ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2011 року N 1102

Про затвердження Переліку безоплатних адміністративних послуг, які надаються митними органами України, та стандартів їх надання

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1076-р "Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг" (План N 1076-р) наказую:

1. Затвердити Перелік безоплатних адміністративних послуг, які надаються митними органами України, що додається.

2. Затвердити такі, що додаються:

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі дозволу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання;

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі;

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами.

3. Прес-службі (Мочалова-Колесник О. С.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційній сторінці Держмитслужби України в мережі Інтернет.

4. Керівникам регіональної митниці, митниць:

4.1. Визначити осіб, відповідальних за надання адміністративних послуг;

4.2. Забезпечити розміщення на інформаційних стендах митних органів та офіційних веб-сайтах інформації про надання адміністративних послуг.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
29.12.2011 N 1102

Перелік безоплатних адміністративних послуг, які надаються митними органами України

N
п/п

Назва адміністративної послуги

Митний орган, що надає адміністративну послугу

Нормативно-правові акти, якими передбачено надання адміністративної послуги

Порядок надання та стандарт адміністративної послуги

1.

Видача дозволу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання

Регіональна митниця, митниці

Статті 99, 100 Митного кодексу України

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання

2.

Видача дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі

Державна митна служби України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Стаття 226 Митного кодексу України

Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089;
Стандарт надання адміністративної послуги з видачі дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі.

3.

Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами

Регіональна митниця, митниці

Стаття 12 глави 3 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Закон України від 15.07.94 N 117/94-ВР "Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)").

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення

С. М. Сьомка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
29.12.2011 N 1102

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з видачі дозволу на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання

1. Загальні положення

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі дозволу на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання (далі - Стандарт) розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" і впорядковує порядок надання митними органами України адміністративної послуги з видачі дозволу на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання.

Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі дозволу на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу: регіональна митниця, митниці (далі - митний орган).

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувачем адміністративної послуги є зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Для одержання адміністративної послуги до митного органу, в зоні діяльності якої розташовано складське приміщення, резервуар чи майданчик, подаються такі документи:

заява встановленого зразка про видачу дозволу на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання (далі - Дозвіл);

економічне обґрунтування доцільності організації складу тимчасового зберігання (для складів тимчасового зберігання (далі - СТЗ) відкритого типу);

нотаріально завірені копії установчих і реєстраційних документів (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію) суб'єкта господарської діяльності;

копія ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера (у разі наміру заявника організувати СТЗ відкритого типу);

документи, що підтверджують право власності (володіння, користування) на складське приміщення, резервуар, майданчик;

плани складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуватимуться як СТЗ, і розміщення їх на території, а також для СТЗ відкритого типу - плани приміщень для посадових осіб митного органу;

плани (схеми) охоронної та протипожежної сигналізації, погоджені відповідними службами;

перелік осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ.

Якщо СТЗ закритого типу призначається виключно для зберігання товарів гуманітарної допомоги, то до заяви додаються документи, зазначені в абзацах третьому та п'ятому цього пункту.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Видача Дозволу.

4.1.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання до митного органу, в зоні діяльності якої розташовано складське приміщення, резервуар чи майданчик, повного пакета документів, визначених главою 3 Стандарту;

отримання Дозволу або листа з обґрунтуванням причин відмови.

4.1.2. Послідовність дій адміністративного органу.

а) Розгляд пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги.

При вирішенні питання про видачу Дозволу митний орган ураховує такі фактори:

розташування складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуватимуться як СТЗ, в аеропорту, порту, на аеродромі, залізничній станції, у безпосередній близькості до пункту пропуску через державний кордон України, на території підприємства, у промисловій зоні;

віддаленість складського приміщення, резервуара, майданчика, що використовуватимуться як СТЗ відкритого типу, від інших СТЗ відкритого типу;

кількість та спеціалізацію СТЗ, що діють у зоні діяльності митного органу, і засновуваного СТЗ відкритого типу.

При цьому митний орган перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих документах, і стану складських приміщень, резервуарів, майданчиків вимогам Положення про склади тимчасового зберігання (далі - Положення), затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382. За результатами огляду складається акт, форма якого затверджена наказом Державної митної служби України від 04.07.2003 N 435, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2003 за N 625/7946.

б) Прийняття рішення про видачу Дозволу або відмову в його видачі.

Рішення про видачу Дозволу приймається шляхом видання митним органом відповідного наказу.

Власникові складського приміщення, резервуара, майданчика, який претендує на організацію СТЗ, може бути відмовлено у видачі Дозволу, якщо:

складське приміщення, резервуар чи майданчик не відповідає вимогам, установленим у пункті 2.2 Положення;

документи й заява, подані власником складського приміщення, резервуара чи майданчика митному органу, містять недостовірні відомості;

до відкриття СТЗ власник складського приміщення, резервуара чи майданчика не виконав усіх обов'язкових вимог, визначених Положенням.

в) видача Дозволу або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови:

Дозвіл видається митним органом на підставі наказу митного органу, у якому зазначаються:

номер Дозволу;

назва суб'єкта господарської діяльності, якому видається Дозвіл;

місцезнаходження СТЗ.

У разі відмови у видачі Дозволу - повідомлення заявника письмово, із зазначенням причин відмови.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга

Строк

Прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволу

Заява та документи, що надаються до заяви, розглядаються митним органом протягом місяця з дня її надходження

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

У видачі Дозволу може бути відмовлено за таких підстав:

обладнання й місця розташування СТЗ, не відповідають вимогам глави 2 Положення;

відсутності документів, зазначених у главі 3 Стандарту;

відомості, викладені в документах, що подаються одержувачем адміністративної послуги, містять недостовірні відомості.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

За результатами розгляду заяв про видачу Дозволу або переоформлення Дозволу одержувач адміністративної послуги отримує:

Дозвіл на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання.

8. Інформація про платне або безоплатне надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

N
з/п

Адміністративна послуга

Вартість адміністративної послуги

1.

Видача Дозволу

На безоплатній основі

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами з питань митної справи.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, подаються до митного органу, в зоні діяльності якого розташовано складське приміщення, резервуар чи майданчик.

Видача Дозволу здійснюється за місцезнаходженням митного органу.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Прийом заяв та документів, що додаються до заяви одержувача адміністративної послуги, та видача документів щодо надання Дозволу здійснюється відповідно до режиму роботу митного органу.

Режим роботи митного органу встановлений окремими наказами по кожному митному органу.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається адміністративними органами у міру надходження від отримувачів адміністративної послуги документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держмитслужби:

E-mail: dmsu@customs.gov.ua;

за контактним телефоном (044) 481-19-63.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Під час надання адміністративної послуги здійснення розподілу одержувачів на категорії не передбачено.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на дії працівників адміністративного органу щодо недотримання Стандарту може адресуватися до Держмитслужби і розглядається в строки згідно із законодавством.

Скарга надсилається поштою на адресу Держмитслужби: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, або подається до поштової скриньки Держмитслужби, яка розташована на першому поверсі будинку Держмитслужби.

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян". Держмитслужба розглядає скаргу в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику про рішення, прийняте за наслідками розгляду скарги.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється відповідно до законодавства.

17. Перелік нормативно-правових актів

Митний кодекс України;

Наказ Державної митної служби України від 07.10.2003 N 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382;

Наказ Державної митної служби України від 13.05.2009 N 443 "Про затвердження Порядку ведення обліку та подання митним органам звітності щодо товарів на складах тимчасового зберігання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за N 471/164870;

Наказ Державної митної служби України від 04.07.2003 N 435 "Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2003 за N 625/7946.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення

С. М. Сьомка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
29.12.2011 N 1102

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з видачі дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі

1. Загальні положення

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі (далі - Стандарт), розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" і впорядковує порядок надання Державною митною службою України спільно з Адміністрацією Державної прикордонної служби України адміністративної послуги з видачі дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі.

Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

1.3. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

Держмитслужба України (Департамент організації митного контролю та оформлення) спільно з Адміністрацією Держприкордонслужби України (Управління прикордонного контролю та реєстрації).

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувачем адміністративної послуги є зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги до митного органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких планується відкрити магазин безмитної торгівлі, подаються такі документи:

заява встановленої форми про одержання дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі;

копії документів про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів;

довідка банку (банків) про розрахунковий та валютний рахунок заявника;

план пункту пропуску через митний кордон України з позначенням місця, де планується відкрити магазин безмитної торгівлі;

попереднє письмове погодження власника приміщення, розташованого в зоні митного контролю, на укладення договору оренди (у разі коли передбачається оренда приміщення);

план приміщення магазину безмитної торгівлі.

3.2. У разі прийняття попереднього рішення про можливість відкриття магазину безмитної торгівлі заявник подає митному органу, в зоні діяльності якого планується відкрити магазин, документи, що підтверджують:

право власності на приміщення або на користування ним;

згоду начальника органу охорони державного кордону на відкриття магазину безмитної торгівлі;

наявність дозволу відповідного органу в разі спорудження магазину;

відсутність заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Видача дозволу.

4.1.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання до митного органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких планується відкрити магазин безмитної торгівлі, повного пакета документів, визначених підпунктом 3.1 Стандарту;

подання до митного органу, в зоні діяльності якого планується відкрити магазин безмитної торгівлі, документів, визначених підпунктом 3.2 Стандарту (у разі прийняття попереднього рішення про можливість відкриття магазину безмитної торгівлі);

отримання дозволу або спільного рішення Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України із зазначенням причин відмови.

4.1.2. Послідовність дій митного органу спільно з органом охорони державного кордону:

розгляд пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;

перевірка достовірності відомостей, зазначених у поданих заявником документах, і відповідності передбачуваного для магазину безмитної торгівлі приміщення вимогам статті 226 Митного кодексу України і Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089, або розгляд можливості проведення робіт, пов'язаних з його спорудженням;

прийняття попереднього рішення про можливість відкриття магазину безмитної торгівлі;

надіслання заявникові письмового повідомлення про попереднє рішення щодо можливості відкриття магазину безмитної торгівлі;

подання митним органом Держмитслужбі України документів, визначених розділом 3 Стандарту, разом із супровідним листом, у якому зазначаються повні відомості про магазин безмитної торгівлі та організацію в ньому митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України.

4.1.3. Послідовність дій адміністративного органу:

розгляд документів та супровідного листа, поданих митним органом;

прийняття рішення про видачу дозволу або відмову в його видачі;

видача дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі або надсилання заявнику спільного рішення Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України із зазначенням причин відмови.

4.2. Переоформлення дозволу.

4.2.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання у строк, що не перевищує 7 днів після дати зміни відомостей, до митного органу, який дав згоду на видачу дозволу, письмового повідомлення про зміну відомостей (у тому числі відомостей про зміну найменування та коду підприємства згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій), зазначених у заяві про отримання дозволу та документах, що передбачені підпунктами 3.1 і 3.2 Стандарту;

отримання переоформленого та передання Держмитслужбі України попереднього дозволу.

4.2.2. Послідовність дій адміністративного органу:

у разі зміни найменування та коду підприємства згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій здійснюються дії, визначені у підпункті 4.1.3 Стандарту, а також вилучення та анулювання попереднього дозволу;

в інших випадках, що потребують внесення змін:

розгляд письмового повідомлення власника (керівника) магазину безмитної торгівлі, наданого супровідним листом митного органу, який дав згоду на видачу дозволу;

підготовка спільного наказу Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України;

видача заявнику переоформленого дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі та вилучення попереднього дозволу.

4.3. Продовження строку дії дозволу.

4.3.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання заяви митному органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких відкрито магазин безмитної торгівлі;

отримання спільного рішення Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України про продовження строку дії дозволу або про відмову у продовженні із зазначенням причин відмови.

4.3.2. Послідовність дій митного органу спільно з органом охорони державного кордону:

розгляд заяви, поданої одержувачем адміністративної послуги;

перевірка наявності порушень, зазначених у пункті 14 Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089;

подання Держмитслужбі України заяви, наданої одержувачем адміністративної послуги, разом із супровідним листом, у якому зазначаються відомості про результати перевірки щодо наявності порушень, зазначених у пункті 14 Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089.

4.3.3. Послідовність дій адміністративного органу:

прийняття спільного рішення Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України про продовження строку дії дозволу або про відмову у продовженні;

надіслання заявникові письмового повідомлення про рішення щодо продовження строку дії дозволу або про відмову у продовженні із зазначенням причин відмови.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга

Строк

Видача дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі

Протягом 30 календарних днів після надходження документів.
Строк розгляду може бути продовжений Головою Держмитслужби або його заступниками на 15 днів

Переоформлення дозволу на право відкриття магазину безмитної торгівлі

Протягом 30 календарних днів після надходження документів.
Строк розгляду може бути продовжений Головою Держмитслужби або його заступниками на 15 днів

Продовження дії дозволу на право відкриття магазину безмитної торгівлі

Протягом 30 календарних днів після надходження документів.
Строк розгляду може бути (продовжений Головою Держмитслужби або його заступниками на 15 днів

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

6.1. У видачі дозволу може бути відмовлено за таких підстав:

коли приміщення не відповідає вимогам статті 226 Митного кодексу України;

відсутності документів, зазначених у підпунктах 3.1 і 3.2 Стандарту, або коли у цих документах містяться неправдиві відомості;

коли розташування такого магазину в пункті пропуску через державний кордон ускладнюватиме забезпечення режиму, встановленого законодавством у цих пунктах.

6.2. У продовженні дії дозволу може бути відмовлено за таких підстав: невиконання вимог, зазначених у рішенні про зупинення дії дозволу; порушення умов, зазначених у статтях 226 і 227 Митного кодексу України та пункті 13 Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089, якщо раніше вже застосовувалося зупинення дії дозволу; зміни митного режиму в пункті пропуску через митний кордон.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

За результатами розгляду заяв про видачу або продовження дії дозволу, переоформлення дозволу одержувач адміністративної послуги отримує:

дозвіл на право відкриття магазину безмитної торгівлі або спільне рішення Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України із зазначенням причин відмови;

переоформлений дозвіл на право відкриття магазину безмитної торгівлі з урахуванням змін, зазначених у письмовому повідомленні власника (керівника) магазину безмитної торгівлі про зміну відомостей;

рішення про продовження дії/відмову у продовженні дії дозволу на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

8. Інформація про платне або безоплатне надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

N з/п

Адміністративна послуга

Вартість адміністративної послуги

1.

Видача дозволу на право відкриття магазину безмитної торгівлі

Проводиться на безоплатній основі

2.

Переоформлення дозволу на право відкриття магазину безмитної торгівлі

Проводиться на безоплатній основі

3.

Продовження дії дозволу на право відкриття магазину безмитної торгівлі

Проводиться на безоплатній основі

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами з питань митної справи.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, подаються до митному органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких передбачається відкрити магазин безмитної торгівлі.

Видача дозволу на право відкриття магазину безмитної торгівлі або переоформленого дозволу здійснюється за місцезнаходженням Державної митної служби України за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, приймальня громадян.

Транспортна і пішохідна доступність є достатньою (метрополітен - станція "Лук'янівська", трамвайні та автобусні зупинки "Зоологічна").

Проїзд від метро "Лук'янівська": автобусом N 9, трамваєм NN 14, 15, маршрутним таксі NN 417, 14, 9 до зупинки "Зоологічна".

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Прийом заяв та документів, що додаються до заяви одержувача адміністративної послуги, та видача документів щодо надання дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі здійснюється відповідно до режиму роботу митного органу.

Режим роботи митного органу встановлений окремими наказами по кожному митному органу.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження від митного органу документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держмитслужби України:

E-mail: dmsu@customs.gov.ua;

за контактним телефоном (044) 247-27-95.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Під час надання адміністративної послуги здійснення розподілу одержувачів на категорії не передбачено.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на дії працівників Держмитслужби України або митного органу щодо недотримання Стандарту може адресуватися до Держмитслужби України і розглядається в строки згідно із законодавством.

Скарга надсилається поштою на адресу Держмитслужби України: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, або подається до поштової скриньки Держмитслужби України, яка розташована на першому поверсі будинку Держмитслужби.

Скарга на дії працівників Адміністрації Держприкордонслужби України або органу охорони державного кордону щодо недотримання Стандарту може адресуватися до Адміністрації Держприкордонслужби України і розглядається в строки згідно із законодавством.

Скарга надсилається поштою на адресу Адміністрації Держприкордонслужби України: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26, або подається до поштової скриньки Адміністрації Держприкордонслужби, яка розташована на першому поверсі будинку Адміністрації Держприкордонслужби.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється відповідно до законодавства.

17. Перелік нормативно-правових актів:

Митний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України 17.07.2003 N 1089 "Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі".

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення

С. М. Сьомка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
29.12.2011 N 1102

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

1. Загальні положення

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі свідоцтв про допущення в індивідуальному порядку механічного дорожнього транспортного засобу, причепа, напівпричепа, призначеного для його буксирування таким транспортним засобом (далі - транспортного засобу), власник якого здійснює автомобільні перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі - Конвенція МДП), до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі - Стандарт) розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" і впорядковує порядок надання митними органами України адміністративної послуги з видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами.

Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

Адміністративний орган (далі - митний орган), що надає послугу: Київська регіональна митниця, митниці.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувачем адміністративної послуги є зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, та якій транспортний засіб належить на праві власності, або користування (далі - власник транспортного засобу).

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі - Свідоцтво) до митного органу, в зоні діяльності якого зареєстрований одержувач адміністративної послуги - власник транспортного засобу, подаються такі документи:

письмова заява довільної форми на ім'я керівника митного органу реєстрації за підписом власника транспортного засобу або його уповноваженого представника з видачі Свідоцтва. У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код за ЄДРПОУ власника транспортного засобу, державний реєстраційний номер, тип, марка, номер шасі транспортного засобу. Фізичні особи зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, паспортні дані, державний реєстраційний номер, тип, марку, номер шасі транспортного засобу;

заповнене Свідоцтво та завірена печаткою підприємства, за наявності, його копія;

копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в органах Державної автомобільної інспекції МВС України або тимчасового реєстраційного талона, завірена в установленому законодавством порядку;

комплект фотографій транспортного засобу (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збільшеним планом кожне місце накладення митних печаток та пломб). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну інформацію про транспортний засіб. Фотографії на звороті повинні містити інформацію про транспортний засіб (його реєстраційний номер, тип, марку, номер шасі), яка завіряється підписом і печаткою власника транспортного засобу за наявності.

3.2. Для одержання адміністративної послуги з продовження строку дії Свідоцтва до митного органу, в зоні діяльності якої зареєстрований одержувач адміністративної послуги, подаються такі документи:

письмова заява довільної форми на ім'я керівника митного органу реєстрації за підписом власника транспортного засобу або його уповноваженого представника з продовження строку дії Свідоцтва. У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код за ЄДРПОУ власника транспортного засобу, державний реєстраційний номер, тип, марка, номер шасі транспортного засобу. Фізичні особи зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, паспортні дані, державний реєстраційний номер, тип, марку, номер шасі транспортного засобу;

Свідоцтво, яке потребує продовження строку дії;

комплект фотографій транспортного засобу з відбитком особистої номерної печатки і підписом посадової особи митного органу реєстрації, які поверталися власнику транспортного засобу або його вповноваженому представнику після оформлення або останнього продовження строку дії Свідоцтва.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Видача Свідоцтва.

4.1.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

а) подання до митного органу, в зоні діяльності якої зареєстрований одержувач адміністративної послуги, повного пакета документів, визначених пунктом 3.1 глави 3 Стандарту;

б) отримання Свідоцтва або листа митного органу з обґрунтуванням причин відмови.

4.1.2. Послідовність дій адміністративного органу.

а) розгляд пакета документів, поданого власником транспортного засобу або уповноваженої ним особою:

при цьому митний орган перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих документах.

б) здійснення огляду транспортного засобу:

митний орган ураховує відповідність вантажного відділення транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, установленим Конвенцією МДП а також ідентичність зовнішнього вигляду пред'явленого транспортного засобу наданим фотографіям (кресленням).

в) прийняття рішення про видачу Свідоцтва або відмову в його видачі:

Рішення про видачу Свідоцтва приймається шляхом проставлення у його відповідній графі підпису керівника митного органу або його заступника та гербової печатки.

г) видача власнику транспортного засобу Свідоцтва та комплекту фотографій завірених особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи митного органу реєстрації.

У разі виявлення невідповідності транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, установленим Конвенцією МДП, або виникнення зауважень до поданого пакету документів, митний орган реєстрації письмово відмовляє у видачі Свідоцтва із зазначенням аргументованих підстав. У таких випадках пакет документів повертається власнику транспортного засобу.

4.2. Продовження строку дії Свідоцтва.

4.2.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

а) подання до адміністративного органу, в зоні діяльності якої зареєстрований одержувач адміністративної послуги, повного пакета документів, визначених пунктом 3.2 глави 3 Стандарту;

б) отримання Свідоцтва разом з комплектом фотографій транспортного засобу з відбитком особистої номерної печатки і підписом посадової уповноваженої посадової особи митного органу реєстрації, які поверталися власнику транспортного засобу або його вповноваженому представнику після оформлення або останнього продовження строку дії свідоцтва про допущення, або листа з обґрунтуванням причин відмови.

4.2.2. Послідовність дій адміністративного органу:

а) розгляд митним органом пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги:

при цьому митний орган перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих документах.

б) здійснення огляду транспортного засобу:

митний орган ураховує відповідність вантажного відділення транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, установленим Конвенцією МДП, а також ідентичність зовнішнього вигляду пред'явленого транспортного засобу наданим фотографіям (кресленням).

в) прийняття рішення про продовження Свідоцтва або відмову у його продовженні:

Рішення про продовження Свідоцтва приймається шляхом проставлення у його відповідній графі підпису керівника митного органу або його заступника та гербової печатки.

г) видача власнику транспортного засобу Свідоцтва та комплекту фотографій завірених особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи митного органу реєстрації.

У разі виявлення невідповідності транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, установленим Конвенцією МДП, або виникнення зауважень до поданого пакету документів, митний орган реєстрації письмово відмовляє у продовженні строку дії Свідоцтва із зазначенням аргументованих підстав. У таких випадках пакет документів повертається власнику транспортного засобу.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга

Строк

Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

Свідоцтво видається митницею реєстрації, як правило, протягом одного робочого дня (але не пізніше трьох робочих днів) після надання повного пакета документів і подання транспортного засобу до огляду

Розгляд адміністративним органом заяви про продовження дії Свідоцтва

Свідоцтво продовжується митницею реєстрації, як правило, протягом одного робочого дня (але не пізніше трьох робочих днів) після надання повного пакета документів і подання транспортного засобу до огляду

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Власникові транспортного засобу може бути відмовлено у видачі Свідоцтва, якщо:

транспортний засіб не відповідає технічним вимогам, зазначеним у додатку 2 до Конвенції МДП, а також зовнішній вигляд пред'явленого транспортного засобу не ідентичний його вигляду у наданих фотографіях;

документи й заява містять недостовірні відомості;

відсутності документів, зазначених у главі 3 Стандарту;

відомості, викладені в документах, що подаються одержувачем адміністративної послуги, суперечать чинному законодавству.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

За результатами розгляду заяв про видачу свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами одержувач адміністративної послуги отримує:

свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами;

Свідоцтво, строк дії якого продовжено.

8. Інформація про платне або безоплатне надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

N з/п

Адміністративна послуга

Вартість адміністративної послуги

1.

Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

На безоплатній основі

2.

Продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

На безоплатній основі

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами з питань митної справи.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, подаються до митного органу, в зоні діяльності якої розташовано в зоні діяльності якої зареєстрований одержувач.

Видача Свідоцтва здійснюється за місцезнаходженням митного органу.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Прийом заяв та документів, що додаються до заяви одержувача адміністративної послуги, та видача документів щодо надання Дозволу здійснюється відповідно до режиму роботу митного органу.

Режим роботи митного органу встановлений окремими наказами по кожному митному органу.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається митними органами у міру надходження від отримувачів адміністративної послуги документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держмитслужби України:

E-mail: dmsu@customs.gov.ua;

за контактним телефоном (044) 481-19-63.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Під час надання адміністративної послуги здійснення розподілу одержувачів на категорії не передбачено.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на дії працівників адміністративного органу щодо недотримання Стандарту може адресуватися до Держмитслужби України і розглядається в строки згідно із законодавством.

Скарга надсилається поштою на адресу Держмитслужби України: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, або подається до поштової скриньки Держмитслужби, яка розташована на першому поверсі будинку Держмитслужби.

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян". Держмитслужба України розглядає скаргу в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику про рішення, прийняте за наслідками розгляду скарги.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється відповідно до законодавства.

17. Перелік нормативно-правових актів

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року;

Закон України від 15.07.94 N 117/94-ВР "Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)";

Митний кодекс України;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 700-р "Про надання повноважень Держмитслужбі на затвердження нормативно-правових актів";

Наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 N 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1036/6227;

Наказ Державної митної служби України від 27.01.2011 N 59 "Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами" (Порядок N 59), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.02.2011 за N 218/18956.

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення

С. М. Сьомка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали