Додаткова копія: Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2018 році

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.07.2018 р. N 411

Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2018 році

На виконання розпорядження Президії НАН України від 26.12.2017 N 717 "Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2018 році" та відповідно до розпорядження Президії НАН України від 20.07.2018 N 403 "Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України за бюджетною програмою КПКВК 6541230 "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" на 2018 рік":

1. Затвердити Перелік науково-технічних проектів НАН України та обсяги їх фінансування на 2018 рік згідно з додатком.

2. Науковим установам НАН України - виконавцям проектів:

2.1. У двотижневий термін підготувати та подати до Президії НАН України договори на виконання робіт за проектами у 2018 році;

2.2. У тижневий термін відповідно до укладених договорів:

- внести зміни до тематичних планів установ на 2018 рік;

- подати до відповідної секції НАН України один примірник укладеного з виконавцями робіт договору на 2018 рік та копію реєстраційної картки НДР і ДКР (РК);

- подати до Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України один примірник укладеного з виконавцями робіт договору на 2018 рік та копію реєстраційної картки НДР і ДКР (РК);

2.3. Забезпечити подання до 31.12.2018 до відповідних секцій НАН України звітів про виконання проектів у 2018 році.

3. З метою координації відповідних робіт та контролю за виконанням проектів доручити головам секцій НАН України:

3.1. У двотижневий термін укласти з виконавцями науково-технічних проектів договори на виконання робіт за цими проектами;

3.2. Забезпечити поточний контроль за виконанням проектів та цільовим використанням бюджетних коштів, призначених для виконання проектів.

4. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України внести відповідні зміни до кошторисів та планів асигнувань на 2018 рік наукових установ НАН України - виконавців проектів згідно з додатком.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого віце-президента НАН України академіка НАН України А. Г. Наумовця.

 

Т. в. о. президента Національної
академії наук України
академік НАН України

А. Г. Наумовець

Т. в. о. головного ученого секретаря
Національної академії наук України

В. О. Цибань

 

Додаток
до розпорядження Президії НАН України
25.07.2018 N 411

ПЕРЕЛІК
науково-технічних проектів НАН України та обсяги їх фінансування на 2018 рік

N

Назва проекту

Заявник проекту

1.

Створення газового сенсора на основі матричних (4 x 4) нанопорошкових комірок з алгоритмом аналізу їх свічення для реєстрації сумішей газів

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

2.

Розробка математичних моделей та комп'ютерного забезпечення роботи важких верстатів для підвищення точності виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

3.

Розробка програмно-комп'ютерних засобів поквартального оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту регіонів України

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

4.

Розробка комп'ютерного програмно-апаратного комплексу відновлення мовлення для масового використання

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

5.

Система представлення повітряної та наземної обстановки для ситуаційних центрів оперативного управління антитерористичними операціями

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

6.

Розробка оптимальної за критеріями міцності високонадійної метало-композитної структури для сучасної авіаційної техніки

Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України

7.

Розробка конструктивної схеми і вибір параметрів аеродинамічної системи відведення космічних апаратів розробки ДП КБ "Південне" з орбіти

Інститут технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України

8.

Підвищення біосумісності імплантатів зі сплавів титану і цирконію лазерним наноструктуруванням їхньої поверхні

Інститут фізики НАН України

9.

Розробка та впровадження в промислове виробництво технології виготовлення НВЧ-компонентів терагерцового діапазону на основі арсеніду галію

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

10.

Розробка ефективних термоінтерфейсних функціональних матеріалів та структур для електронних пристроїв з великим тепловиділенням

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

11.

Тестування та впровадження програмно-математичного забезпечення вимірювань параметрів руху космічних апаратів і малих небесних тіл для завдань контролю космічного простору та навколоземної астрономії

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

12.

Створення та впровадження у виробництво вібростійкого оптичного роз'єму для широкосмугових волоконно-оптичних систем передачі цифрових даних

Міжнародний центр "Інститут прикладної оптики" НАН України

13.

Створення програмно-апаратного сейсмічного комплексу для розв'язку фундаментальних та прикладних задач геофізики

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

14.

Створення лабораторних установок, що працюють на нових принципах, для виробництва високоякісних залізорудних концентратів з високодисперсної залізорудної сировини

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

15.

Розроблення та впровадження у Збройних Силах України системи попередження про небезпечні метеорологічні явища

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та НАН України

16.

Удосконалення та впровадження комплексної технології структурно-термо-атмогеохімічних досліджень з метою виділення нафтогазоносних площ в басейні р. Сули

Інститут геологічних наук НАН України

17.

Розробка конструкції мобільного комплексу для контактного стикового зварювання (КСЗ) довгомірних рейкових плітей методом "натягу" з одночасним введенням їх у розрахунковий температурний інтервал закріплення в умовах спорудження і ремонту безстикових залізничних колій України

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

18.

Розробка технології глибокої очистки йодиду цезію, одержаного з відходів монокристалів, від домішок важких металів

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

19.

Розроблення та виготовлення вимірювача поляризаційного потенціалу для контролю захисту від корозії трубопроводів і металевих споруд в електропровідному середовищі

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

20.

Розробка технології виготовлення та впровадження нового класу інструменту з CVD-алмазу для шліфування високоточних зубчастих коліс спеціальних редукторів

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

21.

Створення автоматизованого технологічного комплексу для лазерного зварювання та наплавлення елементів ракетних двигунів

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

22.

Розробка технологічного процесу виготовлення ендопротезів кульшового суглобу з використанням нових біосумісних матеріалів та технологій

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

23.

Розробка енергозберігаючої технології виробництва труб зі сталей 18Г2МФБТ і 18Г2 з підвищеним рівнем їх механічних властивостей

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України

24.

Програмно-технічний комплекс діагностування мереж сигналізації, централізації та блокування залізничного транспорту

Інститут електродинаміки НАН України

25.

Впровадження нових технічних рішень з реконструкції "НИИСТУ-5" з метою суттєвої економії природного газу

Інститут газу НАН України

26.

Розроблення та впровадження системи моніторингу теплового опору огороджувальних конструкцій будівель

Інститут технічної теплофізики НАН України

27.

Проведення промислових досліджень з енергоефективності та екологічності технології гідрокавітаційної активації вуглеводнів при виробництві й спалюванні композиційного палива на основі активного мулу комунальних очисних споруд

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

28.

Створення комплексу забезпечення соціального поселення електричною та тепловою енергією з використанням відновлюваних джерел енергії

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

29.

Програмно-моделююча система аналізу та прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря від викидів об'єктів енергетики

Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"

30.

Алмазний детектор-дозиметр для променевої терапії та хірургії

Інститут ядерних досліджень НАН України

31.

Розробка вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу для вкладишу критичного перетину прямоточного повітряного реактивного двигуна

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

32.

Розроблення системи оперативного радіаційного контролю швидкого реагування на базі літального апарату

Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"

33.

Розробка програмно-методичного забезпечення для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт геофізичного приладобудування

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

34.

Модернізація програмного забезпечення системи інформаційного обслуговування депутатів в залі пленарних засідань "Рада-IV"

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

35.

Розроблення економіко-інституційних механізмів сприяння співпраці академічної науки з високотехнологічним сектором економіки

Державна установа "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України"

36.

Розвиток та супроводження підсистем ведення реєстру об'єктів права інтелектуальної власності НАН України, підтримки проведення конкурсів та супроводу виконання цільових наукових (науково-технічних) проектів за цільовими програмами наукових досліджень НАН України, а також інформаційних та програмних компонентів розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

37.

Розроблення технології виготовлення, налагодження виробництва та впровадження хімічного індикаторного проявника витоків амоніаку крізь дефекти промислових конструкцій

Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

38.

Розробка та впровадження діелектричних матеріалів та дискових блокувальних конденсаторів на їх основі для інтегральних НВЧ-пристроїв радіолокаційних станцій

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України

39.

Організація виробничої дільниці, створення технологічного регламенту та випуск експериментальної партії протипухлинного препарату "Фероплат" для клінічних досліджень

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

40.

Засіб для зниження рівня гомоцистеїну та покращення когнітивних функцій

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

41.

Розробка технологічних основ мікробного протигерпесного препарату в умовах діючого виробництва

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

42.

Розробка та випуск пробної серії сенсорної системи "Аргісенс" для аналізу аргініну в клінічних зразках

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

43.

Удосконалення і впровадження в практику онкогематологічних відділень України сучасних лабораторних методів діагностики мієлодиспластичних синдромів

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України

44.

Розробка технології отримання етилового спирту на основі сконструйованих штамів спиртових дріжджів, здатних до надпродукції етанолу

Інститут біології клітини НАН України

45.

Виробництво та трансфер бактеріальних добрив, створених на основі нових штамів бульбочкових бактерій, стійких до дії фунгіцидів

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

46.

Розробка та впровадження методів мікроклонального розмноження лохини високорослої (VACCINIUM CORYMBOSUM L.)

Інститут екології Карпат НАН України

47.

Розроблення та впровадження молекулярно-генетичних методів виявлення генів стійкості до септоріозу у м'якої пшениці української селекції

Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

48.

Впровадження "фітомодулів" з тропічних рослин для оптимізації середовища приміщень профілактично-лікувальних закладів

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України

49.

Перспективи розвитку транспорту п'ятого покоління в Україні

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали