МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 квітня 2012 року N 307

Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2012 році

На виконання п. 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики",наказую:

1. Затвердити Орієнтовний план Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2012 році (далі - План), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України забезпечити виконання роботи щодо проведення консультацій з громадськістю відповідно до Плану.

3. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити координацію роботи з виконання Плану структурними підрозділами Міністерства охорони здоров'я України.

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України забезпечити виконання Плану у встановлені строки:

4.1. Інформацію подавати до відділу забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я у паперовому та електронному варіантах (e-mail: infodep@moz.gov.ua):

4.1.1. До 20 числа кожного місяця уточнену інформацію про заходи з проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць, за формою згідно з додатком 1.

4.1.2. До 25 числа останнього місяця кварталу щоквартальні звіти про проведені консультації з громадськістю за формою згідно з додатком 2.

4.1.3. До 1 грудня 2012 року пропозиції до проекту Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2013 році.

5. Відділу забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я забезпечити:

5.1. До 25 числа кожного місяця узагальнення уточненої інформації про заходи з проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць, їх подання до Кабінету Міністрів України, відповідно до п. 21 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

5.2. До 30 числа останнього місяця кварталу підготовку щоквартальних звітів про проведені консультації з громадськістю, їх подання до Кабінету Міністрів України, відповідно до п. 21 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

5.3. До 25 грудня 2012 року подання на затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2013 році.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.04.2012 N 307


ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2012 році

N

Питання (проект рішення, яке планується винести на обговорення)

Заходи, які заплановані в рамках обговорення

Орієнтовна дата проведення

Відповідальні за проведення

1.

Питання реформування медико-соціальної експертизи в Україні

Засідання "круглого столу"
(за участі представників Мінсоцполітики, соціальних фондів, громадських організацій, профспілок, роботодавців)

Травень

Відділ медико-соціальної експертизи МОЗ України,
Київське обласне бюро МСЕ

2.

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків"

1) Оприлюднення проекту для обговорення у рубриці "Громадське обговорення" офіційного веб-сайту МОЗ України www.moz.gov.ua
2) Міжвідомча нарада з представниками Мінсоцполітики, соціальних фондів, профспілок, роботодавців, Національної Асамблеї інвалідів України

I квартал

Відділ медико-соціальної експертизи МОЗ України

3.

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом"

1) Оприлюднення проекту для обговорення у рубриці "Громадське обговорення" офіційного веб-сайту МОЗ України www.moz.gov.ua
2) Міжвідомча нарада з представниками Мінсоцполітики, соціальних фондів, профспілок, роботодавців,
Спілки шахтарів-інвалідів України

III квартал

Відділ медико-соціальної експертизи МОЗ України

4.

Питання щодо основних напрямків розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Засідання Координаційної ради з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я при МОЗ України

У разі потреби, проте не рідше одного разу на квартал

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я МОЗ України

5.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я"

1) Проведення засідання Громадської ради при МОЗ України;

Березень - квітень

Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України,

2) Оприлюднення проекту для обговорення у рубриці "громадське обговорення" офіційного веб-сайту МОЗ України

28 червня - 28 липня

Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України

6.

Актуальні питання у галузі охорони здоров'я

1) Проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій відповідно до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів на 2012 рік

У терміни, визначені Реєстром

Структурні підрозділи МОЗ України,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

2) Робота телефонної "гарячої лінії" МОЗ України

Щоденно

Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України

3) Участь керівництва Міністерства у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України

У терміни, визначені Кабінетом Міністрів України

Відділ із забезпечення діяльності Міністра МОЗ України;
відділ по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Адміністративного управління МОЗ України

4) Участь представників Міністерства у програмі "Здоров'я" на Першому національному телеканалі

За індивідуальним графіком

Відділ із забезпечення діяльності Міністра МОЗ України

5) Участь представників Міністерства у прес-конференціях, теле- та радіосюжетах

Щотижня

Відділ із забезпечення діяльності Міністра МОЗ України,
структурні підрозділи МОЗ України,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

7.

Реформа медичної галузі України: стан, завдання та перспективи

1) Інтернет-конференції за участі керівництва Міністерства

Щомісяця

Відділ із забезпечення діяльності Міністра МОЗ України,
інформаційне агентство "Українські національні новини" (за згодою)

2) Висвітлення інформації на плакатах - постерах у приміщенні Міністерства

Протягом року

Структурні підрозділи МОЗ України,
підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

3) Засідання "круглого столу"

Жовтень

ВГО "Українська медико-правова асоціація",
Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я МОЗ України,
Громадська рада при МОЗ України (за згодою),
структурні підрозділи МОЗ України

8.

Проведення якісного прийому абітурієнтів до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - IV рівнів акредитації у 2012 році, оперативний аналіз та розв'язання проблем організації та проведення вступної кампанії, попередження випадків корупційних діянь

Створення у МОЗ України оперативного штабу з питань вступної кампанії 2012 року;
забезпечення консультаційних телефонів штабу;
забезпечення online-консультацій;
систематичне оприлюднення відповідних матеріалів на сайті МОЗ України під час роботи штабу;
співпраця із ЗМІ

2 липня - 25 серпня

Відділ освіти Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України

9.

Інформаційні матеріали щодо проведення в системі галузі охорони здоров'я наукових форумів

Оприлюднення даних реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій які проводитимуться у 2012 році на сайті МОЗ України та в ЗМІ

Щомісяця

Сектор науки Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України

10

Питання благодійництва у сфері охорони здоров'я, діяльності благодійних організацій у галузі охорони здоров'я.
Можливості створення опікунських (наглядових) рад при закладах охорони здоров'я, створення умов для залучення додаткових джерел фінансування до системи охорони здоров'я

Засідання "круглого столу" в рамках проекту "Відкритий діалог"

19 липня, 22 листопада

Міжнародний благодійний фонд "Здоров'я українського народу" (за згодою)
Громадська рада при МОЗ України (за згодою),
структурні підрозділи МОЗ України

11

Проблеми та досягнення української медицини

Засідання "круглого столу"

Протягом року

Благодійний фонд "Допомога медицині" (за згодою),
Громадська рада при МОЗ України (за згодою),
структурні підрозділи МОЗ України

12

Правове забезпечення професійної діяльності медичних працівників: проблеми та рішення

Засідання "круглого столу"

14 червня

ВГО "Українська медико-правова асоціація",
Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності МОЗ України


 

Директор Департаменту з
реформ та розвитку галузі
охорони здоров'я

Л. М. Підгорна


 

Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
24.04.2012 N 307


Форма
подання інформації про заходи з проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в рамках обговорення

Орієнтовні дати проведення заходів

П. І. Б., посада, контактні данні відповідальної особи

Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір"

Оприлюднення проекту для обговорення у рубриці "Громадське обговорення" офіційного веб-сайту МОЗ
www.moz.gov.ua

Березень - квітень

Роз'яснення щодо змісту проекту акта, узагальнення та аналізів результатів консультацій:
Департамент лікувально-профілактичної допомоги, відділ високоспеціалізованої медичної допомоги
Острополець Наталія Андріївна,
тел. 253-82-92, e-mail: ostropolets@moz.gov.ua;
Єфанова Ірина Михайлівна,
тел. 226-25-54, e-mail: efanova@moz.gov.ua

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами"

Оприлюднення проекту для обговорення у рубриці "Громадське обговорення" офіційного веб-сайту МОЗ
www.moz.gov.ua

Березень - квітень

Роз'яснення щодо змісту проекту акта, узагальнення та аналізів результатів консультацій:
Державна служба України з лікарських засобів:
Речкіна Олена Петрівна,
тел.: 393-21-41;
e-mail: diklz@diklz.gov.ua;
МОЗ України: Курлова Вікторія Сергіївна,
тел.: 200-07-93, e-mail: vkurlova@moz.gov.ua;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України:
e-mail: mail@dkrg.gov.ua.

Консультативна допомога громадянам та санітарно-просвітницька робота серед населення

Функціонування "телефонної гарячої лінії - АНТИ ГРИП" на базі Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій ДЗ "Центральна СЕС МОЗ України"

Січень,
щоденно з 9 00 до 19 00

Організація та проведення консультацій:
Головний лікар ДЗ "Центральна СЕС МОЗ України"
Некрасова Любов Сергіївна
Тел. 425-43-54, 417-37-75
Телефон гарячої лінії 425-08-83


 

Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
24.04.2012 N 307


Форма
звіту про проведені консультації з громадськістю
(зразок)

I. Публічні громадські обговорення

1. Загальна інформація

Кількість питань (проектів рішень), винесених на обговорення протягом звітного періоду

Кількість заходів, проведених в рамках обговорення питань (проектів рішень)

громадські слухання

засідання за круглим столом

зустрічі з громадськістю

конференції, форуми

теле -, радіо дебати

Інтернет-
конференції

електронні консультації

інші заходи

УСЬОГО заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Детальна інформація

N
з/п

Питання (проект рішення), винесені на обговорення

Форми ведення обговорення

Ініціатор обговорення

Строк проведення обговорення

Кількість учасників обговорення

Категорії учасників обговорення

Адреса розміщення на офіційному сайті звіту про результати проведення обговорення

1.

Проект Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки.
Реклама лікарських засобів в Україні.
Ефективне функціонування системи державного контролю якості лікарських засобів

Зустріч з представниками Комітету з питань охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації

МОЗ, Європейська Бізнес Асоціація

17 жовтня

10

Європейська Бізнес Асоціація

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20111017_1.html

2.

Обговорення питань співпраці, зокрема щодо проведення в Україні імунопрофілактики

Зустріч Міністра з керівництвом міжнародних організацій

МОЗ

10 жовтня

14

ВООЗ,
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20111012_2.html

3.

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360"

Електронні консультації

МОЗ

З 12 вересня по 12 жовтня

 

Користувачі Інтернет усіх демографічних груп

http://moz.gov.ua/ua/portal/mtpc_reports/

4.

Проект Закону України "Про загальні вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами"

Електронні консультації

МОЗ

З 26 жовтня по 26 листопада

 

Користувачі Інтернет усіх демографічних груп

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtpc_reports/


II. Вивчення громадської думки

N
з/п

Питання, щодо якого вивчалась громадська думка

Методи вивчення (експертне опитування, соціологічне дослідження)

Строк вивчення

Соціально-демографічні групи, думка яких вивчалася

Назва дослідницької або наукової організації, залученої до вивчення громадської думки

Адреса розміщення на офіційному сайті звіту про результати вивчення громадської думки

1.

Чи вважаєте Ви, що розміщення малюнків-попереджень на пачках цигарок запобігатиме поширенню тютюнопаління серед населення?

Інтернет-опитування

з 29.09.2011 по 03.01.2012

Користувачі Інтернет усіх демографічних груп

-

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/voting/?vID=20110929

2.

Розвиток і удосконалення диспансеризації населення в Україні

Соціологічне дослідження

Вересень - початок листопада 2011

Спеціалісти з організації охорони здоров'я та сімейні лікарі

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/voting/?vID=20110929

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали