НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

від 12 січня 2012 року N 19

Київ

Про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Затвердити План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, що додається.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
12.01.2012 N 19

ПЛАН
діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

N
з/п

Вид і назва проекту

Мета прийняття проекту

Термін підготовки

Відповідальний за підготовку актів

1

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755"

Забезпечення виконання заходів, що випливають із Законів України, Програми діяльності Уряду, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, завдань, визначених у щорічних посланнях Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище країни, актів та доручень Президента України, звернень народних депутатів

IV квартал

Управління ліцензування

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви на видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

Зменшення кількості документів, необхідних для отримання ліцензій

IV квартал

Управління ліцензування

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку органів ліцензування"

Забезпечення виконання заходів, що випливають із Законів України, Програми діяльності Уряду, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, завдань, визначених у щорічних посланнях Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище країни, актів та доручень Президента України, звернень народних депутатів

IV квартал

Управління ліцензування

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729"

Приведення у відповідність до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247"

Приведення у відповідність до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління

6

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності"

Зменшення бар'єрів для входження в ринок постачання електричної енергії та природного газу за нерегульованим тарифом

IV квартал

Управління ліцензування

7

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії"

Приведення до діючого законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

8

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики"

Визначення порядку надання адміністративних послуг НКРЕ

IV квартал

Управління ліцензування

9

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на здійснення окремих видів діяльності"

Приведення нормативної бази до діючого законодавства

IV квартал

Управління ліцензування

10

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж"

Встановлення єдиної прозорої процедури приєднання електроустановок до електричних мереж

Через 6 місяців після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій"

Управління роздрібного ринку електричної енергії

11

Проект постанови НКРЕ "Про схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

III квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

12

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

13

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил користування електричною енергією"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

14

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

III квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

15

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

16

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики визначення величини збитків, завданих внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

I квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

17

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

18

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Кодексу місцевих (локальних) електричних мереж"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх контрактів з балансуючим механізмом

Через 6 місяців після прийняття Закону України "Про функціонування ринку електроенергетики"

Управління роздрібного ринку електричної енергії

19

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

III квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

20

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання"

Встановлення порядку розрахунку плати за приєднання

Через 6 місяців після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій"

Управління роздрібного ринку електричної енергії

21

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії". Приведення платіжно-розрахункових відносин на ринку природного газу у відповідність до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

22

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

23

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

24

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

25

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

26

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

27

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України"

Виконання вимог пункту 5 частини 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

28

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб"

Виконання вимог пункту 13 частини 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

29

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 25.12.2008 N 1529"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

30

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 10.02.2011 N 212"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

31

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 31.03.2011 N 469"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

32

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 23.06.2011 N 1074"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування

33

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 N 475"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

34

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 29.05.2003 N 476"

Виконання вимог частини 1 статті 15 Закону України "Про природні монополії"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв

35

Проект постанови НКРЕ "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу"

Виконання вимог пункту 21 частини 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

IV квартал

Управління регулювання нафтогазового комплексу, юридичне управління, управління ліцензування, управління ліцензійного контролю та територіальних представництв, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

36

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії"

Забезпечення першого етапу переходу від існуючої моделі ринку "пулу" до моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку

IV квартал

Управління інформаційних технологій, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків

37

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

IV квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці, юридичне управління

38

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії"

Забезпечення переходу до стимулюючого регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної мережі

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

39

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики формування необхідного доходу ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії (на основі багаторічного стимулюючого регулювання)"

Забезпечення переходу до стимулюючого регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії

II квартал

Управління цінової політики в електроенергетиці, управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, юридичне управління

40

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, розроблені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат при реалізації природного газу суб'єкту уповноваженому Кабінетом Міністрів України

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

41

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіатів з транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами до оптимізації витрат

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

42

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

43

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифу з постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, розроблені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, отримання прибутку, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

44

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, створені на принципах відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності із зберігання природного газу, а також стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

45

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ, що встановлює методичні засади формування тарифів на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами та транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких підключені безпосередньо до магістральних газопроводів

IV квартал

Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, юридичне управління

46

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про внесення до Закону України "Про електроенергетику"

II квартал

Управління енергоринку

47

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Тимчасового порядку визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії споживачами, які отримують електроенергію від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"

II квартал

Управління енергоринку

48

Проект постанови НКРЕ "Про порядок закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"

II квартал

Управління енергоринку

49

Проект постанови НКРЕ "Щодо оплати електричної енергії власного виробництва"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"

II квартал

Управління енергоринку

50

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"

II квартал

Управління енергоринку

51

Проект постанови НКРЕ "Про закупівлю електричної енергії виробниками електричної енергії"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимогЗакону України "Про внесення до Закону України "Про електроенергетику"

II квартал

Управління енергоринку

52

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Положення про проведення експертизи при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики"

Визначення нормативно-правового механізму для дослідження експертами кола питань з метою отримання інформації, необхідної для забезпечення прозорості, обґрунтованості та об'єктивності рішень, що приймаються НКРЕ в межах її компетенції

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

53

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії"

Визначення нормативно-правового механізму для розробки, подання, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

54

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії"

Визначення нормативно-правового механізму для подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

55

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення класів споживачів електричної енергії"

Забезпечення єдиного підходу до всіх споживачів та виключення необґрунтованих преференцій

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

56

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 25.12.2002 N 1455"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

57

Проект постанови НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 19.04.2002 N 398"

Розроблення та затвердження нормативного документа НКРЕ

II квартал

Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

58

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики (та їх складових), що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії"

Приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії

I квартал

Управління генеруючих підприємств

59

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку видачі, користування та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії"

Приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії

I квартал

Управління генеруючих підприємств

60

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності"

Приведення у відповідність до Закону України "Про електроенергетику"

I квартал

Управління генеруючих підприємств

61

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження примірних договорів, які укладаються із суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії"

Приведення у відповідність до діючого законодавства

I квартал

Управління генеруючих підприємств

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали