Додаткова копія: Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 листопада 2018 р. N 900-р

Київ

Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних

1. Затвердити план дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану дій, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед з порушенням зору та слуху;

подавати кожного півріччя до 10 числа наступного місяця Державному агентству з питань електронного урядування інформацію про стан виконання зазначеного плану дій для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 р. N 900-р

ПЛАН ДІЙ
з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних

Відкритість за замовчуванням

1. Нормативно-правове та організаційне забезпечення:

1) забезпечити подальше удосконалення нормативно-правової бази з питань відкритих даних, у тому числі на підставі ініціативних листів органів державної влади та органів місцевого самоврядування і звернень громадськості;

2) визначити за результатами публічних консультацій з представниками бізнес-спільнот, громадських об'єднань та органів державної влади перелік пріоритетних наборів даних для першочергового оприлюднення.

Державне агентство з питань електронного урядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).

2018 - 2020 роки.

2. Методологічне забезпечення та оцінювання:

1) запровадити надання розпорядникам інформації методологічної та консультаційної підтримки технічними спеціалістами та експертами з метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 85, ст. 2850);

2) розробити та запровадити інструменти моніторингу розпорядників інформації, які визначені в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), щодо належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 (Постанова N 835);

3) розробити індикатори оцінювання розвитку відкритих даних в Україні відповідно до методик міжнародних рейтингів Open Data Barometer, Open Data Index тощо, організувати проведення оцінювання та рейтингування розпорядників інформації;

4) провести громадське оцінювання розвитку відкритих даних та нагородження кращих практик на національному конкурсі з відкритих даних "Open Data Awards" в номінаціях: за найвищі стандарти публікації відкритих даних центральними органами виконавчої влади (Open Data Goverment Award) і за найвищі стандарти публікації відкритих даних місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (Open Data City Award).

Державне агентство з питань електронного урядування.

2018 - 2020 роки.

Оперативність та чіткість

3. Визначення суспільного інтересу та контроль якості даних: використовувати інтерактивний інструмент для ведення переліку наборів даних, що становлять суспільний інтерес, із зазначенням стану їх відкритості, якості наборів даних та можливістю визначення пріоритетності.

Державне агентство з питань електронного урядування.

2018 - 2020 роки.

4. Аудит та реєстри даних:

1) розробити та оприлюднити на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) (далі - Єдиний портал) методичні матеріали щодо формування реєстрів наборів відкритих даних розпорядників інформації та правила проведення аудиту оприлюднених наборів відкритих даних;

2) розробити методології для публікації даних, які формуються з використанням інформації з обмеженим доступом відповідно до Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

Державне агентство з питань електронного урядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).

2018 - 2020 роки.

Доступність і використання

5. Розвиток Єдиного порталу:

1) розробити та впровадити аналітичні модулі Єдиного порталу з урахуванням міжнародного досвіду;

2) забезпечити подальше удосконалення структури та функціональних можливостей Єдиного порталу, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед з порушенням зору та слуху;

3) розробити прикладний програмний інтерфейс для відкритих даних, що оновлюються відразу після внесення змін залежно від періодичності оновлення;

4) забезпечити підключення та інтеграцію місцевих порталів відкритих даних до Єдиного порталу;

5) ініціювати оприлюднення пріоритетних наборів даних на Європейському порталі відкритих даних (https://www.europeandataportal.eu);

6) забезпечити щорічну передачу - приймання копій наборів відкритих даних з Єдиного державного веб-порталу відкритих даних на постійне зберігання до Центрального державного електронного архіву України.

Державне агентство з питань електронного урядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).

2018 - 2020 роки.

6. Популяризація відкритих даних:

1) розробити комунікаційну стратегію для популяризації відкритих даних;

2) організувати проведення регулярних публічних заходів з питань розвитку відкритих даних для різних цільових аудиторій (громадськість, бізнес, засоби масової інформації тощо);

3) організувати підготовку та поширення інформаційно-аналітичних та відеоматеріалів щодо популяризації відкритих даних;

4) сприяти залученню засобів масової інформації до популяризації теми відкритих даних;

5) ініціювати співпрацю з МОН та закладами освіти щодо включення питань відкритих даних, аналізу даних, журналістики даних до освітніх програм.

Державне агентство з питань електронного урядування, МОН, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).

2018 - 2020 роки;

6) популяризувати інструментарій OSINT (Open Source Intelligence, розвідка на основі відкритих джерел), провести тренінги, семінари та поширити інформаційні матеріали щодо використання інструментарію OSINT.

МІП.

2018 - 2020 роки.

Порівнянність та інтероперабельність

7. Встановлення вимог щодо якості даних:

1) розробити вимоги до структури типових наборів даних для органів державної влади, зокрема визначених розділом "Усі розпорядники інформації" додатка до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 (Постанова N 835);

2) розробити рекомендації щодо опису структури метаданих та щодо використання національних класифікаторів під час роботи з пріоритетними наборами даних і забезпечити їх оприлюднення у формі відкритих даних з урахуванням рекомендацій міжнародних рейтингів Open Data Barometer і Global Open Data Index.

Державне агентство з питань електронного урядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).

IV квартал 2018 року.

Покращене урядування та залучення громадян

8. Розвиток культури управління даними:

1) сприяти реалізації пілотних проектів з покращення управління даними в органах державної влади (аналіз, візуалізація тощо);

2) співпрацювати з громадськими організаціями щодо створення та популяризації візуалізацій, інструментів та аналітичних матеріалів на основі відкритих даних;

3) сприяти розвитку навичок використання відкритих даних громадськими організаціями;

4) організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів для керівництва органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо можливих перспектив та переваг розвитку відкритих даних;

5) підготувати рекомендації та сприяти організації навчання щодо управління даними в органах державної влади (аналіз, візуалізація тощо), використання даних для формування державної політики.

Державне агентство з питань електронного урядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).

2018 - 2020 роки.

9. Розвиток відкритих даних на місцевому рівні:

1) сприяти створенню місцевих програм розвитку відкритих даних або включенню до існуючих бюджетних програм відповідних завдань та їх фінансуванню;

2) сприяти виявленню та підготовці місцевих лідерів з розвитку відкритих даних (Open Data Leaders Network);

3) ініціювати приєднання місцевих рад до Міжнародної хартії відкритих даних.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

III - IV квартали 2018 року.

10. Навчання з питань відкритих даних:

1) провести комплексне навчання відповідальних осіб з питань відкритих даних;

2) розробити пропозиції та ініціювати включення питань розвитку відкритих даних до освітніх програм з підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців, інших працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Державне агентство з питань електронного урядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).

2018 - 2020 роки.

Розвиток та інновації

11. Стимулювання інновацій та проектів на базі відкритих даних:

1) оприлюднювати сервіси (програмні додатки), які створені на базі відкритих даних, на Єдиному порталі та на місцевих порталах відкритих даних;

2) провести національний конкурс проектів на основі відкритих даних Open Data Challenge, за результатами якого визначити не менше 10 кращих проектів на основі відкритих даних для здійснення підтримки та стимуляції інновацій;

3) відзначити найбільш інноваційні проекти на основі відкритих даних на національному конкурсі з відкритих даних "Open Data Awards".

Державне агентство з питань електронного урядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою).

2018 - 2020 роки.

12. Міжнародна співпраця:

1) сприяти просуванню України у міжнародних рейтингах з відкритих даних (Open Data Barometer, Open Data Index) з урахуванням відповідних методології та індикаторів;

2) сприяти у рамках Міжнародної хартії відкритих даних розвитку партнерства з іншими міжнародними ініціативами;

3) організувати обмін досвідом для працівників в державах - членах ЄС Державного агентства з питань електронного урядування, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Державне агентство з питань електронного урядування.

2018 - 2020 роки.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали