Додаткова копія: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 11 грудня 2018 року N 642

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Відповідно до статей 7, 19 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого рішенням НКРЗІ 21.10.2014 N 720 (Рішення N 720), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, що додається.

2. Департаменту правового забезпечення подати в установленому порядку пропозиції до плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів, сформовані на підставі розділу "Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів" Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

Додаток
до рішення НКРЗІ
11.12.2018 N 642

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

N
п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Закон N 2249-VIII)

Адаптація законодавчих актів України до Європейського кодексу електронних комунікацій.

I - IV квартал

Департамент правового забезпечення
Інші заінтересовані самостійні структурні підрозділи

2.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розміру плати за виділення номерного ресурсу"

Приведення видів номерного ресурсу у відповідність до Національного плану нумерації України та Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку ITU-T Rec.E.164 "Міжнародний план нумерації електрозв'язку загального користування", ITU-T Rec.E.212 "План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів".

I - III квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

3.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг"

Врегулювання відносин, пов'язаних із захистом прав споживачів під час замовлення, отримання контент-послуг та відмови від них.

I - III квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу
Департамент державного нагляду

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій"

Удосконалення Порядку в частині взаєморозрахунків за вхідний міжнародний телефонний трафік, приведення у відповідність до чинного законодавства.

I квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент ліцензування
Департамент правового забезпечення

2.

Рішення НКРЗІ "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства про телекомунікації"

Забезпечити виконання вимог абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

I квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення

3.

Рішення НКРЗІ "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом нагляду вимог законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України"

Забезпечити виконання вимог абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

I квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення

4.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 N 180 "Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 N 1189 та від 25.12.2008 N 1283"

Удосконалення нормативно-правової бази в сферах телекомунікацій в частині надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності виключно в електронній формі на офіційному веб-сайті НКРЗІ у відповідному розділі за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням електронного цифрового підпису.

I - II квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення

5.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційних мереж загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу"

Спрощення умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб'єктами господарювання, які використовують номерний ресурс телекомунікаційних мереж загального користування для надання телекомунікаційних послуг, у тому числі щодо скасування зобов'язання щорічно подавати звіти про використання номерного ресурсу.

I - II квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

6.

Рішення НКРЗІ "Про затвердження Правил здійснення діяльності в сфері телекомунікацій"

Встановлення чітких, прозорих та недискримінаційних правил та умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі на заміну діючим ліцензійним умовам здійснення певних видів діяльності після приведення спеціального (галузевого) законодавства до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

I - II квартал

Департамент зв'язку
Департамент ліцензування
Департамент економічного аналізу
Департамент державного нагляду

7.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України"

Удосконалення законодавства про телекомунікації в частині, що стосується маршрутизації:
міжнародного трафіка з використанням технології комутації пакетів;
трафіка голосової телефонії на скорочені номери, у тому числі на скорочені номери служб екстреної допомоги.

I - II квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення
Департамент державного нагляду
Департамент економічного аналізу

8.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку"

Лібералізація умов надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів, провайдерів телекомунікацій шляхом спрощення процедури надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, зменшення одноразових платежів за доступ з метою створення сприятливих умов для розвитку телекомунікаційних мереж операторів та провайдерів телекомунікацій.

I - II квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу
Департамент державного нагляду

9.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій"

Удосконалення нормативно-правової бази в сфері телекомунікацій та спрощення процедури реєстрації операторів, провайдерів телекомунікацій, у тому числі щодо подання заяв в електронній формі.

I - II квартал

Департамент ліцензування
Департамент правового забезпечення

10.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій"

Приведення Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 N 649 (Порядок N 649) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за N 92/22624, у відповідність до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів, зокрема, Закону України "Про телекомунікації" враховуючи пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Розпорядження N 169-р).

I - II квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення

11.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування"

Приведення Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 N 684 (Порядок N 684) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за N 175/22707, у відповідність до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів, зокрема, Закону України "Про радіочастотний ресурс України" враховуючи пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Розпорядження N 169-р).

I - II квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення

12.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі"

Приведення Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням НКРЗІ від 28 листопада 2017 року N 607 (Порядок N 607) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 року за N 145/31597, у відповідність до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII).

I - III квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент зв'язку

13.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53"

Удосконалення умов, спрямованих на підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу України.

II - IV квартал

Департамент ліцензування
Департамент правового забезпечення

14.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій"

Приведення Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30.07.2013 N 487 (Положення N 487) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 за N 1426/23958, у відповідність до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII).

I - III квартал

Департамент державного нагляду
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення
УДЦР (за згодою)

15.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг"

Забезпечення споживачів телекомунікаційних послуг інформацією щодо встановлених операторами, провайдерами телекомунікацій в договорах про надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернет значень мінімальних швидкостей передавання та приймання даних.

I - IV квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення
Департамент державного нагляду

16.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій"

Удосконалення нормативно-правової бази в сфері послуг з надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій з метою сприяння ефективному функціонуванню операторів телекомунікацій.

I - IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

17.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги"

Удосконалення нормативно-правової бази в сфері надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг з метою сприяння ефективному функціонуванню операторів телекомунікацій.

I - IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

18.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку"

Удосконалення нормативно-правової бази в сфері надання універсальних послуг поштового зв'язку з метою сприяння ефективному функціонуванню національного оператора поштового зв'язку.

I - IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

19.

Рішення НКРЗІ "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг"

Розробка порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг на виконання вимог Закону України "Про телекомунікації".

I - IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

20.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 19.04.2007 N 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за N 829/14096"

Удосконалення Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, конкретизація окремих положень.

I - IV квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення
УДЦР (за згодою)

21.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 16.07.2009 N 1599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2009 за N 741/16757"

Приведення Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування у відповідність до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815 (зі змінами), в частині особливостей застосування радіотехнологій в Україні на умовах Л03.

I - IV квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення
УДЦР (за згодою)

22.

Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Вдосконалення окремих положень Регламенту аматорського радіозв'язку України (Рішення N 475) з метою досягнення європейського рівня радіоаматорства в Україні.

I - IV квартал

Департамент ліцензування
Департамент правового забезпечення

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали