МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2011 року N 1634

Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити План діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік (далі - План), що додається.

2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) забезпечити оприлюднення Плану на веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет не пізніше десяти робочих днів з дня затвердження.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів:

здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

при підготовці проекту регуляторного акта, який не внесено до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного доручення надавати Юридичному департаменту проект наказу про внесення змін до Плану.

4. Юридичному департаменту (Матузка Я. В.) забезпечити подання Плану до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15.12.2011 N 1634

ПЛАН
діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

 

Мета прийняття регуляторного акта

Вид і назва проекту нормативно-правового акта (законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та інших)

Термін виконання

Центральний орган виконавчої влади / структурні підрозділи Міністерства, відповідальні за розробку нормативно-правового акта

Очікуваний результат

 

1

2

3

4

5

1

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавством, згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

I квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Нормативне урегулювання надання платних адміністративних послуг, передбачених Переліком платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів (Постанова N 352)

2

Реалізація підпункту 25 пункту 4 Положення про Державну пробірну службу, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 461/2011 (Указ N 461/2011)

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються Державною пробірною службою України"

II квартал

Державна пробірна служба, Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Нормативне врегулювання надання платних послуг, які передбачені Положенням про Державну пробірну службу України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 461/2011 (Указ N 461/2011)

3

Виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбирання проб продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, призначених для реалізації суб'єктами господарювання"

III квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Встановлення порядку відбору проб продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, призначених для реалізації суб'єктами господарювання

4

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"

III квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Вдосконалення порядку продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

5

Підвищення ефективності державного пробірного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року N 909"

VI квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Забезпечення ефективного планування контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби

6

Забезпечення ефективного функціонування державного пробірного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, а також виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації в Державній пробірній службі України суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням"

VI квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Створення ефективного механізму реєстрації та обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

7

Приведення Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419, у відповідність із законодавством

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Узгодження положень Порядку подання фінансової звітності з нормами законодавства України

8

Можливість підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, які були оформлені із застосуванням електронної вантажної митної декларації

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України"

II квартал

Держмитслужба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вдосконалення процедур митного контролю та митного оформлення під час вивезення товарів за межі митної території України

9

Вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення спирту, який ввозиться на територію і вивозиться з території України в цистернах, бочках та іншій промисловій тарі

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 464"

II квартал

Держмитслужба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення спирту, який ввозиться на територію і вивозиться з території України в цистернах, бочках та іншій промисловій тарі

10

Приведення акта Кабінету Міністрів України у відповідність із Бюджетним, Податковим та Митним кодексами України

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення Переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету у відповідність до законодавства

11

Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, які виділятимуться на розбудову та модернізацію об'єктів митної системи на виконання вимог статті 20 Бюджетного кодексу України

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розбудови та модернізації об'єктів митної системи"

Протягом року

Держмитслужба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Забезпечення повного та ефективного використання коштів, які спрямовуються на розбудову та модернізацію об'єктів митної системи

12

Виконання пункту 10 статті 37 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції"

Протягом року

Держмитслужба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції

13

Удосконалення порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій"

грудень

Держфінінспекція,
Департамент державного бюджету

Затвердження Порядку проведення державного фінансового аудиту окремих господарських операцій Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами

14

Приведення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України у відповідність із законодавством

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20"

I квартал

Міністерство енергетики та вугільної промисловості,
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",
Департамент державного бюджету

Приведення у відповідність із законодавством Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20

15

Приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами"

Протягом року

Державна податкова служба,
Держмитслужба,
Державна казначейська служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами

16

Приведення Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.05.95 р. за N 168/704, у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення у відповідність до законодавства Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

17

Приведення нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України (статті 56, 58)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ"

IV квартал

Державна казначейська служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Встановлення вимог до порядку інвентаризації майна бюджетних установ

18

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 N 1030 "Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України"

Проект наказу Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства культури України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України"

I квартал

Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордон-служби,
МОЗ,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Мінкультури, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення у відповідність до законодавства, нормативно-правових актів з питань проведення попереднього документального контролю товарів, встановлення єдиного чіткого і прозорого механізму здійснення попереднього документального контролю товарів в пунктах пропуску через державний кордон України, реалізація принципів державної регуляторної політики

19

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України"

Проект наказу Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства культури України, Міністерства інфраструктури України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.03.2009 265/211/191/210/14/147/326"

I квартал

Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби,
МОЗ,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Мінкультури,
Мінінфраструктури,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів з питань визначення переліку товарів, що підлягають державним видам контролю при переміщенні через державний кордон України

20

Реалізація процедури одержання попередньої інформації із системи МДП-ЕПД з метою посилення контролю за ввезенням товарів в країнах призначення та забезпечення податкового захисту системи МДП

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення"

I квартал

Держмитслужба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Запровадження МДП-ЕПД забезпечить удосконалення процедури оформлення МДП шляхом надання можливості перевізникам здійснювати їх попереднє електронне інформування

21

Спрощення процедури переміщення через митний кордон України товарів окремих видів, удосконалення існуючої системи контролю за доставкою до митниці призначення товарів окремих видів

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів"

I квартал

Держмитслужба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Удосконалення та прискорення процедури переміщення товарів через митний кордон України в умовах збільшення товарообігу дозволить зробити Україну більш привабливою як партнера в міжнародній торгівлі товарами, та прискорить перетин митного кордону товарами, які потребують термінової доставки

22

Удосконалення процедури надання дозволу на переміщення товарів під митними печатками та пломбами

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами"

II квартал

Держмитслужба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Спрощення та прискорення процедури надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України в умовах збільшення товарообігу та забезпечить контроль за доставкою товарів

23

Реалізація положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

II квартал

Держмитслужба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Реалізація умов виконання МДП, встановлення єдиних правил допущення українських перевізників до системи МДП, визначення порядку оформлення книжки МДП

24

Удосконалення процедур реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків"

Протягом року

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

25

Виконання пункту 152.3 статті 152 Податкового кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств"

I квартал

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Запобігання ухиленню від оподаткування платників податку та декларування необґрунтованих збитків

26

Виконання абзацу дев'ятого пункту 1 розділу XIX та статті 265 розділу XII Податкового кодексу

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

I квартал

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю та повнотою сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, оптимізації роботи щодо організації бюджетного прогнозування та надходженню коштів від податку до місцевих бюджетів

27

Реалізація пунктів 8 (Постанова N 1068), 9 (Постанова N 1068), 12 Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості (Постанова N 1068), затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 20.10.2011 N 1068

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафтопродуктів, що використовуються як сировина для виробництва у хімічній промисловості та Журналу обліку погашення податкових векселів"

I квартал

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форм Довідок та журналу обліку погашення податкових векселів

28

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки"

I квартал

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форми довідки та порядку її видачі з метою приведення у відповідність із пунктом 152.7 статті 152 Податкового кодексу України

29

Встановлення порядку проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу цього майна і забезпечення прозорості торгів

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що переходить у податкову заставу"

I квартал

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що переходить у податкову заставу

30

Виконання пункту 12 Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 20.10.2011 N 1068 (Постанова N 1068)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують нафтопродукти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва у хімічній промисловості"

I квартал

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку роботи податкових постів установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують нафтопродукти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва у хімічній промисловості

31

Приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів

Проект наказу Мінфіну "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів ГоловКРУ від 09.08.2002 N 168 (зі змінами) та від 13.07.2004 N 185"

Березень

Держфінінспекція,
Департамент державного бюджету

Дотримання принципів державної регуляторної політики та приведення актів Держфінінспекції у відповідність із законодавством

32

Виконання пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20 (зі змінами)

Проект наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію"

I квартал

Міністерство енергетики та вугільної промисловості,
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",
Державна казначейська служба,
Департамент фінансів виробничої сфери та майнових відносин

Затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

33

Відокремлення положень щодо методологічних та організаційних аспектів діяльності казначейства та його органів з подальшим впровадженням їх у формі організаційно-розпорядчого документа Державної казначейської служби; перегляду повноважень Міністерства фінансів України при казначейському обслуговуванні бюджетних коштів з урахуванням результатів адміністративних та бюджетних реформ

Проект наказу Мінфіну "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами"

I квартал

Державна казначейська служба, Департамент державного бюджету

Затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

34

Відокремлення положень щодо методологічних та організаційних аспектів діяльності Державної казначейської служби та її органів з подальшим впровадженням їх у формі організаційно-розпорядчого документа Державної казначейської служби; перегляду повноважень Міністерства фінансів України при казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів з урахуванням результатів адміністративних та бюджетних реформ

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

I квартал

Державна казначейська служба

Затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

35

Виконання пункту 2 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1076-р (План N 1076-р)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які безоплатно надаються Міністерством фінансів України та Державним гемологічним центром України"

I квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Підвищення ефективності організації роботи з надання безоплатних адміністративних послуг

36

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів"

II квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Відміна ліцензування господарської діяльності з виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

37

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження переліку платних господарських послуг ДГЦУ та розмір тарифів за їх надання"

III квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності, Державний гемологічний центр

Підвищення ефективності організації роботи з надання платних господарських послуг шляхом затвердження актуальних розмірів тарифів за їх надання

38

Приведення у відповідність із вимогами законодавства Порядку одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 N 84, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 271/2711

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"

III квартал

Державна пробірна служба, Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

39

Приведення Інструкції з обліку та зберігання музейних предметів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які знаходяться в державних музеях СРСР, затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від 15 грудня 1987 року N 513, у відповідність до вимог законодавства

Проект наказу Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Інструкції з музейного обліку і зберігання музейних предметів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які знаходяться в музеях України

IV квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Забезпечення єдиної системи обліку та зберігання музейних предметів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

40

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством, зокрема в частині скасування ліцензування певних видів господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням"

IV квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Приведення у відповідність із законодавством нормативно-правового акта, зокрема в частині скасування ліцензування певних видів господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

41

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форми звітності операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та порядку її складання"

IV квартал

Державна пробірна служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Забезпечення ефективного планування контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби України та зменшення контрольного навантаження на суб'єктів господарювання

42

Реалізація пункту 12 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340

Проект наказу "Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави"

IV квартал

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Прийняття наказу забезпечить встановлення чіткого механізму формування переліку підприємств, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

43

Удосконалення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України"

I квартал 2012 року

Державна казначейська служба, Департамент державного бюджету

Затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

44

Удосконалення процедур взаємодії Держфінінспекції з правоохоронними органами при здійсненні контрольних заходів за їх зверненнями, зокрема, передачі матеріалів, взаємного інформування тощо

Проект наказу Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України "Про затвердження Порядку взаємодії між Державною фінансовою інспекцією та органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України і підрозділами податкової міліції Державної податкової служби України"

I квартал

Держфінінспекція, Департамент державного бюджету

Удосконалення Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України

45

Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 803-р "Про затвердження плану заходів щодо підвищення ефективності використання поїзда комбінованого транспорту "Вікінг" (План N 803-р)

Проект наказу "Про затвердження Інструкції із здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються поїздами комбінованого транспорту"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку,
Держмитслужба

Прийняття наказу створить сприятливі умови для прискорення транзитного переміщення товарів митною територією України, що переміщуються засобами залізничного транспорту (контейнерними та контрейлерними поїздами)

46

Приведення нормативно-правових актів Міністерства у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про втрату чинності деяких наказів Міністерства фінансів України"

II квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства, що не відповідають вимогам законодавчих актів вищого рівня, що втратили актуальність, або потреба у застосуванні яких відсутня

47

Приведення нормативно-правових актів Міністерства у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 08.12.2005 N 1205"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку,
Держмитслужба

Видання наказу дасть змогу спростити процедуру митного контролю та митного оформлення при вивезенні спирту етилового та алкогольних напоїв через пункти пропуску для повітряного сполучення

48

Виконання статті 34 Закону України "Про державну таємницю" та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 (Указ N 446/2011)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення ревізій Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організація, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею"

I квартал

Сектор режимно-секретної роботи

Сприяння підвищенню результативності роботи Держфінінспекції та її територіальних органів, зміцненню фінансово-бюджетної дисципліни, запобіганню правопорушенням у сфері використання державних фінансових ресурсів, державного майна, а також попередженню та усуненню фактів безпідставного засекречування інформації

49

Застосування статті 69 Податкового кодексу України, положень законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1452

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби"

I півріччя

Державна податкова служба, Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Реалізація положень статті 69 Податкового кодексу України, положень законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1452

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали