтею 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

37.

Спільний наказ Фонду, Міністерства економіки України

N 905/773 від 30.06.2010 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.08.2010 за N 726/18021)

Про затвердження Порядку погодження змін умов продажу, включаючи початкову вартість, на повторному аукціоні.

Визначає процедуру погодження з Фондом державного майна України змін умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі повторного продажу на аукціоні нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту.

38.

Наказ Фонду

N 1127 від 02.08.2010 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2010 за N 761/18056 (із змінами)

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності.

Встановлює умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності - юридичних осіб, у т. ч. товарних бірж.

39.

Наказ Фонду

N 502 від 01.04.2011 (Порядок N 502) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.06.2011 за N 714/19452)

Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна.

Затверджує Порядок погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна (Порядок N 502).

40.

Постанова КМУ

N 832 від 03.08.2011 (Постанова N 832)

Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди.

Спрощує проведення стандартизованої оцінки об'єктів оренди (у випадках розміщення установ та організацій, річний розмір орендної плати для яких становить 1 грн), підвищує ефективність використання майна шляхом запровадження обов'язкової оцінки орендованого майна, якщо на момент продовження (поновлення) договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була проведена більше ніж три роки тому, та обов'язкової незалежної оцінки іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, що забезпечило поступовий перехід до використання ринкової вартості об'єктів оренди.

41.

Постанова КМУ

N 906 від 31.08.2011 (Постанова N 906)

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна.

Створює єдиний механізм визначення орендарів державного майна на конкурсних засадах із забезпеченням визначення орендної плати на ринкових засадах.

42.

Постанова КМУ

N 961 від 14.09.2011 (Постанова N 961)

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. N 786

Удосконалює порядок розрахунку орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств та індексації орендної плати в розмірі 1 грн на рік.

43.

Наказ Фонду

N 1585/1 від 31.10.2011 (Положення N 1585/1) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за N 1351/20089 (із змінами)

Про затвердження Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв.

Визначає процедуру проведення рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють в апараті Фонду, його регіональних відділень та представництв.

44.

Постанова КМУ

N 1145 від 09.11.2011 (Постанова N 1145)

Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності.

Доручає суб'єктам управління об'єктами державної власності провести інвентаризацію об'єктів державної власності, що перебувають у сфері їх управління.

45.

Наказ Фонду

N 631 від 10.05.2012 (Порядок N 631) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за N 815/21127)

Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації

Встановлює процедуру організації та здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням власниками об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу цих об'єктів приватизації.

46.

Наказ Фонду

N 2911 від 11.06.2012 (Наказ N 2911) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 за N 1077/21389)

Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна.

Удосконалює порядок погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна.

47.

Наказ Фонду

N 606 від 03.05.2012 (Порядок N 606) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.05.2012 за N 807/21119)

Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження або передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою

Регулює відносини, які виникають між державним органом приватизації, власником об'єкта приватизації та претендентом на придбання цього об'єкта при його відчуженні або передачі його в заставу власником у період дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу

48.

Спільний наказ Фонду, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

N 3379/430 від 27.08.2012 (Порядок N 3379/430) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.09.2012 за N 1608/21920)

Про затвердження порядку визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового будівництва.

Визначає процедуру єдиного порядку визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового будівництва.

49.

Наказ Фонду

N 210 від 19.02.2013 (Наказ N 210) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.03.2013 за N 378/22910 (із змінами)

Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів.

Визначає процедуру встановлення єдиної форми кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів.

50.

Наказ Фонду

N 211 від 19.02.2013 (Наказ N 211) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.03.2013 за N 379/22911 (із змінами)

Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів.

Визначає процедуру встановлення єдиної форми посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів.

51.

Наказ Фонду

N 293 від 12.03.2013 (Методика N 293) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.03.2013 за N 22/23054 (із змінами)

Про затвердження Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

Визначає процедуру оцінки активів суб'єкта природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України "Про природні монополії", з метою визначення регуляторної бази таких активів під час переходу до стимулюючого регулювання.

52.

Постанова КМУ

N 253 від 10.04.2013 (Постанова N 253)

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. N 786.

Врегульовує питання передачі в оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Державного управління справами дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні.

53.

Наказ Фонду

N 796 від 10.06.2013 (Порядок N 796) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за N 937/23469 (із змінами)

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Визначає процедуру збирання, накопичення, обробки та отримання інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

54.

Наказ Фонду

N 1535 від 06.08.2013 (Наказ N 1535) (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.2013 за N 1470/24002)

Про внесення змін до Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності.

Вносить зміни до Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності.

55.

Наказ Фонду

N 2258 від 13.09.2013 (Наказ N 2258) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.09.2013 за N 1684/24216)

Про внесення змін до нормативно-правового акта.

Приводить у відповідність із вимогами чинного законодавства наказ Фонду від 04.07.2001 N 1179 "Про створення господарських товариств, до статутних фондів яких передаються розташоване на території України майно, майнові права та інші активи підприємств, установ, організацій колишнього союзного підпорядкування".

56.

Наказ Фонду

N 3513 від 04.11.2013 (Перелік N 3513) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2013 за N 1968/24500)

Про затвердження Типової генеральної угоди про передачу повноважень на здійснення функцій управління корпоративними правами держави уповноваженим органом управління.

Визначає процедуру передачі повноважень на здійснення функцій управління корпоративними правами держави у господарських товариствах.

57.

Постанова КМУ

N 358 від 21.08.2014 (Постанова N 358) (із змінами)

Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна.

Визначає особливості проведення оцінки у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

58.

Наказ Фонду

N 163 від 09.02.2015 (Порядок N 163) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 195/26640)

Про затвердження Порядку погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки.

Визначає основні засади прийняття державними органами приватизації відповідних рішень щодо погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки.

59.

Закон України

N 627-VIII від 16.07.2015 (Закон N 627-VIII)

Про внесення змін до Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна".

Встановлює обмеження мораторію стосовно підприємств, які мають заборгованість за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" та її дочірніми компаніями.

60.

Спільний наказ Фонду, Міністерства фінансів У країни

N 1271/2065 від 30.12.2015 (Порядок N 1271/2065) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 139/28269)

Про затвердження Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна.

Визначає порядок перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна.

61.

Наказ Фонду

N 2075 від 31.12.2015 (Положення N 2075) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за N 60/28190 (із змінами)

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

Визначає порядок обрання органами приватизації на конкурентних засадах суб'єктів оціночної діяльності.

62.

Постанова КМУ

N 516 від 08.08.2016 (Постанова N 516)

Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу.

Приводить положення Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу у відповідність із вимогами Закону України від 22 березня 2012 року N 4572-IV "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI).

63.

Постанова КМУ

N 732 від 19.10.2016 (Постанова N 732)

Про внесення зміни у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу.

Врегульовує питання оплатної передачі у користування державного нерухомого майна інформаційним агентствам.

64.

Постанова КМУ

N 783 від 02.11.2016 (Постанова N 783)

Деякі питання управління державним майном.

Запроваджує тимчасовий знижувальний коефіцієнт за оренду цілісних майнових комплексів.

65.

Наказ Фонду

N 17 від 12.01.2017 (Порядок N 17) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.02.2017 за N 170/30038)

Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації).

Затверджує Порядок підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації) (Порядок N 17).

66.

Наказ Фонду

N 35 від 13.01.2017 (Наказ N 35) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2017 за N 147/30015)

Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна (Порядок N 502).

Спрощує загальний порядок передачі державного майна в оренду уповноваженими орендодавцями - підприємствами, установами, організаціями.

67.

Наказ Фонду

N 866 від 29.05.2017 (Порядок N 866) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за N 765/30633)

Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов'язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції.

Визначає порядок проведення незалежної оцінки права вимоги за зобов'язанням за укладеним кредитним договором.

68.

Наказ Фонду

N 878 від 07.04.2005 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2005 за N 436/10716) (із змінами)

Про затвердження Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі- продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації

Порядок визначає процедуру: подання заяви про оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі- продажу об'єкта приватизації, прийняття рішення органом приватизації щодо питання, порушеного в заяві та подальших дій заявника в разі незгоди з рішенням, прийнятим органом приватизації.

69.

Наказ Фонду

N 1464 від 18.09.2017 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.10.2017 за N 1235/31103)

Про затвердження Змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренду майна, що належить до державної власності (Перелік N 201).

Запроваджує можливість подання документів для укладення договору оренди нерезидентами України та недопущення до укладення договорів оренди осіб, щодо яких застосовано санкції.

70.

Постанова КМУ

N 749 від 04.10.2017 (Постанова N 749)

Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

Врегульовує питання примусової реалізації майна (крім об'єктів, що відповідно до закону не підлягають приватизації, а також підприємств, перед якими у держави є підтверджена в установленому порядку заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню) для погашення заборгованості перед ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та його дочірніми підприємствами (далі - НАК "Нафтогаз України"), що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

71.

Постанова КМУ

N 886 від 22.11.2017 (Постанова N 886)

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна (Постанова N 906).

Запроваджує гарантійний внесок при укладенні договорів оренди на конкурсних засадах.

72.

Закон України

N 2269-VIII від 18.01.2018 (Закон N 2269-VIII)

Про приватизацію державного і комунального майна.

Регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна.

73.

Постанова КМУ

N 487 від 31.05.2012 (Постанова N 487) (із змінами)

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України.

Визначає механізм здійснення контролю за станом виконання зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України.

74.

Наказ Фонду

N 592 від 02.05.2018 (Договір N 592) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2018 за N 624/32076)

Про затвердження Типового договору про продаж об'єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика.

Затверджує Типовий договір про продаж об'єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика (Договір N 592).

75.

Постанова КМУ

N 386 від 10.05.2018 (Постанова N 386)

Про затвердження Порядку продажу об'єктів великої приватизації.

Встановлює процедуру підготовки, організації та проведення продажу об'єктів великої приватизації державної власності.

76.

Спільний наказ Фонду, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

N 656/307 від 15.05.2018 (Порядок N 656/307) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за N 684/32136)

Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків.

Запроваджує процедуру авторизації електронних майданчиків, що включає вимоги до операторів електронних майданчиків, умови підключення авторизованих електронних майданчиків до Єдиної бази даних звітів про оцінку та підстави їх відключення від неї.

77.

Наказ Фонду

N 658 від 17.05.2018 (Порядок N 658) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за N 677/32129)

Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку.

Визначає механізм ведення Фондом єдиної бази даних звітів про оцінку, реєстрації в ній звіту про оцінку майна, складеного для цілей обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), у випадках, передбачених Податковим кодексом України, розміщення, використання, зберігання в ній інформації зі звіту про оцінку майна та документів про нерухоме, рухоме майно та майнові права, а також механізм взаємодії єдиної бази даних звітів про оцінку з авторизованими електронними майданчиками.

78.

Наказ Фонду

N 672 від 21.05.2018 (Порядок N 672) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за N 687/32139)

Про порядок надання потенційними покупцями об'єкта великої приватизації власних коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу.

Визначає процедуру надання потенційними покупцями об'єктів великої приватизації до органу приватизації власних коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

79.

Наказ Фонду

N 675 від 22.05.2018 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2018 за N 730/32182)

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об'єктів права державної власності до відповідного переліку об'єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації.

Затверджує Порядок подання та розгляду заяв про включення об'єктів права державної власності до відповідного переліку об'єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації.

80.

Наказ Фонду

N 680 від 22.05.2018 (План N 680) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2018 за N 703/32155)

Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства.

Затверджує форму плану розміщення акцій акціонерного товариства (План N 680), пакет акцій якого підлягає приватизації. Затвердженою формою плану розміщення акцій передбачені способи продажу пакетів акцій акціонерних товариств, їх обсяги та строки продажу.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали