ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 січня 2017 року N 135

Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2017 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об'єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році

З метою надходження у 2017 році грошових коштів до Державного бюджету України від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, наказую:

1. Затвердити план-графік очікуваного надходження у 2017 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками (додаток 1).

2. Затвердити орієнтовний перелік об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році (додаток 2).

3. Затвердити орієнтовні кількісні показники об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році (додаток 3).

4. Затвердити орієнтовні кількісні показники об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, які планується включити у 2017 році до переліку об'єктів, що підлягають приватизації (додаток 4).

5. Регіональним відділенням Фонду державного майна України щомісячно до 02 числа місяця, наступного за звітним, інформувати Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України про хід приватизації об'єктів державної власності груп А, Д та Ж (додатки 5, 6, 7, 8, 9).

6. Персональну відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальників регіональних відділень Фонду державного майна України та начальника Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

І. Білоус

 

Додаток 1
до наказу ФДМУ
30.01.2017 N 135

План-графік очікуваного надходження у 2017 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, тис. грн.

РВ ФДМУ по (в)

Групи А, Д, Ж

План на 2017 рік

I кв.

У тому числі

II кв.

У тому числі

III кв.

У тому числі

IV кв.

У тому числі

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Вінницькій області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

2250,00

1180,00

0,00

750,00

430,00

235,00

0,00

155,00

80,00

225,00

80,00

30,00

115,00

610,00

20,00

240,00

350,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

60,00

10,00

15,00

35,00

10,00

10,00

0,00

0,00

Усього

2350,00

1180,00

0,00

750,00

430,00

265,00

0,00

155,00

110,00

285,00

90,00

45,00

150,00

620,00

30,00

240,00

350,00

Група Д об'єкти приватизації

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

30,00

0,00

0,00

30,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Група Ж об'єкти приватизації

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

2500,00

1180,00

0,00

750,00

430,00

235,00

0,00

155,00

80,00

345,00

80,00

30,00

235,00

740,00

20,00

340,00

380,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

60,00

10,00

15,00

35,00

10,00

10,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

2600,00

1180,00

0,00

750,00

430,00

265,00

0,00

155,00

110,00

405,00

90,00

45,00

270,00

750,00

30,00

340,00

380,00

Волинській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

1054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,00

85,00

200,00

219,00

350,00

30,00

300,00

20,00

200,00

50,00

150,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607,00

207,00

400,00

0,00

170,00

20,00

150,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

Усього

1881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1111,00

292,00

600,00

219,00

520,00

50,00

450,00

20,00

250,00

100,00

150,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

1054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,00

85,00

200,00

219,00

350,00

30,00

300,00

20,00

200,00

50,00

150,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607,00

207,00

400,00

0,00

170,00

20,00

150,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1111,00

292,00

600,00

219,00

520,00

50,00

450,00

20,00

250,00

100,00

150,00

0,00

Дніпропетровській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

3920,00

790,00

0,00

0,00

790,00

700,00

0,00

350,00

350,00

1780,00

180,00

1600,00

0,00

650,00

200,00

200,00

250,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

3920,00

790,00

0,00

0,00

790,00

700,00

0,00

350,00

350,00

1780,00

180,00

1600,00

0,00

650,00

200,00

200,00

250,00

Дніпропетровській області

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

1700,00

1000,00

700,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

3050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

900,00

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

1700,00

1000,00

700,00

0,00

Група Ж об'єкти приватизації

1530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1280,00

380,00

0,00

900,00

250,00

0,00

250,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1280,00

380,00

0,00

900,00

250,00

0,00

250,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

8950,00

790,00

0,00

0,00

790,00

2200,00

0,00

850,00

1350,00

3360,00

860,00

1600,00

900,00

2600,00

1200,00

1150,00

250,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

9500,00

790,00

0,00

0,00

790,00

2600,00

0,00

1250,00

1350,00

3510,00

1010,00

1600,00

900,00

2600,00

1200,00

1150,00

250,00

Донецькій області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

34,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

4,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

610,00

210,00

0,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

610,00

210,00

0,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Усього

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

Група Ж об'єкти приватизації

203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153,00

0,00

33,00

120,00

50,00

0,00

0,00

50,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153,00

0,00

33,00

120,00

50,00

0,00

0,00

50,00

Донецькій області

Усього по РВ об'єкти приватизації

867,00

210,00

0,00

0,00

210,00

4,00

0,00

4,00

0,00

583,00

30,00

33,00

520,00

70,00

0,00

0,00

70,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

ЗАГАЛОМ по РВ

918,00

210,00

0,00

0,00

210,00

30,00

0,00

30,00

0,00

583,00

30,00

33,00

520,00

95,00

0,00

0,00

95,00

Житомирській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

200,00

200,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

240,00

240,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

170,00

40,00

100,00

30,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

180,00

30,00

120,00

30,00

Усього

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

350,00

70,00

220,00

60,00

Група Ж об'єкти приватизації

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

60,00

40,00

0,00

20,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

Усього

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

75,00

40,00

0,00

35,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

260,00

215,00

0,00

45,00

380,00

130,00

200,00

50,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

40,00

0,00

35,00

195,00

30,00

120,00

45,00

ЗАГАЛОМ по РВ

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

335,00

255,00

0,00

80,00

575,00

160,00

320,00

95,00

Закарпатській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

40,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

Усього

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

200,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

850,00

0,00

0,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Закарпатській області

Група Д об'єкти приватизації

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

0,00

30,00

200,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2270,00

0,00

1970,00

300,00

Усього

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

2000,00

500,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

2070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

40,00

0,00

300,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

730,00

500,00

30,00

200,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2620,00

350,00

1970,00

300,00

ЗАГАЛОМ по РВ

4850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

200,00

0,00

300,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

3350,00

850,00

2000,00

500,00

Запорізькій області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

1256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382,00

0,00

0,00

382,00

874,00

0,00

524,00

350,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382,00

0,00

0,00

382,00

874,00

0,00

524,00

350,00

Група Ж об'єкти приватизації

1198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1198,00

0,00

0,00

1198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1198,00

0,00

0,00

1198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

2454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1198,00

0,00

0,00

1198,00

382,00

0,00

0,00

382,00

874,00

0,00

524,00

350,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

2454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1198,00

0,00

0,00

1198,00

382,00

0,00

0,00

382,00

874,00

0,00

524,00

350,00

Івано-Франківській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

950,00

250,00

0,00

0,00

250,00

100,00

0,00

0,00

100,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

950,00

250,00

0,00

0,00

250,00

100,00

0,00

0,00

100,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Група Ж об'єкти приватизації

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

1130,00

250,00

0,00

0,00

250,00

280,00

0,00

180,00

100,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1130,00

250,00

0,00

0,00

250,00

280,00

0,00

180,00

100,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Київській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

2950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

300,00

100,00

700,00

0,00

200,00

500,00

1850,00

0,00

1300,00

550,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

2950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

300,00

100,00

700,00

0,00

200,00

500,00

1850,00

0,00

1300,00

550,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470,00

70,00

0,00

400,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

10,00

0,00

20,00

Усього

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

80,00

0,00

420,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

3470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

300,00

150,00

700,00

0,00

200,00

500,00

2320,00

70,00

1300,00

950,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

10,00

0,00

20,00

ЗАГАЛОМ по РВ

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

300,00

150,00

700,00

0,00

200,00

500,00

2350,00

80,00

1300,00

970,00

Кіровоградській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

360,00

70,00

0,00

290,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

Усього

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

370,00

80,00

0,00

290,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

360,00

70,00

0,00

290,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

370,00

80,00

0,00

290,00

Луганській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

Луганській області

Усього по РВ об'єкти приватизації

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330,00

0,00

330,00

0,00

330,00

330,00

0,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330,00

0,00

330,00

0,00

330,00

330,00

0,00

0,00

Львівській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

620,00

50,00

0,00

0,00

50,00

175,00

0,00

115,00

60,00

45,00

0,00

15,00

30,00

350,00

350,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

630,00

60,00

0,00

0,00

60,00

175,00

0,00

115,00

60,00

45,00

0,00

15,00

30,00

350,00

350,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

300,00

80,00

0,00

80,00

0,00

70,00

0,00

70,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

50,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

350,00

130,00

0,00

130,00

0,00

70,00

0,00

70,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

920,00

130,00

0,00

80,00

50,00

245,00

0,00

185,00

60,00

115,00

70,00

15,00

30,00

430,00

430,00

0,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

60,00

60,00

0,00

50,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

980,00

190,00

0,00

130,00

60,00

245,00

0,00

185,00

60,00

115,00

70,00

15,00

30,00

430,00

430,00

0,00

0,00

Миколаївській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

370,00

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

370,00

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Ж об'єкти приватизації

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Усього

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

Миколаївській області

Усього по РВ об'єкти приватизації

730,00

370,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1030,00

370,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

650,00

0,00

0,00

650,00

Одеській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

630,00

50,00

0,00

0,00

50,00

150,00

0,00

100,00

50,00

230,00

0,00

200,00

30,00

200,00

100,00

0,00

100,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

630,00

50,00

0,00

0,00

50,00

150,00

0,00

100,00

50,00

230,00

0,00

200,00

30,00

200,00

100,00

0,00

100,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

3900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

3100,00

3000,00

0,00

100,00

300,00

100,00

200,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

Усього

4100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

3100,00

3000,00

0,00

100,00

500,00

300,00

200,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Ж об'єкти приватизації

3300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

3000,00

300,00

200,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

3300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

3000,00

300,00

200,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

7930,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3750,00

0,00

200,00

3550,00

3630,00

3200,00

250,00

180,00

500,00

200,00

200,00

100,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

8530,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4150,00

0,00

600,00

3550,00

3630,00

3200,00

250,00

180,00

700,00

400,00

200,00

100,00

Полтавській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

960,00

35,00

0,00

20,00

15,00

55,00

0,00

0,00

55,00

30,00

15,00

15,00

0,00

840,00

0,00

0,00

840,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

124,00

44,00

0,00

40,00

4,00

40,00

0,00

0,00

40,00

40,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1084,00

79,00

0,00

60,00

19,00

95,00

0,00

0,00

95,00

70,00

35,00

35,00

0,00

840,00

0,00

0,00

840,00

Група Д об'єкти приватизації

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,00

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Полтавській області

Група Ж об'єкти приватизації

80,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

10,00

30,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

30,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

5,00

20,00

0,00

Усього

110,00

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

15,00

50,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

1107,00

75,00

0,00

20,00

55,00

122,00

67,00

0,00

55,00

30,00

15,00

15,00

0,00

880,00

10,00

30,00

840,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

194,00

49,00

0,00

40,00

9,00

80,00

40,00

0,00

40,00

40,00

20,00

20,00

0,00

25,00

5,00

20,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1301,00

124,00

0,00

60,00

64,00

202,00

107,00

0,00

95,00

70,00

35,00

35,00

0,00

905,00

15,00

50,00

840,00

Рівненській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

572,00

37,00

0,00

0,00

37,00

530,00

0,00

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

680,00

37,00

0,00

0,00

37,00

638,00

0,00

0,00

638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

672,00

37,00

0,00

0,00

37,00

630,00

100,00

0,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

780,00

37,00

0,00

0,00

37,00

738,00

100,00

0,00

638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

Сумській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

4004,00

240,00

0,00

0,00

240,00

30,00

0,00

0,00

30,00

34,00

0,00

34,00

0,00

3700,00

0,00

0,00

3700,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

4004,00

240,00

0,00

0,00

240,00

30,00

0,00

0,00

30,00

34,00

0,00

34,00

0,00

3700,00

0,00

0,00

3700,00

Група Д об'єкти приватизації

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

Усього

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305,00

305,00

0,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

Група Ж об'єкти приватизації

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

Сумській області

Усього по РВ об'єкти приватизації

4744,00

240,00

0,00

0,00

240,00

30,00

0,00

0,00

30,00

259,00

225,00

34,00

0,00

4215,00

0,00

15,00

4200,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

4834,00

240,00

0,00

0,00

240,00

30,00

0,00

0,00

30,00

339,00

305,00

34,00

0,00

4225,00

0,00

25,00

4200,00

Тернопільській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

215,00

95,00

0,00

0,00

95,00

55,00

0,00

55,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

35,00

25,00

0,00

0,00

25,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

250,00

120,00

0,00

0,00

120,00

65,00

0,00

65,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

5,00

25,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

5,00

25,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

315,00

95,00

0,00

0,00

95,00

55,00

0,00

55,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

140,00

70,00

45,00

25,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

35,00

25,00

0,00

0,00

25,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

350,00

120,00

0,00

0,00

120,00

65,00

0,00

65,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

140,00

70,00

45,00

25,00

Харківській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

70,00

0,00

50,00

20,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

55,00

0,00

30,00

25,00

Усього

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

125,00

0,00

80,00

45,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1300,00

1300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

20,00

25,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

10,00

15,00

0,00

Усього

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

30,00

40,00

0,00

Харківській області

Група Ж об'єкти приватизації

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200,00

0,00

0,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

1745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1600,00

800,00

0,00

800,00

30,00

0,00

30,00

0,00

115,00

20,00

75,00

20,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

500,00

0,00

400,00

20,00

0,00

20,00

0,00

80,00

10,00

45,00

25,00

ЗАГАЛОМ по РВ

2745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

1300,00

0,00

1200,00

50,00

0,00

50,00

0,00

195,00

30,00

120,00

45,00

Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

125,00

125,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

125,00

125,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575,00

0,00

500,00

75,00

625,00

125,00

500,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575,00

0,00

500,00

75,00

625,00

125,00

500,00

0,00

Хмельницькій області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

100,00

25,00

0,00

0,00

25,00

20,00

0,00

10,00

10,00

30,00

10,00

20,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

20,00

10,00

60,00

20,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

190,00

25,00

0,00

0,00

25,00

50,00

0,00

30,00

20,00

90,00

30,00

60,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

Усього

1030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1030,00

1030,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Усього

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Хмельницькій області

Усього по РВ об'єкти приватизації

970,00

25,00

0,00

0,00

25,00

20,00

0,00

10,00

10,00

30,00

10,00

20,00

0,00

895,00

860,00

25,00

10,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

20,00

10,00

60,00

20,00

40,00

0,00

180,00

170,00

0,00

10,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1240,00

25,00

0,00

0,00

25,00

50,00

0,00

30,00

20,00

90,00

30,00

60,00

0,00

1075,00

1030,00

25,00

20,00

Черкаській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

395,00

40,00

0,00

0,00

40,00

135,00

45,00

60,00

30,00

170,00

30,00

140,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

Усього

495,00

40,00

0,00

0,00

40,00

135,00

45,00

60,00

30,00

230,00

30,00

200,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Усього

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

Група Ж об'єкти приватизації

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

915,00

40,00

0,00

0,00

40,00

135,00

45,00

60,00

30,00

240,00

50,00

140,00

50,00

500,00

350,00

50,00

100,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

10,00

60,00

0,00

70,00

0,00

40,00

30,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1055,00

40,00

0,00

0,00

40,00

135,00

45,00

60,00

30,00

310,00

60,00

200,00

50,00

570,00

350,00

90,00

130,00

Чернівецькій області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

Усього

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

Усього

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

Чернівецькій області

Усього по РВ об'єкти приватизації

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

0,00

150,00

15,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

50,00

15,00

ЗАГАЛОМ по РВ

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

0,00

200,00

30,00

Чернігівській області

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

110,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

Усього

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

Група Д об'єкти приватизації

630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

245,00

100,00

135,00

10,00

285,00

100,00

125,00

60,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

75,00

0,00

60,00

15,00

120,00

40,00

50,00

30,00

Усього

875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

320,00

100,00

195,00

25,00

405,00

140,00

175,00

90,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

105,00

245,00

100,00

135,00

10,00

395,00

100,00

125,00

170,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

75,00

0,00

60,00

15,00

210,00

40,00

50,00

120,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

320,00

100,00

195,00

25,00

605,00

140,00

175,00

290,00

м. Києву

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д об'єкти приватизації

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

100,00

150,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

70,00

130,00

0,00

Усього

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

170,00

280,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

750,00

250,00

100,00

150,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

70,00

130,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

750,00

450,00

170,00

280,00

0,00

РВ ФДМУ

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

23570,00

2862,00

0,00

770,00

2092,00

3478,00

170,00

1349,00

1959,00

5391,00

575,00

3409,00

1407,00

11839,00

1590,00

3184,00

7065,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2070,00

79,00

0,00

40,00

39,00

1011,00

367,00

456,00

188,00

450,00

110,00

305,00

35,00

530,00

420,00

70,00

40,00

Усього

25640,00

2941,00

0,00

810,00

2131,00

4489,00

537,00

1805,00

2147,00

5841,00

685,00

3714,00

1442,00

12369,00

2010,00

3254,00

7105,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

9710,00

210,00

0,00

0,00

210,00

2350,00

800,00

0,00

1550,00

5260,00

3000,00

1010,00

1250,00

1890,00

1430,00

350,00

110,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

1010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

370,00

50,00

90,00

Усього

10720,00

210,00

0,00

0,00

210,00

2850,00

1300,00

0,00

1550,00

5260,00

3000,00

1010,00

1250,00

2400,00

1800,00

400,00

200,00

Група Д об'єкти приватизації

6037,00

380,00

0,00

80,00

300,00

937,00

167,00

670,00

100,00

1130,00

715,00

165,00

250,00

3590,00

1565,00

1150,00

875,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

4190,00

50,00

0,00

50,00

0,00

890,00

40,00

800,00

50,00

350,00

240,00

60,00

50,00

2900,00

160,00

2295,00

445,00

Усього

10227,00

430,00

0,00

130,00

300,00

1827,00

207,00

1470,00

150,00

1480,00

955,00

225,00

300,00

6490,00

1725,00

3445,00

1320,00

Група Ж об'єкти приватизації

8066,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5178,00

0,00

180,00

4998,00

1798,00

595,00

83,00

1120,00

1050,00

50,00

380,00

620,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

745,00

5,00

0,00

0,00

5,00

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

5,00

20,00

315,00

Усього

8811,00

45,00

0,00

0,00

45,00

5578,00

0,00

180,00

5398,00

1798,00

595,00

83,00

1120,00

1390,00

55,00

400,00

935,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

47383,00

3492,00

0,00

850,00

2642,00

11943,00

1137,00

2199,00

8607,00

13579,00

4885,00

4667,00

4027,00

18369,00

4635,00

5064,00

8670,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

8015,00

134,00

0,00

90,00

44,00

2801,00

907,00

1256,00

638,00

800,00

350,00

365,00

85,00

4280,00

955,00

2435,00

890,00

ЗАГАЛОМ по РВ

55398,00

3626,00

0,00

940,00

2686,00

14744,00

2044,00

3455,00

9245,00

14379,00

5235,00

5032,00

4112,00

22649,00

5590,00

7499,00

9560,00

ЦА ФДМУ

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27000,00

0,00

0,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27000,00

0,00

0,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по ЦА об'єкти приватизації

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27000,00

0,00

0,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по ЦА земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по ЦА

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27000,00

0,00

0,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

РВ ФДМУ та ЦА ФДМУ

Група А (ОІВМ) об'єкти приватизації

23570,00

2862,00

0,00

770,00

2092,00

3478,00

170,00

1349,00

1959,00

5391,00

575,00

3409,00

1407,00

11839,00

1590,00

3184,00

7065,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2070,00

79,00

0,00

40,00

39,00

1011,00

367,00

456,00

188,00

450,00

110,00

305,00

35,00

530,00

420,00

70,00

40,00

Усього

25640,00

2941,00

0,00

810,00

2131,00

4489,00

537,00

1805,00

2147,00

5841,00

685,00

3714,00

1442,00

12369,00

2010,00

3254,00

7105,00

Група А (ЄМК) об'єкти приватизації

36710,00

210,00

0,00

0,00

210,00

2350,00

800,00

0,00

1550,00

32260,00

3000,00

1010,00

28250,00

1890,00

1430,00

350,00

110,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

1010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

370,00

50,00

90,00

Усього

37720,00

210,00

0,00

0,00

210,00

2850,00

1300,00

0,00

1550,00

32260,00

3000,00

1010,00

28250,00

2400,00

1800,00

400,00

200,00

Група Д об'єкти приватизації

6037,00

380,00

0,00

80,00

300,00

937,00

167,00

670,00

100,00

1130,00

715,00

165,00

250,00

3590,00

1565,00

1150,00

875,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

4190,00

50,00

0,00

50,00

0,00

890,00

40,00

800,00

50,00

350,00

240,00

60,00

50,00

2900,00

160,00

2295,00

445,00

Усього

10227,00

430,00

0,00

130,00

300,00

1827,00

207,00

1470,00

150,00

1480,00

955,00

225,00

300,00

6490,00

1725,00

3445,00

1320,00

Група Ж об'єкти приватизації

8066,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5178,00

0,00

180,00

4998,00

1798,00

595,00

83,00

1120,00

1050,00

50,00

380,00

620,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

745,00

5,00

0,00

0,00

5,00

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

5,00

20,00

315,00

Усього

8811,00

45,00

0,00

0,00

45,00

5578,00

0,00

180,00

5398,00

1798,00

595,00

83,00

1120,00

1390,00

55,00

400,00

935,00

Усього по РВ та ЦА об'єкти приватизації

74383,00

3492,00

0,00

850,00

2642,00

11943,00

1137,00

2199,00

8607,00

40579,00

4885,00

4667,00

31027,00

18369,00

4635,00

5064,00

8670,00

Усього по РВ та ЦА земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

8015,00

134,00

0,00

90,00

44,00

2801,00

907,00

1256,00

638,00

800,00

350,00

365,00

85,00

4280,00

955,00

2435,00

890,00

ЗАГАЛОМ по РВ та ЦА

82398,00

3626,00

0,00

940,00

2686,00

14744,00

2044,00

3455,00

9245,00

41379,00

5235,00

5032,00

31112,00

22649,00

5590,00

7499,00

9560,00

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький

 

Додаток 2
до наказу ФДМУ
30.01.2017 N 135

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році

N
з/п

Назва, адреса об'єкта, балансоутримувач (код ЄДРПОУ)

Група А (ОІВМ)

Вінницька область

1

Нежитлові вбудовані приміщення на 1-му поверсі (N 1 - 3 - N 1 - 21) та на 2-му поверсі (N 2-1 - N 2-6) загальною площею 944,5 кв. м 2-поверхової будівлі котельні (літ. Н(13)); Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6 ж; ТОВ "Вінницький крупозавод" (код ЄДРПОУ 30487011)

2

Окремо розташована одноповерхова будівля їдальні площею 280,4 кв. м; Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211 "Н"; Бершадська міська рада (код ЄДРПОУ 04051033)

3

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 145,9 кв. м (у т. ч. N 6-1 площею 95,7 кв. м; N 6-2 площею 29,6 кв. м; N 6-3 площею 5,0 кв. м, N 8-1 площею 15,6 кв. м) на 1-му поверсі будівлі магазину літ. "А" (колишнього торговельного комплексу); Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1-а

4

Будівля лазні загальною площею 221,1 кв. м; Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211-к; Бершадська міська рада (код ЄДРПОУ 04051033)

5

Будинок побуту площею 131,1 кв. м; Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. 25; ПАТ "Вінниччина" (код ЄДРПОУ 414150)

6

Будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 кв. м; Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4; ПрАТ "Сад України" (код ЄДРПОУ 414316)

7

Будівля їдальні літ. "А", веранда "а", прибудова "а1" загальною площею 156,5 кв. м; Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288; ПрАТ "Шаргородське АТП- 10528" (код ЄДРПОУ 13335481)

8

Будівля лазні загальною площею 73,9 кв. м; Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка, 25; ПАТ "Жорнище" (код ЄДРПОУ 414210)

9

Будівля лазні літ. А з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 кв. м; Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Буди, вул. Незалежності, 37-а

10

Нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 кв. м, вхідного майданчика (літ. а), вхідного майданчика (літ. а1); Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65-а

11

Будівля їдальні загальною площею 773,51 кв. м; Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. 21; ПАТ "Вінниччина" (код ЄДРПОУ 414150)

Волинська область

12

Протирадіаційне укриття загальною площею 250,8 кв. м; Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154; ТзДВ "АТП 10706" (код ЄДРПОУ 5461119)

13

Електролінія зовнішня (інв. N 37) - державне майно, яке не увійшло під час приватизації до статутного капіталу ВАТ "Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів" та перебуває на балансі ТзДВ "Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів"; Волинська обл., м. Ковель, вул. Луцька, 15; ТзДВ "АТП 10706" (код ЄДРПОУ 953482)

14

Будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1723,1 кв. м, разом із земельною ділянкою; Волинська обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 57; ТОВ "Базальт" (перереєстроване з ВАТ "Ратногазбуд") (код ЄДРПОУ 13346680)

15

Група інвентарних об'єктів Кортеліської експлуатаційної дільниці, що знаходяться на балансі Ратнівського МУВГ, а саме: - ремонтно-механічна майстерня площею 173,6 кв. м (інв. N 101034); - гараж площею 247,0 кв. м (інв. N 101035); - бензовловлювач і дощоприймач (інв. N 101037); - грязевідстійник з бензовловлювачем (інв. N 101038); - шахтний колодязь (інв. N 101039); - пожрезервуар (інв. N 101040); - каналізаційно-насосна станція (КНС) (інв. N 101041); - склад ПММ площею 15,4 кв. м (інв. N 101042); - естакада для миття машин (інв. N 101043); - технічні площадки (інв. N 101044); - водопровід і каналізація (інв. N 101045); - благоустрій вертикального планування дороги (інв. N 101047); - енергетичне господарство (інв. N 101048); - водопостачання, каналізація (інв. N 101051); - зовнішні тепломережі (інв. N 101052); - благоустрій вертикального планування дороги (інв. N 101053); - електропостачання (інв. N 101054); Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2-а; Ратнівський МУВГ (код ЄДРПОУ 05430343)

16

Очисні споруди, що не увійшли під час приватизації до СК ВАТ "Картонно-руберойдовий комбінат" (ліквідовано), разом із земельною ділянкою; Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3; ТОВ "Луцька картонно-паперова фабрика" (код ЄДРПОУ 38272943)

17

Під'їздні залізничні колії, що не увійшли під час приватизації до статутного капіталу ВАТ "Оснастка", разом із земельною ділянкою; Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25; ВАТ "Оснастка" (код ЄДРПОУ 5797977)

18

Група інвентарних об'єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною площею 728,2 кв. м та ремонтні бокси з операторною АЗС (літер Г-1) загальною площею 409,9 кв. м, разом із земельною ділянкою; Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30; балансоутримувач - відсутній

19

Склад для зберігання готової продукції (реєстровий N 5383767.1.ААБББК487) площею 484,1 кв. м, разом із земельною ділянкою; Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 114-а; ВАТ "Камінь-Каширський консервний завод" (код ЄДРПОУ 05383767)

Дніпропетровська область

20

Група інвентарних об'єктів у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М'-1) загальною площею 1008,5 кв. м та ємності ГСМ 25 куб. м N 9, 10, 11; м. Дніпропетровськ, вул. Вінокурова, 5; ТДВ "Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259" (код ЄДРПОУ 03116140)

21

Нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. Ап/д, загальною площею 141,6 кв. м, навісом літ. А; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10-б; ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (код ЄДРПОУ 191307)

22

Нежитлові приміщення N 1, 6, II на I-му поверсі в літ. А-3, загальною площею 113,6 кв. м; м. Дніпропетровськ, вул. Свєтлова, 20; ВАТ "Дніпромлин" (ліквідовано) (код ЄДРПОУ 951474)

23

Нежитлові приміщення площею 141,1 кв. м; м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 10/14; ВАТ "Дніпромлин" (ліквідовано) (код ЄДРПОУ 951474)

24

Будівля гаража загальною площею 52,5 кв. м (літ. А-1); Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55; Головне управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 2359946)

25

Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною площею 113,7 кв. м; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34-а; ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (код ЄДРПОУ 191307)

26

Нежитлова будівля загальною площею 471,6 кв. м; Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Соборна, 3; ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Є. Дзержинського" (код ЄДРПОУ 5393043)

27

Будівля магазину N 15; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86; ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 00191023)

28

Група інвентарних об'єктів у складі: водопровідна насосна станція літ. Д-1, д-1, (інв. N 30090); контрольно-розподільчий пункт РПЗО 10 кВт, літ. Ж-1, (інв. N 40025); майданчик для резервуарів води N 1; огорожі N 2, 3; резервуар для води з фільтром N 4 (інв. N 20093); резервуар для води 250 куб. м N 5 (інв. N 20094), позамайнові мережі дощової каналізації (інв. N 30096); каналізаційна побутова позаплощадка (інв. N 30095); розподільчий пункт РП1 (інв. N 40016), чарунки КСО 12 шт. (інв. N 40043-40053, 40019); Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, 5; ТОВ "Хлібзавод N 3" (код ЄДРПОУ 34984708)

Донецька область

29

Нежитлове приміщення (їдальня); Донецька обл., м. Бахмут, пров. 2-й Ломоносівський, 3; ЗАТ фірма "Стромгіпс" (правонаступник - ТДВ "СІНІАТ") (код ЄДРПОУ 00290601)

30

Гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 кв. м, разом із земельною ділянкою; Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру (колишній проспект Леніна (проспект Республіки)), буд. 10/20, гараж б/н; Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі Донецької області (код ЄДРПОУ 37989721)

Житомирська область

31

Будівля колишньої їдальні площею 1331,6 кв. м, разом із земельною ділянкою; Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 50-а; МПП "Гранд" (код ЄДРПОУ 31871170)

32

Частина майна колишнього дитячого оздоровчого табору "Дружба" у складі: будівля туалету, сушильна камера, ізолятор, душева-пральня, гуртожиток, спальний корпус 5Г, спальний корпус 5В, спальний корпус 5А, спальний корпус 5Б, кінотеатр літній, будиночок для дітей, бесідка, водойма пожежна металева; Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська с/р, Зарічанський лісгосп, квартал N 5, виділ 18; ПП "ЄВМ-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 31678345)

33

Нежитлова будівля їдальні; Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Довбиш, вул. Поліська, 1 (код ЄДРПОУ 30825081)

Закарпатська область

34

Група інвентарних об'єктів у складі: будівля складу літ. Г загальною площею 34,2 кв. м; будівля гаражів літ. Д загальною площею 162,8 кв. м; будівля складу літ. Е загальною площею 49,2 кв. м; будівля аптеки літ. Ж загальною площею 94,4 кв. м, разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Хмельницького Б, 108; Управління Держпродспоживслужби в Берегівському районі

35

Комплекс, який складається з адміністративно-спального корпусу, господарського корпусу, фінської бані "Сауна", овочесховища, трансформаторного кіоску, загальною площею 2646,08 кв. м, разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво, вул. Шевченка, 249; балансоутримувач відсутній

36

Вбудовані нежитлові офісні приміщення загальною площею 86,5 кв. м; Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капушанська, буд. 171, прим. 3; Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

Запорізька область

37

Будівля літ А-2 площею 1056,48 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39; ТОВ "Правова компанія Еквітас Лекс" (код ЄДРПОУ 39505010)

38

Склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 кв. м, літ. Ф, інв. N 1-0021; запасні частини до автомобілів в кількості - 241 одиниць; інше майно незнижувального запасу в кількості - 1927 одиниць; м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60; ПАТ "АТП 12355"

39

Виробнича будівля (літ. А) площею 825,9 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

40

Мийка (літ. Б) 39,0 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

41

Майстерня (літ. З) 78,2 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

42

Склад (літ. П) 12,0 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

43

Склад (літ. Р) 15,4 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

44

Склад (літ. С) 18,7 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

45

Майстерня (літ. М) 12,5 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

46

Гараж (літ. О) 95,3 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

47

Гараж (літ. У) 45,2 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

48

Склади (літ. Н, Т, Ч, Ю, Я); м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

49

Електрозварювальний цех (літ. Л) 40,9 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

50

Навіс (літ. Ш) 139,0 кв. м; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

51

Ворота N 1, 3, 6, 7, 8, 9; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

52

Площадка під обладнання N 2; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

53

Оглядова яма N 4; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

54

Вапняна яма N 5; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

55

Огорожа N 11; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

56

Замощення І; м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 4; балансоутримувач ліквідований

Івано-Франківська область

57

Будівля майстерні площею 741,8 кв. м, що не включена до статутного капіталу ВАТ "Променерговузол"; м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2-б; ТОВ "Променерговузол" (код ЄДРПОУ 05802750)

58

Електростанція дизельна на шасі ЗІЛ-157, що не включена до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком"; м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2; Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком" (код ЄДРПОУ 01184835)

59

Нежитлова будівля загальною площею 106,9 кв. м, майно колишнього банку "Україна"; Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт Кути, майдан Шевченка, 4; Косівська РДА (код ЄДРПОУ 24686114)

60

Будівля лабораторного корпусу колишньої Надвірнянської СЕС площею 384,4 кв. м; Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Петрушевича, 3; Головне управління Держсанепідслужби у Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 38163048)

Київська область

61

Частина нежитлової будівлі (літ. А) - групи приміщень N 15, 16, ганок, ганок (сауна); Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10; ВАТ "Бориспільське АТП 13264" (код ЄДРПОУ 02140745)

62

Нежитлова будівля - столова (літ. 1А) загальною площею 220,7 кв. м зі спорудами (огорожа N 1-2); Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. Леніна, 22; СТОВ ім. Леся Сердюка (код ЄДРПОУ 00857479)

63

Будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною площею 250,1 кв. м з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 кв. м; Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13; Дочірнє підприємство ВАТ "Київхліб" "Білоцерківський хлібокомбінат" (код ЄДРПОУ 00378632)

64

Приміщення побуткомбінату (літ. М) площею 273,7 кв. м; Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94; ПАТ "Ірпіньмаш" (код ЄДРПОУ 00240135)

65

Нежитлова будівля (конюшня); Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Липнева; ПАТ "Племінний завод "Олександрівка" (код ЄДРПОУ 5407976)

66

Нежитлова будівля (столова); Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11; ПАТ "Птахофабрика "Україна" (код ЄДРПОУ 05477066)

Кіровоградській область

67

Приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 кв. м, разом із земельною ділянкою; Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, цукрозавод; ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "ІВВІ'С Україна" (код ЄДРПОУ 34366955)

68

Адміністративна будівля та господарські приміщення, разом із земельною ділянкою; Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1; Управління Державної казначейської служби України в Ульяновському районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 37944689)

69

Комплекс будівель споруд та обладнання, разом із земельною ділянкою, у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 кв. м; склад-сховище (літ. Н) 839,1 кв. м; сховище (літ. П) 878,7 кв. м; сховище (літ. С) 873,2 кв. м; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок, кр1; ганок, кр2; ганок, к р. 3; ганок, к р. 4; ганок, к р. 5; ганок, к р. 6; ворота, N 1; ворота, N 2; ворота, N 3; огорожа, N 4; повітряна лінія електропередач напругою 1000 В; котел КЧ-1; Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2; Кіровоградська районна державна адміністрація (код ЄДРПОУ 04055067)

70

Кран баштовий КБ-309, інв. N 031623 (реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098); Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1; ПрАТ "НВО "Етал"

71

Кран баштовий КБ-1003А1, інв. N 033844 (реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106); Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1; ПрАТ "НВО "Етал"

Луганська область

72

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 кв. м; Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 2; ВАТ "Механізатор" (код ЄДРПОУ 01240769)

73

Група інвентарних об'єктів у складі: - вбудовані приміщення адміністративної будівлі (літ. А-3) (відділення АКБ "Україна") загальною площею 1504,79 кв. м та дизельна (Д); Луганська обл., Марківський р-н, смт Марківка, провул. Південний, 1; Територіальне управління державної судової адміністрації в Луганській області (код ЄДРПОУ 26297948)

Львівська область

74

Окреме індивідуально визначене майно - нежитлове приміщення N 1 площею 32,6 кв. м в будівлі гаражу літ. "Е"; Львівська обл., м. Миколаїв, вул. І. Франка, 9; Управління Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Львівської області

75

Окреме індивідуально визначене майно - службовий будинок, літера "А-2", поз. 1, загальною площею 198,9 кв. м; Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2; ПП "Газдиня"

76

Окреме індивідуально визначене майно - будівля трансформаторної підстанції площею 8,3 кв. м з обладнанням; м. Львів, вул. Бр. Міхновських, 32-а; ПП "ЛьвівІнтерСервіс" (зберігач)

77

Окреме індивідуально визначене майно - група інвентарних об'єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м'ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарочна ШЖ-0,85; Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ "Зміна"

78

Окреме індивідуально визначене майно - група інвентарних об'єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор; Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ "Зміна"

79

Окреме індивідуально визначене майно - група інвентарних об'єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.); Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ "Зміна"

80

Окреме індивідуально визначене майно - група інвентарних об'єктів у складі: стіл 2-х міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-х міс. (20 шт.), стілець дитячий (80 шт.); Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ "Зміна"

81

Окреме індивідуально визначене майно - група інвентарних об'єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.); Львівська обл., м. Червоноград, вул. Помислова, 4; ПАТ "Зміна"

82

Окреме індивідуально визначене майно - цистерна 25 куб. м; м. Львів, вул. Богданівська, 11; ПАТ "Львівське АТП-24656 "Богданівське"

83

Окреме індивідуально визначене майно - нежитлові приміщення I-го поверху (позн. III, 15, 17 - 19) загальною площею 79,5 кв. м в будівлі колишнього готелю (А-2); Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, пр. Юності, 6-а; ТзОВ "Радехів-цукор" (зберігач)

84

Окреме індивідуально визначене майно - група інвентарних об'єктів у складі: автокран КС 3575А реєстраційний номер 6626ЛВЛ, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, автонавантажувач, автомобіль КАМАЗ-5320 реєстраційний номер 9137 ЛВЛ, автомобіль ГАЗ-6611 реєстраційний номер 7277 ЛВО, причіп-розпуск-Е реєстраційний номер 04875 ТН; м. Львів, вул. Бр. Міхновських, 32-а; ТОВ "РЕМ-Трест" (зберігач)

Миколаївська область

85

Нежитлові вбудовані приміщення; Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Богопільська (Червонофлотська), 76; Головне управління статистики в Миколаївській області (код ЄДРПОУ 02361417)

86

Комплекс нежитлових будівель у складі: адмінбудівля, дизельна, гараж, туалет, огорожа та споруди; Миколаївська обл., м. Новий Буг, вул. Куйбишева, 7; Державна судова адміністрація України в Миколаївській області (код ЄДРПОУ 26299835)

87

Нежитлова будівля; Миколаївська обл., м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32; Державна судова адміністрація України в Миколаївській області (код ЄДРПОУ 26299835)

Одеська область

88

Нежитлова будівля загальною площею 242,8 кв. м; Одеська обл., смт Сарата, вул. Леніна, 105-а; Головне управління статистики в Одеській області (код ЄДРПОУ 02361819)

89

Нежитлові приміщення загальною площею 712,24 кв. м у будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу; Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 2-б; ВАТ "Іллічівськзовніштранс" (код ЄДРПОУ 1860124)

90

Приміщення магазину; Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Теплична, 1; КСП "Тепличне" (код ЄДРПОУ 05528964)

91

Корпус млину з обладнанням; Одеська обл., смт Сарата, вул. Мельнична, 77; ВАТ "Саратський КХП" (код ЄДРПОУ 00955207)

92

Нежитлові будівлі загальною площею 222,1 кв. м, огородження N 1 довжиною 75 п. м, металеві ворота N 2, N 3, N 4, що знаходяться на балансі та орендуються ТОВ "Авангард-Д"; Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1-а (код ЄДРПОУ 33424167)

93

Будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 кв. м; Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Кірове; КСП "Кіровська птахофабрика" (код ЄДРПОУ 00855262)

94

Будівля контори-лабораторії; Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. К. Маркса, 52; ТОВ "ПМК 225" (код ЄДРПОУ 01039857)

Полтавська область

95

Будівля карамельного цеху загальною площею 2057,3 кв. м в літ. "В-1-3"; м. Полтава, вул. Спаська, 10; ПАТ "Полтавакондитер" (код ЄДРПОУ 00382208)

96

Нежитлова будівля магазину, разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобино, вул. Чапаєва, 1/17; ТОВ "Новомосковськ-Агро" (код ЄДРПОУ 33014041)

97

Нежитлова будівля магазин, разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Старий Хутір, вул. Першотравнева, 2; ТОВ "Новомосковськ-Агро" (код ЄДРПОУ 33014041)

98

Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 кв. м, разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Леніна, 35; ПАТ "АГРОКОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 00384897)

99

Нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею 335,8 кв. м, разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Леніна, 33; ПАТ "АГРОКОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 00384897)

100

Будівля магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 кв. м, разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Леніна, буд. 6; ТОВ "ІПК "Полтавазернопродукт" (код ЄДРПОУ 31059651)

101

Нежитлова будівля (магазин) площею 105,2 кв. м, разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Мирне, вул. Садова, 54-є; ПСП "Майбородівське" (код ЄДРПОУ 00845795)

102

Нежитлова будівля магазину площею 81,5 кв. м, разом із земельною ділянкою; Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5; ВАТ "Павлівське" (код ЄДРПОУ 372210)

Рівненська область

103

Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 кв. м, зі східцевою площадкою площею 20,8 кв. м на першому поверсі будівлі колишньої сауни; Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 107-б; ПП "Пластранс" (код ЄДРПОУ 33982500)

104

Приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 кв. м; Рівненська обл., Рівненський р-н, с. В. Олексин, вул. Шевченка, 16-г; ПСП "Шпанівське" (код ЄДРПОУ 00386577)

105

Нежитлова будівля, склад-магазин загальною площею 165,4 кв. м, разом із земельною ділянкою; Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12 (5); ПАТ "Дубноцукор" (код ЄДРПОУ 00386577)

106

Будівля магазину загальною площею 305,6 кв. м, разом із земельною ділянкою; Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71; ПАТ "Дубенський завод гумово-технічних виробів" (код ЄДРПОУ 00386577)

Сумська область

107

Група інвентарних об'єктів у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами загальною площею 64,5 кв. м; літній будинок відпочинку з прибудовами загальною площею 85,3 кв. м; Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада, масив "Заплава річки Ворскла", 3 та 3-а

108

Нежитлова будівля (слад МТС Гараж) загальною площею 418,8 кв. м; ВАТ "Роменське АТП 15948" (код ЄДРПОУ 03118558)

109

Будівля магазину N 28; Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Самотоївка, ст. Корчаківка; ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник"

110

Будівля магазину N 22; Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Привокзальна, 9; ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник"

111

Група інвентарних об'єктів: майно ставків ПАТ "Сумирибгосп"; ДП "Укрриба"

112

Група інвентарних об'єктів: майно ставків ТОВ (ПАТ) "Лебединська рибоводно меліоративна станція"; ДП "Укрриба"

Тернопільська область

113

Під'їзна залізнична колія, 1800 м ст. Кременець; Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Березіна, 77-к; ВАТ "Кременецький міжрайпостач" (код ЄДРПОУ 00907303)

114

Адмінбудинок загальною площею 744,4 кв. м; м. Тернопіль, вул. Глибока, 19; ТОВ "Тернопільавтотранс 16100" (код ЄДРПОУ 03118908)

115

Будівля банку площею 366,1 кв. м; Тернопільська обл., м. Копичинці, вул. Чортківська, 10; Гусятинська районна державна адміністрація (код ЄДРПОУ 4058321)

116

Склад ЦО площею 1270,2 кв. м; Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Трибухівці, вул. Винниченка, 2-а; Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 14373153)

Харківська область

117

Нежитлові будівлі буфету літ. "Є-1" загальною площею 43,2 кв. м та їдальні літ. "Е-1" загальною площею 4,0 кв. м, разом із земельною ділянкою; Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8-б, 8-в; ВАТ "Весотра-Харків" (код ЄДРПОУ 05461326) (правонаступник ВАТ "АТП 16360")

118

Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 кв. м, разом із земельною ділянкою; Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5-а; ВАТ "Агрофірма "Глобівська" (код ЄДРПОУ 00412406)

119

Нежитлова будівля гаражу загальною площею 76,90 кв. м, разом із земельною ділянкою; Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5-б; ВАТ "Агрофірма "Глобівська" (код ЄДРПОУ 00412406)

Херсонська область

120

Теплоход "Восход-21"; м. Херсон, Карантинний острів, 1; КСК "Київ" (код ЄДРПОУ 30757022)

121

Теплоход "Восход -11"; м. Херсон, Карантинний острів, 1; КСК "Київ" (код ЄДРПОУ 30757022)

122

Теплоход "Восход -12"; м. Херсон, Карантинний острів, 1; КСК "Київ" (код ЄДРПОУ 30757022)

123

Теплоход "Г. Татарченко"; м. Херсон, Карантинний острів, 1; КСК "Київ" (код ЄДРПОУ 30757022)

Хмельницька область

124

Будівля майстерні з гаражем площею 115,8 кв. м; Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44; Головне управління статистики у Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 02362894)

125

Будівля котельні з гаражем загальною площею 109,2 кв. м; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 16-а/1; Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі (код ЄДРПОУ 37327772)

126

Група інвентарних об'єктів у складі: 30-тонна вагова; пожежне водоймище; шлакобетонна огорожа, разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. К. Маркса, 4-а; балансоутримувач ліквідований

127

Вбудоване приміщення акумуляторної N 13/230 загальною площею 37,6 кв. м колишнього військового містечка N 13, разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 230; Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206)

128

Одноповерхова будівля вбиральні N 13/227 загальною площею 46,8 кв. м колишнього військового містечка N 13, разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/227; Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206)

129

Одноповерхова будівля КПП N 13/190 загальною площею 46,3 кв. м колишнього військового містечка N 13, разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 190/13; Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206)

130

Одноповерхова будівля КПП N 13/191 загальною площею 57,6 кв. м колишнього військового містечка N 13, разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/191; Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206)

131

Одноповерхова будівля N 13/157 загальною площею 137 кв. м колишнього військового містечка N 13, разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 157; Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206)

132

Одноповерхова будівля КТП N 13/149 загальною площею 72,3 кв. м колишнього військового містечка N 13, разом із земельною ділянкою; Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/149; Сектор ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206)

Черкаська область

133

Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 кв. м; Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28

134

Гараж, разом із земельною ділянкою; м. Черкаси, вул. Гоголя, 301; Черкаська філія державного підприємства "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (код ЄДРПОУ 22794940)

135

Комплекс будівель та споруд, разом із земельною ділянкою; м. Черкаси, вул. Добровольського, 3; Державна науково-технічна установа Український державний проектно-вишукувальний інститут "Укрцукропроект" (код ЄДРПОУ 31201500)

136

Будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ "Черкаський завод "Строммашина" загальною площею 412,3 кв. м; м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8

137

Нежитлові приміщення в будівлі центральної прохідної (літ. Ж-3) колишнього ЗАТ "Черкаський завод "Строммашина" у складі: приміщення колишнього стоматкабінету загальною площею 35,9 кв. м, І поверх; приміщення колишнього музею площею 11,2 кв. м, 3 поверх; приміщення колишнього пункту прокату площею 12,0 кв. м, 3 поверх; м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8

138

Нежитлові приміщення колишнього медпункту загальною площею 48,4 кв. м першого поверху адміністративно-побутового комплексу (літ. Б-3) колишнього ЗАТ "Черкаський завод "Строммашина"; м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8

139

Нежитлові приміщення першого поверху в будівлі допоміжного корпусу N 2 (літ. М-2) колишнього ЗАТ "Черкаський завод "Строммашина" у складі: приміщення колишньої майстерні для ремонту одягу площею 3,5 кв. м; приміщення колишньої пральні площею 32,3 кв. м; м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8

Чернівецька область

140

Будівля загальною площею 152,3 кв. м з прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 кв. м, та криницею, разом із земельною ділянкою; Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42-а; ТОВ "Джерело"

Чернігівська область

141

Нежитлова будівля; Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35; балансоутримувач відсутній

Група А (ЄМК)

Дніпропетровська область

1

Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро "Елеватормлинмаш", м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 16/18, (код ЄДРПОУ 14312884)

Донецька область

2

Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового підприємства "Комбінат шкільного харчування", 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, б. 58 (код ЄДРПОУ 20314278)

3

Єдиний майновий комплекс "Комплекс з агентування суден", що орендується ТОВ МА "ТРАНСФЛОТ", 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Луніна, 42 (код ЄДРПОУ 13490709)

Житомирська область

4

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства громадського харчування "Зустріч", що перебуває в оренді, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Пояски, вул. Залізнична, 19-а (код ЄДРПОУ 31460067)

Закарпатська область

5

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Берегівський кар'єр", що орендується ПрАТ "Берегівський кар'єр", Закарпатська обл., Берегівський район, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 245

Київська область

6

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Спеціальне конструкторське та технологічне бюро "Електронагрівач", Київська обл., м. Фастів, вул. Бишівська, 6 (код ЄДРПОУ 04696895)

Миколаївська область

7

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Державне мале підприємство "Інженерно-технологічний центр "Миколаїбуд", м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1-а (код ЄДРПОУ 13850438)

Одеська область

8

Єдиний майновий комплекс ДП "Енергомонтажний поїзд N 754" разом із земельною ділянкою, 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15-а (код ЄДРПОУ 01387828)

9

Єдиний майновий комплекс ДП "Інженерний виробничо-науковий центр литва під тиском", м. Одеса, вул. Хімічна, 2 (код ЄДРПОУ 05632466)

10

Єдиний майновий комплекс ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної техніки і технології "Агрохолод", Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21 км Старокиївського шосе, 55-д (код ЄДРПОУ 21014029)

11

Єдиний майновий комплекс ДП "Центр тестування мобільної техніки" разом із земельною ділянкою, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 1 (код ЄДРПОУ 23860359)

12

Єдиний майновий комплекс ДП "Чорноморський яхт-клуб", м. Одеса, пляж "Отрада" траверси 7-9 (код ЄДРПОУ 33933233)

Тернопільська область

13

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Український світлотехнічний інститут", м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44-а (код ЄДРПОУ 4414311712)

Харківська область

14

Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу N 1 - структурного підрозділу Харківського державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці разом із земельною ділянкою, м. Харків, вул. Штерівська, 6 (код ЄДРПОУ 32238463)

Хмельницька область

15

Єдиний майновий комплекс - структурний підрозділ державного підприємства "Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів" разом із земельною ділянкою, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище Богданівці, вул. Щорса, 1/2-Б, ТОВ "Будіндустрія" (код ЄДРПОУ 23846410)

Черкаська область

16

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Черкаське державне житлово-побутове підприємство "Житлосервіс", 18018, м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 261/1 (код ЄДРПОУ 31782788)

Чернівецька область

17

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Торговий дім "Буковинська горілка" разом із земельною ділянкою, м. Чернівці, вул. Лесина, 4 (код ЄДРПОУ 22849629)

Чернігівська область

18

Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства "Експрес" разом із земельною ділянкою, м. Чернігів, вул. Мазепи, 44

м. Київ

19

Єдиний майновий комплекс ДП "Київмашсервіс", м. Київ, вул. Пухівська, 4, ДП "Київмашсервіс" (код ЄДРПОУ 36716107)

Апарат Фонду державного майна України

20

Єдиний майновий комплекс Первомайської ГЕС, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Пушкіна, 5

Група Д

Вінницька область

1

Базар, Вінницька обл., Тульчинський р-н. с. Кирнасівка, СВАТ "Птахокомбінат Тульчинський" (код ЄДРПОУ 05413994)

2

Садиба N 5, кв. N 14, Вінницька обл., с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 78, Управління капітального будівництва ОДА (код ЄДРПОУ 04011383)

Дніпропетровська область

3

Водна станція разом із земельною ділянкою, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Морозова, 100, ДНВП "Цирконій" (код ЄДРПОУ 25012091)

4

5-ти поверховий житловий будинок на 79 квартир разом із земельною ділянкою, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. С. Яцковського, зберігач - ПрАТ "Верхньодніпровський завод потужного радіобудування" (код ЄДРПОУ 14313961)

5

Водно-спортивна база "Локомотив", м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 1-К, балансоутримувач відсутній

6

Будівництво (з реконструкцією чавунно-ливарного цеху), м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, ВАТ "Дніпродзержинський механічний завод" (код ЄДРПОУ 1412360).

Донецька область

7

Котельня разом із земельною ділянкою, Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, буд. 26-а, СТОВ "Первомайська птахофабрика" (код ЄДРПОУ 00851979)

Житомирська область

8

Очисні споруди з бункерним пристроєм разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55), ВАТ "Сервіс" (код ЄДРПОУ 30793301)

9

Резервуар дощових і стічних вод разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55, ВАТ "Сервіс" (код ЄДРПОУ 30793301)

10

Лазня на 10 місць разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38, балансоутримувач відсутній

11

Лазня разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26-а, КСП "Стовпинське"

12

Банно-пральний комбінат разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32, балансоутримувач відсутній

13

Цегельний завод разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38, балансоутримувач відсутній

14

Дільнична лікарня разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33, ПАТ "Фірма "Житомирінвест" (код ЄДРПОУ 01272640)

Закарпатська область

15

Ливневий колектор разом із земельною ділянкою, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2-б, ВАТ Ужгородський Турбогаз".

16

М'ясокомбінат разом із земельною ділянкою; Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н

Київська область

17

63-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Київська обл., смт Ставище, Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації

18

Середня школа разом із земельною ділянкою, Київська обл., смт Ставище; Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації

Луганська область

19

Насосна станція підкачки Золотарівської зрошувальної системи, Луганська обл., Кремінський р-н, с. Варварівка, балансоутримувач відсутній

20

Водосховище Золотарівської зрошувальної системи, Луганська обл., Кремінський р-н, с. Варварівка, балансоутримувач відсутній

Львівська область

21

Розчинно-бетонний вузол разом із земельною ділянкою, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87-б, балансоутримувач відсутній

22

Центральна заводська лабораторія, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, ДГХП "Сірка"

23

Очисні споруди, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, ДГХП "Сірка"

24

Цех по виробництву рідкого аміаку, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, балансоутримувач відсутній

Миколаївська область

25

Цех N 32, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38/3, балансоутримувач відсутній

Одеська область

26

Комплекс будівель та споруд у складі: адміністративно-виробничий корпус, спортивно-оздоровчий комплекс, підсобний корпус, склади (класи ГО), насосна станція, резервуар разом із земельною ділянкою, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26-а, Одеський обласний центр зайнятості (код ЄДРПОУ 03491435)

Полтавська область

27

Одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням разом із земельною ділянкою, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15, Полтавське тампонажне управління АТ "Укрнафта"

Рівненська область

28

Незавершене будівництво квартири N 1 з господарською будівлею, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, Служба автомобільних доріг у Рівненській області (Код ЄДРПОУ - 25894919)

29

Незавершене будівництво квартири N 2 з господарською будівлею, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, Служба автомобільних доріг у Рівненській області (Код ЄДРПОУ - 25894919)

30

Незавершене будівництво квартири N 3 з господарською будівлею, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, Служба автомобільних доріг у Рівненській області (Код ЄДРПОУ - 25894919)

31

Незавершене будівництво квартири N 4 з господарською будівлею, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська, 3, Служба автомобільних доріг у Рівненській області (Код ЄДРПОУ - 25894919)

Сумська область

32

Виробничий корпус разом із земельною ділянкою, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній

33

Адміністративно-побутовий корпус разом із земельною ділянкою, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній

34

Склад готової продукції та заглиблений склад інвентарю і обладнання разом із земельною ділянкою, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній

35

Шопа для зберігання сировини, Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129-б, балансоутримувач відсутній

36

Житловий будинок N 29 разом із земельною ділянкою, Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка.

Тернопільська область

37

40-квартирний житловий будинок (друга черга), Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Паращука, 5, Управління агропромислового розвитку Теребовлянської районної державної адміністрації (ЄРПОУ - 040058278)

38

90-квартирний житловий будинок, Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Сонячна, 26, Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ - 040140074)

Харківська область

39

Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Куп'янський р-н, с. Сенькове, вул. Бондаря, 7, Державне підприємство "Куп'янське лісове господарство" (код 00993107)

40

Побутовий комплекс до житлового будинку разом із земельною ділянкою, м. Харків, вул. Сергіївська, 8-а, ПАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш" (код 00213799)

Херсонська область

41

Газифікація, Херсонська обл., Цюрупинський район, с. Мирне, ВАТ "Семеновод"

42

Склад силосного типу, Херсонська обл., Каховський р-н, с. Заозерне, ВАТ "Каховське хлібоприймальне підприємство" (код ЄДРПОУ 00956619)

Хмельницька область

43

32-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 43, балансоутримувач ліквідований

44

Школа-сад разом із земельною ділянкою, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Рункошів, вул. Шевченка, 77, СГК "Рункошівський" (код ЄДРПОУ 21315883).

Черкаська область

45

Лазня разом із земельною ділянкою, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89-а, балансоутримувач відсутній

46

30-квартирний житловий будинок для малосімейних разом із земельною ділянкою, Черкаська обл., м. Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 10-а, балансоутримувач відсутній

Чернігівська область

47

Школа разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 70, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04014246)

48

Хлібозавод, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26-а, балансоутримувач райспоживспілка м. Корюківка (код ЄДРПОУ 01776429)

49

Реабілітаційний центр разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Червоноармійська, 17-а, Ічнянська РДА (код ЄДРПОУ 04061895)

50

2-х квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28, балансоутримувач відсутній.

51

Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова 8, балансоутримувач відсутній

52

Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, балансоутримувач відсутній.

53

Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, балансоутримувач відсутній

54

Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4-а, балансоутримувач відсутній

55

Лазня-пральня (на 20 місць) разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., смт Парафіївка, Ічнянський р-н вул. Новозаводська, ПАТ "БЛОК АГРОСВІТ" (код ЄДРПОУ 00372612)

56

2-а черга теплиці разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25, балансоутримувач відсутній.

57

Школа разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника, 5-а, ТОВ "Полісся" (код ЄДРПОУ 30885800)

58

Житловий будинок з господарським блоком та льохом разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Ріпкинський район, с. Павлівка, вул. Нова, 20, балансоутримувач відсутній

59

12-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., м. Н-Сіверський, вул. Залінійна, 21-а, ВАТ "Чернігівводбуд" (код ЄДРПОУ 01037703)

60

Школа разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1, балансоутримувач відсутній

61

Прибудова до 108-квартирного житлового будинку, для роботи з дітьми разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30, балансоутримувач відсутній.

62

Магазин "Універсам" разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19-а, балансоутримувач відсутній.

63

Котельня зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи) разом із земельною ділянкою, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14-а, балансоутримувач відсутній.

64

Будівлі культурно-спортивного призначення разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2-а, СГВК "Колос" (код ЄДРПОУ 30894256)

65

Цегельний завод разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94, балансоутримувач відсутній.

66

Цегельний завод разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80, балансоутримувач відсутній

67

Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а, ДП "Ковальовський спиртовий завод" (код ЄДРПОУ 00375349)

68

Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а, ДП "Ковальовський спиртовий завод" (код ЄДРПОУ 00375349)

69

Клуб (відділення N 3) разом із земельною ділянкою, Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16, балансоутримувач відсутній

м. Київ

70

Кафе на 50 місць разом із земельною ділянкою, м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5-б, балансоутримувач відсутній

71

Розширення виробничої бази разом із земельною ділянкою, м. Київ, б-р А. Вернадського, 36-В, балансоутримувач відсутній

Група Ж

Вінницька область

1

Їдальня з обладнанням, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37-а, Юрківська сільська рада (код ЄДРПОУ 04331395)

Дніпропетровська область

2

Спортивний майданчик з роздягальнею, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14 б, ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (код ЄДРПОУ 191307)

3

Спортивний комплекс, м. Дніпропетровськ, пр. Свободи, 67-б, ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" (код ЄДРПОУ 5393122)

4

Танцювальний майданчик, Дніпропетровська обл., м Кривий Ріг, вул. Каткова, 4-б, ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПАУ 190905)

Донецька область

5

База відпочинку "Івушка", Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковского, 59-б, Опертивний воєнізований гірничорятувальний загон (код ЄДРПОУ 00159441)

6

Дитячий оздоровчий табір "Сонячний беріг", Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, на балансі ВАТ "Точмаш" (код ЄДРПОУ 14300579)

7

Пансіонат "Мебельщик", Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45-а, ТОВ "АРП" (код ЄДРПОУ 32397798)

Житомирська область

8

Їдальня, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Леніна, 21, СТОВ "Радовель" (код ЄДРПОУ 05418780)

9

Лазня, Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 31-а, ПСП "Красноставське" (код ЄДРПОУ 5477244)

10

Їдальня, Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47-а, ПСП "Красноставське" (код ЄДРПОУ 5477244)

11

Їдальня - магазин з обладнанням (разом із земельною ділянкою), Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17, ПАТ "Норинський щебзавод" (код ЄДРПОУ 04865033)

Запорізька область

12

Туристично-оздоровчий комплекс "Горіховий гай", Запорізька обл., Приморський р-н, м. Приморськ, вул. Курортна, 25, зберігач - ТОВ "ЕКОТЕХ", (код ЄДРПОУ 32140109)

Івано-Франківська область

13

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства "ІНІН", м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18, підприємство "ІНІН" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (код ЄДРПОУ 32604934)

Миколаївська область

14

Піонерський табір разом із земельною ділянкою, Миколаївська обл., Миколаївський район, с. Радсад, ПАТ "Радсад" ЄДРПОУ 00413989

Одеська область

15

Єдиний майновий комплекс Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту, м. Одеса, вул. Канатна, 42 (код ЄДРПОУ 01126008)

16

Спортивна база відпочинку "Портовик", Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Польова, 19, Філія ДП "Адміністрація морських портів України" (код ЄДРПОУ 38728402)

17

Побутовий корпус, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282-а, ПАТ "Одеснафтопродукт" (код ЄДРПОУ 03482749)

18

Їдальня, Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2-б, ПАТ "Ізмаїльський завод таропакувальних виробів "Дунай-Пак" (код ЄДРПОУ 00383716)

Полтавська область

19

Їдальня-магазин площею 466,3 кв. м разом із земельною ділянкою, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2, ТОВ "Новомосковськ - Агро"

20

Лазня разом із земельною ділянкою, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44, СТОВ "Пронозівське" (ліквідоване)

21

Їдальня разом із земельною ділянкою, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, вул. Леніна, 4, ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" (код ЄДРПОУ 31059651)

22

Лазня разом із земельною ділянкою, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, провул. Парковий, 13, ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" (код ЄДРПОУ 31059651)

Сумська область

23

Дитячий оздоровчий табір, Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Пирогівка, ВАТ "Шосткинський завод хімреактивів"

24

База відпочинку, Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Пирогівка, ВАТ "Шосткинський завод хімреактивів"

Харківська область

25

Єдиний майновий комплекс бази відпочинку "Росінка" разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Революційне, вул. Росяна, 1, ТОВ фірма "Інстрок ЛТД" (код ЄДРПОУ 14082591) (орендар ЄМК)

Черкаська область

26

Клуб, Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Острожани, вул. Л. Слободи, Колективне сільськогосподарське підприємство "Острожани" (код ЄДРПОУ 00851399)

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький

 

Додаток 3
до наказу ФДМУ
30.01.2017 N 135

Орієнтовна кількість об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, які пропонуватимуться до приватизації у 2017 році

РВ ФДМУ по (в)

Група А (ОІВМ)

Група А (ЄМК)

Група А

Група Д

Група Ж

Разом по групах А, Д, Ж

Усього

у т. ч. зем діл.

Усього

у т. ч. зем діл.

Усього по групі А

у т. ч. зем діл.

Усього

у т. ч. зем діл.

Усього

у т. ч. зем діл.

Усього по групах А, Д, Ж

у т. ч. зем діл.

Вінницькій області

11

5

0

0

11

5

2

0

1

0

14

5

Волинській області

8

5

0

0

8

5

0

0

0

0

8

5

Дніпропетровській області

9

0

1

0

10

0

4

2

3

0

17

2

Донецькій області

2

1

2

0

4

1

1

1

3

0

8

2

Житомирській області

3

1

1

0

4

1

7

7

4

1

15

9

Закарпатській області

3

2

1

0

4

2

2

2

0

0

6

4

Запорізькій області

20

0

0

0

20

0

0

0

1

0

21

0

Івано-Франківській області

4

0

0

0

4

0

0

0

1

0

5

0

Київській області

6

0

1

0

7

0

2

2

0

0

9

2

Кіровоградській області

5

1

0

0

5

1

0

0

0

0

5

1

Луганській області

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

4

0

Львівській області

11

1

0

0

11

1

4

1

0

0

15

2

Миколаївській області

3

0

1

0

4

0

1

0

1

1

6

1

Одеській області

7

0

5

2

12

2

1

1

4

0

17

3

Полтавській області

8

7

0

0

8

7

1

1

4

4

13

12

Рівненській області

4

2

0

0

4

2

4

0

0

0

8

2

Сумській області

6

0

0

0

6

0

5

4

2

0

13

4

Тернопільській області

4

2

1

0

5

2

2

0

0

0

7

2

Харківській області

3

3

1

1

4

4

2

2

1

1

7

7

Херсонській області

4

0

0

0

4

0

2

0

0

0

6

0

Хмельницькій області

9

7

1

1

10

8

2

2

0

0

12

10

Черкаській області

7

2

1

0

8

2

2

2

1

0

11

4

Чернівецькій області

1

1

1

1

2

2

0

0

0

0

2

2

Чернігівській області

1

0

1

1

2

1

23

22

0

0

25

23

по м. Києву

0

0

1

0

1

0

2

2

0

0

3

2

РВ ФДМУ

141

40

19

6

160

46

71

51

26

7

257

104

ЦА ФДМУ

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

Усього РВ та ЦА ФДМУ

141

40

20

6

161

46

71

51

26

7

258

104

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький

 

Додаток 4
до наказу ФДМУ
30.01.2017 N 135

Орієнтовна кількість об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, які планується включити у 2017 році до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

РВ ФДМУ по (в)

Групи А, Д та Ж

Місяці

Усього

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Вінницькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

2

1

2

1

0

2

1

0

1

1

11

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

0

0

2

1

2

1

0

2

1

1

1

1

12

Волинській області

Група А (ОІВМ)

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

4

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

4

Дніпропетровській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

13

0

2

0

1

0

0

0

0

16

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

Група Ж

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

9

3

15

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

14

1

2

1

1

0

2

9

3

33

Донецькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

5

Житомирській області

Група А (ОІВМ)

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

5

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

1

6

Закарпатській області

Група А (ОІВМ)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Запорізькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

18

0

0

0

1

0

0

0

0

19

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

18

0

0

0

1

0

0

0

0

19

Івано-Франківській області

Група А (ОІВМ)

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Київській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

7

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

1

2

1

0

0

1

2

2

9

Кіровоградській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Луганській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

Львівській області

Група А (ОІВМ)

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

6

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

7

Миколаївській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Група А (ЄМК)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Одеській області

Група А (ОІВМ)

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

8

Полтавській області

Група А (ОІВМ)

0

3

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

11

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

0

3

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

12

Рівненській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

4

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

4

Сумській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

3

Тернопільській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

3

Харківській області

Група А (ОІВМ)

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

4

Херсонській області

Група А (ОІВМ)

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

4

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

4

Хмельницькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

Черкаській області

Група А (ОІВМ)

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

8

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

11

Чернівецькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Чернігівській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

м. Києву

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група А (ЄМК)

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

4

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

4

УСЬОГО по РВ ФДМУ

Група А (ОІВМ)

4

8

8

41

12

9

2

7

12

7

8

10

128

Група А (ЄМК)

1

0

0

1

1

0

1

1

0

2

1

2

10

Група Д

0

0

1

0

1

0

2

1

0

2

0

0

7

Група Ж

0

0

1

1

0

2

3

2

0

3

9

3

24

Усього по РВ ФДМУ

5

8

10

43

14

11

8

11

12

14

18

15

169

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький

 

Додаток 5
до наказу Фонду державного майна України
30.01.2017 N 135

Хід приватизації окремого індивідуально визначеного майна групи А, у тому числі разом із земельними ділянками

N
з/п

Назва та місце розташування об'єкта приватизації, у т. ч. разом із земельною ділянкою, балансоутримувач. Уповноважений орган управління. Розмір земельної ділянки, га

Номер, дата наказу ФДМУ про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Спосіб приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію

Підготовка об'єкта до продажу

Ціна продажу об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн.

Договір купівлі - продажу (номер, дата). Акт передачі державного майна (номер, дата). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про завершення приватизації

Фактичне надходження коштів (без урахування ПДВ), тис. грн.

Примітки

Номер і дата запиту до балансоутри-
мувача та до Держзема-
гентства,
(результати запитів)

Відбір організації по виконанню землевпорядних робіт (дата публікації, дата проведення конкурсного відбору, результат відбору, номер договору)

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про визначення дати оцінки. Дата оцінки

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження висновку про вартість об'єкта (у т. ч. вартості земельної ділянки у разі продажу об'єкта разом із земельною ділянкою); термін дії висновку про вартість

Початкова ціна об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн.

Публікація в газеті "ВП" інформації про проведення аукціону (дата та номер газети). Дата проведення аукціону

об'єкта прива-
тизації

у т. ч. земельної ділянки

за об'єкт прива-
тизації

у т. ч. від продажу земельної ділянки

дата надходження коштів

об'єкта приватизації

у т. ч. земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Фактичне надходження коштів від приватизації окремого індивідуально визначеного майна групи А (без урахування ПДВ) станом на _ 2017 року становить _ тис. грн., у т. ч. надходження коштів від продажу земельних ділянок ____тис. грн.

Начальник (або заступник
начальника) регіонального відділення

___

Примітка:

1. Інформація повинна надаватись наростаючим підсумком протягом року по всіх об'єктах, включених до переліку об'єктів державної власності групи А (окремо індивідуально визначене майно), що підлягають приватизації.

2. У графі 18 наводиться інша інформація, що стосується здійснення приватизації (стан підготовки землевпорядної документації, наказ про затвердження складу інвентаризаційної комісії тощо); основні проблемні питання, що стримують підготовку об'єкта до продажу.

3. Інформацію надсилати тільки електронною поштою на адресу: T-Shilo@spfu.gov.ua.

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький

 

Додаток 6
до наказу Фонду державного майна України
30.01.2017 N 135

Хід приватизації єдиних майнових комплексів групи А, у тому числі разом із земельними ділянками

N
з/п

Найменування об'єкта приватизації, його місцезнаход-
ження. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ. Уповнова-
жений орган управління.
Розмір земельної ділянки, га.

Номер, дата наказу ФДМУ про включення об'єкта приватизації до переліку об'єктів, що підлягають приватизації.
Спосіб приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ щодо прийняття рішення про приватизацію

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження Акта приймання - передачі функцій з управління майном ЄМК. Уповноважений орган управління, від якого РВ прийняті функції з управління майном ЄМК

Підготовка ЄМК до продажу

Ціна продажу об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн.

Договір купівлі - продажу (номер, дата). Акт передачі державного майна (номер, дата). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про завершення приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про припинення юридичної особи - ДП

Фактичне надходження коштів (без урахування ПДВ), тис. грн.

Примітки

Номер і дата запиту до Держзема-
гентства

Відбір організації по виконанню землевпо-
рядних робіт
(дата публікації, дата проведення конкурсного відбору, результат відбору)

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про визначення дати оцінки. Дата оцінки

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження висновку про вартість об'єкта (у т. ч. вартості земельної ділянки у разі продажу об'єкта разом із земельною ділянкою)

Початкова ціна об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн.

Публікація в газеті "ВП" інформації про проведення аукціону, конкурсу (дата та номер газети). Дата проведення аукціону, конкурсу

за об'єкт прива-
тизації

у т. ч. земельної ділянки

за об'єкт прива-
тизації

у т. ч. земель-
ної ділянки

дата надход-
ження коштів

об'єкта прива-
тизації

у т. ч. земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Фактичне надходження коштів від приватизації єдиних майнових комплексів групи А (без урахування ПДВ) станом на _ 2017 року становить _ тис. грн., у т. ч. надходження коштів від продажу земельних ділянок ____тис. грн.

Начальник (або заступник
начальника) регіонального відділення

___

Примітка:

1. Інформація повинна надаватись наростаючим підсумком протягом року по всіх єдиних майнових комплексах, включених до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації.

2. Інформацію стосовно ходу приватизації єдиних майнових комплексів групи А надавати тільки електронною поштою на адресу: valova@spfu.gov.ua.

3. У графі 20 наводиться інша інформація, що стосується здійснення приватизації, а також здійснення функцій з управління майном ЄМК (наказ про затвердження складу комісії з питань передачі майна ЄМК, наказ про затвердження складу конкурсної комісії, наказ про затвердження складу інвентаризаційної комісії тощо); об'єктивні причини, що стримують процес приватизації, або вказувати проблемні питання при прийнятті регіональним відділенням функцій управління; стан припинення юридичної особи.

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький

 

Додаток 7
до наказу Фонду державного майна України
30.01.2017 N 135

Хід приватизації об'єктів групи Д, у тому числі разом із земельними ділянками

N
з/п

Найменування об'єкта приватизації, його місцезнаходження, балансоутримувач. Уповноважений орган управління. Розмір земельної ділянки, га

Номер, дата наказу ФДМУ про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Спосіб приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію

Підготовка об'єкта до продажу

Ціна продажу об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн.

Договір купівлі - продажу (номер, дата). Акт приймання-
передачі ОНБ (номер, дата). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про завершення приватизації

Фактичне надходження коштів (без урахування ПДВ), тис. грн.

Примітки

Номер, дата запитів до балансоутри-
мувача та Держзема-
гентства,
(результати запитів)

Відбір організації по виконанню землевпорядних робіт (дата публікації, дата проведення конкурсного відбору, результат відбору, номер та дата договору)

Стан підготовки землевпо-
рядної документації
(наявна документація)

Дата оцінки (номер, дата наказу РВ ФДМУ про здійснення оцінки) термін дії висновку (номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження висновку про вартість об'єкта)

Початкова ціна об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн.

Публікація в газеті "ВП" інформації про проведення аукціону, конкурсу (дата та номер газети). Дата проведення аукціону, конкурсу

об'єкта прива-
тизації

у т. ч. земельної ділянки

за об'єкт прива-
тизації

у т. ч. земель-
ної ділянки

дата надход-
ження коштів

об'єкта приватизації

у т. ч. земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Фактичне надходження коштів від приватизації об'єктів групи Д (без урахування ПДВ) станом на ________ 2017 року становить _______ тис. грн., у тому числі від продажу земельних ділянок __________ тис. грн.

Начальник (або заступник
начальника) регіонального відділення

___

Примітка:

1. Інформація повинна надаватись наростаючим підсумком протягом року по всіх об'єктах, включених до переліку об'єктів державної власності групи Д (об'єкти незавершеного будівництва), що підлягають приватизації.

2. У графі 18 наводиться інша інформація, що стосується здійснення приватизації; об'єкти, повернуті у державну власність; причини, що стримують підготовку об'єкта до продажу, тощо.

3. Інформацію надсилати тільки електронною поштою на адресу: pink@spfu.gov.ua.

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький

 

Додаток 8
до наказу Фонду державного майна України
30.01.2017 N 135

Хід приватизації об'єктів групи Ж, у тому числі разом із земельними ділянками

N
з/п

Наймену-
вання об'єкта приватизації, його місцезнаход-
ження,
балансоутри-
мувач. Уповнова-
жений орган управління. Розмір земельної ділянки, га

Подання на погодження державній адміністрації та органу місцевого самовря-
дування
(у разі перепрофілю-
вання об'єкта); (номер і дата листів). Результати погодження об'єкта (номер і дата листів).

Номер, дата наказу ФДМУ (РВ ФДМУ) про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Спосіб приватизації. Умови приватизації об'єкта (строк збереження профілю діяльності або перепрофілю-
вання). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про затверд-
ження Акта приймання - передачі функцій з управління майном ЄМК

Підготовка об'єкта до продажу

Ціна продажу об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн

Договір купівлі - продажу (номер, дата). Акт передачі державного майна (номер, дата). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про завершення приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про припинення юридичної особи - ДП (для ЄМК)

Фактичне надходження коштів (без урахування ПДВ), тис. грн.

Примітки

Номер і дата запиту до балансоутри-
мувача та до Держзема-
гентства,
(результати запитів)

Відбір організації по виконанню землевпорядних робіт (дата публікації, дата проведення конкурсного відбору, результат відбору, номер договору)

Стан підготовки землев-
порядної докумен-
тації
(наявна докумен-
тація)

Дата оцінки (номер, дата наказу РВ ФДМУ про здійснення оцінки). Термін дії висновку (номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження висновку про вартість об'єкта)

Початкова ціна об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн.

Публікація в газеті "ВП" інформації про проведення аукціону, конкурсу (дата та номер газети). Дата проведення аукціону, конкурсу

об'єкта прива-
тизації

у т. ч. земель-
ної ділянки

за об'єкт прива-
тизації

у т. ч. земель-
ної ділянки

дата надход-
ження коштів

об'єкта привати-
зації

у т. ч. земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Фактичне надходження коштів від приватизації об'єктів групи Ж (без урахування ПДВ) станом на ________ 2017 року становить _______ тис. грн., у тому числі від продажу земельних ділянок __________ тис. грн.

Начальник (або заступник
начальника) регіонального відділення

___

Примітка:

1. Інформація повинна надаватись наростаючим підсумком протягом року по всіх об'єктах, включених до переліку об'єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації.

2. У графі 20 наводиться інша інформація, що стосується здійснення приватизації, основні причини, що стримують підготовку об'єкта до продажу; діючий об'єкт або недіючий; кількість проведених аукціонів, конкурсів, тощо.

3. Інформацію надсилати тільки електронною поштою на адресу: pink@spfu.gov.ua.

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький

 

Додаток 9
до наказу Фонду державного майна України
30.01.2017 N 135

Звіт про здійснення підготовки до продажу об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких ці об'єкти розташовані, станом на __________

N
з/п

Регіональне відділення ФДМУ по (в)

Кла-
сифіка-
ційна група

Вивчення попиту

Кількість об'єктів, включених до Переліку у звітному році

Прийнято рішень про приватизацію об'єктів у звітному році

Утворено комісій з інвентаризації об'єктів у звітному році

Утворено конкурсні комісії з продажу об'єктів у звітному році

Підготовка до продажу у звітному році об'єктів разом із земельними ділянками

Кількість об'єктів щодо яких здійснено оцінку у звітному році

Кількість об'єктів виставлених на продаж у звітному році

Кіль-
кість об'єк-
тів,
які за рішен-
ням органу прива-
тизації зап-
ропо-
новані до про-
дажу без земель-
них ділянок у зв'язку з непо-
дан-
ням заяв про участь у прид-
бані таких об'єктів

Скільки разів об'єкти пропонувалися до продажу у звітному році

Кількість проданих об'єктів у звітному році

Сума коштів (без урахування ПДВ) від проданих об'єктів, у т. ч. разом із земельними ділянками, закладених у договорах купівлі-
продажу, тис. грн.

Прийнято наказів про завершення приватизації об'єктів у звітному році

Кіль-
кість об'єк-
тів,
щодо яких у звіт-
ному році вивча-
вся попит на при-
вати-
зацію разом із земель-
ними ділян-
ками шляхом публі-
кації оголо-
шень

Кіль-
кість об'єк-
тів,
щодо яких у звіт-
ному році надій-
шли пропо-
зиції про при-
вати-
зацію разом із земель-
ними ділян-
ками

Кіль-
кість об'єк-
тів,
щодо яких направ-
лено запити до Держ-
зема-
генства

Відбір організацій по виконанню робіт із землеустрою

Кіль-
кість об'єк-
тів,
щодо яких виго-
тов-
лена доку-
мен-
тація із землеу-
строю

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

Кіль-
кість оголо-
шених конку-
рсів про відбір зем-
левпо-
ряд-
ника

Кіль-
укла-
дених дого-
ворів про вико-
нання робіт із землеу-
строю

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. від земель-
них ділянок

Усьо-
го

у т. ч. разом із земель-
ними ділян-
ками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

________ області

Разом А, Д, Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група А (ОІВМ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЄМК групи А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група Д

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник (або заступник
начальника) регіонального відділення

_____

Примітка:

1) Інформація надається наростаючим підсумком протягом року.

2) У графах 8 - 30 інформація надається щодо об'єктів, включених до переліку у поточному та минулих роках.

3) Інформацію надавати тільки електронною поштою на адреси: t-shilo@spfu.gov.ua, pink@spfu.gov.ua, valova@spfu.gov.ua.

 

Заступник Голови Фонду

А. Гайдуцький
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали