Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 грудня 2018 року N 1023

Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними (Наказ N 20) наказами (Наказ N 40) Міністерства фінансів України від 15 січня 2019 року N 20 (Наказ N 20),від 31 січня 2019 року N 40 (Наказ N 40),від 11 лютого 2019 року N 61 (Наказ N 61)

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити План діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (далі - План), що додається.

2. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів:

здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

при підготовці проекту регуляторного акта, який не внесено до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного доручення надавати Юридичному департаменту проект наказу про внесення змін до Плану.

4. Юридичному департаменту забезпечити подання Плану до Державної регуляторної служби України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 грудня 2018 року N 1023

ПЛАН
діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

N пор.

Мета прийняття регуляторного акта

Вид і назва проекту нормативно-правового акта (закону України, акта Президента України, акта Кабінету Міністрів України, наказу Міністерства та ін.)

Термін виконання

Центральний орган виконавчої влади/структурні підрозділи Міністерства, відповідальні за розробку нормативно-правового акта

Очікуваний результат

 

1

2

3

4

5

1.

Реалізація положень Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року N 649-р (Розпорядження N 649-р)., впровадження нового автоматизованого механізму створення, підписання, погодження електронних документів, їх передачу, одержання, оброблення в процесі повернення помилково та /або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені.

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені"

Перше півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат), Державна фіскальна служба України (Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем)

Нормативне врегулювання порядку електронної інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів під час виконання статей 43, 102, 166, 179 Податкового кодексу України та статей 45, 78 Бюджетного кодексу України.

2.

Забезпечення практичного застосування положень Податкового та Митного кодексів України ( N 4495-VI), нормативне врегулювання порядку ведення органами ДФС оперативного обліку податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядку ведення органами Державної фіскальної служби оперативного обліку податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Друге півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат), Державна фіскальна служба України (Департамент моніторингу доходів та обліково-звітних систем)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до положень чинного законодавства

3.

Удосконалення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у сфері верифікації державних виплат

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування"

Третій квартал

Міністерство фінансів України (Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат)

Забезпечення проведення верифікації та моніторингу державних виплат

4.

Приведення положень постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 "Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру податкових накладних" у відповідність до законодавства з питань надання електронних довірчих послуг

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних"

Протягом року

Міністерство фінансів України (Департамент податкової політики), Державна фіскальна служба України (Департамент обслуговування платників)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства

5.

Приведення форми податкової звітності з ПДВ до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року N 891 (Постанова N 891)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21"

Друге півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент податкової політики), Державна фіскальна служба України (Департамент методологічної та нормотворчої роботи)

Забезпечення відображення у податковій звітності з ПДВ обліку сум, не сплачених платником податків до бюджету у зв'язку з отриманням права на податкові пільги з ПДВ

6.

Актуалізація положень нормативно-правового акта (форми Звіту про контрольовані операції (Порядок N 8) та Порядку складання Звіту про контрольовані операції (Порядок N 8), затверджених наказом МФУ від 18.01.2016 N 8) у зв'язку із внесенням змін до чинного законодавства України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції"

Перше півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент податкової політики)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства

7.

Актуалізація положень нормативно-правового акта (Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", затвердженого наказом МФУ від 10.03.2016 N 344 (Порядок N 344)) у зв'язку із внесенням змін до чинного законодавства України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

Перше півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент податкової політики)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства

8.

Приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів та виконання вимог пункту 37 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, схваленого Рішенням 5-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 12 квітня 2018 року та підтриманого дорученням Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 N 16465/1/1-18.

Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

Перший квартал

Міністерство фінансів України (Департамент податкової політики), Державна служба фінансового моніторингу України

Прийняття наказу підвищить ефективність здійснення нагляду Держфінмоніторингу за дотриманням СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

9.

Виконання Україною низки імплементаційних норм в частині вдосконалення та спрощення процедур з контролю митної вартості в рамках Угоди про спрощення процедур торгівлі СОТ

Проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо попередніх рішень з питань правильності застосування методів визначення митної вартості товарів)"

Протягом року

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання)

Сприяння поліпшенню бізнес-клімату у зовнішньо-торговельних операціях через впровадження дієвого інструменту - надання можливості завчасного отримання декларантом попереднього рішення з визначення митної вартості до моменту ввезення товарів на митну територію України

10.

Імплементація законодавства України до норм європейського законодавства у частині здійснення митного контролю після випуску товарів (п. (h) статті 76, 80, 84 глави 5 розділу IV, Додатка XV "Наближення митного законодавства" до розділу IV до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода); статті 7.5 Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі)

Проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу у частині здійснення митного контролю після випуску товарів"

Протягом року

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики, Департамент податкової політики), Державна фіскальна служба України (Департамент аудиту)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства

11.

Визначення вимог до місць зберігання товарів, які через свої властивості не можуть зберігатися на складі митниці

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку роботи складу митниці ДФС"

Перше півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності)

Забезпечення належних умов зберігання товарів, які передаються на відповідальне зберігання, попередження випадків псування, виявлення нестач такого майна

12.

Прискорення проведення митних формальностей шляхом вдосконалення та систематизації видачі рішень з питань класифікації товарів

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення зміни до наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 650 "Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України"

Друге півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання)

Спрощення процедури митного оформлення товарів для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

13.

Актуалізація наказу Державної митної служби України від 06 квітня 2009 року N 306 "Про затвердження форми звіту про цільове використання товарів, увезених на митну територію України зі звільненням від оподаткування" у зв'язку з проведенням адміністративної реформи

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми звіту про цільове використання товарів, увезених на митну територію України зі звільненням від оподаткування"

Протягом року

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до положень чинного законодавства

14.

Вдосконалення положень нормативно-правових актів щодо коригування митної вартості

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 N 599 "Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення"

Друге півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання)

Врегулювання окремих питань здійснення митних формальностей під час контролю правильності визначення митної вартості товарів

15.

Вдосконалення положень нормативно-правових актів щодо коригування митної вартості

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 N 598 "Про затвердження Форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору"

Друге півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання)

Врегулювання окремих питань здійснення митних формальностей під час контролю правильності визначення митної вартості товарів

16.

Упровадження системи автоматизованого розподілу суб'єктів господарювання шляхом автоматизованого формування групи добропорядних суб'єктів господарювання для спрощення та прискорення митних процедур для них

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю"

Перше півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент таргетингу та управління митними ризиками)

Спрощення митних формальностей для добропорядного бізнесу, а також стимулювання інших суб'єктів господарювання дотримуватись вимог митного законодавства з метою прискорення митних процедур

17.

Встановлення належного порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 N 370 "Про затвердження Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами" (Постанова N 370)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит"

Друге півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Впровадження в роботу митниць ДФС єдиного порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації у рамках здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами

18.

Покращення для громадян умов митного оформлення товарів за товарними позиціями 8701 - 8705 (Тарифи N 584-VII), 8711 (Тарифи N 584-VII), 8716 згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII), що піддягають державній реєстрації та ввозяться на митну територію України з метою вільного обігу, шляхом здійснення митного оформлення за місцем звернення власника транспортного засобу або вповноваженої ним особи у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України незалежно від місця реєстрації громадянина

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про деякі питання митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

Друге півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства

19.

Удосконалення положень Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року (Порядок N 953) та Інструкції про заповнення книжки МДП (Наказ N 953)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП"

Четвертий квартал

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Врегулювання окремих питань щодо виконання міжнародних дорожніх перевезень

20.

Актуалізація порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, з урахуванням змін, внесених до Митного ( N 4495-VI) та Податкового кодексів України та інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань поштового зв'язку

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях"

Четвертий квартал

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства

21.

Удосконалення положень Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (Порядок N 1064)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами"

Четвертий квартал

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства

22.

Удосконалення положень Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень (Порядок N 1066)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень"

Четвертий квартал

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства

23.

Актуалізація порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях з урахуванням змін, внесених до Митного ( N 4495-VI) та Податкового кодексів України та інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань переміщення (пересилання) міжнародних експрес-відправлень

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях"

Четвертий квартал

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до положень чинного законодавства

24.

Визначення порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів з урахуванням положень наказу МФУ від 01.11.2017 N 898 "Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету через органи Державної казначейської служби України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення" (Порядок N 898)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів"

Перше півріччя

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до положень чинного законодавства

25.

Виконання норм Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" (Закон N 2530-VIII)

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про митні декларації"

Протягом року

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Визначення випадків, у яких застосовуватимуться митні декларації окремих типів, заповнення яких здійснюватиметься в порядку, визначеному Міністерством фінансів України з урахуванням положень Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами

26.

Удосконалення Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа"

Протягом року

Міністерство фінансів України (Департамент митної політики), Державна фіскальна служба України (Департамент організації митного контролю та оформлення)

Актуалізація та впорядкування відповідно до вимог ЄС окремих аспектів заповнення митних декларацій, що матиме позитивні наслідки для ведення бізнесу та співробітництва з ЄС у митній сфері

27.

Приведення норм Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків (Порядок N 574) у відповідність із Законом України від 21.12.2016 N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (Закон N 1797-VIII)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків"

Другий квартал

Міністерство фінансів України (Департамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку)

Надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків відповідно до затвердженого Порядку

28. (Наказ N 20)

Удосконалення регулювання у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, спрощення порядку реєстрації та застосування РРО (Наказ N 20)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій" (Наказ N 20)

I півріччя 2019 року (Наказ N 20)

Міністерство фінансів України / Департамент податкової політики (Наказ N 20)

Спрощення порядку реєстрації та застосування РРО (Наказ N 20)

33. (Наказ N 40)

Виконання абзацу восьмого (Наказ N 40) частини тринадцятої статті 15 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII) щодо встановлення розміру внеску, що сплачується суб'єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (Наказ N 40)

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про розмір внеску, що сплачується суб'єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю" (Наказ N 40)

Перший квартал (Наказ N 40)

Міністерство фінансів України (Департамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку) (Наказ N 40)

Врегулювання питання фінансування Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за рахунок внеску, що сплачується суб'єктами аудиторської діяльності на його користь (Наказ N 40)

34. (Наказ N 61)

Приведення норм (Наказ N 61) наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи" (Декларація N 859) у відповідність до вимог законодавства (Наказ N 61)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859" (Наказ N 61)

Перше півріччя (Наказ N 61)

Міністерство фінансів України(Департамент податкової політики) (Наказ N 61)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства (Наказ N 61)

 

Директор Юридичного департаменту

О. М. Скрипкіна

(План із змінами, внесеними згідно з (Наказ N 20) наказами (Наказ N 40) Міністерства фінансів України від 15.01.2019 р. N 20 (Наказ N 20),від 31.01.2019 р. N 40 (Наказ N 40),від 11.02.2019 р. N 61) (Наказ N 61)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали