Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ - 2016)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 грудня 2016 року N 720

Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ - 2016)

Із змінами і доповненнями, внесеними (Наказ N 257) наказами (Наказ N 395) Міністерства оборони Українивід 4 травня 2017 року N 257 (Наказ N 257),від 27 липня 2017 року N 395 (Наказ N 395),від 11 вересня 2018 року N 460 (Наказ N 460)

Відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" (Постанова N 736) на підставі пропозицій, підготовлених постійно діючою комісією з питань роботи із службовою інформацією в Міністерстві оборони України, для розгляду методичних та практичних питань, пов'язаних з експертизою інформації, яка утворюється в управлінській діяльності Міністерства оборони України, щодо віднесення її до службової, та з метою впорядкування, систематизації і приведення у відповідність із вимогами законодавства України даних про службову інформацію наказую:

1. Затвердити Перелік відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ - 2016), що додається.

2. Надати право виконавцям та особам, що підписують документи структурних підрозділів, відповідно до Схеми підпорядкування структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України Міністру оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 11 листопада 2016 року N 600, під час документування управлінської інформації надавати гриф "Для службового користування" матеріальним носіям інформації, яка підпадає під дію Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ - 2016).

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, підпорядкованих Міністру оборони України відповідно до схеми Схеми підпорядкування структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України Міністру оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 11 листопада 2016 року N 600, з метою розроблення пропозицій щодо внесення змін до Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію, та запобігання витоку службової інформації:

утворити постійно діючі комісії з питань роботи із службовою інформацією для надання пропозицій до Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію, у підпорядкованих підрозділах із залученням представників Департаменту охорони державної таємниці Міністерства оборони України;

визначити посадових осіб підпорядкованих підрозділів, уповноважених відносити інформацію до службової;

затвердити списки працівників, які у структурних підрозділах мають право працювати з документами, що містять службову інформацію.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 26 червня 2012 року N 48 "Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ - 2012)" (Перелік N 48) (зі змінами).

5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
27 грудня 2016 року N 720

ПЕРЕЛІК
відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ - 2016)

1. Формування і реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

1.1. Відомості про порядок (послідовність, алгоритм, методику) оцінки рівня воєнної загрози національній безпеці України.

1.2. Відомості про висновки з оцінки та аналізу воєнно-політичної обстановки в суміжних і розвинених (провідних) країнах світу, прогноз тенденцій її розвитку.

1.3. Відомості про завдання розвідувальних органів щодо забезпечення реалізації воєнної політики держави у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва.*

1.4. Відомості про зміст військово-політичних вказівок Міністра оборони України щодо формування і реалізації воєнної політики в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (у визначений період та (або) період актуальності). (Наказ N 395)

(підпункт 1.4 у редакції наказу Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

1.5. Відомості про зміст військово-політичних вказівок Міністра оборони України щодо врегулювання кризової ситуації.

1.6. Відомості, що містяться в матеріалах аналізу локальних війн та збройних конфліктів на територіях інших держав.*

2. Планування заходів Міністерства оборони України з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

2.1. Відомості про плани (уточнені плани) основних заходів діяльності Міністерства оборони України (на визначений період).

2.2. Відомості про плани (уточнені плани) основних заходів діяльності Міністерства оборони України на місяць.

3. Бойова готовність, оперативна, бойова підготовка та застосування військ (сил)

3.1. Відомості, що розкривають зміст завдань органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил).*

3.2. Відомості, що містяться в наказах, директивах і розпорядженнях (їх проектах) Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил).*

3.3. Відомості про склад, укомплектованість, забезпеченість, бойові можливості, положення і дії (характер діяльності) військ (сил) до роти (батареї) та їм рівних включно.*

3.4. Відомості, які містяться у пропозиціях, матеріалах із питань стратегії, оперативного мистецтва та розвитку Збройних Сил України.*

3.5. Відомості з питань організації застосування засобів державного розпізнавання об'єктів, використання цих засобів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.*

3.6. Відомості, що розкривають порядок і зміст тренувань за надзвичайних обставин (за військову частину, з'єднання).*

3.7. Відомості про зміст інструкцій чергових частин (структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України), що стосуються приведення у бойову готовність.

3.8. Відомості про зміст планів проведення командно-штабних тренувань і тактико-стройових занять у військовій частині.*

3.9. Відомості про результати проведених навчань, тренувань.*

3.10. Відомості про підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор).*

3.11. Відомості щодо планування та результати здійснених перевірок стану бойового чергування, оперативно-чергової (чергової) служби без посилання і розкриття відомостей про систему та інформацію, яким надано гриф секретності (за органи військового управління, з'єднання, військові частини (підрозділи), установи, військові навчальні заклади, де здійснюються бойове чергування, оперативно-чергова та чергова служби).

3.12. Відомості про організацію та несення бойового чергування, оперативно-чергової та чергової служби (за органи військового управління, з'єднання, військові частини (підрозділи), установи, військові навчальні заклади, де здійснюються бойове чергування, оперативно-чергова та чергова служби).

3.13. Відомості про організацію, хід і результати виконання ліквідаційних заходів без посилання і розкриття відомостей про систему та інформацію, яким надано грифи секретності (від військової частини і вище).

3.14. Відомості про методику підготовки і проведення заходів бойової підготовки, в яких не розкриваються тактичні можливості озброєння (за бригаду, полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1 - 3 рангу).

3.15. Зведені відомості про оперативні (оперативно-спеціальні) збори.*

3.16. Відомості про зміст навчальних планів та програм навчальних дисциплін підготовки слухачів (курсантів) за скороченими термінами навчання під час приведення навчального закладу до функціонування в умовах особливого періоду.*

3.17. Відомості про порядок оповіщення особового складу під час приведення військ (сил) у готовність до виконання завдань за призначенням та у вищі ступені бойової готовності (від військової частини і вище).*

3.18. Відомості про результати розслідування авіаційних подій.

3.19. Відомості про розподіл особового складу по пунктах управління, центрах (групах)*.

3.20. Відомості, викладені у функціональних обов'язках особового складу структурних підрозділів на воєнний час (оперативного складу пунктів управління Збройних Сил України стратегічного і оперативного рівнів).

3.21. Відомості, викладені в інструкціях з організації роботи центрів (груп) пунктів управління.

3.22. Відомості про результати інспектувань, інспекційних перевірок органів військового управління, військ (сил) Збройних Сил України, вищих навчальних закладів, навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України.*

4. Організація, чисельність та дислокація військ (сил)

4.1. Відомості про дійсні найменування (разом із почесним найменуванням або без нього) з'єднань, військових частин, установ мирного часу, крім ліквідованих, за наявності в них умовних найменувань, а також зазначених у пункті 16. (Наказ N 395)

(підпункт 4.1 у редакції наказу Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

4.2. Відомості за сукупністю всіх показників, що розкривають: організаційно-штатну структуру департаментів (управлінь) апарату Міністерства оборони України до відділу (сектору) включно, їх штатну чисельність мирного та воєнного часу, військові звання відповідно до штату,

військово-облікові спеціальності військовослужбовців та облікові спеціальності працівників.

4.3. Відомості за сукупністю всіх показників щодо чисельності, кількості та якісних характеристик особового складу, а також списки посадових осіб за структурний підрозділ Міністерства оборони України.**


** Гриф обмеження доступу "Для службового користування" надається в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифу.

5. Організаційно-мобілізаційні питання, військове будівництво, комплектування військ і кадрові питання

5.1. Відомості про кількість військовозобов'язаних, призначених на доукомплектування апарату Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України.*

5.2. Відомості про організацію, результати перевірки та оцінки стану мобілізаційної готовності у цілому стосовно апарату Міністерства оборони України, структурного підрозділу Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, окремого підприємства (установи, організації, філії), що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

5.3. Відомості про зміст планів та програм мобілізаційної підготовки, результати їх виконання у цілому щодо Міністерства оборони України.

5.4. Відомості щодо змісту планів переведення на функціонування в умовах особливого періоду у цілому щодо структурного підрозділу Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

5.5. Відомості про зміст планів проведення мобілізаційних (мобілізаційно-економічних) навчань (тренувань), їх підготовку та результати проведення у цілому щодо: апарату Міністерства оборони України, структурного підрозділу Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, окремого підприємства (установи, організації, філії), що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

5.6. Відомості про створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію, реалізацію та фінансування мобілізаційних потужностей за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремого підприємства (установи, організації, філії), що належить до сфери управління Міністерства оборони України.

5.7. Відомості про зміст мобілізаційних завдань у цілому щодо окремого підприємства (установи, організації, філії).

5.8. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, обсяги, строки, виконавців, замовників з виробництва, закупівлі та постачання озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, виконання робіт та надання послуг в особливий період, створення спеціальних формувань, передачі приміщень, будівель та споруд, земель Збройним Силам України, іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час у цілому щодо окремого підприємства (установи, організації, філії).*

5.9. Відомості про медичні, транспортні, телекомунікаційні, поштові, комунально-побутові, ремонтні послуги, що надаються Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, за умов воєнного стану (особливого періоду), у яких розкриваються за окремими показниками види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, залізниці.*

5.10. Відомості про забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період у цілому щодо окремого підприємства (установи, організації, філії).

5.11. Відомості про створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період у цілому стосовно окремого підприємства (установи, організації, філії).

5.12. Відомості щодо показників з праці та кадрів, джерел забезпечення потреб підприємств (установ, організацій) кадрами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, на особливий період у цілому стосовно Міністерства оборони України, структурного підрозділу Міністерства оборони України, окремого підприємства (установи, організації, філії).

5.13. Відомості за окремими показниками про місця зберігання, номенклатури, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в цілому щодо: Міністерства оборони України, структурного підрозділу Міністерства оборони України, державного господарського об'єднання.

5.14. Відомості за сукупністю всіх показників про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в цілому щодо окремого підприємства (установи, організації, філії).

5.15. Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, за умов воєнного стану (особливого періоду) щодо: створення сировинних запасів, матеріально-технічних ресурсів, які заплановані з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження; підготовки систем управління створення проектної та технічної організації та проведення відновлювальних робіт; створення та утримання страхового фонду документації, будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об'єктів за сукупністю всіх показників у цілому щодо: окремого підприємства (установи, організації, філії).

5.16. Відомості про зміст договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) у цілому щодо окремого підприємства (установи, організації, філії).

5.17. Відомості про стан укладення договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) у цілому щодо: Міністерства оборони України, органу військового управління Збройних Сил України, структурного підрозділу Міністерства оборони України.

5.18. Відомості про зміст переліків посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню під час мобілізації та у воєнний час у цілому щодо апарату Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, окремого підприємства (установи, організації, філії), що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

5.19. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньовану за Міністерством оборони України.*

5.20. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв'язку, управління мобілізацією, порядок, терміни виконання заходів переведення на роботу в умовах особливого періоду (посилений режим роботи) в цілому щодо апарату Міністерства оборони України, структурного підрозділу Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, окремого підприємства (установи, організації, філії), що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

5.21. Відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо окремого підрозділу (установи, організації, філії).

5.22. Відомості за окремими показниками про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, планами переведення на функціонування в умовах особливого періоду у цілому щодо структурного підрозділу Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.*

5.23. Відомості за окремими показниками про дислокацію, умовне найменування, порядок мобілізаційного розгортання, систему охорони, оборони, організаційну штатну структуру, чисельність особового складу військових частин (установ) на воєнний час у цілому щодо структурного підрозділу Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України.*

5.24. Відомості за окремими показниками про дислокацію, систему охорони, оборони, штати і табелі до штатів, чисельність особового складу військових частин (установ) на мирний час у цілому щодо структурного підрозділу Міністерства оборони України, військової організаційної структури Збройних Сил України безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України.*

5.25. Відомості про кількість військовозобов'язаних, які проходять чи пройшли підготовку у військах (силах) на навчальних зборах, а також підготовлених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України.*

5.26. Відомості про мобілізаційні ресурси (військовозобов'язаних та техніку національної економіки України), які надходять на доукомплектування Збройних Сил України, за ситуаціями застосування Збройних Сил України (ступенями бойової готовності) (для районних (міських) військових комісаріатів).*

5.27. Відомості про кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських і річкових суден, залізничного рухомого складу, будівель, приміщень, портових споруд, залізничних станцій, що виділяються для забезпечення мобілізаційного розгортання військ (для районних (міських) військових комісаріатів).*

5.28. Відомості про автотракторну, дорожньо-будівельну та підйомно-транспортну техніку (за кількістю, типами і марками машин, запасом ходу),

яка необхідна для укомплектування військової організаційної структури Збройних Сил України, інших військових формувань (спеціальних формувань), утворених відповідно до законів України, згідно з мобілізаційним планом, зокрема розрахунки комплектування (заявки, наряди) (для районних (міських) військових комісаріатів).*

5.29. Відомості про кількість військовозобов'язаних, призначених за мобілізаційним планом, та залишки вільних ресурсів військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку Збройних Сил України, за військово-обліковими спеціальностями і посадами (для районних (міських) військових комісаріатів).*

5.30. Відомості про організацію прийому мобілізаційних ресурсів, обладнання пунктів прийому особового складу та техніки національної економіки України у військовій організаційній структурі.*

5.31. Відомості про створення груп контролю, призначення адміністрації пунктів прийому мобілізаційних ресурсів та проведення практичних заходів з ними (за військову організаційну структуру).

5.32. Відомості про організацію, результати вивчення військовозобов'язаних та перевірку техніки національної економіки України.*

5.33. Відомості про чисельний склад резервістів (за Збройні Сили України).*

5.34. Відомості та переліки основних документів із мобілізаційних питань (за військову організаційну структуру).

5.35. Узагальнені відомості про військову підготовку студентів цивільних вищих навчальних закладів за військово-обліковими спеціальностями (за навчальний заклад і вище).

5.36. Відомості про чисельність підготовлених офіцерів запасу і тих, які готуються (за навчальний заклад і вище).

5.37. Відомості про спеціальні набори і дострокові випуски з військових навчальних закладів у зв'язку з проведенням організаційних заходів.

5.38. Зведені відомості персонального обліку військовослужбовця стосовно проходження ним військової служби, його службової характеристики, автобіографія, подання, нагородні листи, атестації, оцінні матеріали, тощо (особова справа військовослужбовця).

5.39. Сукупність відомостей, що містяться в наказах по особовому складу щодо військовослужбовців.**

5.40. Відомості за сукупністю показників щодо категорій особового складу структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, військових частин, закладів та установ, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України (чисельність, категорії військових звань, найменування посад та їх військово-облікові спеціальності).**

5.41. Відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому і випуску слухачів (курсантів).

5.42. Відомості про роботу з офіцерськими кадрами, сержантами та старшинами, які містять у собі узагальнені дані результатів підготовки військ (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1 рангу).

5.43. Відомості мирного часу про укомплектованість особовим складом (за військову частину, установу і вище), крім Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.

5.44. Відомості про плани комплектування військ особовим складом строкової служби (за військову організаційну структуру).

5.45. Відомості, що містять інформацію про результати аналізу (оцінки) спроможностей структурних підрозділів, органів військового управління, підприємств, установ та організацій, які знаходяться у сфері управління Міністерства оборони України, з виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації. (Наказ N 395)

(підпункт 5.45 у редакції наказу Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

5.46. Відомості про осіб, що зазначаються в наказах по особовому складу щодо нагородження відзнакою Міністерства оборони України "Вогнепальна зброя", "Холодна зброя" (в тому числі їх персональні дані), назва (марка) та заводський номер зброї.

5.47. Відомості про облік особового складу підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.* (Наказ N 257)

5.48. Відомості, які розкривають порядок, способи і методи професійно-психологічного відбору або відбору за станом здоров'я особового складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. (Наказ N 257)

5.49. Відомості щодо результатів перевірки осіб, які оформлялися, але не були зараховані на службу (роботу) до Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, або на навчання до навчальних закладів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. (Наказ N 257)

5.50. Сукупність відомостей щодо призначення, звільнення або зарахування особового складу у цілому щодо підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.* (Наказ N 257)

5.51. Відомості щодо комплектування, призначення, звільнення, підготовки чи перепідготовки особового складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.* (Наказ N 257)

5.52. Узагальнені відомості, в яких розкриваються прізвища, ініціали та робочі телефони особового складу у цілому щодо підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.* (Наказ N 257)

5.53. Відомості щодо планування, організації, здійснення підготовки або інших заходів з підвищення професійного рівня особового складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. (Наказ N 257)

5.54. Відомості щодо організаційно-штатних пропозицій, переліків змін у штатах підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. (Наказ N 257)

5.55. Відомості щодо штатів, штатної чисельності, штатної розстановки, штатного розкладу, фактичної укомплектованості, структурно-функціональної побудови чи/або назв функцій у цілому щодо окремого підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. (Наказ N 257)

5.56. Відомості щодо методик чи результатів спеціального тестування кандидатів або особового складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. (Наказ N 257)

5.57. Відомості про нагородження та присвоєння військових звань особового складу, що розкривають причетність до Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.* (Наказ N 257)

5.58. Відомості, які розкривають персональні дані щодо осіб, яким надано статус учасника бойових дій за безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. (Наказ N 257)

(пункт 5 доповнено підпунктами 5.47 - 5.58 згідно з наказом Міністерства оборони України від 04.05.2017 р. N 257) (Наказ N 257)

6. Розвідка

6.1. Відомості про зміст, плани, організацію, фінансування, матеріально-технічне забезпечення, засоби, форми, методи, оцінку і результати розвідувальної діяльності.*

6.2. Відомості про організацію, бойовий склад, штат, чисельність особового складу, кількість озброєння, військової техніки, транспорту, засобів матеріально-технічного забезпечення, укомплектованість і забезпеченість (в абсолютних цифрах і відсотках), порядок комплектування (за окрему роту спеціального призначення).


** Крім відомостей, що підпадають під дію зводу відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ).

6.3. Відомості про причетність військових частин до діяльності, пов'язаної із збиранням, обробкою, диспетчеризацією та використанням

розвідувальної інформації, а також до діяльності, пов'язаної з підготовкою фахівців для органів розвідки, їх місцезнаходження.

6.4. Відомості про військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, що розкривають їх службу (роботу) в органах розвідки та частинах, безпосередньо підпорядкованих Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.*

6.5. Відомості, викладені в положеннях, інструкціях, методичних посібниках тощо, про кадрову роботу із співробітниками органів розвідки.

6.6. Відомості про вивчення особового складу під час прийому на службу (роботу) до органів розвідки, виїзду за кордон, відбору кандидатів для вступу до військових навчальних закладів розвідки.*

6.7. Відомості, викладені в службовому листуванні щодо розвідувальної діяльності (запитах, звітах, доповідях, донесеннях, інформаційно-аналітичних довідках, інформаційних матеріалах тощо) структурних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які не становлять державної таємниці, але розкривають призначення структурного підрозділу для здійснення розвідувальної, оперативно-розшукової діяльності або виконання окремих контррозвідувальних заходів*.

6.8. Відомості, викладені в службовому листуванні щодо розвідувальної, оперативно-розшукової діяльності або здійснення окремих контррозвідувальних заходів (запитах, звітах, доповідях, донесеннях, інформаційно-аналітичних довідках, інформаційних матеріалах тощо)*.

6.9. Відомості про діяльність структурних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.*

6.10. Відомості, що викладені в наказах по стройовій частині Головного управління розвідки Міністерства оборони України чи підпорядкованих частин.*

6.11. Відомості про воєнно-політичну обстановку, викладені у звітах, доповідях за тиждень (добу).*

6.12. Відомості, що розкривають цілі, завдання, методи застосування підрозділів, які входять до складу окремої військової частини (радіотехнічного батальйону, окремого радіопеленгаційного центру та їм рівних) для ведення розвідки в повсякденних умовах та в умовах надзвичайного стану. Відомості про методику організації повітряної розвідки.*

6.13. Відомості про організацію взаємодії між структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України, структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України, державними засобами масової інформації, відповідними підрозділами та іншими зацікавленими структурами з питань інформаційно-психологічної боротьби.*

6.14. Відомості про організацію взаємодії між Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України з питань науково-технічного забезпечення службової діяльності.

6.15. Відомості, що розкривають форми, методи та способи ведення інформаційно-психологічної боротьби країнами, що розвідуються.*

6.16. Відомості, викладені в бюлетенях оперативної інформації з питань документального режиму країн, та про засоби оперативної техніки.*

6.17. Відомості про результати первинної обробки розвідматеріалів та відомостей.*

6.18. Узагальнені відомості результатів виконання розвідувальних завдань, отримані в результаті обробки матеріалів із відкритих джерел інформації.*

6.19. Відомості з оцінювання (лист оцінки) інформаційно-аналітичного документа офіційним споживачем інформації.

6.20. Відомості з оцінювання (лист оцінки) оперативної (агентурної) інформації, якщо в разі їх накопичення неможливо встановити джерело розвідувальної інформації.

6.21. Відомості з оцінювання (лист оцінки) розвідувальної інформації, отриманої за допомогою технічних засобів, якщо в разі їх накопичення неможливо встановити періодичність, технічні засоби, які застосовуються, та підрозділи, що залучаються для їх отримання.

6.22. Відомості про можливості застосування в розвідувальній діяльності результатів аналізу новітніх досягнень у криптології.

6.23. Відомості про номенклатуру, обсяги постачання, потребу і обсяги озброєння, військової та спеціальної техніки, які входять до номенклатури розвідки, знаходяться на озброєнні та не мають грифу секретності.

6.24. Відомості, викладені у звітах, доповідях, донесеннях, планах тощо про експлуатацію (ремонт) озброєння та військової техніки, які входять до номенклатури розвідки.

6.25. Відомості, що розкривають зміст завдань та результати проведення опитування з використанням комп'ютерного поліграфа в органах розвідки.*

6.26. Відомості про частотні діапазони ведення радіоелектронної розвідки підрозділами.

6.27. Відомості про застосування спеціального радіозв'язку, викладені в інструкціях, методичних посібниках, інших виданнях.*

6.28. Відомості про кількість, вартість, строки постачання, виготовлення (ремонту) військової техніки та озброєння, що входять до номенклатури розвідки та не мають грифу секретності.

6.29. Відомості про дообладнання апаратури, комплексів кораблів, які не входять до номенклатури озброєння та військової техніки розвідки, з метою їх застосування для спеціальних видів розвідки.

6.30. Зведений перелік ремонтних підприємств, їх місцезнаходження та можливості щодо ремонту військової техніки та озброєння, що входять до номенклатури розвідки.

6.31. Відомості про несекретну військову техніку та озброєння, якими укомплектовані частини розвідки особливого та спеціального призначення.

6.32. Відомості про несекретне програмне забезпечення, яке використовується у спеціальних підрозділах та органах розвідки під час виконання ними розвідувальних та інших спеціальних завдань.

6.33. Відомості, що розкривають зміст навчальних програм із радіозв'язку, розклад та порядок роботи з кореспондентами, які проходять підготовку.

6.34. Відомості з інформаційно-психологічної боротьби, викладені у звітах, донесеннях, зведеннях за тиждень (добу).*

6.35. Відомості про зміст скорочених особових справ співробітників (військовослужбовців та працівників) Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

6.36. Відомості, що розкривають функціональні обов'язки посадових осіб підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України та підпорядкованих військових частин, які здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну та контррозвідувальну діяльність.*

7. Інформаційно-телекомунікаційні та комп'ютерні системи, зв'язок

7.1. Відомості про взаємодію з центральними органами виконавчої влади з питань спеціального зв'язку та захисту інформації, організації зв'язку.

7.2. Відомості про побудову, функціонування та особливості каналів зв'язку, у тому числі відомчих та відкритих для загального користування.

7.3. Відомості про технічні завдання (параметри) налаштування обладнання та програмних засобів, використаних під час побудови телекомунікаційних мереж.

7.4. Відомості про забезпеченість засобами зв'язку, урядового та спеціального зв'язку.*

7.5. Відомості про побудову та принципи елементів інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для передавання та обміну інформацією в комп'ютерних мережах.

7.6. Відомості про засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційних мережах, у тому числі номенклатура, кількість та характеристики технічних засобів.

7.7. Відомості про організацію та стан внутрішньовідомчого зв'язку.

7.8. Відомості про структуру, типологію та технічні параметри телекомунікаційних мереж.

7.9. Відомості про паролі (коди) доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації.

7.10. Відомості про організацію, структуру, типологію, паролі доступу до баз даних інформаційних ресурсів.

7.11. Відомості про зміст науково-дослідної та дослідно-конструкторської документації, проектних, вишукувальних та монтажних робіт щодо телекомунікаційних та інформаційних систем.

7.12. Відомості за сукупністю всіх складових показників про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту конфіденційної та службової інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

7.13. Відомості про планування, організацію заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо технічного захисту інформації окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює службова інформація.

7.14. Відомості щодо окремих показників розміщення, побудови об'єктів інформаційної діяльності, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом (витяги з моделі загроз, ситуаційний та генеральний плани, схеми розміщення та прокладки кабельних ліній, зміст заходів та склад засобів технічного захисту інформації тощо).*

7.15. Відомості про планування, організацію та аналіз стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах та про результати перевірок стану технічного захисту інформації та протидію технічним розвідкам.

7.16. Відомості про зміст планів, спрямованих на вдосконалення заходів технічного захисту інформації.

7.17. Відомості про зміст проектів нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері технічного захисту інформації.

7.18. Відомості про зміст організаційних документів із питань проектування, категоріювання, обстеження, створення, випробування комплексів технічного захисту інформації та дослідної експлуатації системи захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.*

7.19. Відомості про порядок використання, поводження, технічні характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.

7.20. Відомості про зміст рекомендацій щодо приведення стану технічного захисту інформації у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

7.21. Відомості про технічні засоби, на яких здійснюється обробка секретної інформації

8. Морально-психологічне забезпечення військ (сил)

8.1. Відомості, які за сукупністю показників розкривають зміст морально-психологічного забезпечення навчально-бойової діяльності конкретно визначених військових частин, з'єднань і вище.*

8.2. Відомості про морально-психологічне забезпечення, які за сукупністю показників розкривають реальний стан підготовки військ (сил) до застосування.*

8.3. Відомості, що розкривають заходи захисту військ (сил) від інформаційно-психологічного впливу противника під час підготовки та ведення операцій (бойових дій), та навчань.*

8.4. Узагальнені дані про мобілізаційне розгортання органів виховної роботи, установ безпосереднього підпорядкування (формування, терміни готовності, чисельний склад, завдання).*

8.5. Узагальнені відомості про морально-психологічне забезпечення мобілізаційного розгортання військ (сил).*

8.6. Відомості, що містять узагальнені дані про соціально-політичну обстановку в регіонах (районах) дислокування військових частин, інших збройних формувань, місцях проведення антитерористичних операцій та прикордонних районах, її вплив на бойову готовність військ (сил) та морально-психологічний стан особового складу у воєнний (мирний) час та в особливий період.*

8.7. Відомості про аналіз морально-психологічного стану особового складу та військової дисципліни в мирний час (від окремої військової частини і вище).*

8.8. Узагальнені дані про стан військової дисципліни (від окремої військової частини і вище).*

8.9. Відомості про результати військово-соціологічних та психологічних досліджень у військах (силах).*

8.10. Відомості про інформаційне забезпечення діяльності військ (сил).*

8.11. Відомості, що містять узагальнені дані про потребу, закладення технічних засобів виховання і поліграфії в непорушні запаси або зняття їх із зберігання (розрахунки потреб та забезпеченості за повною номенклатурою згідно з затвердженим класифікатором, наявний та кількісний стан технічних засобів виховання).*

8.12. Відомості про державні замовлення технічних засобів виховання і поліграфії для військ (сил).*

8.13. Відомості, що розкривають результати наукових досліджень із питань морально-психологічного забезпечення військ (сил) у мирний та воєнний час.*

9. Озброєння, військова техніка та майно (Наказ N 395)

9.1. Відомості про облік, наявність і рух бронетанкового озброєння, техніки та бронетанкового майна (за з'єднання, оперативне командування, вид Збройних Сил України). (Наказ N 395)

9.2. Відомості, що містять дані про технічне обслуговування озброєння та військової техніки (за з'єднання, вид Збройних Сил України). (Наказ N 395)

9.3. Відомості про наявність на ремонтних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, спеціальної техніки та майна місцевої оборони. (Наказ N 395)

9.4. Відомості, що містять дані про зовнішньоекономічну діяльність ремонтних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (договори, контракти тощо). (Наказ N 395)

9.5. Зведені відомості про заходи з модернізації та приведення озброєння та військової техніки Збройних Сил України у справний стан (за з'єднання, вид Збройних Сил України). (Наказ N 395)

9.6. Зведені відомості про будівництво та випробування кораблів. (Наказ N 395)

9.7. Відомості про організацію та проведення робіт на озброєнні та військовій техніці (за з'єднання, вид Збройних Сил України). (Наказ N 395)

9.8. Відомості про зміст програм модернізації озброєння та військової техніки, що впроваджується на ремонтних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України. (Наказ N 395)

9.9. Узагальнені дані про освоєння на ремонтних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, нових зразків озброєння та військової техніки та базових машин, крім даних за номенклатурою. (Наказ N 395)

9.10. Узагальнені дані про виробничі потужності ремонтних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.* (Наказ N 395)

9.11. Узагальнені дані про технічне забезпечення, перспективний розвиток і підготовку виробництва ремонтних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України. (Наказ N 395)

9.12. Відомості, що дають негативну оцінку стану озброєння та військової техніки і технічного забезпечення (за з'єднання, вид Збройних Сил України). (Наказ N 395)

9.13. Відомості про наявність стрілецької зброї та боєприпасів на арсеналах, базах, складах (без розкриття номенклатури). (Наказ N 395)

9.14. Відомості про наявність і розміщення видів озброєння та військової техніки (у цілому за склад, базу), за винятком автомобільної техніки номенклатури Центрального автомобільного управління Озброєння Збройних Сил України. (Наказ N 395)

9.15. Відомості про технічне обслуговування і ремонт нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки, за винятком автомобільної техніки номенклатури Центрального автомобільного управління Озброєння Збройних Сил України.* (Наказ N 395)

9.16. Відомості про відвантаження матеріальних засобів. (Наказ N 395)

9.17. Відомості про одержання відвантаженої на замовлення Міністерства оборони України продукції. (Наказ N 395)

9.18. Зведені відомості про приймання та постачання літаків. (Наказ N 395)

9.19. Відомості за сукупністю всіх показників про хід виконання робіт за Програмою робіт з національної стандартизації в частині стандартизації озброєння та військової техніки. (Наказ N 395)

9.20. Зведені відомості про наявність на підприємствах (в установах, організаціях) конструкторської документації на озброєння та військову техніку, яка є державною власністю. (Наказ N 395)

9.21. Інформація про Класифікатор складу військових представництв Міністерства оборони України. (Наказ N 395)

9.22. Відомості про облік, наявність і рух технічних засобів охорони. (Наказ N 395)

9.23. Відомості за окремими показниками про потреби або про кількість наявного продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів.* (Наказ N 395)

9.24. Відомості за окремими показниками про кількість, вартість, строки постачання продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів на мирний та воєнний час, за винятком відомостей що повинні розміщуватись в електронній системі публічних закупівель Prozorro.* (Наказ N 395)

9.25. Відомості про річні або перспективні замовлення на постачання продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів (у цілому за з'єднання та вище), за винятком відомостей що повинні розміщуватись в електронній системі публічних закупівель Prozorro.* (Наказ N 395)

9.26. Відомості про часткове постачання або вилучення продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів (у цілому за з'єднання та вище), за винятком відомостей, що повинні розміщуватись в електронній системі публічних закупівель Prozorro.* (Наказ N 395)

9.27. Відомості про фонди окремих видів продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів, що виділяються Збройним Силам України на рік, органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій на мирний час. (Наказ N 395)

9.28. Відомості про матеріально-технічне забезпечення органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій на мирний час. (Наказ N 395)

9.29. Відомості про матеріальне забезпечення передислокації органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій на мирний час. (Наказ N 395)

9.30. Відомості про матеріальне забезпечення передислокації з'єднань, військових частин, закладів та установ Збройних Сил України на воєнний час. (Наказ N 395)

9.31. Відомості про кількість, вартість, строки постачання технічних засобів медичної служби на воєнний час.* (Наказ N 395)

9.32. Відомості про місця зберігання та систему охорони спортивної зброї у закладах фізичної культури і спорту Міністерства оборони України. (Наказ N 395)

9.33. Відомості про фінансування, планування, формування, розміщення, коригування та виконання державного оборонного замовлення за напрямком Міністерства оборони України та Збройних Сил України.* (Наказ N 395)

9.34. Відомості про формування, зміст, коригування та виконання державних (цільових) програм з підвищення обороноздатності держави (розвитку озброєння та військової техніки).* (Наказ N 395)

(пункт 9 у редакції наказу Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

10. Питання служби військ та правопорядку

10.1. Відомості про стан вартової та внутрішньої служби (за військову частину і вище).

10.2. Відомості про порядок організації системи охорони та оборони позицій (об'єктів), сили та засоби, які виділяються для цього: склад варт (добового наряду), розміщення постів, маршрути руху змін чатових, періодичність перевірок чатових, наявність засобів зв'язку та сигналізації з постами, система пропускного режиму на територію військової частини (об'єкта), установи, зразки діючих перепусток.

10.3. Відомості про:

особливо важливі об'єкти Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України та Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, штабів видів Збройних Сил України, оперативних командувань (територіальних управлінь), їх основні, запасні, допоміжні та стаціонарні, у тому числі і захищені, командні пункти з вузлами зв'язку та винесені за межі командних пунктів (штабів) центри прийому і передачі інформації та інші;

об'єкти центрального підпорядкування і видів Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України та Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (арсенали, бази, склади та інші військові частини (установи)), на яких зберігаються (виготовляються, ремонтуються) таємні зразки озброєння або бойової техніки, ракет, стрілецької зброї та боєприпасів, високоточних і вибухонебезпечних речовин.

10.4. Відомості про склад, характеристики та можливості технічних засобів охорони об'єктів (військових частин, штабів, технічних територій, пускових установок тощо), місце їх дислокації (запасні райони розгортання).

10.5. Відомості про тактику застосування та місця установлення засобів охоронно-пожежної сигналізації на конкретному об'єкті, способи її відключення та "обходу".

10.6. Відомості про стан матеріальної бази служби військ, склад добового наряду.

10.7. Узагальнені дані про стан військової дисципліни (від окремої військової частини і вище), крім відомостей про факти порушень прав і свобод людини і громадянина, незаконні дії державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинені корупційні правопорушення.

10.8. Відомості про наявність недоліків у системі охорони та оборони, системі пропускного режиму арсеналів, баз, складів та інших військових частин (установ), на яких зберігаються (виготовляються, ремонтуються) секретні зразки озброєння або бойової техніки, ракет, стрілецької зброї та боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, розголошення яких підвищить їх уразливість.

10.9. Відомості (щодо конкретного випадку) за сукупністю всіх показників про маршрут руху, час переміщення, сили та засоби охорони (кількість особового складу та зброї, транспортні засоби), що виділяються для супроводу (конвою) осіб, вантажів.

10.10. Відомості про заходи з розшуку та затримання військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю.

10.11. Відомості про систему розшуку дезертирів та осіб, які ухиляються від служби.

10.12. Відомості про систему розшуку викрадених або втрачених: вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових речовин.

10.13. Відомості про бойовий та чисельний склад сил і засобів, які залучаються до протидії диверсіям і терористичним актам.

10.14. Відомості про застосування протидиверсійних резервів під час участі в антитерористичних операціях.*

10.15. Відомості про систему підготовки антитерористичних підрозділів центрального підпорядкування (регіональних) та центрального підпорядкування Генерального штабу Збройних Сил України.

10.16. Відомості про результати здійснення упереджувальних заходів антитерористичними підрозділами центрального підпорядкування (регіональних) та центрального підпорядкування Генерального штабу Збройних Сил України.*

10.17. Відомості про результати здійснення заходів реагування на рівні терористичних загроз антитерористичними підрозділами центрального підпорядкування (регіональних) та центрального підпорядкування Генерального штабу Збройних Сил України.*

11. Фінансове забезпечення

11.1. Відомості про видатки на особливий період.

11.2. Відомості про конкретні видатки на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, реалізацію озброєння та військової техніки за кордон, навчання військовослужбовців іноземних держав.* (Наказ N 395)

(підпункт 11.2 у редакції наказу Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

11.3. Узагальнені відомості (перелік) про установи та організації, які отримують кошти з державного бюджету, що надається до Державного казначейства України, у частині, що стосується Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

11.4. Підпункт 11.4 виключено (Наказ N 395)

(згідно з наказом Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395,у зв'язку з цим підпункти 11.5, 11.6 вважати підпунктами 11.4, 11.5) (Наказ N 395)

11.4. (Наказ N 395) Відомості про результати ревізій (перевірок) фінансового забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил України.

11.5. (Наказ N 395) Відомості про результати контрольних заходів з перевірки стану використання бюджетних коштів та військового майна мобілізаційного розгортання Збройних Сил України.

12. Міжнародне співробітництво

12.1. Узагальнені відомості про заходи міжнародного оборонного співробітництва (мета, завдання, результати, які очікуються, терміни проведення, фінансові витрати), що плануються в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України на рік.

12.2. Відомості про питання діяльності міжнародних організацій, до яких входить Україна, які стосуються третіх країн (інших міжнародних організацій) та які можуть внести загострення у відносини з ними (міжнародними організаціями). (Наказ N 395)

(підпункт 12.2 у редакції наказу Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

12.3. Відомості про конкретні результати заходів двостороннього військово-технічного співробітництва, розголошення яких може завдати шкоди розвитку співробітництва з третіми країнами.

12.4. Відомості про контракти щодо вартості, кількості та номенклатури товарів, найменування послуг, країн - замовників, термінів виконання робіт (за сукупністю показників) за результатами проведення заходів військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю.

12.5. Узагальнені відомості про стан захисту оборонних технологій, які можуть внести загострення у відносини з державами-партнерами. (Наказ N 395)

(пункт 12 доповнено підпунктом 12.5 згідно з наказом Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

12.6. Узагальнені відомості щодо потреби Збройних Сил України в отриманні міжнародної технічної допомоги від держав-партнерів, зокрема летальної зброї.* (Наказ N 395)

(пункт 12 доповнено підпунктом 12.6 згідно з наказом Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

13. Військова освіта, наукова та науково-технічна діяльність

13.1. Узагальнені відомості про військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу вищих навчальних закладів за військово-обліковими спеціальностями (загальні за систему військової освіти).

13.2. Відомості про чисельність підготовлених офіцерів запасу за відповідними військово-обліковими спеціальностями і тих, які готуються (загальні за систему військової освіти).

13.3. Відомості про розподіл випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

13.4. Відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому і випуску слухачів, курсантів.*

13.5. Відомості про організаційно-штатну структуру, штати, наукові завдання науково-дослідних установ (наукових центрів вищих військових навчальних закладів) та їх структурних підрозділів, які проводять дослідження щодо:

обґрунтування нових форм і способів застосування Збройних Сил України;

обґрунтування оперативно-стратегічних (тактико-технічних) вимог до зразків озброєння і військової техніки Збройних Сил України;

наукового супроводження розробки (модернізації) озброєння і військової техніки.

13.6. Відомості про організаційно-штатну структуру та основні напрями наукової і науково-технічної діяльності науково-дослідних установ у цілому за Збройні Сили України.*

13.7. Відомості, що містяться у планах наукової і науково-технічної діяльності науково-дослідних установ, вищих військових навчальних закладів та їх структурних підрозділів, звітах про їх виконання (за плановий, звітний період).*

13.8. Рішення консультативно-дорадчих органів із питань воєнної науки, які містять службову інформацію.*

13.9. Відомості про наукові розробки щодо технологій подвійного призначення.*

13.10. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші конструктивні зміни нетаємних зразків озброєння та військової техніки, які підвищують їх тактико-технічні характеристики.*

13.11. Узагальнені відомості про організацію, виконавців, терміни виконання науково-дослідних робіт (без повної назви робіт) за Збройні Сили України, науково-дослідну установу, вищий військовий навчальний заклад.*

13.12. Зведені відомості про результати наукової і науково-технічної діяльності науково-дослідних установ, вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України за рік.*

13.13. Зведені відомості про повні дійсні назви науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, їх замовників, виконавців та терміни виконання.*

13.14. Відомості про результати наукової і науково-технічної діяльності, рішення воєнно-наукових рад, що дають можливість частково розкрити порядок виконання завдань Збройними Силами України, нові технічні рішення стосовно озброєння та військової техніки.*

13.15. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші конструктивні зміни зразків озброєння та військової техніки, які підвищують їх тактико-технічні характеристики.*

13.16. Відомості про зміст тактико-технічних (технічних) завдань, тематичних карток, пояснювальних записок, звітних матеріалів, інших документів з організації виконання науково-дослідних, аванпроектних та дослідно-конструкторських робіт стосовно порядку застосування Збройних Сил України, розробки нових зразків озброєння та військової техніки, за винятком національних стандартів системи розроблення та поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. (Наказ N 395)

(підпункт 13.16 у редакції наказу Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

13.17. Відомості про стан виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт за Збройні Сили України, за вищий військовий навчальний заклад.

13.18. Відомості про фінансування та координацію наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України на поточний рік, яка відноситься до державного оборонного замовлення.*

13.19. Узагальнені відомості про тематики (перелік) дисертаційних досліджень докторантів, ад'юнктів і здобувачів наукових ступенів доктора філософії та доктора наук за вищий військовий навчальний заклад (науково-дослідну установу).

14. Захист інформації з обмеженим доступом

14.1. Відомості про планування заходів з охорони державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності.

14.2. Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, володіння якими не дає змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці.

14.3. Узагальнені відомості (звіт) про стан забезпечення охорони державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності.

14.4. Відомості щодо придатності режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.

14.5. Відомості про порядок охорони режимних приміщень (місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації).

14.6. Відомості щодо охоронної сигналізації конкретного режимного приміщення.

14.7. Відомості про порядок рятування та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації.

14.8. Відомості про маршрути перевезення матеріальних носіїв секретної інформації.

14.9. Відомості про транспортні засоби, що здійснюють перевезення матеріальних носіїв секретної інформації.

14.10. Відомості про правила внутрішньооб'єктового режиму.

14.11. Узагальнені відомості щодо посад конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, з визначенням форм допуску.

14.12. Зведені відомості про порядок надання допуску та доступу до державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності (Положення про доступ).

14.13. Сукупні дані про особу, якій надано допуск (доступ) до державної таємниці (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу (розпорядження) про надання допуску та доступу) (заповнені облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці та картка результатів перевірки громадянина у зв'язку з допуском до державної таємниці).

14.14. Відомості про зміст облікових форм секретного діловодства (номенклатури секретних справ) конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, що розкривають специфіку секретних робіт (характер режимно-секретної діяльності).

14.15. Відомості про схеми розміщення місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.

14.16. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій*.

14.17. Відомості про втрату матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію та яким присвоєно гриф обмеження доступу "Для службового користування".

14.18. Відомості щодо категоріювання, обстеження, випробування та дослідної експлуатації систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.*

14.19. Відомості за сукупністю всіх складових показників про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту конфіденційної та службової інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

14.20. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків з технічного захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює службова інформація.*

14.21. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо протидії технічним розвідкам.*

14.22. Відомості щодо окремих показників розміщення, побудови об'єктів інформаційної діяльності, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом (витяги з моделі загроз, ситуаційний та генеральний плани, схеми розміщення та прокладки кабельних ліній, зміст заходів та склад засобів технічного захисту інформації тощо).*

14.23. Відомості про технічні засоби, на яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації.

14.24. Відомості про підрозділи технічного захисту інформації щодо їх укомплектованості фахівцями, технікою технічного контролю та виконані роботи з технічного захисту інформації за звітний період.

14.25. Матеріали державних експертиз у сфері технічного захисту інформації щодо об'єктів інформаційної діяльності, на яких циркулює службова інформація.

14.26. Відомості про планування та організацію запровадження заходів щодо криптографічного захисту службової інформації.

14.27. Відомості за окремими показниками про планування, експлуатацію та технічне обслуговування засобів криптографічного захисту інформації.

14.28. Відомості про фактичний стан, наявність недоліків щодо криптографічного захисту службової інформації.

14.29. Відомості про об'єкти, засоби криптографічного захисту інформації, вимірювальне обладнання (тактико-технічні характеристики, порядок використання, вимоги до умов випробування, виробництва або експлуатації), за допомогою яких оброблюється службова інформація, або засоби, які використовуються в органах спеціального зв'язку та не мають грифа секретності.

14.30. Відомості про надання (скасування) допуску до шифрів і шифрувальної роботи, самостійної роботи з шифрами і засобами криптографічного захисту інформації.

14.31. Відомості про планування, організацію, результати проведення спеціальної підготовки особового складу органів спеціального зв'язку*.

14.32. Відомості щодо планування, проведення заходів запобігання несанкціонованому застосуванню ракетних комплексів, стан їх виконання.*

14.33. Відомості про наявність, технічний стан, експлуатацію, ремонт та обслуговування технічних засобів захисту ракетних комплексів від несанкціонованого застосування.*


* Крім відомостей, що підпадають під дію зводу відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ).

14.34. Відомості про стан забезпечення охорони інформації НАТО.

14.35. Відомості про конкретні заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, якщо вони розкривають можливі канали витоку секретної інформації.

14.36. Відомості про вимоги (порядок) щодо охорони державної таємниці на суб'єктах режимно-секретної діяльності (зміст нормативних документів щодо охорони державної таємниці, пропозиції щодо внесення змін до них).

14.37. Документи кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування, які призначені для кодування службової інформації, ключові елементи до них, кодовані топографічні карти, ключі для кодування топографічних карт, комплекс апаратно-програмного формування ключових комплектів (таблиць заміни) до документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування.

14.38. Відомості щодо змісту, побудови, порядку організації та використання документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування, які призначені для кодування службової інформації, ключових елементів до них, кодованих топографічних карт, ключів для кодування топографічних карт, комплексу апаратно-програмного формування ключових комплектів (таблиць заміни) до документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування.

14.39. Відомості за окремими показниками або за сукупністю всіх показників про розроблення, тематичні чи контрольні тематичні дослідження, тактико-технічні характеристики, виробництво, технологію виготовлення ключових елементів до документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування, ключів для кодування топографічних карт.

14.40. Відомості за окремими показниками або за сукупністю всіх показників про вимоги, планування, організацію чи запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки застосування документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування, комплексу апаратно-програмного формування ключових комплектів (таблиць заміни) до документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування, володіння якими дає змогу впливати на безпеку застосування цих документів та/або комплексу чи ініціювати витік службової інформації.

14.41. Відомості про номенклатуру, кількість документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування, комплексів апаратно-програмного формування ключових комплектів (таблиць заміни) до документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування, ключових елементів та нормативних (експлуатаційно-технічних) документів до них.

14.42. Відомості за окремими показниками або за сукупністю всіх показників про обсяг замовлення, порядок використання, поводження, окремі характеристики ключових елементів до документів кодованого зв'язку з ключовою системою без перекодування.

14.43. Відомості щодо засобів криптографічного захисту службової інформації.

14.44. Відомості за окремими показниками або за сукупністю всіх показників про вимоги, планування, організацію чи запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки спеціального зв'язку, володіння якими дає змогу впливати на безпеку спеціального зв'язку чи ініціювати витік службової інформації щодо систем або комплексів спеціального зв'язку, побудованих з використанням засобів криптографічного захисту службової інформації, а також органів, підрозділів та об'єктів, які (на яких) використовують ці засоби.

14.45. Відомості про номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової інформації, ключових, нормативних та експлуатаційно-технічних документів до них.

14.46. Відомості за окремими показниками або за сукупністю всіх показників про обсяг замовлення, порядок використання, поводження, окремі характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.

14.47 Відомості за окремими показниками про організацію та планування скритого управління військами (силами).* (Наказ N 395)

(пункт 14 доповнено підпунктом 14.47 згідно з наказом Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

14.48. Відомості, що містяться у заявах про проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, де циркулює службова інформація. (Наказ N 395)

(пункт 14 доповнено підпунктом 14.48 згідно з наказом Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

14.49. Відомості, які є підставою для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення, що містяться в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниць. (Наказ N 460)

(пункт 14 доповнено підпунктом 14.49 згідно з наказом Міністерства оборони України від 11.09.2018 р. N 460,у зв'язку з цим пункт 14.49 вважати пунктом 14.50) (Наказ N 460)

14.50. (Наказ N 460) Відомості про демаскуючі ознаки об'єктів протидії. (Наказ N 395)

(пункт 14 доповнено підпунктом (Наказ N 395) 14.50 (Наказ N 460) згідно з наказом Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

15. Топогеодезичне та навігаційне забезпечення

15.1. Відомості топогеодезичної прив'язки (контролю топогеодезичної прив'язки) позицій, пунктів, постів ракетних військ і артилерії, підрозділів радіотехнічних військ, зенітно-ракетних комплексів (картки топогеодезичної прив'язки, картки еталонних орієнтирних напрямків, списки координат позицій, пунктів, постів).

15.2. Узагальнені відомості, що розкривають наявність поточного та незнижуваного запасу, потребу в топографічних та спеціальних картах (за вид Збройних Сил України, армійський корпус, повітряне командування).

15.3. Відомості за сукупністю всіх показників про забезпеченість, номенклатуру, кількість та строки постачання топогеодезичних та навігаційних засобів (за повітряне командування, вид Збройних Сил України). (Наказ N 395)

(підпункт 15.3 у редакції наказу Міністерства оборони України від 27.07.2017 р. N 395) (Наказ N 395)

16. Верифікаційна діяльність

Не містять інформації з обмеженим доступом відомості про дійсне найменування з'єднань, військових частин, установ (організацій) Збройних Сил України, військових навчальних закладів, а також їх місцерозташування із зазначенням населених пунктів та географічних координат і їх підпорядкованості, відомості про загальну штатну чисельність військовослужбовців за штатом мирного часу, озброєння та військову техніку, які надаються державам-учасницям відповідно до прийнятих Україною міжнародних зобов'язань за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки та Глобальним обміном воєнною інформацією.

17. Інше

Листування з питань гідрометеорологічного забезпечення зі структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та видів Збройних Сил України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

 

Директор Департаменту
інформаційно-організаційної роботи та
контролю Міністерства оборони України

В. О. Говор
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали