МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 листопада 2011 року N 499

Про затвердження Переліку адміністративних безоплатних послуг, що надаються Міністерством екології та природних ресурсів України

На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1076-р (План N 1076-р), наказую:

1. Затвердити Перелік адміністративних безоплатних послуг, що надаються Міністерством екології та природних ресурсів України (далі - Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів України забезпечити надання адміністративних безоплатних послуг, затверджених цим Переліком, відповідно до порядків надання таких послуг.

3. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів:

затвердити переліки безоплатних адміністративних послуг із зазначенням нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких послуг та порядків їх надання;

забезпечити надання адміністративних безоплатних послуг, затверджених такими Переліками, відповідно до порядків надання таких послуг.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
30.11.2011 N 499

Перелік адміністративних безоплатних послуг,
що надаються Міністерством екології та природних ресурсів України

N

Назва адміністративної послуги

Нормативно-правовий акт, яким передбачено надання адміністративної послуги

Нормативно-правовий акт, яким визначено порядок надання адміністративної послуги

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

1

Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

-

2

Дозвіл на спеціальне використання диких тварин

Закон України "Про тваринний світ"

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 26.05.99 N 115 "Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення", зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.09.99 за N 608/3901

3

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, на проведення заходів щодо схрещування диких тварин

Закон України "Про тваринний світ"

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 26.05.99 N 115 "Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення", зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.09.99 за N 608/3901

4

Дозвіл на створення та поповнення зоологічних колекцій шляхом вилучення тварин із природного середовища

Закон України "Про тваринний світ"

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 26.05.99 N 115 "Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення", зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.09.99 за N 608/3901

5

Дозвіл на утримання диких тварин, у тому числі видів, які занесені до Червоної книги України, у напіввільних умовах чи у неволі

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

-

6

Дозвіл на транскордонне переміщення об'єктів рослинного та тваринного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 953 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"

7

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення"

8

Дозвіл на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 N 308 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі"

9

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 423 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів"

10

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення стосовно яких приймаються Кабінетом Міністрів України, погоджуються Верховною Радою України

Указ Президента України від 13.04.2011 N 452/2011 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" (Указ N 452/2011)

-

11

Погодження лімітів та квот на спеціальне використання ресурсів об'єктів тваринного та рослинного світу

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення"

12

Дозвіл на проведення робіт на землях, зайнятих морями

Водний кодекс України

-

Департамент заповідної справи

1

Дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

-

2

Встановлення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24.01.2008 N 27 "Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення", зареєстровано в Міністерстві юстиції 12.02.2008 за N 117/14808

Департамент екологічної безпеки

1

Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.95 N 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів"

2

Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів

Закон України "Про відходи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"

3

Погодження місць розміщення об'єктів поводження з небезпечними відходами

Закон України "Про відходи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"

4

Погодження місця розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"

-

5

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Закон України "Про відходи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"

6

Повідомлення на транскордонне переміщення небезпечних відходів

Закон України "Про відходи", Базельська конвенція про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням від 01.07.99

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"

7

Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 288 "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу"

8

Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні"

Управління державного екологічного моніторингу

1

Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Закону України "Про охорону атмосферного повітря"

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 24.12.2002 N 517 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях", зареєстровано в Міністерстві юстиції 06.02.2003 за N 96/7417

2

Занесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності (реєстраційне свідоцтво)

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 13.12.2001 N 465 "Про затвердження Порядку реєстрації установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності", зареєстровано в Міністерстві юстиції 29.12.2001 за N 1095/6286

3

Погодження на отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить, та видає листи роз'яснення, якщо продукція не містить озоноруйнівних речовин

постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1183 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік"

Наказ Мінприроди України 30.12.2010 N 605 "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить", зареєстровано в Міністерстві юстиції 06.01.2011 за N 11/18749

4

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів першої групи

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

-

5

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки для об'єктів першої групи

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

-

Відділ державної експертизи

1

Висновок державної екологічної експертизи стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України "Про екологічну експертизу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.95 N 870 "Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу"

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали