ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.11.2011 р. N 706

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які безоплатно надаються Держфінпослуг

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, та на виконання пункту 2 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1076-р (План N 1076-р), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які безоплатно надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, що додається.

2. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Держфінпослуг в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

 

Протокол засідання Комісії
від 24 листопада 2011 р. N 683

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
24.11.2011 N 706

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які безоплатно надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

N з/п

Назва послуги, що надається

Назва та реквізити законодавчих та нормативно-правових актів, якими передбачено надання послуги

I. Діяльність на ринках небанківських фінансових послуг

1.

Внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118

2.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118

3.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118

4.

Внесення інформації про аудитора до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ та видача свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Порядок ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088

5.

Видача дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Порядок ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088

6.

Продовження строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Порядок ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088

7.

Видача сертифіката особі на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 27.05.2005 N 4081, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2005 за N 654/10934

8.

Видача дубліката сертифіката особі на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 27.05.2005 N 4081, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2005 за N 654/10934

II. Страхова діяльність

9.

Внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.11.2005 N 4934, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1506/11786

10.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.11.2005 N 4934, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1506/11786

11.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.11.2005 N 4934, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1506/11786

12.

Видача свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх

Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 08.02.2005 N 3519, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.2005 за N 265/10545

13.

Видача дубліката свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх

Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 08.02.2005 N 3519, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.2005 за N 265/10545

14.

Внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та видача свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.05.2004 N 736, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 за N 801/9400

15.

Переоформлення свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.05.2004 N 736, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 за N 801/9400

16.

Видача дубліката свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.05.2004 N 736, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 за N 801/9400

17.

Реєстрації правил (умов) страхування, в тому числі нової редакції правил (умов) страхування, що не є частиною документів, які подаються для отримання ліцензії та реєстрація змін та/або доповнень до правил (умов) страхування

Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 40, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за N 805/8126

18.

Реєстрація договорів перестрахування

Порядок реєстрації договорів перестрахування, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.03.2011 N 153 (Розпорядження N 153), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за N 642/19380

19.

Видача аварійним комісарам кваліфікаційного свідоцтва про складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму

Кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів), затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 19.05.2011 N 285 (Розпорядження N 285), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.06.2011 за N 691/19429

III. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення

20.

Погодження членів ради недержавного пенсійного фонду

Порядок погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 169, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за N 22/8621

21.

Внесення інформації про недержавний пенсійний фонд до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 12.10.2004 N 2534, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.11.2004 за N 1399/9998

22.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 12.10.2004 N 2534, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.11.2004 за N 1399/9998

23.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 12.10.2004 N 2534, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.11.2004 за N 1399/9998

24.

Внесення інформації про адміністратора недержавного пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.02.2005 N 3617, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2005 за N 336/10616

25.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.02.2005 N 3617, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2005 за N 336/10616

26.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.02.2005 N 3617, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2005 за N 336/10616

27.

Погодження Держфінпослуг проектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків

Порядок розгляду та погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України проектів рішень щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 17.09.2009 N 682, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.2009 за N 953/16969

28.

Погодження розповсюдження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення

Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2003 N 187, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 49/8648

IV. Діяльність кредитних спілок, інших кредитних установ

29.

Внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 N 1099, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2004 за N 847/9446

30.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 N 1099, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2004 за N 847/9446

31.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 N 1099, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2004 за N 847/9446

32.

Внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 27.03.2008 N 417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.05.2008 за N 424/15115

33.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 27.03.2008 N 417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.05.2008 за N 424/15115

34.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації про кредитні установи до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 27.03.2008 N 417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.05.2008 за N 424/15115

35.

Внесення інформації про юридичну особу публічного права до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2005 N 4300, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07.2005 за N 796/11076

36.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2005 N 4300, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07.2005 за N 796/11076

37.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2005 N 4300, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07.2005 за N 796/11076

V. Діяльність ломбардів

38.

Внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 170, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за N 30/8629

39.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 170, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за N 30/8629

40.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 170, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за N 30/8629

VI. Діяльність фінансових компаній, інших фінансових установ

41.

Внесення інформації про фінансову компанію до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1252/8573

42.

Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1252/8573

43.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118;
Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1252/8573

44.

Видача небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б

Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 29.07.2004 N 1866, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.09.2004 за N 1084/9683

45.

Видача дубліката дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б

Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 29.07.2004 N 1866, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.09.2004 за N 1084/9683

46.

Видача небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 29.07.2004 N 1866, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.09.2004 за N 1084/9683

47.

Видача дубліката дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 29.07.2004 N 1866, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.09.2004 за N 1084/9683

48.

Видача небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів

Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 27.05.2005 N 4084, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2005 за N 691/10971

49.

Видача дубліката дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів

Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 27.05.2005 N 4084, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2005 за N 691/10971

VII. Інша діяльність на ринках небанківських фінансових послуг

50.

Видача довідки про взяття на облік юридичної особи - суб'єкта господарювання, який за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, але має визначене законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг право надавати фінансову послугу

Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 22.01.2004 N 21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 492/9091

51.

Внесення інформації про довірче товариство до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.93 N 23-93 "Про довірчі товариства" (із змінами та доповненнями);
Положення про порядок унесення інформації про довірчі товариства до Державного реєстру фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.03.2006 N 5538, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2006 за N 452/12326

 

Заступник директора департаменту
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами

В. Логвіновський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали