Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності інфраструктури залізничного транспорту, пов'язаних з нею процесів та методів виробництва вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 листопада 2019 року N 815

Про затвердження Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності інфраструктури залізничного транспорту, пов'язаних з нею процесів та методів виробництва вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Відповідно до статей 8 (Закон N 124-VIII) і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII), Переліку сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1057, та з метою удосконалення технічного регулювання в сфері залізничного транспорту наказую:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності інфраструктури залізничного транспорту, пов'язаних з нею процесів та методів виробництва вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 494 (Постанова N 494), що додається.

2. Директорату з безпеки на транспорті забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Криклій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
20 листопада 2019 року N 815

Перелік національних стандартів,
відповідність яким надає презумпцію відповідності інфраструктури залізничного транспорту, пов'язаних з нею процесів та методів виробництва або інших об'єктів вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту (Постанова N 494)

N
з/п

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Дата початку надання презумпції відповідності внаслідок застосування національного стандарту

Позначення заміненого національного стандарту

N
з/п

1

2

3

4

5

1

1.

ДСТУ 2103-92
(ГОСТ 17544-93)

Трансформатори силові масляні загального призначення класів напруги 220, 330, 500 і 750 кВ. Технічні умови

20.11.2019

 

 

2.

ДСТУ 2104-92
(ГОСТ 12965-93)

Трансформатори силові масляні загального призначення класів напруги 110 і 150 кВ. Технічні умови

20.11.2019

 

 

3.

ДСТУ 2105-92
(ГОСТ 11920-93)

Трансформатори силові масляні загального призначення напругою до 35 кВ включно. Технічні умови

20.11.2019

 

 

4.

ДСТУ 2106-92
(ГОСТ 12268.1-93)

Картон електроізоляційний. Методи визначення стисливості під тиском

20.11.2019

 

 

5.

ДСТУ 2183-93
(ГОСТ 12268.2-93)

Картон електроізоляційний. Методи визначення електричної міцності і стійкості до впливу випробної напруги

20.11.2019

 

 

6.

ДСТУ 2202-93
(ГОСТ 1232-93)

Ізолятори лінійні штирьові фарфорові та скляні на напругу 1 - 35 кВ. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

7.

ДСТУ 2203-93
(ГОСТ 6490-93)

Ізолятори лінійні підвісні тарілчасті. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

8.

ДСТУ 2352-94
(ГОСТ 30073-93)

Гідроприводи об'ємні. Ущільнювачі гумово-пластмасові для гідроциліндрів на тиск до 16 МПа. Конструкція, основні розміри, технічні вимоги

20.11.2019

 

 

9.

ДСТУ 2484-94
(ГОСТ 4121-96)

Рейки кранові. Технічні умови

20.11.2019

 

 

10.

ДСТУ 2511-94

Кільця гумові ущільнювальні прямокутного перерізу для гідравлічних обладнань. Конструкція та розміри

20.11.2019

 

 

11.

ДСТУ 2532-94
(ГОСТ 30552-98)

Заготовки профільні (необроблені осі) для рухомого складу залізниць з колією 1520 мм. Припуски та допуски

20.11.2019

 

 

12.

ДСТУ 2539-94
(ГОСТ 30165-94)

Рейки типів P38 і P43. Технічні умови

20.11.2019

 

 

13.

ДСТУ 2542-94

Ущільнювачі гумо-пластмасові до гідроциліндрів. Конструкція і розміри

20.11.2019

 

 

14.

ДСТУ 2644-94

Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення

20.11.2019

 

 

15.

ДСТУ 2648-94

Ізолятори електротехнічні. Терміни та визначення

20.11.2019

 

 

16.

ДСТУ 2716-94

Апаратура контролю і захисту електричних мереж змінного струму до 10 кВ. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

17.

ДСТУ 2770-94
(ГОСТ 30136-95) (ISO 8457-1:89)

Катанка з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови

20.11.2019

 

 

18.

ДСТУ 2805-94

Прокладки гумові для рейкової колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

19.

ДСТУ 3024-95
(ГОСТ 30284-97)

Ізолятори полімерні стрижньові для контактних мереж електрифікованих залізниць. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

20.

ДСТУ 3128-95

Вироби гумові технічні. Зовнішні дефекти. Терміни та визначення

20.11.2019

 

 

21.

ДСТУ 3347-96
(ГОСТ 8608-96)

Ізолятори опорні штирьові фарфорові на напругу понад 1000 В. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

22.

ДСТУ 3349-96
(ГОСТ 26430-96)

Вимикачі (перемикачі) шляхові безконтактні. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

23.

ДСТУ 3407-96
(ГОСТ 18328-97)

Деталі ізоляційні із скла для лінійних підвісних та штирьових ізоляторів. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

24.

ДСТУ 3546-97
(ГОСТ 30531-97)

Ізолятори лінійні штирьові фарфорові та скляні на напругу до 1000 В. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

25.

ДСТУ 3585-97
(ГОСТ 30516-97)

Рейки залізничні для колій промислового транспорту. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

26.

ДСТУ 3611-97

Рейки залізничні вузької колії типів P8 і P11. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

27.

ДСТУ 3612-97

Накладки двоголові до рейок типу P43. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

28.

ДСТУ 3760:2019

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови.

20.11.2019

 

 

29.

ДСТУ 3799-98

Рейки залізничні вузької колії типів P18 та P24. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

30.

ДСТУ 3800-98

Підкладки костильного скріплення до рейок типу Р43. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

31.

ДСТУ 3858-99
(ГОСТ 12670-99)

Ізолятори фарфорові тарілчасті для контактної мережі електрифікованих залізниць. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

32.

ДСТУ 3974-2000

Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення.

20.11.2019

 

 

33.

ДСТУ 4151-2003

Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи випробовування

20.11.2019

 

 

34.

ДСТУ 4178-2003

Комплексы технических средств систем управления и регулирования движения поездов. Функциональная безопасность и надежность. Требования и методы испытаний

20.11.2019

 

 

35.

ДСТУ 4183:2003

Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

36.

ДСТУ 4241:2003

Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні вимоги

20.11.2019

 

 

37.

ДСТУ 4344:2004

Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

38.

ДСТУ 4484:2005/
ГОСТ 535-2005

Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

39.

ДСТУ 4814:2007

Рейки вістрякові типів OP 50 і OP 65. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

40.

ДСТУ 8539:2015

Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

41.

ДСТУ 8634:2016

Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції.

20.11.2019

 

 

42.

ДСТУ 8790:2018

Накладки двоголові до рейок типу P50. Конструкція та розміри

20.11.2019

 

 

43.

ДСТУ 8806:2018

Швелери сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент

20.11.2019

 

 

44.

ДСТУ 8807:2018

Балки двотаврові та швелери сталеві спеціальні. Сортамент

20.11.2019

 

 

45.

ДСТУ 8808:2018

Профілі сталеві гнуті. Технічні умови

20.11.2019

 

 

46.

ДСТУ 8817:2018

Прокат конструкційний з нелегованої та легованої сталі для мостобудування. Технічні умови

20.11.2019

 

 

47.

ДСТУ 8846:2019

Накладки рейкові двоголові для залізниць широкої колії. Технічні умови

01.07.2020

 

 

48.

ДСТУ 8848:2019

Накладки двоголові до рейок типів P65 та P75. Конструкція та розміри

01.07.2020

 

 

49.

ДСТУ 8849:2019

Підкладки костильного скріплення до залізничних рейок типів P65 та P75. Конструкція та розміри

01.07.2020

 

 

50.

ДСТУ 8854:2019

Профілі сталеві гнуті зетові. Сортамент

01.07.2020

 

 

51.

ДСТУ ГОСТ 15.902:2017
(ГОСТ 15.902-2014, IDT)

Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Залізничний рухомий склад. Порядок розроблення та поставлення на виробництво

20.11.2019

 

 

52.

ДСТУ ГОСТ 78:2009
(ГОСТ 78-2004, IDT)

Шпали дерев'яні для залізниць широкої колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

53.

ДСТУ ГОСТ 809:2017
(ГОСТ 809-2014, IDT)

Шурупи колійні. Загальні технічні умови.

20.11.2019

 

 

54.

ДСТУ ГОСТ 1173:2007
(ГОСТ 1173-2006, IDT)

Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови

20.11.2019

 

 

55.

ДСТУ ГОСТ 5812:2018
(ГОСТ 5812-2014, IDT)

Костилі для залізниць. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

56.

ДСТУ ГОСТ 8816:2009
(ГОСТ 8816-2003, IDT)

Брусся дерев'яні для стрілкових переводів залізниць широкої колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

57.

ДСТУ ГОСТ 11530:2017
(ГОСТ 11530-2014, IDT)

Болти для рейкових стиків. Технічні умови

20.11.2019

 

 

58.

ДСТУ ГОСТ 11532:2017
(ГОСТ 11532-2014, IDT)

Гайки для болтів рейкових стиків. Технічні умови

20.11.2019

 

 

59.

ДСТУ ГОСТ 12393:2017
 (ГОСТ 12393-2013, IDT)

Арматура контактної мережі залізниці лінійна. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

60.

ДСТУ ГОСТ 16016:2017
(ГОСТ 16016-2014, IDT)

Болти клемові для рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

61.

ДСТУ ГОСТ 16017:2017
(ГОСТ 16017-2014, IDT)

Болти закладні для рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

62.

ДСТУ ГОСТ 16018:2017
(ГОСТ 16018-2014, IDT)

Гайки для клемових та закладних болтів рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

63.

ДСТУ ГОСТ 16277:2017
(ГОСТ 16277-2016, IDT)

Підкладки роздільного скріплення залізничної колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

64.

ДСТУ ГОСТ 18576:2004
(ГОСТ 18576-96, IDT)

Контроль неруйнівний. Рейки залізничні. Методи ультразвукові

20.11.2019

 

 

65.

ДСТУ ГОСТ 21797:2017
(ГОСТ 21797-2014, IDT)

Шайби пружинні двовиткові для залізничної колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

66.

ДСТУ ГОСТ 22343:2017
(ГОСТ 22343-2014, IDT)

Клеми роздільного рейкового скріплення залізничної колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

67.

ДСТУ ГОСТ 28450:2018
(ГОСТ 28450-2014, IDT)

Бруси мостові дерев'яні. Технічні умови

20.11.2019

 

 

68.

ДСТУ ГОСТ 30830-2003
(МЭК 60076-1-93)
(ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93), IDT)

Трансформатори силові. Частина 1. Загальні положення

20.11.2019

 

 

69.

ДСТУ ГОСТ 32211:2016
(ГОСТ 32211-2013, IDT)

Машини для розбирання, укладання рейкошпальної решітки та стрілкових переводів залізничної колії і спеціальні платформи до них. Загальні технічні вимоги

20.11.2019

 

 

70.

ДСТУ ГОСТ 32676:2016
(ГОСТ 32676-2014, IDT)

Реактори для тягових підстанцій постійного струму залізниці згладжувальні. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

71.

ДСТУ ГОСТ 32679:2016
(ГОСТ 32679-2014, IDT)

Контактна мережа залізниці. Технічні вимоги та методи контролювання

20.11.2019

 

 

72.

ДСТУ ГОСТ 32685:2016
(ГОСТ 32685-2014, IDT)

Приводи стрілкові електромеханічні. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання

20.11.2019

 

 

73.

ДСТУ ГОСТ 32695:2016
(ГОСТ 32695-2014, IDT)

Стики ізолювальні залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання

20.11.2019

 

 

74.

ДСТУ ГОСТ 32697:2016
(ГОСТ 32697-2014, IDT)

Троси контактної мережі залізниці несні. Технічні умови

20.11.2019

 

 

75.

ДСТУ ГОСТ 32698:2016
(ГОСТ 32698-2014, IDT)

Скріплення рейкове проміжне залізничної колії. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання

20.11.2019

 

 

76.

ДСТУ ГОСТ 32792:2016
(ГОСТ 32792-2014, IDT)

Перетворювачі статичні для залізничної тягової мережі. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання

20.11.2019

 

 

77.

ДСТУ ГОСТ 32793:2016
(ГОСТ 32793-2014, IDT)

Струмознімання струмоприймачем залізничного електрорухомого складу. Номенклатура показників якості та методи їх визначення

20.11.2019

 

 

78.

ДСТУ ГОСТ 32894:2016
(ГОСТ 32894-2014, IDT)

Продукція залізничного призначення. Інспекторський контроль. Загальні положення.

20.11.2019

 

 

79.

ДСТУ ГОСТ 33065:2018
(ГОСТ 33065-2014, IDT)

Фанера для авто-, вагоно-, контейнеробудування. Технічні умови

20.11.2019

 

 

80.

ДСТУ ГОСТ 33185:2016
(ГОСТ 33185-2014, IDT)

Накладки для ізолювальних стиків залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання

20.11.2019

 

 

81.

ДСТУ ГОСТ 33186:2017
 (ГОСТ 33186-2014)

Клеми пружинні пруткові для кріплення рейок. Технічні умови

20.11.2019

 

 

82.

ДСТУ ГОСТ 33187:2016
(ГОСТ 33187-2014, IDT)

Пружини тарілчасті для рейкових стиків залізничної колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

83.

ДСТУ ГОСТ 34078:2019
(ГОСТ 34078-2017, IDT)

Прокладки рейкових скріплень залізничного шляху. Технічні умови

20.11.2019

 

 

84.

ДСТУ ISO 4184:2010
(ISO 4184:1992, IDT)

Пасові приводи. Паси клинові нормальні та вузькі. Довжини в розрахунковій системі

20.11.2019

 

 

85.

ДСТУ ISO 4782-2001
(ISO 4782:1987, IDT)

Дріт металевий для промислових дротяних сит і тканих дротяних сіток. Технічні умови

20.11.2019

 

 

86.

ДСТУ ISO 5003:2004
(ISO 5003:1980, IDT)

Рейки залізничні з широкою підошвою та спеціальні профілі рейок нетермооброблені для стрілкових переводів і хрестовин. Технічні вимоги до постачання

20.11.2019

 

 

87.

ДСТУ ISO 6708:2015
 (ISO 6708:1995, IDT)

Компоненти системи трубопроводів. Визначення і вибір DN (номінальний розмір)

20.11.2019

 

 

88.

ДСТУ ISO 7900-2001
(ISO 7900:1988, IDT)

Дріт сталевий оцинкований для огороджування. Технічні умови

20.11.2019

 

 

89.

ДСТУ EN 636:2014
(EN 636:2003, IDT)

Фанера. Технічні умови

20.11.2019

 

 

90.

ДСТУ EN 10218-2-2001
(EN 10218-2:1996, IDT)

Дріт сталевий та дротяні вироби. Загальні вимоги. Частина 2. Розміри дроту та допуски

20.11.2019

 

 

91.

ДСТУ EN 10223-1-2001
 (EN 10223-1:1997, IDT)

Дріт сталевий та дротяні вироби для огороджування. Частина 1. Сталевий колючий дріт, покритий цинком або цинковим сплавом. Технічні умови

20.11.2019

 

 

92.

ДСТУ EN 10223-4-2001
(EN 10223-4:1997, IDT)

Дріт сталевий та дротяні вироби для огородження. Частина 4. Сітка зі сталевого дроту зі зварними чарунками. Технічні умови

20.11.2019

 

 

93.

ДСТУ EN 10223-5-2001
 (EN 10223-5:1998, IDT)

Дріт сталевий та дротяні вироби для огороджування. Частина 5. Сітка плетена зі сталевого дроту зі зв'язаними і шарнірно з'єднаними чарунками. Технічні умови

20.11.2019

 

 

94.

ДСТУ EN 10223-6-2001
(EN 10223-6:1998, IDT)

Дріт сталевий та дротяні вироби для огороджування. Частина 6. Сітка зі сталевого дроту зі зчепленими ланками. Технічні умови

20.11.2019

 

 

95.

ДСТУ EN 12904:2004
(EN 12904:1999, IDT)

Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Пісок і гравій

20.11.2019

 

 

96.

ДСТУ EN 13145:2015
 (EN 13145:2001+A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Шпали дерев'яні та опори

20.11.2019

 

 

97.

ДСТУ EN 13230-1:2018
(EN 13230-1:2016, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 1. Загальні вимоги

20.11.2019

 

 

98.

ДСТУ EN 13230-2:2018
(EN 13230-2:2016, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 2. Попередньо напружені шпали моноблочні

20.11.2019

 

 

99.

ДСТУ EN 13230-3:2018
(EN 13230-3:2016, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 3. Посилені шпали з подвійним блоком

20.11.2019

 

 

100.

ДСТУ EN 13230-4:2015
(EN 13230-4:2009, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 4. Попередньо напружені опори для перемикачів і перетину

20.11.2019

 

 

101.

ДСТУ EN 13232-2:2015
(EN 13232-2:2003 +A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 2. Вимоги до геометричної конструкції

20.11.2019

 

 

102.

ДСТУ EN 13232-3:2015
 (EN 13232-3:2003 +A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 3. Вимоги до колеса/рейки взаємодії

20.11.2019

 

 

103.

ДСТУ EN 13232-4:2015
(EN 13232-4:2005 +A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 4. Включення та виявлення блокування

20.11.2019

 

 

104.

ДСТУ EN 13232-5:2015
(EN 13232-5:2005 +A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 5. Стрілки

20.11.2019

 

 

105.

ДСТУ EN 13232-6:2015
 (EN 13232-6:2005 +A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 6. Зафіксований звичайний глухий переїзд

20.11.2019

 

 

106.

ДСТУ EN 13232-7:2015
(EN 13232-7:2006 +A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 7. Переїзди з рухомими частинами

20.11.2019

 

 

107.

ДСТУ EN 13232-8:2015
(EN 13232-8:2007 +A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 8. Пристрої розширення

20.11.2019

 

 

108.

ДСТУ EN 13232-9:2015
(EN 13232-9:2006 +A1:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 9. Плани

20.11.2019

 

 

109.

ДСТУ EN 13481-2:2018
(EN 13481-2:2012 + A1:2017, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпал

20.11.2019

 

 

110.

ДСТУ EN 13481-3:2015
(EN 13481-3:2012, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 3. Системи кріплення для дерев'яних шпал

20.11.2019

 

 

111.

ДСТУ EN 13481-5:2018
(EN 13481-5:2012 + A1:2017, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 5. Системи кріплення для частини колії з рейками на поверхні та з рейками, убудованими в каналі

20.11.2019

 

 

112.

ДСТУ EN 13481-7:2015
(EN 13481-7:2012, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 7. Спеціальні системи кріплення для стрілок та переїздів і перевірення рейок

20.11.2019

 

 

113.

ДСТУ EN 13674-1:2018
(EN 13674-1:2011 + A1: 2017, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 1. Залізничні рейки Вігноле 46 кг/м та понад

20.11.2019

 

 

114.

ДСТУ EN 13674-2:2015
(EN 13674-2:2006 +A1:2010, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 2. Стрілки та переїзди, які використовують рейки у поєднанні з залізничними рейками Вігноле 46 кг/м і вище

20.11.2019

 

 

115.

ДСТУ EN 13674-3:2015
(EN 13674-3:2006 +A1:2010, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 3. Позначення рейок

20.11.2019

 

 

116.

ДСТУ EN 13803-1:2015
 (EN 13803-1:2010, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 1. Звичайна лінія

20.11.2019

 

 

117.

ДСТУ EN 13803-2:2015
(EN 13803-2:2006 +A1:2009, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 2. Стрілки та переїзди й порівняльні розрахункові ситуації вирівнювання з різкими змінами кривизни

20.11.2019

 

 

118.

ДСТУ EN 13848-5:2018
(EN 13848-5:2017, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Властивості геометрії колії. Частина 5. Геометричні порівняльні властивості. Проста лінія

20.11.2019

 

 

119.

ДСТУ EN 13977:2014
(EN 13977:2011, IDT)

Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування

20.11.2019

 

 

120.

ДСТУ EN 14033-1:2018
(EN 14033-1:2017, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Рейкове господарство та обслуговування механізмів. Частина 1. Технічні вимоги до пробігу

20.11.2019

 

 

121.

ДСТУ EN 14587-2:2015
 (EN 14587-2:2009, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Стикове зварювання рейок. Частина 2. Нові класи рейок R220, R260, R260Mn та R350HT із рухомим зварювальним механізмом порівняно зі стаціонарним механізмом

20.11.2019

 

 

122.

ДСТУ EN 15594:2015
(EN 15594:2009, IDT)

Залізничний транспорт. Колія. Відновлення рейок електродугового зварювання

20.11.2019

 

 

123.

ДСТУ EN 15686:2015
(EN 15686:2010, IDT)

Транспорт залізничний. Випробування для приймання характеристик пробігу залізничних транспортних засобів з системою компенсації недостатності перевищення зовнішньої рейки в кривій та/або рухомих засобів, призначених для роботи з більш високим перевищенням зовнішньої рейки кривої, ніж встановлено в EN 14363: 2005, Додаток G.

20.11.2019

 

 

124.

ДСТУ EN 50491-4-1:2015
 (EN 50491-4-1:2012. IDT)

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу й управління будівлями (АСМУБ). Частина 4-1. Загальні вимоги щодо функційної безпеки виробів, призначених для підключення до ЖБЕС та АСМУБ

20.11.2019

 

 

125.

ДСТУ EN 50491-6-1:2014
(EN 50491-6-1:2014, IDT)

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6-1. Монтаж ЖБЕС. Монтаж та проектування

20.11.2019

 

 

126.

ГОСТ 2.114-95

Единая система конструкторской документации. Технические условия.

20.11.2019

 

 

127.

ГОСТ 689-90 (МЭК 129-84)

Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия

20.11.2019

 

 

128.

ГОСТ 982-80

Масла трансформаторные. Технические условия

20.11.2019

 

 

129.

ГОСТ 1508-78

Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия

20.11.2019

 

 

130.

ГОСТ 1516.1-76

Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

20.11.2019

 

 

131.

ГОСТ 3484.1-88

Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний

20.11.2019

 

 

132.

ГОСТ 3484.4-88

Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность

20.11.2019

 

 

133.

ГОСТ 3484.5-88

Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность

20.11.2019

 

 

134.

ГОСТ 3916.1-96

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия

20.11.2019

 

 

135.

ГОСТ 3916.2-96

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

20.11.2019

 

 

136.

ГОСТ 4133-73

Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические требования

20.11.2019

 

 

137.

ГОСТ 4775-91

Провода неизолированные биметаллические сталемедные. Технические условия

20.11.2019

 

 

138.

ГОСТ 6962-75

Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений

20.11.2019

 

 

139.

ГОСТ 7370-98

Крестовины железнодорожные типов P75, P65 и P50. Технические условия

20.11.2019

 

 

140.

ГОСТ 8024-90

Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

20.11.2019

 

 

141.

ГОСТ 8193-73

Накладки двухголовые к рельсам типов P65 и P75. Конструкция и размеры

20.11.2019

 

 

142.

ГОСТ 8194-75

Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов P65 и P75. Конструкция и размеры

20.11.2019

 

 

143.

ГОСТ 8673-93

Плиты фанерные. Технические условия

20.11.2019

 

 

144.

ГОСТ 9920-89
(МЭК 815-86, МЭК 694-80)

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

20.11.2019

 

 

145.

ГОСТ 10434-82

Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

20.11.2019

 

 

146.

ГОСТ 10884-94

Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

20.11.2019

 

 

147.

ГОСТ 11677-85

Трансформаторы силовые. Общие технические условия

20.11.2019

 

 

148.

ГОСТ 16442-80

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

20.11.2019

 

 

149.

ГОСТ 16962.2-90

Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

20.11.2019

 

 

150.

ГОСТ 17441-84

Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний

20.11.2019

 

 

151.

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия

20.11.2019

 

 

152.

ГОСТ 20022.5-93

Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами

20.11.2019

 

 

153.

ГОСТ 22229-83

Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия

20.11.2019

 

 

154.

ДСТУ Б В.2.6-2:2009

Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

155.

ДСТУ Б В.2.6-21:2008

Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови

20.11.2019

 

 

156.

ДСТУ Б В.2.6-57:2008

Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови

20.11.2019

 

 

157.

ДСТУ Б В.2.6-61:2008

Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

158.

ДСТУ Б В.2.6-68:2008

Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні високовольтно-сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови

20.11.2019

 

 

159.

ДСТУ Б В.2.6-75:2008

Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

160.

ДСТУ Б В.2.6-113:2010
(ГОСТ 19231.0-83, MOD)

Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Технічні умови

20.11.2019

 

 

161.

ДСТУ Б В.2.6-114:2010
(ГОСТ 19231.1-83, MOD)

Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри

20.11.2019

 

 

162.

ДСТУ Б В.2.7-122:2009
(EN 572:2004, NEQ)

Скло листове. Технічні умови

20.11.2019

 

 

163.

ДСТУ Б В.2.6-125:2010
(ГОСТ 22687.1-85, MOD)

Конструкції будинків і споруд. Стояки конічні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри

20.11.2019

 

 

164.

ДСТУ Б В.2.6-126:2010
(ГОСТ 22687.2-85, MOD)

Конструкції будинків і споруд. Стояки циліндричні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри

20.11.2019

 

 

165.

ДСТУ Б В.2.6-127:2010
(ГОСТ 22687.3-85, MOD)

Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція закладних виробів і підпятників

20.11.2019

 

 

166.

ДСТУ Б В. 2.6-209:2016

Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови

20.11.2019

 

 

167.

ДСТУ Б В.2.7-17-95

Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

20.11.2019

 

 

168.

ДСТУ Б В.2.7-27-95

Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови

20.11.2019

 

 

169.

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

20.11.2019

 

 

170.

ДСТУ Б В.2.7-33-2001

Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

20.11.2019

 

 

171.

ДСТУ Б В.2.7-35-95

Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

20.11.2019

 

 

172.

ДСТУ Б В.2.7-39-95
(ГОСТ 5578-94)

Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови

20.11.2019

 

 

173.

ДСТУ Б В.2.7-62-97
(ГОСТ 25226-96)

Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови

20.11.2019

 

 

174.

ДСТУ Б В.2.7-71-98
(ГОСТ 8269.0-97)

Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

20.11.2019

 

 

175.

ДСТУ Б В.2.7-72-98
(ГОСТ 8269.1-97)

Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

20.11.2019

 

 

176.

ДСТУ Б В.2.7-75-98

Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

20.11.2019

 

 

177.

ДСТУ Б В.2.7-76-98

Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

20.11.2019

 

 

178.

ДСТУ Б В.2.7-102-2000

Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

20.11.2019

 

 

179.

ДСТУ Б В.2.7-131:2007

Пісок кварцовий. Технічні умови

20.11.2019

 

 

180.

ДСТУ Б В.2.7-138:2007
(ГОСТ 22856-89, MOD)

Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови

20.11.2019

 

 

181.

ДСТУ Б В.2.7-157:2011
(ГОСТ 10832-2009)

Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови

20.11.2019

 

 

182.

ДСТУ Б В.2.7-166:2008

Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови

20.11.2019

 

 

183.

ДСТУ Б В.2.7-189:2009

Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови

20.11.2019

 

 

184.

ДСТУ Б В.2.7-208:2009

Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови

20.11.2019

 

 

185.

ДСТУ Б В.2.7-210:2010

Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

20.11.2019

 

 

186.

ДСТУ Б В.2.7-232:2010

Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

20.11.2019

 

 

187.

ДСТУ Б В.2.3-29:2011
(ГОСТ 9238-83, MOD)

Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм

20.11.2019

 

 

188.

ГОСТ 12.1.004-91

Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

20.11.2019

 

 

189.

ГОСТ 12.1.005-88

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

20.11.2019

 

 

190.

ГОСТ 12.1.044-89
(ИСО 4589-84)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

20.11.2019

 

 

191.

ДСТУ ISO 2631-1:2004
(ISO 2631-1:1997, IDT)

Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги

20.11.2019

 

 

192.

ДСТУ ISO 2631-2:2004
(ISO 2631-2:1997, IDT)

Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц)

20.11.2019

 

 

193.

ДСТУ ISO 2631-4:2005
(ISO 2631-4:2001, IDT)

Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 4. Настанови з оцінювання впливів вібрації та обертового переміщення на комфорт пасажирів та поїзної бригади у транспортних системах з фіксованою напрямною колією

20.11.2019

 

 

194.

ДСТУ ISO 2631-5:2005
(ISO 2631-5:2004, IDT)

Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 5. Метод оцінювання вібрації, яка містить багаторазові удари

20.11.2019

 

 

195.

ДСТУ EN ISO 3381:2018
(EN ISO 3381:2011, IDT; ISO 3381:2005, IDT)

Залізничний транспорт. Акустика. Вимірювання шуму всередині залізничних транспортних засобів

01.07.2020

 

 

 

Генеральний директор
Директорату з безпеки на транспорті

А. Щелкунов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали