МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 травня 2011 року N 143

Про затвердження Планів перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузях паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості Міненерговугілля на 2011 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними  (Наказ N 308)наказами (Наказ N 420) Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 липня 2011 року N 308 (Наказ N 308), від 25 серпня 2011 року N 420 (Наказ N 420)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету" та з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету у 2011 році на проведення наукових досліджень і розробок за бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" наказую:

1. Затвердити План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного комплексу на 2011 рік. що додається.

2. Затвердити План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості на 2011 рік, що додається.

3. Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М. І.), Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.), Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І. В.), забезпечити супровід виконання робіт, зазначених у Плані перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного комплексу на 2011 рік.

4. Департаменту вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.), Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту (Онищенко О. М.) забезпечити супровід виконання робіт, зазначених у Плані перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості на 2011 рік

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості
23.05.2011 N 143

План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного комплексу на 2011 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Головна організація і основні співвиконавці

Терміни виконання (початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

в т. ч. на 2011 р.

 

 

Всього
у тому числі:

 

 

 

10068,5

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

 

 

 

3568,5

 

 

II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

 

 

 

1500,0

 

 

III. Роботи за державним замовленням

 

 

 

5000,0

 

 

Роботи, що виносяться на конкурсні торги, всього
у тому числі:

 

 

 

7199,49

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

 

 

 

1754,15

 

 

II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

 

 

 

1351,5

 

 

III. Роботи за державним замовленням

 

 

 

4093,84

 

 

Перехідні роботи, всього
у тому числі:

 

 

 

2869,01

 

 

I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

Перехідні роботи, всього
у тому числі:

 

 

 


1754,41 (Наказ N 308)

 

 

Загальні проблеми енергетики, всього
у тому числі:

 

 

 

70,0

 

 

01111001000
Визначення основних параметрів енергозабезпечення національної економіки на період до 2020 року

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут

410 - 311

190,0

70,0

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма), доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.2010 N 38592/14/1-09

Мета: Визначити параметри попиту на енергоносії та альтернативи його покриття відповідно до завдань економічної стабілізації та розвитку країни до 2020 року.

Зміст роботи: Проаналізувати збалансованість і ефективність енергозабезпечення країни під впливом факторів внутрішнього й зовнішнього характеру. Визначити очікуваний попит та оцінити потенціал власної енергетики з забезпечення паливно-енергетичними носіями перспективного соціально-економічного розвитку країни до 2020 року з урахуванням підвищення енергоефективності, структурних трансформацій та інших факторів.

Очікуваний результат: Стан енергозабезпечення та прогноз попиту на енергоносії й альтернативи його покриття.

Електроенергетика, всього
у тому числі:

 

 

 


605,0 (Наказ N 308)

 

 

01151002000
Розроблення Методики визначення втрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання на оптовому ринку електричної енергії України

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

410 - 211

130,0

25,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Вирішення завдання визначення втрат електроенергії в елементах електричної мережі, напругою 6 кВ та вище, при складанні балансів енергії в трифазних мережах загального призначення із симетричним навантаженням в умовах застосування АСКУЕ

01151003000
Внесення змін до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальними організаціями та її споживачами

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

410 - 211

220,0

40,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Визначення плати за перетікання реактивної електроенергії між енергопередавальними організаціями та за її генерування

01111003000
Відпрацювання спільного спалювання пилоподібного антрациту разом з активатором горіння твердого палива (анамігатором) на енергоблоці 200 МВт з визначенням економічних та екологічних характеристик роботи котлоагрегату ТП-100

Інститут вугільних енерготехнологій НАНУ

410 - 411

300,0

160,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Метою роботи є визначення доцільності застосування активатора горіння твердого палива (анамігатора) для підвищення ефективності та збільшення екологічної чистоти спалювання пиловидного антрациту в енергетичних котлоагрегатах

01111005000
Розробка типового проекту електроопалювальної енергозберігаючої системи. Висновок щодо економічної доцільності проекту

ДНДПКІ інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні


410 - 211 (Наказ N 308)

595,0

155,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. N 148,
доручення Кабінету Міністрів України від 13.01.2009 N 1285/0/1-09

Розроблення типового проекту з електроопалення з метою його використання на різних об'єктах

01111006000
Перегляд ДСТУ 4083-2002 "Вугілля кам'яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови"

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

410 - 311

330,0

180,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Перегляд ДСТУ 4083-2002 сприятиме підвищенню рівня енергетичної безпеки України, підвищенню ефективності і екологічної безпеки вироблення електроенергії на ТЕС, конкурентоспроможності відпущеної електроенергії, технічної сумісності умов експлуатації ТЕС та якості вугілля, що спалюється, економії та раціонального використання палива за рахунок підвищення якості вугілля для пиловидного спалювання на ТЕСПозицію виключено (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)

01111008000
Техніко-економічний аналіз та обґрунтування перспектив використання в паливно-енергетичному комплексі України новітньої техніки та технологій

ДНДПКІ інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні

410 - 211

95,0

45,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. N 148,
розпорядження КМУ від 27.07.2006 N 436-р

Техніко-економічний аналіз та обґрунтування перспектив використання в паливно-енергетичному комплексі України новітньої техніки та технологій

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість, всього
у тому числі:

 

 

 

994,41

 

 

01120904000
Розроблення та введення в дію нормативного документа "Правила розробки нафтових і газових родовищ України"

Дочірнє підприємство "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України"

409 - 211

540,0

105,0

Кодекс України "Про надра" від 27.07.94 р. N 132/94-ВР,
Закон України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 р. N 2665-III

Визначення норм і вимог до геологічного вивчення (розвідки) родовищ нафти і газу, проектування і проведення дослідно-промислової та промислової розробки родовищ, будівництва свердловин, облаштування родовищ, охорони нафтогазових надр і навколишнього природного середовища. Доопрацювання проекту Правил розробки родовищ газу та нафти України, який був розроблений у 2002 році та на даний час не введений в дію, в зв'язку з внесенням змін до законодавчих, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, які встановлюють вимоги в сфері геологічного вивчення та промислового освоєння родовищ нафти і газу

0112100500
Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

410 - 411

130,0

51,9

Розпорядження Кабінету Міністрів України N 145-р від 15.03.2006 р. "Енергетична стратегія України на період до 2030 р.",
Закон України "Про нафту і газ " від 12.07.2001 N 2665-III

Метою роботи є розроблення національних стандартів, ідентичних (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001) стандартам серії ISO 13628. Сфера застосування цих стандартів повинна поширюватись на діяльність, пов'язану з проектуванням та експлуатуванням систем підводного видобування. Ці нормативні документи повинні відповідати існуючій системі законодавства та нормативно-технічних документів у нафтогазовій галузі. Основні проблеми, які вирішуються при створенні НТП:

- основні вимоги та загальні рекомендації щодо комплексного спорудження систем підводного видобування, починаючи від фази проектування, закінчуючи завершенням експлуатації та ліквідацією свердловин;

- визначення технічних вимог для безпечного та відповідного експлуатування і функціональної взаємозамінності гнучких труб;

- вимоги та рекомендації щодо проектування, виготовлення та експлуатування устатковання та систем перекачування від свердловин до сепаратора.

01121009000
Розроблення гармонізованих національних стандартів на методи випробування нафтопродуктів, необхідних для впровадження ДСТУ EN 589:20ХХ "Палива автомобільні. Газ скраплений нафтовий. Технічні умови (EN 589:2008, IDT)"

ДО "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА"

410 - 411

808,5

408,51

Державна програма стандартизації на 2006 - 2010 роки щодо розроблення національних стандартів з окремим розділом "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими"

Мета - впровадження в Україні міжнародних (ISO) і регіональних (EN) стандартів на методи випробувань показників якості газів для автомобільного транспорту, закладених в проект ДСТУ "Палива автомобільні. Газ скраплений нафтовий. Технічні умови" гармонізованого до європейського стандарту prEN 589:2008.

Зміст роботи - розроблення 9-ти національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами на методи випробувань нафтопродуктів та скраплених нафтових газів, зокрема:

1. ДСТУ (EN 15469) Нафтопродукти. Визначення вільної води у скрапленому нафтовому газі методом візуального контролю;

2. ДСТУ (EN 15470) Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної газової хроматографії;

3. ДСТУ (EN 15471) Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної гравіметрії;

4. ДСТУ (EN ISO 4256) Гази нафтові скраплені. Визначення манометричного тиску пари. Метод нафтового скрапленого газу;

5. ДСТУ (EN ISO 6251) Гази нафтові скраплені. Корозійна дія на мідь. Випробування з використанням мідної пластинки;

6. ДСТУ (EN ISO 8819) Гази нафтові скраплені. Виявлення сірководню. Випробування нафтопродуктів на присутність сірководню свинцевим реактивним папером;

7. ДСТУ (EN ISO 8973) Гази нафтові скраплені. Метод обчислювання густини та тиску пари;

8. ДСТУ (EN 24260) Нафтопродукти та вуглеводні. Визначення вмісту сірки. Метод спалювання за Вікболдом;

9. ДСТУ (EN ISO 3993) Гази нафтові скраплені та легкі вуглеводні. Визначення густини або відносної густини.
Гідрометричний метод під тиском.

Очікуваний результат - впровадження стандартів ISO та EN на теренах України буде сприяти підвищенню якості нафтопродуктів, поліпшенню екологічного стану довкілля, розвитку торгівлі з іноземними державами.

Місце впровадження - підприємства, що виробляють та застосовують нафтопродукти, зокрема нафтові скраплені гази, як моторне паливо.

01121010000
Розроблення гармонізованих національних стандартів на методи випробування нафтопродуктів, необхідних для впровадження ДСТУ 4839:2007 "Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови" та ДСТУ 4840:2007 "Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови", що відповідають екологічним нормам категорії Євро-4"

ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА"

410 - 411

866,9

429,0

1. Державна програма стандартизації на 2006 - 2010 роки щодо розроблення національних стандартів з окремим розділом "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими".
2. Виконання вимог Меморандуму про партнерство між Кабінетом міністрів України та підприємствами і компаніями, які провадять діяльність на внутрішньому ринку нафти та нафтопродуктів від 21.09.2006.

Мета - впровадження в Україні міжнародних (ISO) і регіональних (EN) стандартів на методи випробувань показників якості палив, на які є посилання в ДСТУ 4839:2007 "Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови" та ДСТУ 4840:2007 "Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови".

Зміст роботи - розроблення 11-ти національних стандартів, гармонізованих зі стандартами ISO та EN на методи випробування нафтопродуктів (бензинів та дизельного палива), зокрема:

1. ДСТУ (EN ISO 3675) Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Лабораторне визначення густини. Гідрометричний метод;

2. ДСТУ (EN ISO 10370) Нафтопродукти. Визначання вуглецевого залишку (мікрометод);

3. ДСТУ (EN ISO 13016-1) Нафтопродукти рідкі. Тиск пари. Частина 1. Визначення тиску пари;

4. ДСТУ (EN 12662) Нафтопродукти рідкі. Визначення домішок у середніх дистилятах;

5. ДСТУ (EN 14331) Нафтопродукти рідкі. Розділяння та ідентифікування метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК) із середніх дистилятів палив. Метод рідинної хроматографії;

6. ДСТУ (ISO 3015) Нафтопродукти. Визначення температури помутніння;

7. ДСТУ (EN ISO 6246) Нафтопродукти. Визначення вмісту смол у легких та середніх дистилятах палив. Метод випаровування;

8. ДСТУ (EN ISO 2160) Нафтопродукти. Корозійна агресивність щодо міді. Проба мідної пластинки;

9. ДСТУ (EN ISO 6245) Нафтопродукти. Визначення вмісту золи;

10. ДСТУ (EN 116) Палива дизельні та комунально-побутової призначенності. Визначання граничної температури фільтрованості на холодному фільтрі;

Нафтопродукти. Визначення та застосування відтворюваності даних стосовно методів випробування.

Очікуваний результат - впровадження стандартів ISO та EN на теренах України буде сприяти підвищенню якості нафтопродуктів, поліпшенню екологічного стану довкілля, розвитку торгівлі з іноземними державами.

Місце впровадження - підприємства, що виробляють та застосовують нафтопродукти.

Атомно-промисловий комплекс, всього
у тому числі:

 

 

 

85,0

 

 

01141001000
Перегляд чинних в Україні міждержавних стандартів, ГОСТів, розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі

ДП "Державний центр регулювання якості поставок та послуг" Держатомрегулювання України

410 - 411

235,0

85,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Перегляд міждержавних стандартів в ядерно-промисловому комплексі та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівліПозицію виключено (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


Позицію виключено (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)

II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики

Перехідні роботи, всього
у тому числі:

 

 

 

148,5

 

 

Атомно-промисловий комплекс, всього
у тому числі:

 

 

 

148,5

 

 

01140803000
Моніторинг тритію у природних поверхневих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України

ДНІЦ СКАР

408 - 412

694,0

148,5

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Метою даної роботи є виконання моніторингу тритію у природних поверхневих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України, та розгортання систематичного експериментального вивчення динаміки розповсюдження тритію у поверхневих природних водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України


III. Роботи за державним замовленням (Наказ N 308)

Перехідні роботи, всього
у тому числі:

 

 

 


966,1 (Наказ N 308)

 

 

Електроенергетика, всього:
у тому числі:

 

 

 


179,94 (Наказ N 308)

 

 

01151005000
Розроблення методичних вказівок щодо проектування нових та реконструкції існуючих електричних мереж з врахуванням протиожеледових заходів

ДП "Укрсільенергопроект"

410 - 411

500,0

170,0

Наказ Мінпаливенерго від 07.05.2010 N 170 "Про результати розширеного засідання колегії Мінпаливенерго від 29 квітня 2010 року"

Систематизація технічних рішень щодо посилення механічної стійкості елементів електричних мереж з урахуванням ожеледоутворення


01151004000Перегляд правил технічної експлуатації електроустановок споживачів в частині норм і методів випробувань та вимірювань електрообладнання (Наказ N 308)


ВАТ "Львів-ОРГРЕС" (Наказ N 308)


410 - 211 (Наказ N 308)


152,65 (Наказ N 308)


9,94 (Наказ N 308)


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 N 436-р, (Наказ N 308) наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328


Приведення ПТЕ споживачів у відповідність до СОУ-НЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання", СОУ-НЕЕ 20.304:2009 "Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ", ПУЕ глава 1.7 "Заземлення і захисні заходи електробезпеки", ПУЕ глава 2.4 "Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ" та глава 2.5 "Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ (Наказ N 308)

Атомно-промисловий комплекс, всього:
у тому числі:

 

 

 

375,0

 

 

01140812000
Розробка кадастру майданчиків під будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій

ВАТ Київський НДПКІ "Енергопроект"

408 - 412

2950,0

375,0

Розпорядження Кабінету Міністрів від 27.07.2006 N 436-р,
наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 N 328

Визначення місцезнаходження майбутніх майданчиків та формування кадастру майданчиків під будівництво енергоблоків атомних станцій при будівництві нових енергоблоків атомних електростанцій України

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість, всього:
у тому числі:

 

 

 

361,16

 

 

01121003000
Розроблення інформаційно-аналітичної системи видобування нафти та газу в Україні

ДНТП "Бурова техніка"

410 - 211

449,85

149,85

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 655 "Про Національну програму "Нафта і газ України до 2010 року"

Створення галузевої системи обігу даних з видобування нафти та газу в Україні; збір, систематизація та консолідація даних про видобування нафти та газу в електронній базі даних Міністерства палива та енергетики України.

01121004000
Геолого-економічна оцінка нафтогазо-перспективних структур з метою вибору першочергових об'єктів для постановки геологорозвідувальних робіт в східному регіоні України

ДНТП "Бурова техніка"

410 - 211

461,31

211,31

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 N 655 "Про Національну програму "Нафта і газ України до 2010 року"

Проведення початкової геолого-економічної доцільності оцінки (ГЕО-3) з метою проведення обгрунтування геолого-економічної доцільності пошукових робіт на нафтогазоперспективних об'єктах НАК "Нафтогаз України", що підготовлені до глибокого буріння в східному регіоні України станом на 01.01.2010 р. Експертна та рейтингова оцінка підготовлених до глибокого буріння нафтогазоперспективних структур НАК "Нафтогаз України". У результаті виконання НДР очікується підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт підприємства НАК "Нафтогаз України" в східному регіоні України


Фізичний захист, безпека життєдіяльності, всьогоу тому числі: (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


50,0 (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


  (Наказ N 308)


01151006000 Внесення змін та доповнень до нормативного документу "Правила охорони електричних мереж" (Наказ N 308)


ДП "Укрсільенергопроект" (Наказ N 308)


410 - 311 (Наказ N 308)


110,0 (Наказ N 308)


50,0 (Наказ N 308)


Рішення галузевих нарад з охорони праці в енергопостачальних та енергогенеруючих компаніях ПЕК, проведених Мінпаливенерго України у 2008 та 2009 роках. Рішення підсекції "Фізичний захист, безпека життєдіяльності" секції "Атомно-промисловий комплекс та поновлювальні джерела енергії України" науково-технічної ради Мінпаливенерго (Наказ N 308)


Мета: внесення змін та доповнень до НД та приведення його у відповідність із вимогами норм чинного законодавства. (Наказ N 308)

Зміст роботи: Правила відображають організаційні заходи для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки. (Наказ N 308)

Очікуваний результат: Забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використання у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж. (Наказ N 308)

Місце впровадження: підприємства електроенергетичної галузі ПЕК незалежно від форм власності та відомчої належності. (Наказ N 308)

(План із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.07.2011 р. N 308) (Наказ N 308)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості
23.05.2011 N 143

План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості на 2011 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Головна організація і основні співвиконавці

Терміни виконання (початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

Всього профінансовано

в т. ч. на 2011 р.

ДП "Дондіпровуглемаш"

 

 

 

 

4950,779

 

 

01051030000
Створити струговий механізований комплекс для безлюдного виймання вугілля при відпрацюванні пологопохилих пластів, у т. ч. викидонебезпечних, потужністю 0,95 - 1,5 м з навантаженням 2000 - 7000 т/доб. на базі двостоякового щитового кріплення підвищеної несучої здатності з електрогідравлічною системою керування

Дондіпровуглемаш, МакНДІ

310 - 213

4250,0

1063,221

2335,779

Програма розвитку стругової техніки на вугледобувних підприємствах Мінвуглепрому на 2010 - 2012 рр.,
розпорядження Президента України "Про розробку енергетичної стратегії України на період до 2030 року і подальшу перспективу" від 27.02.2001 N 42

Суттєве підвищення якості добувного вугілля, продуктивності та безпеки ведення очисних робіт. Постачання шахтам стругових комплексів дозволять підвищити в 2 - 3 рази навантаження на очисний вибій, підвищити сортність вугілля та знизити присічку бічних порід

01051031000
Створити типорозмірний ряд шнекових виконавчих органів з ежекторною системою іскрогасіння, зниженою енерговитратністю руйнування масиву, підвищеним на 20 - 30 % виходом сортового вугілля і збільшеним у 2 - 3 рази строком служби

Дондіпровуглемаш, МакНДІ

310 - 411

800,0

500,0

300,0

Розпорядження Міністра вугільної промисловості України від 19.11.2008 N 91-р "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 89-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 31)

Підвищення продуктивності очисних комбайнів і сортності добувного вугілля, зниження витрат електроенергії й підвищення безпеки ведення очисних робіт. Поставка шахтам очисних комбайнів з використанням типорозмірного ряду шнекових виконавчих органів

01051032000
Створити сучасний різальний інструмент для очисних і прохідницьких комбайнів з підвищеною в 1,5 - 2 рази зносостійкістю, міцністю й високою надійністю фіксації

Дондіпровуглемаш, МакНДІ

310 - 411

550,0

350

200,0

Розпорядження Міністра від 19.11.2008 N 91-р  "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 89-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 24)

Підвищення продуктивності очисних і прохідницьких комбайнів, підвищення сортності добувного вугілля, зниження в 2 - 3 рази витрат на придбання різального інструменту

01051033000
Створити універсальне кріплення-сполучення для застосування в гірничих виробках з обмеженим перерізом, у тому числі в просіках з мінімальною висотою 1,5 м

Дондіпровуглемаш, МакНДІ

310 - 411

950,0

450

500,0

Розпорядження Міністра від 19.11.2008 N 91-р "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 89-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 24)

Підвищення продуктивності очисних робіт за рахунок скорочення часу на кінцевих операціях і підвищення безпеки робіт при істотному зниженні обсягів важкої ручної праці

01051034000
Розробити технологічні схеми й конструктивні виконання очисних комплексів для відпрацювання пологих та похилих пластів потужністю 0,9 - 1,4 м без присічки бічних порід

Дондіпровуглемаш, Донвугі, МакНДІ

310 - 411

350,0

130,0

220.0

Розпорядження Міністра вугільної промисловості України від 19.11.2008 N 91-р "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 89-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 17)

Підвищення якості вугілля, що добувається, за рахунок відпрацьовування пластів без присічки бічних порід. Розробка й передача на шахти каталогів технологічних схем і конструктивних виконань очисного устаткування максимально адаптованого до конкретних гірничо-геологічних умов пластів, що відпрацьовуються

01051035000
Створити сучасний нарізний комплекс для проведення пластових виробок висотою 0,9 - 2,0 м з присічкою порід міцністю до 100 МПа, у т. ч. з анкерним кріпленням

Дондіпровуглемаш

310 - 412

1900,0

700,0

880,0

Розпорядження Міністра вугільної промисловості N 91-р від 19.11.2008 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 89-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України"

Своєчасна підготовка монтажних камер під сучасні механізовані комплекси за рахунок підвищення темпів проведення, у тому числі з присічкою порід

01051038000
Створити апаратуру передачі даних по жилах силового кабелю для систем керування очисними комбайнами

Дондіпровуглемаш, МакНДІ

310 - 411

530,0

220,0

310,0

Розпорядження Міністра вугільної промисловості України від 19.11.2008 N 91-р "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 89-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 26 додатка 2)

Підвищення навантаження на очисний вибій за рахунок усунення простоїв комбайну, викликаних ушкодженням контрольного кабелю; зниження витрат на експлуатацію очисного комбайну за рахунок економії коштів, затрачуваних на обслуговування контрольного кабелю

01051040000
Розробити нормативно-методичні документи з організації, фінансового забезпечення, економічного та матеріального стимулювання проведення промислових випробувань зразків нової техніки та її впровадження на вугільних шахтах

Дондіпровуглемаш, Донвугі, ІЕП НАН України

310 - 411

425,0

220,0

205,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.07.2005 N 236-р "Концепція розвитку вугільної промисловості", яка передбачає відновлення шахтного фонду на сучасній технічній та технологічній основі

Створення системи проведення промислових випробувань та впровадження нової гірничої техніки, при якій в кінцевих результатах випробувань зацікавлені усі їх учасники: інститут-розробник, завод-виробник, вугільне підприємство. Підвищення якості промислових випробувань та показників впровадження нової гірничої техніки, рентабельності шахт, при їх технічному переоснащенні

МакНДІ

 

 

 

 

5548,0

 

 

17050811010
Розробити технологію боротьби з газодинамічними явищами шляхом електрогідравлічного впливу на вуглепородний масив

МакНДІ, ТОВ "Електрогідравліка"

208 - 212 (Наказ N 420)

1200,0

737,0


200,0 (Наказ N 420)

Постанова КМУ від 29.03.2006 N 374, п. 14,
наказ Міністра палива та енергетики України від 15.02.2005 N 81

Підвищення безпеки праці у вугільних шахтах за рахунок зменшення вірогідності виникнення газодинамічних явищ

17050812020
Розробити НПАОП "Боротьба з пилом у вугільних шахтах. Керівництво"

МакНДІ, Дондіпрошахт, УкрНДІпроект

208 - 312 (Наказ N 420)

800,0

490,0


140,0 (Наказ N 420)

Постанова Кабміну України від 29.03.2006 N 374, п. 19

Нормативне забезпечення розробки та застосування знепилюючих заходів у вугільних шахтах

17050812030
Розробити СОУ "Вибійні машині, комплекси та агрегати. Нормативи з безпеки"

МакНДІ, УкрНДІпроект, Дондіпровуглемаш

208 - 411

900,0

375,0

525,0

НПАОП 10.0-1.01-05,
вимоги Правил безпеки у вугільних шахтах

Нормативне забезпечення підвищення безпеки праці під час експлуатації гірничошахтного обладнання сучасного рівня

17050812050
Розробити СОУ-Н "Прогнозування та нормалізація теплових умов у вугільних шахтах"

МакНДІ

408 - 211

600,0

510,0

90,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374

Нормативне забезпечення прогнозування та нормалізації теплових умов у вугільних шахтах

17050812070
Розробити СОУ-Н "Вимоги та регламент оцінки автоматизованих засобів та систем проти аварійного захисту"

МакНДІ, Автоматгірмаш

408 - 311 (Наказ N 420)

300,0

265,0

35,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374

Нормативне забезпечення розробки та використання автоматизованих систем протиаварійного захисту

17050812090
Розробити типові інструкції з охорони праці та промислової безпеки гірників підземних професій та працівників шахтної поверхні (30 інструкцій)

МакНДІ

208 - 411

1200,0

560,0

640,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374, п. 26

Забезпечення працівників шахт інструкціями з охорони праці та підвищення рівня знань

17050813010
Розробити автоматичну систему вибухозахисту нового покоління для придушення вибухів метану та (або) вугільного пилу

МакНДІ, Конотопський інститут СДУ, підприємства-виробники

208 - 411

1500,0

1050,0

450,0

п. 3.6.20 Правил безпеки у вугільних шахтах

Забезпечення ефективного придушення вибухів метану та (або) вугільного пилу будь-якої потужності у гірничих виробках

17050917000
Виконати дослідження щодо уточнення критеріїв віднесення шахтопластів до категорій викидонебезпеки та розробити СОУ-П "Правила віднесення вугільних пластів до категорій викидонебезпеки"

МакНДІ, УкрНДМІ, ДонНДІ, ІГТМ НАНУ

409 - 311

1100,0

750,0

350,0

Матеріали спеціального розслідування аварії, що сталася 23 травня 2008 р. на ш. "Краснолиманська"

Підвищення безпеки праці у вугільних шахтах на пластах, схильних до ГДЯ

17050918000
Розробити СОУ-П "Контроль за проведенням заходів та технологічних процесів за параметрами акустичного сигналу під час розкриття схильних до ГДЯ вугільних пластів"

МакНДІ, ДонНДІ

409 - 411

1400,0

820,0

580,0

Матеріали спеціального розслідування аварії, що сталася 8 червня 2008 р. на ш. ім. Карла Маркса

Підвищення безпеки праці під час розкриття схильних до ГДЯ вугільних пластів

17051023000
Розроблення нової редакції інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахтах

МакНДІ

410 - 411

2155,0

50,0

2105,0

НПАОП 10.0-10-.01-10,
Правила безпеки вугільних шахт, затв. наказом Держгірпромнагляду України від 22.03.2010 N 62,
протокол науково-практичної конференції (Алушта 14 - 19.06.2010), п. 1.2

Розробка нової редакції інструкцій до Правил безпеки вугільних шахт. Очікуваний результат - зниження рівня аварійності травматизму та професійної захворюваності на вушних шахтах України

ДП "ДонВУГІ"

 

 

 

 

1210,0

 

 

22050823020
Розробити керівний документ "Структура вугільної промисловості України і виробничі потужності діючих шахт і розрізів"

Донвугі

208 - 112 виконується щорічно

750,0

523,929

160,0

Постанова КМУ N 436-р від 27.07.2006 р. "Про затвердження плану заходів на 2006 - 2010 рр. щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.",
наказ Міністра вугільної промисловості N 562 від 28.11.2006 р. "Про порядок розгляду і затвердження можливих змін виробничих потужностей вугледобувних підприємств вугільної промисловості України"

Керівний документ "Структура вугільної промисловості України і виробничі потужності діючих шахт і розрізів" на 2011 рік та проект керівного документа на 2012 рік.
Відслідження щорічно динаміки зміни виробничої потужності, покращення техніко-економічних показників роботи вугільної галузі України за рахунок підвищення рівня використання виробничих потужностей вугледобувними підприємствами

22050825010
Розробити уніфіковані типові перетини гірничих виробок з перетином від 18 до 27 м2 з використанням рамного піддатливого кріплення із взаємозамінного шахтного профілю та типові зразки кріплення

Донвугі, ВАТ "Маяк"

208 - 411

800,0

550,0

250,0

Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI),
доручення КМУ від 28.01.2002 р. N 545/1 щодо Указу Президента України "Про невідкладні заходи поліпшення умов праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною на підприємствах вугільної промисловості",
Програма "Українське вугілля"

Забезпечення підготовки середньодіючої довжини очисних вибоїв при оптимальних обсягах проведення виробок та створення умов безпечного відпрацювання газоносних та викидонебезпечних пластів на виїмкових дільницях за рахунок повторного використання підготовчих виробок з рівнем не менше 33 % від загальних необхідних обсягів

22051032000
Розробити СОУ-П "Паспорт виїмкової дільниці. Загальні вимоги"

Донвугі, УкрНДІпроект, МакНДІ

310 - 211

200,0

150,0

50,0

СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт",
Гірничий закон України (розділ V)

На заміну діючого ДНА-ОП 1.1.30-5.16-96, який передбачає розроблення двох документів: проекту та паспорта

22051034000
Наукове супроводження виконання на шахтах вимог наказів, рішень і постанов Мінвуглепрому України, визначених Програмою розвитку гірничих робіт:
 
концентрація гірничого господарства, проведення, кріплення і підтримання гірничих виробок, управління покрівлею і кріплення очисних вибоїв, забезпечення надійного і сталого провітрювання шахт і дегазації вугільних пластів, поліпшення якості видобуваного вугілля, підвищення рівня використання виробничих потужностей без істотних капітальних вкладень і надання шахтам конкретної технічної допомоги щодо запобігання нештатним або аварійним ситуаціям

Донвугі

310 - 412

1800,0

300,0

750,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI),
 Державна програма "Українське вугілля",
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Надання оперативної науково-технічної допомоги при виникненні складних ситуацій у процесі вуглевидобутку (кріплення лав і сполучень виробок з лавами, охорона і підтримання виробок, провітрювання і дегазація, поліпшення якості вугілля, підвищення рівня використання виробничих потужностей без істотних капітальних вкладень).
Розробка рекомендацій і вимог до технологічних процесів, здійснення постійного контролю за їх виконанням. Надання шахтам технічної допомого щодо запобігання нештатним або аварійним ситуаціям.

ДП "УкрНДІпроект"

 

 

 

 

1050,0

 

 

11050802000
Виконати актуалізацію бази даних еколого-технічних показників діяльності вугільних підприємств та моніторинг виконання ними природоохоронних робіт і розробити пропозиції щодо поліпшення екологічного стану територій розташування цих підприємств (щорічно)

УкрНДІпроект

208 - 412

500,0

326,0

100,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88,
вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища",
"Про охорону атмосферного повітря",
"Про відходи",
Водний кодекс України, Кодекс України "Про надра",
Земельний кодекс України

Моніторинг планування та стану виконання природоохоронних робіт на шахтах, збагачувальних фабриках і розрізах; облік екологічних показників роботи підприємств та проведення аналізу ефективності виконаних ними природоохоронних робіт. Вдосконалення системи планування природоохоронних робіт; запобігання розвитку негативних процесів впливу вугільних підприємств на довкілля. Комплексна програма природоохоронних робіт на наступний рік (щорічно).

11050906000
Розробити та впровадити рекомендації з покращання еколого-гідрогеологічного стану територій ліквідованих та діючих вугільних підприємств Дніпробасу

УкрНДІпроект

309 - 411

600,0

300,0

300,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88,
вимоги закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",
Водний кодекс України, Кодекс України "Про надра",
Земельний кодекс України

Оцінка змін еколого-гідрогеологічних умов в районах розташування ліквідованих підприємств в післяліквідаційний період за умови впливу діючих вугільних підприємств.
Дані про стан природного середовища в районах розташування та сумісного впливу діючих і ліквідованих вугільних підприємств;

- тенденції та напрямки можливих змін;

- напрямки та терміни рекультивації поверхні внутрішніх відвалів на розрізах;

- забезпечення даними процесу розробки природоохоронних заходів, складання прогнозів;

- забезпечення оперативного і своєчасного планування та виконання природоохоронних заходів з реабілітації територій, порушених гірничими роботами у Дніпробасі.

11050907000
Виконати прогнозну оцінку екологічних наслідків організації видобутку бурого вугілля на нових перспективних родовищах

УкрНДІпроект

309 - 411

600,0

400,0

200,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88,
вимоги закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",
Водний кодекс України,
Кодекс України "Про надра",
Земельний кодекс України

Оцінка впливу на довкілля будівництва та експлуатації нових вуглевидобувних підприємств у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Оцінка рівню техногенного впливу на довкілля у разі організації вуглевидобутку на Ново-Дмитрівському, Верхньодніпровському та Сула-Удайському буровугільних родовищах;
 
- визначення видів та напрямків змін у довкіллі, прогноз ходу розвитку та наслідків дії негативних техногенних процесів;
 
- визначення ступеню ризику погіршення умов життєдіяльності населення, змін умов розвитку рослинного та тваринного світу.

11050908000
Виконати еколого-технічне обґрунтування, розробити та впровадити рекомендації щодо створення централізованих породних відвалів для груп вугільних шахт і збагачувальних фабрик

УкрНДІпроект

309 - 411

600,0

400,0

200,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88,
вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища",
"Про охорону атмосферного повітря",
"Про відходи",
Земельний кодекс України

Встановлення взаємозалежності параметричних характеристик діючих відвалів з потребами в земельних ресурсах при оптимальних умовах впливу на довкілля.
Забезпечення раціонального використання додатково виділених земельних ресурсів для розміщення відходів вуглевидобутку - шахтних порід;

- використання малоцінних земель не сільськогосподарського призначення для розташування централізованих породних відвалів;

- виведення з експлуатації породних відвалів, що горять, та організація роботи з їх гасіння;

- реалізація в повному обсязі проектів рекультивації (в т. ч. біологічний етап - озеленення) породних відвалів, в першу чергу тих, що розташовані в межах населених пунктів.

11051009000
Розробити методику акустико-емісійного контролю несучих металоконструкцій шахтних кріплень в процесі випробування їх на стенді СТД-2000

УкрНДІпроект

310 - 311

350,0

200,0

150,0

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Методика дозволить в процесі випробування на міцність механізованих кріплень виявляти на ранній стадії технологічні дефекти зварних з'єднань і основного металу, які в умовах підземної експлуатації можуть розвиватися і призводити до аварій

11051010000
Науково-технічне супроводження технологічних процесів проведення гірничих виробок, спрямованих на розробку та впровадження ефективних кріплень покрівлі, надання шахтам технічної допомоги при виникненні відхилень від нормального ходу цих процесів та розробки заходів і пропозицій щодо їх усунення на шахтах ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля"

УкрНДІпроект

310 - 412

500,0

200,0

100,0

Програма підтримки розвитку вугільного сектору західної України,
доручення Міністерства вугільної промисловості України від 04.09.2009 N 150/05-01/9-09 та від 16.09.2009 N 175/05-02/9-09,
протокольні рішення при розгляді програм розвитку гірничих робіт в ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля"

Метою роботи є науково-технічне забезпечення процесу впровадження прогресивних технологій та видів кріплення покрівлі при проведенні гірничих виробок на шахтах Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну і розроблення рекомендацій щодо кріплення гірничих виробок. Реалізація цих рекомендацій дозволить максимально забезпечити безремонтне підтримання гірничих виробок, достатні умови роботи за фактором вентиляції та необхідні параметри для використання транспортних засобів.

НДІГС "Респіратор"

 

 

 

 

1598,121

 

 

19050808020
Розроблення СОУ "Засоби індивідуального протитеплового захисту гірників. Загальні технічні вимоги і методи випробувань"

НДІГС "Респіратор"

308 - 211

270,0

177,679

92,321

Постанова КМУ від 29.03.2006 N 374, п. 32.1

Метою роботи є нормативне забезпечення ефективної експлуатації протитеплових засобів гірників. Буде розроблено, узгоджено та затверджено СОУ, у якому будуть викладені загальні технічні вимоги та методи випробувань протитеплових засобів: одягу, теплоізольованих контейнерів, акумуляторів холоду, холодильних установок, пристрою для локального охолодження і дихання прохолодним повітрям при відпочинку, засобів екстреного охолодження потерпілих при перегріванні організму і механічних травмах. Впровадження стандарту на шахтах дозволить підвищити продуктивність праці і забезпечити її безпеку в екстремальних умовах.

19050808070
Розроблення нової редакції Статуту ДВГРС з організації та ведення гірничорятувальних робіт

НДІГС "Респіратор", УкрНДІпроект

308 - 412

960,0

123,5


380,8 (Наказ N 420)

Висновки з аварій на ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядька" 17.11.2007

Метою роботи є усунення недоліків Статуту ДВГРС, що було виявлено під час ліквідування наслідків аварій на ш. "Краснелиманська" та ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядька". Буде розроблена нова редакція. Впровадження нового Статуту дозволить покращити ведення аварійно-рятувальних робіт на шахтах.

19050810010
Розроблення респіратора з хімічно зв'язаним киснем та індикатором відпрацювання регенеративних патронів у відповідності до вимог європейських стандартів щодо індивідуальних засобів захисту дихання

НДІГС "Респіратор", МакНДІ

208 - 412 (Наказ N 420)

980,0

224,2


295,0 (Наказ N 420)

ДНАОП 1.1.30-4.01.97, п. 95

Метою роботи є створення сучасного дихального апарату для гірничорятувальників з комфортними умовами дихання. Буде розроблена документація на серійне виробництво респіратору, який за більш комфортними умовами дихання матиме номінальний термін захисної дії 4 год., а за умов зменшення фізичного навантаження - майже добу

19050915000
Розроблення СОУ "Вентиляційні, ізолюючі та вибухостійкі перемички при ліквідації аварій у вугільних шахтах. Конструкція, матеріали та технологія зведення"

НДІГС "Респіратор"

309 - 411 (Наказ N 420)

640,0

240,0

400,0

Висновки комісії з розслідування причин вибухів на ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядька"

Метою роботи є забезпечення гірників і гірничорятувальників нормативним документом щодо зведення у вугільних шахтах гідромеханічним способом вентиляційних та ізолюючих споруд, у т. ч. стійких до вибухів, з визначенням вимог до конструкції, матеріалів та технології зведення, що дозволить поліпшити якість споруд та підвищити протипожежний захист гірничих виробок вугільних шахт

НДІОМШБ

 

 

 

 

1230,0

 

 

15050912010
Розробити державні будівельні норми "Підземні гірничі виробки. Норми проектування"

НДІОМШБ

309 - 411 (Наказ N 420)

400,0

175,0

225,0

Доручення Кабінету Міністрів України від 16.03.2009 р. N 9404/1/1-9

Забезпечення раціонального проектування гірничих виробок з використанням сучасних технічних і технологічних рішень, нового обладнання й матеріалів, передових методів розрахунку й проектування

15050912020
Розробити державні будівельні норми "Підземні гірничі виробки. Правила спорудження"

НДІОМШБ

309 - 411 (Наказ N 420)

400,0

175,0

225,0

Доручення Кабінету Міністрів України від 16.03.2009 р. N 9404/1/1-9

Забезпечення підвищення якості, зниження собівартості та термінів спорудження виробок, підвищення безпеки праці та запобігання аваріям під час гірничопрохідницьких робіт, захист природного довкілля при спорудженні підземних гірничих виробок

15051015000
Розробити правила безпечного спорудження вертикальних шахтних стволів і свердловин великого перерізу у складних умовах із застосуванням спеціальних способів

НДІОМШБ

310 - 411

980,0

200,0

780,0

Постанова КМУ від 06.07.2002 N 939 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах України"

Мета - заміна застарілого НАОП 1.1.30-1.04-64 "Правила безопасности при проходке стволов шахт специальными способами", який не враховує зміни у галузі спеціальних способів. СОУ "Вертикальні стволи шахт і свердловини великого діаметру. Правила безпеки при спорудженні спеціальними способами" регламентуватиме правила безпечного виконання робіт (буріння шахтних стволів, тампонаж, заморожування обводнених та нестійких порід) та забезпечить безпечні умови, дозволить зменшити травматизм при виконанні робіт зі спецспособів

ДП "ДонНДІ"

 

 

 

 

350,0

 

 

03050913000
Наукове супроводження основних технологічних процесів вуглевидобутку, направлених на розробку ефективних способів підготовки крутих і крутопохилих пластів, надання шахтам технічної допомоги при виникненні відхилень (природних і технологічних) від нормального ходу цих процесів, участь в роботі комісій з виявлення причин, що призвели до відхилень та аварій, розробка заходів і пропозицій щодо їх усунення

ДонНДІ

309 - 411

500,0

150,0

350,0

Протокол підсумків виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств Мінвуглепрому України за 9 місяців 2010 року і програми розвитку гірничих робіт на 2011 рік від 19 - 22 жовтня 2010 р.

Розробити Галузеву програму механізації очисних та підготовчих вибоїв, енергозбереження на вугледобувних підприємствах Центрального району Донбасу на 2011 - 2012 роки

ДВАТ "НДПКІ "Вуглемеханізація"

 

 

 

 

1968,0

 

 

23050712000
Розробити та впровадити апаратуру для управління та контролю за процесами підготовки та спалювання водовугільного палива на основі шламів у топках водогрійних котлів

Вуглемеханізація, УкрНДІпроект, "Іскра", МакНДІ, Експерементальна база "Вуглемеханізація"

307 - 211

750,0

720,0

30,0

Постанова КМУ від 07.07.2005 N 544 "Про затвердження заходів з виконання Програми "Українське вугілля" на 2005 рік та несення змін у додаток 8, 9 і 10 до Програми, п. 21,
Закон України від 14.01.2000 р. N 1391-XIV "Про альтернативні види рідкого та газового палива",
Програма впровадження водовугільного палива як альтернативи природному газу і високоякісному вугіллю у малій теплоенергетиці на період до 2012 р., затверджена Міністром 2009 р.

Створення апаратури для управління та контролю за процесами підготовки та спалювання водовугільного палива в топках котлів, в яких використовувався газ, мазут або тверде паливо. Забезпечення автоматичного підтримання оптимальних параметрів процесу горіння з урахуванням зміни якості і палива та інших факторів

23050815010
Створити та впровадити транспортний засіб для перевезення матеріалів та обладнання у похилих виробках з існуючого рейковою колією

Вуглемеханізація, УкрНДІпроект, МакНДІ

408 - 412

1500,0

420,0

330,0

Програма забезпечення підприємств вугільної промисловості засобами механізації допоміжних робіт та ручної праці, затверджена Мінвуглепромом України 28.09.2007 р. (п. 6)

Використання транспортного засобу дозволить:

- замінити декілька послідовно розташованих канатних відкаток єдиним канатно-рейковим транспортним засобом;

- знизити на 15 - 25 % експлуатаційні та на 30 - 40 % капітальні витрати;

- експлуатувати транспортний засіб на існуючій на шахті рейковій колії без перемонтажу рейкового шляху та заміни рейкових кріплень;

- усунути зайві перечеплення вагонеток або перевантаж матеріалів та обладнання під час виконання транспортних робіт.

23050918000
Розробити комплекс засобів щодо оптимізації роботи поверхневих комплексів вугільних шахт в умовах концентрації гірничих робіт та скорочення чисельності працівників поверхні, створити систему автоматизованого керування технологічним комплексом транспортування вугілля і породи на поверхні шахти

Вуглемеханізація, УкрНДІпроект, МакНДІ, проектні інститути

309 - 412

2350,0

1495,0

420,0

Доручення Міністра вугільної промисловості України від 01.04.2008 N 01-68; від 23.03.2009 N 267/01/05-01 та першого заступника Міністра вугільної промисловості України від 12.05.2008 N 02/92 та від 06.03.2009 N 228/06/05-01

Впровадження заходів щодо оптимізації роботи поверхневих комплексів в умовах концентрації гірничих робіт дозволить - оптимізувати чисельність робітників поверхні на шахтах Мінвуглепрому України (зменшення до 3,1 тис. робітників); - підвищити продуктивність праці робітників поверхні на 10 - 15 %. Орієнтовний економічний ефект від впровадження комплексу заходів складає більше 250,0 млн. грн.

23051019000
Розробити нормативний документ з безпеки праці (НАОП) "Вимоги безпеки до технології виконання монтажно-демонтажних робіт механізованих комплексів для пологих та похилих пластів"

Вуглемеханізація, Дондіпровуглемаш, УкрНДІпроект, МакНДІ, ДонВУГІ

310 - 411 (Наказ N 420)

530,0

130,0

400,0

Закон України про охорону праці,
вимоги Правил безпеки у вугільних шахтах,
НПАОП 10.0.1.01.05

Впровадження НАОП дозволить підвищити безпеку праці при виконанні робіт з монтажу-демонтажу механізованих комплексів

23051020000
Створення пілотної установки по виготовленню та спалюванню водовугільного палива замість природного газу потужністю 5000 т на рік у топках котлів 15 мікрорайону м. Нововолинська на базі шахти N 1 "Нововолинська"

Вуглемеханізація

410 - 411

870,0

82,0

788,0

Програма впровадження водовугільного палива як альтернативи природному газу і високоякісному вугіллю у малій теплоенергетиці на період до 2012 р.,
Угода щодо регіонального розвитку Волинської області між КМУ та Волинською обласною радою

Мета роботи - зниження собівартості вироблюваного тепла у комунальній сфері. При впровадженні технології виготовлення та спалювання водовугільного палива будуть використовуватися будівлі та споруди наземного комплексу ш. "Нововолинська", яка підлягає закриттю, та робітники, які вивільняються після закриття шахти

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

 

 

 

 

4367,8

 

 

09050711000
Створити комплекс технічних засобів автоматизованого контролю для управління обладнанням вуглевидобувних вибоїв

Автоматгірмаш, МакНДІ, УкрНДІВЕ

307 - 412

4700,0

2500,0

1500,0

Розпорядження КМУ N 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматичний безперервний контроль параметрів обладнання і безпеки очисної виробки, своєчасне попередження персоналу в разі виникнення позаштатної ситуації та оперативне надання диспетчеру шахти інформації для прийняття управлінських рішень. Створення комплексу технічних засобів автоматизованого контролю для управління обладнанням вуглевидобувних вибоїв, який дозволить вести глибоку діагностику та прогноз перед аварійного стану обладнання, аерогазового стану повітря та пожежонебезпечних ситуацій виробки, збір та підготовку цієї інформації для подальшої її передачі в телекомунікаційну мережу

09050812000
Створити і впровадити у виробництво систему управління процесом дегазації вугільних шахт з використанням свердловин з гірничих виробок

Автоматгірмаш, МакНДІ

208 - 212 (Наказ N 420)

1600,0

825,6


624,4 (Наказ N 420)

Наказ Міністра палива та енергетики України N 552 від 7 вересня 2004 р. для виконання вимог п. 3.5.13 П.Б

Мета: Створення автоматизованої системи управління вакуум-насосної станції, яка дозволить ефективно проводити дегазацію шахти.

Очікуваний результат: Створення комплексу технічних засобів автоматизації та контролю вакуум-насосних станцій, який дозволяє контролювати та діагностувати устаткування вакуумнасосної станції

09050813000
Розробити і впровадити комплекс технічних засобів контролю і реєстрації параметрів роботи головних вентиляторних установок з можливістю передачі інформації на диспетчерський пункт згідно з вимогами ПБ

Автоматгірмаш, МакНДІ, НДІГМ

208 - 212 (Наказ N 420)

1100,0

606,0


224,0 (Наказ N 420)

Наказ Міністра палива та енергетики України N 552 від 7 вересня 2004 р. для виконання вимог п. 3.3.6 П.Б

Мета - підвищення надійності апаратури управління та контролю параметрів головних вентиляторних установок за рахунок використання більш якісних складових частин, сучасної елементної бази, розширення діагностики, зменшення витрат на ремонт обладнання та витрат електроенергії за рахунок своєчасного контролю та діагностики параметрів вентиляторів. Створення комплексу технічних засобів контролю і реєстрації параметрів роботи головних вентиляторних установок

09050817000
Розробити та впровадити підсистему контролю та управління водовідливними установками

Автоматгірмаш, МакНДІ, НДІГМ

208 - 212 (Наказ N 420)

950,0

550,6


249,4 (Наказ N 420)

Доручення КМУ N 545/1 від 28.01.2002 р.,
наказ Мінпаливенерго "Про заходи щодо виконання Указу Президента" N 26 від 16 січня 2002 р., для виконання вимог п. 3.7.1 ПБ

Мета - підвищення надійності роботи водовідливних установок, зниження витрат електроенергії та покращення обліку споживаної енергії, за рахунок підвищення інформативності і ефективності системи автоматизації.

Очікуваний результат: Створення підсистеми контролю та управління водовідливними установками

09050818000
Розробити і впровадити комплекс технічних засобів автоматизації контролю ведення прохідницьких робіт

Автоматгірмаш, МакНДІ, УкрНДІВЕ

208 - 412

4900,0

2040,0


970,0 (Наказ N 420)

Розпорядження КМУ N 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматичний безперервний контроль параметрів обладнання і безпеки прохідницької виробки, своєчасне попередження персоналу в разі виникнення позаштатної ситуації та оперативне надання диспетчеру шахти інформації для прийняття управлінських рішень.
Створення комплексу технічних засобів автоматизації контролю ведення прохідницьких робіт, який забезпечує багатофакторний аналіз та автоматичний контроль стану обладнання прохідницького вибою, параметрів безпеки та своєчасне відключення обладнання при виході на позаштатний режим з візуалізацією діагностичних даних та протікання технологічного процесу прохідницьких робіт, підготовку та передачу інформації в телекомунікаційну мережу.

09051021000
Створити та впровадити в виробництво комплекс технічних засобів передачі технологічної та діагностичної інформації з видобувних комбайнів в телекомунікаційну мережу диспетчерської

Автоматгірмаш, МакНДІ

310 - 212

1360,0

100,0

800,0

Розпорядження КМУ N 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматична передача технологічної та діагностичної інформації в диспетчерську телекомунікаційну мережу.
Створення комплексу технічних засобів передачі технологічної та діагностичної інформації з видобувних комбайнів для оперативного надання інформації диспетчерові про стан видобувних комбайнів та своєчасного попередження при виході параметрів на позаштатну ситуацію.

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація"

 

 

 

 

991,0

 

 

08051010000
Розробити мікропроцесорну систему автоматичного керування групою шахтних тягових випрямлячів

НДПІвуглеавтоматизація, ВАТ "Запорізький завод "Перетворювач", МакНДІ

310 - 312

1390,0

215,0

460,0

НПАОП10.0-05 "Правила безпеки у вугільних шахтах", п. 4.5.2

Підвищення надійності і безпеки експлуатації шахтних контактних мереж шляхом істотного поліпшення якості напруги живлення, показників схеми захисного вимкнення та реалізації додаткових функцій паралельно працюючих тягових випрямлячів, а саме:

- забезпечення синхронної паралельної роботи випрямлячів при розосередженому їх розташуванню по мережі;

- автоматична діагностика стану кожного з силових елементів випрямляча з відображенням цієї інформації на схемі індикації;

- адаптація роботи системи керування з системою комплексної безпеки або з іншими уніфікованими системами контролю.

08051011000
Розробка шахтного стаціонарного вибухобезпечного освітлювального устаткування на базі сучасних енергозберігаючих джерел світла

НДПІвуглеавтоматизація, Привільський завод "Електроприлад", МакНДІ

310 - 212

980,0

180,0

531,0

Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.94 р. N 74/94-ВР,
Програми "Енергозбереження" на 5-річний термін і на період до 2030 року, що затверджені у Мінвуглепромі у 2007 р.

Створення шахтних стаціонарних світильників з використанням світлодіодних джерел, що забезпечують:

- збільшення світловидатності при аналогічній середній потужності з лампами розжарювання в 7 - 10 разів, або зниження в стільки ж разів споживання електроенергії;

- збільшення терміну служби в 5 - 100 разів;

- зменшення експлуатаційних затрат в 5 - 10 разів.

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"

 

 

 

 

1227,5

 

 

24050910020
Розробити радіальну перечисну флотаційну машину для збагачення некондиційних шламових продуктів

УкрНДІвуглезбагачення

309 - 411

1100,0

800,0

300,0

Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.94 р., N 74/94-ВР

Забезпечується одержання додатково 30 тис. т товарного продукту на рік з однієї флотомашини. Економ. ефект - 600 тис. грн. на рік. Економія електричної енергії 116 кВт/годин на рік на 1 машину

24050912000
Виконати дослідження паливного потенціалу рядового вугілля та визначити оптимальні технології отримання товарної продукції на поверхневих комплексах шахт

УкрНДІвуглезбагачення

309 - 411

1130,0

852,5

277,5

Наказ Міністра вугільної промисловості України від 12.04.2007 р. N 123 "Про якість вугілля",
від 30.01.2008 р. N 40 "Про якість вугілля",
наказ Мінвуглепрому від 20.04.2006 р. N 247

Оптимізація поверхневих комплексів. Визначення оптимальної технології переробки вугілля на поверхневих комплексах шахт, виходу та якості товарної продукції (керівникам шахт для оперативного керівництва і обґрунтування при укладанні договорів на переробку вугілля з метою усунення незгод між видобувними підприємствами та споживачами). Збільшення випуску товарної продукції при переробці вугілля на 10 - 30 %, зниження зольності на 2 - 5 %. Очікуваний економ. ефект від 2,5 до 18 млн. на рік для одного підприємства

24051013000
Розробити технологію сухого збагачення вугілля з використанням пневматичних сепараторів

УкрНДІвуглезбагачення, Громадська організація "Асоціація вугільних підприємств"

310 - 411 (Наказ N 420)

600,0

300,0

300,0

Указ Президента України "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" від 27.12.2005 N 1863/2005

Впровадження техніки та технології сухого збагачення рядового вугілля. Визначити технологію підготовки вугілля до сухого збагачення і технологічні режими збагачення у пневматичних сепараторах з мінімальним засміченням продуктів збагачення. Впровадження технології, зниження витрат на збагачення вугілля, скорочення витрат на перевезення породи з шахт до споживачів на 30 %.

24051014000
Розробка Положення про комплексну систему контролю якості вугілля та вугільної продукції від очисного вибою до відвантаження споживачам

УкрНДІвуглезбагачення

310 - 411 (Наказ N 420)

700,0

350,0

350,0

Розпорядження Мінвуглепрому від 21.05.2010 N 17-р, п. 4

Підвищення відповідальності, забезпечення належного контролю за діяльністю служб якості на всіх рівнях. Забезпечення оперативного контролю якості вугілля і товарної вугільної продукції. Встановлення механізму врегулювання непорозумінь між шахтами і збагачувальними фабриками - суб'єктами різних форм власності. Економефект від ліквідації збитків біля 30 млн. грн. на рік.

ІКМОПР

 

 

 

 

720,0

 

 

06051004000
Створити струговий комплекс для пластів потужністю 0,7 - 1,2 м, та з опором різання до 300 кН/м (КСТ)

ІКМОПР з-д "Унівесал" ОАО "ГМЗ", або з-д ОАО "ХМЗ" "Світло шахтаря"

310 - 412

1200,0

400,0

720,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні",
Програма "Українське вугілля"

Розширення галузі застосування стругової техніки на тонких пластах з механізованим кріпленням

ДП "ДонЦОП"

 

 

 

 

290,0

 

 

42050906000
Розробка нормативних документів з удосконалення організації нормування та оплати праці працівників вугільної промисловості

ДонЦОП

309 - 212

450,0

250,0

10,0

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості (Угода)

Підвищення економічної ефективності виробництва, раціональне використання трудових ресурсів на підприємствах галузі

42051007000
Розробка та перегляд галузевих кваліфікаційних характеристик професій з урахуванням сучасних технологій виробництва

ДонЦОП

410 - 411

300,0

20,0

280,0

Рішення РНБОУ від 07.10.2009 р. "Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення", затвердженого Указом Президента від 22.01.2010 N 55/2010 (листи Мінпраці від 15.02.2010 N 1500/0/14-10/13 та від N 74/04-01/14-10)

Розробка та перегляд галузевих кваліфікаційних характеристик професій з урахуванням досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції, освітнього рівня, які будуть використані підприємствами вугільної галузі при формуванні трудових відносин з питань організації робіт та оплати праці трудящих

ДП "ЦАВП"

 

 

 

 

301,0

 

 

Э6051008000
Розробка типової проектної документації (PIN) для реєстрації проектів утилізації шахтного метану (СММ) згідно Кіотського протоколу на прикладі шахти ім. Стаханова ДП "Красноармійськвугілля"

ЦАВП

310 - 411

400,0

99,0

301,0

Розпорядження КМУ від 18.08.2005 N 346-р "Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату"

Реалізація механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН та отримання додаткових інвестицій для підприємств вугільної галузі. Покращення екології за рахунок зменшення викидів парникових газів в атмосферу.

ДВАТ "Дніпродіпрошахт"

 

 

 

 

307,848

 

 

12050901000
Визначення наслідків закриття шахт Центрального району Донбасу з урахуванням гідравлічних зв'язків та підняття рівня шахтних вод і його можливого впливу на газопроводи, трубопроводи, колектори та залізничні колії

Дніпродіпрошахт

409 - 211

1200,0

892,152

307,848

 

Мета роботи - визначення наслідків закриття шахт ЦРД на діючі шахти, соціальне та екологічне середовище з урахуванням гідрогеологічних зв'язків та підняття рівня шахтної води. Розробка заходів та рекомендацій щодо попередження та зниження їх негативного впливу

ВАТ "НДІГМ ім. Федорова"

 

 

 

 

691,0

 

 

07050813000
Створити та впровадити автоматизовану систему енергетичного моніторингу вугільних підприємств (АСЕМ), удосконалити методи обліку і керування енергоспоживанням гірничого підприємства

НДІГМ

208 - 411

750,0

259,0

491,0

Розпорядження КМ від 28.04.2009 р. N 466-р

Метою роботи є створення АСЕМ, що дозволяє здійснювати контроль енергетичної ефективності електротехнічних установок і технологічних процесів вугільних шахт. Очікуваний економічний ефект впровадження АСЕМ дозволить скоротити ПЕР на одиницю продукції, що виробляється, і забезпечити загальну економію коштів по одній шахті до 500 тис. грн. на рік

07051025000
Забезпечити періодичний моніторинг виконання Програми підвищення енергоефективності вугледобувних підприємств на 2010 - 2014 роки та щоквартальний аналіз ефективності виконання заходів Програми 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки за формами, що встановлені НАЕР

НДІГМ

310 - 414

900,0

100,0

200,0

Розпорядження КМУ "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів" від 17.12.2008 р. N 1567,
розпорядження МВП України від 20 травня 2009 р. N 19-р,
наказ МВП від 10.11.2009 р. N 507,
телеграма від 04.12.2009 р. N 05-02/4-213.

Мета - проведення аналізу стану використання електроенергії і теплової енергії у технологічному процесі видобування вугілля на шахтах;

проведення аналізу даних використання ПЕР при видобуванні вугілля на шахтах;

визначення основних напрямків ефективного використання електроенергії і теплової енергії при видобуванні вугілля.

ДП "НДІМЕПД"

 

 

 

 

250,0

 

 

Ц1050808000
Розроблення нормативних та методичних документів з покращення умов праці та стану здоров'я гірників

НДІМЕПД

208 - 411 (Наказ N 420)

1250,0

1000,0

250,0

Рішення урядових комісій та колегій Мінвуглепрому України,
високий рівень пилових захворювань у гірників

Мета - зниження виробничого травматизму та смертності гірників. Будуть створені:

- СОУ "Професійний відбір робітників для виконання робіт на вугільних підприємствах України";

- Методичні рекомендації щодо діагностики пилових захворювань, їх профілактики, експертизи працездатності та реабілітації;

- Галузеве положення про автоматизовану систему управління професійними ризиками і профілактики професійних захворювань гірників вугільних шахт;

- СОУ "Гігієнічна регламентація синтетичних та полімерних матеріалів призначених для використання у вугільній промисловості".

ТК92

 

 

 

 

260,0

 

 

Т6051005000
Розробити національний стандарт України (ДСТУ) "Вугілля буре, кам'яне, антрацит та вугільні брикети. Правила приймання за якістю" (Перегляд ГОСТ 1137-64)

ТК92, УкрНДІвуглезбагачення, ДП "Укрвуглеякість"

310 - 411

360,0

100,0

260,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2006 року N 10-р (пункт 2),
наказ Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 579

Приведення у відповідність стандарту законодавству, потребам споживачів і держави, рівневі розвитку науки і техніки, вимогам міжнародних та регіональних стандартів, положенням Угоди ТБТ СОТ.
Уникнення постачання споживачам вугільної продукції, що не відповідає нормативно-технічній документації, врегулювання відносин між виробником та споживачем, ліквідація претензій щодо якості вугілля, вдосконалення приймання палива за якістю, скорочення витрат, пов'язаних з контролем

ДП "ДНДІ ІТЕЕ"

 

 

 

 

200,0

 

 

Т8050801000
Розробка оптимальних способів дегазації вугільних пластів з використанням надзвукових ежекторів при розробці оптимальних способів і технологій підготовки запасів та відпрацювання вугільних пластів

ДНДІ ІТЕЕ, Інститут гідромеханіки НАНУ, МакНДІ

208 - 411

450,0

250,0

200,0

Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, затверджена постановою КМУ від 29.03.2006 N 374

Підвищення безпеки праці шахтарів шляхом дегазації вугільних пластів і зменшення концентрації шахтного метану


17050810030Розробити автоматичний аналізатор для контролю метану у трубопроводах газовідсмоктувальних установок (Наказ N 420)


МакНДІ, АТЗТ "Топазімпекс" (Наказ N 420)


409 - 113 (Наказ N 420)


960,0 (Наказ N 420)


260,0 (Наказ N 420)


150,0 (Наказ N 420)


Висновок експертної комісії за розслідуванням причин аварії з груповим нещасним випадком на ДП "ВК "Краснолиманська"; (Наказ N 420)

Висновок експертної комісії за розслідуванням причин аварії з  груповим нещасним випадком на АП "ш. ім. О. Ф. Засядька". (Наказ N 420)


Мета роботи - створення автоматичного аналізатора для контролю метану у трубопроводах газовідсмоктувальних установок. У ході роботи буде розроблено конструкторську документацію, виготовлено  дослідні зразки, проведено їх випробування (Наказ N 420)


17051021000Розробити спосіб дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин і газопроводів, що залишаються в неконтрольованих виробках (Наказ N 420)


МакНДІ (Наказ N 420)


310 - 412 (Наказ N 420)


900,0 (Наказ N 420)


300,0 (Наказ N 420)


113,0 (Наказ N 420)


Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374, п. 16 (Наказ N 420)


Забезпечення ефективної комплексної дегазації підробленого гірничого масиву і виробленого простору при зворотноточних схемах провітрювання типу 1-М (Наказ N 420)


17051022000Розроблення класифікації видів газодинамічних явищ на основі їх характерних ознак (Наказ N 420)


МакНДІ (Наказ N 420)


410 - 212 (Наказ N 420)


900,0 (Наказ N 420)


50,0 (Наказ N 420)


170,0 (Наказ N 420)


Висновок Урядової комісії з розслідування причин аварії, що сталася на дільниці 2-ї західної лави пласта h16 "Смолянинівський" ОП "Шахта ім. Скочинського" ДП "ДВЕК" 06.06.2010 р. (Наказ N 420)


Мета роботи - розробити нову класифікацію газодинамічних явищ в сучасних умовах ведення гірничих робіт. Очікуваний результат - в результаті виконання роботи буде розроблено СОУ-П "Правила класифікації газодинамічних явищ" (Наказ N 420)


19050808030Розроблення СОУ "Прогноз ендогенної пожежонебезпеки гірничих робіт у зонах геологічних порушень. Методика розрахунку" (Наказ N 420)


НДІГС "Респіратор" (Наказ N 420)


308 - 411 (Наказ N 420)


280,0 (Наказ N 420)


50,0 (Наказ N 420)


230,0 (Наказ N 420)


Правила безпеки у вугільних шахтах: НПАОП 10.0.-1.01-05 ПБ (Наказ N 420)


Розробка галузевого стандарту (СОУ), що регламентує порядок і методику проведення досліджень, що дозволяють встановити групу ендогенної пожежонебезпеки шахт, інкубаційний період самозаймання вугілля (Наказ N 420)


19050808040 Розроблення СОУ "Система і технічні засоби саморятування гірників. Вибір типу саморятівника і місць розташування засобів колективного захисту органів дихання в гірничих виробках" (Наказ N 420)


НДІГС "Респіратор" (Наказ N 420)


408 - 411 (Наказ N 420)


260,0 (Наказ N 420)


60,0 (Наказ N 420)


200,0 (Наказ N 420)


Правила безпеки у вугільних шахтах: НПАОП 10.0.-1.01-05 ПБ (Наказ N 420)


Розробка СОУ, що передбачає створення технічних та організаційних вимог для забезпечення рятування гірників у разі виникнення аварій (Наказ N 420)

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

 

140,0

 

 

Перехідні роботи, всього

 

 

 

 

27651,048

 

 

Роботи, що виносяться на конкурсні торги

 

 

 

 

10602,252

 

 

Разом

 

 

 

 

38253,3

 

 

(План із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.08.2011 р. N 420) (Наказ N 420)

 
Обсяги фінансування перехідних науково-дослідних робіт на 2011 рік

N з/п

Найменування організації

Обсяги фінансування на 2011 р.

 

1

ДП "Дондіпровуглемаш"

4950,779

2

МакНДІ

5548,0

3

ДП "ДонВУГІ"

1210,0

4

ДП "УкрНДІпроект"

1050,0

5

НДІГС "Респіратор"

1598,121

6

НДІОМШБ

1230,0

7

ДП "ДонНДІ"

350,0

8

ДВАТ "НДПКІ "Вуглемеханізація"

1968,0

9

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

4367,8

10

ДВАТ "НДПІвуглеавтоматизація"

991,0

11

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"

1227,5

12

ДП "ІКМОПР"

720,0

13

ДП "ДонЦОП"

290,0

14

ДП "ЦАВП"

301,0

15

ДВАТ "Дніпродіпрошахт"

307,848

16

ВАТ "НДІГМ ім. М. М. Федорова"

691,0

17

ДП "НДІМЕПД"

250,0

18

ТК92

260,0

19

ДП "ДНДІ ІТЕЕ"

200,0

 

Підготовка наукових кадрів

140,0

 

Всього

27651,048

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали