МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 жовтня 2011 року N 632

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і якій присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" у Міненерговугілля України

Керуючись вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" та від 7 вересня 2011 року N 938 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації" (Постанова N 938), відповідно до наказу Міненерговугілля України від 03.10.2011 N 566 "Про створення постійно діючої експертної комісії з оцінки переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" та на підставі акта з оцінки переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" наказую:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і якій присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (далі - Перелік відомостей), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міненерговугілля, державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, узяти до керівництва та дотримуватися вимог Переліку відомостей при наданні службовим документам грифу обмеження доступу "Для службового користування".

3. Спеціальному відділу (Войтенко С. В.) забезпечити контроль за обігом документів, які містять службову інформацію і якій присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування".

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства палива та енергетики України від 15.08.2006 N 288 "Про затвердження Переліку конфіденційної інформації" та Міністерства вугільної промисловості України від 15.03.2010 N 86 "Про затвердження Переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави, перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні Міністерства вугільної промисловості України і якій надається гриф обмеженого доступу "Для службового користування".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля України
19.10.2011 N 632

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію і якій присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

1. Інвестиційні програми енергокомпаній до їх широкого висвітлення у засобах масової інформації.

2. Інформація щодо методів і систем захисту оперативно-диспетчерського управління об'єднаної енергетичної та газотранспортної систем України.

3. Державні баланси запасів корисних копалин України (кам'яне вугілля, нафта, газовий конденсат, природний газ, германій, метан, бітум).

4. Відомості щодо окремих показників про системи фізичного захисту або охорони об'єктів підприємств, що входять до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства ПЕК), що розкривають інформацію про їх диверсійну стійкість, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - Звід відомостей).

5. Відомості щодо окремих показників про заходи щодо організації оповіщення, взаємодії та реагування відповідних підрозділів з СБУ, МВС, МНС на випадок скоєння актів тероризму та інших екстремістських дій на об'єктах підприємств ПЕК, які не підпадають під дію Зводу відомостей.

6. Опис системи реалізації обмежень доступу та регулювання проходу і проїзду, зберігання бланків перепусток.

7. Відомості про рівень чутливості детекторів металу та вибухівки, що застосовані в системі фізичного захисту та охорони в місцях проходу людей та проїзду транспорту на об'єктах підприємств ПЕК, уразливих у терористичному відношенні.

8. Повний перелік озброєння, боєприпасів, бойових технічних засобів, що є у підрозділах охорони підприємств ПЕК.

9. Відомості щодо окремих показників характеристик хімічно небезпечних об'єктів, які віднесені до I - III ступенів хімічної небезпеки.

10. Порядок допуску персоналу об'єкта для виконання робіт у місця (будівлі, споруди тощо), що перебувають під охороною.

11. Відомості щодо Переліку підприємств ПЕК за окремими показниками, що віднесені до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

12. Відомості щодо захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) підприємств ПЕК за окремими показниками.

13. Відомості щодо Переліку підприємств ПЕК та чисельності їх найбільшої робочої зміни, що продовжують свою діяльність в особливий період за окремими показниками.

14. Відомості за окремими показниками щодо планування заходів підприємствами ПЕК у мирний час та особливий період за формами згідно з табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту.

15. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 - 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) території України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

16. Плани міст масштабу 1:10000 та 1:25000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на території України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.;

17. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 та СК-42 та зв'язки цих систем з іншими системами координат (у тому числі умовними та місцевими).

18. Відомості про координати геодезичних пунктів (списки, каталоги координат геодезичних пунктів) на території України визначені з точністю до 10 метрів в будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати зазначені координати з такою ж точністю.

19. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів території України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.

20. Обмінні плани гірничих виробок масштабів 1:5000, 1:10000.

21. Плани поверхні проммайданчика масштабів 1:500, 1:1000, 1:5000.

22. Плани руддвору масштабів 1:500, 1:2000.

23. Спеціальні карти і плани поверхні, що сполучені з підземними гірничими виробками та родовищами вуглеводнів.

24. Планшети поверхні у системі координат СК-42 масштабів 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000.

25. Планшети гірничих виробок у системі координат СК-42 масштабів 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000 та біляствольних виробок у системі координат СК-42 масштабів 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000.

26. Геологічні карти у системі координат СК-42 масштабів 1:2000, 1:5000, 1:25000.

27. Журнали обчислення (попереднього обчислення) координат, журнали координат полігонометрії, журнали обчислення координат теодолітних проходів.

28. Схеми тріангуляції, схеми розташування планшетів у системі координат СК-42, схеми опорних пунктів, схеми планового обгрунтування, схеми поверхні з нанесенням кордонів гірничого відводу.

29. Картограми розташування планшетів зйомки гірничих виробок за пластами у системі координат СК-42.

Відомості з питань режимно-секретної діяльності

30. Номенклатура секретних справ.

31. Акти передачі секретних документів на період відпустки (зміни) керівника режимно-секретного органу.

32. Річні акти перевірки наявності секретних документів.

33. Номенклатура посад, перебування на яких передбачає оформлення допуску до державної таємниці.

34. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці.

35. Відомості, які повідомляє про себе фізична особа для отримання допуску до особливих робіт у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

36. Накази про надання (скасування) доступу до державної таємниці.

37. Журнали обліку вхідних, підготовлених документів, письмових зброшурованих матеріалів, секретних видань, завершених провадженням справ, реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до державної таємниці.

38. Відомості щодо організації та забезпечення охорони державної таємниці, у тому числі стосовно технічного та криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом, які не підпадають під дію Зводу відомостей та володіння якими не дає змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці.

39. Відомості про стан охорони державної таємниці на окремому підприємстві (річний звіт, акти перевірок організації та забезпечення режиму секретності).

40. Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (особливого періоду).

41. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах, які не віднесеш до Зводу відомостей.

42. Зведені відомості про результати обстежень режимних приміщень, які не підпадають під дію Зводу відомостей.

43. Журнали обліку секретного діловодства.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки національної економіки

44. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану, які не підпадають під дію Зводу відомостей, щодо:

виробництва та постачання пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання транспортних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у Міненерговугілля, на підприємствах ПЕК, які не залучено у виробництво озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

45. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

46. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

47. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами ПЕК, які не залучено в особливий період у виробництво озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

48. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств ПЕК, які не залучено в особливий період у виробництво озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

49. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств ПЕК, які не залучено в особливий період у виробництво озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

50. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

51. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

52. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану підприємств ПЕК.

53. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємств ПЕК.

54. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Міненерговугілля, підприємств ПЕК щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

55. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення Міненерговугілля, підприємств ПЕК на режим роботи в умовах особливого періоду.

56. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

57. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Міненерговугілля, підприємств ПЕК.

58. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Міненерговугілля, підприємств ПЕК.

 

Директор Департаменту
управління персоналом та
документального забезпечення

І. Прокопенко

Начальник Спеціального відділу

С. Войтенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали