МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 квітня 2012 року N 438

Про затвердження Переліку вихідних еталонів України

Відповідно до статті 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" наказую:

1. Затвердити Перелік вихідних еталонів України, що додається.

2. Організаціям - зберігачам вихідних еталонів України: державному підприємству "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів", державному підприємству "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем", державному підприємству "Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації", державному підприємству "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації", державному підприємству "Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації" - забезпечити їх зберігання та функціонування на належному рівні і до 10.01.2013 подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України звіти про стан та ефективність використання вихідних еталонів України у 2012 році.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 18.06.2009 N 224 "Про затвердження Переліку вихідних еталонів України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
05.04.2012 N 438


ПЕРЕЛІК
вихідних еталонів України

Назва та шифр вихідного еталона України

Метрологічні характеристики

Місце зберігання

діапазон вимірювань

похибки вимірювань* (q, S, Sе, D, d, клас точн.), невизначеність вимірювань

1

2

3

4

02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

2.1. Комплект еталонних силовимірювальних датчиків (C18, RTNC3, RC3-22,5t-C3, 106BH) з вимірювальним підсилювачем DMP40-S2

2 - 5 МН

u = 0,042 %

державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

1 - 2МН

u = 0,019 %

0,5 - 1,0 МН

u = 0,004 %

0,25 - 0,50 МН

u = 0,003 %

0,100 - 0,225 МН

u = 0,004 %

±2,5 мВ/В

u = 0,0005 %

2.2. Установка для повірки засобів вимірювань швидкості повітряного потоку

1,0 - 5,0 м/с

D = ±(0,10 + 0,02V) м/с

державне підприємство "Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"

5,0 - 20,0 м/с

D = ±(0,25 + 0,02V) м/с

2.3. Установка 1-го розряду для повірки засобів вимірювань прискорення при ударному русі

50 - 6 · 103 м/с2
0,2 - 12мс

dв = ±7 %

державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

2.4. Вторинний еталон одиниць вібропереміщення, віброшвидкості і віброприскорення при коливальному русі твердого тіла ВЕТУ 02-58-01-98

0,5 - 20 Гц

dв = ±1,5 %

- " -

25 - 1000 ГЦ

dв = ±1,0 %

1,25 - 5 кГц

dв = ±1,5 %

6,3 - 10 кГц

dв = ±2,0 %

0,2 - 100 м/с2

 

2.5. Пурка еталонна 1-го розряду ПО-1

1 л

поправка +1,5 г
U = 0,96 (к = 2)

- " -

2.6. Установка вищої точності для відтворення одиниці деформації УВТ СЧИ-20

-3000 - 3000 млн.-1

Sв = 7 · 10-4
qв = 9 · 10-4

- " -

03 ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ, ВИТРАТИ, РІВНЯ, ОБ'ЄМУ РЕЧОВИН

3.1. Еталонний проточний вимірювач об'єму скрапленого газу

5 - 50 дм3

u = 0,1 %

- " -

05 ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ РЕЧОВИН І ВЛАСТИВОСТЕЙ

5.1. Генератор вологого газу типу "Родник 2", робочий еталон 2-го розряду

10 - 99 %
від -20 до 54 °C темп. точки роси

Dв = ±0,5 %
D = ±0,1 °C

державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

5.2. Установка для повірки проточних гігрометрів "Лена"

5 · 10-5 - 5 · 10-2 %
від -80 до -20 °C темп. точки роси

g = ±(1,5 - 2,5) %
d = ±0,2 °C

- " -

5.3. Набір капілярних віскозиметрів, робочий еталон 1-го розряду

4 · 10-7 - 1,0 · 10-1 м2

dв = ±0,2 %

- " -

5.4. Вторинний еталон одиниці густини рідин ВЕТУ 05-18-01-05

650 - 2000 кг/м3

Sе = 4 · 10-3 кг/м3

- " -

5.5. Установка для відтворення та передачі одиниці вологості зерна та продуктів його переробки

5 - 45 %

q = 0,063 %
S - 0,02 %

державне підприємство "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації", державне підприємство "Український метрологічний науково-впроваджувальний центр "Зерноприлад"

08 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН НА ПОСТІЙНОМУ ТА ЗМІННОМУ СТРУМІ

8.1. Комплект термоелектричних перетворювачів змінного струму 1-го розряду ПТТЭ,ПТТЭ-1,ТП з шунтом ТПТ-2 та Т300

1 · 10-3 - 25 А
40 Гц - 200 кГц

dв = ±(6 · 10-4 - 2,0 · 10-2) %

державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

8.2. Вторинний еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення сили змінного струму ВЕТУ 08-152-01-08

0,1 - 5000
0,5 - 5000 А
1А, 5 А
50 Гц

S = 1,5 · 10-5
S = 0,1'

- " -

09 РАДІОЕЛЕКТРОННІ ВИМІРЮВАННЯ

9.1. Комплект мір потужності НВЧ пересувних хвилеводних 1-го розряду МВ-7, МВ-11, МВ-16, МВ-23, МВ-35

1 · 10-6 - 1 · 10-2 Вт
5,64 - 37,5 ГГц

dв = ±(0,6 - 1,0) %

- " -

9.2. Комплект мір КСХН та повного опору 1-го розряду ЭК9-140, ЭК9-145, ЭК9-180

1,0 - 3,0 од.
Ro = 16 - 150 Ом
0 - 12,0 ГГц

dв = ±(1 - 2) %

- " -

9.3. Набір мір добротності 2-го розряду Q-0272-2

15; 25; 45; 75;150; 230; 250; 600 од.
5 · 104 - 3,0 · 107 Гц

dв = -±(1,5 - 3) %

- " -

9.4. Набір мір ємності 3-го розряду Е1-3

100; 200; 300; 500; 1000 пФ
1 · 104 - 3 · 107 Гц

dв = ±0,1 %

державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

9.5. Набір мір опору 2-го розряду Е1-5

1; 10; 100 Ом;
1; 10 кОм
0; 1 · 106 Гц

dв = ±0,l %

- " -

9.6. Установки 1-го розряду для повірки засобів вимірювань напруженості електричного поля УВЭП-1, УНЭП-1

0,1 - 60,0 В/м
0,15 - 30 МГц

dв = ±[(2,4 - 3,4)
+0,1IН/IХ] %

- " -

0,15 - 10,0 В/м
3 - 1000 МГц

dв = ±(4,5 + 0,5IН/IХ) %

9.7. Установки 1-го розряду для повірки засобів вимірювань напруженості магнітного поля УМП-1, УОМП-1

0,03 - 0,5 мА/м
0,1 - 30 МГц

dв = ±(2,5 + 0,5IН/IХ) %

- " -

1,5 - 15 мА/м
0,005 - 5 МГц

dв = ±(2,4 + 0,1IН/IХ) %

9.8. Установка для повірки вимірювачів густини потоку НВЧ енергії П1-9

0,02 - 100 мВт/см2
0,3 - 39,65 ГГц

dв = ±0,5 дБ

- " -

10 АКУСТИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

10.1. Робочий еталон звукового тиску у водному середовищі 1-го розряду - гідрофони вимірювальні типу ОГЛ та ГК5.015

2 - 40 кГц

U = 5,2 %
(K = 2, P = 0,95)

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

10.2. Вторинний еталон одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі ВЕТУ 10-169-01-11

0,005 - 4 Вт
0,5 - 20 МГц

q = 2 - 4 %
Sе = 0,2 - 3 %
U = 2 - 7 %

- " -

11 ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

11.1. Вторинний еталон одиниці кута обертання площини поляризації у видимій частині спектра ВЕТУ 11-50-01-98

-50 - 50°

Sе = ±0,0015°

державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

11.2. Компаратор-рефрактометр 1-го розряду для передачі одиниці показника заломлення рідких і твердих речовин у видимій частині спектра

(1,47 - 1,94) nD

D = ±2,0 · 10-5

- " -

11.3. Комплект робочих еталонів для вимірювань задньої вершинної рефракції та призматичної дії окулярних лінз і призм

-30 - 25 дптр
0,5 - 12 срад

D = ±(0,01 - 0,06) дптр
D = ±0,01 срад

державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центі стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

11.4. Робочий еталон одиниці світлового потоку безперервного випромінювання

10 - 3500 лм

D = ±3,0 · 10-2 лм

державне підприємство "Полтавський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"* Похибки вимірювань:

S - середнє квадратичне відхилення результату вимірювань;

q - невилучена систематична похибка;

Sе - середнє квадратичне відхилення результату вимірювань при звіренні еталона з державним еталоном;

D - границя допустимої похибки (D - абсолютної, Dв - відносної);

d - границя довірчої похибки (d - абсолютної, dв - відносної).

Клас точності визначається границями його допустимих основної і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються.

Усі метрологічні характеристики нормуються згідно з чинними нормативними документами.

Невизначеність вимірювань:

U - розширена невизначеність;

u - стандартна невизначеність;

uс - сумарна стандартна невизначеність;

uА - стандартна невизначеність, оцінена за типом A;

uВ - стандартна невизначеність, оцінена за типом B.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання - начальник
управління з питань стандартизації
та оцінки відповідності

С. В. Алексеєв

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали