Додаткова копія: Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2018 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об'єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2018 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 січня 2018 року N 28

Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2018 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об'єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2018 році

З метою надходження у 2018 році грошових коштів до Державного бюджету України від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, наказую:

1. Затвердити план-графік очікуваного надходження у 2018 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками (додаток 1).

2. Затвердити орієнтовний перелік об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, які будуть виставлені на продаж у 2018 році (додаток 2).

3. Затвердити орієнтовні кількісні показники об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, які планується включити у 2018 році до переліку об'єктів, що підлягають приватизації (додаток 3).

4. Регіональним відділенням Фонду державного майна України щомісячно до 02 числа місяця, наступного за звітним, інформувати Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту підготовки та продажу об'єктів приватизації Фонду державного майна України про хід приватизації об'єктів державної власності груп А, Д та Ж за формою, наведеною в додатках 4, 5, 6, 7, 8.

5. Персональну відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальників регіональних відділень Фонду державного майна України та начальника Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту підготовки та продажу об'єктів приватизації Фонду державного майна України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

Додаток 1
до наказу Фонду державного майна України
10.01.2018 N 28

План-графік очікуваного надходження у 2018 році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками

РВ ФДМУ
по (в)

Групи А, Д, Ж

План на 2018 рік, тис. грн.

I кв.

У тому числі

II кв.

У тому числі

III кв.

У тому числі

IV кв.

У тому числі

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Вінницькій області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

1840,00

129,00

0,00

0,00

129,00

355,00

65,00

90,00

200,00

375,00

40,00

105,00

230,00

981,00

50,00

831,00

100,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

288,00

23,00

0,00

0,00

23,00

65,00

0,00

10,00

55,00

35,00

10,00

10,00

15,00

165,00

5,00

160,00

0,00

Усього

2128,00

152,00

0,00

0,00

152,00

420,00

65,00

100,00

255,00

410,00

50,00

115,00

245,00

1146,00

55,00

991,00

100,00

Група Д
об'єкти приватизації

82,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

37,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,00

49,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Ж
об'єкти приватизації

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

2047,00

129,00

0,00

0,00

129,00

417,00

102,00

90,00

225,00

520,00

40,00

150,00

330,00

981,00

50,00

831,00

100,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

310,00

23,00

0,00

0,00

23,00

82,00

12,00

10,00

60,00

40,00

10,00

15,00

15,00

165,00

5,00

160,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

2357,00

152,00

0,00

0,00

152,00

499,00

114,00

100,00

285,00

560,00

50,00

165,00

345,00

1146,00

55,00

991,00

100,00

Волинській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

615,00

165,00

0,00

30,00

135,00

50,00

0,00

0,00

50,00

120,00

120,00

0,00

0,00

280,00

0,00

230,00

50,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

220,00

80,00

0,00

80,00

0,00

140,00

0,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

835,00

245,00

0,00

110,00

135,00

190,00

0,00

0,00

190,00

120,00

120,00

0,00

0,00

280,00

0,00

230,00

50,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

615,00

165,00

0,00

30,00

135,00

50,00

0,00

0,00

50,00

120,00

120,00

0,00

0,00

280,00

0,00

230,00

50,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

220,00

80,00

0,00

80,00

0,00

140,00

0,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

835,00

245,00

0,00

110,00

135,00

190,00

0,00

0,00

190,00

120,00

120,00

0,00

0,00

280,00

0,00

230,00

50,00

Дніпропетровській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

6060,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1433,00

87,00

1000,00

346,00

754,00

184,00

380,00

190,00

3773,00

1968,00

590,00

1215,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

6060,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1433,00

87,00

1000,00

346,00

754,00

184,00

380,00

190,00

3773,00

1968,00

590,00

1215,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Ж
об'єкти приватизації

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ об'єкти приватизації

7960,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1633,00

287,00

1000,00

346,00

2454,00

984,00

380,00

1090,00

3773,00

1968,00

590,00

1215,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

7960,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1633,00

287,00

1000,00

346,00

2454,00

984,00

380,00

1090,00

3773,00

1968,00

590,00

1215,00

Донецькій області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

422,80

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

37,80

0,00

15,00

22,80

350,00

67,00

0,00

283,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

422,80

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

37,80

0,00

15,00

22,80

350,00

67,00

0,00

283,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

91,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

61,00

30,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

91,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

61,00

30,00

Група Ж
об'єкти приватизації

1881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498,00

30,00

362,00

106,00

1383,00

1300,00

0,00

83,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498,00

30,00

362,00

106,00

1383,00

1300,00

0,00

83,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

2534,80

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

35,00

140,00

0,00

535,80

30,00

377,00

128,80

1824,00

1367,00

61,00

396,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

2534,80

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

35,00

140,00

0,00

535,80

30,00

377,00

128,80

1824,00

1367,00

61,00

396,00

Житомирській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

210,00

37,00

0,00

0,00

37,00

100,00

100,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

23,00

8,00

15,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

Усього

220,00

37,00

0,00

0,00

37,00

100,00

100,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

33,00

18,00

15,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

125,00

5,00

25,00

95,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

90,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,50

0,00

0,00

45,50

45,00

10,00

35,00

 

Усього

275,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,50

0,00

0,00

105,50

170,00

15,00

60,00

95,00

Група Ж
об'єкти приватизації

70,00

25,00

0,00

25,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

34,50

34,50

0,00

34,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

104,50

59,50

0,00

59,50

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

465,00

62,00

0,00

25,00

37,00

115,00

100,00

0,00

15,00

110,00

0,00

0,00

110,00

178,00

13,00

40,00

125,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

135,00

34,50

0,00

34,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,50

0,00

0,00

45,50

55,00

20,00

35,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

600,00

96,50

0,00

59,50

37,00

115,00

100,00

0,00

15,00

155,50

0,00

0,00

155,50

233,00

33,00

75,00

125,00

Закарпатській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

2025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1410,00

0,00

0,00

1410,00

520,00

20,00

500,00

0,00

95,00

0,00

0,00

95,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

2125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1410,00

0,00

0,00

1410,00

620,00

20,00

600,00

0,00

95,00

0,00

0,00

95,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

10,00

0,00

0,00

10,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

795,00

0,00

0,00

795,00

Усього

1005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

805,00

0,00

0,00

805,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

2635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1410,00

0,00

0,00

1410,00

1120,00

20,00

500,00

600,00

105,00

0,00

0,00

105,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

100,00

100,00

795,00

0,00

0,00

795,00

ЗАГАЛОМ по РВ

3630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1410,00

0,00

0,00

1410,00

1320,00

20,00

600,00

700,00

900,00

0,00

0,00

900,00

Запорізькій області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

1441,00

42,00

0,00

0,00

42,00

544,00

0,00

0,00

544,00

555,00

365,00

140,00

50,00

300,00

0,00

300,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1441,00

42,00

0,00

0,00

42,00

544,00

0,00

0,00

544,00

555,00

365,00

140,00

50,00

300,00

0,00

300,00

0,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

600,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Усього

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

700,00

Група Д
об'єкти приватизації

1072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372,00

0,00

205,00

167,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

100,00

0,00

600,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Усього

1172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372,00

0,00

205,00

167,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

100,00

0,00

700,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

3113,00

42,00

0,00

0,00

42,00

916,00

0,00

205,00

711,00

555,00

365,00

140,00

50,00

1600,00

100,00

300,00

1200,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

ЗАГАЛОМ по РВ

3313,00

42,00

0,00

0,00

42,00

916,00

0,00

205,00

711,00

555,00

365,00

140,00

50,00

1800,00

100,00

300,00

1400,00

Івано-Франківській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

1410,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

60,00

0,00

500,00

810,00

0,00

810,00

 

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1410,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

60,00

0,00

500,00

810,00

0,00

810,00

0,00

Група Ж
об'єкти приватизації

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

1610,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

60,00

0,00

500,00

1010,00

0,00

810,00

200,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1610,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

60,00

0,00

500,00

1010,00

0,00

810,00

200,00

Київській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

4350,00

500,00

0,00

0,00

500,00

200,00

0,00

200,00

0,00

1450,00

100,00

650,00

700,00

2200,00

0,00

700,00

1500,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

4400,00

500,00

0,00

0,00

500,00

200,00

0,00

200,00

0,00

1500,00

100,00

700,00

700,00

2200,00

0,00

700,00

1500,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

4400,00

500,00

0,00

0,00

500,00

200,00

0,00

200,00

0,00

1450,00

100,00

650,00

700,00

2250,00

0,00

750,00

1500,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

4450,00

500,00

0,00

0,00

500,00

200,00

0,00

200,00

0,00

1500,00

100,00

700,00

700,00

2250,00

0,00

750,00

1500,00

Кіровоградській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

28,00

462,00

280,00

0,00

182,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

28,00

462,00

280,00

0,00

182,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

28,00

462,00

280,00

0,00

182,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

28,00

462,00

280,00

0,00

182,00

Луганській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

1198,66

798,66

468,66

330,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

375,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1198,66

798,66

468,66

330,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

375,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

20,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

20,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

1218,66

818,66

468,66

350,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

375,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1218,66

818,66

468,66

350,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

375,00

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Львівській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

916,00

70,00

0,00

0,00

70,00

296,00

236,00

60,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

525,00

10,00

15,00

500,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

916,00

70,00

0,00

0,00

70,00

296,00

236,00

60,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

525,00

10,00

15,00

500,00

Група Д
об'єкти приватизації

582,30

0,00

0,00

0,00

0,00

102,30

22,30

80,00

0,00

480,00

300,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

652,30

0,00

0,00

0,00

0,00

122,30

22,30

100,00

0,00

530,00

300,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

1498,30

70,00

0,00

0,00

70,00

398,30

258,30

140,00

0,00

505,00

300,00

0,00

205,00

525,00

10,00

15,00

500,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1568,30

70,00

0,00

0,00

70,00

418,30

258,30

160,00

0,00

555,00

300,00

0,00

255,00

525,00

10,00

15,00

500,00

Миколаївській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

1488,65

678,65

0,00

0,00

678,65

260,00

60,00

0,00

200,00

550,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

230,00

90,00

0,00

0,00

90,00

110,00

60,00

0,00

50,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1718,65

768,65

0,00

0,00

768,65

370,00

120,00

0,00

250,00

580,00

0,00

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

571,12

0,00

0,00

0,00

0,00

521,12

0,00

0,00

521,12

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

571,12

0,00

0,00

0,00

0,00

521,12

0,00

0,00

521,12

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

Група Ж
об'єкти приватизації

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Усього

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

2159,77

678,65

0,00

0,00

678,65

781,12

60,00

0,00

721,12

550,00

0,00

0,00

550,00

150,00

100,00

50,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

330,00

90,00

0,00

0,00

90,00

110,00

60,00

0,00

50,00

30,00

0,00

0,00

30,00

100,00

100,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

2489,77

768,65

0,00

0,00

768,65

891,12

120,00

0,00

771,12

580,00

0,00

0,00

580,00

250,00

200,00

50,00

0,00

Одеській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

300,00

200,00

250,00

150,00

150,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

300,00

200,00

250,00

350,00

350,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

400,00

200,00

0,00

200,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

1560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1060,00

0,00

1060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Усього

2460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1360,00

0,00

1360,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

900,00

700,00

0,00

200,00

Група Д
об'єкти приватизації

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Ж
об'єкти приватизації

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

0,00

1100,00

250,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

0,00

1100,00

250,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

3850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1050,00

300,00

500,00

250,00

750,00

150,00

0,00

600,00

2050,00

500,00

1100,00

450,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1060,00

0,00

1060,00

0,00

700,00

200,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

6110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2110,00

300,00

1560,00

250,00

1450,00

350,00

0,00

1100,00

2550,00

1000,00

1100,00

450,00

Полтавській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

402,30

63,70

13,00

0,00

50,70

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238,60

100,00

0,00

138,60

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113,00

83,00

0,00

30,00

Усього

515,30

63,70

13,00

0,00

50,70

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351,60

183,00

0,00

168,60

Група Д
об'єкти приватизації

23,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,80

0,00

0,00

23,80

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

23,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,80

0,00

8,00

23,80

Група Ж
об'єкти приватизації

73,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

63,90

63,90

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

73,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

63,90

63,90

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

500,00

63,70

13,00

0,00

50,70

100,00

0,00

0,00

100,00

10,00

0,00

0,00

10,00

326,30

163,90

0,00

162,40

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113,00

83,00

0,00

30,00

ЗАГАЛОМ по РВ

613,00

63,70

13,00

0,00

50,70

100,00

0,00

0,00

100,00

10,00

0,00

0,00

10,00

439,30

246,90

0,00

192,40

Рівненській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

15,00

15,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

25,00

0,00

10,00

15,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

15,00

0,00

10,00

5,00

Усього

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

20,00

20,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

20,00

20,00

Група Д
об'єкти приватизації

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

Усього

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

15,00

15,00

0,00

55,00

20,00

0,00

35,00

60,00

35,00

10,00

15,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5,00

5,00

0,00

15,00

10,00

0,00

5,00

55,00

40,00

10,00

5,00

ЗАГАЛОМ по РВ

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

20,00

20,00

0,00

70,00

30,00

0,00

40,00

115,00

75,00

20,00

20,00

Сумській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

64,00

29,00

15,00

20,00

90,00

75,00

10,00

5,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

64,00

29,00

15,00

20,00

90,00

75,00

10,00

5,00

Група Д
об'єкти приватизації

205,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,01

5,00

5,01

15,00

180,00

140,00

20,00

20,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

3,00

6,00

8,00

23,00

13,00

5,00

5,00

Усього

245,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,01

8,00

11,01

23,00

203,00

153,00

25,00

25,00

Група Ж
об'єкти приватизації

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

50,00

30,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

50,00

30,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

444,01

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

89,01

34,00

20,01

35,00

350,00

265,00

60,00

25,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

3,00

6,00

8,00

23,00

13,00

5,00

5,00

ЗАГАЛОМ по РВ

484,01

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

106,01

37,00

26,01

43,00

373,00

278,00

65,00

30,00

Тернопільській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

1156,11

40,00

0,00

40,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

1036,11

1036,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1156,11

40,00

0,00

40,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

1036,11

1036,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

1156,11

40,00

0,00

40,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

1036,11

1036,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1156,11

40,00

0,00

40,00

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

1036,11

1036,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Харківській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

742,00

35,00

35,00

0,00

0,00

562,00

72,00

320,00

170,00

100,00

55,00

20,00

25,00

45,00

0,00

0,00

45,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

40,00

25,00

5,00

10,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Усього

792,00

35,00

35,00

0,00

0,00

567,00

72,00

320,00

175,00

140,00

80,00

25,00

35,00

50,00

0,00

0,00

50,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

287,00

20,00

0,00

20,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

170,00

150,00

0,00

20,00

72,00

15,00

47,00

10,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

90,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

55,00

0,00

5,00

20,00

5,00

10,00

5,00

Усього

377,00

30,00

0,00

30,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

230,00

205,00

0,00

25,00

92,00

20,00

57,00

15,00

Група Ж
об'єкти приватизації

1401,00

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

35,00

0,00

50,00

1300,00

600,00

0,00

700,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

Усього

1601,00

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

35,00

0,00

50,00

1500,00

800,00

0,00

700,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

3130,00

71,00

35,00

36,00

0,00

587,00

72,00

345,00

170,00

1055,00

240,00

720,00

95,00

1417,00

615,00

47,00

755,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

640,00

10,00

0,00

10,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

400,00

80,00

305,00

15,00

225,00

205,00

10,00

10,00

ЗАГАЛОМ по РВ

3770,00

81,00

35,00

46,00

0,00

592,00

72,00

345,00

175,00

1455,00

320,00

1025,00

110,00

1642,00

820,00

57,00

765,00

Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

1015,00

500,00

500,00

0,00

0,00

235,00

35,00

0,00

200,00

265,00

0,00

0,00

265,00

15,00

0,00

15,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

1015,00

500,00

500,00

0,00

0,00

235,00

35,00

0,00

200,00

265,00

0,00

0,00

265,00

15,00

0,00

15,00

0,00

Група Ж
об'єкти приватизації

485,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435,00

0,00

0,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

485,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435,00

0,00

0,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

1500,00

550,00

500,00

50,00

0,00

235,00

35,00

0,00

200,00

700,00

0,00

0,00

700,00

15,00

0,00

15,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1500,00

550,00

500,00

50,00

0,00

235,00

35,00

0,00

200,00

700,00

0,00

0,00

700,00

15,00

0,00

15,00

0,00

Хмельницькій області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

685,00

210,00

0,00

105,00

105,00

50,00

50,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

295,00

295,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

150,00

95,00

0,00

55,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Усього

835,00

305,00

0,00

160,00

145,00

50,00

50,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

350,00

350,00

0,00

0,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

795,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

795,00

0,00

795,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925,00

0,00

925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

1485,00

210,00

0,00

105,00

105,00

55,00

50,00

0,00

5,00

925,00

0,00

795,00

130,00

295,00

295,00

0,00

0,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

290,00

95,00

0,00

55,00

40,00

10,00

0,00

0,00

10,00

130,00

0,00

130,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1775,00

305,00

0,00

160,00

145,00

65,00

50,00

0,00

15,00

1055,00

0,00

925,00

130,00

350,00

350,00

0,00

0,00

Черкаській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

545,00

60,00

0,00

30,00

30,00

370,00

100,00

150,00

120,00

20,00

0,00

0,00

20,00

95,00

35,00

45,00

15,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

80,00

10,00

0,00

10,00

0,00

70,00

0,00

50,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

625,00

70,00

0,00

40,00

30,00

440,00

100,00

200,00

140,00

20,00

0,00

0,00

20,00

95,00

35,00

45,00

15,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

230,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

100,00

30,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

140,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

Усього

370,00

220,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

100,00

50,00

0,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

1225,00

160,00

0,00

130,00

30,00

370,00

100,00

150,00

120,00

470,00

0,00

0,00

470,00

225,00

135,00

75,00

15,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

220,00

130,00

0,00

130,00

0,00

70,00

0,00

50,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1445,00

290,00

0,00

260,00

30,00

440,00

100,00

200,00

140,00

470,00

0,00

0,00

470,00

245,00

135,00

95,00

15,00

Чернівецькій області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00

165,00

0,00

165,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

Усього

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00

215,00

0,00

215,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

15,00

8,00

20,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

15,00

8,00

20,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

208,00

15,00

173,00

20,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

50,00

0,00

50,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

0,00

0,00

37,00

258,00

15,00

223,00

20,00

Чернігівській області

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475,00

0,00

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

45,00

80,00

110,00

50,00

40,00

20,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

45,00

80,00

110,00

50,00

40,00

20,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

65,00

475,00

0,00

125,00

0,00

45,00

80,00

110,00

50,00

40,00

20,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

665,00

65,00

600,00

0,00

125,00

0,00

45,00

80,00

110,00

50,00

40,00

20,00

м. Києву

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

140,00

30,00

10,00

100,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

140,00

30,00

10,00

100,00

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

350,00

0,00

100,00

250,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

350,00

0,00

100,00

250,00

Група Ж
об'єкти приватизації

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

250,00

100,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

250,00

100,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

1040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

840,00

30,00

360,00

450,00

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по РВ

1040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

840,00

30,00

360,00

450,00

РВ ФДМУ

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

28781,52

3469,01

1016,66

535,00

1917,35

6955,00

1220,00

2140,00

3595,00

7314,91

2534,11

1825,00

2955,80

11042,60

3218,00

3581,00

4243,60

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

1536,00

298,00

0,00

145,00

153,00

400,00

65,00

65,00

270,00

475,00

235,00

165,00

75,00

363,00

153,00

170,00

40,00

Усього

30317,52

3767,01

1016,66

680,00

2070,35

7355,00

1285,00

2205,00

3865,00

7789,91

2769,11

1990,00

3030,80

11405,60

3371,00

3751,00

4283,60

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

6132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915,00

0,00

915,00

0,00

3652,00

0,00

1495,00

2157,00

1565,00

200,00

315,00

1050,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1185,00

0,00

1185,00

0,00

430,00

0,00

430,00

0,00

650,00

500,00

50,00

100,00

Усього

8397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2100,00

0,00

2100,00

0,00

4082,00

0,00

1925,00

2157,00

2215,00

700,00

365,00

1150,00

Група Д
об'єкти приватизації

4197,23

140,00

0,00

140,00

0,00

1062,42

59,30

310,00

693,12

1425,01

475,00

95,01

855,00

1569,80

460,00

281,00

828,80

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2002,50

130,00

0,00

130,00

0,00

42,00

12,00

20,00

10,00

787,50

68,00

11,00

708,50

1043,00

68,00

70,00

905,00

Усього

6199,73

270,00

0,00

270,00

0,00

1104,42

71,30

330,00

703,12

2212,51

543,00

106,01

1563,50

2612,80

528,00

351,00

1733,80

Група Ж
об'єкти приватизації

6865,90

91,00

0,00

91,00

0,00

240,00

200,00

0,00

40,00

1928,00

865,00

362,00

701,00

4606,90

2113,90

1130,00

1363,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

339,50

34,50

0,00

34,50

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

Усього

7205,40

125,50

0,00

125,50

0,00

245,00

200,00

0,00

45,00

1928,00

865,00

362,00

701,00

4906,90

2413,90

1130,00

1363,00

Усього по РВ
об'єкти приватизації

45976,65

3700,01

1016,66

766,00

1917,35

9172,42

1479,30

3365,00

4328,12

14319,92

3874,11

3777,01

6668,80

18784,30

5991,90

5307,00

7485,40

Усього по РВ земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

6143,00

462,50

0,00

309,50

153,00

1632,00

77,00

1270,00

285,00

1692,50

303,00

606,00

783,50

2356,00

1021,00

290,00

1045,00

ЗАГАЛОМ по РВ

52119,65

4162,51

1016,66

1075,50

2070,35

10804,42

1556,30

4635,00

4613,12

16012,42

4177,11

4383,01

7452,30

21140,30

7012,90

5597,00

8530,40

Апарат Фонду

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

26000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26000,00

26000,00

0,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

26000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26000,00

26000,00

0,00

0,00

Група Д
об'єкти приватизації

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32000,00

0,00

32000,00

0,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32000,00

0,00

32000,00

0,00

Усього по Апарату Фонду
об'єкти приватизації

58000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58000,00

26000,00

32000,00

0,00

Усього по Апарату Фонду
земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗАГАЛОМ по Апарату Фонду

58000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58000,00

26000,00

32000,00

0,00

РВ ФДМУ та Апарат Фонду

Група А (ОІВМ)
об'єкти приватизації

28781,52

3469,01

1016,66

535,00

1917,35

6955,00

1220,00

2140,00

3595,00

7314,91

2534,11

1825,00

2955,80

11042,60

3218,00

3581,00

4243,60

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

1536,00

298,00

0,00

145,00

153,00

400,00

65,00

65,00

270,00

475,00

235,00

165,00

75,00

363,00

153,00

170,00

40,00

Усього

30317,52

3767,01

1016,66

680,00

2070,35

7355,00

1285,00

2205,00

3865,00

7789,91

2769,11

1990,00

3030,80

11405,60

3371,00

3751,00

4283,60

Група А (ЄМК)
об'єкти приватизації

32132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915,00

0,00

915,00

0,00

3652,00

0,00

1495,00

2157,00

27565,00

26200,00

315,00

1050,00

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1185,00

0,00

1185,00

0,00

430,00

0,00

430,00

0,00

650,00

500,00

50,00

100,00

Усього

34397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2100,00

0,00

2100,00

0,00

4082,00

0,00

1925,00

2157,00

28215,00

26700,00

365,00

1150,00

Група Д
об'єкти приватизації

36197,23

140,00

0,00

140,00

0,00

1062,42

59,30

310,00

693,12

1425,01

475,00

95,01

855,00

33569,80

460,00

32281,00

828,80

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти

2002,50

130,00

0,00

130,00

0,00

42,00

12,00

20,00

10,00

787,50

68,00

11,00

708,50

1043,00

68,00

70,00

905,00

Усього

38199,73

270,00

0,00

270,00

0,00

1104,42

71,30

330,00

703,12

2212,51

543,00

106,01

1563,50

34612,80

528,00

32351,00

1733,80

 

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України
10.01.2018 N 28

Орієнтовний перелік
об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, які будуть виставлені на продаж у 2018 році

N
з/п

Назва, адреса об'єкта, балансоутримувач (код ЄДРПОУ)

Орієнтовна дата продажу

Група А (ОІВМ)

Вінницька область

1

Одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 кв. м, Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16, Жданівська сільська рада (04331633)

березень

2

Будівля їдальні літ. А, веранда літ. а, прибудова літ. а1 заг. пл. 156,5 кв. м (разом із земельною ділянкою), м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288, ПрАТ "Шаргородське АТП-10528" (13335481)

березень

3

Будівля лазні літ. А з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 кв. м, Тростянецький р-н, с. Буди, вул. Незалежності, 37-а

квітень

4

Одноповерхова будівля площею 458,4 кв. м (разом із земельною ділянкою), м. Ладижин, вул. Набережна, 8-а, ПП "Електа" (00708182)

травень

5

Центральний склад, навіс N 2 літ. В, загальною площею 424,1 кв. м; гаражі літ. Г, загальною площею 183,1 кв. м; майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 363,4 кв. м (разом із земельною ділянкою), Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Промислова, 9, не увійшов до статутного капіталу ВАТ "Ладижинське електромонтажне підприємство N 9 "Електромонтаж" (00121790)

червень

6

Виробнича будівля складу N 2 літ. А, загальною площею 65,3 кв. м та будівлю сторожової будки літ Б, загальною площею 7,7 кв. м, Шаргородський район, с. Рахни Лісові, вул. Центральна, 121 (разом із земельною ділянкою), Вінницька філія ПАТ "Укртелеком" (01182204)

липень

7

Вагон пересувний 1990 р. в., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка, ПАТ "Жорнище" (00414210)

серпень

8

Будинок побуту з прибудовами літ. А, А1, А2; ганками літ. а, а1, а2, загальною площею 131,1 кв. м, паркан, разом із земельною ділянкою, Барський р-н, с. Шипинки, вул. Миру, 25, ПАТ "Вінниччина" (00414150)

серпень

9

Будівля контори загальною площею 802,8 кв. м (разом із земельною ділянкою), м. Немирів, вул. Українська, 2, Вінницька філія ПАТ "Укртелеком" (01182204)

вересень

10

Виробнича будівля складу N 1 літ. А, загальною площею 94,0 кв. м (разом із земельною ділянкою), Шаргородський район, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32-а, Вінницька філія ПАТ "Укртелеком" (01182204)

жовтень

11

Будівля колишнього цеху розливу вина (літ. "Б") з підвалом (літ. "П/Б"), загальною площею 1127,4 кв. м, разом із земельною ділянкою, м. Хмільник, вул. Столярчука, 21, ПрАТ "Агрокомплекс Хмільникпродукт" (35797976)

листопад

12

Приміщення N 5 загальною площею 106,8 кв. м в будівлі гаража літ. "Б", запасні частини 1550 одиниць, матеріали 3101 одиниця та МШП 2121 одиниця, м. Вінниця, вул. Максимовича, 21, ПрАТ "Вінницьке АТП 10554" (05482245)

грудень

Волинська область

13

Склад для зберігання готової продукції, реєстр. N 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 кв. м (разом із земельною ділянкою); Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 114-а. Балансоутримувач - ВАТ "Камінь-Каширський консервний завод", код ЄДРПОУ 05383767.

лютий

14

Будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1723,1 кв. м, що знаходиться на балансі ТОВ "Базальт", за адресою: 44101, Волинська обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 57. Балансоутримувач - ТОВ "Базальт" (перереєстроване з ВАТ "Ратногазбуд"). Код ЄДРПОУ 13346680

березень

15

Окреме індивідуально визначене майно - підвальне приміщення під будівлею їдальні (М-2) загальною площею 250,8 м2, за адресою: 45006, Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, 154. Балансоутримувач - ТДВ "АТП 10706 ". Код ЄДРПОУ 05461119

березень

16

Нежитлове приміщення - гараж (літер В-1) загальною площею 77,6 кв. м, разом із земельною ділянкою, за адресою: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Балансоутримувач - Управління Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області. Код ЄДРПОУ 38031391

червень

17

Окреме індивідуально визначене майно - будівля, цех механічного обезвожування осаду /літер І-2/, загальна площа - 693,1 кв. м, за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3. Балансоутримувач - ТОВ "Луцька картонно-паперова фабрика". Код ЄДРПОУ 38272943

липень

18

Група інвентарних об'єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною площею 728,2 кв. м та ремонтні бокси з операторною АЗС (літер Г-1) загальною площею 409,9 кв. м, за адресою: 43000, м. Луцьк, вул. Лідавська, 30. Балансоутримувач - відсутній

листопад

19

Під'їздна залізнична колія, що не увійшла під час приватизації до статутного капіталу ВАТ "Оснастка", за адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25. Балансоутримувач - ВАТ "Оснастка". Код ЄДРПОУ - 05797977

листопад

20

Під'їзні залізничні колії, що не увійшли під час приватизації до статутного капіталу ВАТ "Оснастка", за адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25. Балансоутримувач - ВАТ "Оснастка". Код ЄДРПОУ - 05797977.

грудень

Дніпропетровська область

21

Нежитлова будівля загальною площею 403,0 кв. м, що знаходиться на балансі ПАТ "ДТЄК Павлоградвугілля" та розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), 36

березень

22

Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною площею 113,7 кв. м; за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34-а. ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (191307)

квітень

23

Нежитлові приміщення N 1, 6, 11 на 1-му поверсі в літ. А-3, загальною площею 113,6 кв. м, за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20, ВАТ "Дніпромлин" (ЄДРПОУ 951474) - ліквідовано

травень

24

Нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1356,3 кв. м, розташованої за адресою: м. Кам'янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9 на балансі Публічне акціонерне товариство "Дніпровський металургійний комбінат" код ЄДРПОУ 5393043

травень

25

Нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. Ап/д, загальною площею 141,6 кв. м, навісом літ. а, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 106. Балансоутримувач: ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (191307)

червень

26

Будівля магазину N 15; м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86; ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (00191023)

червень

27

Частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 кв. м з ганком (літ. а1), частини вимощення "І" площею 93,0 кв. м, за адресою: м. Жовті Води, вул. 8-го Березня, 8; ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14309787)

червень

28

Будівля гаража загальною площею 52,5 кв. м (літ А-1), м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55. Головне управління статистики у Дніпропетровській області (2359946)

липень

29

Магазин КП, Літ. А-1 за адресою: м. Дніпро, вул. Снігова, 9-д, балансоутримувач "Комбінат виробничих підприємств"

липень

30

Підстанція ПС-35/10кВ; м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду), 106-а; ТОВ "Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації "Дніпрокран" (код ЄДРПОУ 1412845)

серпень

31

Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 кв. м, вимощення І, огорожа N 1, 2, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1; ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (код ЄДРПОУ 00178353)

серпень

32

Будівля, головний корпус (пункт харчування) - А-2 загальною площею 328,5 кв. м, замощення-І, огорожа N 1, ворота N 2-4, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, м. Підгородне, вул. Центральна, 63-п, що знаходиться на балансі ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 23359034)

серпень

33

Нежитлові приміщення N 301-309 в літ. А-4, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (вул. Горького), 10/14, що знаходились на балансі ВАТ "Дніпромлин"

вересень

34

Нежитлове приміщення N 56 в житловому будинку N 21 літ. А-4 на I поверсі адресою: м. Дніпро, вул. Дзвінка, 21

вересень

35

Будівля медпункту N 68 за адресою: м. Дніпро, вул. Повітряна, 5, балансоутримувач КП "Комбінат виробничих підприємств"

жовтень

36

Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами - літ. А1-1, А2-2, загальною площею 1083,4 кв. м, вентшахтою літ. а1-1, ганком літ. а, навісами - літ. А1, Б, воротами - N 1, N 2; м. Дніпро, пр. Свободи, 187-б. ПАТ "Євраз - Дніпропетровський металургійний завод" (код ЄДРПОУ 05393056)

жовтень

37

Нежитлова будівля загальною площею 471,6 кв. м, за адресою: м. Кам'янське, вул. Соборна, За. ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (5393043)

жовтень

38

Група інвентарних об'єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1486,6 кв. м, сходи літ. с, с1, с2, ганок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СІ-1, загальною площею 16,8 кв. м, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 кв. м, навіс літ. СЇIV -1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 кв. м, ганок літ. сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 кв. м, N III - мостіння, внутрішньодворові мережі - 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання - 163 од., розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34, на балансі Публічне акціонерне товариство "Дніпровський машинобудівний завод" код ЄДРПОУ 14313332

жовтень

39

Спортивний комплекс, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Свободи, 67-б та знаходиться на балансі ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" (код ЄДРПОУ 5393122)

листопад

40

Нежитлове приміщення N 1 в літ. В-1 площею 140,1 кв. м, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, 66, та розташоване на балансі Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106)

листопад

41

Кафе "Уют", що знаходиться на балансі ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" та розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1

грудень

42

Лазня за адресою: м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 12

грудень

43

Нежитлові приміщення N 2, 3, 4, 5 в літ. В-1 площею 271,9 кв. м, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, 66, та розташоване на балансі Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106)

грудень

44

Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1849,7 кв. м з огорожею та замощенням, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2-а на балансі ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" код ЄДРПОУ 00191023

грудень

Донецька область

45

Нежитлова будівля літ. "А-1" з прибудовами та ганком (інв. N 26), 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, буд. 86-а, КСП "Селидівське" (00848196)

квітень

46

Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93 кв. м, що знаходиться на балансі СТОВ "Первомайська птахофабрика", 87050, Володарський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13 (00851979)

серпень

47

Лазня-сауна з прибудовою, що знаходилась на балансі КСП "Зірка" (ліквідоване), м. Маріуполь, вул. Зелена, 33

серпень

48

Гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 кв. м, разом із земельною ділянкою (0,0024 га), за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру (колишній проспект Леніна (проспект Республіки)), буд. 10/20, гараж б/н, на балансі Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі Донецької області (37989721)

вересень

49

Будівля гаражу загальною площею 170,6 кв. м, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 219, Національний Банк України (00032106)

вересень

50

Нежитлові приміщення NN 1 - 9 загальною площею 97,9 кв. м (колишня лазня), 84393 Донецька область, м. Краматорськ, смт Шабельківка, вул. Вільямса, 1, ТОВ "Агрофірма Степове" (00848664)

жовтень

51

Бокс N 2, О-1 на території автотранспортного виробничого об'єднання загальною площею 1031,9 кв. м, Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ "Центренерго", 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101 (00131245)

жовтень

52

Нежитлові приміщення 1-го поверху N 1 - 19 загальною площею 134,4 кв. м, 2-го поверху N 20 - 29 загальною площею 259,0 кв. м в літ. "Г-2г" загальною площею 393,4 кв. м (колишня їдальня, інв. N 672), ТДВ "СІНІАТ", Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3 (00290601)

грудень

53

Бокс N 1, П-1 на території автотранспортного виробничого об'єднання загальною площею 1440,0 кв. м, Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ "Центренерго", 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101 (00131245)

грудень

54

Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 кв. м, туалет площею 48,7 кв. м, навіс площею 226,9 кв. м, навіс площею 12,6 кв. м, огорожа площею 18,2 кв. м, огорожа площею 13,6 кв. м, замощення площею 5215 кв. м, на балансі ПАТ "Донецьке обласне підприємство автобусних станцій", 87450, Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, 48/18-А (03113785)

грудень

Житомирська область

55

Приміщення їдальні (літ. А) загальною площею 259,3 кв. м (10004, м. Житомир, просп. Миру, 57) ПрАТ "Житичі" код ЄДРПОУ 02969627

січень

56

Очисні споруди з інженерними мережами у складі: будівля лабораторії площею 44,1 кв. м (літ. А), відстійник залізобетонний площею 63 кв. м (літ. Б), відстійник площею 995,5 кв. м (літ. В), розподільча камера площею 0,9 кв. м (літ. Г), розподільча камера площею 0,9 кв. м (літ. Г1), приймальна камера площею 1,5 кв. м (літ. Д), песківка конусна площею 1,8 кв. м (літ. Е), песківка конусна площею 1,8 кв. м (літ. Е1), залізобетонний лоток 10,5 п/м (літ. Ж), інженерні мережі (труба чугунна 1200 п/м) (літ. З) (Житомирська обл., Баранівський р-н, Баранівське Державне лісомисливське господарство, Довбиське лісництво, квартал N 61) ПрАТ "Мар'янівський склозавод" код ЄДРПОУ 00480810

лютий

57

Частина майна колишнього дитячого оздоровчого табору "Дружба" у складі: будівля туалету, сушильна камера, ізолятор, душева-пральня, гуртожиток, спальний корпус 5-г, спальний корпус 5-в, спальний корпус 5-а, спальний корпус 5-б, кінотеатр літній, будиночок для дітей, бесідка, водойма пожежна (Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська сільська рада, Зарічанський лісгосп, квартал N 5, виділ 18), що орендується ПП "ЄВМ-Стандарт" код ЄДРПОУ 31678345

вересень

58

Окреме індивідуально визначене майно - будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу N 11: будівля колишньої операторної загальною площею 21,8 кв. м (літ. А), асфальтобетонна площадка площею 118,3 кв. м (літ. ДП) разом із земельною ділянкою (11711, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 1-в) Балансоутримувач відсутній.

жовтень

59

Нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею 264,1 кв. м (Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7) П(ПО)СП "Кишинське" код ЄДРПОУ 5418655

листопад

Закарпатська область

60

Перший поверх адмінбудівлі літ. А загальною площею приміщень 195,20 кв. м, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11; балансоутримувач; Мукачівське МУВГ, код ЄДРПОУ 01033875

червень

61

Група інвентарних об'єктів у складі: трансформаторна підстанція заг. пл. приміщень 120,7 кв. м, інв. N 04; залізнична колія з мостом розгорнутою довжиною 2701 м, інв. N 18; гірничий об'єкт (кар'єр "Центральний"), інв. N 47; відкрита підстанція інв. N 05; зелені насадження інв. N 33; зовнішні каналізаційні мережі інв. N 35; карти намиву заг. пл. приміщень 68,8 кв. м інв. N 37. Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, 1; ПАТ "Хустський кар'єр", код ЄДРПОУ 05467613

червень

62

Вбудоване приміщення заглибленого складу N 2 загальною площею 756,8 кв. м. Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, балансоутримувач: ПАТ "Ужгородський Турбогаз", код ЄДРПОУ 00153608

липень

63

Група інвентарних об'єктів у складі: блок складів літ. В заг. пл. 100,40 кв. м; корпус майстерні літ. Г-Г1 заг. пл. 1119,50 кв. м; мойка машин літ. Д пл. 4,8 кв. м; склад запчастин літ. И заг. пл. 96,8 кв. м; прохідна літ. К заг. пл. 12,30 кв. м (разом із земельною ділянкою), Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11; балансоутримувач: Мукачівське МУВГ, код ЄДРПОУ 01033875

серпень

64

Будівля загальною площею 98,3 кв. м. Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бенедиківці, вул. Бенедиківська, 13-а; балансоутримувач: Мукачівське МУВГ, код ЄДРПОУ 01033875

грудень

Запорізька область

65

Транспортний засіб, марка АЦ4.0/ЗИЛ 130, транспортний засіб, марка УАЗ3151, м. Запоріжжя, Південне шосе, 68-а, ПАТ "Запоріжсталь", код ЄДРПОУ 00191230

березень

66

Склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 кв. м, літ. Ф, інв. N 1-0021; запасні частини до автомобілів в кількості - 241 одиниць; інше майно незнижувального запасу в кількості - 1927 одиниць, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60, ВАТ "АТП 12355", код ЄДРПОУ 03116849

квітень

67

Окреме індивідуально визначене майно - окремо розташована двоповерхова будівля, м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39, передано в оренду ТОВ "ПРАВОВА КОМПАНІЯ ЕКВІТАС ЛЕКС", код ЄДРПОУ 39505010

липень

68

Окреме індивідуально визначене майно - будівлі та споруди, м. Запоріжжя, Північне шосе, 45, передано суб'єкту господарювання за договором зберігання

серпень

69

Окреме індивідуально визначене майно - будівлі, м. Запоріжжя, Південне шосе, 77-а, передано в оренду ТОВ "МК-ПРОФІ", код ЄДРПОУ 32340982

вересень

70

Окреме індивідуально визначене майно - окремо розташовані споруди виробничого призначення, м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28

листопад

Івано-Франківська область

71

Автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502 номерний знак 74-73 ІВА, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31. Балансоутримувач - господарський підрозділ господарського управління Івано-Франківської ОДА (код ЄДРПОУ 33427126)

березень

72

Електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2. Балансоутримувач - Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"

липень

73

Адміністративна будівля, м. Івано-Франківськ, вул. Отця Блавацького, 22. Балансоутримувач - ПАТ "Укрнафта" (код ЄДРПОУ 00135390)

вересень

74

Будівлі гаражів, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 33. Балансоутримувач - Національний банк України (код ЄДРПОУ 00032106)

листопад

Київська область

75

Будівля побуткомбінату літ. "М2" загальною площею 273,7 кв. м; Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94; ВАТ "Ірпіньмаш" (код ЄДРПОУ 00240135)

березень

76

Будівля магазину площею 186,8 кв. м; Київська область, Баришівський район, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1; КСП "Хмельовик"

травень

77

Нежитлова будівля (їдальня); Київська область, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27-а; ПАТ "Березанське" (код ЄДРПОУ 00849994)

липень

78

Будівля недіючої лазні площею 98,5 кв. м; Київська область, Броварський район, с. Зазим'є, вул. Широка (Пролетарська), 17; СТОВ "Нова Україна" (код ЄДРПОУ 00448737)

серпень

79

Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 кв. м; Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22; ПАТ "Васильківхлібопродукт"

серпень

80

Нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 кв. м; Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22; ПАТ "Васильківхлібопродукт"

серпень

81

Будівля недіючої лазні (137,6 кв. м); Київська область, Білоцерківський район, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11; ТДВ "Терезине"

вересень

82

Будівля їдальні літ. "П" площею 1299,2 кв. м; Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94; ВАТ "Ірпіньмаш" (код ЄДРПОУ 00240135)

вересень

83

Нежитлова будівля (конюшня); Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Липнева; ПАТ "Племінний завод "Олександрівка" (код за ЄДРПОУ 5407976)

листопад

84

Будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною площею 250,1 кв. м з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 кв. м; Київська область, м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13; ДП ПАТ "Київхліб" Білоцерківський хлібокомбінат

листопад

85

Нежитлова будівля (столова); Київська область, Васильківський район, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11; ПАТ "Птахофабрика "Україна" (код ЄДРПОУ 05477066)

грудень

86

Частина нежитлової будівлі літ. А - група приміщень N 15, N 16 загальною площею 142,0 кв. м, ганок, ганок (сауна); Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10; ВАТ "Бориспільське АТП 13264" (код ЄДРПОУ 02140745; припинено)

грудень

87

Нежитлова будівля - столова (літ. 1-А) загальною площею 220,7 кв. м зі спорудами (огорожа N 1-2); Київська область, Баришівський район, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22; СТОВ ім. Леся Сердюка (код ЄДРПОУ 00857479)

грудень

88

Будівля недіючого дитячого садка (826 кв. м); Білоцерківський район, смт Терезине, вул. Гагаріна, 8; ТДВ "Терезине"

грудень

Кіровоградська область

89

Установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач - ПрАТ "НВО "Етал" (5814256)

вересень

90

Малярний агрегат СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач - ПрАТ "НВО "Етал" (5814256)

вересень

91

Малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач - ПрАТ "НВО "Етал" (5814256)

вересень

92

Вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач - ПрАТ "НВО "Етал" (5814256)

вересень

93

Вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач - ПрАТ "НВО "Етал" (5814256)

вересень

94

Адміністративна будівля та господарські приміщення, 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1. Балансоутримувач - Управління Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області (37944689)

жовтень

95

Підвал (літ. Ж') фруктосховища (літ. Ж) площею 216,2 кв. м. 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131. Балансоутримувач - ТОВ "Новоукраїнське" (00414664)

грудень

96

Кран баштовий КБ-309, інв. N 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач - ПрАТ "НВО "Етал" (05814256)

грудень

97

Кран баштовий КБ-1003А1, інв. N 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач - ПрАТ "НВО "Етал" (05814256)

грудень

98

Приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 кв. м, Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, N 22. Балансоутримувач - ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "ІВВІ'С Україна" (34366955)

грудень

Луганська область

99

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 кв. м за адресою: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 2. Балансоутримувач - ПАТ "Механізатор" (код ЄДРПОУ 01240769)

січень

100

Група інвентарних об'єктів у складі: - склад готової продукції (літ. Б-Бiv, б, б1) площею 362,1 кв. м; - склад метанолу (літ. В, в-в11) площею 6,8 кв. м, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/2

січень

101

Група інвентарних об'єктів у складі: - склад (літ. 3-2Н, з) загальною площею 14,7 кв. м; - зварочна (літ. Е-1Н, е) загальною площею 33,4 кв. м; - склад (літ. Д-1Н) загальною площею 56,8 кв. м, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1

січень

102

Нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал (літ. Пд, п), яке складається з: приміщення 1 площею 155,3 кв. м, приміщення 2 площею 156,5 кв. м, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 10. Балансоутримувач ВАТ "Сєвєродонецький приладобудівний завод" (код ЄДРПОУ 05744350)

січень

103

Група інвентарних об'єктів у складі: вбудовані приміщення адміністративної будівлі (А-3) (відділення АКБ "Україна") загальною площею 1504,79 кв. м та дизельна (Д), Марківський р-н, смт Марківка, пров. Південний, 1. Балансоутримувач Територіальне управління державної судової адміністрації в Луганській області. Орган управління Державна судова адміністрація України

лютий

104

Будівля трансформаторної підстанції (інв. N 24010015) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Незалежності (колишня Орджонікідзе), 128. Балансоутримувач ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів" (код ЄДРПОУ 5389942)

травень

105

Насосна станція (інв. N 87010006) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Незалежності (колишня Орджонікідзе), 128. Балансоутримувач ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів" (код ЄДРПОУ 5389942)

липень

Львівська область

106

ОІВМ - група інвентарних об'єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м'ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарочна ШЖ-0,85; м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ "Зміна" (ЄДРПОУ 22405648)

березень

107

ОІВМ - нежитлове приміщення, гараж Б-1, площею 20,1 кв. м; Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28; Управління державної казначейської служби у Перемишлянському районі Львівської області (ЄДРПОУ 36848550)

березень

108

ОІВМ - господарська будівля площею 104,5 кв. м; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8; ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" (ЄДРПОУ 00376389)

березень

109

ОІВМ - група інвентарних об'єктів у складі: двоповерхова нежитлова будівля майстерні (Б-2) загальною площею 234,8 кв. м; нежитлова будівля гаража (В-1) загальною площею 393,0 кв. м; нежитлова будівля прохідної (Г-1) загальною площею 21,2 кв. м; водонапірна башня, огорожа за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Садковичі, вул. Л. Українки, 127; Самбірське управління водного господарства (ЄДРПОУ 01034120)

квітень

110

ОІВМ - трансформатор ТМЗ-1000 (інв. N 5); Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Залізнична, 18; ПАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" (ЄДРПОУ 00952060)

квітень

111

ОІВМ - підземне складське приміщення площею 1023 кв. м; Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41; ПАТ "Стрий-Інжиніринг" (ЄДРПОУ 01423079)

травень

112

ОІВМ - гараж літера "А-1" загальною площею 42,7 кв. м; Львівська обл., м. Сокаль, вул. Сонячна, 5-а, гар. 1; Головне управління статистики у Львівській області (ЄДРПОУ 02361400)

вересень

113

ОІВМ - будівля гаража літера "Б-1" загальною площею 54,2 кв. м; Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3; Головне управління статистики у Львівській області (ЄДРПОУ 02361400)

вересень

114

ОІВМ - група інвентарних об'єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор; Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ "Зміна" (ЄДРПОУ 22405648)

жовтень

115

ОІВМ - група інвентарних об'єктів у складі: стіл 2-х міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-х міс. (20 шт.), стілець дитячий (80 шт.); м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ "Зміна" (ЄДРПОУ 22405648)

жовтень

116

ОІВМ - група інвентарних об'єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.); Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ "Зміна" (ЄДРПОУ 22405648)

листопад

117

ОІВМ - група інвентарних об'єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.); Львівська обл., м. Червоноград, вул. Помислова, 4; ПАТ "Зміна" (ЄДРПОУ 22405648)

листопад

118

ОІВМ - нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею 1080,4 кв. м; Львівська обл., м. Червоноград, пр. Шевченка, 3-б; Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області (ЄДРПОУ 39873719)

грудень

Миколаївська область

119

Адміністративна будівля загальною площею 539,0 кв. м, разом із земельною ділянкою, за адресою: Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Одеська, 81. На балансі Головного управління статистики у Миколаївській області (ЄДРПОУ 02361417)

березень

120

Комплекс, у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 кв. м, гараж (В1), гараж (Г1) разом із земельною ділянкою площею 789 кв. м. Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33, Державна казначейська служба України у Доманівському районі Миколаївської області (ЄДРПОУ 38057729)

квітень

121

Нежитлові будівлі у складі: Літ А - адмінбудівля загальною площею 524,3 кв. м, Літ Г - дизельна загальною площею 20,1 кв. м, Літ Д - гараж загальною площею 65,0 кв. м, Літ В - туалет, огорожа та споруди, разом із земельною ділянкою, за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7, Територіальне управління державної судової адміністрації України в Миколаївській області (ЄДРПОУ 26299835)

червень

122

Нежитлова будівля загальною площею 148,4 кв. м, разом із земельною ділянкою, Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3 Територіальне управління державної судової адміністрації України в Миколаївській області (ЄДРПОУ 26299835)

вересень

123

Адміністративна будівля, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1, на балансі ПАТ "Радсад" ЄДРПОУ 413989

вересень

Одеська область

124

Частка 346/1000 в майні будівлі ФОК. Балансоутримувач ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 26

квітень

125

Нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною площею 252 кв. м, що орендуються СПД "Присяжний С. А." м. Котовськ, вул. Бочковича, 92-а. Балансоутримувач - відсутній

травень

126

Нежитлова будівля загальною площею 222,10 кв. м, нежитлова споруда площею забудови 19,00 кв. м, споруда огородження N 1 довжиною 75 м. п., металеві ворота N 2, N 3, N 4. Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1-а. Балансоутримувач ТОВ "Авангард-Д"

червень

127

Будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 кв. м разом із земельною ділянкою. Балансоутримувач відсутній, м. Одеса, вул. Плієва, 1-а

липень

128

Нежиле приміщення другого поверху п'ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 кв. м, м. Арциз, вул. Добровольського, 3-а, офіс N 39. Балансоутр. - Управл. Державн. казначейськ. служби України в Арцизькому районі Одеської області

липень

129

Будівля контори-лабораторії. Балансоутримувач ТОВ "ПМК 225" Білгород-Дністровський, вул. Кочубинського, 52

жовтень

Полтавська область

130

Громадський будинок літ. А1, з підвалом, загальною площею 418,5 кв. м, за адресою: 39300, Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Чкалова, 11-б. Балансоутримувач: ВАТ "Новосанжарський шкіряний завод" (код ЄДРПОУ 00307939)

січень

131

Нежитлова будівля магазину. Полтавська область, Глобинський район, м. Глобино, вул. Лобановського, 1/17. Балансоутримувач: ТОВ "Новомосковськ - Агро" (код ЄДРПОУ 33014041)

березень

132

Нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А-5, загальною площею 184,7 кв. м, за адресою м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 36. Балансоутримувач - ОСББ "Добробут 2017" (код ЄДРПОУ 40982242)

червень

133

Група інвентарних об'єктів у складі: нежитлова будівля (пл. 383,2 кв. м), нежитлова будівля (пл. 113,0 кв. м). Склади з овочесховищем (пл. 104,7 кв. м), огорожа, хвіртка, ворота, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 39. Балансоутримувач ВАТ "Полтавафорфор" (Код ЄДРПОУ 00310410)

жовтень

134

Нежитлова будівля магазину площею 81,5 кв. м, Полтавська область, Чутівський район, с. Коханівка, вул. Центральна, 5. Балансоутримувач: ВАТ "Павлівське" (ЄДРПОУ 372210)

грудень

135

Нежитлова будівля колишньої лазні загальною площею 150,2 кв. м, разом із земельною ділянкою, за адресою: Полтавська обл, Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 35. Балансоутримувач: Пустовійтівська сільська рада (код ЄДРПОУ 22549650)

грудень

136

Нежитлова будівля (колишній будинок ветеранів) загальною площею 335,8 кв. м, разом із земельною ділянкою, за адресою: Полтавська обл, Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33. Балансоутримувач: Пустовійтівська сільська рада (код ЄДРПОУ 22549650)

грудень

137

Громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 кв. м, разом із земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-ж. Балансоутримувач: ТОВ "КМЗ-Капітал" (код ЄДРПОУ 35939227)

грудень

138

Громадська будівля Т-1 (магазин) загальною площею 120,5 кв. м, разом із земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-д. Балансоутримувач: ТОВ "КМЗ-Капітал" (код ЄДРПОУ 35939227)

грудень

139

Громадська будівля Б-1 (пральня) загальною площею 91,9 кв. м, разом із земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1-з. Балансоутримувач: ТОВ "КМЗ-Капітал" (код ЄДРПОУ 35939227)

грудень

140

Громадська будівля літ. А1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 кв. м, разом із земельною ділянкою, за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Голобородківське, вул. Центральна, 3-в. Балансоутримувач: відсутній

грудень

141

Громадська будівля літ. А1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 кв. м, разом із земельною ділянкою, за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5-а. Балансоутримувач: відсутній

грудень

Рівненська область

142

Група інвентарних об'єктів у складі: будівля прохідної загальною площею 25,8 кв. м, споруда ганку та споруда естакади, разом із земельною ділянкою, що розташована Рівненська обл., смт Гоща, вул. Промислова, 1, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ЗАТ "Рівнеагроспецмонтаж N 5" (Код ЄДРПОУ - 910660)

квітень

143

Будівля складу загальною площею 231,1 кв. м разом із земельною ділянкою, що розташована Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2-а, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ "Гощанський райагропостач" (Код ЄДРПОУ - 906781)

травень

144

Будівля котельні. Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Кутузова, 18. Балансоутримувач ТзОВ "ПМК-63" (Код ЄДРПОУ - 1273421)

вересень

145

Будівля туалетів. М. Рівне, вул. Чернишова, 7. Балансоутримувач: ВАТ "Рівненський авторемонтний завод" (Код ЄДРПОУ - 5661473)

вересень

146

Будівля кузні загальною площею 78,2 кв. м, разом із земельною ділянкою, що розташована: 34700, Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 200, ВАТ "Корецький райагротехсервіс" (Код ЄДРПОУ - 3760316)

листопад

147

Будівля бані заг. площею 36,3 кв. м. Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Лісова, 7. Балансоутримувач "Берестовецький спецкар'єр" (Код ЄДРПОУ - 5471856)

грудень

Сумська область

148

Будівля магазину, Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Самотоївка, ст. Корчаківка, ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник" (23050348)

червень

149

Будівля магазину N 69, Сумська обл., Сумський р-н, с. Головашівка, буд. 69 (ст. Головашівка - назва не чинна), ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник" (23050348)

липень

150

Нежитлова будівля (склад МТС Гараж) загальною площею 418,8 кв. м (ВАТ "Роменське АТП 15948" (03118558), за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97-д

липень

151

Група інвентарних об'єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ганками, А, а, а1, а2, а3, загальною площею 378,5 кв. м; гараж, Б; убиральня, В; огорожа, N 1, 2, 3, 42800, Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21. Державна судова адміністрація України в Сумській області

серпень

152

Будівля магазину N 43, Сумська обл., Сумський р-н, ст. Золотницький, буд. 43, сільрада Верхньосироватська, ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник" (23050348)

серпень

153

Магазин, Сумська обл., Тростянецький р-н, ст. Бакирівка, ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник" (23050348)

вересень

154

Будівля магазину площею 95,8 кв. м з погребом площею 30.7 кв. м, що знаходяться на балансі ВАТ "Сумсько-Степанівське", Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55. Балансоутримувач відсутній

вересень

155

Адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 кв. м, 41200, Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області

вересень

156

Група інвентарних об'єктів у складі: нежитлова двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2165,7 кв. м, цегляний гараж (літ. Г) площею 132,5 кв. м, металева огорожа (N 1) довжиною 136,2 п. м та замощення (I - II) асфальтобетон та бутовий камінь) загальною площею 909,4 кв. м, 41500, Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29, Управління Державної казначейської служби України у Путивльському районі Сумської області

жовтень

157

Будівля магазину N 60, Сумська обл., Тростянецький р-н, ст. Скрягівка, ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник" (23050348)

жовтень

158

Будівля магазину N 52, Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва, 1, ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник"

листопад

159

Група інвентарних об'єктів у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а - а3, загальною площею 64,5 кв. м; літній будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 кв. м, Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада, масив "Заплава річки Ворскла", 3 та 3-а. Балансоутримувач відсутній

листопад

160

Будівля магазину. Сумська обл., смт Краснопілля, пров. Привокзальний, 9, ПрАТ "Хлібозавод "Залізничник"

грудень

Тернопільська область

161

Частина гаража (літера "Б") загальною площею 39,4 кв. м, за адресою: вул. О. Ольжича, 5-а, м. Заліщики. Головне управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 02362374)

лютий

162

Нежитлові приміщення гаража (літера "Д") загальною площею 117 кв. м, за адресою: вул. Наливайка, 4, м. Теребовля. Головне управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 02362374)

травень

163

Адмінбудинок загальною площею 744,4 кв. м (разом із земельною ділянкою), за адресою: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, що перебуває на балансі ТОВ "Тернопільавтотранс 16100" (код ЄДРПОУ 03118908)

липень

Харківська область

164

Нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48 місць) літ. А-2 загальн. площею 378,0 кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ "Таранівка" (ліквідоване), за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ), 14; РВ ФДМУ по Харківській області

січень

165

Вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху N II, IV, 22, 23, 23-а, 23-б в житловому будинку літ. "А-9", загальною площею 29,7 кв. м, що не увійшло до статутного капіталу ЗАТ "Харківське АТП-16358" (ліквідовано), за адресою: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4

квітень

166

Побутові приміщення NN 13 - 20 загальною площею 185,3 кв. м в літ. "Г"; Купянський р-н (землі Курилівської сільради за межами населеного пункту); ТОВ фірма "Автосервіс" (ліквідовано); РВ ФДМУ по Харківській обл.

квітень

167

Нежитлові приміщення цокольного поверху N I, 1, 1-а, 8, 10 - 15, 17, 17-а, 18, 20, 21 в літ. "А-9" загальною площею 220,2 кв. м, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ "Харківське АТП- 16358" (ліквідовано), за адресою: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4

травень

168

Нежитлові приміщення цокольного поверху N I-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 9 в літ. "А-9" загальною площею 88,2 кв. м, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ "Харківське АТП-16358" (ліквідовано), за адресою: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4

червень

169

Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 51,1 кв. м (разом із земельною ділянкою). Чугуївський р-н, с. Чапаєво, вул. Роганська, 3; ВАТ "Введенське" (ліквідоване); РВ ФДМУ по Харківській області

червень

170

Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 кв. м (разом із земельною ділянкою); Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5-а; ВАТ "Агрофірма "Глобівська", код 00412406

липень

171

Нежитлова будівля гаражу загальною площею 76,90 кв. м (разом із земельною ділянкою); Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5-б; ВАТ "Агрофірма "Глобівська", код 00412406

серпень

172

Нежитлова будівля магазину літ. А-1, загальною площею 55,3 кв. м; Коломацький район, с. Жовтневе, вул. Степова, 13-а, РВ ФДМУ по Харківській області

вересень

173

Нежитлові будівлі буфету літ. "Є-1" загальною площею 43,2 м2 та їдальні літ. "Е-1" загальною площею 54,0 кв. м (разом із земельною ділянкою), що знаходяться на балансі ВАТ "Весотра-Харків" (правонаступник ВАТ "АТП 16360"); Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8-б, 8-в; ПАТ "Весотра-Харків", 05461326

вересень

174

Нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 91,0 кв. м, разом із земельною ділянкою; м. Харків, вул. Осипенко, 12; ПАТ "Турбоатом", 05762269

грудень

Херсонська область

175

Будівлі та споруди, м. Каховка, вул. Некрасова, 10, ДП "Укрводсервіс"

січень

176

Будівля колишнього казначейства, м. Берислав, Державна казначейська служба

квітень

177

Група інв. об'єктів "Вербка", ПАТ "Херсонводбуд"

червень

178

Окреме індивідуально визначене майно - теплохід "Восход -21", м. Херсон, карантинний острів, 1

вересень

179

Група інвентарних об'єктів АЗС N 3, без балансоутримувача

листопад

Хмельницька область

180

Група інвентарних об'єктів у складі: 30-тонна вагова; пожежне водоймище; шлакобетонна огорожа, за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. К. Маркса, 4-а. Балансоутримувач ліквідований

лютий

181

Вбудоване приміщення акумуляторної N 13/230 загальною площею 37,6 кв. м колишнього військового містечка N 13, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/230. Сектор житлово-комунального господарства Ізяславської РДА (код ЄДРПОУ 35643206)

березень

182

Одноповерхова будівля КПП N 13/191 загальною площею 57,6 кв. м колишнього військового містечка N 13, за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/191 (разом із земельною ділянкою). Сектор житлово-комунального господарства Ізяславської РДА (код ЄДРПОУ 35643206)

березень

183

Одноповерхова будівля N 13/157 загальною площею 137 кв. м колишнього військового містечка N 13, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/157 (разом із земельною ділянкою). Сектор житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 35643206)

березень

184

Частина нежитлових приміщень загальною площею 59,3 кв. м, що складає 3/100 частини від загальної площі всього майнового комплексу, а саме: кімнати диспетчерської, позначеної в плані літерою "А2": 1 - коридор площею 3,5 кв. м; 9 - диспетчерська площею 9,2 кв. м; 10 - коридор площею 4,5 кв. м; 11 - фойє площею 32,3 кв. м; 12 - кабінет площею 9,8 кв. м за адресою: смт Теофіполь, вул. Заводська, 1, балансоутримувач - Теофіпольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Теофіпольської РДА (код ЄДРПОУ 26294743)

квітень

185

Будівля майстерні з гаражем площею 15,8 кв. м за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44, балансоутримувач - Головне управління статистики у Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 02362894)

вересень

186

Погріб літера "В-1" загальною площею 39,1 кв. м, Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8, балансоутримувач ліквідований

вересень

187

Погріб літера "Б-1" загальною площею 39,7 кв. м, Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8, балансоутримувач ліквідований

вересень

188

Група інвентарних об'єктів - будівлі та споруди, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Гриців, вул. Суворова, 3, що знаходиться на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного господарства (код ЄДРПОУ 04544085)

жовтень

Черкаська область

189

Гараж (літер А) з оглядовою ямою загальною площею 35,3 кв. м, разом із земельною ділянкою (20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15), Головне управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999)

лютий

190

Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 кв. м (20123, Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28) РВ ФДМУ по Черкаській області

березень

191

Приміщення колишнього АКАБ "Україна" загальною площею 226,4 кв. м, першого поверху двоповерхової будівлі (19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20) Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області (код ЄДРПОУ 04061240)

квітень

192

Будівля колишнього складу цивільної оборони II групи накопичення N 2, з прохідною, разом із земельною ділянкою (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Потайна, 59-а) Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 23000072)

травень

193

Приміщення адміністративної будівлі, разом із земельною ділянкою (19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83-а). Головне управління статистики у Черкаській області, код ЄДРПОУ 02357999

червень

194

Будівля бару (19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6), ВАТ "Дитячий оздоровчий санаторій "НИВА" (код ЄДРПОУ 21355747)

листопад

195

Овочесховище (19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісова, 6), ВАТ "Дитячий оздоровчий санаторій "НИВА", код ЄДРПОУ 21355747

грудень

196

Майстерня по ремонту сільськогосподарської техніки (А, А1, А2), загальною площею 877,1 кв. м (20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33-г), Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" (код ЄДРПОУ 14198402)

вересень

197

Частина будівлі побутового призначення для механізаторів, (А-1) (20731, Черкаська обл, Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33-в), Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" (код ЄДРПОУ 14198402)

жовтень

198

Деревообробний цех, (А) (20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33-б) Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" (код ЄДРПОУ 14198402)

листопад

Чернівецька область

199

Окреме індивідуально визначене майно - Будівля заг. площею 152,3 кв. м з прибудинковими спорудами: сараєм заг. площею 14,2 кв. м, вбиральнею заг. площею 1,4 кв. м та криницею (вул. Лісова, 42-А, с. Хряцька, Герцаївський р-н, Чернівецька обл.), що перебуває на балансі ТОВ "Джерело"

вересень

Чернігівська область

200

Нежитлова будівля площею 138,1 кв. м (смт Мала Дівиця, вул. Чернігівська, 51, Прилуцький р-н), балансоутримувач ЗАТ "Линовицький цукрокомбінат "Красний", 00372629

квітень

м. Київ

201

Нежитлові приміщення загальною площею 235,10 кв. м (в підвалі - 90,20 кв. м, на 1-му поверсі - 144,90 кв. м), що орендуються ТОВ ''НІКАРТ", м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, літера Б

вересень

202

Індивідуально визначене майно - кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний N АА 84-16 ВМ, інв. 1760 Мостозагін N 103 ПАТ "Мостобуд", м. Київ, вул. Баренбойма, 8

жовтень

203

Група інвентарних об'єктів - ВАЗ 2107 та причіп ''Турист" колишнього Українського державного підприємства управління по комплектуванню будов машинобудівного комплексу ''Укрмашкомплект" ОП "Укрмашкомплект", м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-б

листопад

204

Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23), що не увійшла до статутного капіталу ПАТ "НДІ електромеханічних приладів" та знаходиться на його балансі, м. Київ, вул. А. Кримського, 27, літера Б

грудень

Група А (ЄМК)

Дніпропетровська область

1

Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро "Елеватормлинмаш", м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18 (код ЄДРПОУ 14312884)

вересень

Донецька область

2

Єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства "Комбінат шкільного харчування", 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58 (код ЄДРПОУ 20314278)

травень

Закарпатська область

3

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Берегівський кар'єр", який орендується ПрАТ "Берегівський кар'єр" Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 245

вересень

Запорізька область

4

Єдиний майновий комплекс "Цех напільного обладнання" (разом із земельною ділянкою), Запорізька область, смт Веселе, вул. Робоча, 6, ПАТ "Світлофор" (код ЄДРПОУ 00656551)

грудень

Київська область

5

Державне підприємство "Спеціальне конструкторське та технологічне бюро "Електронагрівач", Київська область, м. Фастів, вул. Бишівська, 6 (код ЄДРПОУ 04696895)

листопад

Одеська область

6

ЄМК державного підприємства "Енергомонтажний поїзд N 754" (разом із земельною ділянкою), м. Одеса, вул. Семінарська, 15-а (код ЄДРПОУ 01387828)

травень

7

ЄМК державне підприємство "Центр тестування мобільної техніки" (разом із земельною ділянкою), Біляївський р., с. Нерубайське, вул. Зелена, 1 (код ЄДРПОУ 23860359)

вересень

8

ЄМК державне підприємство ремонтно-будівельна дільниця "Агрос" (разом із зем. ділянкою), м. Одеса, вул. Михайлівська, 13 (код ЄДРПОУ 13884006)

жовтень

9

ЄМК ДП "Інженерний виробничо-науковий центр литва під тиском", м. Одеса, вул. Хімічна, 2 (код ЄДРПОУ 05632466)

грудень

Харківська область

10

Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу N 1 - колишній структурний підрозділ Харківського державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці (разом із земельною ділянкою), Код ЄДРПОУ 32238463, балансоутримувач - ТОВ "Основа-1", за адресою: м. Харків, вул. Штерівська, 6, орієнтовна площа 0,12 га

серпень

Хмельницька область

11

ЄМК - структурний підрозділ ДП "Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів" (разом із земельною ділянкою), Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с-ще Богданівці, вул. Щорса, 1/2-б, перебуває на балансі ТОВ "Будіндустрія" (код ЄДРПОУ 23846410)

серпень

Черкаська область

12

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Інститут легкої промисловості", м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 243/1 (код ЄДРПОУ 30705346)

вересень

Чернівецька область

13

Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики, м. Новодністровськ, Чернівецька область

вересень

14

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Торговий дім "Буковинська горілка", м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 4-а

листопад

Чернігівська область

15

Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства "Експрес" (разом із земельною ділянкою), м. Чернігів, вул. І. Мазепи (Щорса), 44

травень

м. Київ

16

ДП "УКРАЇНСЬКИЙ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ", м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14-г (код ЄДРПОУ 37423350)

листопад

17

ДП "Проектний інститут "ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ", м. Київ, вул. Межигірська, 83 (код ЄДРПОУ 16460790)

вересень

18

Колишній ДТП "Гудок", м. Київ, вул. Аеродромна, 14

грудень

Апарат Фонду

19

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД "ХВИЛЯ", 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7

вересень

20

Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. О. Пушкіна, 5

жовтень

21

Єдиний майновий комплекс державне підприємство "Коломийська паперова фабрика", 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Фабрична, 10

листопад

Група Д

Вінницька область

1

Базар разом із земельною ділянкою, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39-д, СВАТ "Птахокомбінат "Тульчинський" (05413994)

квітень

2

Будинок правосуддя разом із земельною ділянкою, Вінницька обл., смт Іллінці, УКБ Вінницької облдержадміністрації (04011383)

серпень

Донецька область

3

Лікарняний комплекс-профілакторій, Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Лисівка, ДП "Селидіввугілля" (33426253)

листопад

4

Готельний комплекс, Донецька обл., Першотравневий р-н, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 94-а (09334629)

грудень

Житомирська область

5.

Цегельний завод разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38

вересень

6

Лазня разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26-а, балансоутримувач відсутній

вересень

7

Клуб разом із земельною ділянкою, Житомирська обл. Житомирський р-н, с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1, "СВК "Глибочицький" (код ЄДРПОУ 03746119)

жовтень

8

Очисні споруди з бункерним пристроєм разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55-ж, не увійшли до статутного капіталу ВАТ "МДЕЗ" та передані в процесі реорганізації на баланс ВАТ "Сервіс" (код ЄДРПОУ 30793301)

листопад

9

Резервуар дощових і стічних вод разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55-з, не увійшов до статутного капіталу ВАТ "МДЕЗ" та переданий в процесі реорганізації на баланс ВАТ "Сервіс" (код ЄДРПОУ 30793301)

листопад

10

Банно-пральний комбінат, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32)

грудень

11

Дитячий садок разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36, СТОВ "Бондарівське" (код ЄДРПОУ 03743486)

грудень

Закарпатська область

12

Ливневий колектор разом із земельною ділянкою, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2-б, ПАТ "Ужгородський Турбогаз" (код ЄДРПОУ 00153608)

вересень

13

40-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська, балансоутримувач відсутній

грудень

14

М'ясокомбінат разом із земельною ділянкою, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н, балансоутримувач відсутній

грудень

Запорізька область

15

Житловий будинок N 15, Запорізька область, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86

травень

16

Житловий будинок N 14, Запорізька область, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88

травень

17

Житловий будинок N 13, Запорізька область, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90

червень

18

Житловий будинок N 12, Запорізька область, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92

червень

19

Житловий будинок N 11, Запорізька область, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94

червень

20

72-квартирний житловий будинок, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі Українки (Рози Люксембург), 45-б

жовтень

21

Корпус N 71 разом із земельною ділянкою, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Софіївська (Червоноармійська), 7-б, передано суб'єкту господарювання за договором зберігання

грудень

Луганська область

22

Житловий будинок поз. 1, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани

лютий

23

Житловий будинок поз. 2, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани

лютий

24

Житловий будинок поз. 3, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани

лютий

Львівська область

25

Трансформаторна підстанція, Львівська обл., Бродівський р-н, за межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1, КСП "Сидинівка" (ліквідовано)

квітень

26

Цех по виробництву рідкого аміаку (будівля водопідготовки) разом із земельною ділянкою, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича

травень

27

Розчинно-бетонний вузол, Львівська обл., м. Червоноград, балансоутримувач відсутній

липень

28

Очисні споруди, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, ДГХП "Сірка"

вересень

29

Цех по виробництву рідкого аміаку (будівля складу каталізаторів і реагентів, насосна станція зворотного водопостачання, навіс) разом із земельною ділянкою, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича

вересень

Миколаївська область

20

Будівля АТС, м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130, ПП "Медна" (ЄДРПОУ 19302287)

червень

31

Газопровід високого тиску для газифікації населених пунктів зони НЕС Первомайського району, Миколаївська обл., Первомайський р-н, Управління капітального будівництва облдержадміністрації (ЄДРПОУ 04013962)

листопад

Одеська область

32

Комплекс будівель та споруд у складі: адміністративно-виробничий корпус, спортивно- оздоровчий комплекс, підсобний корпус, склади (класи ГО), насосна станція, резервуар разом із земельною ділянкою, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26-а, Одеський обласний центр зайнятості (код ЄДРПОУ 03491435)

вересень

Полтавська область

33

Одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15, Полтавське тампонажне управління ВАТ "Укрнафта" (код ЄДРПОУ 00143113)

грудень

Рівненська область

34

Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 28

липень

35

Житловий будинок, Рівненська обл., смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60 (80 кв.), ВАТ "Рівнесільмаш" (Код ЄДРПОУ - 728380)

жовтень

36

Житловий будинок, Рівненська обл., смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62 (132 кв.), ВАТ "Рівнесільмаш" (Код ЄДРПОУ - 728380)

жовтень

Сумська область

37

Житловий будинок, Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59, балансоутримувач відсутній

липень

38

Житловий будинок, Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60, балансоутримувач відсутній

серпень

39

Одноквартирний житловий будинок N 1 разом із земельною ділянкою, Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21, балансоутримувач відсутній

серпень

40

Житловий будинок, Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61, балансоутримувач відсутній

вересень

41

Очисні споруди Височанського заводу продтоварів, Сумська обл., Сумський р-н, с. Високе

вересень

42

105-квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв'язку, Сумська обл., м. Шостка, вул. Свемовська, 6-г, ПрАТ "Шосткинський завод хімічних реактивів"

жовтень

43

Виробничий корпус разом із земельною ділянкою, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній

жовтень

44

Адміністративно-побутовий корпус разом із земельною ділянкою (під розбирання), Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній

листопад

45

Шопа для зберігання сировини, Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129-б, балансоутримувач відсутній

листопад

46

24-квартирний житловий будинок, Сумська обл., м. Ромни, 3 пров. Червоної, 57-б, ВАТ "Роменське АТП 15948"

листопад

47

Склад готової продукції та заглиблений склад інвентарю і обладнання разом із земельною ділянкою, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній

грудень

Тернопільська область

48

40-квартирний житловий будинок (друга черга) за адресою: Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Паращука, 5, балансоутримувач відсутній

вересень

49

90-квартирний житловий будинок, Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Сонячна, 26, Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04014074)

листопад

Херсонська область

50

Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Куп'янський р-н, с. Сенькове, вул. Бондаря, 7, Державне підприємство "Куп'янське лісове господарство" (код 00993107)

лютий

51

Громадсько-побутовий корпус, Харківська область, Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 (стара адреса: м. Ізюм, вул. Курортна, 5), балансоутримувач відсутній

травень

52

Їдальня з теплицею разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8-є, ПАТ "Весотра-Харків", 05461326

липень

53

Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1-а

вересень

54

Газорозподільний пункт разом із земельною ділянкою, Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127, ВАТ "Люботинський хлібозавод"

жовтень

55

Побутовий комплекс до житлового будинку разом із земельною ділянкою, м. Харків, вул. Сергіївська, 8-а, ПАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш" (код 00213799)

листопад

56

32-квартирний житловий будинок з надбудовою разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Пришиб, балансоутримувач відсутній

листопад

57

Пилорама, Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40

грудень

Хмельницька область

58

Школа-сад разом із земельною ділянкою, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Рункошів, вул. Шевченка, 77, СГК "Рункошівський" (код ЄДРПОУ 21315883)

червень

Черкаська область

59

176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64-а

лютий

60

Торговий центр, 19800, Черкаська обл., Драбівський р-н, Рецюківщина, ВАТ "Черкаський" (код ЄДРПОУ 5390017)

жовтень

61

30-квартирний житловий будинок для малосімейних разом із земельною ділянкою, 20800, Черкаська обл., м. Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 10-а

листопад

Чернівецька область

62

Двоквартирний житловий будинок, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2, ВАТ "Цукровий завод "Хрещатик" (ліквідовано)

вересень

63

Молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б. Хмельницького, 21-а, що перебувала на балансі ТОВ

жовтень

64

Об'єкт незавершеного будівництва державної власності - клуб, вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл.; КСП "Промінь" (ліквідовано)

жовтень

65

Лазня, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14, КСП "Промінь" (ліквідовано)

жовтень

Чернігівська область

66

Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8, балансоутримувач відсутній

серпень

67

Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9, балансоутримувач відсутній

серпень

68

Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, балансоутримувач відсутній

серпень

69

Одноквартирний житловий будинок з господарчим блоком, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4-а, балансоутримувач відсутній

серпень

70

2-квартирний житловий будинок, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28, балансоутримувач відсутній

серпень

71

Цегельний завод, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94

вересень

72

Котельня зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи), м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14-а, балансоутримувач відсутній

вересень

73

Прибудова до 108-квартирного житлового будинку, для роботи з дітьми, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30, балансоутримувач відсутній

жовтень

74

Магазин "Універсам", Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19-а, балансоутримувач відсутній

жовтень

75

Школа, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника, 5-а, ТОВ "Полісся" (код ЄДРПОУ 30885800)

жовтень

76

Цегельний завод, Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80, балансоутримувач відсутній

листопад

77

Будівлі культурно-спортивного призначення, Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2-а, СГВК "Колос" (код ЄДРПОУ 30894256)

листопад

78

2-га черга теплиці, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25, балансоутримувач відсутній

грудень

79

Школа, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 70, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (Код ЄДРПОУ 04014246)

грудень

Апарат Фонду

80

Оздоровчий комплекс "Прикарпаття" разом із земельною ділянкою, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7

листопад

Група Ж

Вінницька область

1

Медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Святотроїцька, 48, ПрАТ "Немирівське АТП-10547" (05460924)

червень

2

їдальня з обладнанням, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, вул. Дністровська, 60, ПАТ "Могилів-Подільський консервний завод" (900373965)

вересень

Дніпропетровська область

3

Їдальня, м. Дніпро, о-в Файнберга, 11, Філія "Дніпропетровський річковий порт" ПАТ СК "Укррічфлот" (код ЄДРПОУ 24986218)

квітень

4

Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом загальною площею 1269,8 кв. м, сходами літ. а, входом в підвал літ. а1, кисневою літ. Б, ганком літ. б, огорожею N 1, 2, 8, 9, підпірними стінками N 3, 5, 6, сходами N 4, мостінням літ. I загальною площею 153,0 кв. м, м. Дніпро, пр. Свободи, 2-а, ПАТ "Євраз-Дніпропетровський металургійний завод" (код ЄДРПОУ 05393056)

жовтень

Донецька область

5

Клуб, Донецька обл., м. Дзержинськ, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2-б, ПрАТ "Курдюмівський завод кислототривких виробів" (00293545)

липень

6

Дитячий оздоровчий табір "Сонячний берег", Донецька обл., Першотравневий р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, ВАТ "Точмаш" (14300579)

серпень

7

Пансіонат "Мебельщик", Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45-а, ТОВ "АРП" (за договором про безоплатне зберігання) (32397798)

вересень

8

Кінотеатр "Електрон" на 580 місць, Структурна одиниця "Донбасенергоспецремонт" ПАТ "Донбасенерго", Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечникова (23343582)

вересень

9

Пансіонат "Блакитні озера", Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 20/1, ВАТ "Точмаш" (14300579)

жовтень

10

База відпочинку "Вертикаль" разом із земельною ділянкою, 84453, Донецька обл., м. Красний Лиман, с. Щурово, вул. Маркса Карла, 102, ВАТ "Трест Донецькшахтопроходка"

грудень

Житомирська область

11

Їдальня, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21, СТОВ "Радовель" (код ЄДРПОУ 05418780)

червень

12

Їдальня-магазин з обладнанням разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17, ПАТ "Норинський щебзавод завод" код (ЄДРПОУ 04865033)

грудень

13

Їдальня, Житомирська обл., Луганський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47-а, ПСП "Красноставське" (код ЄДРПОУ 5477244)

грудень

Івано-Франківська область

14

ЄМК колишнього державного підприємства "ІНІН", м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18, підприємство "ІНІН" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" (код ЄДРПОУ 32604934)

грудень

Миколаївська область

15

Банно-пральний комбінат разом із земельною ділянкою, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, сел. Радсад, вул. Зелена, 1-б, на балансі ПАТ "Радсад" (ЄДРПОУ 413989)

жовтень

Одеська область

16

Спортивна база відпочинку "Портовик", Одеська обл., Ізмаїльський р., с. Озерне, вул. Польова, 19, Ізмаїльська філія ДП "Адміністрація морських портів України"

листопад

17

База відпочинку "Дорожник", Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське (курорт "Расєйка"), вул. Радостная, 59, ПАТ "Південьзахідшляхбуд"

грудень

Полтавська область

18

Громадський будинок, літ. А - будівля їдальні, загальною площею 112,3 кв. м за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2-б, балансоутримувач відсутній

вересень

19

Їдальня-магазин площею 466,3 кв. м, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2, ТОВ "Новомосковськ-Агро" (Код ЄДРПОУ 33014041)

жовтень

Сумська область

20

Дитячий оздоровчий табір, Сумська обл., Шосткинський р-н, с/р Собицька, урочище "Малий бір", квартал N 2, ПрАТ "Шосткинський завод хімічних реактивів"

жовтень

21

База відпочинку, Сумська обл., Шосткинський р-н, с/р Собицька, урочище "Малий бір", квартал N 2, ПрАТ "Шосткинський завод хімічних реактивів"

листопад

Харківська область

22

Їдальня з обладнанням, Харківська обл., Куп'янський р-н (землі Курилівської сільради за межами населеного пункту), ТОВ фірма "Автосервіс", код ЄДРПОУ 1268420 (ліквідовано)

лютий

23

Їдальня, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73, ПАТ "Вовчанська взуттєва фабрика" (код ЄДРПОУ 308324)

липень

24

Їдальня з обладнанням, що не ввійшла до статутного капіталу АТЗТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2

вересень

25

Єдиний майновий комплекс державного закладу "Станція юних техніків Південної залізниці" разом із земельною ділянкою, м. Харків, вул. Залізнична, 24-а, ТОВ "Культурно-оздоровчий центр "Дозвілля" (орендар)

жовтень

26

Єдиний майновий комплекс бази відпочинку "Росінка" разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Революційне, вул. Росяна, 1, ТОВ фірма "Інстрок ЛТД" (код ЄДРПОУ 14082591) (колишній орендар ЄМК), не увійшов до статутного капіталу ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш"

грудень

Херсонська область

27

Недіючий літній кінотеатр "Текстильник", м. Херсон, с-ще Текстильне, вул. 1-ша Текстильна, 1-а, ВАТ "ХБК"

лютий

28

Дитячий оздоровчий табір "Фрегат", м. Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Кізомис, Херсонська філія ДП "Адміністрація морських портів України"

вересень

м. Київ

29

Сауна, м. Київ, вул. Білецького, 34, літера В

грудень 

Апарат Фонду

30

Єдиний майновий комплекс ДСП "УКРТЕЛЕФІЛЬМ", м. Київ, вул. Кирилівська, 160, ДСП "УКРТЕЛЕФІЛЬМ", 35524710

листопад

 

Директор Департаменту

В. Герц

 

Додаток 3
до наказу Фонду державного майна України
10.01.2018 N 28

Орієнтовні кількісні показники об'єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, які планується включити у 2018 році до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

РВ
ФДМУ по (в)

Групи А, Д та Ж

Місяці

Усього

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Вінницькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Волинській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

Дніпропетровській області

Група А (ОІВМ)

2

2

1

0

1

8

0

1

0

0

0

0

15

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

2

2

1

0

1

8

0

1

1

0

0

0

16

Донецькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

5

Житомирській області

Група А (ОІВМ)

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Закарпатській області

Група А (ОІВМ)

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Запорізькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

Івано-Франківській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

3

Київській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

4

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

4

Кіровоградській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Луганській області

Група А (ОІВМ)

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Львівській області

Група А (ОІВМ)

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

4

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

4

Миколаївській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Група Ж

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

3

Одеській області

Група А (ОІВМ)

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

2

1

0

0

1

0

0

0

0

5

Полтавській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

4

Рівненській області

Група А (ОІВМ)

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Сумській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

1

3

1

1

0

0

6

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

2

3

1

1

0

0

7

Тернопільській області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

Харківській області

Група А (ОІВМ)

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Усього по РВ ФДМУ

1

2

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

7

Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі

Група А (ОІВМ)

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

5

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Усього по РВ ФДМУ

1

1

0

1

0

1

0

0

2

0

1

0

7

Хмельницькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Черкаській області

Група А (ОІВМ)

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

6

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

6

Чернівецькій області

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чернігівській області

Група А (ОІВМ)

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього по РВ ФДМУ

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

м. Києву

Група А (ОІВМ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група А (ЄМК)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

Група Д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Група Ж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Усього по РВ ФДМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

4

УСЬОГО по РВ ФДМУ

Група А (ОІВМ)

5

7

14

7

6

13

7

6

7

4

5

5

86

Група А (ЄМК)

0

1

0

2

0

0

0

1

1

0

0

1

6

Група Д

0

0

5

0

0

1

1

3

1

1

0

0

12

Група Ж

0

1

1

0

2

0

2

0

2

2

1

1

12

Усього по РВ ФДМУ

5

9

20

9

8

14

10

10

11

7

6

7

116

 

Директор Департаменту

В. Герц

 

Додаток 4
до наказу Фонду державного майна України
10.01.2018 N 28

Хід приватизації окремого індивідуально визначеного майна групи А, у тому числі разом із земельними ділянками

N
з/п

Назва та місце розташування об'єкта приватизації, у т. ч. разом із земельною ділянкою, балансоутримувач. Уповноважений орган управління. Розмір земельної ділянки, га

Номер, дата наказу ФДМУ про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Спосіб приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію

Підготовка об'єкта до продажу

Ціна продажу об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн

Договір купівлі-продажу (номер, дата), Акт передачі державного майна (номер, дата). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про завершення приватизації

Фактичне надходження коштів
(без урахування ПДВ, тис. грн)

Примітки

Номер і дата запиту до балансоутримувача та до Держземагентства, (результати запитів)

Відбір організації по виконанню землевпо-
рядних робіт
(дата публікації, дата проведення конкурсного відбору, результат відбору, номер договору)

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про визначення дати оцінки. Дата оцінки

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження висновку про вартість об'єкта (у т. ч. вартості земельної ділянки у разі продажу об'єкта разом із земельною ділянкою); термін дії висновку про вартість

Початкова ціна об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн

Публікація в газеті "ВП" інформації про проведення аукціону (дата та номер газети). Дата проведення аукціону

об'єкта приватизації

у т. ч. земельної ділянки

за об'єкт приватизації

у т. ч. від продажу земельної ділянки

дата надходження коштів

об'єкта приватизації

у т. ч. земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Фактичне надходження коштів від приватизації окремого індивідуально визначеного майна групи А (без урахування ПДВ) станом на 2018 року становить тис. грн, у т. ч. надходження коштів від продажу земельних ділянок тис. грн.

Начальник (або заступник начальника) регіонального відділення

_________

Примітка:

1. Інформація повинна надаватись наростаючим підсумком протягом року по всіх об'єктах, включених до переліку об'єктів державної власності групи А (окремо індивідуально визначене майно), що підлягають приватизації.

2. У графі 18 наводиться інша інформація, що стосується здійснення приватизації (стан підготовки землевпорядної документації, наказ про затвердження складу інвентаризаційної комісії тощо); основні проблемні питання, що стримують підготовку об'єкта до продажу.

3. Інформацію надсилати тільки електронною поштою на адресу: T-Shilo@spfu.gov.ua.

 

Директор Департаменту

В. Герц

 

Додаток 5
до наказу Фонду державного майна України
10.01.2018 N 28

Хід приватизації єдиних майнових комплексів групи А, у тому числі разом із земельними ділянками

N
з/п

Найменування об'єкта приватизації, його місце-
знаходження. Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ. Уповно-
важений орган управління. Розмір земельної ділянки, га

Номер, дата наказу ФДМУ про включення об'єкта прива-
тизації до переліку об'єктів, що підлягають прива-
тизації.
Спосіб прива-
тизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ щодо прийняття рішення про прива-
тизацію

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження Акта приймання-передачі функцій з управління майном ЄМК. Уповно-
важений орган управління, від якого РВ прийняті функції з управління майном
ЄМК

Підготовка ЄМК до продажу

Ціна продажу об'єкта приватизації
(без урахування ПДВ), тис. грн

Договір купівлі-продажу (номер, дата). Акт передачі державного майна (номер, дата). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про завершення приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про припи-
нення юридичної особи - ДП

Фактичне надходження коштів
(без урахування ПДВ), тис. грн

При-
мітки

Номер і дата запиту до Держзем-
агентства

Відбір організації по виконанню землевпорядних робіт
(дата публікації, дата проведення конкурсного відбору, результат відбору)

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про визначення дати оцінки. Дата оцінки

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження висновку про вартість об'єкта (у т. ч. вартості земельної ділянки у разі продажу об'єкта разом із земельною ділянкою)

Початкова ціна об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн

Публікація в газеті "ВП" інформації про проведення аукціону, конкурсу (дата та номер газети). Дата проведення аукціону, конкурсу

за об'єкт приватизації

у т. ч. земельної ділянки

за об'єкт прива-
тизації

у т. ч.  земельної ділянки

дата надход-
ження коштів

об'єкта приватизації

у т. ч. земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Фактичне надходження коштів від приватизації єдиних майнових комплексів групи А (без урахування ПДВ) станом на 2018 року становить тис. грн., у т. ч. надходження коштів від продажу земельних ділянок тис. грн.

Начальник (або заступник начальника) регіонального відділення

_________

Примітка:

1 Інформація повинна надаватись наростаючим підсумком протягом року по всіх єдиних майнових комплексах, включених до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації.

2. Інформацію стосовно ходу приватизації єдиних майнових комплексів групи А надавати тільки електронною поштою на адресу: valova@spfu.gov.ua.

3. У графі 20 наводиться інша інформація, що стосується здійснення приватизації, а також здійснення функцій з управління майном ЄМК (наказ про затвердження складу комісії з питань передачі майна ЄМК, наказ про затвердження складу конкурсної комісії, наказ про затвердження складу інвентаризаційної комісії тощо); об'єктивні причини, що стримують процес приватизації, або вказувати проблемні питання при прийнятті регіональним відділенням функцій управління; стан припинення юридичної особи.

 

Директор Департаменту

В. Герц

 

Додаток 6
до наказу Фонду державного майна України
10.01.2018 N 28

Хід приватизації об'єктів групи Д, у тому числі разом із земельними ділянками

N
з/п

Найменування об'єкта приватизації, його місцезнаходження, балансоутримувач. Уповноважений орган управління. Розмір земельної ділянки, га

Номер, дата наказу ФДМУ про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Спосіб приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про прива-
тизацію

Підготовка об'єкта до продажу

Ціна продажу об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. гри

 

Фактичне надходження коштів
(без урахування ПДВ), тис. грн

Примітки

Номер, дата запитів до балансо-
утримувача та Держзем-
агентства
(результати запитів)

Відбір організації по виконанню землевпорядних робіт
(дата публікації, дата проведення конкурсного відбору, результат відбору, номер та дата договору)

Стан підготовки землевпорядної документації
(наявна документація)

Дата оцінки (номер, дата наказу РВ ФДМУ про здійснення оцінки) термін дії висновку (номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження висновку про вартість об'єкта)

Початкова ціна об'єкта приватизації
(без урахування ПДВ), тис. грн.

Публікація в газеті "ВП" інформації про проведення аукціону, конкурсу (дата та номер газети). Дата проведення аукціону, конкурсу

об'єкта приватизації

у т. ч. земельної ділянки

Договір купівлі-продажу (номер, дата). 
Акт
приймання- передачі ОНБ (номер, дата). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про завершення приватизації

за об'єкт приватизації

у т. ч. земельної ділянки

дата надходження коштів

об'єкта приватизації

у т. ч. земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Фактичне надходження коштів від приватизації об'єктів групи Д (без урахування ПДВ) станом на 2018 року становить тис. грн., у тому числі від продажу земельних ділянок тис. грн.

Начальник (або заступник начальника) регіонального відділення

_________

Примітка:

1. Інформація повинна надаватись наростаючим підсумком протягом року по всіх об'єктах, включених до переліку об'єктів державної власності групи Д (об'єкти незавершеного будівництва), що підлягають приватизації.

2. У графі 18 наводиться інша інформація, що стосується здійснення приватизації; об'єкти, повернуті у державну власність; причини, що стримують підготовку об'єкта до продажу, тощо.

3. Інформацію надсилати тільки електронною поштою на адресу: mag@spfu.gov.ua.

 

Директор Департаменту

В. Герц

 

Додаток 7
до наказу Фонду державного майна України
10.01.2018 N 28

Хід приватизації об'єктів групи Ж, у тому числі разом із земельними ділянками

N
з/п

Наймену-
вання об'єкта привати-
зації, його місце-
знаход-
ження,
балансо-
утримувач. Уповно-
важений орган управління. Розмір земельної ділянки, га

Подання на погодження державній адміністрації та органу місцевого самовряду-
вання
(у разі перепро-
філювання об'єкта); (номер і дата листів). Результати погодження об'єкта (номер і дата листів)

Номер, дата наказу ФДМУ (РВ ФДМУ) про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Спосіб приватизації. Умови приватизації об'єкта (строк збереження профілю діяльності або перепро-
філювання). Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про затверджен- ня Акта приймання-
передачі функцій з управління майном ЄМК

Підготовка об'єкта до продажу

Ціна продажу об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн

Договір купівлі-продажу (номер, дата).
Акт передачі держав-
ного майна (номер, дата).
Номер, дата наказу РВ ФДМУ про завершення приватизації

Номер, дата наказу РВ ФДМУ про прийняття рішення про припи-
нення юридичної особи - ДП (для ЄМК)

Фактичне надходження коштів
(без урахування ПДВ), тис. грн

При-
мітки

Номер і дата запиту до балансо-
утримувача та до Держземагентства,
(результати запитів)

Відбір організації по виконанню земле-
впорядних робіт
(дата публікації, дата проведення конкурсного відбору, результат відбору, номер договору)

Стан підготовки земле-
впорядної
документації (наявна документація)

Дата оцінки (номер, дата наказу РВ ФДМУ про здійснення оцінки). Термін дії висновку (номер, дата наказу РВ ФДМУ про затвердження висновку про вартість об'єкта)

Початкова ціна об'єкта приватизації (без урахування ПДВ), тис. грн

Публікація в газеті "ВП" інформації про проведення аукціону, конкурсу (дата та номер газети). Дата проведення аукціону, конкурсу

об'єкта прива-
тизації

у т. ч. земельної ділянки

за об'єкт прива-
тизації

у т. ч. земельної ділянки

дата надход-
ження коштів

об'єкта прива-
тизації

у т. ч. земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Фактичне надходження коштів від приватизації об'єктів групи Ж (без урахування ПДВ) станом на 2018 року становить тис. грн, у тому числі від продажу земельних ділянок тис. грн.

Начальник (або заступник начальника) регіонального відділення

_________

Примітка:

1. Інформація повинна надаватись наростаючим підсумком протягом року по всіх об'єктах, включених до переліку об'єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації.

2. У графі 20 наводиться інша інформація, що стосується здійснення приватизації, основні причини, що стримують підготовку об'єкта до продажу; діючий об'єкт або недіючий; кількість проведених аукціонів, конкурсів, тощо.

3. Інформацію надсилати тільки електронною поштою на адресу: mag@spfu.gov.ua.

 

Директор Департаменту

В. Герц

 

Додаток 8
до наказу Фонду державного майна України
10.01.2018 N 28

Звіт про здійснення підготовки до продажу об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких ці об'єкти розташовані,
станом на

N
з/п

Регіо-
нальне відді-
лення ФДМУ по (в)

Класифіка-
ційна група

Вивчення попиту

Кількість об'єктів, включених до Переліку у звітному році

Прийнято рішень про приватизацію об'єктів у звітному році

Утворено комісій з інвентаризації об'єктів у звітному році

Утворено конкурсні комісії з продажу об'єктів у звітному році

Підготовка до продажу у звітному році об'єктів разом із земельними ділянками

Кількість об'єктів щодо яких здійснено оцінку у звітному році

Кількість об'єктів виставлених на продаж у звітному році

Кіль-
кість об'єктів, які за рішен-
ням органу прива-
тизації запро-
поно-
вані до продажу без земель-
них ділянок у зв'язку з непо-
дан-
ням заяв про участь у прид-
банні таких об'єктів

Скільки разів об'єкти пропо-
нувалися до продажу у звітному році

Кількість проданих об'єктів у звітному році

Сума коштів (без ураху-
вання ПДВ) від проданих об'єктів, у т. ч. разом із земельними ділянками, закладених у договорах купівлі-продажу, тис. грн

Прийнято наказів про завершення приватизації об'єктів у звітному році

Кіль-
кість об'єктів, щодо яких у звіт-
ному році вив-
чався попит на прива-
тизацію разом із земель-
ними ділян-
ками шля-
хом публі-
кації оголо-
шень

Кіль-
кість об'єктів, щодо яких у звіт-
ному році надій-
шли пропо-
зиції про прива-
тизацію разом із земель-
ними ділян-
ками

Кіль-
кість об'єктів,
щодо яких направ-
лено запити до Держзем-
агент-
ства

Відбір організацій по виконанню робіт із землеустрою

Кіль-
кість об'єктів
, щодо яких виготов-
лена доку-
мен-
тація із земле-
устрою

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Кіль-
кість оголо-
шених кон-
курсів про відбір земле-
впо-
ряд-
ника

Кіль-
кість укла-
дених дого-
ворів про вико-
нання робіт із земле-
устрою

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

Усьо-
го

у т. ч. разом із зе-
мель-
ними ділян-
ками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

______
області

Разом А, Д, Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група А (ОІВМ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЄМК групи А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник (або заступник начальника) регіонального відділення

_________

Примітка:

1) Інформація надається наростаючим підсумком протягом року.

2) У графах 8 - 30 інформація надається щодо об'єктів, включених до переліку у поточному та минулих роках.

3) Інформацію надавати тільки електронною поштою на адреси: t-shilo@spfu.gov.ua, valova@spfu.gov.ua, mag@spfu.gov.ua.

 

Директор Департаменту

В. Герц
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали