ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.06.2018 р. N 1027

Київ

Про затвердження передавального акта Державного підприємства "Київське виробниче підприємство "Протон"

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", пункту 1 частини першої статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2011 року N 1403 "Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації" (Розпорядження N 1403), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1998 року N 583 "Про передачу державних підприємств до сфери управління Київської міської державної адміністрації", з метою завершення процедури реорганізації Державного підприємства "Київське виробниче підприємство "Протон":

1. Затвердити передавальний акт Державного підприємства "Київське виробниче підприємство "Протон" (код ЄДРПОУ 14308718), що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Давтяна Д. О.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
13 червня 2018 року N 1027

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОТОН"
(код ЄДРПОУ 14308718)

Ми, що нижче підписалися, комісія по реорганізації Науково-технічного державного підприємства "Радикал", Київського державного науково-дослідного інституту "Комета", Державного малого підприємства "Квант-Оптика", Державного підприємства Київського спеціалізованого підприємства обчислювальної техніки та інформатики, Державного підприємства "Київське виробниче підприємство "Протон", Державного підприємства Київське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро "Дніпро" шляхом приєднання до Державного науково-виробничого підприємства "Захід" (код ЄДРПОУ 14307819), яка створена та діє відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2011 року N 1403 "Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації" (Розпорядження N 1403), у складі:

Баган
Анатолій Олександрович

заступник директора Департаменту - начальник управління промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова комісії (ідентифікаційний код [...])

Горілий
Юрій Петрович

заступник начальника відділу промисловості управління промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії (ідентифікаційний код [...])

Наумець
Вячеслав Вікторович

головний спеціаліст відділу промисловості управління промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії (ідентифікаційний код [...])

Дудко
Євген Анатолійович

заступник директора з реорганізації Державного науково-виробничого підприємства "Захід" (ідентифікаційний код [...])

Демченко
Ірина Михайлівна

головний спеціаліст юридичного відділу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код [...])

Ткачик
Віктор Дмитрович

начальник управління формування та використання майна Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код [...])

Флоринська
Оксана Анатоліївна

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код [...])

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне.

Правонаступництво щодо всього майна, усіх прав та обов'язків, в тому числі щодо всіх зобов'язань, всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оскаржуються сторонами, Державного підприємства Київське виробниче підприємство "Протон" (код ЄДРПОУ 14308718), адреса: пров. Ярославський, 3-б, м. Київ, після його реорганізації шляхом приєднання до Державного науково-виробничого підприємства "Захід" (код ЄДРПОУ 14307819), переходить до Державного науково-виробничого підприємства "Захід" (код ЄДРПОУ 14307819), а саме:

Найменування статті

Код рядка

Сума (грн)

Рахунки

АКТИВ

I. Необоротні активи

1000

-

 

Усього за розділом I

1095

-

 

II. Оборотні активи

1100

-

 

Усього за розділом II

1195

-

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

 

ПАСИВ

I. Власний капітал
Усього за розділом I

1400

-

 

1495

-

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Інші довгострокові зобов'язання

1500

-

 

1515

-

55

Усього за розділом II

1595

-

 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1600

 

 

1620

53197,5*

64

Усього за розділом III

1695

53197,5

 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Примітка:


* Рядок 1620. Обліковується заборгованість перед Пенсійним фондом України у сумі 53197,5 грн.

Форма N 5 "Примітка до річної фінансової звітності" розділ X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума (грн)

Виявлено (списано) за рік нестач і витрат

960

-

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

-

Сума нестач і витрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий субрахунок 072)

980

28200,0

Примітка:

рядок 980. Наведена вартість основних засобів за даними останньої фінансової звітності підприємства (2010 рік).

Форма 5 "Примітка до річної фінансової звітності" розділ X. Нестачі і втрати від псування цінностей застосована у зв'язку з тим, що Комісією по реорганізації державних підприємств не виявлено майна підприємства, про що складено акт щодо його відсутності від 11.01.2017.

 

Голова комісії

А. О. Баган

Заступник голови комісії

Ю. П. Горілий

секретар комісії:

В. В. Наумець

Члени комісії

Є. А. Дудко

 

І. М. Демченко

 

В. Д. Ткачик

 

О. А. Флоринська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали