ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 6 квітня 2012 року N 60

Про затвердження переліку відомостей, що містять службову інформацію Агентства держмайна України

На виконання Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893, та враховуючи Перелік відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджений наказом Міністерства економіки України від 18.05.2007 N 140 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.07.2007 за N 807/14074, наказую:

1. Затвердити Перелік відомостей, що містять службову інформацію Агентства держмайна України (додаток 1).

2. Затвердити склад Експертної комісії з питань включення інформації до переліку відомостей, що містять службову Інформацію (додаток 2).

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Агентства держмайна України забезпечити ознайомлення та неухильне виконання працівниками підпорядкованих структурних підрозділів вимог цього наказу при роботі з службовою інформацією.

4. Розгляд та погодження переліків відомостей, що містять службову інформацію підприємств і організацій, які надходять до Агентства держмайна України, здійснювати Експертній комісії з питань включення інформації до переліку відомостей, що містять службову інформацію, за поданням керівників галузевих структурних підрозділів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Агентства держмайна України Шубіна О. О.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков


 

Додаток 1
до наказу Агентства держмайна України
06.04.2012 N 60


ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять службову інформацію Агентства держмайна України

N
з/п

Відомості, які містять службову інформацію

З питань організації роботи Агентства держмайна України

1.

Відомості, що містяться в документах Агентства держмайна України, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Агентства держмайна України, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень

З питань мобілізаційної підготовки національної економіки

2.

Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Агентства держмайна України щодо:

2.1.

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

2.2.

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

2.3.

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

2.4.

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

2.5.

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

2.6.

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

2.7.

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

2.8.

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

2.9.

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в Агентстві держмайна України, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

2.10.

капітального будівництва в особливий період;

2.11.

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

2.12.

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період

3.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки

4.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів (звіти, доповіді, інші аналітичні матеріали тощо) з питань мобілізаційної підготовки національної економіки

5.

Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за Агентством держмайна України та підприємствами, що входять до сфери його управління, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

6.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

7.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

8.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців Агентства держмайна України з питань мобілізаційної підготовки

9.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

10.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану підприємств, що входить до сфери управління Агентства держмайна України, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

11.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємств, які входять до сфери управління Агентства держмайна України

12.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Агентства держмайна України та підприємств, які входять до сфери його управління щодо життєзабезпечення населення в особливий період

13.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення Агентства держмайна України та підприємств, які входять до сфери його управління на режим роботи в умовах особливого періоду, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

14.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки окремого підприємства, що входить до сфери управління Агентства держмайна України, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

15.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку окремого підприємства, що входить до сфери управління Агентства держмайна України, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

16.

Перелік об'єктів Агентства держмайна України, віднесених до відповідних категорій з цивільної оборони

17.

Комплекс заходів з цивільної оборони щодо підготовки об'єктів до сталого функціонування у воєнний час

18.

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення об'єктів Агентства держмайна України до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)

19.

Дані табелю термінових та строкових донесень Агентства держмайна України, які не підпадають під дію ЗВДТ

20.

Плани цивільного захисту на особливий період підприємств, що входять до сфери управління Агентства держмайна України, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони)

21.

Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об'єктів, які віднесені до I - III ступенів хімічної небезпеки

22.

Зведена інформація за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах, що віднесені до сфери управління Агентства держмайна України

23.

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ

З питань науки і техніки

24.

Відомості щодо формування пропозицій та програм із створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків нової техніки, на які не оформлені охоронні документи щодо захисту прав на інтелектуальну власність

25.

Висновки і загальні підсумкові матеріали науково-дослідних робіт, створених за кошти державного бюджету, що розкривають наукові досягнення, на які не оформлені охоронні документи щодо захисту прав на інтелектуальну власність

З питань виробництва продукції (робіт, послуг) цивільного призначення

26.

Відомості про виготовлення енергетичного обладнання для атомних електростанцій (насосів 1-го контуру)

27.

Відомості про запаси державного резерву, що знаходяться на зберіганні підприємств, що входять до сфери управління Агентства держмайна України

З питань безпеки, охорони об'єктів та інформації з обмеженим доступом

28.

Відомості про місцезнаходження баз, складів підприємств, організацій, підпорядкованих Агентству держмайна України, на яких зберігаються вибухові та радіоактивні речовини, бойова вогнепальна зброя, сильнодіюча отрута, наркотичні речовини

29.

Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо охорони державної таємниці, крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ

30.

Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо технічного захисту інформації, крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ

31.

Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо протидії технічним розвідкам, крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ

32.

Відомості щодо місць зберігання та кількості матеріальних носіїв секретної інформації, а також технічних засобів, на яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації

33.

Відомості за окремими показниками про надання громадянам допуску до державної таємниці

34.

Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців

35.

Відомості, що містяться в журналах обліку секретних документів, якщо розкривається зміст цих документів


 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко


 

Додаток 2
до наказу Агентства держмайна України
06.04.2012 N 60


Склад
Експертної комісії з питань включення інформації до переліку відомостей, що містять службову інформацію

Голова комісії:

Шубін О. О. - заступник Голови Агентства держмайна України.

Заступник голови комісії:

Омельченко М. Г. - начальник Управління документального забезпечення роботи та контролю.

Члени комісії:

Лихошва В. В. - начальник відділу високотехнологічних підприємств та авіабудування Департаменту взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей;

Ященко В. В. - головний спеціаліст Режимно-секретного сектора;

Подолян В. І. - головний спеціаліст відділу представництва держави в органах судової влади Департаменту юридичного забезпечення;

Клєбанова А. В. - головний спеціаліст відділу дивідендної політики та контролю виконання інвестиційних та податкових зобов'язань Департаменту фінансового забезпечення;

Чернецька Р. В. - головний спеціаліст відділу енергозбереження, охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки Департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей;

Шорохова А. Ю. - головний спеціаліст відділу експортного потенціалу та розвитку ринків збуту Управління міжнародного та інвестиційного співробітництва;

Любиш-Родченко Н. Г. - головний спеціаліст відділу аудиту відповідності та фінансового аудиту Управління внутрішнього аудиту;

Бутенко І. О. - головний спеціаліст Відділу зведеного бухгалтерського обліку та звітності;

Колісник С. Г. - головний спеціаліст Відділу адміністративно-господарського забезпечення.

 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали