МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 жовтня 2011 року N 532

Про затвердження Переліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства фінансів України від 17.02.2011 N 35/195 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2011 рік" (Наказ N 35/195), а також на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 587 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" та наказу Мінагрополітики від 9 листопада 2007 року N 792 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2007 року за N 1259/14526, у відповідності з протоколом засідання комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань фінансування розвитку виноградарства і садівництва від 15 серпня 2011 року N 4 наказую:

1. Затвердити Перелік науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок в галузях виноградарства і садівництва на 2011 рік з обсягами фінансування за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) внести на розгляд Сектору тендерних процедур Перелік науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок в галузях виноградарства і садівництва на 2011 рік для визначення в установленому порядку процедури державних закупівель та проведення конкурсного відбору установ - виконавців науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок у 2011 році.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики України від 20 вересня 2011 року N 479 (Перелік N 479).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10.10.2011 N 532

Перелік
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок в галузях виноградарства і садівництва на 2011 рік з обсягами фінансування за рахунок коштів державного бюджету

N п/п

Назва тем науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок

Орієнтовні відповідальні виконавці

Орієнтовний об'єм фінансування, тис. грн.

Очікувані результати, місце і об'єм впровадження

1

2

3

4

5

I Садівництво, ягідництво, розсадництво

1

Удосконалення технології вирощування садивного матеріалу калини із живців

Конкурсні торги

98,0

Буде удосконалено технологію вирощування садивного матеріалу калини за рахунок оптимізації строків заготівлі живців та використання рістрегулюючих речовин. Плодорозсадники України, 20 - 55 тис. шт. щорічно

2

Удосконалення технології вирощування інтенсивних маточно-живцевих насаджень перспективних сортів вишні і черешні в умовах південного Степу України

Конкурсні торги

99,9

Буде підвищено щорічну продуктивність маточно-живцевих насаджень до 50 - 100 тис. шт./га живців та надано рекомендації виробництву щодо удосконаленої технології вирощування інтенсивних маточно-живцевих насаджень вишні і черешні. ДП ДГ "Мелітопольське", ПрАТ "Високогірне" на загальній площі 5 га

3

Розроблення ресурсозберігаючої технології підкронового дрібнодисперсного дощування плодових культур для кліматичних умов півдня України

Конкурсні торги

84,2

Будуть розроблені рекомендації щодо застосування ресурсозберігаючої технології зрошення садів підкроновим дрібнодисперсним дощуванням. ДП ДГ "Мелітопольське", ДАФ ім. Солодухіна, 20 га.

4

Проведення аналізу ринку продукції садівництва в південному регіоні України та обґрунтування основних напрямів його перспективного розвитку

Конкурсні торги

84,0

Буде зроблено прогноз кон'юнктури ринку плодів на 2010/2011 МР, створена база даних щодо виробників вітчизняної інноваційної продукції садівництва та надані рекомендації виробництву щодо заходів, спрямованих на підвищення ефективності ведення галузі садівництва

5

Розроблення способу відбору сортів плодових культур із стабільним проявом ознак адаптивності до стресових факторів в умовах зміни клімату

Конкурсні торги

99,9

Буде надано рекомендації виробництву щодо підбору сортів для інтенсивних насаджень. Агроформування різних форм власності Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей на загальній площі 420 га

6

Проведення діагностики родючості піщаних ґрунтів в насадженнях кісточкових культур півдня України та розроблення заходів по покращенню їх якісних показників

Конкурсні торги

56,0

Буде надано рекомендації виробництву щодо застосування науково обґрунтованої системи удобрення кісточкових культур, що вирощуються на ґрунтах легкого гранулометричного складу. ДП ДГ "Мелітопольське", СБК "Дружба", ТОВ "Мічуріна", ДАФ ім. Солодухіна на загальній площі 200 га

7

Удосконалення системи захисту плодових культур від шкідників та хвороб в умовах Степу України

Конкурсні торги

56,0

Буде вдосконалено систему захисту насаджень яблуні, груші, черешні, персика та абрикоса від основних шкідників і хвороб та надані рекомендації виробництву. Агроформування різних форм власності зони Степу України на загальній площі понад 2,5 тис. га

8

Розроблення рекомендацій з оперативного контролю та управління режимом зрошення сільськогосподарських культур з застосуванням тензіометричного методу

Конкурсні торги

99,2

Будуть розроблені рекомендації з оперативного контролю та управління режимом зрошення сільськогосподарських культур з застосуванням тензіометричного методу

9

Розроблення рекомендацій з технології краплинного зрошення плодових та ягідних культур в умовах України

Конкурсні торги

98,5

Будуть розроблені рекомендації з технології краплинного зрошення плодових та ягідних культур в умовах України

10

Розроблення рекомендацій щодо захисту від фітоінфекції садів інтенсивного типу при використанні краплинного зрошення

Конкурсні торги

96,3

Будуть розроблені рекомендації щодо захисту від фітоінфекції садів інтенсивного типу при використанні краплинного зрошення

11

Розроблення методичних рекомендацій (навчального посібника) з проектування систем краплинного зрошення

Конкурсні торги

95,0

Будуть розроблені методичні рекомендації з проектування та розрахунку систем краплинного зрошення - навчальний посібник для ВНЗ аграрного профілю за професійним спрямуванням "Гідромеліорація"

12

Розроблення методу управління процесом краплинного зрошення насаджень багаторічних культур

Конкурсні торги

95,0

Буде розроблено метод управління процесом краплинного зрошення насаджень багаторічних культур

13

Вивчення впливу різних режимів краплинного зрошення на водний режим ґрунтів в насадженнях зерняткових культур на дослідно-демонстраційному полігоні ВК "Чубинське"

Конкурсні торги

99,0

Будуть представлені результати впливу різних режимів краплинного зрошення на водний режим ґрунтів в насадженнях зерняткових культур

14

Вивчення впливу різних режимів краплинного зрошення на водний режим ґрунтів в насадженнях кісточкових культур на дослідно-демонстраційному полігоні ВК "Чубинське"

Конкурсні торги

99,0

Будуть представлені результати впливу різних режимів краплинного зрошення на водний режим ґрунтів в насадженнях кісточкових культур

15

Вивчення впливу краплинного зрошення та технологій вирощування плодових культур на фізичні та агрохімічні показники ґрунтів Степу України

Конкурсні торги

97,0

За результатами проведених досліджень будуть представлені закономірності впливу краплинного зрошення та технологій вирощування плодових культур на фізичні та агрохімічні показники ґрунтів Степу України

16

Вивчення впливу краплинного зрошення водою різної якості на сольовий склад та грунтово-поглинальний комплекс ґрунтів Степу України

Конкурсні торги

98,8

За результатами проведених досліджень будуть представлені закономірності впливу краплинного зрошення водою різної якості на сольовий склад та грунтово-поглинальний комплекс ґрунтів Степу України

17

Вивчення впливу краплинного зрошення при різних системах удобрення плодових культур на врожайність та якість плодів в умовах Степу України

Конкурсні торги

98,5

Будуть представлені закономірності впливу краплинного зрошення з використанням різних систем удобрення багаторічних насаджень на врожайність та якість плодів в умовах Степу України

18

Розроблення рекомендацій щодо створення інтенсивних яблуневих садів з використанням краплинного зрошення в умовах низинної зони Закарпаття

Конкурсні торги

96,0

Будуть розроблені рекомендації зі створення інтенсивних яблуневих садів за краплинного зрошення в умовах низинної зони Закарпаття

19

Створення інформаційно-обчислювальної системи управління краплинним зрошенням насаджень багаторічних культур

Конкурсні торги

95,0

Буде створена інформаційно-обчислювальна система управління краплинним зрошенням насаджень багаторічних культур

20

Розроблення системи режимних спостережень для оцінки еколого-агромеліоративного стану земель в умовах краплинного зрошення багаторічних насаджень

Конкурсні торги

98,0

Буде розроблено рекомендації щодо системи режимних спостережень для оцінки еколого-агромеліоративного стану земель в умовах краплинного зрошення багаторічних насаджень

21

Розроблення методики прогнозування розвитку ґрунтових процесів при використанні краплинного зрошення багаторічних культур

Конкурсні торги

97,0

Буде розроблена методика прогнозування розвитку ґрунтових процесів при краплинному зрошенні багаторічних культур

22

Розроблення електронного датчика вологості ґрунту для систем управління поливом багаторічних культур

Конкурсні торги

96,0

Буде розроблено дослідний зразок датчика та проведено його випробування

23

Розроблення технології краплинного зрошення розсадників плодових культур

Конкурсні торги

98,0

Будуть підготовлені рекомендації з технології краплинного зрошення розсадників плодових культур

24

Розроблення технології вирощування цитрусових культур з використанням краплинного зрошення в умовах АР Крим та Півдня України

Конкурсні торги

97,0

Будуть розроблені рекомендації з технології вирощування цитрусових культур при краплинному зрошенні в умовах АР Крим та Півдня України

25

Провести дослідження водного режиму ґрунтів в насадженнях яблуневих садів в умовах низинної зони Закарпаття

Конкурсні торги

96,0

Будуть представлені закономірності водного режиму ґрунтів в насадженнях яблуневих садів в умовах низинної зони Закарпаття

26

Відбір високопродуктивних сортопідщепних комбінувань яблуні на підщепах української селекції для зони північно-східного Лісостепу і Полісся України

Конкурсні торги

94,0

Буде відібрано кращі за господарсько-біологічними властивостями конкурентоспроможні сортопідщепні комбінування яблуні на підщепах власної селекції. Садівничі господарства області, 2 га

27

Розроблення програми розвитку садівництва Сумської області на період до 2015 року

Конкурсні торги

82,0

Буде розроблено галузеву програму розвитку садівництва Сумської області на період до 2015 року, спрямовану на високоефективне ведення промислового садівництва

28

Закладення стаціонарних польових дослідів з розроблення і випробування технології вирощування маточників та розсадників з використанням мікродощування в умовах Лісостепу України

Конкурсні торги

98,0

Буде обґрунтовано напрями і принципову схему проведення стаціонарних польових досліджень з випробування технології вирощування маточників та розсадників з використанням мікродощування в умовах Лісостепу України

29

Закладення стаціонарних польових дослідів з розроблення та випробування технологій вирощування садів і ягідників з використанням краплинного зрошення в умовах Лісостепу України

Конкурсні торги

98,0

Буде обґрунтовано напрями і принципову схему проведення стаціонарних польових досліджень з випробування технології вирощування інтенсивних садів та ягідників з використанням краплинного зрошення в умовах Лісостепу України

30

Закладення стаціонарних польових дослідів з розроблення та випробування технологій вирощування садів і ягідників з використанням протиприморозкового поливу в умовах Лісостепу України

Конкурсні торги

98,0

Буде обґрунтовано напрями і принципову схему проведення стаціонарних польових досліджень з випробування технології протиприморозкового поливу інтенсивних садів в умовах Лісостепу України

31

Розроблення нових елементів технології вирощування садивного матеріалу горіха грецького

Конкурсні торги

94,0

Будуть вивчені різні способи та прийоми розмноження горіха грецького і розроблені нові елементи технології розмноження садивного матеріалу, які забезпечать вихід високоякісних стандартних саджанців 70 - 85 %

32

Вивчення агробіологічної характеристики нових районованих та перспективних сортів груші, вирощених на різних типах вегетативно розмножуваних підщеп

Конкурсні торги

96,0

Буде вивчена комбінаційна здатність чотирьох вегетативних підщеп айви з новими перспективними сортами груші (вихід стандартних саджанців 85 - 90 %)

33

Розроблення інтегрованої технології одержання та прискореного розмноження вільного від вірусів садивного матеріалу суниці в зоні Полісся та Лісостепу України

Конкурсні торги

32,8

Буде розроблено інтегровану технологію з використанням відібраних високопродуктивних та вільних від вірусів клонів для закладання маточних насаджень у ФГ "Супереліта", ФГ "Сад XXI століття", ФГ "Калина" та ФГ "Амарант" Київської області на загальній площі 5 га

34

Розроблення методу біологічного захисту насаджень кущових ягідників в зоні Лісостепу України на основі рослинного матеріалу з інсектицидними властивостями

Конкурсні торги

42,6

Буде розроблено методу біологічного захисту насаджень кущових ягідників в зоні Лісостепу України на основі рослинного матеріалу з інсектицидними властивостями

35

Розроблення комп'ютерної технології проектування ґрунтозахисних заходів на схилових землях у виноградарстві

Конкурсні торги

98,0

Буде створено пакет комп'ютерних програм проектування ґрунтозахисних заходів на схилових землях та методичні рекомендації "Підготовка бази даних для комп'ютерної технології проектування ґрунтозахисних заходів на схилових землях у виноградарстві"

36

Оцінка сучасного еколого-меліоративного стану земель після тривалого їх використання у зрошуваному садівництві та розробка комплексних заходів з його поліпшення

Конкурсні торги

80,0

Буде проведена оцінка еколого-агромеліоративного стану земель під багаторічними плодовими насадженнями після їх зрошування водами різної якості та розроблені рекомендації щодо заходів з поліпшення стану земель

37

Розроблення методичних рекомендацій системи ґрунтової діагностики живлення плодових та ягідних культур

Конкурсні торги

60,0

Будуть розроблені методичні рекомендації із сучасної системи ґрунтової діагностики живлення плодових та ягідних культур

38

Розроблення системи удобрення садів за органічного виробництва продукції з використанням нових органічних та місцевих добрив, мікробіологічних препаратів та стимуляторів росту

Конкурсні торги

90,0

Буде розроблена система удобрення садів з використанням нових органічних та місцевих добрив, мікробіологічних препаратів та стимуляторів росту, які дозволені міжнародними стандартами органічного виробництва

39

Розробити ампелографічне зонування території України на основі ґрунтових і кліматичних критеріїв з використанням ГІС

Конкурсні торги

70,0

Буде розроблено методику ампелографічного зонування земель з використанням ГІС та атлас електронних карт для ведення ефективного виноградарства в Україні

 

Всього

 

3460,7

 

II Виноградарство та виноробство

40

Розроблення рекомендацій зонального розміщення виноградних плантацій столових сортів в залежності від ґрунтовно-кліматичних умов на території Бахчисарайського району

Конкурсні торги

97,9

Будуть розроблені рекомендації по розміщенню столових сортів винограду для створення "конвеєра" столових сортів з метою рівномірного постачання продукції від надранніх до пізніх сортів

41

Розроблення оптимальної схеми позакореневої обробки столового винограду

Конкурсні торги

97,9

Буде розроблена ресурсозберігаюча схема позакореневої обробки столового винограду (НВАО "Масандра", ДП "Морське", 5 га)

42

Розроблення і впровадження імуностимулюючої технології для захисту винограду від несприятливих погодних умов, хвороб і шкідників

Конкурсні торги

97,9

На основі застосування стимуляторів росту буде підвищено стійкість винограду до несприятливих погодних умов, хвороб і шкідників. ДП АФ "Магарач", 8 га

43

Розроблення енерго- та ресурсозберігаючої, екологобезпечної технології захисту винограду та плодових культур від хвороб і шкідників

Конкурсні торги

99,7

Буде розроблено раціональну систему захисту виноградників та садів на основі моніторингу динаміки чисельності шкідників на площі 1500 га. ВАТ "Зелений Гай", ТОВ АФ "Лиманський"

44

Розроблення методів фітомоніторингу для визначення норм зрошування і рівнів урожайності з метою забезпечення виробництва високоякісної продукції

Конкурсні торги

97,9

Буде організовано службу моніторингу водного стану рослин в ДП "Лівадія" НВАО "Масандра"

45

Розроблення, виготовлення і впровадження дослідно-експериментального зразка машини для підбору й подрібнювання виноградної лози

Конкурсні торги

58,2

Буде виготовлено та апробовано дослідно-експериментальний зразок машини для підбору й подрібнювання виноградної лози. Акт впровадження

46

Оптимізація біотехнології оздоровлення садивного матеріалу та прискореного розмноження перспективних сортів винограду

Конкурсні торги

99,6

Буде оптимізовано технологію оздоровлення та прискореного розмноження садивного матеріалу, що дозволить збільшити вихід стандартних безвірусних саджанців на 15 - 20 % (КІАПВ, СВК "Арія-Н")

47

Встановлення стійкості до морозу, стрес-реакції і біологічної пластичності нових сортів винограду

Конкурсні торги

97,9

Буде відібрано сорти нового покоління селекції НІВіВ "Магарач" з груповою стійкістю до несприятливих умов зовнішнього середовища Запорізька дослідна станція, господарства корпорації "Миколаївсадвинпром", 20 га

48

Ідентифікація за мікросателітними маркерами сортів винограду, які рекомендовані до поширення в Україні

Конкурсні торги

99,9

Буде ідентифіковано за мікросателітними локусами сорти, які рекомендовані до поширення в Україні та створення на їх основі молекулярно-генетичних кодів (паспортів сортів)

49

Розроблення методичних рекомендацій щодо контролю якості цукру для коньячного виробництва

Конкурсні торги

93,0

Буде розроблено методичні рекомендації щодо контролю якості цукру для коньячного виробництва. ЗМВіК "Коктебель", ВАТ АПФ "Таврія" та інші коньячні заводи

50

Розроблення пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на ринку виноматеріалів в рамках вимог СОТ

Конкурсні торги

60,0

Буде визначено заходи щодо державного регулювання виробництва та обігу виноматеріалів відповідно законодавства та вимог СОТ (СПК "Лиманський", ВАТ "Зелений гай", АФ Радгосп "Білозерський")

51

Розроблення технологічних прийомів виробництва малоокислених столових вин з урахуванням фізико-хімічних і біохімічних властивостей винограду

Конкурсні торги

95,0

Будуть розроблені технологічні прийоми виробництва малоокислених столових вин з урахуванням фізико-хімічних і біохімічних властивостей винограду (Одеська, Миколаївська обл.)

52

Розроблення системи базових показників для ідентифікації аутентичних виноградних вин з метою захисту їх від фальсифікації

Конкурсні торги

95,0

Буде розроблено систему базових показників для ідентифікації аутентичних виноградних вин з метою захисту їх від фальсифікації

53

Розроблення технології виробництва желатину для виноробства

Конкурсні торги

98,0

Буде розроблена Технологічна інструкція щодо виробництва желатину для виноробства. ВАТ "Лисичанський желатиновий завод"

54

Розроблення Правил охорони праці для працівників виноробної галузі

Конкурсні торги

95,0

Будуть розроблені Правила охорони праці для працівників виноробної галузі. Сфера використання: підприємства виноробної галузі

55

Розроблення рекомендацій щодо освітлення і стабілізації виноматеріалів для шампанських та ігристих вин препаратами нового покоління

Конкурсні торги

98,0

Будуть розроблені рекомендації щодо освітлення й стабілізації виноматеріалів для шампанських та ігристих вин препаратами нового покоління. ЗАТ "Одесавинпром"

56

Розроблення системи показників прогнозу біологічної стабільності винопродукції

Конкурсні торги

98,0

Буде розроблено систему показників прогнозу біологічної стабільності вино продукції. Севастопольський винзавод, винзавод ВАТ "Сонячна Долина", винзавод Південнобережного відділення А/Ф "Магарач"

57

Визначення дев'яти основних антоціанів, органічних кислот (яблучна, винна, лимонна, шикимова, оцтова, молочна, бурштинова, фумарова), сорбінової, бензойної, саліцилової кислот, синтетичних підсолоджувачів і барвників у винах, виноматеріалах, алкогольних та безалкогольних напоях методом ВЕРХ

Конкурсні торги

99,0

Валідовані методики виконування вимірювання
МВВ "Визначення дев'яти основних антоціанів у червоних і рожевих винах і виноматеріалах методом ВЕРХ".
МВВ "Визначення органічних кислот (яблучна, винна, лимонна, шикимова, оцтова, молочна, бурштинова, фумарова) у винах і виноматеріалах методом ВЕРХ".
МВВ "Визначення сорбінової, бензойної, саліцилової кислот у винах і виноматеріалах методом ВЕРХ".
МВВ "Визначення синтетичних підсолоджувачів (сахарин, аспартам, ацетілсульфам-К) у винах, виноматеріалах, алкогольних та безалкогольних напоях методом ВЕРХ".
МВВ "Визначення синтетичних барвників (E 102, E 104, E 110, E 111, E 122, E 127, E 131, E 132) у винах, виноматеріалах, алкогольних та безалкогольних напоях методом ВЕРХ". ВЦ НІВіВ "Магарач"

58

Визначення метанолу, вищих спиртів, альдегідів, естерів, фурфуролу у винах, виноматеріалах, коньяках та коньячних спиртах методом ГХ та катіонів і аніонів у винах і виноматеріалах методом КЕФ

Конкурсні торги

99,0

Валідовані методики виконування вимірювання
МВВ "Визначення метанолу у винах і виноматеріалах методом ГХ".
МВВ "Визначення вищих спиртів, альдегідів, естерів у винах, виноматеріалах, коньяках та коньячних спиртах методом ГХ".
МВВ "Визначення фурфуролу у винах, виноматеріалах, коньяках та коньячних спиртах методом ГХ".
МВВ "Визначення катіонів (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+) у винах і виноматеріалах методом КЕФ".
МВВ "Визначення аніонів (Cl-, SO42-, NO3-) у винах і виноматеріалах методом КЕФ". ВЦ НІВіВ "Магарач"

59

Оцінка біологічної активності ігристих вітчизняних вин на підставі антиоксидантної активності

Конкурсні торги

99,0

Буде проведена оцінка корисності вітчизняних ігристих вин для здоров'я населення, надано кількісні показники для недопущення на вітчизняний ринок малокорисної для здоров'я населення продукції. ВЦ НІВіВ "Магарач"

60

Оцінка біологічної активності виноградної олії на підставі антиоксидантної активності

Конкурсні торги

99,0

Буде проведена об'єктивна оцінка корисності виноградної олії для здоров'я населення, отримано орієнтири для виробництва виноградної олії для харчової, косметичної, медичної промисловості. ВЦ НІВіВ "Магарач"

61

Паспортизація сортів нової селекції та клонів стародавніх сортів методами ДНК-аналізу з метою захисту прав на сорти

Конкурсні торги

95,0

Будуть отримані ДНК-паспорти нових сортів ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова" для встановлення незаперечних доказів авторських прав власника

62

Вивчення мінливості ДНК при розмноженні нових сортів та клонів винограду в умовах польового досліду та в культурі in vitro

Конкурсні торги

95,0

Будуть отримані дані щодо ступеня мінливості ДНК винограду та його впливу на агробіологічні властивості винограду при розмноженні

63

Обґрунтування напрямків клонового відбору на основі біохімічних і молекулярно-біологічних методів

Конкурсні торги

70,0

Будуть обрані оптимальні напрямки клонового відбору на підставі біохімічних та молекулярно-біологічних показників якості продукції

64

Розроблення методологічних засад агро- і мікрокліматичного обґрунтування розміщення виноградників в Україні

Конкурсні торги

95,0

Буде розроблена методика і здійснено агро- і мікрокліматичне обґрунтування розміщення виноградників з урахуванням умов морозо- та заморозконебезпечності і теплозабезпеченості

65

Розроблення методичних засад систематики земель стосовно виділення місцевостей для вирощування винограду з метою виробництва вин КНП

Конкурсні торги

95,0

Буде розроблено методику виділення місцевостей для вирощування винограду з метою виробництва вин КНП в Україні на підставі детальної ампелоекологічної оцінки земель

66

Науково-теоретичне обґрунтування та розроблення методів підвищення ефективності біотехнології розмноження винограду in vitro

Конкурсні торги

97,0

Буде проведено теоретичне та експериментальне обґрунтування впливу ендогенних та екзогенних факторів на всіх технологічних етапах розмноження винограду у культурі in vitro. Збільшення виходу адаптованих мікроклонів на 20 - 30 %

67

Розроблення ресурсозберігаючої технології розмноження винограду з використанням способів регулювання фізіологічного стану щеп та саджанців в умовах стресових факторів на окремих етапах виробництва

Конкурсні торги

80,0

Буде оптимізовано стан щеп і саджанців винограду на всіх технологічних етапах виробництва, підвищено вихід саджанців на 18 - 24 % і економічну ефективність виробництва. Методичні рекомендації виноградарським господарствам

68

Обґрунтування, апробація та впровадження комплексу біотехнологічних методів контролю бактеріального раку на промислових виноградниках

Конкурсні торги

95,0

Буде створено систему заходів обмеження поширення бактеріального раку винограду, збільшення тривалості життя насаджень, підвищення якості продукції

69

Проведення фітосанітарного моніторингу хвороб багаторічної деревини винограду для створення системи прогнозування їх поширення та оптимізації захисту виноградних насаджень

Конкурсні торги

90,0

Буде вивчено видовий склад збудників хвороб, біологія, розповсюдження на конкретних виноградних масивах, складено пронози їх розвитку та розроблено оптимальну систему захисних заходів

70

Розроблення системи ведення і формування кущів для механізації трудомістких операцій по догляду за насадженнями і збирання врожаю

Конкурсні торги

80,0

Буде впроваджено нетрадиційні системи ведення і формування кущів для збирання винограду комбайном. Підвищення продуктивності виноградників на 20 - 30 % і зменшення капіталовкладень на 10 - 15 %

71

Вивчення системи хімічних засобів з накопичення та збереження природних запасів вологи на виноградниках

Конкурсні торги

80,0

Буде запропоновано раціональні регламенти застосування на виноградниках суперабсорбенту Теравет та безпечних ґрунтових гербіцидів. Підвищення стійкості насаджень до несприятливих умов вегетації і підвищення врожайності

72

Удосконалення системи капіталізації та трансферу нових об'єктів інтелектуальної власності з метою максимального насичення внутрішнього ринку інноваційною продукцією та виходу на зовнішній ринок

Конкурсні торги

60,0

Буде вдосконалена система оцінки та постановки на бухоблік об'єктів інтелектуальної власності та алгоритм впровадження їх в виробництво

73

Розроблення методики та механізму реалізації обов'язкового страхування ризиків на молодих виноградників

Конкурсні торги

60,0

Буде розроблена методика страхування молодих виноградників, закладення яких компенсується за рахунок коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та механізм обов'язкового страхування

74

Розроблення універсального розпушувача для обробки ґрунту в міжряддях виноградників на глибину 0,4 - 0,6 м

Конкурсні торги

85,0

Буде розроблено знаряддя для поліпшення водно-фізичного стану ґрунту на виноградниках

75

Розроблення змін і доповнень до "Збірника норм втрат сировини та матеріалів, діючих на підприємствах виноробної промисловості" під час виробництва тихих вин

Конкурсні торги

92,5

Будуть розроблені і внесені до діючого збірника норм втрат сировини та матеріалів зміни, що стосуються виробництва тихих вин з впровадженням їх на підприємствах галузі

76

Розроблення науково обґрунтованих норм втрат сировини при розливі вин та соків в принципово нові упаковки типу "Tetra Pak" та "Bag in Box"

Конкурсні торги

92,0

Будуть розроблені норми втрат сировини з розрахунку на одиницю готової продукції згідно з технологічними схемами її виробництва

77

Моделювання виснаження деревини дуба бочок при їх багаторазовому використанні та розроблення оптимального критерію визначення віку коньячних спиртів, витриманих у бочках різного ступеня виснаження

Конкурсні торги

98,7

Буде розроблено оптимальні критерії визначення віку коньячних спиртів, витриманих у бочках різного ступеня виснаження

78

Розроблення способу лікування хвороби вин "мишачий тон" на основі препаратів рослинного походження

Конкурсні торги

19,8

Буде розроблено спосіб лікування хвороби вин "мишачий тон" на основі препаратів рослинного походження

79

Розроблення рекомендацій з технології краплинного зрошення виноградників в умовах Степу України

Конкурсні торги

98,5

Будуть розроблені рекомендації з технології краплинного зрошення виноградників в умовах Степу України

80

Оцінка придатності води для краплинного зрошення виноградників та плодових культур в умовах Степу та Лісостепу України

Конкурсні торги

95,0

Буде оцінено придатність води для краплинного зрошення виноградників та плодових культур в умовах Степу і Лісостепу України

 

Всього

 

3648,4

 

III Хмелярство

81

Розроблення пропозицій щодо адаптації законодавства та нормативно-технологічної документації України в галузі хмелярства до норм ЄС

Конкурсні Торги

80,0

Будуть підготовлені пропозиції щодо напрямів та механізму адаптації законодавства України до норм ЄС в галузі хмелярства

82

Біоконверсія відходів хмелярського виробництва в органо-мінеральні та біоактивні добрива

Конкурсні торги

65,0

Будуть розроблені рекомендації щодо технологій компостування відходів хмелярства та виготовлення із них органо-мінеральних добрив

 

Всього

 

145,0

 

 

РАЗОМ

 

7254,1

 

 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали