Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012

м. Київ

N 746


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2012 р. за N 2113/22425

Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дорожній рух", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500 (Положення N 500/2011), Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459 (Указ N 459/2011), та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року N 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та уніфіковану форму акта перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

М. О. Вашешніков

Міністр
внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
03.12.2012 N 746

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2012 р. за N 2113/22425


Перелік питань
для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

1. При здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини) перевіряються:

1.1. Виконання вимог приписів, виданих за результатами раніше здійснених контрольних заходів.

1.2. Здійснення реєстрації (перереєстрації) машин протягом десяти діб після їх придбання, митного оформлення, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.

1.3. Дотримання суб'єктом господарювання, який здійснює обов'язковий технічний контроль машин, графіка здійснення обов'язкового технічного контролю.

1.4. Наявність на машини, які підлягають обов'язковому технічному контролю, протоколів перевірки технічного стану машин.

1.5. Здійснення кріплення реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером з використанням спеціальних заклепок.

1.6. Здійснення суб'єктами господарювання кріплення реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок на машинах та складових частинах у місцях, передбачених пунктом 9.6 розділу IX Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року N 644 (Порядок N 644), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1491/20229.

1.7. Наявність сертифіката відповідності на машини, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам чинних в Україні правил, нормативів і стандартів.

1.8. Обладнання дизелів машин електростартерною системою пуску або пусковим двигуном, керування якими має здійснюватися з кабіни машини.

1.9. Відсутність на машинах прогарів, механічних пробоїн та нещільностей між її елементами (в системі випуску відпрацьованих газів двигунів), слідів витоку палива, оливи та охолоджувальної рідини та інших несправностей, що впливають на безпеку дорожнього руху, зазначених у главах 3 - 7 Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за N 462/16478.

1.10. Укомплектованість машин приладами, запасними частинами та інструментами відповідно до настанови щодо експлуатації.

1.11. Наявність у навчальних закладах власних або орендованих машин тих категорій, згідно з якими здійснюються підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, проходження їх обов'язкового технічного контролю та здійснення реєстрації (перереєстрації).

1.12. Вимоги законодавства з охорони праці та правила техніки безпеки при експлуатації машин дотримуються.

1.13. Наявність в осіб, які керують машинами, реєстраційних документів, документів на право керування, а також медичної довідки про стан здоров'я.

1.14. Внесення суб'єктом господарювання, якого внесено до реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану машин, результатів перевірок та вимірювань до протоколу перевірки технічного стану машини.

1.15. Проходження працівниками, які вносять інформацію про результати проведення перевірки технічного стану машин до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, підготовки до роботи з такою системою.

1.16. Наявність у суб'єкта господарювання, який здійснює обов'язковий технічний контроль машин, сертифікованих засобів вимірювальної техніки, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

1.17. Постановка на облік у Державній інспекції сільського господарства України та її територіальних органах суб'єкта господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ведення ним обліку в електронному вигляді надходжень, продажу та передачі машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, дотримання умов зберігання бланків суворої звітності, проходження відповідної підготовки працівниками суб'єкта господарювання, які здійснюють огляд і звіряння ідентифікаційних номерів машин.

1.18. Дотримання суб'єктами господарювання, які виробляють та/або вводять в обіг машини, вимог відповідних технічних регламентів.

1.19. Проведення перед початком серійного виробництва спеціальних випробувань машин; відповідність конструкції машин вимогам сучасних правил, нормативів і стандартів, встановленим рівням викидів забруднюючих речовин в атмосферу; узгодженість нормативно-технічної документації з відповідними уповноваженими державними органами.

2. Зазначений перелік є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану машин з інших питань, які не включені до цього Переліку, забороняється.

 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
03.12.2012 N 746


  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12, тел./факс: (+380 44) 400-94-15, 400-94-12

_
(найменування, місцезнаходження та телефон територіального органу
_
Держсільгоспінспекції України або її територіального органу, що здійснює перевірку)

УНІФІКОВАНА ФОРМА
АКТА ПЕРЕВІРКИ

дотримання суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
(далі - Акт перевірки)
N ___ від 20__ р.

_,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)


код ЄДРПОУ / РНОКПП або серія та номер паспорта  


(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)),

_
(місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця, телефон)

Перевірено: ___
                                                     (найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця,
_
                                                                                    їх місцезнаходження, телефони)
_


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДІЙСНЮВАНОЇ ТА РАНІШЕ ЗДІЙСНЕНИХ ПЕРЕВІРОК

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  р. N  
Направлення на перевірку від  р. N  

  планова;
  позапланова


Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години


Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи Держсільгоспінспекції України та/або її територіальних органів:
_
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)
_
_

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи: ___
_
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)
_

Дані щодо останніх проведених перевірок:


Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була з  р.
до  р.
Акт перевірки N  

  була з  р.
до  р.
Акт перевірки N  


ПИТАННЯ З ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАКТОРІВ, САМОХІДНИХ ШАСІ, САМОХІДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ, ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ І МЕЛІОРАТИВНИХ МАШИН, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ, ІНШИХ МЕХАНІЗМІВ

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1

Вимоги щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою

1.1

Вимоги приписів, виданих за результатами раніше здійснених контрольних заходів, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

2

Вимоги щодо реєстрації та проходження технічного контролю машин

2.1

Машини протягом десяти діб після їх придбання, митного оформлення, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів, зареєстровані (перереєстровані)

 

 

 

 

частина сьома статті 34 ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII;
пункт 1.2 розділу I Порядку, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року N 644 (Порядок N 644)

2.2

Суб'єкт господарювання, який здійснює обов'язковий технічний контроль машин, графіка здійснення обов'язкового технічного контролю дотримується

 

 

 

 

частина тринадцята статті 35 ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII;
пункти 5 (Постанова N 1201), 9 Порядку (Постанова N 1201), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1201

2.3

На кожну машину, яка підлягає обов'язковому технічному контролю, протокол перевірки технічного стану машин наявний

 

 

 

 

частина п'ятнадцята статті 35 ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII

2.4

Реєстраційні обліково-ідентифікаційні таблички з ідентифікаційним номером закріплено спеціальними заклепками

 

 

 

 

пункт 9.4 розділу IX Порядку, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року N 644 (Порядок N 644)

2.5

Кріплення реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок виконано:
на машинах та складових частинах - в місцях, передбачених заводом-виробником;
на самостійно виготовлених, причіпних, начіпних сільськогосподарських та інших механізмах - на несучій основній рамі.
Кріплення реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок на змінних деталях відсутнє

 

 

 

 

пункт 9.6 розділу IX Порядку, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року N 644 (Порядок N 644)

3

Вимоги щодо експлуатації та технічного стану машин

3.1

Машини, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам чинних в Україні правил, нормативів і стандартів, мають сертифікат на відповідність цим вимогам

 

 

 

 

стаття 29 ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII

3.2

Дизелі машин обладнані електростартерною системою пуску або пусковим двигуном, керування якими має здійснюватися з кабіни машини

 

 

 

 

пункт 2.2 глави II Вимог, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316

3.3

На машинах відсутні:

 

 

 

 

 

3.3.1

прогари, механічні пробоїни та нещільності між її елементами (в системі випуску відпрацьованих газів двигунів)

 

 

 

 

пункт 2.1 глави II Вимог, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316

3.3.2

сліди витоку палива, оливи та охолоджувальної рідини

 

 

 

 

пункт 2.3 глави II Вимог, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316

3.3.3

інші несправності, що впливають на безпеку дорожнього руху, зазначені у главах 3 - 7 Вимог, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316

 

 

 

 

глави 3 - 7 Вимог, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316

3.4

Машини укомплектовані приладами, запасними частинами та інструментами відповідно до настанови щодо експлуатації

 

 

 

 

пункти 2.3, 2.4 розділу II Правил, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року N 173

3.5

Машини тих категорій, згідно з якими навчальними закладами здійснюються підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів:

 

 

 

 

 

3.5.1

наявні (власні або орендовані)

 

 

 

 

пункт 10 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 1994 року N 217

3.5.2

зареєстровані (перереєстровані)

 

 

 

 

стаття 34 ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII

3.5.3

обов'язковий технічний контроль пройшли

 

 

 

 

стаття 35 ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII;
пункт 2.8 Порядку, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року N 174

3.6

Вимоги законодавства з охорони праці та правила техніки безпеки при експлуатації машин дотримуються

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ від 05 жовтня 2006 року N 229-V

4

Вимоги щодо осіб, які користуються і керують машинами

4.1

Особи, які керують машинами, реєстраційні документи, документи на право керування, а також медичну довідку про стан здоров'я мають

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII;
частина друга статті 21 ЗУ від 05 жовтня 2006 року N 229-V; пункт 7 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 1994 року N 217

5

Вимоги щодо суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати обов'язковий технічний контроль машин

5.1

Результати перевірок та вимірювань занесені до протоколу перевірки технічного стану машини

 

 

 

 

пункт 1.5 глави I, пункт 12.2 глави XII Вимог, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316

5.2

Працівники, які вносять інформацію про результати проведення перевірки технічного стану машин до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, підготовку до роботи з такою системою пройшли

 

 

 

 

пункт 12 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1201 (Постанова N 1201)

5.3

Засоби вимірювальної техніки, які застосовуються суб'єктом господарювання для здійснення обов'язкового технічного контролю машин:
наявні;
сертифіковані;
повірку або державну метрологічну атестацію пройшли

 

 

 

 

пункт 17 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1201 (Постанова N 1201);
частина друга статті 11 ЗУ від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР

6

Вимоги щодо діяльності із виготовлення та торгівлі машинами

6.1

У разі здійснення оптової або роздрібної торгівлі машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, суб'єкт господарювання:

 

 

 

 

 

6.1.1

на облік у Державній інспекції сільського господарства України та її територіальних органах став

 

 

 

 

пункти 4, 7 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200

6.1.2

облік надходжень, продажу та передачі машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, в електронному вигляді веде

 

 

 

 

пункт 7 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200

6.1.3

вимог законодавства щодо зберігання бланків суворої звітності дотримується

 

 

 

 

пункт 12 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200

6.1.4

працівники, які здійснюють огляд машин і звіряння ідентифікаційних номерів, відповідну підготовку пройшли

 

 

 

 

пункт 22 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200

6.2

Суб'єктами господарювання, які виробляють та/або вводять в обіг машини, вимоги відповідних технічних регламентів дотримуються

 

 

 

 

пункти 10 - 63 Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1367 (Постанова N 1367);
пункти 5 - 25 Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1368 (Постанова N 1368)

6.3

При здійсненні виробництва машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери:
перед початком серійного виробництва спеціальні випробування машин проведено;
конструкція машин вимогам сучасних правил, нормативів і стандартів, встановленим рівням викидів забруднюючих речовин в атмосферу відповідає;
нормативно-технічна документація з відповідними уповноваженими державними органами узгоджена

 

 

 

 

стаття 30 ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII


ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N
з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, частина третя статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий частини першої статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V;
Порядок, затверджений наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10 серпня 1998 року N 18

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V


Пояснення, зауваження або заперечення, щодо проведеної перевірки та/або складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цей Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких надано під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, а інший - залишено на зберігання в територіальному органі Державної інспекції сільського господарства


ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Держсільгоспінспекції України та/або її територіальних органів:

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)


Примірник цього Акта перевірки на  сторінках отримано  р.:

_____
(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки:
_
_
_
_
_


Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки


1 "Так"
- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю.

4 "НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ СКЛАДЕНО ТА ЯКИМ ВІДПОВІДАЮТЬ ПИТАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ АКТОМ ПЕРЕВІРКИ

N
з/п

Позначення

Назва нормативно-правового акта, дата і номер прийняття

1

Закони України

1.1

ЗУ від 30 червня 1993 року N 3353-XII

від 30 червня 1993 року N 3353-XII "Про дорожній рух"

1.2

ЗУ від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР

від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність"

1.3

ЗУ від 05 червня 2003 року N 900-IV

від 05 червня 2003 року N 900-IV "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин"

1.4

ЗУ від 05 жовтня 2006 року N 229-V

від 05 жовтня 2006 року N 229-V "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"

1.5

ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Постанови Кабінету Міністрів України, накази органів державної виконавчої влади

2.1

Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 1994 року N 217

від 02 квітня 1994 року N 217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста"

2.2

Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200

від 11 листопада 2009 року N 1200 "Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"

2.3

Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1201 (Постанова N 1201)

від 16 листопада 2011 року N 1201 "Про затвердження Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

2.4

Технічний регламент, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1367 (Постанова N 1367)

від 28 грудня 2011 року N 1367 "Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів"

2.5

Технічний регламент, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1368 (Постанова N 1368)

від 28 грудня 2011 року N 1368 "Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів"

2.6

Порядок, затверджений наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10 серпня 1998 року N 18, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 1998 року за N 619/3059

від 10 серпня 1998 року N 18 "Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)"

2.7

Вимоги, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року N 316, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за N 462/16478

від 06 травня 2009 року N 316 "Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

2.8

Правила, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року N 173, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за N 509/17804

від 06 квітня 2010 року N 173 "Про затвердження Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

2.9

Порядок, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року N 174, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за N 510/17805

від 06 квітня 2010 року N 174 "Про затвердження Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами та Вимог до екзаменаційних білетів"

2.10

Порядок, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року N 644 (Порядок N 644), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1491/20229

від 22 листопада 2011 року N 644 "Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"


 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали