Додаткова копія: Про затвердження Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 грудня 2018 року N 1573

Про затвердження Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Із змінами і доповненнями, внесениминаказом Фонду державного майна Українивід 17 січня 2019 року N 38 (Наказ N 38)

З метою забезпечення реалізації вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) та відповідно до листа Державної регуляторної служби України від 23.10.2018 N 10332/0/20-18 наказую:

1. Затвердити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (далі - План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів:

1) здійснювати підготовку проектів регуляторних актів, аналізу регуляторного впливу, заходів з відстеження результативності стосовно кожного регуляторного акта відповідно до норм Закону;

2) у разі виникнення потреби у розробленні проектів регуляторних актів, що не увійшли до Плану, не пізніше ніж через десять робочих днів з дня одержання відповідного завдання надавати інформацію Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю для внесення змін до Плану за формою, що додається.

3. Управлінню комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України у спосіб, передбачений статтею 13 Закону:

1) у термін до 25 грудня 2018 року Плану та протягом року змін до нього за поданням Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю;

2) протягом року проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу, звітів про відстеження результативності регуляторних актів, а також повідомлень про їх оприлюднення за поданням структурних підрозділів.

4. Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю до 10 січня 2019 року поінформувати Державну регуляторну службу України про місце і дату оприлюднення Плану.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
13 грудня 2018 року N 1573

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

N з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проект Закону України "Про брокерську діяльність у сфері нерухомості"

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 03 липня 2018 року N 25618/1/1-18

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності щодо продажу майна на електронному аукціоні"

Необхідність удосконалення процедури відчуження суб'єктами господарювання об'єктів державної власності, мінімізації впливу людського фактору на процес та результати аукціону з продажу об'єктів державної власності

Впровадження сучасних технологій продажу об'єктів державної власності, залучення більш широкого кола потенційних покупців, прозорість здійснення відчуження

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

IV квартал

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. N 786"

Необхідність удосконалення методики оцінки цілісних майнових комплексів та окремого індивідуально визначеного майна

Уточнення методології оцінки об'єкта оренди з метою відокремлення вартості ремонтних робіт, здійснених орендарем, для уникнення подвійного нарахування орендної плати; збільшення терміну дії незалежної оцінки; конкретизація випадків проведення незалежної або стандартизованої оцінки об'єкта оренди

Управління орендних відносин

III квартал

4

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України"

Відповідно до статті 5 Закону України від 09 грудня 2011 року N 4107-VI "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), Закону України від 12 липня 2001 року N 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", статті 17 Закону України від 06 вересня 2012 року N 5203-VI "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI)

Оптимізація процедур навчання оцінювачів, складання кваліфікаційного іспиту, видачі суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, а також удосконалення порядку залучення органами приватизації суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання на конкурентних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

II квартал

5

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку"

Необхідність оптимізації та впорядкування роботи єдиної бази даних звітів про оцінку

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України, удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

II квартал

6

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Відповідно до законів України від 18 січня 2018 року N 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), від 17 вересня 2008 року N 514-VI "Про акціонерні товариства", Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891

Приведення наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року N 284 "Про затвердження Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб'єктів господарювання" у відповідність до законодавства України

Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств

IV квартал

7

Наказ Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 11.09.2001 N 1645"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності" (Постанова N 143)

Приведення нормативно-правового акта Фонду у відповідність до законодавства України

Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств

IV квартал

8

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження змін до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України у районі, місті"

Відповідно до Закону України від 18 січня 2018 року N 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII)

Приведення нормативно-правового акта Фонду у відповідність до вимог законодавства України та забезпечення ефективного проведення і прискорення процесів приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об'єктів та збільшення надходжень до державного бюджету

Управління персоналом

I квартал

9 (Наказ N 38)

Наказ Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України "Про внесення змін до Порядку авторизації електронних майданчиків" (Наказ N 38)

Відповідно до (Наказ N 38) пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу України

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до (Наказ N 38) законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (Закон N 2628-VIII) та (Наказ N 38) "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII)

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій (Наказ N 38)

II квартал (Наказ N 38)

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

(План із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного майна України від 17.01.2019 р. N 38) (Наказ N 38)

 

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України
13.12.2018 N 1573

Пропозиції до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

N з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

- для проектів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Керівник структурного підрозділу

______
                                    (підпис)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали