МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 жовтня 2010 року N 908

Про затвердження Планів заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів Української РСР та СРСР

На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" та від 26.11.2008 N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" наказую:

1. Затвердити План заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів Української РСР, що діють в Україні; не визнавалися такими, що втратили чинність, з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України (далі - План заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів Української РСР), що додається.

2. Затвердити План заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів СРСР, що застосовуються в Україні відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" (далі - План заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів СРСР), що додається.

3. Визначити відповідального координатора з реалізації Плану заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів Української РСР та Плану заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів СРСР начальника Юридичного управління Бронову В. М.

4. Начальнику Управління справами Бачинському В. Й. довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Лисака В. П.

 

В. о. Міністра

В. П. Лисак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.10.2010 N 908


ПЛАН
заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів Української РСР, що діють в Україні; не визнавалися такими, що втратили чинність, з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України

N
п/п

Вид, дата, номер, назва нормативно-правових актів УРСР, що діють в Україні; не визнавалися такими, що втратили чинність

Відомості про офіційне опублікування

Заходи, які необхідно здійснити

Відповідальні за виконання та строк виконання

Примітки

1

2

3

4

5

6

1.

Наказ МОЗ УРСР від 19.01.68 р. N 29 "Про заходи захисту населення та с/г тварин від гнусу та інших небезпечних комах і кліщів"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

2.

Приказ МОЗ УССР от 30.01.68 г. N 38 "О внесении в паспорта граждан СССР и в другие документы, что удостоверяют личность, отметок о группе и резус-принадлежности крови"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

3.

Приказ МОЗ УССР от 29.02.68 г. N 87 "Об установлении аварийного освещения в хирургических операционных"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

4.

Наказ МОЗ УССР від 16.10.70 р. N 438 "Про імунізацію донорів резус антигеном та виготовлення сивороток антирезус з високим титром"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

5.

Наказ МОЗ УССР від 29.01.71 р. N 41 "Про заходи по поліпшенню лікувальної допомоги хворим на лімфогранулематоз"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

6.

Наказ МОЗ УССР від 23.11.71 р. N 557 "Про додаткові заходи по посиленню боротьби з лепрою в УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

7.

Наказ МОЗ УССР від 31.01.72 р. N 49 "Про заходи по дальшому поліпшенню хірургічної допомоги хворим з судинною патологією"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

8.

Приказ МОЗ УССР от 30.08.73 г. N 440 "Об усилении борьбы с паразитарными болезнями, мероприятиях по укреплению паразитологического звена санитарно-эпидемиологических станций и усилению подготовки медицинских кадров по вопросам медицинской паразитологии"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробки новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

9.

Наказ МОЗ УССР від 02.10.73 р. N 510 "Про поліпшення лікувально-діагностичної і профілактичної роботи по боротьбі з менінгококовою інфекцією"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

10.

Приказ МОЗ УССР от 23.11.73 г. N 624 "О проведении оперативного контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности в учреждениях здравоохранения республики"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

11.

Наказ МОЗ УССР від 11.01.74 р. N 21 "Про внесення змін до наказу по МОЗ УРСР від 07.09.67 N 468 "Про порядок планування централізованих капіталовкладень і затвердження титульних списків будов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

12.

Приказ МОЗ УССР от 29.03.74 г. N 145 "О введении государственных стандартов на организационно-распорядительную документацию"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

13.

Наказ МОЗ УССР від 15.03.75 р. N 119 "Про створення науково-дослідних секторів (НДС) при медвузах"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

14.

Приказ МОЗ УССР от 12.08.75 г. N 415 "О мерах по выполнению приказа МЗ СССР от 05.06.75 N 540 "О профилактике заболеваний людей бешенством"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

15.

Приказ МОЗ УССР от 04.02.77 г. N 55 "Об усилении медпомощи больным токсоплазмозом"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

16.

Приказ МОЗ УССР от 08.07.77 г. N 412 "О мерах по дальнейшему улучшению глазопротезной помощи населению"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

17.

Приказ МОЗ УССР от 29.12.77 г. N 701 "О порядке принудительного обследования и принудительного лечения больных венерическими болезнями, уклоняющихся от лечения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

18.

Приказ МОЗ УССР от 29.12.77 г. N 704 "О нормативных актах МЗ УССР, утративших силу"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

19.

Приказ МОЗ УССР от 01.03.78 г. N 99 "О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению неотложной хирургической помощи населению УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

20.

Приказ МОЗ УССР от 25.07.78 г. N 410 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

21.

Наказ МОЗ УССР від 22.02.79 р. N 115 "Про нормативні акти МОЗ УРСР, які втратили силу"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

22.

Приказ МОЗ УССР от 27.02.79 г. N 132 "Об организации Республиканского центра по лечению рассеянного склероза"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

23.

Приказ МОЗ УССР от 09.08.79 г. N 537 "О мерах по улучшению хирургической помощи больным хроническими заболеваниями печени и портальной системы, осложненных портальной гипертензией"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

24.

Приказ МОЗ УССР от 29.12.79 г. N 845 "Об организации республиканского психиатрического консультативного центра"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

25.

Приказ МОЗ УССР от 05.12.80 г. N 792 "О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению стационарной помощи стоматологическим больным и Временное положение о межобластном центре по диагностике и лечению опухолей головы и шеи"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

26.

Приказ МОЗ УССР от 04.03.81 г. N 109 "Об изменениях и дополнениях к Инструкции по делопроизводству МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

27.

Приказ МОЗ УССР от 16.12.81 г. N 710/570 "О мерах по снижению заболеваемости туберкулезом в учреждениях МВД УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам в термін до 15.12.2010 року

 

28.

Приказ МОЗ УССР от 11.03.82 г. N 148 "Основные положения и методические указания по оборудованию и организации работы кабинетов (классов) по охране труда и безопасности движения в системе здравоохранения УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

29.

Приказ МОЗ УССР от 15.11.82 г. N 600 "Об организации работы дезинфекционных станций и дезинфекционных подразделений санэпидстанций в соответствии с положениями, утвержденными приказом МЗ СССР от 31.08.82 N 868"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

30.

Наказ МОЗ УССР від 31.05.83 р. N 352 "Про посилення заходів по профілактиці лептоспірозу в Українській РСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

31.

Приказ МОЗ УССР от 29.12.83 г. N 774/392 "Об улучшении работы органов здравоохранения и народного образования по охране здоровья детей в дошкольных учреждениях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

32.

Приказ МОЗ УССР от 23.05.84 р. N 167/358 "Про затвердження переліку медичних кабінетів та їх обладнання, санаторних шкіл-інтернатів для дітей з захворюваннями серцево-судинної системи"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

33.

Приказ МОЗ УССР от 27.06.84 г. N 408 "О запрещении применения синтетических моющих средств для стирки белья акушерских стационаров"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

34.

Приказ МОЗ УССР от 19.09.84 г. N 554 "Об усилении мероприятий по борьбе и профилактике описторхоза в УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

35.

Приказ МОЗ УССР от 26.09.84 г. N 565 "О дополнительных мерах по организации экстренной и консультативной медпомощи при возникновении массовых несчастных случаев"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

36.

Приказ МОЗ УССР от 26.09.84 г. N 567 "О дальнейшем внедрении методов микрохирургии в лечебную практику"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги
Центр медичної статистики в термін до 15.12.2010 року

 

37.

Приказ МОЗ УССР от 28.01.85 г. N 36 "О введении пронумерованных бланков МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

38.

Приказ МОЗ УССР от 02.02.85 г. N 47 "О порядке печатания и размножения служебных документов в МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

39.

Приказ МОЗ УССР от 08.02.85 г. N 52 "Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

40.

Приказ МОЗ УССР от 15.04.85 г. N 220 "О совершенствовании контроля исполнения в системе МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Сектор контролю апарату в термін до 15.12.2010 року

 

41.

Приказ МОЗ УССР от 06.05.85 г. N 279-ДСК "О внеочередных донесениях, представляемых в МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

42.

Приказ МОЗ УССР от 22.05.85 г. N 322 "О дополнении Перечня хронических заболеваний (приложение N 1 к приказу МЗ УССР от 08.02.85 N 52) и утверждении рекомендаций для ВКК при его толковании"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

43.

Приказ МОЗ УССР от 07.06.85 г. N 384 "Об усилении мероприятий по борьбе и профилактике эхинококкоза в УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

44.

Приказ МОЗ УССР от 18.07.85 г. N 461 "О мерах по дальнейшему улучшению работы диспансерных комиссий, проводящих медосмотры лиц, работающих с источниками ионизирующих излучений"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

45.

Приказ МОЗ УССР от 16.12.85 г. N 737 "О совершенствовании системы оперативной информации о заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, работы Республиканского центра по гриппу и острым респираторным заболеваниям"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

46.

Приказ МОЗ УССР от 14.04.86 г. N 216 "О сокращении документооборота министерства"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

47.

Приказ МОЗ УССР от 16.04.86 г. N 225 "О внедрении отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

48.

Приказ МОЗ УССР от 24.04.86 г. N 246 "О мерах по внедрению в практику методов ортопедического лечения с использованием имплантантов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

49.

Приказ МОЗ УССР от 30.09.86 г. N 554-ДСК "О ходе выполнения приказа МЗ СССР от 31.10.83 N 1263-ДСП "О мерах по улучшению качества инъекционных растворов, изготовленных в аптеках"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

50.

Приказ МОЗ УССР от 15.10.86 г. N 579 "Про посилення боротьби з гельмінтозами в УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

51.

Приказ МОЗ УССР от 22.11.86 г. N 596 "О мерах по организации борьбы с хламидийными, микоплазными и урогенитальными вирусными инфекциями"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

52.

Приказ МОЗ УССР от 26.01.87 г. N 66 "Об организации Республиканского центра по иммуноферментному анализу"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

53.

Приказ МОЗ УССР от 06.02.87 г. N 87-ДСК "Об использовании ведомственной радиосвязи"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

54.

Приказ МОЗ УССР от 27.04.87 г. N 294-ДСК "О проведении мероприятий в случае возникновения карантинных заболеваний и контагиозных вирусных геморрагических лихорадок"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

55.

Приказ МОЗ УССР от 30.07.87 г. N 526 "Об организации в хозрасчетных наркологических кабинетах и амбулаториях анонимного лечения больных наркоманией и токсикоманией и мерах по повышению эффективности организаторской работы"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

56.

Приказ МОЗ УССР от 12.08.87 г. N 548/244-ДСК "О мерах по улучшению организации охраны и технической укрепленности медицинских учреждений закрытого типа"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

57.

Приказ МОЗ УССР от 30.09.87 г. N 634 "Об утверждении состава редколлегии Республиканского межведомственного сборника "Медицинские проблемы физической культуры"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ із забезпечення діяльності Міністра в термін до 15.12.2010 року

 

58.

Приказ МОЗ УССР от 09.12.87 г. N 772 "Об упорядочении издания организационно-распорядительной документации"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

59.

Приказ МОЗ УССР от 30.12.87 г. N 815-ДСК "Об изменении порядка отпуска эфедрина гидрохлорида"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

60.

Приказ МОЗ УССР от 27.01.88 г. N 17 "Об организации в г. Днепропетровске межобластного центра хирургической кисти"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

61.

Приказ МОЗ УССР от 08.02.88 г. N 25/14 "О мерах по сохранению и улучшению здоровья горнорабочих угольных шахт Донецкого бассейна"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

62.

Приказ МОЗ УССР от 03.03.88 г. N 40 "Об утверждении Инструкции по формированию и диспансерному наблюдению групп повышенного риска заболеваний"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

63.

Приказ МОЗ УССР от 05.03.88 г. N 43 "О внедрении в МЗ УССР усовершенствованного варианта автоматизированной системы контроля исполнения документов (АСКИД)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами Сектор контролю апарату в термін до 15.12.2010 року

 

64.

Приказ МОЗ УССР от 04.04.88 г. N 67 "О признании утратившими силу приказов МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

65.

Приказ МОЗ УССР от 13.06.88 г. N 120 "О мерах по коренному улучшению стоматологической помощи населению республики"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

66.

Приказ МОЗ УССР от 24.06.88 г. N 130 "Об отмене приказов МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

67.

Приказ МОЗ УССР от 28.06.88 г. N 134 "О развитии кардиохирургической помощи населению УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

68.

Приказ МОЗ УССР от 01.07.88 г. N 139 "О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи больным гемофилией и болезнью Виллебранда в Украинской ССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

69.

Приказ МОЗ УССР от 12.07.88 г. N 144 "О создании Республиканского центра клинической лимфологии МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

70.

Приказ МОЗ УССР от 19.08.88 г. N 167 "О мерах по снижению заболеваемости кишечными инфекциями в республике"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

71.

Приказ МОЗ УССР от 29.09.88 г. N 192 "О внедрении методов мануальной терапии в практическое здравоохранение"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

72.

Приказ МОЗ УССР от 18.01.89 г. N 10 "О создании республиканского Центра реабилитации больных с патологией органов дыхания МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

73.

Приказ МОЗ УССР от 19.01.89 г. N 13 "Об организации на территории республики системы "холодовой цепи" при транспортировке и хранении медицинских иммунобиологических препаратов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

74.

Приказ МОЗ УССР от 06.03.89 г. N 52 "О совершенствовании работ по проведению индивидуального дозиметрического контроля населения в республике"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

75.

Приказ МОЗ УССР от 22.03.89 г. N 63 "Об улучшении работы по изучению и анализу дозовых нагрузок населения и усилению взаимодействия между лечебно-профилактическими и санитарно-профилактическими учреждениями на местах"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

76.

Приказ МОЗ УССР от 03.04.89 г. N 76 "Об организации республиканского центра патологии речи у детей"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

77.

Приказ МОЗ УССР от 03.04.89 г. N 77 "Об организации республиканского научно-практического психотерапевтического сурдоневрологического центра"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

78.

Приказ МОЗ УССР от 13.04.89 г. N 86 "О возложении функций республиканского центра по врачебно-физкультурной службе и спортивной медицине МЗ УССР на Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

79.

Приказ МОЗ УССР от 05.05.89 г. N 105 "Об организации специализированной больницы (республиканского центра) диагностики и реабилитации репродуктивной функции женщин"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

80.

Приказ МОЗ УССР от 25.05.89 г. N 125 "О создании регионального перинатального центра в г. Львове"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

81.

Приказ МОЗ УССР от 22.06.89 г. N 136 "О внедрении метода микроволновой резонансной терапии в лечебных учреждениях УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

82.

Приказ МОЗ УССР от 12.07.89 г. N 149 "О дальнейшем развитии и совершенствовании медпомощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

83.

Приказ МОЗ УССР от 18.07.89 г. N 154 "Об организации лечения больных с критическими состояниями, обусловленными гнойно-септическими процессами"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

84.

Наказ МОЗ УССР від 04.08.89 р. N 168 "Про створення науково-учбово-виробничої асоціації "Остеосинтез"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

85.

Приказ МОЗ УССР от 21.08.89 г. N 177 "О создании научных подразделений в вузах МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

86.

Приказ МОЗ УССР от 26.09.89 г. N 201 "Об организации лечебной помощи больным гемофилией на дому криопреципитатом"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

87.

Наказ МОЗ УССР від 04.10.89 р. N 206/472 "Про утворення Міжвідомчого наукового центру медичної генетики"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

88.

Приказ МОЗ УССР от 02.11.89 г. N 221 "Об осуществлении мероприятий по дальнейшему снижению заболеваемости полиомиелитом в УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

89.

Приказ МОЗ УССР от 17.11.89 г. N 229 "О создании Республиканского научно-методического центра внедрения латеральных методов лечения психических заболеваний"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

90.

Приказ МОЗ УССР от 22.11.89 г. N 231 "Об организации хозрасчетного центра немедикаментозной медицины и нейрофизиологии при МЗ УССР "БИОМЕД"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

91.

Приказ МОЗ УССР от 20.12.89 г. N 251 "О признании утратившими силу приказов МЗ УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

92.

Приказ МОЗ УССР от 26.12.89 г. N 256/834 "О создании подвижного многоцелевого диагностического и лечебно-консультативного центра (ПМДЛКЦ)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

93.

Приказ МОЗ УССР от 28.12.89 г. N 265 "О мерах по коренному улучшению медицинской и протезно-ортопедической помощи инвалидам, пользующимся протезными изделиями, креслами-колясками и средствами малой механизации"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

94.

Наказ МОЗ УРСР від 04.01.90 р. N 2 "Про забезпечення захисту населення у випадку виникнення аварійних ситуацій на атомних електростанціях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС в термін до 15.12.2010 року

 

95.

Наказ МОЗ УССР від 10.01.90 р. N 7 "Про передачу Головним аптечним управлінням МОЗ УРСР "Фабрики готових ліків" в м. Борисполі з перепрофілюванням на випуск гігієнічних виробів спільному радянсько-англійському підприємству "Фемтон"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

96.

Наказ МОЗ УССР від 16.01.90 р. N 12 "Про створення Республіканського центру по контролю за якістю лабораторних методів дослідження"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

97.

Наказ МОЗ УССР від 26.01.90 р. N 18 "Додаток до наказу МОЗ УРСР N 634 від 30.09.87"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ із забезпечення діяльності Міністра в термін до 15.12.2010 року

 

98.

Наказ МОЗ УССР від 31.01.90 р. N 20 "Про надання Львівському фтизіопульмонологічному диспансеру функцій міжобласного (регіонального) діагностичного та лікувального центру"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

99.

Наказ МОЗ УССР від 08.02.90 р. N 26 "Про ліквідацію дирекції, створеної наказом МОЗ УРСР від 22.07.86 N 423"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

100.

Наказ МОЗ УССР від 13.02.90 р. N 28 "Про внесення змін у наказ МОЗ УРСР від 05.05.89 N 105"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

101.

Наказ МОЗ УССР від 05.03.90 р. N 43 "Про створення Дніпропетровського філіалу науково-інженерного центру МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

102.

Наказ МОЗ УССР від 10.03.90 р. N 45 "Про удосконалення паталогоанатомічної служби педіатричного профілю"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

103.

Наказ МОЗ УССР від 11.03.90 р. N 47 "Про перехід роботи органів та установ МОЗ УРСР на українську мову"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

104.

Наказ МОЗ УССР від 19.03.90 р. N 53 "Про створення спільного малого підприємства "Центр" нетрадиційних методів діагностики та "Лотос"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

105.

Наказ МОЗ УССР від 23.03.90 р. N 61 "Про покращення організації забезпечення населення психотерапевтичною медичною допомогою"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

106.

Наказ МОЗ УССР від 28.03.90 р. N 65 "Про організацію лабораторії реконструктивної хірургії та нетрадиційних методів діагностики і лікування в Київському медичному інституті"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

107.

Наказ МОЗ УССР від 02.04.90 р. N 72 "Про затвердження складу центральної експертної комісії МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент управління та контролю якості медичних послуг в термін до 15.12.2010 року

 

108.

Наказ МОЗ УССР від 10.04.90 р. N 77 "Про зміну наказу по Міністерству від 04.08.89 N 168 "Про створення науково-учбово-виробничої асоціації "Остеосинтез"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

109.

Наказ МОЗ УССР від 12.04.90 р. N 78 "Про заходи щодо подальшого впорядкування використання легкових автомобілів установами, підприємствами, організаціями"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

110.

Наказ МОЗ УССР від 19.04.90 р. N 81 "Про присвоєння Ворошиловградській обласній психіатричній лікарні N 1 найменування "Клінічна"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

111.

Наказ МОЗ УССР від 20.04.90 р. N 84 "Про створення координаційної ради з питань організації стоматологічної допомоги населенню УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

112.

Наказ МОЗ УССР від 03.05.90 р. N 88 "Про організацію курсів інформації і стажування для спеціалістів медичних діагностичних центрів"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

113.

Наказ МОЗ УССР від 11.05.90 р. N 90 "Про передачу санаторію ім. Р. Люксембург (с. Гаспра) у підпорядкування управлінню охорони здоров'я Київського міськвиконкому"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

114.

Наказ МОЗ УССР від 18.05.90 р. N 100 "Про затвердження Статуту Української республіканської медико-економічної науково-учбово-виробничої асоціації "Захисту і зміцнення здоров'я"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

115.

Наказ МОЗ УССР від 18.05.90 р. N 99 "Про визначення такими, що втратили силу, наказів МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

116.

Наказ МОЗ УССР від 29.05.90 р. N 104 "Про організацію Київського експлуатаційно-налагоджувального управління "Медик"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

117.

Наказ МОЗ УССР від 01.06.90 р. N 107-ДСК "Про порядок подання інформації про надзвичайні ситуації"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

118.

Наказ МОЗ УССР від 12.06.90 р. N 114 "Про доповнення до наказу МОЗ УРСР від 04.09.89 N 189 "Про організацію республіканського дитячого гематологічного центру"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

119.

Наказ МОЗ УССР від 19.06.90 р. N 118 "Про заходи щодо зниження дозових навантажень на населення при проведенні профілактичних та діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

120.

Наказ МОЗ УССР від 29.06.90 р. N 126 "Про доповнення Переліку хронічних захворювань (додаток 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

121.

Наказ МОЗ УССР від 31.07.90 р. N 142 "Про перепрофілювання санаторію ім. Чехова в м. Ялта"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

122.

Наказ МОЗ УССР від 05.09.90 р. N 154 "Про часткову зміну наказу Міністерства охорони здоров'я УРСР від 09.08.90 p. N 147 "Про заходи щодо поліпшення медичного обслуговування і соціального забезпечення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги
Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС в термін до 15.12.2010 року

 

123.

Наказ МОЗ УССР від 12.09.90 р. N 156 "Про зміну структури Дніпропетровського обласного виробничого об'єднання "Фармація"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

124.

Наказ МОЗ УССР від 20.09.90 р. N 160 "Про створення Харківського регіонального центру Української республіканської науково-учбово-виробничої асоціації "Остеосинтез"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

125.

Наказ МОЗ УССР від 09.10.90 р. N 164 "Про створення Донецького регіонального центру Української республіканської науково-учбово-виробничої асоціації "Остеосинтез"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

126.

Наказ МОЗ УССР від 09.10.90 р. N 165 "Про створення Вінницького регіонального центру Української республіканської науково-учбово-виробничої асоціації "Остеосинтез"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

127.

Наказ МОЗ УССР від 25.10.90 р. N 174 "Про зміну наказу МОЗ УРСР від 17.08.83 N 2/60-ДСК "Про введення відповідальних чергових МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

128.

Наказ МОЗ УССР від 25.10.90 р. N 175 "Про використання спецавтомобілів за призначенням та порядок доставки спеціалістів на консультації"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

129.

Наказ МОЗ УССР від 02.11.90 р. N 182 "Про затвердження базових медичних училищ Української РСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

130.

Наказ МОЗ УССР від 19.12.90 р. N 204 "Про організацію Кримського об'єднання санаторіїв МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

131.

Наказ МОЗ УССР від 20.12.90 р. N 207 "Про ліквідацію цеху оперативної поліграфії Республіканського центру здоров'я МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

132.

Наказ МОЗ УССР від 25.12.90 р. N 209 "Про організацію екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

133.

Наказ МОЗ УССР від 29.12.90 р. N 211 "Про організацію Республіканського центру діагностики, лікування та реабілітації муковісцидозу у дітей при Одеській обласній дитячій клінічній лікарні"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

134.

Наказ МОЗ УССР від 02.01.91 р. N 1 "Про створення автоматизованої інформаційно-прогнозуючої системи "Здоров'я республіки"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

135.

Наказ МОЗ УССР від 03.01.91 р. N 3 "Про затвердження Положення про базове медичне училище, методиста базового медичного училища"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

136.

Наказ МОЗ УССР від 03.01.91 р. N 4 "Про закріплення базових медичних училищ за медичними інститутами Української РСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

137.

Наказ МОЗ УССР від 11.01.91 р. N 10 "Про заходи по організації і впровадженню в УРСР комп'ютеризації кардіологічної служби"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

138.

Наказ МОЗ УССР від 29.01.91 р. N 12 "Про перехід на нові умови фінансування і господарювання науково-дослідних інститутів"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

139.

Наказ МОЗ УССР від 08.02.91 р. N 16 "Про утворення Дніпровського госпрозрахункового лікувально-діагностичного та науково-практичного центру "Медінформ"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

140.

Наказ МОЗ УССР від 11.02.91 р. N 18 "Про зміну наказу МОЗ УРСР від 20.12.90 N 207 п. 2"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

141.

Наказ МОЗ УССР від 18.02.91 р. N 20 "Про відміну наказу МОЗ УРСР від 12.08.87 N 547"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

142.

Наказ МОЗ УССР від 18.02.91 р. N 22 "Про додаток до наказу МОЗ УРСР від 02.11.90 N 182 "Про затвердження базових медичних училищ Української РСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

143.

Наказ МОЗ УССР від 28.02.91 р. N 28 "Про перехід на нові умови фінансування та господарювання науково-дослідних інститутів"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

144.

Наказ МОЗ УССР від 13.03.91 р. N 33 "В доповнення до наказу МОЗ УРСР від 22.11.89 N 231"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

145.

Наказ МОЗ УССР від 15.03.91 р. N 37 "Про затвердження робочого проекту будівництва аудиторного блоку і їдальні Харківського фармацевтичного інституту"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

146.

Наказ МОЗ УССР від 18.03.91 р. N 38 "Про створення Центру експериментальної хірургії з правами малого підприємства"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

147.

Наказ МОЗ УССР від 18.03.91 р. N 39 "Про затвердження базових підприємств Київського регіонального науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та забезпечення його діяльності"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

148.

Наказ МОЗ УССР від 20.03.91 р. N 40 "Про організацію Одеського об'єднання санаторіїв МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

149.

Наказ МОЗ УССР від 27.03.91 р. N 47 "Про зверхнормативне скорочення санітарного автотранспорту в республіці"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

150.

Наказ МОЗ УССР від 28.03.91 р. N 49 "Про перехід НДІ на нові господарські умови"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

151.

Наказ МОЗ УССР від 01.04.91 р. N 52 "Про додаток до наказу від 02.12.90 N 182 "Про затвердження базових медичних училищ Української РСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

152.

Наказ МОЗ УССР від 11.04.91 р. N 57 "Про відкриття спеціальності 0404 "Стоматологія" в Шепетівському медучилищі"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

153.

Наказ МОЗ УССР від 23.04.91 р. N 65 "Про відкриття вечірнього відділення по підготовці медичних сестер у Львівському медичному училищі підвищення кваліфікації середніх медичних та фармацевтичних працівників"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

154.

Наказ МОЗ УССР від 26.04.91 р. N 70 "Про відкриття спеціальності "Акушерська справа" в Могилів-Подільському медичному училищі"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

155.

Наказ МОЗ УССР від 14.05.91 р. N 77 "Про створення автоматизованої інфюрмаційно-пошукової системи документів (АІПС) у центральному архіві МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

156.

Наказ МОЗ УССР від 23.05.91 р. N 83 "Про порядок вивчення та впровадження в практику народних і нетрадиційних методів профілактики, діагностики і лікування"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

157.

Наказ МОЗ УССР від 07.06.91 р. N 91 "Про відкриття спеціальності 0404 "Стоматологія" в Житомирському медичному училищі"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

158.

Наказ МОЗ УССР від 13.06.91 р. N 95 "Про додаткові заходи до переведення установ охорони здоров'я на нові умови господарювання"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

159.

Наказ МОЗ УССР від 18.06.91 р. N 100 "Про переведення наукових підрозділів Одеського НДІ гігієни очних хвороб і тканинної терапії в структуру НІЛУ Київського медінституту"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

160.

Наказ МОЗ УССР від 20.06.91 р. N 105/144 "Про заходи щодо поліпшення умов виховання, навчання та утримання дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

161.

Наказ МОЗ УССР від 20.06.91 р. N 106 "Про організацію Республіканського науково-методичного центру профілактики захворювань, лікування і реабілітації підлітків"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

162.

Наказ МОЗ УССР від 24.06.91 р. N 108 "Про закріплення зуботехнічних відділень медичних училищ за кафедрами ортопедичної стоматології медичних інститутів Української РСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

163.

Наказ МОЗ УССР від 02.07.91 р. N 112 "Про визнання наказів такими, що втратили чинність"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

164.

Наказ МОЗ УССР від 09.07.91 р. N 115 "Про організацію Республіканського центру плацентарної терапії вітиліго"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

165.

Наказ МОЗ УССР від 11.07.91 р. N 117 "На передачу дитячих санаторіїв в безпосереднє підпорядкування МОЗ УРСР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

166.

Наказ МОЗ УССР від 05.08.91 р. N 123 "Про організацію медико-соціальної експертизи"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що втратив чинність, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 


 

Начальник
Юридичного управління

В. М. Бронова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.10.2010 N 908


ПЛАН
заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів СРСР, що застосовуються в Україні відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР"

N
п/п

Вид, дата, номер, назва нормативно-правових актів СРСР, що застосовуються в Україні

Відомості про офіційне опублікування

Заходи, які необхідно здійснити

Відповідальні за виконання та строк виконання

Примітки

1

2

3

4

5

6

1.

Приказ МОЗ СРСР от 12.12.44 р. "Положение о молочной кухне"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

2.

Приказ МОЗ СССР от 11.05.48 г. N 290 "О штатных нормативах медперсонала лепрозориев и специализированных детских отделений для здоровых детей из лепрозных семей"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

3.

Приказ МОЗ СРСР от 18.02.65 г. N 97 "О штатных нормативах медперсонала и работников кухонь инфекционных больниц"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

4.

Приказ МОЗ СРСР от 01.09.66 г. N 691 "О мерах по развитию восстановительного лечения и об утверждении Положения о больнице восстановительного лечения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

5.

Приказ МОЗ СРСР от 29.04.69 г. N 300 "О штатных нормативах медицинского и инженерно-технического персонала санэпидстанций"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції
Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

6.

Приказ МОЗ СРСР от 22.12.69 г. N 914 "О дополнении штатных нормативов медицинского персонала станций переливания крови"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

7.

Приказ МОЗ СРСР от 17.04.70 г. N 221 "О порядке выдачи больничных листков членам колхозов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

8.

Приказ МОЗ СРСР от 14.07.70 г. N 470 "Об утверждении Перечня должностей работников, не имеющих ученой степени, в медицинских научно-исследовательских учреждениях, их филиалах и подразделениях, непосредственная работа в которых дает право на повышение окладов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

9.

Приказ МОЗ СРСР от 12.01.71 г. N 25 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников кухонь противотуберкулезных диспансеров, отделений и кабинетов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

10.

Приказ МОЗ СРСР от 29.04.71 г. N 299 "Об установлении Показателя мощности городских и детских поликлиник для целей проектирования"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

11.

Приказ МОЗ СРСР от 15.06.71 г. N 431/269 "О повышении качества оказания стоматологической помощи и улучшению снабжения стоматологических лечебных учреждений оборудованием, инструментами и материалами"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

12.

Приказ МОЗ СРСР от 07.03.72 г. N 190 "О дополнении штатных нормативов мед. персонала областных (краевых, республиканских) психоневрологических и противотуберкулезных диспансерных отделений"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

13.

Приказ МОЗ СРСР от 06.03.73 г. N 178 "Об авторском надзоре проектных организаций за строительством"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

14.

Приказ МОЗ СРСР от 14.09.73 г. N 730 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь кожно-венерологических диспансеров, отделений и кабинетов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

15.

Приказ МОЗ СРСР от 11.11.73 г. N 886 "Об утверждении номенклатуры исследований, проводимых бактериологическими лабораториями санитарно-эпидемиологических станций"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

16.

Приказ МОЗ СРСР от 13.11.73 г. N 890 "Об улучшении медицинской помощи больным с инфарктом миокарда"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

17.

Приказ МОЗ СРСР от 19.04.74 г. N 367/207 "О введении в действие единых методических правил в области радиационной стерилизации медицинской продукции"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

18.

Приказ МОЗ СРСР от 08.74 г. N 760 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников кухонь психиатрических больниц, отделений, палат"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

19.

Приказ МОЗ СРСР от 13.03.75 г. N 250 "Об унификации методов определения чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

20.

Приказ МОЗ СРСР от 16.04.75 г. N 380 "О состоянии и перспективах развития лабораторной клинико-диагностической службы в стране"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

21.

Приказ МОЗ СССР от 08.05.75 г. N 455 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников столовых и кухонь госпиталей для инвалидов Отечественной войны"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

22.

Приказ МОЗ СРСР от 05.06.75 г. N 540 "О профилактике заболеваний людей бешенством"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

23.

Приказ МОЗ СРСР от 29.12.75 г. N 1187 "Об утверждении табеля оборудования фельдшерско-акушерских пунктов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

24.

Приказ МОЗ СРСР от 22.01.76 г. N 70 "Об утверждении методических указаний о порядке учета детских питательных смесей"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

25.

Приказ МОЗ СРСР от 05.02.76 г. N 133 "О мероприятиях по профилактике заболеваний людей туляремией"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

26.

Приказ МОЗ СРСР от 26.05.76 г. N 542/464 "О введении в действие методических указаний по медицинскому отбору лиц, поступающих в высшие учебных завидений заведения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

27.

Приказ МОЗ СРСР от 03.06.76 г. N 574 "Об утверждении методических указаний по организации и методике контролируемой амбулаторной химиотерапии больных туберкулезом"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам в термін до 15.12.2010 року

 

28.

Приказ МОЗ СРСР от 27.08.76 г. N 827/726 "О дополнении к Перечню медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в средние специальные учебные заведения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

29.

Приказ МОЗ СРСР от 01.10.76 г. N 950 "О штатных нормативах медперсонала стоматологических поликлиник"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

30.

Приказ МОЗ СРСР от 10.12.76 г. N 1166 "О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

31.

Приказ МОЗ СРСР от 13.09.77 г. N 833 "О порядке проведения санитарного осмотра и карантинного досмотра судов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

32.

Приказ МОЗ СРСР от 09.12.77 г. N 307/1100 "О мерах по профилактике заболеваемости людей бруцеллезом"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

33.

Приказ МОЗ СРСР от 11.11.77 г. N 1004 "О Положении и штатных нормативах медперсонала радиологических отделений"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

34.

Приказ МОЗ СРСР от 27.12.77 г. N 1150 "О частичном изменении Инструкции о порядке использования и учета стоматологическими учреждениями драгоценных металлов для зубного протезирования"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

35.

Приказ МОЗ СРСР от 02.02.78 г. N 95 "О дополнениях штатных нормативов медицинского персонала детских городских поликлиник (отделений)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

36.

Приказ МОЗ СРСР от 08.03.78 г. N 119 "О дальнейшем совершенствовании работы факультетов повышения преподавателей медицинских и фармацевтических вузов страны"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

37.

Приказ МОЗ СРСР от 14.03.78 г. N 222 "Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска) перевозки или применения в процессе производства, а также типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

38.

Приказ МОЗ СРСР от 17.03.78 г. N 250 "О штатных нормативах медицинского персонала врачебно-физкультурных диспансеров, отделений и кабинетов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

39.

Приказ МОЗ СРСР от 08.06.78 г. N 558 "Об унификации микробиологических методов исследования при туберкулезе"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

40.

Приказ МОЗ СРСР от 12.06.78 г. N 564 "О внесении изменений в приложение к приказу N 253 от 20.03.78"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

41.

Приказ МОЗ СРСР от 31.07.78 г. N 717 "Об усилении госсаннадзора за производством кормовых добавок, средств защиты растений и другой продукции микробиологической промышленности"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

42.

Приказ МОЗ СРСР от 04.08.78 г. N 734 "О дополнении штатных нормативов медперсонала поликлиник и амбулаторий системы МПС СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

43.

Приказ МОЗ СРСР от 13.09.78 г. N 846 "Об утверждении Инструкции о работе СЭС по разделу радиационной гигиены"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

44.

Приказ МОЗ СРСР от 26.09.78 г. N 900 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь ЦРБ и районных больниц сельских районов с населением до 25 тысяч человек, участковых больниц и ФАПов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

45.

Приказ МОЗ СРСР от 13.12.78 г. N 1072 "Об установлении бесплатного отпуска медикаментов детям, больным муковисцидозом, при лечении их в амбулаторных условиях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

46.

Приказ МОЗ СРСР от 17.01.79 г. N 59 "О типовых штатах административно-управленческого и хозяйственно-обслуживающего персонала средних медицинских и фармацевтических училищ"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

47.

Приказ МОЗ СРСР от 24.01.79 г. N 84 "Об утверждении Положения о контрольно-аналитической лаборатории"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

48.

Приказ МОЗ СРСР от 06.07.79 г. N 600 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического педагогического персонала и работников кухонь городских и детских городских больниц, расположених в городах с населением свыше 25 тыс. человек"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

49.

Приказ МОЗ СРСР от 12.06.79 г. N 617 "Об утверждении Инструкции о порядке лекарственного обеспечения в ночное время"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

50.

Приказ МОЗ СРСР от 12.06.79 г. N 618 "О типовых штатах централизованных бухгалтерий при бюджетных учреждениях здравоохранения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

51.

Приказ МОЗ СРСР от 17.09.79 г. N 964/410 "О порядке проведения контроля стерильности радиационно стерилизованных медицинских изделий на предприятиях Минмедпрома"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

52.

Приказ МОЗ СРСР от 27.09.79 г. N 992 "Об утверждении единых норм выработки на работы по профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимые на водном транспорте и промысловом флоте"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

53.

Приказ МОЗ СРСР от 28.12.79 г. N 1313 "О штатных нормативах персонала общежитий средних медицинских и фармацевтических училищ, дополнениях и изменениях типовых штатов этих училищ"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

54.

Приказ МОЗ СРСР от 28.12.79 г. N 1320 "О типовых штатах административно-управленческого и хозяйственно-обслуживающего персонала учреждений здравоохранения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

55.

Приказ МОЗ СРСР от 29.12.79 г. N 1323 "О запрещении применения препарата "фенциклидин" и его аналогов на людях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

56.

Приказ МОЗ СРСР от 29.12.79 г. N 1333 "О порядке сообщения сведений о психическом состоянии граждан"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

57.

Приказ МОЗ СРСР от 08.04.80 г. N 360 "Об утверждении положений о медицинских работниках родильных домов и женских консультаций (отделений)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

58.

Приказ МОЗ СРСР от 10.06.80 г. N 600 "О штатных нормативах мед. персонала для оказания помощи учащимся школ-интернатов спортивного профиля по подготовке олимпийского резерва сборных команд"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

59.

Приказ МОЗ СРСР от 11.07.80 г. N 732 "О штатных нормативах медицинского персонала для восстановительного лечения детей с дефектами умственного и физического развития, находящихся в специализированных детских домах и школах-интернатах (групах)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

60.

Приказ МОЗ СРСР от 16.07.80 г. N 759 "О дальнейшем улучшении кардиоревматологической помощи детскому населению"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

61.

Приказ МОЗ СРСР от 26.08.80 г. N 905 "О дополнении штатных нормативов медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников кухонь городских больниц, расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

62.

Приказ МОЗ СРСР от 05.11.80 г. N 1149 "О выполнении Постановления Совета Министров СССР от 3 января 1968 N 10 "О внесении в паспорта граждан СССР и в другие документы, удостоверяющие личность, отметок о группе и резус-принадлежности крови"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

63.

Приказ МОЗ СРСР от 31.12.80 г. N 1378 "О штатных нормативах медицинского и другого персонала лабораторий и кабинетов контактной коррекции глаза"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

64.

Приказ МОЗ СРСР от 09.01.81 г. N 15 "О штатных нормативах медицинского персонала и работников кухонь городских больниц для долечивания"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

65.

Приказ МОЗ СРСР от 21.01.81 г. N 63 "О возмещении убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

66.

Приказ МОЗ СРСР от 26.02.81 г. N 210 "О дальнейшем улучшении лечебно-профилактической помощи больным с аллергическими заболеваниями"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

67.

Приказ МОЗ СРСР от 22.04.81 г. N 430 "Об утверждении Инструктивно-методических указаний по работе женских консультаций"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

68.

Приказ МОЗ СРСР от 24.06.81 г. N 685 "О штатных нормативах и типовых штатах персонала центральных районных поликлиник сельских районов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

69.

Приказ МОЗ СРСР от 25.06.81 г. N 693 "О внесении изменений в действующие штатные нормативы медицинского и другого персонала учреждений здравоохранения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

70.

Приказ МОЗ СРСР от 13.07.81 г. N 766 "О разрешении к применению дезинфекционных средств"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

71.

Приказ МОЗ СРСР от 06.08.81 г. N 826 "О положении и штатных нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников кухонь больниц (отделений) восстановительного лечения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

72.

Приказ МОЗ СРСР от 23.10.81 г. N 1094 "О дополнениях и изменениях штатных нормативов медицинского персонала санитарно-эпидемиологических станций"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

73.

Приказ МОЗ СРСР от 10.11.81 г. N 1157 "О мерах по дальнейшему улучшению экспертизы временной нетрудоспособности и усилению контроля за выдачей больничных листков в лечебно-профилактических учреждениях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

74.

Приказ МОЗ СРСР от 31.12.81 г. N 1358 "Об утверждении Отраслевых норм обслуживания лабораторных животных"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

75.

Приказ МОЗ СРСР от 08.04.82 г. N 333 "О дополнении штатных нормативов медицинского персонала бюро судебно-медицинской експертизы"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

76.

Приказ МОЗ СРСР от 04.06.82 г. N 530 "Об утверждении Единых правил оформления лекарств, приготовляемых в аптеках"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

77.

Приказ МОЗ СРСР от 09.06.82 г. N 544 "Об утверждении Единых отраслевых норм времени на фасовку и упаковку бактерийных и вирусных препаратов и сухих питательных сред"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

78.

Приказ МОЗ СРСР от 31.08.82 г. N 868 "Об утверждении Положений о дезинфекционных станциях и дезинфекционных подразделениях санэпидстанций"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

79.

Приказ МОЗ СРСР от 11.10.82 г. N 999 "О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

80.

Приказ МОЗ СРСР от 19.11.82 г. N 1148 "О штатных нормативах медицинского и фармацевтического персонала и работников кухонь офтальмологических больниц"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

81.

Приказ МОЗ СРСР от 23.12.82 г. N 1266 "О нормах труда на производство галеново-фармацевтических препаратов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

82.

Приказ МОЗ СРСР от 04.01.83 г. N 7 "Об уничтожении наркотических лекарственных средств, пришедших в негодность по истечении срока годности"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

83.

Приказ МОЗ СРСР от 10.01.83 г. N 16 "О внесении дополнений и изменений штатных нормативов медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, расположенных в городах с населением свыше 25 тыс. человек"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

84.

Приказ МОЗ СРСР от 19.01.83 г. N 60 "О дальнейшем совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению в городах"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

85.

Приказ МОЗ СРСР от 20.01.83 г. N 72 "Об организации дистанционно-диагностических кабинетов (центров)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

86.

Приказ МОЗ СРСР от 25.03.83 г. N 322 "О штатных нормативах медицинского персонала кардиологических диспансеров"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

87.

Приказ МОЗ СРСР от 28.03.83 г. N 330 "Об утверждении списка заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги
Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

88.

Приказ МОЗ СРСР от 06.04.83 г. N 386 "О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала больниц и поликлиник на водном транспорте"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

89.

Приказ МОЗ СРСР от 18.04.83 г. N 430/224 "О введении в действие Временной инструкции по проведению работ с целью определения сроков годности лекарственных средств на основе метода "Ускоренного старения" при повышении температуры"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

90.

Приказ МОЗ СРСР от 05.05.83 г. N 530 "Об утверждении Инструкции по учету продуктов питания в лечебно-профилактических и других учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

91.

Приказ МОЗ СРСР от 28.06.83 г. N 765 "О дополнении штатных нормативов персонала аптек"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

92.

Приказ МОЗ СРСР от 06.07.83 г. N 805/857 "О мерах по дальнейшему улучшению медико-санитарной помощи студентам высших и учащимся средних специальных учебных заведений"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

93.

Приказ МОЗ СРСР от 20.07.83 г. N 858 "О введении в действие Правил по санитарной охране территории СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

94.

Приказ МОЗ СРСР от 01.08.83 г. N 898 "Об утверждении единых отраслевых норм обслуживания лабораторных животных различных возрастных групп в питомниках"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

95.

Приказ МОЗ СРСР от 04.10.83 г. N 1165 "Об изменении законодательных актов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

96.

Приказ МОЗ СРСР от 15.09.83 г. N 1099 "О дополнении штатных нормативов медицинского персонала больниц и поликлиник на водном транспорте"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

97.

Приказ МОЗ СРСР от 10.10.83 г. N 1178 "О проведении курсов повышения квалификации руководителей контрольно-ревизионный служб системы Минздрава СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Конторольно-ревізійний відділ в термін до 15.12.2010 року

 

98.

Приказ МОЗ СРСР от 21.10.83 г. N 1219 "О курсах подготовки кадров"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

99.

Приказ МОЗ СРСР от 24.10.83 г. N 1224 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников кухонь психоневрологических диспансеров, отделений и кабинетов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

100.

Приказ МОЗ СРСР от 01.11.83 г. N 1266 "О штатных нормативах медицинского и инженерно-технического персонала санитарно-эпидемиологических станций на водном транспорте"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

101.

Приказ МОЗ СРСР от 14.12.83 г. N 1426 "О выплате пособий при рождении ребенка"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

102.

Приказ МОЗ СРСР от 29.12.83 г. N 1495 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь родильных домов, акушерских отделений (палат), отделений (палат) для новорожденных и женских консультаций"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

103.

Приказ МОЗ СРСР от 24.02.84 г. N 200 "О дальнейшем развитии и совершенствовании радиоизотопной (радионуклидной) диагностики в лечебно-профилактических учреждениях системы Министерства здравоохранения СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

104.

Приказ МОЗ СРСР от 01.06.84 г. N 621 "Об утверждении Положения о медицинском профилактории"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

105.

Приказ МОЗ СРСР от 20.06.84 г. N 725 "О порядке проведения клинических исследований"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

106.

Приказ МОЗ СРСР от 06.07.84 г. N 781/104 "О мерах по дальнейшему совершенствованию медико-санитарной помощи учащимся системы профессионально-технического образования"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

107.

Приказ МОЗ СРСР от 11.07.84 г. N 796 "Дополнение типовых штатов средних медицинских и фармацевтических училищ"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

108.

Приказ МОЗ СРСР от 24.08.84 г. N 979 "О мероприятиях по предупреждению отравлений грибами детей и подростков"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

109.

Приказ МОЗ СРСР от 31.10.84 г. N 1240 "Об утверждении Отраслевых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих учреждений, организаций, предприятий системы Министерства здравоохранения СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

110.

Приказ МОЗ СРСР от 14.11.84 г. N 1278 "О порядке выписывания рецептов и отпуска из аптек лекарственных форм эфедрина-гидрохлорида амбулаторным больным"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

111.

Приказ МОЗ СРСР от 03.12.84 г. N 1354 "О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

112.

Приказ МОЗ СРСР от 29.12.84 г. N 1495 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь родильных домов, акушерских отделений, палат, отделений (палат) для новорожденных и женских консультаций"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

113.

Приказ МОЗ СРСР от 03.01.85 г. N 5 "Об утверждении Положения о детской областной (краевой, республиканской) больнице"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

114.

Приказ МОЗ СРСР от 14.01.85 г. N 48 "Об утверждении "Положения патологоанатомического исследования выкидыша"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

115.

Приказ МОЗ СРСР от 17.01.85 г. N 60 "О штатных нормативах медицинского, педагогического персонала и работников кухонь детских санаториев (кроме туберкулезных)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

116.

Приказ МОЗ СРСР от 22.02.85 г. N 220 "О запрещении применения среды 199 при оперативных вмешательствах в офтальмологии"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

117.

Приказ МОЗ СРСР от 02.04.85 г. N 443 "О мерах по улучшению работы по обеспечению сохранности, подготовке и передаче на государственное хранение научно-технической документации"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

118.

Приказ МОЗ СРСР от 10.04.85 г. N 480 "О мерах по развитию электрокардиостимуляции"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

119.

Приказ МОЗ СРСР от 23.05.85 г. N 700 "О мерах по дальнейшему предупреждению осложнений при переливании крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

120.

Приказ МОЗ СРСР от 31.05.85 г. N 750 "О дальнейшем совершенствовании психотерапевтической помощи населению"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

121.

Приказ МОЗ СРСР от 10.06.85 г. N 770 "О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-285 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

122.

Приказ МОЗ СРСР от 12.06.85 г. N 786 "О введении положения о детском дошкольном учреждении"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

123.

Приказ МОЗ СРСР от 26.06.85 г. N 856 "О совершенствовании оперативной эпидемиологической информации по гриппу и острым респираторным заболеваниям и работы Всесоюзного центра по гриппу и острым респираторным заболеваниям"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

124.

Приказ МОЗ СРСР от 26.06.85 г. N 860/476 "О внесении изменений в Перечень относительных медицинских противопоказаний к поступлению в высшие учебные заведения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

125.

Приказ МОЗ СРСР от 03.07.85 г. N 884 "О мерах но повышению эффективности оказания ортопедической стоматологической помощи населению"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

126.

Приказ МОЗ СРСР от 23.07.85 г. N 980 "Дополнение к приказу N 858 от 20.07.83 (о санитарной охране территории СССР)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

127.

Приказ МОЗ СРСР от 14.08.85 г. N 1078 "Об утверждении Положения о наркологическом диспансере"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, щодо застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

128.

Приказ МОЗ СРСР от 19.08.85 г. N 1097 "Об утверждении расчетных норм обслуживания для логопедов учреждений здравоохранения и примерного перечня оборудования логопедических кабинетов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

129.

Приказ МОЗ СРСР от 01.11.85 г. N 1396 "О повышении квалификации юрисконсультов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

130.

Приказ МОЗ СРСР от 05.11.85 г. N 1416 "О внедрении методов лазерных хирургических вмешательств в лечебную практику"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

131.

Приказ МОЗ СРСР от 19.11.85 г. N 1484 "О подсобных сельских хозяйствах предприятий, организаций, учреждений"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

132.

Приказ МОЗ СРСР от 27.11.85 г. N 1522 "О введении справочных таблиц "Химический состав пищевых продуктов" в 3-х томах"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

133.

Приказ МОЗ СРСР от 12.12.85 г. N 1598 "О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию специализированной медицинской помощи при острых отравлениях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

134.

Приказ МОЗ СРСР от 24.12.85 г. N 1633 "Об утверждении Положения о враче-стоматологе детском"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції
Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

135.

Приказ МОЗ СРСР от 09.04.85 г. N 3244-85 "Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

136.

Приказ МОЗ СРСР от 09.01.86 г. N 55 "Об организации работы родильных домов (отделений)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

137.

Приказ МОЗ СРСР от 04.02.86 г. N 183 "О дополнении к приказу Минздрава СССР N 480 от 10.04.85 "О мерах по развитию электрокардиостимуляции"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

138.

Приказ МОЗ СРСР от 18.04.86 г. N 539 "Об организации лабораторий клинической иммунологии"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

139.

Приказ МОЗ СРСР от 12.06.86 г. N 848 "Об утверждении методических документов по определению понятий, относящихся к перинатальному периоду, и по внедрению первичной документации в учреждениях родовспоможении"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

140.

Приказ МОЗ СРСР от 03.07.86 г. N 924 "О мерах по совершенствованию медицинской помощи юношам допризывного и призывного возрастов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

141.

Приказ МОЗ СРСР от 17.07.86 г. N 974 "О типовой структуре и типовых штатах аппарата управления лечебно-производственных (трудовых) мастерских"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

142.

Приказ МОЗ СРСР от 05.08.86 г. N 1029 "Об утверждении расчетных норм времени на радиоизотопные исследования и о внесении изменений в действующие штатные нормативы лабораторий радиоизотопной диагностики"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

143.

Приказ МОЗ СРСР от 25.08.86 г. N 1130 "Об утверждении Типового табеля оснащения домов ребенка"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

144.

Приказ МОЗ СРСР от 30.09.86 г. N 1304 "О нормах естественной убыли этилового спирта при хранении, перемещениях и транспортировке железнодорожным, водным и автомобильным транспортом"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

145.

Приказ МОЗ СРСР от 04.10.86 р. N 1340 "О введении в действие санитарно-гигиенических норм для лаборатории радиационной диагностики и рентгенологических отделений (кабинетов)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

146.

Приказ МОЗ СРСР от 17.10.86 г. N 1374 "Об утверждении Инструкции по приему, учету, хранению и выдаче вещей, денег, денежных документов и ценностей, принадлежащих больным, находящимся в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

147.

Приказ МОЗ СРСР от 19.11.86 г. N 1525 "Об утверждении Положения о Доме ребенка и Инструкции о порядке приема детей в Дом ребенка и выписки из него"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

148.

Приказ МОЗ СРСР от 20.11.86 г. N 1527 "О мероприятиях по совершенствованию специализированной медицинской помощи при острых отравлениях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

149.

Приказ МОЗ СРСР от 15.12.86 г. N 1604 "О разработке перечня медицинских показаний и противопоказаний к приему на работу и обучение подростков с недостатками в умственном и физическом развитии"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

150.

Приказ МОЗ СРСР от 23.12.86 г. N 1650 "Об утверждении дополнения к Списку заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

151.

Приказ МОЗ СРСР от 26.12.86 г. N 1689 "Об утверждении норм естественной убыли медикаментов, ваты, медицинских пиявок, стеклянной аптечной посуды в аптечных учреждениях и Инструкции по их применению"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

152.

Приказ МОЗ СРСР от 07.01.87 г. N 34 "О мерах по внедрению в медицинскую практику методов сорбционной терапии"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

153.

Приказ МОЗ СРСР от 22.01.87 г. N 122 "Об утверждении положения о клиническом лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

154.

Приказ МОЗ СРСР от 17.02.87 г. N 234 "Об отмене нормативных документов по вопросам гигиены труда"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

155.

Приказ МОЗ СРСР от 27.02.87 г. N 297 "О мерах по охране и рациональному использованию запасов минеральных вод и лечебных грязей"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

156.

Приказ МОЗ СРСР от 18.03.87 г. N 384 "О проведении научно-обоснованных расчетов норм времени на проведение эндоскопических исследований"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

157.

Приказ МОЗ СРСР от 26.03.87 г. N 420/225 "О внесении изменений в перечень специальностей высших учебных заведений, на которые ограничивается прием женщин"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

158.

Приказ МОЗ СРСР от 31.03.87 г. N 468 "Об утверждении Инструкции но ведению журнально-ордерной формы учета и форм журналов-ордеров в аптечных учреждениях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

159.

Приказ МОЗ СРСР от 06.04.87 г. N 500 "О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь онкологических диспансеров, диспансерных отделений и кабинетов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

160.

Приказ МОЗ СРСР от 07.04.87 г. N 543 "О порядке рассмотрения и утверждения запасов месторождений лечебных грязей"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

161.

Приказ МОЗ СРСР от 02.06.87 г. N 747 "Об утверждении Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

162.

Приказ МОЗ СРСР от 08.06.87 г. N 774 "О внесении изменений и дополнений в штатные нормативы медицинского персонала городских, областных (краевых, республиканских) больниц"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

163.

Приказ МОЗ СРСР от 22.06.87 г. N 837 "Об упорядочении ведомственных нормативных актов Минздрава СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

164.

Приказ МОЗ СРСР от 16.07.87 г. N 896 "Об утверждении нового Перечня вложений, входящих в аптечку первой помощи для спасательных шлюпок и плотов морских судов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

165.

Приказ МОЗ СРСР от 30.07.87 г. N 923 "Об отмене документов, утративших практическое значение (Перечень)"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Юридичне управління в термін до 15.12.2010 року

 

166.

Приказ МОЗ СРСР от 07.08.87 г. N 937 "О введении в действие государственной фармакопеи СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

167.

Приказ МОЗ СРСР от 11.08.87 г. N 947 "О штатных нормативах медицинского персонала санитарно-контрольных пунктов системы МПС СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

168.

Приказ МОЗ СРСР от 19.08.87 г. N 976 "Об отмене нормативных документов по разделу "Санитарно-энидемиологическое благополучие населения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

169.

Приказ МОЗ СРСР от 15.09.87 г. N 1035 "Об утверждении Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

170.

Приказ МОЗ СРСР от 28.09.87 г. N 1069 "О введении з действие РД 42-28-30-87 "Аттестация отделов биологического контроля медицинских иммунобиологических препаратов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

171.

Приказ МОЗ СРСР от 30.09.87 г. N 1080 "Об отмене нормативных документов по разделу "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

172.

Приказ МОЗ СРСР от 30.10.87 г. N 1175 "О типовых штатах руководящих работников, специалистов, служащих и рабочих учреждений здравоохранения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

173.

Приказ МОЗ СРСР от 03.11.87 г. N 1177 "О штатных нормативах медицинского и фармацевтического персонала и работников кухонь наркологических, диспансеров, отделений, кабинетов, дневных стационаров для больных алкоголизмом"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

174.

Приказ МОЗ СРСР от 09.11.87 г. N 1187 "О внедрении лабораторных методик обнаружения наркотических и других одурманивающих средств в биологических жидкостях организма человека"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

175.

Приказ МОЗ СРСР от 25.11.87 г. N 1223 "Об утверждении единых отраслевых норм времени на производство галеново-фармацевтических препаратов, фасовочные и моечные работы"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

176.

Приказ МОЗ СРСР от 30.11.87 г. N 1229 "Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в хозрасчетных отделениях (отделах) профилактической дезинфекции при санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях системы Минздрава СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

.

177.

Приказ МОЗ СРСР от 14.12.87 г. N 1264 "Об утверждении Методических указаний о порядке учета электрокардиостимуляторов в лечебно-профилактических учреждениях системы Минздрава СССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

178.

Приказ МОЗ СРСР от 16.12.87 г. N 1278 "Об организации стационара (отделений, палат) дневного пребывания в больницах дневного стационара в поликлинике и стационара на дому"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

179.

Приказ МОЗ СРСР от 22.01.88 г. N 47 "Об утверждении Положения об условиях и порядке оказания психиатрической помощи"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

180.

Приказ МОЗ СРСР от 05.02.88 г. N 82 "О штатных нормативах производственного персонала контрольно-аналитических лабораторий аптечных управлений"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

181.

Приказ МОЗ СРСР от 05.02.88 г. N 83 "Об отмене нормативных документов по разделу кадровой службы"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

182.

Приказ МОЗ СРСР от 23.02.88 г. N 134 "Об утверждении расчетных норм времени на эндоскопические исследования и лечебно-диагностические процедуры"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

183.

Приказ МОЗ СРСР от 25.02.88 г. N 143 "О признании утратившими силу нормативных актов МЗ СССР по разделу "Акушерство и гинекология", "Педиатрия"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

184.

Приказ МОЗ СРСР от 29.02.88 г. N 152 "О признании утратившими силу нормативных актов МЗ СССР по разделу "Медицинская статистика и вычислительная техника"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги
Центр медичної статистики в термін до 15.12.2010 року

 

185.

Приказ МОЗ СРСР от 05.03.88 г. N 187 "Об утверждении дополнения к списку заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

186.

Приказ МОЗ СРСР от 09.03.88 г. N 189 "О признании утратившими силу нормативных актов МЗ СССР по разделу "Лекарственное обеспечение"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

187.

Приказ МОЗ СРСР от 11.03.88 г. N 209 "О признании утратившими силу нормативных актов МЗ СССР по разделу "Подготовка медицинских кадров"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

188.

Приказ МОЗ СРСР от 21.03.88 г. N 221 "О признании утратившими силу нормативных актов МЗ СССР по разделу "Лечебно-профилактическая помощь населению"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

189.

Приказ МОЗ СРСР от 23.03.88 г. N 232 "О признании утратившими силу нормативных актов Минздрава СССР по разделу "Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

190. 

Приказ МОЗ СРСР от 06.04.88 г. N 274 "О признании утратившими силу нормативных актов Минздрава СССР по разделу "Научные исследования и медицинская информация"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки Департамент розвитку медичної допомоги
Центр медичної статистики в термін до 15.12.2010 року

 

191.

Приказ МОЗ СРСР от 18.04.88 г. N 306 "О признании утратившими силу нормативных актов МЗ СССР по разделу "Материально-техническое снабжение и автотранспорт", "Капитальное строительство"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

192.

Приказ МОЗ СРСР от 27.04.88 г. N 330 "Об объявлении правил ведения кассовых операций"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

193.

Приказ МОЗ СРСР от 29.04.88 г. N 341 "Об утверждении расчетных норм времени на проведение процедур мануальной терапии и организации приемов больных врачами, владеющими методом мануальной терапии"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

194.

Приказ МОЗ СРСР от 06.06.88 г. N 455 "О штатных нормативах медицинского персонала отделений микрохирургии"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент кадрової політики та запобігання корупції в термін до 15.12.2010 року

 

195.

Приказ МОЗ СРСР от 08.07.88 г. N 543 "О мерах по совершенствованию организации работы вирусологических лабораторий"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

196.

Приказ МОЗ СРСР от 21.07.88 г. N 581 "О дальнейшем развитии и совершенствовании ультразвуковой диагностики в лечебно-профилактических учреждениях страны"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

197.

Приказ МОЗ СРСР от 12.08.88 г. N 642 "О расчетных нормах времени на функциональные исследования"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

198.

Приказ МОЗ СРСР от 12.09.88 г. N 704 "О сроках диспансерного наблюдения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

199.

Приказ МОЗ СРСР от 11.11.88 г. N 816 "О создании отделений рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней почек"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

200.

Приказ МОЗ СРСР от 11.11.88 г. N 817 "Об утверждении временной нормы естественной убыли этилового спирта"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

201.

Приказ МОЗ СРСР от 16.11.88 г. N 824 "О мерах по дальнейшему совершенствованию качества медицинской помощи больным с заболеваниями системы крови"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

202.

Приказ МОЗ СРСР от 18.11.88 г. N 827/672 "Об организации на территории страны системы "холодовой цепи" при транспортировке и хранении медицинских иммунобиологических препаратов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

203.

Приказ МОЗ СРСР от 01.12.88 г. N 858 "О мерах по совершенствованию лечебно-диагностических и профилактических мероприятий по борьбе с менингококковой инфекцией и внедрении эпидемиологического надзора"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

204.

Приказ МОЗ СРСР от 15.12.88 г. N 879 "Об изменении приказа МЗ СССР от 20.05.88 г. N 404 "О мерах по дальнейшему совершенствованию скорой медицинской помощи населению"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

205.

Приказ МОЗ СРСР от 30.12.88 г. N 916 "О разрешении к применению в практике здравоохранения нового медицинского иммунологического препарата"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

206.

Приказ МОЗ СРСР от 31.01.89 г. N 63 "О переводе на сдельную оплату труда персонала стоматологических учреждений (подразделений) здравоохранения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності в термін до 15.12.2010 року

 

207.

Приказ МОЗ СРСР от 02.03.89 г. N 138 "О запрещении использования ДДТ"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

208.

Приказ МОЗ СРСР от 02.03.89 г. N 139 "О мероприятиях по снижению заболеваемости брюшным тифом и паратифами в стране"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

209.

Приказ МОЗ СРСР от 24.02.89 г. N 116 "Об утверждении документов по организации работы отделения гемодиализа"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

210.

Приказ МОЗ СРСР от 07.03.89 г. N 147 "О разрешении применения в практике здравоохранения новых медицинских иммунобиологических препаратов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

211.

Приказ МОЗ СРСР от 20.04.89 г. N 261 "О дополнениях к приказу МЗ СССР от 18.04.86 "Об организации лабораторий клинической иммунологии"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

212.

Приказ МОЗ СРСР от 15.05.89 г. N 308 "О разрешении к применению новых дезинфекционных средств"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

213.

Приказ МОЗ СРСР от 30.05.89 г. N 329 "Об организации единой автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

214.

Приказ МОЗ СРСР от 14.06.89 г. N 366 "О совершенствовании медицинской помощи больным муковисцидозом"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

215.

Приказ МОЗ СРСР от 14.06.89 г. N 369 "Об изменении и дополнении приказа МЗ СССР от 23.04.85 г. N 540 "Об улучшении организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

216.

Приказ МОЗ СРСР от 07.07.89 г. N 400 "О дополнении к приказу МЗ СССР от 12.08.88 г. N 642"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

217.

Приказ МОЗ СРСР от 12.07.89 г. N 408 "О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

218.

Приказ МОЗ СРСР от 20.07.89 г. N 428 "Об изменении приказа МЗ СССР от 25.05.89 N 326 "О дальнейшем совершенствовании организации иммунологического типирования"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент розвитку медичної допомоги Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

219.

Приказ МОЗ СРСР от 31.07.89 г. N 452 "О создании научных подразделений в вузах УССР"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

220.

Приказ МОЗ СРСР от 17.08.89 г. N 475 "О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

221.

Приказ МОЗ СРСР от 29.09.89 г. N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

222.

Приказ МОЗ СРСР от 24.10.89 г. N 584 "О переходе на расчеты показателя материнской смертности в соответствии с определением ВОЗ"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

223.

Приказ МОЗ СРСР от 18.12.89 г. N 691 "О профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

224.

Приказ МОЗ СРСР от 29.12.89 г. N 697 "Дополнение к Списку профзаболеваний, утвержденному приказом МЗ СССР от 29.09.89 N 555"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

225.

Приказ МОЗ СРСР от 15.01.90 г. N 22 "Об организации выездной реанимационной неотложной бригады"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

226.

Приказ МОЗ СРСР от 26.01.90 г. N 40 "О мерах но обеспечению защиты персонала АЭС и населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на этих станциях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС в термін до 15.12.2010 року

 

227.

Приказ МОЗ СРСР от 11.03.90 г. N 103 "О мерах по внедрению в лечебную практику метода трансплантации костного мозга"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

228.

Приказ МОЗ СРСР от 29.03.90 г. N 129 "Об упорядочении рентгенологических обследований"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

229.

Приказ МОЗ СРСР от 09.04.90 г. N 141 "О дальнейшем совершенствовании мероприятий по профилактике клещевого энцефалита"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

230.

Приказ МОЗ СРСР от 27.04.90 г. N 171 "Об эпидемиологическом надзоре за малярией"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

231.

Приказ МОЗ СРСР от 23.05.90 г. N 206 "О создании лаборатории молекулярной диагностики химических отравлений у детей"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення в термін до 15.12.2010 року

 

232.

Приказ МОЗ СРСР от 15.06.90 г. N 244 "Об утверждении Положения о факультетах повышения квалификации преподавателей средних медицинских и фармацевтических учебных заведений"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління освіти та науки в термін до 15.12.2010 року

 

233.

Приказ МОЗ СРСР от 20.06.90 г. N 256 "О введении в действие Государственной фармакопеи СССР XI изд., 2 выпуска"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

234.

Приказ МОЗ СРСР от 06.07.90 г. N 277 "О представлении отчетности по пожарам и происшествиям с транспортными средствами"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

235.

Приказ МОЗ СРСР от 17.07.90 г. N 293 "Об утверждении Инструкции о порядке хранения архивных образцов препаратов крови, выпускаемых учреждениями службы крови"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

236.

Приказ МОЗ СРСР от 16.08.90 г. N 343 "О создании центров диагностики, лечения и профилактики эхинококкозов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

237.

Приказ МОЗ СРСР от 12.09.90 г. N 374 "О создании Единой информационно-вычислительной системы службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

238.

Приказ МОЗ СРСР от 03.10.90 г. N 394 "Об утверждении Положения о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

239.

Приказ МОЗ СРСР от 22.11.90 г. N 448 "О разрешении к применению новых дезинфекционных средств"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

240.

Приказ МОЗ СРСР от 14.12.90 г. N 483 "Об утверждении инструкций по борьбе с лепрой"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

241.

Приказ МОЗ СРСР от 24.12.90 г. N 505 "О дальнейшем совершенствовании и развитии системы межлабораторного контроля качества клинических лабораторных исследований"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду в термін до 15.12.2010 року

 

242.

Приказ МОЗ СРСР от 14.01.91 г. N 21 "Об утверждении "Правил составления и оформления организационно-распорядительной документации"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Управління справами в термін до 15.12.2010 року

 

243.

Приказ МОЗ СРСР от 08.04.91 г. N 99 "О введении в действие фармакопейной статьи "Физико-химические, химические, физические и иммунохимические методы контроля медицинских иммунобиологических препаратов"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я в термін до 15.12.2010 року

 

244.

Приказ МОЗ СРСР от 07.05.91 г. N 125 "Об утверждении Положения о базовом амбулаторно-поликлиническом учреждении"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 

245.

Приказ МОЗ СРСР от 06.06.91 г. N 152 "Об утверждении дополнения к списку заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент розвитку медичної допомоги
Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин в термін до 15.12.2010 року

 

246.

Приказ МОЗ СРСР от 30.08.91 г. N 245 "О нормативах потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения"

 

Проаналізувати на відповідність Конституції і законам України щодо визнання таким, що не застосовується в Україні, у випадку необхідності розробити новий нормативно-правовий акт України

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я Департамент розвитку медичної допомоги в термін до 15.12.2010 року

 


 

Начальник
Юридичного управління

В. М. Бронова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали