РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 травня 2017 року N 28

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О. В. про затвердження Орієнтовного плану роботи Ради суддів України на друге півріччя 2017 року та Графіка чергових засідань Ради суддів України на друге півріччя 2017 року, відповідно до статті 126 (Закон N 1402-VIII), частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України вирішила:

1. Затвердити Орієнтовний план роботи Ради суддів України на друге півріччя 2017 року (додаток 1).

2. Затвердити Графік чергових засідань Ради суддів України на друге півріччя 2017 року (додаток 2).

 

Заступник Голови
Ради суддів України

Б. С. Моніч

 

Додаток 1
до рішення Ради суддів України
18.05.2017 N 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
18 травня 2017 року N 28

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
на друге півріччя 2017 року

N
з/п

Питання

Термін виконання

Відповідальні

Залучаються до участі

1.

Вжиття заходів щодо зміцнення незалежності суддів, забезпечення гарантій їх правового та соціального захисту, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів, зростання рівня довіри громадян до правосуддя, підвищення якості судочинства

постійно

Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей

 

2.

Здійснення заходів з метою вирішення питань правового та соціального захисту суддів із судів, розташованих в районах проведення антитерористичної операції, в тому числі з судів діяльність яких фактично припинено

постійно

Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей

 

3.

Комунікація з представниками засобів масової інформації та громадськістю (п. 11.4 рішення XII позачергового з'їзду суддів України)

постійно

Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)

 

4.

Проведення в судах прес-конференцій, підготовка прес-релізів за результатами розгляду гучних справ

постійно

ДСА, РСУ

Стратегія судової системи в Україні

5.

Підготовка та опрацювання законопроектів, що стосуються судоустрою і судочинства, статусу суддів, забезпечення діяльності органів судової влади

постійно

Комітет стратегічного розвитку РСУ, ДСА

 

6.

Розгляд звернень судів та суддів в межах повноважень, визначених статтею 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII)

постійно

голова РСУ, Комітети РСУ

 

7.

Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до Закону України "Про звернення громадян"

постійно

голова РСУ, Комітети РСУ

 

8.

Оприлюднення в Інтернеті усіх даних судової статистики, що наявні у ВСУ, ВСС і ДСА

постійно

ВСУ, ВСС і ДСА

Стратегія судової системи в Україні

9.

Аналіз скарг щодо конфлікту інтересів

постійно

Комітет етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів

 

10.

Вивчення стану забезпечення судів належними службовими приміщеннями

постійно

ДСАУ, РСУ

 

11.

Організація навчальних візитів школярів, студентів та інших груп до судів

постійно

РСУ, ДСА, суди

Стратегія судової системи в Україні

12.

Щодо заохочень

постійно

Комітет РСУ

 

13.

Співпраця Ради суддів України з міжнародними проектами

постійно

РСУ, ДСА

 

14.

Моніторинг стану реалізації Стратегічного плану НШС

постійно

РСУ Голова РСУ

 

15.

Контроль за виконання рішень РСУ

постійно

секретар РСУ

 

16.

Вивчення випадків безпідставного внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних проваджень відносно суддів. Розробка механізмів для запобігання таким фактам. Моніторинг стану досудового розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя та здоров'я, безпеки суддів та членів їх сімей

протягом півріччя

Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей

 

17.

Здійснення контролю за організацією діяльністю судів

протягом півріччя

РСУ, ДСА

 

18.

Вивчення питання щодо можливості впровадження постійного телерадіоканалу "Судова влада України"

протягом півріччя

Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)

 

19.

Аналіз стану забезпечення незалежності судів і суддів

протягом півріччя

Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей

 

20.

Розробка правил висвітлення судами діяльності судів та суддів у соціальних мережах та стандарти інформаційної діяльності в мережі Інтернет

протягом півріччя

Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ) за участю представника Комітету етики

 

21.

Практика застосування Положення про порядок планування видатків судів на основі результату

протягом півріччя

ДСА, Комітет бюджетного планування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення

 

22.

Створення при Раді суддів громадської ради

протягом півріччя

РСУ

Стратегія судової системи в Україні

23.

Аналіз стану фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів

протягом півріччя

ДСАУ, РСУ

 

24.

Про хід (стан) виконання рішення XIV позачергового з'їзду суддів України

протягом півріччя

РСУ

 

25.

Координація та взаємодія Прес-центру судової влади і прес-служб ВРП та ВККС

протягом півріччя

Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)

 

26.

Підготовка дайджест-новин ЗМІ

протягом півріччя

Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)

 

27.

Комунікації з громадськими організаціями

протягом півріччя

Прес-центр Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)

 

28.

Комунікації з громадськими організаціями суддів (суддів у відставці)

29.

Комунікації зі ЗМІ

30.

Проведення "круглих" столів в регіонах України за участю голів судів, працівників регіональних ЗМІ та представників громадськості та РСУ

протягом півріччя

Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)

 

31.

Удосконалення роботи Прес-центру судової влади, удосконалення інституту прес-секретарів в судах

протягом півріччя і до кінця 2017 року

РСУ, ДСА

Стратегія судової системи в Україні

32.

Заміна діючих веб-сайтів судів на нові з централізованим управлінням та хостінгом і можливістю локального редагування змісту

протягом півріччя і до кінця 2017 року

 

Стратегія судової системи в Україні

33.

Проведення опитувань щодо ступеню задоволення користувачів в межах нової системи управління ефективністю роботи (принаймні, в 10 пілотних регіонах)

до кінця року

РСУ

Стратегія судової системи в Україні

34.

Вжиття заходів до визнання Національної школи суддів України як єдиного закладу суддівської освіти в Україні, наділеного повноваженнями щодо здійснення спеціальної підготовки на посаду судді на законодавчому рівні

до кінця року

РСУ, НШСУ

Стратегія судової системи в Україні

35.

Вжиття заходів до збільшення тривалості програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді до 18 місяців та відміни дистанційної (заочної) форми спеціальної підготовки

до кінця року

РСУ, НШСУ

Стратегія судової системи в Україні

36.

Вдосконалення механізмів фінансування спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді з метою досягнення більшої збалансованості між ефективністю використання державних ресурсів та доступністю спеціальної підготовки

до кінця року

РСУ, НШСУ

Стратегія судової системи в Україні

37.

Диверсифікація тривалості обов'язкової періодичної підготовки для суддів та працівників апаратів судів в залежності від їх ролі та досвіду; індивідуальні підходи до періодичної підготовки

до кінця року

НШС, РСУ, ВККСУ

Стратегія судової системи в Україні

38.

Розробка та внесення пропозицій щодо вдосконалення дисциплінарних процедур для суддів та працівників апарату

до кінця року

РСУ, ВККСУ

Стратегія судової системи в Україні

39.

Створення єдиного консолідованого комплексу процедур розгляду всіх дисциплінарних питань, включаючи процедури звільнення з посади, розробка пропозицій щодо відповідних змін до законодавства

до кінця року

РСУ, ВРП, ВККСУ

Стратегія судової системи в Україні

40.

Аналіз стану функціонування автоматизованої системи діловодства суду, поступовий перехід до системи "Електронний суд"

жовтень

Комітет РСУ, ДСАУ

 

41.

Розробка та запровадження чітких правил доступу до приміщень судів, які б не перешкоджали особам відвідувати відкриті судові засідання

жовтень

РС, ВСУ, ВСС, ДСА

Стратегія судової системи в Україні

42.

Розроблення методології наповнюваності веб-сайтів судів

листопад

Прес-центр Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)

 

43.

Встановлення платіжних терміналів для сплати судового збору через електронні системи та запровадження механізмів для сплати судового збору через мережу Інтернет

листопад

РСУ, ДСА, суди

Стратегія судової системи в Україні

44.

Інформація Голови ДСА України щодо підготовки бюджетного запиту на 2018 рік та інформація про стан виконання рішень РСУ щодо посилення ролі органів суддівського самоврядування у питаннях формування бюджету органів судової влади.

щоквартально

ДСА

 

 

Додаток 2
до рішення Ради суддів України
18.05.2017 N 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
18 травня 2017 року N 28

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
чергових засідань Ради суддів України на друге півріччя 2017 року

Місяць

Дата проведення

Липень

7 липня

Серпень

4 серпня

Вересень

8 вересня

Жовтень

6 жовтня

Листопад

3 листопада

Грудень

1 грудня
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали