МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 лютого 2017 року N 276

Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2017 рік

З метою реалізації пріоритетних завдань Міністерства соціальної політики України у 2017 році, зокрема щодо проведення реформ у соціальній сфері, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 N 1099-VIII (Програма N 1099-VIII), Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 N 5 (Указ N 5/2015), планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 N 1393 (План N 1393-р), та Стратегічним планом діяльності Міністерства соціальної політики України на 2017 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2018 - 2019 роки), затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 02.02.2017 N 170, наказую:

1. Затвердити План діяльності Міністерства соціальної політики України на 2017 рік (далі - План), що додається.

2. Відповідальним за виконання заходів, передбачених Планом, щомісяця до 01 числа подавати Департаменту стратегічного планування та аналізу (Н. Підлужна) інформацію про стан виконання заходів, передбачених Планом, погоджену із заступниками Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

3. Департаменту стратегічного планування та аналізу (Н. Підлужна) проводити щомісячний моніторинг та аналіз стану виконання заходів, передбачених Планом, та інформувати керівництво Міністерства.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації (А. Політіко) розмістити цей наказ на офіційному сайті Мінсоцполітики.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря В. Іванкевича.

 

Міністр

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
23 лютого 2017 року N 276

План діяльності Міністерства соціальної політики України на 2017 рік

N

Захід

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

Підвищення економічної активності населення, сприяння повній і продуктивній зайнятості, підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери та удосконалення ведення соціального діалогу

1.1

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо удосконалення державної політики у сфері зайнятості та прискорення працевлаштування безробітних

червень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Савенко О. Л.
Ярошенко В. С.

1.2

Координація роботи щодо модернізації діяльності державної служби зайнятості:

 

 

1.2.1

запровадження індивідуального супроводу окремих категорій безробітних (учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та ін.)

протягом року починаючи з березня

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.2

завершення адміністративних змін у системі державної служби зайнятості з метою збільшення чисельності персоналу, зосередженого на обслуговуванні та наданні послуг шукачам роботи та безробітним і на співпраці із роботодавцями

травень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.3

розроблення та затвердження примірних положень про регіональні, базові центри зайнятості, визначення функцій та повноважень філій

березень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.4

переорієнтація програм навчання та підвищення кваліфікації персоналу державної служби зайнятості на розвиток навичок, необхідних для роботи з клієнтами (роботодавцями та безробітними), у тому числі застосування дистанційних методик

квітень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.5

розроблення методичних та інформаційних матеріалів для структурних підрозділів територіальних органів державної служби зайнятості щодо методів наповнення бази вакансій, за рахунок джерел, відмінних від зазначених в офіційній звітності за формою N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" (Наказ N 3-ПН, 316)

квітень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.6

реалізація проекту ПРООН з питань сприяння працевлаштуванню вразливих груп населення та жінок

грудень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.7

запровадження моніторингу ефективності заходів державної служби зайнятості, спрямованих на легалізацію зайнятості (на основі протоколів обміну даними з Пенсійним фондом України), шляхом:

 

 

1.2.7.1

відстеження протягом року тривалості роботи працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості осіб із числа зареєстрованих безробітних

протягом року починаючи з березня

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.
Зарудний О. Б.

1.2.7.2

відстеження протягом року тривалості роботи працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості осіб із числа зареєстрованих безробітних після проходження ними професійного навчання за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

протягом року

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.
Зарудний О. Б.

1.2.7.3

відстеження протягом двох років тривалості роботи зареєстрованих безробітних, які отримали допомогу по безробіттю, виплачену одноразово на організацію підприємницької діяльності

протягом року

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.
Зарудний О. Б.

1.2.7.4

виявлення фактів зайнятості зареєстрованих безробітних серед отримувачів допомоги по безробіттю і серед тих, кому було відмовлено у її призначенні

протягом року починаючи з березня

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.
Зарудний О. Б.

1.2.8

розроблення проекту Концепції платформи державної служби зайнятості з дистанційної профорієнтації, психодіагностики та професійного навчання

квітень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.9

розроблення та запровадження інформаційної платформи державної служби зайнятості з дистанційної профорієнтації

серпень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.10

запровадження в роботу державної служби зайнятості профілювання безробітних і зміна підходів до залучення безробітних до громадських робіт

жовтень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.11

розроблення переліку цільових показників ефективності діяльності державної служби зайнятості

травень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.2.12

розроблення методичних підходів до формування державною службою зайнятості короткострокового прогнозування вакансій

грудень

Крентовська О. П.
Ярошенко В. С.
Кікіна С. О.

1.3

Внесення змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого наказом Мінсоцполітики, МОН від 31.05.2013 N 318/655 (Порядок N 318/655), зареєстрованим у Мін'юсті 19.06.2013 за N 1029/23561

квітень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.
Савенко О. Л.

1.4

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення"

травень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.5

Внесення змін до Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 23.12.2013 N 886 (Перелік N 886), зареєстрованим у Мін'юсті 09.01.2014 за N 5/24782

червень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.6

Внесення змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 25.06.2015 N 661 (Перелік N 661), зареєстрованим у Мін'юсті 09.07.2015 за N 817/27262

квітень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.7

Розроблення змін до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Мінпраці, МОН від 26.03.2001 N 127/151, зареєстрованим у Мін'юсті 06.04.2001 за N 315/5506

вересень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.

1.8

Розроблення Положення про організацію наставництва на виробництві

листопад

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.

1.9

Розроблення Положення про професійне навчання за модульними навчальними програмами

грудень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.

1.10

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей"

березень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.

1.11

Підготовка порядку розроблення і затвердження професійних стандартів

березень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Савенко О. Л.

1.12

Формування Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на середньостроковий період з урахуванням прогнозних макроекономічних показників

травень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О.
Ярошенко В. С.

1.13

Створення робочої групи з питань прогнозування ринку праці

березень

Крентовська О. П.
Кікіна С. О

1.14

Посилення контролю за виконанням підприємствами, установами та організаціями, у тому числі утримуваними за рахунок державного бюджету, нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, встановленого Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

протягом року

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Товстенко О. П.
Полякова О. Ю.
Чернега Р. Т.
Фонд соціального захисту інвалідів

1.15

Удосконалення механізму створення робочих місць для осіб з інвалідністю за рахунок коштів адміністративно-штрафних санкцій, сплачених роботодавцями за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю

червень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

1.16

Підготовка пропозицій щодо поетапного удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери

червень

Крентовська О. П.
Товстенко О. П

1.17

Підготовка законодавчих пропозицій щодо врегулювання питань захисту вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця шляхом створення Гарантійної установи

грудень

Крентовська О. П.
Товстенко О. П.

1.18

Забезпечення розроблення та затвердження міжгалузевих і погодження галузевих кваліфікаційних характеристик професій працівників

грудень

Крентовська О. П.
Товстенко О. П.

1.19

Розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення подальшої актуалізації списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

березень

Крентовська О. П.
Товстенко О. П.

1.20

Розроблення Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні

червень

Крентовська О. П.
Товстенко О. П.
Чернега Р. Т.

1.21

Розроблення нормативно-правових актів щодо удосконалення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення

березень

Крентовська О. П.
Товстенко О. П.
Чернега Р. Т.

1.22

Забезпечення організації виконання стороною органів виконавчої влади заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2017 рік

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Савенко О. Л.
Керівники структурних підрозділів

1.23

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо удосконалення ведення соціального діалогу та переговорів з укладення колективних договорів та угод

червень

Іванкевич В. В.
Савенко О. Л.

1.24

Вжиття заходів щодо організації виконання положень Генеральної угоди на 2016 - 2017 роки, проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на наступний період з урахуванням змін у законодавстві

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Савенко О. Л.
Керівники структурних підрозділів

1.25

Ініціювання проведення колективних переговорів для підготовки та внесення змін до Генеральної угоди на 2016 - 2017 роки, Галузевої угоди на 2016 - 2018 роки та Колективного договору Мінсоцполітики на 2016 - 2018 роки з метою приведення їх у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Закон N 1774-VIII)

квітень

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Савенко О. Л.
Керівники структурних підрозділів

1.26

Прийняття Верховною Радою України проекту Трудового кодексу України (реєстр. N 1658 від 27.12.2014)

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Туліна О. І.
Товстенко О. П.

1.27

Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Трудового кодексу України

у шестимісячний строк з дня опублікування Кодексу

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Туліна О. І.
Товстенко О. П.

2

Удосконалення системи державних соціальних стандартів, координація роботи щодо подолання бідності

2.1

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (реєстр. N 4575 від 04.05.2016)

до прийняття відповідного закону

Крентовська О. П.
Підлужна Н. В.

2.2

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (щодо удосконалення положень про фінансове забезпечення надання державних соціальних гарантій)

липень

Крентовська О. П.
Підлужна Н. В.

2.3

Розроблення законодавчих пропозицій щодо вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму

грудень

Крентовська О. П.
Устименко С. О.
Підлужна Н. В.
Музиченко В. В.
Товстенко О. П.

2.4

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності"

листопад

Крентовська О. П.
Підлужна Н. В.

2.5

Розроблення проекту наказу Мінсоцполітики щодо внесення змін до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказом Мінпраці від 17.06.2002 N 293

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (реєстр. N 4575 від 04.05.2016)

Крентовська О. П.
Підлужна Н. В.

2.6

Видання наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату "Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму"

березень

Крентовська О. П.
Підлужна Н. В.

2.7

Видання наказу Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Держстату, НАНУ "Про внесення змін до Методики комплексної оцінки бідності"

квітень

Крентовська О. П.
Підлужна Н. В.

2.8

Видання наказу Мінсоцполітики Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, НАН України "Про внесення змін до Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення"

травень

Крентовська О. П.
Підлужна Н. В.

2.9

Підготовка пропозицій щодо встановлення розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік

липень

Крентовська О. П.
Підлужна Н. В.
Товстенко О. П.

2.10

Проведення моніторингу ефективності програм соціальної підтримки населення

жовтень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Підлужна Н. В.
Музиченко В. В.
Полякова О. Ю.
Колбаса Р. С.

3

Створення справедливої системи пенсійного та державного соціального страхування

3.1

Опрацювання сценаріїв пенсійної реформи та фінансово-економічних розрахунків на середньострокову перспективу

березень

Устименко С. О.
Кудін В. А.

3.2

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо подальшого реформування пенсійної системи

березень - травень

Устименко С. О.
Зарудний О. Б.
Кудін В. А

3.3

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законодавчих пропозицій з питань реформування пенсійної системи, зокрема, щодо:
звільнення солідарної системи від невластивих для неї видатків;
відновлення диференціації розмірів пенсій залежно від заробітку шляхом поетапного усунення проблеми диспропорцій у розмірах пенсій особам, які вийшли на пенсію в різні роки;
установлення єдиних правил визначення розмірів пенсійних виплат

березень - квітень

Крентовська О. П.
Устименко С. О.
Кудін В. А
Товстенко О. П.
Савенко О. Л.

3.4

Реалізація заходів щодо подальшого збалансування бюджету Пенсійного фонду України та ліквідація його дефіциту, в тому числі через подальшу легалізацію заробітної плати

протягом року

Крентовська О. П.
Устименко С. О.
Зарудний О. Б.
Кудін В. А
Товстенко О. П.
Чернега Р. Т.

3.5

Забезпечення своєчасної виплати пенсій

постійно

Устименко С. О.
Зарудний О. Б.
Кудін В. А.

3.6

Забезпечення контролю за дотриманням пенсійного законодавства щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

постійно

Устименко С. О.
Кудін В. А.

3.7

Завершення реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

травень

Крентовська О. П.
Савенко О. Л.

3.8

Розроблення механізму економічного стимулювання роботодавців до створення безпечних умов праці

липень

Крентовська О. П.
Савенко О. Л.
Чернега Р. Т.
Баженков Є. В.

3.9

Підготовка пропозицій щодо надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за принципом "гроші ходять за людиною"

червень

Крентовська О. П.
Савенко О. Л.
Баженков Є. В.

4

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

4.1

Внесення змін до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 N 1192, з метою приведення його у відповідність до Закону України "Про психіатричну допомогу"

березень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Музиченко В. В.
Суліма О. В.

4.2

Розроблення нормативно-правових актів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій

квітень

Устименко С. О.
Музиченко В. В.

4.3

Розроблення нормативно-правових актів щодо встановлення порядку надання пільг у грошовій формі

травень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Музиченко В. В.
Хохленков І. О.

4.4

Упровадження єдиної інформаційної системи автоматизації житлових субсидій у межах проведення експерименту на території міст Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса та Харків

протягом року

Крентовська О. П.
Устименко С. О.
Бакал В. О.
Музиченко В. В.

4.5

Доопрацювання централізованого програмного забезпечення Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків

грудень

Крентовська О. П.
Устименко С. О.
Бакал В. О.
Музиченко В. В.

4.6

Видання наказу Мінсоцполітики та Мін'юсту про затвердження Порядку надання Мін'юстом інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про факт народження дитини на території України

липень

Устименко С. О.
Музиченко В. В.

4.7

Підготовка законодавчих пропозицій щодо удосконалення механізму надання допомоги на дітей одиноким матерям

грудень

Устименко С. О.
Музиченко В. В.

4.8

Розроблення нормативно-правових актів щодо діяльності соціального інспектора

грудень

Устименко С. О.
Музиченко В. В.

4.9

Розроблення та подання на розгляд Уряду проектів постанов Кабінету Міністрів України:
про внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 187, щодо удосконалення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) деяких категорій осіб з інвалідністю;
про внесення змін до Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 N 150, щодо встановлення вимоги про звітування та визначення механізму розрахунку середньої вартості путівки для виплати грошових компенсацій

лютий
травень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Хохленков І. О.
Задніпрянець В. А.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.10

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Питання організації оздоровлення та відпочинку дітей із населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, у 2017 році"

червень

Федорович Н. В.
Хохленков І. О.

4.11

Видання наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Плану заходів щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році"

березень

Федорович Н. В.
Хохленков І. О.

4.12

Видання наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"

квітень

Федорович Н. В.
Хохленков І. О.

4.13

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення у 2018 році розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку"

вересень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Хохленков І. О.
Задніпрянець В. А.
Дейнега О. П.

4.14

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про розмір середньої вартості путівки для виплати у 2018 році грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

вересень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Хохленков І. О.
Задніпрянець В. А.
Дейнега О. П.

4.15

Підготовка пропозицій щодо утворення санаторно-курортних закладів (нових або на базі діючих установ), які належатимуть до сфери управління Мінсоцполітики

протягом року

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Хохленков І. О.
Полякова О. Ю.
Задніпрянець В. А.

4.16

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 425" щодо удосконалення порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

у тримісячний термін після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і збереження мережі дитячих оздоровчих закладів"

Федорович Н. В.
Хохленков І. О.

4.17

Розроблення проекту Концепції державної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів

грудень

Федорович Н. В.
Хохленков І. О.

4.18

Видання наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Критеріїв присвоєння дитячому наметовому містечку відповідної категорії"

травень

Федорович Н. В.
Хохленков І. О.

4.19

Внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 23.06.2012 N 383 "Про затвердження Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку" (Положення N 383), зареєстрованого у Мін'юсті 13.07.2012 за N 1181/21493

квітень

Федорович Н. В.
Хохленков І. О.

4.20

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо вдосконалення системи ведення обліку внутрішньо переміщених осіб

протягом року

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Черська Л. З.
Полякова О. Ю.
Тарасова О. С.
Фаримець О. О.

4.21

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" щодо врегулювання питань повернення депортованим особам чи відшкодування вартості майна, яке вилучене внаслідок депортації та знаходиться на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції

березень

Устименко С. О.
Черська Л. З.

4.22

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку повернення депортованим особам чи відшкодування вартості майна, вилученого внаслідок депортації"

червень

Устименко С. О.
Черська Л. З.

4.23

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо оптимізації пільг і виплат компенсацій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

квітень

Устименко С. О.
Дейнега О. П.

4.24

Розроблення проекту наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубних протезів із дорогоцінних металів і металокераміки"

березень

Крентовська О. П.
Устименко С. О.
Дейнега О. П.
Задніпрянець В. А.

4.25

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 562" щодо підвищення розмірів щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: особам з інвалідністю I, II та III груп, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорій 2 та 3, дітям, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, у тому числі дітям

вересень

Устименко С. О.
Дейнега О. П.

4.26

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій" щодо удосконалення порядку видачі посвідчень, які підтверджують статус постраждалих громадян і право користування пільгами та компенсаціями, встановленими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

липень

Устименко С. О.
Дейнега О. П.

4.27

Розроблення проекту наказу Мінсоцполітики щодо звітності стосовно опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена

у тримісячний термін після прийняття
Закону України "Про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена" (реєстр. N 4606 від 06.05.2016)

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Суліма О. В.

4.28

Супроводження у Верховній Раді України проектів законів України:
"Про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами
та особами, цивільна дієздатність яких обмежена" (реєстр. N 4606 від 06.05.2016);
"Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (реєстр. N 5586 від 23.12.2016) стосовно діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю;
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (реєстр. N 5546 від 16.12.2016);
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю" (реєстр. N 5559 від 20.12.2016)

до прийняття відповідних законів

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

4.29

Аналіз соціально-економічних показників діяльності підприємств, організацій громадських об'єднань осіб з інвалідністю, що отримали дозвіл на право користування пільгами з оподаткування

постійно

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

4.30

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів"

липень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

4.31

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70" щодо надання фінансової підтримки підприємствам, громадських об'єднань осіб з інвалідністю

жовтень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.32

Розроблення проекту наказу Мінсоцполітики щодо удосконалення Порядку видачі довідки про кількість працюючих осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Мінпраці від 25.03.2002 N 169, зареєстрованим у Мін'юсті 19.04.2002 за N 378/6666

березень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.33

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження грошової допомоги на придбання автомобілів для осіб, які відповідно до медичних показань потребують забезпечення автомобілем

травень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Полякова О. Ю.
Дейнега О. П.
Тарасова О. С.
Савенко О. Л.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.34

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. N 79" щодо розширення переліку технічних та інших засобів реабілітації, які звільняються від податку на додану вартість

травень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.35

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 121" щодо врегулювання питань фінансування Централізованого банку даних з проблем інвалідності

липень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Хохленков І. О.
Задніпрянець В. А.

4.36

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. N 518" щодо врегулювання питань спрямування Мінсоцполітики бюджетних коштів, передбачених на протезування та / або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, що відсутні в Україні, учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, до Фонду соціального захисту інвалідів

березень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.37

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї"

вересень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Полякова О. Ю.
Суліма О. В.
Колбаса Р. С.
Музиченко В. В.
Савенко О. Л.
Кудін В. А.
Кікіна С. О.
Пінчук І. М.
Тарасова О. С.
Дейнега О. П.

4.38

Проведення навчання фахівців медико-соціальних експертних комісій та лікувально-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів щодо заповнення індивідуальних програм реабілітації в Централізованому банку даних з проблем інвалідності

квітень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.39

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо посилення передбачених законами України вимог, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд

вересень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

4.40

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо віднесення питань медико-соціальної експертизи до компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення

березень

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Полякова О. Ю.
Музиченко В. В.

4.41

Видання наказів Мінсоцполітики щодо:

 

 

4.41.1

удосконалення механізму взяття на облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за фактичним місцем проживання, перебування, шляхом внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 23.09.2014 N 683 (Порядок N 683), зареєстрованого в Мін'юсті 08.10.2014 за N 1216/25993

березень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

4.41.2

визначення механізму призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції

травень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.3

визначення механізму включення та ведення реєстру технічних та інших засобів реабілітації, комплектувальних виробів до них

травень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.4

визначення механізму огляду виданих технічних та інших засобів реабілітації

березень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.5

удосконалення Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну, шляхом внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 01.10.2012 N 610 (Положення N 610), зареєстрованого в Мін'юсті 17.10.2012 за N 1746/22058

квітень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.6

внесення змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 14.04.2011 N 129 (Наказ N 129), зареєстрованим у Мін'юсті 28.04.2011 за N 528/19266

березень

Федорович Н. В.
Крентовська О. П.
Полякова О. Ю.
Задніпрянець В. А.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.7

удосконалення роботи експертної групи з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, шляхом внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 25.03.2016 N 286 (Положення N 286), зареєстрованого в Мін'юсті 18.04.2016 за N 584/28714

квітень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.8

визначення механізму взяття на облік за фактичним місцем проживання, перебування внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання автомобіля

квітень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

4.41.9

приведення у відповідність до європейських стандартів Переліку технічних та інших засобів реабілітації, їх кваліфікаційних шифрів та відповідних їм хвороб шляхом внесення змін до наказу Мінсоцполітики та МОЗ від 30.09.2014 N 708/685, зареєстрованого в Мін'юсті 20.10.2014 за N 1291/26068

червень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.10

запровадження обліку внутрішньо переміщених осіб щодо забезпечення осіб з інвалідністю з їх числа автомобілями шляхом внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 31.03.2015 N 350 (Наказ N 350), зареєстрованого в Мін'юсті 20.04.2015 за N 439/26884

квітень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.11

установлення нової кваліфікації крісел колісних з метою ведення обліку осіб з інвалідністю шляхом внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 31.03.2015 N 351 (Форма N 351), зареєстрованого в Мін'юсті 20.04.2015 за N 440/26885

червень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.12

запровадження обліку внутрішньо переміщених осіб щодо виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів і на транспортне обслуговування шляхом внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 16.08.2013 N 512 (Форма N 512), зареєстрованого в Мін'юсті 03.09.2013 за N 1515/24047

травень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

4.41.13

приведення у відповідність до чинного законодавства та удосконалення форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації шляхом внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 04.07.2012 N 400 (Форма N 400), зареєстрованого в Мін'юсті 25.07.2012 за N 1253/21565

квітень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.14

затвердження форм документації з обліку та забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю

червень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.15

затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

жовтень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Товстенко О. П.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.16

перейменування та внесення змін до положень державних центрів комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики

грудень

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Задніпрянець В. А.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.41.17

затвердження Порядку ведення особової справи повнолітньої недієздатної особи та особи, цивільна дієздатність якої обмежена

у тримісячний термін після прийняття Закону України "Про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена" (реєстр. N 4606 від 06.05.2016)

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.

4.41.18

затвердження рекомендованого Переліку професій (посад) працівників підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурних підрозділів та об'єднань зазначених товариств, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету

березень

Федорович Н. В.
Полякова О. Ю.
Фонд соціального захисту інвалідів

4.42

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 та від 07 березня 2012 р. N 176" щодо запровадження механізму фінансування громадських організацій на конкурсній основі

березень

Федорович Н. В.
Тарасова О. С.

4.43

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України" щодо надання щорічної разової допомоги до 05 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

червень

Федорович Н. В.
Тарасова О. С.

4.44

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації психологічної реабілітації та психологічного супроводу осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, та деяких інших категорій населення"

червень

Федорович Н. В.
Тарасова О. С.

4.45

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. N 739" щодо уточнення переліку документів, які є підставою для встановлення статусу учасника війни

червень

Федорович Н. В.
Тарасова О. С.

4.46

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2020 року"

березень

Федорович Н. В.
Тарасова О. С.

4.47

Розроблення проектів указів Президента України:
"Про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність";
"Про призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років"

протягом року

Федорович Н. В.
Тарасова О. С.

4.48

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної цільової програми з медичної, соціальної та психологічної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції

квітень

Федорович Н. В.
Тарасова О. С.

4.49

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції створення та функціонування єдиного інформаційного середовища соціальної сфери до 2020 року"

червень

Крентовська О. П.
Устименко С. О.
Бакал В. О.
Музиченко В. В.

5

Надання державної підтримки сім'ям з дітьми, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування

5.1

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження державної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2017 - 2021 роки"

травень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Колбаса Р. С.
Фаримець О. О.
Пінчук І. М.
Суліма О. В.
Хохленков І. О.

5.2

Розроблення проекту Національного плану впровадження деінституціалізації на період до 2025 року

у тримісячний термін після затвердження Стратегії деінституціалізації

Устименко С. О.
Колбаса Р. С.
Пінчук І. М.

5.3

Розроблення проектів типових штатних нормативів та умов оплати праці працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей

червень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Колбаса Р. С.
Пінчук І. М.

5.4

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України стосовно діяльності з питань усиновлення та визначення повноважень родичів дитини, які її утримують та виховують

червень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Колбаса Р. С.
Фаримець О. О.
Суліма О. В.

5.5

Видання наказу Мінсоцполітики щодо затвердження Порядку взаємного вибору сім'ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

червень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Колбаса Р. С.
Пінчук І. М.

5.6

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо влаштування дітей з інвалідністю у сімейні форми виховання

вересень

Устименко С. О.
Колбаса Р. С.
Суліма О. В.

5.7

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про відпустки" з метою приведення його у відповідність із вимогами Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей віком від двох місяців

червень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Колбаса Р. С.
Фаримець О. О.

5.8

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905, щодо посилення роботи з кандидатами в усиновлювачі, впровадження обов'язкового навчання для громадян України, які бажають усиновити дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування

грудень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Колбаса Р. С.
Фаримець О. О.
Пінчук І. М.

5.9

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про Національний банк даних про дітей та сім'ї з дітьми"

листопад

Устименко С. О.
Колбаса Р. С.

5.10

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження комплексного плану заходів щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа"

травень

Устименко С. О.
Колбаса Р. С.

5.11

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо припинення практики направлення дітей до інтернатних закладів, сприяння сімейному вихованню дітей

жовтень

Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Колбаса Р. С.
Пінчук І. М.
Суліма О. В.
Фаримець О. О.

5.12

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями та дітьми" (нова редакція)

грудень

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Пінчук І. М.
Суліма О. В.
Фаримець О. О.
Колбаса Р. С.

5.13

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо затвердження у новій редакції типових положень про центр соціально-психологічної допомоги, соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальний центр матері та дитини, центр ресоціалізації наркозалежної молоді, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

серпень

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Пінчук І. М.
Суліма О. В.
Фаримець О. О.
Колбаса Р. С.

5.14

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення патронату над дитиною"

лютий

Федорович Н. В.
Пінчук І. М.
Колбаса Р. С.

5.15

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про наставництво"

березень

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Пінчук І. М.
Колбаса Р. С.

5.16

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 N 573 (Постанова N 573), щодо уточнення переліку послуг, що надаються центрами сім'ям і дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у територіальних громадах

серпень

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Пінчук І. М.
Суліма О. В.
Фаримець О. О.
Колбаса Р. С.

5.17

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи у територіальній громаді щодо виявлення та надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які можуть потрапити у складні життєві обставини або перебувають у таких обставинах

листопад

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Пінчук І. М.
Суліма О. В.
Фаримець О. О.
Колбаса Р. С.

5.18

Видання наказу Мінсоцполітики щодо внесення змін до форм обліку соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах

листопад

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Пінчук І. М.
Суліма О. В.
Фаримець О. О.
Колбаса Р. С.

6

Децентралізація влади у сфері соціального захисту та розвиток соціальних послуг у територіальних громадах

6.1

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про соціальні послуги" (реєстр. N 4607 від 06.05.2016)

до прийняття відповідного закону

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.2

Розроблення нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про соціальні послуги"

після прийняття Закону України "Про соціальні послуги" (реєстр. N 4607 від 06.05.2016)

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Суліма О. В.
Пінчук І. М.
Колбаса Р. С.

6.3

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Стратегії розвитку соціальних послуг у громаді та деінституціалізації інтернатних установ системи соціального захисту населення до 2022 року"

листопад

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Суліма О. В.
Пінчук І. М.
Фаримець О. О.
Полякова О. Ю.
Колбаса Р. С.

6.4

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1417" щодо врегулювання діяльності територіальних центрів в умовах децентралізації

листопад

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.5

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

грудень

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.6

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Основних напрямів запобігання бездомності"

листопад

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.7

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії "Національний план дій з питань старіння"

серпень

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.8

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, і плану заходів щодо її виконання"

листопад

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.9

Видання наказу Мінсоцполітики "Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 N 549" у зв'язку із затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 N 957 (Постанова N 957) Типового положення про психоневрологічний інтернат

лютий

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.10

Видання наказу Мінсоцполітики "Про затвердження форм заяви та путівки для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в інтернатних установах"

лютий

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.11

Видання наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, нарахованих відповідно до законодавства, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, опіку або піклування над якими здійснює інтернат"

квітень

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.12

Внесення змін до норм часу і нормативів чисельності працівників будинків-інтернатів (усіх типів) і стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення

грудень

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.13

Видання наказів Мінсоцполітики щодо:
внесення змін до Державного стандарту догляду вдома (Наказ N 760) в частині догляду за особами із психічними захворюваннями;
внесення змін до Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності (Наказ N 198), в частині догляду за особами із психічними захворюваннями;
внесення змін до Державного стандарту денного догляду (Наказ N 452) в частині догляду за особами із психічними захворюваннями;
затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної реабілітації осіб із психічними захворюваннями;

грудень

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

внесення змін до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації) (Наказ N 892);

листопад

Федорович Н. В.
Пінчук І. М.

внесення змін до Державного стандарту соціальної адаптації (Наказ N 514)

листопад

Федорович Н. В.
Пінчук І. М.

6.14

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" та до Бюджетного кодексу України"

квітень

Федорович Н. В.
Суліма О. В.

6.15

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про реалізацію пілотних проектів щодо створення центрів надання послуг у форматі "прозорого офісу"

липень

Крентовська О. П.
Туліна О. І.

6.16

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту змін до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері соціальної політики

квітень

Крентовська О. П.
Туліна О. І.

6.17

Реалізація пілотних проектів щодо створення децентралізованої моделі соціального захисту населення на рівні територіальної громади

протягом року

Крентовська О. П.
Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Пінчук І. М.
Музиченко В. В.
Суліма О. В.
Полякова О. Ю.

7

Протидія проявам насильства та торгівлі людьми. Формування середовища рівних прав і можливостей

7.1

Внесення змін до:
постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 N 417 "Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми" (Постанова N 417);
постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 N 783 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми" (Постанова N 783);
наказу Мінсоцполітики від 18.06.2012 N 366 "Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми" (Наказ N 366), зареєстрованого в Мін'юсті 09.07.2012 за N 1133/21445;
наказу Мінсоцполітики від 14.09.2012 N 578 "Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми" (План N 578)

після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб" (реєстр. N 6125 від 23.02.2017)

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Фаримець О. О.
Пінчук І. М.
Колбаса Р. С.

7.2

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України" щодо уточнення визначення поняття "торгівля людьми"

після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб" (реєстр. N 6125 від 23.02.2017)

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.3

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо надання особам, які постраждали від торгівлі людьми, права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги

після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб" (реєстр. N 6125 від 23.02.2017)

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.4

Проведення інформаційних кампаній щодо нетерпимого ставлення до насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, формування позитивного іміджу сім'ї, відповідального батьківства, підготовки молоді до подружнього життя

протягом року

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.5

Забезпечення встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

протягом року

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.6

Міждисциплінарні навчання для представників суб'єктів Національного механізму взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми

протягом року

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.7

Внесення змін до Порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 693, щодо визначення відповідальності рекламодавців та виробників реклами за порушення вимог статей 7 і 8 Закону України "Про рекламу"

грудень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.8

Надання соціальних послуг потерпілим від насильства в сім'ї; проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство

постійно

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.9

Затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

грудень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.10

Проведення тренінгів для апробації навчальної програми з гендерних аспектів конфліктів, включаючи сексуальне насильство та реабілітацію жертв, з метою їх подальшого включення до навчальних планів вищих навчальних закладів системи соціальної роботи, безпеки та оборони, а також до програм курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників, поліції, ЗСУ

грудень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.11

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Указу Президента України "Про внесення змін до Положення про почесні звання України" з метою підвищення престижу материнства, посилення відповідальності батьків за виховання дітей у сім'ї

жовтень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.12

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї" з метою приведення Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Закон N 921-VIII)

жовтень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.13

Підготовка щорічної доповіді про становище сімей і стан реалізації державної сімейної політики

грудень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.
Пінчук І. М.

7.14

Проведення навчань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики з питань сім'ї, у тому числі соціальної підтримки багатодітних сімей

жовтень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

7.15

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу" (зі змінами)

протягом 2 місяців після прийняття Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Фаримець О. О.
Пінчук І. М.
Колбаса Р. С.

7.16

Внесення змін до законодавства щодо розроблення та виконання державних цільових програм у частині застосування гендерного підходу

листопад

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

8

Розвиток міжнародного співробітництва

8.1

Підготовка пакета документів:
для отримання дозволу на підписання Угоди між Україною та ФРН про соціальне забезпечення та Домовленості щодо реалізації Угоди між Україною та ФРН про соціальне забезпечення;
про затвердження складу делегації України для участі в переговорах щодо укладення Угоди між Україною та Республікою Сербія про соціальне забезпечення;
для отримання дозволу на підписання Угоди між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення та Адміністративного договору до цієї Угоди
для ратифікації пунктів 3 та 4 статті 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої);
для ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 157 про установлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення;
для підписання Імплементаційного протоколу А (будівельна галузь) для Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль;
для ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 171 про нічну працю;
для підписання Меморандуму між Міністерством соціальної політики України та Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері

протягом року

Устименко С. О.
Попова Н. М.

8.2

Забезпечення виконання у межах компетенції Мінсоцполітики:
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
Порядку денного асоціації Україна - ЄС;
Річної національної програми співробітництва "Україна - НАТО" на 2017 рік;
Ініціативи ЄС "Східне партнерство";
плану заходів Мінсоцполітики з імплементації деяких актів законодавства ЄС та Плану заходів Мінсоцполітики з реалізації Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014 - 2017 роки;
спільних заходів зі співробітництва Міністерства з ПРООН, ЮНІСЕФ, Фондом народонаселення ООН, МОМ, МОП, Світовим банком, Кредитною установою для відбудови (KfW Німеччина), USAID, ОБСЄ

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Попова Н. М.
Керівники структурних підрозділів

8.3

Забезпечення діяльності Мінсоцполітики у межах двостороннього міжвідомчого співробітництва з:
Республікою Австрія;
Литовською Республікою;
Азербайджанською Республікою

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Попова Н. М.
Керівники структурних підрозділів

8.4

Забезпечення участі Мінсоцполітики у:
роботі головних органів ООН та комітетів Ради Європи;
106-й сесії Міжнародної конференції праці

протягом року
червень

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Попова Н. М.
Керівники структурних підрозділів

8.5

Забезпечення підготовки:
десятої доповіді Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) в Україні за тематичною групою "Трудові права";
щорічних доповідей за ратифікованими та нератифікованими конвенціями МОП

грудень
лютий, вересень

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Попова Н. М.
Керівники структурних підрозділів

8.6

Забезпечення реалізації проектів міжнародної технічної допомоги

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Попова Н. М.
Керівники структурних підрозділів

8.7

Захист восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

лютий

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

8.8

Забезпечення участі делегації України у 61-й сесії Комісії ООН зі становища жінок

березень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

8.9

Забезпечення участі делегації України у 71-й сесії ГА ООН з питань протидії торгівлі людьми

жовтень

Федорович Н. В.
Фаримець О. О.

8.10

Опрацювання проекту Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері захисту та репатріації жертв торгівлі людьми, торгівлі дітьми, дітей без супроводу та мігрантів, які знаходяться в скрутному становищі

протягом року

Федорович Н. В.
Устименко С. О.
Фаримець О. О.
Попова Н. М.
Колбаса Р. С.

8.11

Забезпечення співпраці з Посольством США в Україні щодо підготовки щорічної доповіді з питань боротьби з торгівлею людьми

протягом року

Федорович Н. В.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Фаримець О. О.
Попова Н. М.
Пінчук І. М.
Колбаса Р. С.
Суліма О. В.

9

Забезпечення інституційної спроможності Мінсоцполітики

9.1

Підготовка проекту Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-технічних розробок, що будуть виконуватись на замовлення Міністерства соціальної політики України за рахунок бюджетних асигнувань у 2018 році

грудень

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Підлужна Н. В.
Керівники структурних підрозділів

9.2

Підготовка звіту про використання результатів науково-дослідних робіт і науково-технічних розробок, що були виконані на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних коштів у 2016 році

липень

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Підлужна Н. В.
Керівники структурних підрозділів

9.3

Проведення інвентаризації актів законодавства УРСР та СРСР, перегляд нормативно-правових актів України, документів Мінсоцполітики в частині їх відповідності законодавству України

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Туліна О. І.
Керівники структурних підрозділів

9.4

Забезпечення підготовки та своєчасне подання Міністру:
матеріалів моніторингу основних напрямів діяльності Міністерства;
інформаційно-презентаційних, аналітичних, табличних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Міністерства

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Бичков С. І.
Керівники структурних підрозділів

9.5

Координація співпраці з Громадською радою при Міністерстві соціальної політики, іншими громадськими організаціями та експертним середовищем з метою забезпечення прозорості діяльності Міністерства

протягом року

Крентовська О. П.
Іванкевич В. В.
Устименко С. О.
Федорович Н. В.
Бичков С. І
Керівники структурних підрозділів
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали