Додаткова копія: Про затвердження Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 грудня 2018 року N 435

Про затвердження Плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними (Наказ N 12) наказами (Наказ N 15) Міністерства екології та природних ресурсів України від 21 січня 2019 року N 12 (Наказ N 12),від 22 січня 2019 року N 15 (Наказ N 15),від 30 січня 2019 року N 46 (Наказ N 46)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити План діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
14 грудня 2018 року N 435

План
діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

N п/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи, що розроблятимуть регуляторний акт

Термін виконання

 

1

2

3

4

1

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів"

У зв'язку з розробленням автоматизованої системи "Планування природоохоронних заходів" та на рекомендації Рахункової палати

Управління бюджетної політики і фінансового планування

Березень 2019 року

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку здійсненням моніторингу та звітності викидів парникових газів"

Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (після набрання чинності Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів")

Департамент з питань зміни клімату та збереження озонового шару

Грудень 2019 року

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів"

Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (після набрання чинності Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів")

Департамент з питань зміни клімату та збереження озонового шару

Грудень 2019 року

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюється моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів"

Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (після набрання чинності Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів")

Департамент з питань зміни клімату та збереження озонового шару

Грудень 2019 року

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку державної реєстрації установок у Державному реєстрі установок, з яких здійснюються викиди парникових газів та порядку ведення Державного реєстру установок, з яких здійснюються викиди парникових газів"

Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (після набрання чинності Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів")

Департамент з питань зміни клімату та збереження озонового шару

Грудень 2019 року

6

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про встановлення переліку спеціальностей та напрямів, підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг з обслуговування товарів та обладнання, що містять озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, та порядку видачі і форми заяви для отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва)"

Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Департамент з питань зміни клімату та збереження озонового шару

Грудень 2019 року

7

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про маркування озоноруйнівних речовин і фторованих парникових газів та товарів, що їх містять"

Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Департамент з питань зміни клімату та збереження озонового шару

Грудень 2019 року

8

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу"

Обумовлений необхідністю відновлення екологічної рівноваги в територіальних та внутрішніх морських водах України і посилення відповідальності за їх чистоту та забезпечення екологічної безпеки

Державна екологічна інспекція України

Червень 2019 року

9

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України"

Приведення у відповідність до положень чинного законодавства України

Державна екологічна інспекція України

Травень 2019 року

10

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки України від 27.10.97 N 171 "Про затвердження методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 05.05.98 за N 285/2725"

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.97 N 171, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.05.98 N 285/2725 (у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 04.04.2007 N 149)

Державна екологічна інспекція України

Червень 2019 року

11

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів"

На виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Закон N 1726-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 342)

Державна екологічна інспекція України

Травень 2019 року

12

Проект Закону України "Про управління відходами"

Розроблення проекту акта обумовлено необхідністю створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами в Україні на інноваційних засадах

Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності

Червень 2019 року

13

Проект Закону України "Про хімічну безпеку"

Розроблення проекту акта обумовлено необхідністю удосконалення правового регулювання у галузі хімічної безпеки, обмеження негативного впливу техногенної діяльності в хімічному аспекті на стан навколишнього природного середовища та життєдіяльність населення у сфері обігу хімічної продукції та поводження з нею

Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності

Червень 2019 року

14

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 N 97 "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення"

Приведення форм звітності у відповідність з функціями та обов'язками Держгеонадр

Держгеонадра

Грудень 2019 року

15

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил організації та проведення перевірки забезпечення єдності вимірювань у геологічній документації"

Приведення у відповідність до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII)

Держгеонадра

Грудень 2019 року

16

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про внесення змін до наказу Державного комітету природних ресурсів України від 13.12.2004 N 244"

Приведення у відповідність до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII)

Держгеонадра

Грудень 2019 року

17

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування" затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117"

Приведення положень Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, у відповідність з вимогами Рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН 2009)

Держгеонадра

Грудень 2019 року

18

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами" затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374"

Приведення положень Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами у відповідність з вимогами законодавства у сфері надрокористування

Держгеонадра

Грудень 2019 року

19

Проект Кодексу України про надра (нова редакція)

На виконання пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1079-р (План N 1079-р)

Держгеонадра

Грудень 2019 року

20

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю"

Розроблення проекту передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 342) та від 31.10.2018 N 913 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр" (Постанова N 913)

Держгеонадра

Червень 2019 року

21 (Наказ N 15)

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду" (Наказ N 15)

На виконання вимог пункту 34 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2018 році, затвердженого (Наказ N 15) наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2017 N 1902 (План N 1902)

Департамент екомережі та природно-заповідного фонду (Наказ N 15)

Листопад 2019 року (Наказ N 15)

  (Наказ N 12)

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання об'єктів тваринного світу як природних ресурсів загальнодержавного значення та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року N 459" (Наказ N 12)

На виконання вимог (Наказ N 12) статті 17 Закону України "Про тваринний світ", (Наказ N 12) Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", (Наказ N 12) розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 N 505-р "Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Перелік N 505-р)

Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки (Наказ N 12)

Грудень 2019 року (Наказ N 12)

  (Наказ N 15)

Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду" (Наказ N 15)

На виконання вимог пункту 34 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2018 році, затвердженого (Наказ N 15) наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2017 N 1902 (План N 1902)

Департамент екомережі та природно-заповідного фонду (Наказ N 15)

Листопад 2019 року (Наказ N 15)

  (Наказ N 15)

Проект закону України "Про території Смарагдової мережі" (Наказ N 15)

На виконання вимог пункту 1709 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого (Наказ N 15) постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106)

Департамент екомережі та природно-заповідного фонду (Наказ N 15)

Липень 2019 року (Наказ N 15)

  (Наказ N 46)

Проект Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (у новій редакції) (Наказ N 46)

На виконання (Наказ N 46) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої (Наказ N 46) Законом України від 16.09.2014 N 1678-VII (Закон N 1678-VII), плану заходів з виконання вищезазначеної Угоди, який затверджений (Наказ N 46) постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Постанова N 1106)

Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки (Наказ N 46)

Лютий 2019 року (Наказ N 46)

(План із змінами, внесеними згідно з (Наказ N 12) наказами (Наказ N 15) Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.01.2019 р. N 12 (Наказ N 12),від 22.01.2019 р. N 15 (Наказ N 15),від 30.01.2019 р. N 46) (Наказ N 46)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали