ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 грудня 2011 року N 116

Про затвердження Переліку індексів структурних підрозділів Генеральної прокуратури України

У зв'язку зі змінами у структурі Генеральної прокуратури України та відповідно до п. 4.3.5 Інструкції з діловодства в органах прокуратури України наказую:

1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2012 року Перелік індексів структурних підрозділів Генеральної прокуратури України (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України забезпечити реєстрацію та облік документів відповідно до Переліку.

3. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному прокурору затвердити Перелік індексів структурних підрозділів прокуратур обласного рівня з урахуванням Переліку індексів структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ виконувача обов'язків Генерального прокурора України від 27.07.2011 N 82 "Про затвердження Переліку індексів структурних підрозділів Генеральної прокуратури України".

5. З наказом ознайомити працівників Генеральної прокуратури України, надіслати його прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному прокурору для використання в роботі.

 

Генеральний прокурор України

В. Пшонка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора України
14.12.2011 N 116

ПЕРЕЛІК
індексів структурних підрозділів Генеральної прокуратури України

Генеральний прокурор України ПШОНКА В. П.

01

Перший заступник Генерального прокурора України КУЗЬМІН Р. Р.

02

Заступники Генерального прокурора України

03

Заступник Генерального прокурора України БЛАЖІВСЬКИЙ Є. М.

03/1

Заступник Генерального прокурора України ВОЙЦИШЕН В. Д.

03/2

Заступник Генерального прокурора України ГАВРИЛЮК М. І.

03/3

Заступник Генерального прокурора України ЗАНФІРОВ В. А.

03/4

Заступник Генерального прокурора України ПРИШКО А. Г.

03/5

Заступник Генерального прокурора України УДАРЦОВ Ю. В.

03/6

Заступник Генерального прокурора України СЕРЕДА Г. П.

03/7

Заступник Генерального прокурора України - прокурор Автономної Республіки Крим ПАВЛОВ В. В.

03/8

Радник Генеральної прокуратури України ПОТЕБЕНЬКО М. О.

03/9

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

04

 

Відділ організаційно-методичної роботи та координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю

04/1

 

Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ

04/2

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності

04/2/1

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні дослідчих перевірок і дізнання

04/2/2

 

Відділ нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя

04/2/3

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства

04/2/4

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства слідчими Головного слідчого управління МВС України

04/2/5

 

Відділ приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації

04/3

 

Управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України

04/4

 

Відділ нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України

04/4/1

 

Відділ нагляду за додержанням законів про державний кордон і митну справу

04/4/2

 

Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції

04/5

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання

04/5/1

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства

04/5/2

 

Відділ нагляду за додержанням законодавства про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

04/5/3

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУДІ, ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВИ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ

05

 

Управління представництва інтересів громадян і держави у Верховному Суді України та вищих спеціалізованих судах

05/1

 

Відділ участі прокурорів в адміністративному судочинстві

05/1/1

 

Відділ участі прокурорів у цивільному судочинстві

05/1/2

 

Відділ участі прокурорів у господарському судочинстві

05/1/3

 

Управління організації представництва

05/2

 

Відділ представництва громадян та держави в суді

05/2/1

 

Відділ представництва органів прокуратури в суді

05/2/2

 

Відділ представництва при виконанні судових рішень

05/2/3

 

Відділ захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин

05/3

 

Організаційно-методичний відділ

05/4

ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ

06

 

Управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури

06/1

 

Перший наглядовий відділ

06/1/1

 

Другий наглядовий відділ

06/1/2

 

Третій наглядовий відділ

06/1/3

 

Організаційно-методичний відділ

06/2

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

07

 

Управління захисту прав і свобод громадян

07/1

 

Відділ захисту конституційних прав і свобод громадян

07/1/1

 

Відділ захисту прав громадян та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення

07/1/2

 

Управління захисту інтересів держави

07/2

 

Відділ захисту фінансово-економічних інтересів держави

07/2/1

 

Відділ захисту інтересів держави у сфері кредитно-фінансової, митної та інвестиційної діяльності

07/2/2

 

Відділ захисту прав і свобод дітей

07/3

 

Відділ захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері

07/4

 

Організаційно-методичний відділ

07/5

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ ТА ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

08

 

Управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави на транспорті

08/1

 

Відділ захисту конституційних прав громадян, безпеки руху та пасажирських перевезень на транспорті

08/1/1

 

Відділ захисту інтересів держави та протидії корупції на транспорті

08/1/2

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства на транспорті

08/2

 

Другий відділ

08/3

 

Відділ з розслідування особливо важливих справ у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу

08/4

 

Організаційно-методичний відділ

08/5

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДАХ

09

 

Управління організації підтримання державного обвинувачення

09/1

 

Відділ організації участі прокурорів у кримінальному судочинстві

09/1/1

 

Відділ підтримання державного обвинувачення в судах

09/1/2

 

Управління участі прокурорів у перегляді судових рішень у кримінальних справах

09/2

 

Відділ участі прокурорів у касаційному перегляді рішень місцевих судів

09/2/1

 

Відділ участі прокурорів у перегляді рішень апеляційних судів

09/2/2

 

Організаційно-методичний відділ

09/3

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР

10

 

Слідче управління

10/1

 

Відділ нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та дізнання

10/1/1

 

Слідчий відділ

10/1/2

 

Відділ нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство

10/1/3

 

Відділ захисту прав і свобод громадян та інтересів держави

10/2

 

Відділ підтримання державного обвинувачення та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах

10/3

 

Відділ представництва інтересів громадян та держави в судах

10/4

 

Відділ нагляду за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією

10/5

 

Секретаріат (на правах відділу)

10/6

 

Організаційно-методичний відділ

10/7

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11

 

Управління кадрів

11/1

 

Відділ роботи з кадрами центрального апарату

11/1/1

 

Відділ роботи з кадрами територіальних прокуратур

11/1/2

 

Відділ штатів та дисциплінарної практики

11/1/3

 

Відділ підготовки кадрів та зв'язків з навчальними закладами

11/2

 

Організаційно-методичний відділ

11/3

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12

 

Організаційно-контрольне управління

12/1

 

Відділ організації роботи і контролю виконання

12/1/1

 

Відділ статистичної інформації

12/1/2

 

Відділ аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора України

12/1/3

 

Управління правового та методичного забезпечення

12/2

 

Відділ правового аналізу

12/2/1

 

Відділ правової інформації

12/2/2

 

Відділ організації науково-методичної роботи

12/2/3

 

Відділ взаємодії з Верховною Радою України

12/3

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

13

 

Управління документального забезпечення

13/1

 

Відділ забезпечення організації роботи з документами

13/1/1

 

Сектор приймання та опрацювання вхідної кореспонденції

13/1/1/1

 

Сектор відправлення вихідної кореспонденції

13/1/1/2

 

Відділ опрацювання та зберігання документів

13/1/2

 

Сектор комп'ютерного набору та тиражування документів

13/1/2/1

 

Архівний сектор

13/1/2/2

 

Управління справами

13/2

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення та договірної роботи

13/2/1

 

Відділ експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення

13/2/2

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ

14

 

Відділ міжнародного співробітництва, протоколу та перекладів

14/1

 

Відділ правової допомоги

14/2

 

Відділ екстрадиції

14/3

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ

15

 

Відділ внутрішніх розслідувань та запобігання корупції

15/1

 

Відділ профілактичної роботи

15/2

 

Відділ інформаційної безпеки

15/3

 
УПРАВЛІННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ТА ІНШИХ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ

16

 

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань

16/1

 

Відділ нагляду за додержанням законів при застосуванні інших заходів примусового характеру

16/2

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З РОЗСЛІДУВАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ СПРАВ

17

 

Управління з розслідування кримінальних справ слідчими Генеральної прокуратури України

17/1

 

Відділ з розслідування кримінальних справ у сфері економіки

17/1/1

 

Відділ з розслідування кримінальних справ у сфері службової діяльності

17/1/2

 

Відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими Генеральної прокуратури України у сфері економіки

17/2

 

Відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими Генеральної прокуратури України у сфері службової діяльності

17/3

 

Організаційно-методичний відділ

17/4

ВІДДІЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

18

УПРАВЛІННЯ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

19

 

Відділ розгляду депутатських звернень і запитів

19/1

 

Відділ розгляду звернень громадян

19/2

 

Відділ прийому громадян

19/3

ПЕРШИЙ ВІДДІЛ

20

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛАМИ ТА ІНШИМИ ОРГАНАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ БОРОТЬБУ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ

21

 

Управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства

21/1

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання

21/1/1

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства

21/1/2

 

Управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією

21/2

 

Відділ нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання та протидії корупції

21/2/1

 

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства у кримінальних справах про злочини, пов'язані з корупцією

21/2/2

 

Відділ з розслідування злочинів щодо корупційних діянь

21/3

 

Організаційно-методичний відділ

21/4

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

22

 

Відділ впровадження інформаційних систем

22/1

 

Відділ адміністрування мереж

22/2

 

Відділ супроводження користувачів

22/3

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

23

ВІДДІЛ ЗВ'ЯЗКІВ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

24

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали