ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 травня 2012 року N 36

Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності, та Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Держенергоефективності

З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) наказую:

1. Затвердити:

1.1. Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності (додається).

1.2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Держенергоефективності (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Держенергоефективності.

3. Відділу кадрів та діловодного забезпечення (Шевченко О. О.) довести даний наказ до керівників структурних підрозділів.

4. Управлінню популяризації та зв'язків з громадськістю (Малая М. В.) розмістити на веб-сайті Агентства Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності, та Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Держенергоефективності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Дубовика С. Ф.

 

Голова

М. Пашкевич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності України
07.05.2012 N 36


ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності*


* Крім таємної та службової інформації

1. Інформація про Держенергоефективності

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Агентства.

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів Агентства та їх заступників.

1.3. Положення про самостійні структурні підрозділи Агентства.

2. Інформація про діяльність Держенергоефективності

2.1. Регламент роботи.

2.2. Плани роботи Держенергоефективності.

2.3. Звіти про виконання планів Держенергоефективності.

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, "круглі столи", що проводяться Держенергоефективності.

3. Накази Держенергоефективності та накази Держкоменергозбереження і НАЕР, правонаступником яких є Держенергоефективності (крім внутрішньоорганізаційних)

4. Інформація про діяльність рад, колегій, інших консультативно-дорадчих органів, що створені при Держенергоефективності

4.1. Інформація про роботу колегії Держенергоефективності.

4.2. Інформація про роботу Громадської ради Держенергоефективності.

4.3. Інформація про роботу Науково-експертної ради Держенергоефективності.

5. Інформація про доступ до публічної інформації

5.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Держенергоефективності.

5.2. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

5.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, розпорядником якої є Агентство.

5.4. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації.

6. Інформація про законопроекту роботу Держенергоефективності

6.1. Тексти проектів нормативно-правових актів, що розроблені Агентством та підлягають громадському обговоренню.

7. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення

7.1. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" про результативні показники виконання бюджетних програм.

7.2. Витяг з річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України на відповідний рік.

8. Інформація про розгляд звернень громадян у Держенергоефективності

8.1. Графік та порядок прийому громадян.

8.2. Аналітично-звітна інформація щодо стану розгляду звернень та особистого прийому громадян у Держенергоефективності.

9. Інформація щодо міжнародного співробітництва

9.1. Міжвідомчі міжнародні договори, укладені Агентством, за винятком інформації, яка становить службову таємницю.

9.2. Інформація щодо дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань енергоефективності та енергозбереження.

9.3. Партнери.

10. Інформація, що пов'язана з проведенням закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

10.1. Річний план закупівель, що піддягає оприлюдненню.

10.2. Оголошення про заплановані торги, документація торгів, зміни до документації конкурсних торгів, повідомлення про акцент пропозиції конкурсних торгів, звіти про проведення процедури та інші документи щодо закупівель, оприлюднення яких передбачено вимогами п. 1 статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

11. Інформація з питань стратегії та плану роботи кадрової служби

12. Інформація з питань організації контролю, виконавської дисципліни

13. Інформація щодо виконання функцій Держенергоефективності

13.1. Реєстр енергоефективних проектів, які отримали експертний висновок Агентства про відповідність об'єкта нормативним актам з питань енергозбереження.

13.2. Державний реєстр підприємств, установ та організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.

13.3. Перелік суб'єктів, яким видано свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки.

13.4. Галузевий класифікатор енергозберігаючих товарів.

13.5. Інформація щодо атестації спеціалізованих організацій на право проведення енергетичних аудитів: отримання або позбавлення свідоцтва спеціалізованими організаціями та перелік організацій, атестованих на право проведення енергетичних аудитів.

13.6. База вітчизняних виробників/постачальників послуг у розрізі галузей економіки.

13.7. Реєстр альтернативних видів палива.

13.8. Заявки для включення до плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

13.9. Моніторинг стану виконання галузевих, регіональних програм підвищення енергоефективності та програм зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами.

13.10. Національна доповідь з питань реалізації державної політики у сфері енергоефективності за 2008 та 2009 роки.

13.11. Інформація щодо узагальнених показників енергетичних обстежень по галузі, регіону, групі підприємств (відповідно до п. 13, пп. 7.2 п. 7 Положення про порядок організації енергетичних обстежень, затвердженого наказом Держкоменергозбереження 09.04.99 N 27).

14. Інформація з антикорупційної діяльності

14.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Агентстві.

14.2. Звіт про виконання плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Держенергоефективності.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності України
07.05.2012 N 36


ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у Держенергоефективності

1. Інформація щодо структури виробництва, виробничих потужностей, тип і розміщення устаткування, запасів сировини, матеріалів, комплектуючих і готової продукції з виготовлення альтернативних джерел енергії.

2. Відомості про плани залучення інвестицій, інвесторів, розмір інвестицій тощо.

3. Систематизовані відомості про внутрішніх та іноземних партнерів та підприємств, що входять до сфери управління Держенергоефективності, які не містяться у відкритих джерелах інформації.

4. Відомості про підготовку і результати проведення переговорів з партнерами Агентства та підприємствами, що входять до сфери управління Держенергоефективності.

5. Відомості, умови конфіденційності яких передбачені договорами, контрактами, угодами Агентства та підприємствами, що входять до сфери управління Держенергоефективності.

6. Відомості, які віднесені до комерційної таємниці або інформації з обмеженим доступом міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств партнерів, передані Агентству та підприємствам, що входять до сфери управління Держенергоефективності, без права розповсюдження та оприлюднення.

7. Відомості щодо тендерів, торгів, аукціонів.

7.1. Річний план закупівель та додаток до нього (за виключенням Річного плану закупівель, що підлягає оприлюдненню).

7.2. Інформація щодо очікуваної вартості предметів закупівель та їх складових частин (лотів).

7.3. Інформація, надана учасниками до участі у конкурсних торгах (пропозиції конкурсних торгів учасників).

7.4. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів.

7.5. Протоколи засідань Комітету з конкурсних торгів (за виключенням протоколів, які відповідно до п. 1 статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" підлягають оприлюдненню).

8. Відомості про особливості, використання розроблюваних технологій та специфіку їх застосування.

9. Інформація щодо обсягів використання (споживання) у розрізі галузей та регіонів, стратегічно важливих видів палива (уран).

10. Енергоємність ВВП України за окремими видами палива (уран).

11. Вартісні показники використання (споживання) стратегічно важливих видів палива (уран), а саме: вартість палива у структурі одиниці ВВП (за розрахунками Держенергоефективності).

12. Звітні матеріали до етапів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), що виконуються на замовлення Держенергоефективності.

13. Заключні звіти до НДДКР, що виконуються на замовлення Держенергоефективності до укладання ліцензійного договору з господарюючими суб'єктами на користування результатами НДДКР.

14. Інформація, що міститься в технічних звітах щодо проведених енергетичних аудитів, наданих спеціалізованими організаціями, які атестовані Держенергоефективності на право проведення енергетичних аудитів.

15. Відомості про кошторис Агентства, територіальних управлінь та підприємств, що входять до сфери управління Держенергоефективності.

16. Інформація, яка міститься в особових справах працівників Держенергоефективності та у системі "Картка" ЄДСК "Кадри". Накази по особовому складу.

17. Облікові записи користувачів комп'ютерної мережі.

18. Логін та пароль доступу до провайдера Internet.

19. Паролі до бухгалтерських програм та інших програм з обмеженим доступом.

20. Відомості про порядок та стан організації захисту інформації для службового користування.

21. Відомості про порядок і стан організації охорони, пропускного режиму, системи сигналізації.

22. Внутрішня службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Агентства.

23. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі листування між структурними підрозділами Агентства), підготовлені виконавцями, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

24. Документи Агентства, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

25. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань енергоефективності та енергозбереження, які зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітет, національну безпеку та громадський порядок.

26. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України.

27. Інформація щодо фінансових показників виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки.

28. Інформація щодо фінансових показників виконання регіональних, галузевих програм підвищення енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами.

29. Інформація щодо відібраних проектів Конкурсною комісією, які претендують на бюджетне фінансування в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки.

30. Оформлена відповідно до законодавства проектно-кошторисна документація, подана для участі у рамках конкурсних відборів.

31. Інформаційні картки до проектів, подані для участі у рамках конкурсних відборів.

32. Висновки державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або енергоефективних проектів, що вже впроваджені на підприємстві або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження, подані для участі у рамках конкурсних відборів.

33. Довідки замовників проектів щодо визначення розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, якому будуть спрямовані кошти на реалізацію проекту, подані для участі у рамках конкурсних відборів.

34. Довідки замовників проектів щодо балансоутримувача об'єкта та форми власності підприємства, установи, організації, на яких буде впроваджуватися проект, подані для участі у рамках конкурсних відборів.

35. Копії установчих документів підприємств, установ, організацій, подані для участі у рамках конкурсних відборів.

36. Розрахунки очікуваних втрат доходів державного бюджету у зв'язку з наданням юридичній особі податкових пільг та пропозицій щодо джерел їх покриття.

37. Клопотання міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідної галузі про включення юридичної особи до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів з підтвердженням джерел покриття втрат доходів державного бюджету.

38. Нотаріально засвідчені копії кредитних договорів та довідки фінансових установ про надання позичальнику кредиту, подані для участі у рамках конкурсних відборів.

39. Довідки-розрахунки фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитом у відповідному бюджетному періоді, подані для участі у рамках конкурсних відборів.

40. Звітні матеріали про стан виконання проектів Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності (Постанова N 389).

41. Звітні матеріали про цільове використання товарів, ввезених на митну територію України із звільненням від оподаткування.

42. Показники норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та їх розрахунки, що подавалися до Держенергоефективності, а також відповідні документи Держенергоефективності щодо їх погодження.

43. Матеріали, що надаються суб'єктами господарювання для одержання свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки.

44. Матеріали, що надаються суб'єктами господарювання для одержання свідоцтва про належність палива до альтернативного.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали