НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2011 року N 21

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2012 рік, що додається.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті НКРЗІ та опублікувати у журналі "Бюлетень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" (офіційне видання).

 

Голова

П. Яцук

 

Додаток
до рішення
29.12.2011 N 21

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

N п/п

Назва та вид регуляторного акта

Мета прийняття

Строки підготовки проекту

Підрозділ, відповідальний за розроблення

1

Рішення "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"

Удосконалення нормативної бази шляхом визначення єдиного Порядку, який дозволить встановити засади формування тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"

I квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

2

Рішення "Про затвердження Положення про порядок надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів"

Удосконалення діючого Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів

I - II квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

3

Рішення "Про затвердження Порядку надання звітності операторами телекомунікацій"

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині введення єдиного порядку збору та подання інформації операторами та провайдерами, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій.

I - II квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення
Департамент зв'язку

4

Рішення "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій"

Реалізація вимог Закону України від 02.12.2010 N 2752-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозв'язку"

I - II квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

5

Рішення "Про затвердження тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій"

Реалізація вимог Закону України від 02.12.2010 N 2752-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозв'язку"

I - II квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

6

Рішення "Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України"

Приведення у відповідності до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

I - II квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

7

Рішення "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ "Про затвердження Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв'язку"

Вдосконалення регуляторного акта відповідно до пропозицій операторів телекомунікацій.

II квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

8

Рішення "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування"

Приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг" (Закон N 3610-VI)

II квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення

9

Рішення "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій"

Приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг" (Закон N 3610-VI)

II квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення

10

Рішення "Про затвердження Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України"

З метою приведення діючих нормативно - правових актів у відповідність до вимог Закону України від 2 грудня 2010 року N 2751-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка" та на виконання пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про телекомунікації" щодо порядку маршрутизації трафіка, схваленого Кабінетом Міністрів України 19.01.2011.

II квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

11

Проект Закону України "Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж"

Встановлення відносин між суб'єктами ринку телекомунікацій, власниками майнових комплексів, місцевими органами самоврядування та власниками діючої інфраструктури телекомунікаційних мереж.

II квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

12

Рішення "Про затвердження Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж"

Встановлення відносин між суб'єктами ринку телекомунікацій при взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

II квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

13

Рішення "Про затвердження Порядку регулювання розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж"

Реалізація вимог Закону України від 02.12.2010 N 2751-VI "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіка"

II квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

14

Рішення "Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг"

Приведення у відповідність до чинного законодавства.

II квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент зв'язку

15

Рішення "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій"

Приведення у відповідності до Закону України "Про телекомунікації"

II квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

16

Проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про телекомунікації" щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективних механізмів"

Приведення у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради N 2002/21/ЄС від 7 березня 2002 р. про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива)

II квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

17

Рішення "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію"

Визначення нових видів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію відповідно до внесених змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України

II - III квартал

Департамент регулювання та ліцензування

18

Рішення "Про затвердження Правил здійснення діяльності операторами телекомунікацій"

Врегулювання діяльності операторів, що здійснюють її на реєстраційній основі

II - III квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

19

Рішення "Про затвердження Правил здійснення діяльності провайдерами телекомунікацій"

Визначення переліку організаційних, технологічних та інших спеціальних вимог

II - III квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

20

Рішення "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги."

Приведення Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги у відповідність до передбачених Законом України "Про телекомунікації" принципів, на яких базується тарифне регулювання, а саме наближення тарифів до рівня собівартості та уникнення перехресного субсидування одних послуг за рахунок інших.

II - IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення

21

Рішення "Про затвердження Порядку аналізу ринків телекомунікаційних послуг та визначення операторів з істотною ринковою перевагою"

Встановлення процедури, основних принципів та критеріїв визначення ринків телекомунікаційних послуг.
Удосконалення діючого Переліку ринків телекомунікаційних послуг з урахуванням норм Рекомендацій Єврокомісії та національних особливостей розвитку ринку телекомунікацій

II - IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення

22

Рішення "Про затвердження Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

Приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг" (Закон N 3566-VI)

III квартал

Департамент державного нагляду

23

Рішення "Про затвердження Положення про державне регулювання номерного ресурсу ТМЗК України".

Вдосконалення регуляторного акта відповідно до пропозицій операторів телекомунікацій.

III квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

24

Рішення "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного"

Приведення у відповідності до Закону України "Про телекомунікації"

III - IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

25

Рішення "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування та експлуатації і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного"

Приведення у відповідності до Закону України "Про телекомунікації"

III - IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

26

Рішення "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації і надання в користування каналів електрозв'язку "

Приведення у відповідності до Закону України "Про телекомунікації"

III - IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

27

Рішення "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційної мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж"

Приведення у відповідності до Закону України "Про телекомунікації"

III - IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

28

Рішення "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу"

Приведення у відповідність до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

29

Рішення "Про затвердження Розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіка"

Реалізація вимог Закону України "Про телекомунікації"

IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення

30

Рішення "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку".

Забезпечення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку

IV квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення

31

Рішення "Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів"

Розробка регуляторного акта на виконанняЗакону України "Про внесення змін щодо Закону України "Про телекомунікації" щодо збільшення переліку послуг" (2392-VI) від 01.07.2010. з метою встановлення порядку надання та отримання послуг з перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів.

IV квартал

Департамент зв'язку
Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

32

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1147 "Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу та порядок її внесення" (в частині визначення розміру плати за виділення скорочених номерів).

Відповідно до частини 1 ст. 70 Закону України "Про телекомунікації" номерний ресурс надається оператору на підставі дозволу НКРЗ. Відповідно до частини 11 цієї ж статті Закону, за видачу номерного ресурсу стягується плата у розмірі і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Розмір плати за виділення 3-х значних скорочених номерів для мереж рухомого (мобільного) зв'язку діючою Постановою не передбачений.

IV квартал

Департамент зв'язку
Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення

33

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 993"

Проведення конверсії та тендеру на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

34

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

Проведення конверсії та тендеру на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

35

Рішення "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України"

Проведення тендеру на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали