Додаткова копія: Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу" на 2016 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 грудня 2015 р. N 1406-р

Київ

Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу" на 2016 рік

З метою забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за напрямами, що враховуються Групою Світового банку під час складання рейтингу "Ведення бізнесу", маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за наявності сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності:

1. Затвердити план дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу" на 2016 рік (далі - план дій), що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості забезпечити оперативне розміщення на офіційних веб-сайтах інформації про стан виконання плану дій.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану дій та кожного півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про його виконання для узагальнення та подання до 25 грудня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. N 1406-р

ПЛАН ДІЙ
щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу" на 2016 рік

Зміст завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Реєстрація підприємств
(новий підхід до реєстрації підприємств, що гарантує скорочення кількості процедур для створення бізнесу)

1.

Створення сервісу реєстрації юридичних осіб за допомогою Інтернету протягом 24-х годин

реалізація Закону України від 26 листопада 2015 р. N 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Закон N 835-VIII)

I квартал

Мін'юст

2.

Проведення реєстрації платником податку на додану вартість одночасно з реєстрацією юридичної особи

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скорочення реєстрації новостворених суб'єктів платниками податку на додану вартість

- " -

Мінфін,
Мін'юст

3.

Встановлення адміністративної відповідальності за безпідставне вимагання наявності відбитку печатки на документі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо встановлення відповідальності за безпідставне вимагання наявності відбитку печатки

IV квартал

Мін'юст

Забезпечення виконання контрактів

4.

Зменшення часу та витрат на примусове виконання судового рішення

1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про виконавче провадження" (реєстраційний номер 2507а)

I квартал

Мін'юст

2) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (реєстраційний номер 2506а)

- " -

- " -

5.

Запровадження спрощеного механізму розгляду справ за грошовими вимогами невеликого розміру

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження електронного наказного провадження та системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві

II квартал

- " -

6.

Врегулювання питання щодо можливості подання позовної заяви позивачем та отримання її копії відповідачем в електронному вигляді за допомогою спеціальної платформи в Інтернеті

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо електронного документообігу

- " -

- " -

7.

Розширення можливостей для альтернативного врегулювання спорів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скасування обмежень на розгляд справ

- " -

- " -

8.

Встановлення обмеження щодо кількості та тривалості відкладень розгляду справи; запровадження інституту проведення попереднього засідання у господарському процесі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скорочення тривалості розгляду господарських спорів

III квартал

Мін'юст

9.

Врегулювання механізму медіації та створення можливості повернення судового збору в разі успішної медіації

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про медіацію"

IV квартал

- " -

Кредитування
(зменшення вартості та збільшення доступності кредитів для бізнесу шляхом надання в режимі реального часу вільного доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та забезпечення можливості довірчої передачі права власності на майно кредиторові як способу забезпечення виконання зобов'язань)

10.

Надання можливості довірчої передачі права власності на майно кредиторові з метою забезпечення виконання вимоги такого кредитора (право власності повертається боржникові після виконання зобов'язань перед кредитором)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження довірчої передачі права власності як способу забезпечення виконання зобов'язань

IV квартал

Мін'юст

11.

Надання в режимі реального часу вільного доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна

розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 830 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна"

I квартал

- " -

12.

Встановлення чітких часових лімітів для мораторію на задоволення вимог кредиторів процедурі банкрутства

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства)" (реєстраційний номер 3132)

I квартал

Мін'юст

13.

Розширення інформації, що відображається у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (щодо довірчої власності, фінансового лізингу, продажу майна з утримання права власності тощо)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо реєстрації певних цивільних прав

III квартал

- " -

Захист інвесторів
(підвищення рівня захищеності міноритарного інвестора шляхом підвищення відповідальності керівників підприємств та вдосконалення механізму притягнення їх до відповідальності, спрощення процедури забезпечення захисту прав міноритарних акціонерів у суді, посилення прозорості управління підприємствами)

14.

Встановлення вимоги щодо необхідності надання загальними зборами акціонерів згоди у разі вчинення правочину із заінтересованістю, предметом якого є актив, що є рівним або перевищує вартість 10 відсотків активів.

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо захисту прав міноритарних акціонерів

II квартал

Мінекономрозвитку

Надання акціонеру права вимагати у судовому порядку притягнення до відповідальності заінтересованого директора/члена наглядової ради за завдання компанії збитків внаслідок укладення угоди із заінтересованістю (шляхом стягнення компенсації збитків та виплати прибутку, одержаного такою заінтересованою особою внаслідок виконання угоди із заінтересованістю).

 

 

 

Запровадження механізму позбавлення особи, заінтересованої у вчиненні правочину, права займати керівні посади в акціонерних товариствах у разі завдання збитків внаслідок укладення на підставі рішення такої особи угоди із заінтересованістю.

 

 

 

Надання акціонеру, який володіє 10 відсотками частки у статутному капіталі компанії, права оглядати документи щодо угоди із заінтересованістю.

 

 

 

Передача до виключної компетенції загальних зборів акціонерів повноважень з обрання та заміни зовнішнього аудитора.

 

 

 

Зобов'язання потенційного покупця зробити пропозицію усім акціонерам у разі придбання 50 відсотків акцій акціонерного товариства або усім учасникам у разі придбання 50 відсотків частки у товаристві з обмеженою відповідальністю

 

 

 

15.

Надання права позивачу вимагати отримання пакета (категорії) документів від відповідача без ідентифікації кожного конкретного документа

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо витребування доказів"

I квартал

Мін'юст

16.

Встановлення стандарту "більшої вірогідності" у цивільному та господарському процесах

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вдосконалення регулювання питання стосовно тягаря доказування у цивільних і господарських справах

III квартал

- " -

17.

Встановлення правила про необхідність прийняття рішення загальних зборів учасників у разі відчуження 51 відсотка активів товариства

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про товариства з обмеженою відповідальністю"

I квартал

Мінекономрозвитку

18.

Встановлення вимоги щодо розкриття інформації про осіб, у яких є конфлікт інтересів, та про угоду із заінтересованими особами

розроблення та прийняття рішення НКЦПФР "Про затвердження змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

- " -

НКЦПФР (за згодою)

Врегулювання питання щодо неплатоспроможності
(скорочення тривалості процедури банкрутства та збільшення відсотку заборгованості, який може бути повернутий кредиторам)

19.

Впровадження норми про те, що боржник (або арбітражний керуючий від його імені) має право після порушення провадження у справі про банкрутство одержати фінансування, необхідне для провадження діяльності протягом розгляду справи про банкрутство.

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства" (реєстраційний номер 3132)

I квартал

Мін'юст

Встановлення розподілу четвертої черги кредиторів на дві групи: незабезпечені кредитори, які забезпечили фінансування боржника під час процедури банкрутства, та інші незабезпечені кредитори. Вимоги другої групи задовольнятимуться після задоволення вимог першої групи (у межах четвертої черги).

 

 

 

Встановлення норми щодо голосування заставними кредиторами окремим класом. Рішення про погодження плану санації від імені усіх заставних кредиторів у разі, коли за нього проголосує більшість заставних кредиторів.

 

 

 

Надання можливості трьом найбільшим кредиторам боржника обирати одну з трьох кандидатур розпорядника майна, запропонованих автоматизованою системою.

 

 

 

Встановлення норми щодо обов'язкового надання комітетом кредиторів згоди на продаж істотних активів боржника. Визначення терміна "істотні активи боржника".

 

 

 

Впровадження бази даних про боржників, доступ до якої з використанням Інтернету матимуть кредитори (конкурсні та заставні) та формування якої здійснюватиметься арбітражним керуючим.

 

 

 

Встановлення норми про автоматичне зняття мораторію у разі перевищення максимальних строків, визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

 

 

 

20.

Встановлення правила про те, що участь у голосуванні щодо затвердження плану санації мають право брати лише ті кредитори, чиї права змінюються/зачіпаються в результаті затвердження плану.

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вдосконалення регулювання процедури санації та запровадження спрощеного режиму процедури банкрутства

II квартал

Мін'юст

Встановлення правила про те, що кредитори, які не підтримали план санації, мають одержати за планом санації не менше, ніж вони одержали б за процедурою ліквідації.

 

 

 

Запровадження спрощеної процедури банкрутства боржника

 

 

 

 

Підключення до електромереж
(скорочення вартості та строків приєднання)

21.

Спрощення та прискорення процедури приєднання до електромережі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення порядку приєднання до електричних мереж

I квартал

Мінрегіон,
Міненерговугілля

22.

Встановлення відповідальності (пені) електропередавальної організації у разі, коли тривалість аварійного відключення перевищує встановлений законом проміжок часу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо стимулювання надійності електропостачання та захисту прав споживачів

II квартал

Держпродспожив-служба

23.

Звільнення від оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання"

II квартал

Міненерговугілля,
Мінфін,
ДФС

 

Отримання дозволів на будівництво
(скорочення вартості та строків дозвільних процедур в будівництві)

24.

Унеможливлення отримання кваліфікаційного сертифіката особами, які не здобули вищої освіти за відповідним напрямом професійної атестації

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо підвищення вимог до отримання кваліфікаційного сертифіката

I квартал

Мінрегіон

25.

Встановлення норми щодо обов'язкового страхування відповідальності за недоліки, пов'язані з конструктивною безпекою будівлі після її введення в експлуатацію

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо страхування відповідальності за недоліки, пов'язані з конструктивною безпекою будівлі після введення її в експлуатацію

III квартал

Мінрегіон, Нацкомфінпослуг
(за згодою)

26.

Скасування вимоги щодо необхідності сплати пайової участі у забезпеченні розвитку інфраструктури населеного пункту

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

I квартал

Мінрегіон

27.

Скасування вимоги щодо необхідності реєстрації декларацій у сфері будівництва

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скасування процедури реєстрації декларації у сфері будівництва

- " -

- " -

28.

Врегулювання протягом не більше ніж трьох днів процедури надання поштової адреси

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання процедури присвоєння поштової адреси

I квартал

Мінрегіон

29.

Скасування вимоги щодо необхідності отримання вихідних даних та технічних умов від ДСНС

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення ведення будівельної діяльності

- " -

- " -

Реєстрація власності
(скорочення строку оформлення переходу права власності на нерухоме майно)

30.

Проведення протягом менше ніж одного дня грошової оцінки земельної ділянки в режимі реального часу

розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 і від 23 листопада 2011 р. N 1278"

I квартал

Мінрегіон, Держгеокадастр

31.

Скорочення часу та витрат на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно

реалізація Закону України від 26 листопада 2015 р. N 834-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Закон N 834-VIII)

- " -

Мін'юст

32.

Запровадження спеціального механізму компенсації для покриття збитків, завданих сторонам, які уклали угоду щодо нерухомості, ґрунтуючись на помилковій інформації, що містилася у реєстрі прав на нерухомість

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок використання хибної інформації щодо права власності на нерухомість

III квартал

Мін'юст

33.

Запровадження доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру для перевірки достовірності документів, що посвідчують особу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення ідентифікації осіб під час вчинення нотаріальних дій

- " -

Мін'юст,
МВС,
ДМС

34.

Встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізму виправлення помилкових даних

- " -

Мінрегіон,
Мін'юст

Міжнародна торгівля
(скорочення витрат часу на експорт та імпорт продукції)

35.

Покладення функції радіологічного контролю на Держприкордонслужбу

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо радіологічного контролю

I квартал

Мінекономрозвитку,
Мінприроди,
МВС,
Адміністрація Держприкордон-служби

2) розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо радіологічного контролю на кордоні"

- " -

- " -

36.

Запровадження принципу "єдиного вікна" під час перетину вантажами митного кордону України

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження принципу "єдиного вікна" під час здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів

I квартал

Мінекономрозвитку,
Мінфін,
ДФС

2) розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо запровадження принципу "єдиного вікна" під час здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів"

- " -

- " -

37.

Забезпечення функціонування системи уповноважених економічних операторів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо функціонування уповноважених економічних операторів

- " -

Мінфін

38.

Зменшення строків на отримання сертифіката походження товарів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо сертифікатів походження товару

- " -

Мінекономрозвитку,
Мінфін

39.

Зменшення строків на отримання сертифіката походження товарів

розроблення та прийняття наказу Мінфіну "Про внесення змін до деяких наказів щодо строків видачі сертифікатів походження товарів"

- " -

Мінфін

Оподаткування
(зменшення часових витрат на податкові розрахунки і платежі та на фіскальне навантаження)

40.

Зменшення ставки Єдиного соціального внеску

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні"

I квартал

Мінфін

41.

Зменшення часу на ведення обліку та складення звітності

1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)" (реєстраційний номер 2486а)

- " -

- " -

2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення ведення бухгалтерського обліку

- " -

- " -

42.

Спрощення форми податкової накладної (Наказ N 957) та зменшення її обов'язкових реквізитів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення форми податкової накладної

- " -

- " -

43.

Скасування обов'язкових реквізитів первинних документів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення обороту первинних документів

- " -

- " -
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали