Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Переліків об'єктів капітального будівництва (ремонту) на 2018 рік

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

від 2 квітня 2018 року N 72

Про затвердження Переліків об'єктів капітального будівництва (ремонту) на 2018 рік

З метою забезпечення проведення у 2018 році капітального будівництва (ремонту) об'єктів підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ, у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, ефективного використання державних коштів, на виконання пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 202 (Постанова N 202), пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу "Вектор" та експлуатації його об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 р. N 196 (Постанова N 196), та враховуючи звернення Державного спеціалізованого підприємства з управління капітальним будівництвом зони відчуження від 27.03.2018 N 08-01/122, наказую:

1. Затвердити Переліки об'єктів капітального будівництва (ремонту) на 2018 рік (додатки NN 1, 2, 3, 4).

2. Обов'язки замовника капітального будівництва (ремонту) об'єктів, зазначених у переліках, покласти на ДСП "УКБЗВ".

3. Визнати накази ДАЗВ про затвердження переліків капітального будівництва (ремонту) від 27.02.2018 NN 44 (Перелік N 44), 45 (Перелік N 45), 46 такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДАЗВ Фещенка В. П.

 

Голова

В. В. Петрук

 

Додаток 1
до наказу ДАЗВ
02.04.2018 N 72

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА НА 2018 РІК
за бюджетною програмою КПКВ 2408110 "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення"

N з/п

Види робіт та назва підприємства, на балансі якого обліковується об'єкт капітального будівництва

Кошторисна вартість,
тис. грн

Освоєно капіталовкладень у попередні роки,
тис. грн

Передбачено капіталовкладень у 2018 році,
тис. грн

Примітка

1

ДСП "Чорнобильський спецкомбінат"

1.1.

Реконструкція автоматичної телефонної станції та мереж зв'язку у м. Чорнобиль (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

45794,396

800,875

15126,006

 

1.2.

Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)

908236,645

6575,207

2299,500

 

1.3.

Реконструкція мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)

76467,527

881,037

1059,400

 

1.4.

Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого села Лісництво Яковецьке у зоні відчуження, Поліського району, Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

13257,000

498,000

736,292

 

1.5.

Реконструкція мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)

8247,625

246,217

589,900

 

 

Всього по підприємству:

1052003,193

9001,336

19811,098

 

2

ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами"

2.1

Реконструкція ПЗРВ "Буряківка" у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

200644,580

288,288

2308,300

 

2.2.

Будівництво сховища N 21А ПЗРВ "Буряківка" у зоні відчуження Іванківського району Київської області (коригування)

12199,892

7568,988

4630,904

 

2.3.

Реконструкція (консервація) сховища N 21 ПЗРВ "Буряківка" у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. оплата сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта)

6143,695

6112,296

9,162

 

2.4.

Реконструкція (консервація) сховища N 30 ПЗРВ "Буряківка" у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. оплата сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта)

9575,830

9532,292

9,162

 

 

Всього по підприємству:

228563,997

23501,864

6957,528

 

3

ДСП "Північна Пуща"

3.1.

Реконструкція лісової пожежної станції Луб'янського лісництва в зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

5645,836

4030,469

1615,367

 

3.2.

Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

10227,761

8782,910

1444,851

 

3.3.

Реконструкція лісової пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов'язкового) відселення Поліського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

8695,200

177,235

581,582

 

3.4.

Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

12652,000

163,993

850,000

 

3.5.

Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

13526,000

203,444

1127,000

 

 

Всього по підприємству:

50746,797

13358,051

5618,800

 

 

Разом за бюджетною програмою

1331313,987

45861,251

32387,426

 

 

У тому числі реконструкція

 

 

25043,230

 

Примітка: функції замовника виконує Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження, м. Чорнобиль (замовник погоджує завдання на проектування та проект будівництва з підприємством-балансоутримувачем).

 

Начальник відділу архітектури,
капітального будівництва, управління
майном, роботи над інвестиційними
проектами та земельних відносин

А. Я. Лазаренко

 

Додаток 2
до наказу ДАЗВ
02.04.2018 N 72

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА НА 2018 РІК
за бюджетною програмою КПКВ 2408090 "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів"

N з/п

Види робіт та назва підприємства, на балансі якого обліковується об'єкт капітального будівництва

Кошторисна вартість, тис. грн

Освоєно капіталовкладень у попередні роки, тис. грн

Передбачено капіталовкладень у 2018 році, тис. грн

Примітка

1.

ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами"

1.1

"Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва "Вектор") - коригування" (у т. ч. коригування проектно-кошторисної документації та її експертиза)

331906,072

218087,125

113819,000

 

 

Всього по підприємству

331906,072

218087,125

113819,000

 

 

Разом за бюджетною програмою

331906,072

218087,125

113819,000

 

Примітка: функції замовника виконує Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження, м. Чорнобиль (замовник погоджує завдання на проектування та проект будівництва з підприємством-балансоутримувачем).

 

Начальник відділу архітектури,
капітального будівництва, управління
майном, роботи над інвестиційними
проектами та земельних відносин

А. Я. Лазаренко

 

Додаток 3
до наказу ДАЗВ
02.04.2018 N 72

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ НА 2018 РІК
за бюджетною програмою КПКВ 2408090 "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів"

N з/п

Види робіт та назва підприємства, на балансі якого обліковується об'єкт капітального будівництва

Кошторисна вартість, тис. грн

Освоєно капіталовкладень у попередні роки, тис. грн

Передбачено капіталовкладень у 2018 році, тис. грн

Примітка

1.

ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами"

1.1

Капітальний ремонт гідроізоляційного шару відсіків спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів у зоні відчуження (у т. ч. коригування проектно-кошторисної документації та її експертиза)

623,100

64,300

558,800

 

 

Всього по підприємству

623,100

64,300

558,800

 

 

Разом за бюджетною програмою

623,100

64,300

558,800

 

Примітка: функції замовника виконує Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження, м. Чорнобиль (замовник погоджує завдання на проектування та проект будівництва з підприємством-балансоутримувачем).

 

Начальник відділу архітектури,
капітального будівництва, управління
майном, роботи над інвестиційними
проектами та земельних відносин

А. Я. Лазаренко

 

Додаток 4
до наказу ДАЗВ
02.04.2018 N 72

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ НА 2018 РІК
за бюджетною програмою КПКВ 2408110 "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення"

N з/п

Види робіт та назва підприємства, на балансі якого обліковується об'єкт капітального будівництва

Кошторисна вартість, тис. грн

Освоєно капіталовкладень у попередні роки, тис. грн

Передбачено капіталовкладень у 2018 році, тис. грн

Примітка

1

ДСП "Чорнобильський спецкомбінат"

1.1.

Капітальний ремонт станції водопідйому по вул. Дружби, 5, м. Чорнобиль Київської області. Коригування (у т. ч. коригування проектно-кошторисної документації та її експертиза)

2846,971

354,166

194,529

 

1.2.

Капітальний ремонт будівлі по вул. Радянська, 13, м. Чорнобиль (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

7777,000

212,175

554,346

 

 

Всього по підприємству:

10623,971

566,341

748,875

 

2

ДСП "Північна Пуща"

2.1.

Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку Денисовецького лісництва у зоні безумовного (обов'язкового) відселення Поліського району Київської області (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

1320,500

 

1320,500

 

 

Всього по підприємству:

1320,500

 

1320,500

 

3

ДСП "Екоцентр"

3.1.

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі по вул. Шкільна, 6, м. Чорнобиль (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

8172,000

167,322

8004,678

 

 

Всього по підприємству:

8172,000

167,322

8004,678

 

4

ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами"

4.1.

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі по вул. Кірова, 52, м. Чорнобиль (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

2100,000

118,476

112,008

 

 

Всього по підприємству:

2100,000

118,476

112,008

 

5

ДСП "УКБЗВ"

5.1.

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі по вул. Радянська, 10, м. Чорнобиль (у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза)

662,776

54,900

44,893

 

 

Всього по підприємству:

662,776

54,900

44,893

 

 

Разом за бюджетною програмою

22879,247

907,039

10230,954

 

Примітка: функції замовника виконує Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження, м. Чорнобиль (замовник погоджує завдання на проектування та проект будівництва з підприємством-балансоутримувачем).

 

Начальник відділу архітектури,
капітального будівництва, управління
майном, роботи над інвестиційними
проектами та земельних відносин

А. Я. Лазаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали