НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2011 року N 2280

м. Київ

Про затвердження Плану діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити План діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, що додається.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
28.11.2011 N 2280

ПЛАН
діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

N
з/п

Вид і назва проекту

Мета прийняття проекту

Термін підготовки

Відповідальний за підготовку актів

1

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755"

Забезпечення виконання заходів, що випливають із Законів України, Програми діяльності Уряду, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, завдань, визначених у щорічних посланнях Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище країни, актів та доручень Президента України, звернень народних депутатів

IV квартал

Управління ліцензування

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви на видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

Зменшення кількості документів, необхідних для отримання ліцензій

IV квартал

Управління ліцензування

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку органів ліцензування"

Забезпечення виконання заходів, що випливають із Законів України, Програми діяльності Уряду, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, завдань, визначених у щорічних посланнях Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище країни, актів та доручень Президента України, звернень народних депутатів

IV квартал

Управління ліцензування

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення"

Удосконалення відносин, що виникають між населенням та енергопостачальниками

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729"

Приведення у відповідність до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

6

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.07.99 N 983"

Зменшення бар'єрів для входження в ринок постачання електричної енергії та природного газу за нерегульованим тарифом

IV квартал

Управління ліцензування

7

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії"

Приведення до діючого законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

8

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України"

Приведення у відповідність до вимог Міністерства юстиції України

IV квартал

Управління ліцензування

9

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ"

Приведення до вимог Закону України "Про функціонування ринку природного газу" у частині відокремлення функцій розподілу та постачання природного газу

IV квартал

Управління ліцензування, управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

10

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу і газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом"

Приведення до вимог Закону України "Про функціонування ринку природного газу" у частині відокремлення функцій розподілу та постачання природного газу

IV квартал

Управління ліцензування, управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

11

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 25.12.2008 N 1529"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

12

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії". Приведення платіжно-розрахункових відносин на ринку природного газу у відповідність до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

13

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.11.2005 N 1044"

Удосконалення форм звітності 5-НКРЕ-газ "Звіт про стан розрахунків за природний газ", 7-НКРЕ-газ "Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом", 8-НКРЕ-газ "Звіт про надходження коштів на поточний рахунок ліцензіатів" з урахуванням змін у законодавстві та доповнення рядом змістовних та характерних показників, які дадуть змогу проводити фінансово-економічний аналіз діяльності окремо взятого ліцензіата

I квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу

14

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

15

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 10.02.2011 N 212"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

16

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

17

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31.03.2011 N 469"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

18

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

19

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 23.06.2011 N 1074"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

20

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 N 475"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

21

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

22

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 N 476"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

23

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

24

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги"

Приведення у відповідність Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, затвердженого постановою НКРЕ від 13.08.98 N 1052, до існуючої нормативно-правової бази

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

25

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку

IV квартал

Управління інформаційних технологій, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

26

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.11.2005 N 1044"

Наповнення існуючих форм звітності 1-НКРЕ "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії" та 6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії" рядом змістовних та характерних показників, які дадуть змогу проводити фінансово-економічний аналіз діяльності окремо взятого ліцензіата та деяких макроекономічних показників галузі в цілому в умовах переходу до ринку двосторонніх договорів, та розроблення нової форми звітності 16-НКРЕ "Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на ринку двосторонніх договорів та поставлену кваліфікованим споживачам"

IV квартал

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

27

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії"

Удосконалення положень Порядку, затвердженого постановою НКРЕ від 02.04.2001 N 309, у зв'язку із закінченням терміну дії пункту 3.1 щодо встановлених базових рівнів експлуатаційних витрат

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

28

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії"

Забезпечення переходу до стимулюючого регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної мережі

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

29

Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 01.08.2001 N 801"

Корегування окремих положень постанови НКРЕ "Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом" у зв'язку з переходом до стимулюючого регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії

I квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

30

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики формування необхідного доходу ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії (на основі багаторічного стимулюючого регулювання)"

Забезпечення переходу до стимулюючого регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

31

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіатів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами до оптимізації витрат

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

32

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

33

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу з постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, розроблені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

34

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності із зберігання природного газу, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

35

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами та транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких підключені безпосередньо до магістральних газопроводів

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали